Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Сы́нове Леві́и: герсо́нъ, Каа́ѳъ и Мера́ри.
 • Сы́нове же Каа́ѳовы: Амра́мъ и Иссаа́ръ, Хевро́нъ и Озiи́лъ.
 • Сы́нове же Амра́мли: Ааро́нъ и Моисе́й и Марiа́мъ. Сы́нове же Ааро́новы: Нада́въ и Авiу́дъ, Елеаза́ръ и Иѳама́ръ.
 • И Елеаза́ръ роди́ Финее́са, и Финее́съ роди́ Авiу́да,
 • и Авiу́дъ роди́ воккі́а, и воккі́й роди́ Озі́ю,
 • Озі́а же роди́ саре́а, и саре́й роди́ Марiо́ѳа,
 • Марiо́ѳъ же роди́ Амарі́ю, Амарі́а же роди́ Ахито́ва,
 • Ахито́въ же роди́ садо́ка, и садо́къ роди́ Ахимаа́са,
 • Ахимаа́съ же роди́ аза́рiю и аза́рiа роди́ Иоана́на,
 • Иоана́нъ же роди́ аза́рiю, то́й е́сть аза́рiа, и́же свяще́н­ствова въ дому́, его́же созда́ соломо́нъ во Иерусали́мѣ.
 • Роди́ же аза́рiа Амарі́ю, и Амарі́а роди́ Ахито́ва,
 • Ахито́въ же роди́ садо́ка, и садо́къ роди́ Селлу́ма,
 • и Селлу́мъ роди́ хелкі́ю, и хелкі́а роди́ аза́рiю,
 • и аза́рiа роди́ саре́а, и саре́й роди́ Иоседе́ка.
 • Иоседе́къ же изы́де, егда́ пресели́ Госпо́дь Иу́ду и Иерусали́ма руко́ю навуходоно́сора въ Вавило́нъ.
 • Сы́нове же Леві́ини: герсо́нъ, Каа́ѳъ и Мера́ри.
 • И сiя́ имена́ сыно́въ герсо́нихъ: Ловені́й и семе́й.
 • Сы́нове же Каа́ѳовы: Амра́мъ и Иссаа́ръ, Хевро́нъ и Озiи́лъ.
 • Сы́нове же Мера́рины: Мооли́ и муси́. И сі́и ро́ди Леві́ини по оте́че­ст­вомъ и́хъ.
 • Герсо́нови: Ловені́й сы́нъ его́, Ие́ѳъ сы́нъ его́, се́мна сы́нъ его́,
 • Ио́ла сы́нъ его́, а́ддо сы́нъ его́, За́ра сы́нъ его́, Иеѳри́ сы́нъ его́.
 • Сы́нове Каа́ѳовы: иссаа́ръ сы́нъ его́, Аминада́въ сы́нъ его́, Коре́й сы́нъ его́, Аси́ръ сы́нъ его́,
 • Елка́на сы́нъ его́, Ависа́фъ сы́нъ его́, Аси́ръ сы́нъ его́,
 • Каа́ѳъ сы́нъ его́, урiи́лъ сы́нъ его́, Озі́а сы́нъ его́, Сау́лъ сы́нъ его́.
 • Сы́нове же Елка́новы: Амаси́ сы́нъ его́, Амiо́ѳъ сы́нъ его́,
 • Елка́на сы́нъ его́, суфі́й сы́нъ его́, и Наа́ѳъ сы́нъ его́,
 • Елiа́въ сы́нъ его́, иеремеи́лъ сы́нъ его́, Елка́на сы́нъ его́, самуи́лъ сы́нъ его́.
 • Сы́нове же самуи́ли: пе́рвенецъ его́ Иои́ль и вторы́й Аві́а.
 • Сы́нове же Мера́рины: Мооли́ сы́нъ его́, Ловені́й си́мъ его́, семе́й сы́нъ его́, Озі́а сы́нъ его́,
 • саммаа́ сы́нъ его́, Ана́нiй сы́нъ его́, Асаі́а сы́нъ его́.
 • Сі́и же су́ть, и́хже поста́ви дави́дъ надъ пѣвцы́ въ дому́ Госпо́дни, егда́ поста́ви киво́тъ:
 • и бя́ху служа́ще предъ ски́нiею до́му свидѣ́нiя въ пѣ́нiи, до́ндеже созда́ соломо́нъ до́мъ Госпо́день во Иерусали́мѣ, и стоя́ху по чи́ну сво­ему́ въ служе́нiи сво­е́мъ.
 • И сі́и предстоя́щiи и сы́нове и́хъ от­ сыно́въ Каа́ѳовыхъ: Ема́нъ пѣве́цъ сы́нъ Иои́ля, сы́на самуи́лева,
 • сы́на Елка́нова, сы́на еремеи́лева, сы́на Елiа́вля, сы́на Наа́ѳова,
 • сы́на су́фова, сы́на Елкана́ева, сы́на Амiо́ѳова, сы́на Ама́сова,
 • сы́на Елка́нова, сы́на Иои́лева, сы́на азарі́ева, сы́на Сафані́ева,
 • сы́на маа́ѳова, сы́на Ассе́рова, сы́на Авiаса́фова, сы́на Аси́рова, сы́на Коре́ова,
 • сы́на Аминада́вова, сы́на Исаа́рова, сы́на Каа́ѳова, сы́на Леві́ина, сы́на Изра́илева:
 • и бра́тъ его́ Аса́фъ, и́же стоя́ша одесну́ю его́: Аса́фъ сы́нъ Варахі́и, сы́на самаа́ева,
 • сы́на Михаи́лова, сы́на Маси́лова, сы́на Мелхі́ева,
 • сы́на Аѳані́ева, сы́на зара́ева, сы́на Адаі́ева,
 • сы́на иѳа́мова, сы́на земми́на, сы́на семеі́ева,
 • сы́на Иее́ѳова, сы́на герсо́нова, сы́на Леві́ина.
 • Сы́нове же Мера́рины бра́тiя и́хъ ошу́юю: еѳа́мъ сы́нъ хусі́и, сы́на Авді́ина, сы́на мало́хова,
 • сы́на Саві́ева, сы́на Амасі́ева, сы́на хелкі́ева,
 • сы́на Амасі́ева, сы́на вані́ина, сы́на семи́рова,
 • сы́на Моолі́ина, сы́на мусі́ева, сы́на Мера́рина, сы́на Леві́ина.
 • Бра́тiя же и́хъ по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, леви́тяне даны́ во вся́кое дѣ́ло служе́нiя ски́нiи до́му Бо́жiя:
 • и Ааро́нъ и сы́нове его́ кадя́ху надъ олтаре́мъ всесожже́нiй и надъ олтаре́мъ ѳимiа́ма во вся́кое дѣ́ло святы́хъ святы́мъ, и да мо́лят­ся за Изра́иля по всему́, ели́ка повелѣ́ Моисе́й ра́бъ Бо́жiй.
 • Сі́и же сы́нове Ааро́ни: Елеаза́ръ сы́нъ его́, Финее́съ сы́нъ его́, Авiу́дъ сы́нъ его́,
 • вокхі́й сы́нъ его́, Озі́й сы́нъ его́, саре́й сы́нъ его́,
 • Марiо́ѳъ сы́нъ его́, Амарі́а сы́нъ его́, Ахито́въ сы́нъ его́,
 • садо́къ сы́нъ его́, Ахимаа́съ сы́нъ его́.
 • И сiя́ обита́нiя и́хъ, по се́ламъ и́хъ и въ предѣ́лѣхъ и́хъ, сыно́мъ Ааро́нимъ пле́мени Каа́ѳову, тѣ́мъ бо бы́сть жре́бiй:
 • и да́ша и́мъ Хевро́нъ въ земли́ Иу́динѣ и подгра́дiя его́ о́крестъ его́:
 • и се́ла гра́да и ве́си его́ да́ша хале́ву сы́ну Иефон­ні́ину.
 • Сыно́мъ же Ааро́нимъ да́ша гра́ды убѣ́жищъ: Хевро́нъ и подгра́дiя его́, и ло́вну и подгра́дiя ея́, и ало́мъ и окре́стная его́,
 • и кело́мъ и окре́стная его́, и дави́ръ и окре́стная его́,
 • и Аса́нъ и подгра́дiя его́, и веѳсами́съ и подгра́дiя его́, и веѳсу́ръ и подгра́дiя его́:
 • от­ колѣ́на же Венiами́нова гавао́нъ и подгра́дiя его́, и Еламо́ѳъ и подгра́дiя его́, и Еламве́й и подгра́дiя его́, и Анаѳо́ѳъ и подгра́дiя его́: всѣ́хъ градо́въ и́хъ три­на́­де­сять, градо́въ по племене́мъ и́хъ.
 • И сыно́мъ Каа́ѳовымъ оста́в­шымся от­ пле́мене ро́да, от­ полупле́мене Манассі́ина, да́ша по жре́бiю де́сять градо́въ.
 • И сыно́мъ герсо́нимъ по пле́менемъ и́хъ от­ колѣ́на Иссаха́рова и от­ колѣ́на Аси́рова, и от­ колѣ́на Нефѳали́мова и от­ колѣ́на Манассі́ина въ Васа́нѣ, гра́ды три­на́­де­сять.
 • И сыно́мъ Мера́ринымъ по пле́менемъ и́хъ от­ колѣ́на Руви́мова и от­ колѣ́на га́дова и от­ колѣ́на Завуло́ня да́ша по жре́бiю градо́въ два­на́­де­сять.
 • Да́ша же сы́нове Изра́илевы леви́томъ гра́ды и подгра́дiя и́хъ.
 • Да́ша же по жре́бiю от­ колѣ́на сыно́въ Иу́диныхъ и от­ колѣ́на сыно́въ Симео́нихъ и от­ колѣ́на сыно́въ Венiами́нихъ гра́ды сiя́, и́хже назва́ша имены́ [сво­и́ми].
 • И от­ племе́нъ сыно́въ Каа́ѳовыхъ, и бы́ша гра́ды предѣ́ловъ и́хъ от­ колѣ́на Ефре́мова:
 • и да́ша и́мъ гра́ды убѣ́жищъ: Cихе́мъ съ подгра́дiями его́ въ горѣ́ Ефре́мовѣ и газе́ръ съ подгра́дiями его́,
 • и екмаа́нъ съ подгра́дiями его́, и веѳоро́нъ и подгра́дiе его́,
 • и Ело́нъ съ подгра́дiями его́, и геѳремо́нъ съ подгра́дiями его́:
 • и от­ полови́ны колѣ́на Манассі́ина Анеи́ръ и подгра́дiя его́, и Иевлаа́мъ и подгра́дная его́, по пле́мени сыно́мъ Каа́ѳовымъ оста́в­шымся.
 • Сыно́мъ герсо́нимъ от­ оте́че­ст­въ полупле́мене Манассі́ина гавло́нъ от­ Васа́на и подгра́дная его́, и Асиро́ѳъ съ подгра́дными его́:
 • и от­ колѣ́на Иссаха́рова Кеде́съ съ подгра́дными его́, и Нада́ръ съ подгра́дными его́,
 • и рамо́ѳъ и подгра́дная его́, и Ена́нъ съ подгра́дными его́:
 • и от­ колѣ́на Аси́рова Масі́ю съ подгра́дными его́, и рамо́ѳъ и подгра́дiе его́,
 • и ака́къ и подгра́дiе его́, и роо́въ съ подгра́дными его́:
 • и от­ колѣ́на Нефѳали́мля Ка́дисъ въ Галиле́и и подгра́дная его́, и хамо́ѳъ съ подгра́дными его́, и карiаѳаи́мъ и подгра́дная его́.
 • И сыно́мъ Мера́ринымъ оста́в­шымся от­ колѣ́на Завуло́ня реммо́нъ и подгра́дная его́, и Ѳаво́ръ съ подгра́дными его́,
 • и за Иорда́номъ иерихо́нъ проти́ву восто́ка Иорда́нова: от­ колѣ́на Руви́мова Восо́ръ въ пусты́ни съ подгра́дными его́, и е́сса съ подгра́дными его́,
 • и кадимо́ѳъ и подгра́дная его́, и моапса́ѳъ съ подгра́дными его́:
 • и от­ колѣ́на га́дова раммо́ѳъ Галаа́дскiй и подгра́дная его́, и наи́мъ съ подгра́дными его́,
 • и есево́нъ съ подгра́дными его́, и Иази́ръ съ подгра́дными его́.
 • Сыновья Левия: Гирсон, Кааф и Мерари.
 • Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил.
 • Дети Амрама: Аарон, Моисей и Мариам. Сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар.
 • Елеазар родил Финееса, Финеес родил Авишуя;
 • Авишуй родил Буккия, Буккий родил Озию;
 • Озия родил Зерахию, Зерахия родил Мераиофа;
 • Мераиоф родил Амарию, Амария родил Ахитува;
 • Ахитув родил Садока, Садок родил Ахимааса;
 • Ахимаас родил Азарию, Азария родил Иоанана;
 • Иоанан родил Азарию, – это тот, который был священником в храме, построенном Соломоном в Иерусалиме.
 • И родил Азария Амарию, Амария родил Ахитува;
 • Ахитув родил Садока, Садок родил Селлума;
 • Селлум родил Хелкию, Хелкия родил Азарию;
 • Азария родил Сераию, Сераия родил Иоседека.
 • Иоседек пошел в плен, когда Господь переселил Иудеев и Иерусалимлян рукою Навуходоносора.
 • Итак сыновья Левия: Гирсон, Кааф и Мерари.
 • Вот имена сыновей Гирсоновых: Ливни и Шимей.
 • Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил.
 • Сыновья Мерари: Махли и Муши. Вот потомки Левия по родам их.
 • У Гирсона: Ливни, сын его; Иахав, сын его; Зимма, сын его;
 • Иоах, сын его; Иддо, сын его; Зерах, сын его; Иеафрай, сын его.
 • Сыновья Каафа: Аминадав, сын его; Корей, сын его; Асир, сын его;
 • Елкана, сын его; Евиасаф, сын его; Асир, сын его;
 • Тахаф, сын его; Уриил, сын его; Узия, сын его; Саул, сын его.
 • Сыновья Елканы: Амасай и Ахимоф.
 • Елкана, сын его; Цофай, сын его; Нахаф, сын его;
 • Елиаф, сын его; Иерохам, сын его, Елкана, сын его; [Самуил, сын его].
 • Сыновья Самуила: первенец Иоиль, второй Авия.
 • Сыновья Мерари: Махли; Ливни, сын его; Шимей, сын его; Уза, сын его;
 • Шима, сын его; Хаггия, сын его; Асаия, сын его.
 • Вот те, которых Давид поставил начальниками над певцами в доме Господнем, со времени поставления в нем ковчега.
 • Они служили певцами пред скиниею собрания, доколе Соломон не построил дома Господня в Иерусалиме. И они становились на службу свою по уставу своему.
 • Вот те, которые становились с сыновьями своими: из сыновей Каафовых – Еман певец, сын Иоиля, сын Самуила,
 • сын Елканы, сын Иерохама, сын Елиила, сын Тоаха,
 • сын Цуфа, сын Елканы, сын Махафа, сын Амасая,
 • сын Елканы, сын Иоиля, сын Азарии, сын Цефании,
 • сын Тахафа, сын Асира, сын Авиасафа, сын Корея,
 • сын Ицгара, сын Каафа, сын Левия, сын Израиля;
 • и брат его Асаф, стоявший на правой стороне его, – Асаф, сын Берехии, сын Шимы,
 • сын Михаила, сын Ваасеи, сын Малхии,
 • сын Ефния, сын Зераха, сын Адаии,
 • сын Ефана, сын Зиммы, сын Шимия,
 • сын Иахафа, сын Гирсона, сын Левия.
 • А из сыновей Мерари, братьев их, – на левой стороне: Ефан, сын Кишия, сын Авдия, сын Маллуха,
 • сын Хашавии, сын Амасии, сын Хелкии,
 • сын Амция, сын Вания, сын Шемера,
 • сын Махлия, сын Мушия, сын Мерари, сын Левия.
 • Братья их левиты определены на всякие службы при доме Божием;
 • Аарон же и сыновья его сожигали на жертвеннике всесожжения и на жертвеннике кадильном, и совершали всякое священнодействие во Святом Святых и для очищения Израиля во всем, как заповедал раб Божий Моисей.
 • Вот сыновья Аарона: Елеазар, сын его; Финеес, сын его; Авиуд, сын его;
 • Буккий, сын его; Уззий, сын его; Зерахия, сын его;
 • Мераиоф, сын его; Амария, сын его; Ахитув, сын его;
 • Садок, сын его; Ахимаас, сын его.
 • И вот жилища их по селениям их в пределах их: сыновьям Аарона из племени Каафова, так как жребий выпал им,
 • дали Хеврон, в земле Иудиной, и предместья его вокруг его;
 • поля же сего города и села его отдали Халеву, сыну Иефонниину.
 • Сыновьям Аарона дали также города убежищ: Хеврон и Ливну с их предместьями, Иаттир и Ештемоа и предместья его,
 • и Хилен и предместья его, Давир и предместья его,
 • и Ашан и предместья его, Вефсамис и предместья его,
 • а от колена Вениаминова – Геву и предместья ее, и Аллемеф и предместья его, и Анафоф и предместья его: всех городов их в племенах их тринадцать городов.
 • Остальным сыновьям Каафа, из семейств этого колена, дано по жребию десять городов из удела половины колена Манассиина.
 • Сыновьям Гирсона по племенам их, от колена Иссахарова, и от колена Асирова, и от колена Неффалимова, и от колена Манассиина в Васане, дано тринадцать городов.
 • Сыновьям Мерари по племенам их, от колена Рувимова, и от колена Гадова, и от колена Завулонова, дано по жребию двенадцать городов.
 • Так дали сыны Израилевы левитам города и предместья их.
 • Дали они по жребию от колена сыновей Иудиных, и от колена сыновей Симеоновых, и от колена сыновей Вениаминовых те города, которые они назвали по именам.
 • Некоторым же племенам сыновей Каафовых даны были города от колена Ефремова.
 • И дали им города убежищ: Сихем и предместья его на горе Ефремовой, и Гезер и предместья его,
 • и Иокмеам и предместья его, и Беф-Орон и предместья его,
 • и Аиалон и предместья его, и Гаф-Риммон и предместья его;
 • от половины колена Манассиина – Анер и предместья его, Билеам и предместья его. Это поколению остальных сыновей Каафовых.
 • Сыновьям Гирсона от племени полуколена Манассиина дали Голан в Васане и предместья его, и Аштароф и предместья его.
 • От колена Иссахарова – Кедес и предместья его, Давраф и предместья его,
 • и Рамоф и предместья его, и Анем и предместья его;
 • от колена Асирова – Машал и предместья его, и Авдон и предместья его,
 • и Хукок и предместья его, и Рехов и предместья его;
 • от колена Неффалимова – Кедес в Галилее и предместья его, и Хаммон и предместья его, и Кириафаим и предместья его.
 • А прочим сыновьям Мерариным – от колена Завулонова Риммон и предместья его, Фавор и предместья его.
 • По ту сторону Иордана, против Иерихона, на восток от Иордана, от колена Рувимова дали Восор в пустыне и предместья его, и Иаацу и предместья ее,
 • и Кедемоф и предместья его, и Мефааф и предместья его;
 • от колена Гадова – Рамоф в Галааде и предместья его, и Маханаим и предместья его,
 • и Есевон и предместья его, и Иазер и предместья его.
 • 利 未 的 儿 子 是 革 顺 , 哥 辖 , 米 拉 利 。
 • 歌 辖 的 儿 子 是 暗 兰 , 以 斯 哈 , 希 伯 伦 , 乌 薛 。
 • 暗 兰 的 儿 子 是 亚 伦 , 摩 西 , 还 有 女 儿 米 利 暗 。 亚 伦 的 儿 子 是 拿 答 , 亚 比 户 , 以 利 亚 撒 , 以 他 玛 。
 • 以 利 亚 撒 生 非 尼 哈 。 非 尼 哈 生 亚 比 书 。
 • 亚 比 书 生 布 基 。 布 基 生 乌 西 。
 • 乌 西 生 西 拉 希 雅 。 西 拉 希 雅 生 米 拉 约 。
 • 米 拉 约 生 亚 玛 利 雅 。 亚 玛 利 雅 生 亚 希 突 。
 • 亚 希 突 生 撒 督 。 撒 督 生 亚 希 玛 斯 。
 • 亚 希 玛 斯 生 亚 撒 利 雅 。 亚 撒 利 雅 生 约 哈 难 。
 • 约 哈 难 生 亚 撒 利 雅 ( 这 亚 撒 利 雅 在 所 罗 门 于 耶 路 撒 冷 所 建 造 的 殿 中 , 供 祭 司 的 职 分 ) 。
 • 亚 撒 利 雅 生 亚 玛 利 雅 。 亚 玛 利 雅 生 亚 希 突 。
 • 亚 希 突 生 撒 督 。 撒 督 生 沙 龙 。
 • 沙 龙 生 希 勒 家 。 希 勒 家 生 亚 撒 利 雅 。
 • 亚 撒 利 雅 生 西 莱 雅 。 西 莱 雅 生 约 萨 答 。
 • 当 耶 和 华 藉 尼 布 甲 尼 撒 的 手 掳 掠 犹 大 和 耶 路 撒 冷 人 的 时 候 , 这 约 萨 答 也 被 掳 去 。
 • 利 未 的 儿 子 是 革 顺 , 哥 辖 , 米 拉 利 。
 • 革 顺 的 儿 子 名 叫 立 尼 , 示 每 。
 • 哥 辖 的 儿 子 是 暗 兰 , 以 斯 哈 , 希 伯 伦 , 乌 薛 。
 • 米 拉 利 的 儿 子 是 抹 利 , 母 示 。 这 是 按 着 利 未 人 宗 族 分 的 各 家 。
 • 革 顺 的 儿 子 是 立 尼 。 立 尼 的 儿 子 是 雅 哈 。 雅 哈 的 儿 子 是 薪 玛 。
 • 薪 玛 的 儿 子 是 约 亚 。 约 亚 的 儿 子 是 易 多 。 易 多 的 儿 子 是 谢 拉 。 谢 拉 的 儿 子 是 耶 特 赖 。
 • 哥 辖 的 儿 子 是 亚 米 拿 达 。 亚 米 拿 达 的 儿 子 是 可 拉 。 可 拉 的 儿 子 是 亚 惜 。
 • 亚 惜 的 儿 子 是 以 利 加 拿 。 以 利 加 拿 的 儿 子 是 以 比 雅 撒 。 以 比 雅 撒 的 儿 子 是 亚 惜 。
 • 亚 惜 的 儿 子 是 他 哈 。 他 哈 的 儿 子 是 乌 列 。 乌 列 的 儿 子 是 乌 西 雅 。 乌 西 雅 的 儿 子 是 少 罗 。
 • 以 利 加 拿 的 儿 子 是 亚 玛 赛 和 亚 希 摩 。
 • 亚 希 摩 的 儿 子 是 以 利 加 拿 。 以 利 加 拿 的 儿 子 是 琐 菲 。 琐 菲 的 儿 子 是 拿 哈 。
 • 拿 哈 的 儿 子 是 以 利 押 。 以 利 押 的 儿 子 是 耶 罗 罕 。 耶 罗 罕 的 儿 子 是 以 利 加 拿 。 以 利 加 拿 的 儿 子 是 撒 母 耳 。
 • 撒 母 耳 的 长 子 是 约 珥 , 次 子 是 亚 比 亚 。
 • 米 拉 利 的 儿 子 是 抹 利 。 抹 利 的 儿 子 是 立 尼 。 立 尼 的 儿 子 是 示 每 。 示 每 的 儿 子 是 乌 撒 。
 • 乌 撒 的 儿 子 是 示 米 亚 。 示 米 亚 的 儿 子 是 哈 基 雅 。 哈 基 雅 的 儿 子 是 亚 帅 雅 。
 • 约 柜 安 设 之 后 , 大 卫 派 人 在 耶 和 华 殿 中 管 理 歌 唱 的 事 。
 • 他 们 就 在 会 幕 前 当 歌 唱 的 差 , 及 至 所 罗 门 在 耶 路 撒 冷 建 造 了 耶 和 华 的 殿 , 他 们 便 按 着 班 次 供 职 。
 • 供 职 的 人 和 他 们 的 子 孙 记 在 下 面 , 哥 辖 的 子 孙 中 有 歌 唱 的 希 幔 。 希 幔 是 约 珥 的 儿 子 。 约 珥 是 撒 母 耳 的 儿 子 。
 • 撒 母 耳 是 以 利 加 拿 的 儿 子 。 以 利 加 拿 是 耶 罗 罕 的 儿 子 。 耶 罗 罕 是 以 列 的 儿 子 。 以 列 是 陀 亚 的 儿 子 。
 • 陀 亚 是 苏 弗 的 儿 子 。 苏 弗 是 以 利 加 拿 的 儿 子 。 以 利 加 拿 是 玛 哈 的 儿 子 。 玛 哈 是 亚 玛 赛 的 儿 子 。
 • 亚 玛 赛 是 以 利 加 拿 的 儿 子 。 以 利 加 拿 是 约 珥 的 儿 子 。 约 珥 是 亚 撒 利 雅 的 儿 子 。 亚 撒 利 雅 是 西 番 雅 的 儿 子 。
 • 西 番 雅 是 他 哈 的 儿 子 。 他 哈 是 亚 惜 的 儿 子 。 亚 惜 是 以 比 雅 撒 的 儿 子 。 以 比 雅 撒 是 可 拉 的 儿 子 。
 • 可 拉 是 以 斯 哈 的 儿 子 。 以 斯 哈 是 哥 辖 的 儿 子 。 哥 辖 是 利 未 的 儿 子 。 利 未 是 以 色 列 的 儿 子 。
 • 希 幔 的 族 兄 亚 萨 是 比 利 家 的 儿 子 , 亚 萨 在 希 幔 右 边 供 职 。 比 利 家 是 示 米 亚 的 儿 子 。
 • 示 米 亚 是 米 迦 勒 的 儿 子 。 米 迦 勒 是 巴 西 雅 的 儿 子 。 巴 西 雅 是 玛 基 雅 的 儿 子 。
 • 玛 基 雅 是 伊 特 尼 的 儿 子 。 伊 特 尼 是 谢 拉 的 儿 子 。 谢 拉 是 亚 大 雅 的 儿 子 。
 • 亚 大 雅 是 以 探 的 儿 子 。 以 探 是 薪 玛 的 儿 子 。 薪 玛 是 示 每 的 儿 子 。
 • 示 每 是 雅 哈 的 儿 子 。 雅 哈 是 革 顺 的 儿 子 。 革 顺 是 利 未 的 儿 子 。
 • 他 们 的 族 弟 兄 米 拉 利 的 子 孙 , 在 他 们 左 边 供 职 的 有 以 探 。 以 探 是 基 示 的 儿 子 。 基 示 是 亚 伯 底 的 儿 子 。 亚 伯 底 是 玛 鹿 的 儿 子 。
 • 玛 鹿 是 哈 沙 比 雅 的 儿 子 。 哈 沙 比 雅 是 亚 玛 谢 的 儿 子 。 亚 玛 谢 是 希 勒 家 的 儿 子 。
 • 希 勒 家 是 暗 西 的 儿 子 。 暗 西 是 巴 尼 的 儿 子 。 巴 尼 是 沙 麦 的 儿 子 。
 • 沙 麦 是 末 力 的 儿 子 。 末 力 是 母 示 的 儿 子 。 母 示 是 米 拉 利 的 儿 子 。 米 拉 利 是 利 未 的 儿 子 。
 • 他 们 的 族 弟 兄 利 未 人 也 被 派 办 神 殿 中 的 一 切 事 。
 • 亚 伦 和 他 的 子 孙 在 燔 祭 坛 和 香 坛 上 献 祭 烧 香 , 又 在 至 圣 所 办 理 一 切 的 事 , 为 以 色 列 人 赎 罪 , 是 照 神 仆 人 摩 西 所 吩 咐 的 。
 • 亚 伦 的 儿 子 是 以 利 亚 撒 。 以 利 亚 撒 的 儿 子 是 非 尼 哈 。 非 尼 哈 的 儿 子 是 亚 比 书 。
 • 亚 比 书 的 儿 子 是 布 基 。 布 基 的 儿 子 是 乌 西 。 乌 西 的 儿 子 是 西 拉 希 雅 。
 • 西 拉 希 雅 的 儿 子 是 米 拉 约 。 米 拉 约 的 儿 子 是 亚 玛 利 雅 。 亚 玛 利 雅 的 儿 子 是 亚 希 突 。
 • 亚 希 突 的 儿 子 是 撒 督 。 撒 督 的 儿 子 是 亚 希 玛 斯 。
 • 他 们 的 住 处 按 着 境 内 的 营 寨 , 记 在 下 面 。 哥 辖 族 亚 伦 的 子 孙 先 拈 阄 得 地 ,
 • 在 犹 大 地 中 得 了 希 伯 仑 和 四 围 的 郊 野 。
 • 只 是 属 城 的 田 地 和 村 庄 都 为 耶 孚 尼 的 儿 子 迦 勒 所 得 。
 • 亚 伦 的 子 孙 得 了 逃 城 希 伯 仑 , 又 得 了 立 拿 与 其 郊 野 , 雅 提 珥 , 以 实 提 莫 与 其 郊 野 。
 • 希 仑 与 其 郊 野 , 底 璧 与 其 郊 野 ,
 • 亚 珊 与 其 郊 野 , 伯 示 麦 与 其 郊 野 。
 • 在 便 雅 悯 支 派 的 地 中 , 得 了 迦 巴 与 其 郊 野 , 阿 勒 篾 与 其 郊 野 , 亚 拿 突 与 其 郊 野 。 他 们 诸 家 所 得 的 城 共 十 三 座 。
 • 哥 辖 族 其 馀 的 人 又 拈 阄 , 在 玛 拿 西 半 支 派 的 地 中 得 了 十 座 城 。
 • 革 顺 族 按 着 宗 族 , 在 以 萨 迦 支 派 的 地 中 , 亚 设 支 派 的 地 中 , 拿 弗 他 利 支 派 的 地 中 , 巴 珊 内 玛 拿 西 支 派 的 地 中 , 得 了 十 三 座 城 。
 • 米 拉 利 族 按 着 宗 族 拈 阄 , 在 流 便 支 派 的 地 中 , 迦 得 支 派 的 地 中 , 西 布 伦 支 派 的 地 中 , 得 了 十 二 座 城 。
 • 以 色 列 人 将 这 些 城 与 其 郊 野 给 了 利 未 人 。
 • 这 以 上 录 名 的 城 , 在 犹 大 , 西 缅 , 便 雅 悯 三 支 派 的 地 中 , 以 色 列 人 拈 阄 给 了 他 们 。
 • 哥 辖 族 中 有 几 家 在 以 法 莲 支 派 的 地 中 也 得 了 城 邑 ,
 • 在 以 法 莲 山 地 得 了 逃 城 示 剑 与 其 郊 野 , 又 得 了 基 色 与 其 郊 野 ,
 • 约 缅 与 其 郊 野 , 伯 和 仑 与 其 郊 野 ,
 • 亚 雅 仑 与 其 郊 野 , 迦 特 临 门 与 其 郊 野 。
 • 哥 辖 族 其 馀 的 人 在 玛 拿 西 半 支 派 的 地 中 得 了 亚 乃 与 其 郊 野 , 比 连 与 其 郊 野 。
 • 革 顺 族 在 玛 拿 西 半 支 派 的 地 中 得 了 巴 珊 的 哥 兰 与 其 郊 野 , 亚 斯 他 录 与 其 郊 野 。
 • 又 在 以 萨 迦 支 派 的 地 中 得 了 基 低 斯 与 其 郊 野 , 大 比 拉 与 其 郊 野 ,
 • 拉 末 与 其 郊 野 , 亚 年 与 其 郊 野 。
 • 在 亚 设 支 派 的 地 中 得 了 玛 沙 与 其 郊 野 , 押 顿 与 其 郊 野 ,
 • 户 割 与 其 郊 野 , 利 合 与 其 郊 野 。
 • 在 拿 弗 他 利 支 派 的 地 中 得 了 加 利 利 的 基 低 斯 与 其 郊 野 , 哈 们 与 其 郊 野 , 基 列 亭 与 其 郊 野 。
 • 还 有 米 拉 利 族 的 人 在 西 布 伦 支 派 的 地 中 得 了 临 摩 挪 与 其 郊 野 , 他 泊 与 其 郊 野 。
 • 又 在 耶 利 哥 的 约 旦 河 东 , 在 流 便 支 派 的 地 中 得 了 旷 野 的 比 悉 与 其 郊 野 , 雅 哈 撒 与 其 郊 野 ,
 • 基 底 莫 与 其 郊 野 , 米 法 押 与 其 郊 野 。
 • 又 在 迦 得 支 派 的 地 中 得 了 基 列 的 拉 末 与 其 郊 野 , 玛 哈 念 与 其 郊 野 ,
 • 希 实 本 与 其 郊 野 , 雅 谢 与 其 郊 野 。