Скрыть
6:2
6:5
6:7
6:9
6:10
6:11
6:12
6:15
6:17
6:19
6:20
6:21
6:23
6:24
6:25
6:26
6:29
6:30
6:31
6:32
6:34
6:35
6:36
6:37
6:38
6:40
6:41
6:42
6:43
6:45
6:46
6:47
6:48
6:49
6:50
6:51
6:52
6:53
6:55
6:56
6:58
6:59
6:60
6:61
6:62
6:63
6:64
6:65
6:66
6:68
6:69
6:70
6:71
6:72
6:73
6:74
6:75
6:76
6:77
6:78
6:79
6:80
6:81
15:4
15:5
15:6
15:7
15:8
15:9
15:10
15:11
15:14
15:19
15:20
15:21
15:22
15:23
15:24
15:26
15:27
15:28
15:29
16:4
16:5
16:6
16:7
16:9
16:10
16:11
16:12
16:13
16:14
16:17
16:18
16:20
16:21
16:26
16:28
16:29
16:30
16:31
16:32
16:33
16:37
16:38
16:39
16:41
16:42
25:2
25:3
25:5
25:6
25:9
25:10
25:11
25:12
25:13
25:14
25:15
25:16
25:17
25:18
25:19
25:20
25:21
25:22
25:23
25:24
25:25
25:26
25:27
25:28
25:29
25:30
25:31
Церковнославянский (рус)
Сы́нове Леві́и: герсо́нъ, Каа́ѳъ и Мера́ри.
Сы́нове же Каа́ѳовы: Амра́мъ и Иссаа́ръ, Хевро́нъ и Озiи́лъ.
Сы́нове же Амра́мли: Ааро́нъ и Моисе́й и Марiа́мъ. Сы́нове же Ааро́новы: Нада́въ и Авiу́дъ, Елеаза́ръ и Иѳама́ръ.
И Елеаза́ръ роди́ Финее́са, и Финее́съ роди́ Авiу́да,
и Авiу́дъ роди́ воккі́а, и воккі́й роди́ Озі́ю,
Озі́а же роди́ саре́а, и саре́й роди́ Марiо́ѳа,
Марiо́ѳъ же роди́ Амарі́ю, Амарі́а же роди́ Ахито́ва,
Ахито́въ же роди́ садо́ка, и садо́къ роди́ Ахимаа́са,
Ахимаа́съ же роди́ аза́рiю и аза́рiа роди́ Иоана́на,
Иоана́нъ же роди́ аза́рiю, то́й е́сть аза́рiа, и́же свяще́н­ствова въ дому́, его́же созда́ соломо́нъ во Иерусали́мѣ.
Роди́ же аза́рiа Амарі́ю, и Амарі́а роди́ Ахито́ва,
Ахито́въ же роди́ садо́ка, и садо́къ роди́ Селлу́ма,
и Селлу́мъ роди́ хелкі́ю, и хелкі́а роди́ аза́рiю,
и аза́рiа роди́ саре́а, и саре́й роди́ Иоседе́ка.
Иоседе́къ же изы́де, егда́ пресели́ Госпо́дь Иу́ду и Иерусали́ма руко́ю навуходоно́сора въ Вавило́нъ.
Сы́нове же Леві́ини: герсо́нъ, Каа́ѳъ и Мера́ри.
И сiя́ имена́ сыно́въ герсо́нихъ: Ловені́й и семе́й.
Сы́нове же Каа́ѳовы: Амра́мъ и Иссаа́ръ, Хевро́нъ и Озiи́лъ.
Сы́нове же Мера́рины: Мооли́ и муси́. И сі́и ро́ди Леві́ини по оте́че­ст­вомъ и́хъ.
Герсо́нови: Ловені́й сы́нъ его́, Ие́ѳъ сы́нъ его́, се́мна сы́нъ его́,
Ио́ла сы́нъ его́, а́ддо сы́нъ его́, За́ра сы́нъ его́, Иеѳри́ сы́нъ его́.
Сы́нове Каа́ѳовы: иссаа́ръ сы́нъ его́, Аминада́въ сы́нъ его́, Коре́й сы́нъ его́, Аси́ръ сы́нъ его́,
Елка́на сы́нъ его́, Ависа́фъ сы́нъ его́, Аси́ръ сы́нъ его́,
Каа́ѳъ сы́нъ его́, урiи́лъ сы́нъ его́, Озі́а сы́нъ его́, Сау́лъ сы́нъ его́.
Сы́нове же Елка́новы: Амаси́ сы́нъ его́, Амiо́ѳъ сы́нъ его́,
Елка́на сы́нъ его́, суфі́й сы́нъ его́, и Наа́ѳъ сы́нъ его́,
Елiа́въ сы́нъ его́, иеремеи́лъ сы́нъ его́, Елка́на сы́нъ его́, самуи́лъ сы́нъ его́.
Сы́нове же самуи́ли: пе́рвенецъ его́ Иои́ль и вторы́й Аві́а.
Сы́нове же Мера́рины: Мооли́ сы́нъ его́, Ловені́й си́мъ его́, семе́й сы́нъ его́, Озі́а сы́нъ его́,
саммаа́ сы́нъ его́, Ана́нiй сы́нъ его́, Асаі́а сы́нъ его́.
Сі́и же су́ть, и́хже поста́ви дави́дъ надъ пѣвцы́ въ дому́ Госпо́дни, егда́ поста́ви киво́тъ:
и бя́ху служа́ще предъ ски́нiею до́му свидѣ́нiя въ пѣ́нiи, до́ндеже созда́ соломо́нъ до́мъ Госпо́день во Иерусали́мѣ, и стоя́ху по чи́ну сво­ему́ въ служе́нiи сво­е́мъ.
И сі́и предстоя́щiи и сы́нове и́хъ от­ сыно́въ Каа́ѳовыхъ: Ема́нъ пѣве́цъ сы́нъ Иои́ля, сы́на самуи́лева,
сы́на Елка́нова, сы́на еремеи́лева, сы́на Елiа́вля, сы́на Наа́ѳова,
сы́на су́фова, сы́на Елкана́ева, сы́на Амiо́ѳова, сы́на Ама́сова,
сы́на Елка́нова, сы́на Иои́лева, сы́на азарі́ева, сы́на Сафані́ева,
сы́на маа́ѳова, сы́на Ассе́рова, сы́на Авiаса́фова, сы́на Аси́рова, сы́на Коре́ова,
сы́на Аминада́вова, сы́на Исаа́рова, сы́на Каа́ѳова, сы́на Леві́ина, сы́на Изра́илева:
и бра́тъ его́ Аса́фъ, и́же стоя́ша одесну́ю его́: Аса́фъ сы́нъ Варахі́и, сы́на самаа́ева,
сы́на Михаи́лова, сы́на Маси́лова, сы́на Мелхі́ева,
сы́на Аѳані́ева, сы́на зара́ева, сы́на Адаі́ева,
сы́на иѳа́мова, сы́на земми́на, сы́на семеі́ева,
сы́на Иее́ѳова, сы́на герсо́нова, сы́на Леві́ина.
Сы́нове же Мера́рины бра́тiя и́хъ ошу́юю: еѳа́мъ сы́нъ хусі́и, сы́на Авді́ина, сы́на мало́хова,
сы́на Саві́ева, сы́на Амасі́ева, сы́на хелкі́ева,
сы́на Амасі́ева, сы́на вані́ина, сы́на семи́рова,
сы́на Моолі́ина, сы́на мусі́ева, сы́на Мера́рина, сы́на Леві́ина.
Бра́тiя же и́хъ по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, леви́тяне даны́ во вся́кое дѣ́ло служе́нiя ски́нiи до́му Бо́жiя:
и Ааро́нъ и сы́нове его́ кадя́ху надъ олтаре́мъ всесожже́нiй и надъ олтаре́мъ ѳимiа́ма во вся́кое дѣ́ло святы́хъ святы́мъ, и да мо́лят­ся за Изра́иля по всему́, ели́ка повелѣ́ Моисе́й ра́бъ Бо́жiй.
Сі́и же сы́нове Ааро́ни: Елеаза́ръ сы́нъ его́, Финее́съ сы́нъ его́, Авiу́дъ сы́нъ его́,
вокхі́й сы́нъ его́, Озі́й сы́нъ его́, саре́й сы́нъ его́,
Марiо́ѳъ сы́нъ его́, Амарі́а сы́нъ его́, Ахито́въ сы́нъ его́,
садо́къ сы́нъ его́, Ахимаа́съ сы́нъ его́.
И сiя́ обита́нiя и́хъ, по се́ламъ и́хъ и въ предѣ́лѣхъ и́хъ, сыно́мъ Ааро́нимъ пле́мени Каа́ѳову, тѣ́мъ бо бы́сть жре́бiй:
и да́ша и́мъ Хевро́нъ въ земли́ Иу́динѣ и подгра́дiя его́ о́крестъ его́:
и се́ла гра́да и ве́си его́ да́ша хале́ву сы́ну Иефон­ні́ину.
Сыно́мъ же Ааро́нимъ да́ша гра́ды убѣ́жищъ: Хевро́нъ и подгра́дiя его́, и ло́вну и подгра́дiя ея́, и ало́мъ и окре́стная его́,
и кело́мъ и окре́стная его́, и дави́ръ и окре́стная его́,
и Аса́нъ и подгра́дiя его́, и веѳсами́съ и подгра́дiя его́, и веѳсу́ръ и подгра́дiя его́:
от­ колѣ́на же Венiами́нова гавао́нъ и подгра́дiя его́, и Еламо́ѳъ и подгра́дiя его́, и Еламве́й и подгра́дiя его́, и Анаѳо́ѳъ и подгра́дiя его́: всѣ́хъ градо́въ и́хъ три­на́­де­сять, градо́въ по племене́мъ и́хъ.
И сыно́мъ Каа́ѳовымъ оста́в­шымся от­ пле́мене ро́да, от­ полупле́мене Манассі́ина, да́ша по жре́бiю де́сять градо́въ.
И сыно́мъ герсо́нимъ по пле́менемъ и́хъ от­ колѣ́на Иссаха́рова и от­ колѣ́на Аси́рова, и от­ колѣ́на Нефѳали́мова и от­ колѣ́на Манассі́ина въ Васа́нѣ, гра́ды три­на́­де­сять.
И сыно́мъ Мера́ринымъ по пле́менемъ и́хъ от­ колѣ́на Руви́мова и от­ колѣ́на га́дова и от­ колѣ́на Завуло́ня да́ша по жре́бiю градо́въ два­на́­де­сять.
Да́ша же сы́нове Изра́илевы леви́томъ гра́ды и подгра́дiя и́хъ.
Да́ша же по жре́бiю от­ колѣ́на сыно́въ Иу́диныхъ и от­ колѣ́на сыно́въ Симео́нихъ и от­ колѣ́на сыно́въ Венiами́нихъ гра́ды сiя́, и́хже назва́ша имены́ [сво­и́ми].
И от­ племе́нъ сыно́въ Каа́ѳовыхъ, и бы́ша гра́ды предѣ́ловъ и́хъ от­ колѣ́на Ефре́мова:
и да́ша и́мъ гра́ды убѣ́жищъ: Cихе́мъ съ подгра́дiями его́ въ горѣ́ Ефре́мовѣ и газе́ръ съ подгра́дiями его́,
и екмаа́нъ съ подгра́дiями его́, и веѳоро́нъ и подгра́дiе его́,
и Ело́нъ съ подгра́дiями его́, и геѳремо́нъ съ подгра́дiями его́:
и от­ полови́ны колѣ́на Манассі́ина Анеи́ръ и подгра́дiя его́, и Иевлаа́мъ и подгра́дная его́, по пле́мени сыно́мъ Каа́ѳовымъ оста́в­шымся.
Сыно́мъ герсо́нимъ от­ оте́че­ст­въ полупле́мене Манассі́ина гавло́нъ от­ Васа́на и подгра́дная его́, и Асиро́ѳъ съ подгра́дными его́:
и от­ колѣ́на Иссаха́рова Кеде́съ съ подгра́дными его́, и Нада́ръ съ подгра́дными его́,
и рамо́ѳъ и подгра́дная его́, и Ена́нъ съ подгра́дными его́:
и от­ колѣ́на Аси́рова Масі́ю съ подгра́дными его́, и рамо́ѳъ и подгра́дiе его́,
и ака́къ и подгра́дiе его́, и роо́въ съ подгра́дными его́:
и от­ колѣ́на Нефѳали́мля Ка́дисъ въ Галиле́и и подгра́дная его́, и хамо́ѳъ съ подгра́дными его́, и карiаѳаи́мъ и подгра́дная его́.
И сыно́мъ Мера́ринымъ оста́в­шымся от­ колѣ́на Завуло́ня реммо́нъ и подгра́дная его́, и Ѳаво́ръ съ подгра́дными его́,
и за Иорда́номъ иерихо́нъ проти́ву восто́ка Иорда́нова: от­ колѣ́на Руви́мова Восо́ръ въ пусты́ни съ подгра́дными его́, и е́сса съ подгра́дными его́,
и кадимо́ѳъ и подгра́дная его́, и моапса́ѳъ съ подгра́дными его́:
и от­ колѣ́на га́дова раммо́ѳъ Галаа́дскiй и подгра́дная его́, и наи́мъ съ подгра́дными его́,
и есево́нъ съ подгра́дными его́, и Иази́ръ съ подгра́дными его́.
И сотвори́ себѣ́ до́мы во гра́дѣ дави́довѣ, и угото́ва мѣ́сто киво́ту Бо́жiю, и сотвори́ ему́ ски́нiю.
Тогда́ рече́ дави́дъ: не лѣ́ть е́сть, [да от­ вся́каго] но́сит­ся киво́тъ Бо́жiй, но то́кмо от­ Леви́тъ, поне́же избра́ и́хъ Госпо́дь носи́ти киво́тъ Госпо́день и служи́ти ему́ да́же до вѣ́ка.
И собра́ дави́дъ ве́сь Изра́иль во Иерусали́мъ, да внесе́т­ся киво́тъ Бо́жiй на мѣ́сто, е́же угото́ва ему́.
И собра́ дави́дъ сыно́въ Ааро́новыхъ и леви́ты:
от­ сыно́въ Каа́ѳовыхъ урiи́лъ нача́лникъ и бра́тiя его́, сто́ два́десять:
от­ сыно́въ Мера́риныхъ Асаі́а нача́лникъ и бра́тiя его́, двѣ́сти пятьдеся́тъ:
от­ сыно́въ герсо́нихъ Иои́ль нача́лникъ и бра́тiя его́, сто́ три́десять:
от­ сыно́въ Елисафа́нихъ семеі́а нача́лникъ и бра́тiя его́, двѣ́сти:
от­ сыно́въ Хевро́новыхъ Елiи́лъ нача́лникъ и бра́тiя его́, о́смьдесятъ:
от­ сыно́въ Озiи́левыхъ Аминада́въ нача́лникъ и бра́тiя его́, сто́ два­на́­де­сять.
И при­­зва́ дави́дъ садо́ка и Авiаѳа́ра свяще́н­ники, и леви́ты урiи́ла, Асаі́а и Иои́ля, и семеiа́на и Елiи́ла и Аминада́ва,
и рече́ къ ни́мъ: вы́, нача́лницы оте́че­ст­въ леви́тскихъ, освяти́теся вы́ и бра́тiя ва́ша, и при­­неси́те киво́тъ Го́спода Бо́га Изра́илева [на мѣ́сто], идѣ́же угото́вахъ ему́:
я́ко пре́жде ва́мъ не гото́вымъ су́щымъ, раздѣли́ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ въ на́съ, я́ко не взыска́хомъ его́ по разсужде́нiю.
И освяти́шася свяще́н­ницы и леви́ти, да внесу́тъ киво́тъ Го́спода Бо́га Изра́илева.
И взя́ша сы́нове леви́тстiи киво́тъ Бо́жiй, я́коже повелѣ́ Моисе́й сло́вомъ Бо́жiимъ по писа́нiю, ра́мены сво­и́ми на носи́лѣхъ.
И рече́ дави́дъ нача́лникомъ Леви́тскимъ: поста́вите бра́тiю свою́ пѣвце́въ во орга́нѣхъ, пѣ́снехъ мусикі́йскихъ, псалти́рехъ, въ гу́слехъ и кимва́лѣхъ, да воз­глася́тъ въ высоту́ гла́сомъ весе́лiя.
И поста́виша леви́ти Ема́на сы́на Иои́лева: и от­ бра́тiй его́ Аса́фа сы́на Варахі́ина: и от­ сыно́въ Мера́риныхъ, бра́тiй его́, еѳа́на сы́на кисе́ова:
и съ ни́ми бра́тiя и́хъ, вторі́и [чи́номъ], заха́рiа и Озiи́лъ, и семiрамо́ѳъ и Иеiи́лъ, и Ана́нiй и Елiа́въ, и ване́а и маасі́а, и маттаѳі́а и Елифала́, и макені́а и Авдедо́мъ, и Иеiи́лъ и Озі́а, две́рницы.
И пѣвцы́ Ема́нъ, Аса́фъ и еѳа́мъ въ кимва́лы мѣ́дяны [воз­глаша́юще] въ слы́шанiе:
заха́рiа же и Озiи́лъ, и семiрамо́ѳъ и Иеiи́лъ, и Анані́й и Елiа́въ, и маасі́а и ване́а со гу́сльми та́йны поя́ху:
и маттаѳі́а и Елифала́, и макені́а и Авдедо́мъ, и Иеiи́лъ и Озі́а въ кимва́лѣхъ поя́ху, е́же превзы́ти:
и хонені́а нача́лникъ леви́тскiй, нача́лникъ пѣ́нiй, зане́ разу́менъ бѣ́:
и Варахі́а и Елка́на две́рницы киво́та:
и совені́а и Иосафа́тъ, и наѳана́илъ и Амасі́а, и заха́рiа и вана́й и Елiезе́ръ свяще́н­ницы трубя́щiи труба́ми предъ киво́томъ Бо́жiимъ: и Авдедо́мъ и Иеі́а две́рницы киво́та Бо́жiя.
И бѣ́ дави́дъ и старѣ́йшины Изра́илевы и ты́сящницы иду́щiи, е́же изнести́ киво́тъ завѣ́та Госпо́дня изъ до́му Авдедо́мля съ весе́лiемъ.
И бы́сть егда́ укрѣпля́ше Бо́гъ леви́ты нося́щыя киво́тъ завѣ́та Госпо́дня, и пожро́ша се́дмь телце́въ и се́дмь овно́въ:
дави́дъ же бя́ше одѣ́янъ ри́зою виссо́н­ною, и вси́ леви́ти, нося́щiи киво́тъ завѣ́та Госпо́дня, пѣвцы́ же и хонені́а нача́лникъ пѣ́сней пою́щихъ, на дави́дѣ же бѣ́ Ефу́дъ виссо́н­ный.
И ве́сь Изра́иль провожда́­ше киво́тъ завѣ́та Госпо́дня съ восклица́нiемъ и гла́сомъ тру́бнымъ, и съ труба́ми и кимва́лы, глаша́юще въ гу́сли и киѳа́ры.
И бы́сть егда́ прiи́де киво́тъ завѣ́та Госпо́дня да́же до гра́да дави́дова, и Мелхо́ла дщи́ Сау́ля смотря́ше во окно́, и ви́дѣ царя́ дави́да ска́чуща и игра́юща и уничижи́ его́ въ се́рдцы сво­е́мъ.
Принесо́ша у́бо киво́тъ Бо́жiй и поста́виша его́ посредѣ́ ски́нiи, ю́же водрузи́ ему́ дави́дъ, и при­­несо́ша всесожже́нiя и спаси́телная предъ Го́сподемъ.
И соверши́ дави́дъ воз­нося́ всесожже́нiя и спаси́телная, и благослови́ лю́ди во и́мя Госпо́дне,
и раздѣли́ вся́кому му́жу Изра́илску, от­ му́жа да́же до жены́, му́жу хлѣ́бъ еди́нъ пече́ный, [и ча́сть пече́на мя́са,] и пря́женый со еле́емъ семида́лъ:
поста́ви же предъ лице́мъ киво́та завѣ́та Госпо́дня от­ Леви́тъ, е́же служи́ти и воз­глаша́ти [дѣла́ его́], и исповѣ́дати и хвали́ти Го́спода Бо́га Изра́илева:
Аса́фъ нача́лникъ, и другі́й по не́мъ заха́рiа, Иеiи́лъ и семiрамо́ѳъ, и Иеiи́лъ и маттаѳі́а, и Елiа́въ и ване́а и Авдедо́мъ: Иеiи́лъ же во орга́нѣхъ и псалти́ри и гу́слехъ, Аса́фъ же въ кимва́лѣхъ воз­глаша́я:
и ване́а и Озiи́лъ свяще́н­ницы [труби́ша] вы́ну въ трубы́ предъ киво́томъ завѣ́та Бо́жiя.
Въ то́й де́нь устро́и дави́дъ въ нача́лѣ хвали́ти Го́спода руко́ю Аса́фа и бра́тiи его́.
Пѣ́снь. Исповѣ́дайтеся Го́сподеви и при­­зыва́йте его́ во и́мени его́, зна́ема сотвори́те лю́демъ начина́нiя его́:
по́йте ему́ и воспо́йте ему́, повѣ́дите вся́ чудеса́ его́, я́же сотвори́ Госпо́дь:
хвали́те и́мя свято́е его́, да воз­весели́т­ся се́рдце и́щущее благоволе́нiя его́:
взыщи́те Го́спода и укрѣпи́теся, взыщи́те лица́ его́ вы́ну:
помяни́те чудеса́ его́, я́же сотвори́, зна́менiя и судьбы́ у́стъ его́,
сѣ́мя Изра́илево, раби́ его́, сы́нове Иа́ковли, избра́н­нiи его́.
То́й Госпо́дь Бо́гъ на́шъ, во все́й земли́ судьбы́ его́.
Помяне́мъ во вѣ́къ завѣ́тъ его́, сло́во его́, е́же заповѣ́да въ ты́сящы родо́въ,
е́же завѣща́ Авраа́му, и кля́тву свою́ Исаа́ку:
и поста́ви е́ Иа́кову въ повелѣ́нiе, Изра́илю въ завѣ́тъ вѣ́ченъ,
глаго́ля: тебѣ́ да́мъ зе́млю Ханаа́ню, у́же достоя́нiя ва́­шего.
Внегда́ бы́ти и́мъ ма́лымъ число́мъ, я́ко ума́лишася и пресели́шася въ ню́,
и преидо́ша от­ язы́ка въ язы́къ и от­ ца́р­ст­вiя къ лю́демъ ины́мъ,
не оста́ви му́жа оби́дѣти и́хъ, и обличи́ о ни́хъ цари́:
не при­­каса́йтеся пома́зан­нымъ мо­и́мъ, и во проро́цѣхъ мо­и́хъ не лука́внуйте.
Воспо́йте Го́сподеви, вся́ земля́, воз­вѣсти́те от­ дне́ на де́нь спасе́нiе его́,
воз­вѣсти́те во язы́цѣхъ сла́ву его́, во всѣ́хъ лю́дехъ чудеса́ его́,
я́ко ве́лiй Госпо́дь и хва́ленъ зѣло́, стра́­шенъ е́сть надъ всѣ́ми бо́ги.
Я́ко вси́ бо́зи язы́ковъ и́доли: Госпо́дь же на́шъ небеса́ сотвори́.
Сла́ва и вели́че­с­т­во предъ лице́мъ его́, крѣ́пость и похвала́ въ мѣ́стѣ его́ святѣ́мъ.
Дади́те Го́сподеви, оте́че­ст­вiя язы́ковъ, дади́те Го́сподеви сла́ву и крѣ́пость,
дади́те Го́сподеви сла́ву и́мени его́: воз­ми́те да́ры и при­­неси́те предъ лице́ его́, и поклони́теся Го́сподеви во дво́рѣхъ святы́хъ его́.
Да убо­и́т­ся от­ лица́ его́ вся́ земля́, да испра́вит­ся земля́ и да не подви́жит­ся:
да воз­веселя́т­ся небеса́ и да воз­ра́дует­ся земля́, и да реку́тъ во язы́цѣхъ: Госпо́дь ца́р­ст­вуетъ.
Да воз­гласи́тъ мо́ре и исполне́нiе его́, и древа́ поль­ска́я, и вся́ я́же на ни́хъ.
Тогда́ воз­веселя́т­ся древа́ дубра́вная предъ лице́мъ Госпо́днимъ, я́ко прiи́де суди́ти земли́.
Исповѣ́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́,
и глаго́лите: спаси́ ны, Бо́же, спаси́телю на́шъ, и собери́ на́съ, и изми́ на́съ от­ язы́къ, да хва́лимъ и́мя свято́е твое́, и хва́лимся во хвале́нiихъ тво­и́хъ.
Благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ от­ вѣ́ка да́же и до вѣ́ка. И реку́тъ вси́ лю́дiе: ами́нь. И восхвали́ша Го́спода.
И оста́виша та́мо предъ киво́томъ завѣ́та Госпо́дня Аса́фа и бра́тiю его́, да слу́жатъ предъ киво́томъ вы́ну по вся́ дни́:
и Авдедо́мъ и бра́тiя его́, шестьдеся́тъ о́смь: и Авдедо́мъ сы́нъ Идиѳу́нь и оса́й [поста́влени] во две́рники:
садо́ка же свяще́н­ника и бра́тiю его́ свяще́н­никами предъ ски́нiею Госпо́днею въ вы́шнихъ и́же въ гавао́нѣ,
да воз­но́сятъ всесожже́нiя Го́сподеви на олтари́ всесожже́нiй вы́ну у́тро и ве́черъ, и по всѣ́мъ я́же пи́сана су́ть въ зако́нѣ Госпо́дни, ели́ка повелѣ́ сыно́мъ Изра́илевымъ руко́ю Моисе́а раба́ Бо́жiя:
и съ ни́ми Ема́нъ и Идиѳу́мъ и про́чiи избра́н­нiи кі́йждо зва́нiемъ сво­и́мъ е́же хвали́ти Го́спода, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
и съ ни́ми трубы́ и кимва́лы е́же воз­глаша́ти, и орга́ны пѣ́нiй Бо́жiихъ: сы́нове же Идиѳу́мли во вратѣ́хъ [стоя́ху].
И идо́ша вси́ лю́дiе кі́йждо въ до́мъ сво́й, и дави́дъ воз­врати́ся, да благослови́тъ до́мъ сво́й.
И поста́ви дави́дъ ца́рь и кня́зи си́лы надъ дѣ́лы сы́ны Аса́фовы и Ема́ни и Идиѳу́мовы, и́же провѣщава́ху въ гу́слехъ и псалти́рехъ и кимва́лѣхъ, и бы́сть число́ и́хъ по глава́мъ муже́й творя́щихъ дѣла́ своя́.
Сы́нове Аса́фовы: закху́ръ и Ио́сифъ, и наѳані́а и Асiи́лъ: сы́нове Аса́фовы держа́щеся Аса́фа проро́ка бли́зъ царя́.
Идиѳу́му сы́нове Идиѳу́мли: годолі́а и сури́, и Исе́а и семе́й, и Асаві́а и маттаѳі́а, ше́сть по отцѣ́ сво­е́мъ Идиѳу́мѣ въ гу́сли бряца́юще исповѣ́данiе и хвале́нiе Го́сподеви.
Ема́ну сы́нове Ема́ни: вукі́а и маѳані́а, и Озiи́лъ и суваи́лъ, и иериму́ѳъ и Анані́а, и Ана́нъ и Елiаѳа́, и годоллаѳі́й и ромамѳiезе́ръ, и Сава́хъ и маллиѳі́й, а оѳи́ръ и Мазiо́ѳъ.
Вси́ сі́и сы́нове Ема́на бряца́ющаго царю́ въ словесѣ́хъ Бо́жiихъ, да воз­несе́т­ся ро́гъ. Даде́ же Бо́гъ Ема́ну сыно́въ четыре­на́­де­сять и три́ дще́ри:
вси́ сі́и со отце́мъ сво­и́мъ воспѣва́юще въ дому́ Бо́жiи въ кимва́лѣхъ и во псалти́рехъ и гу́слехъ, въ служе́нiе до́му Бо́жiя бли́зъ царя́, и Аса́фъ и Идиѳу́мъ, и Ема́нъ.
Бы́сть же число́ и́хъ со бра́тiею и́хъ науче́ни пѣ́нiю Госпо́дню и всѣ́хъ разумѣ́ющихъ [пѣ́нiя] двѣ́сти о́смьдесятъ и о́смь.
Верго́ша же и сі́и жре́бiя чреды́ дневны́я, по ма́лу и по вели́ку соверше́н­ныхъ и уча́щихся.
И изы́де жре́бiй пе́рвый сыно́въ его́ и бра́тiи его́ Аса́фу Ио́сифову, годолі́а: вторы́й ині́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
тре́тiй закху́ръ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
четве́ртый Иезрі́й, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
пя́тый наѳа́нъ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
шесты́й вукі́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
седмы́й иерiи́лъ, сы́нове его́ и бра́тiи его́ два­на́­де­сять:
осмы́й Иосі́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять,
девя́тый Матѳані́а, сы́нове его́ и бра́тiи его́ два­на́­де­сять:
деся́тый семеі́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
первый­на́­де­сять езрiи́лъ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
вторый­на́­де­сять Асаві́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
третiй­на́­де­сять суваи́лъ, сы́нове его́ и бра́тiи его́ два­на́­де­сять:
четвертый­на́­де­сять Матѳаѳі́а, сы́нове его́ и бра́тiи его́ два­на́­де­сять:
пятый­на́­де­сять иериму́ѳъ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
шестый­на́­де­сять Анані́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
седмый­на́­де­сять Иесва́къ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
осмый­на́­де­сять Анані́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
девятый­на́­де­сять меллиѳі́й, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
двадеся́тый Елiаѳа́, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
два́десять пе́рвый Иеѳи́ръ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
два́десять вторы́й годоллаѳі́й, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
два́десять тре́тiй меазо́ѳъ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
два́десять четве́ртый рометѳiе́зеръ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять.
Сыновья Левия: Гирсон, Кааф и Мерари.
Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил.
Дети Амрама: Аарон, Моисей и Мариам. Сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар.
Елеазар родил Финееса, Финеес родил Авишуя;
Авишуй родил Буккия, Буккий родил Озию;
Озия родил Зерахию, Зерахия родил Мераиофа;
Мераиоф родил Амарию, Амария родил Ахитува;
Ахитув родил Садока, Садок родил Ахимааса;
Ахимаас родил Азарию, Азария родил Иоанана;
Иоанан родил Азарию, – это тот, который был священником в храме, построенном Соломоном в Иерусалиме.
И родил Азария Амарию, Амария родил Ахитува;
Ахитув родил Садока, Садок родил Селлума;
Селлум родил Хелкию, Хелкия родил Азарию;
Азария родил Сераию, Сераия родил Иоседека.
Иоседек пошел в плен, когда Господь переселил Иудеев и Иерусалимлян рукою Навуходоносора.
Итак сыновья Левия: Гирсон, Кааф и Мерари.
Вот имена сыновей Гирсоновых: Ливни и Шимей.
Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил.
Сыновья Мерари: Махли и Муши. Вот потомки Левия по родам их.
У Гирсона: Ливни, сын его; Иахав, сын его; Зимма, сын его;
Иоах, сын его; Иддо, сын его; Зерах, сын его; Иеафрай, сын его.
Сыновья Каафа: Аминадав, сын его; Корей, сын его; Асир, сын его;
Елкана, сын его; Евиасаф, сын его; Асир, сын его;
Тахаф, сын его; Уриил, сын его; Узия, сын его; Саул, сын его.
Сыновья Елканы: Амасай и Ахимоф.
Елкана, сын его; Цофай, сын его; Нахаф, сын его;
Елиаф, сын его; Иерохам, сын его, Елкана, сын его; [Самуил, сын его].
Сыновья Самуила: первенец Иоиль, второй Авия.
Сыновья Мерари: Махли; Ливни, сын его; Шимей, сын его; Уза, сын его;
Шима, сын его; Хаггия, сын его; Асаия, сын его.
Вот те, которых Давид поставил начальниками над певцами в доме Господнем, со времени поставления в нем ковчега.
Они служили певцами пред скиниею собрания, доколе Соломон не построил дома Господня в Иерусалиме. И они становились на службу свою по уставу своему.
Вот те, которые становились с сыновьями своими: из сыновей Каафовых – Еман певец, сын Иоиля, сын Самуила,
сын Елканы, сын Иерохама, сын Елиила, сын Тоаха,
сын Цуфа, сын Елканы, сын Махафа, сын Амасая,
сын Елканы, сын Иоиля, сын Азарии, сын Цефании,
сын Тахафа, сын Асира, сын Авиасафа, сын Корея,
сын Ицгара, сын Каафа, сын Левия, сын Израиля;
и брат его Асаф, стоявший на правой стороне его, – Асаф, сын Берехии, сын Шимы,
сын Михаила, сын Ваасеи, сын Малхии,
сын Ефния, сын Зераха, сын Адаии,
сын Ефана, сын Зиммы, сын Шимия,
сын Иахафа, сын Гирсона, сын Левия.
А из сыновей Мерари, братьев их, – на левой стороне: Ефан, сын Кишия, сын Авдия, сын Маллуха,
сын Хашавии, сын Амасии, сын Хелкии,
сын Амция, сын Вания, сын Шемера,
сын Махлия, сын Мушия, сын Мерари, сын Левия.
Братья их левиты определены на всякие службы при доме Божием;
Аарон же и сыновья его сожигали на жертвеннике всесожжения и на жертвеннике кадильном, и совершали всякое священнодействие во Святом Святых и для очищения Израиля во всем, как заповедал раб Божий Моисей.
Вот сыновья Аарона: Елеазар, сын его; Финеес, сын его; Авиуд, сын его;
Буккий, сын его; Уззий, сын его; Зерахия, сын его;
Мераиоф, сын его; Амария, сын его; Ахитув, сын его;
Садок, сын его; Ахимаас, сын его.
И вот жилища их по селениям их в пределах их: сыновьям Аарона из племени Каафова, так как жребий выпал им,
дали Хеврон, в земле Иудиной, и предместья его вокруг его;
поля же сего города и села его отдали Халеву, сыну Иефонниину.
Сыновьям Аарона дали также города убежищ: Хеврон и Ливну с их предместьями, Иаттир и Ештемоа и предместья его,
и Хилен и предместья его, Давир и предместья его,
и Ашан и предместья его, Вефсамис и предместья его,
а от колена Вениаминова – Геву и предместья ее, и Аллемеф и предместья его, и Анафоф и предместья его: всех городов их в племенах их тринадцать городов.
Остальным сыновьям Каафа, из семейств этого колена, дано по жребию десять городов из удела половины колена Манассиина.
Сыновьям Гирсона по племенам их, от колена Иссахарова, и от колена Асирова, и от колена Неффалимова, и от колена Манассиина в Васане, дано тринадцать городов.
Сыновьям Мерари по племенам их, от колена Рувимова, и от колена Гадова, и от колена Завулонова, дано по жребию двенадцать городов.
Так дали сыны Израилевы левитам города и предместья их.
Дали они по жребию от колена сыновей Иудиных, и от колена сыновей Симеоновых, и от колена сыновей Вениаминовых те города, которые они назвали по именам.
Некоторым же племенам сыновей Каафовых даны были города от колена Ефремова.
И дали им города убежищ: Сихем и предместья его на горе Ефремовой, и Гезер и предместья его,
и Иокмеам и предместья его, и Беф-Орон и предместья его,
и Аиалон и предместья его, и Гаф-Риммон и предместья его;
от половины колена Манассиина – Анер и предместья его, Билеам и предместья его. Это поколению остальных сыновей Каафовых.
Сыновьям Гирсона от племени полуколена Манассиина дали Голан в Васане и предместья его, и Аштароф и предместья его.
От колена Иссахарова – Кедес и предместья его, Давраф и предместья его,
и Рамоф и предместья его, и Анем и предместья его;
от колена Асирова – Машал и предместья его, и Авдон и предместья его,
и Хукок и предместья его, и Рехов и предместья его;
от колена Неффалимова – Кедес в Галилее и предместья его, и Хаммон и предместья его, и Кириафаим и предместья его.
А прочим сыновьям Мерариным – от колена Завулонова Риммон и предместья его, Фавор и предместья его.
По ту сторону Иордана, против Иерихона, на восток от Иордана, от колена Рувимова дали Восор в пустыне и предместья его, и Иаацу и предместья ее,
и Кедемоф и предместья его, и Мефааф и предместья его;
от колена Гадова – Рамоф в Галааде и предместья его, и Маханаим и предместья его,
и Есевон и предместья его, и Иазер и предместья его.
И построил он себе домы в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию.
Тогда сказал Давид: никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить Ему во веки.
И собрал Давид всех Израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил.
И созвал Давид сыновей Аароновых и левитов:
из сыновей Каафовых, Уриила начальника и братьев его – сто двадцать человек;
из сыновей Мерариных, Асаию начальника и братьев его – двести двадцать человек;
из сыновей Гирсоновых, Иоиля начальника и братьев его – сто тридцать человек;
из сыновей Елисафановых, Шемаию начальника и братьев его – двести;
из сыновей Хевроновых, Елиела начальника и братьев его – восемьдесят;
из сыновей Уззииловых, Аминадава начальника и братьев его – сто двенадцать.
И призвал Давид священников: Садока и Авиафара, и левитов: Уриила, Асаию, Иоиля, Шемаию, Елиела и Аминадава,
и сказал им: вы, начальники родов левитских, освятитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него;
ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали Его, как должно.
И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа, Бога Израилева.
И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах.
И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтирями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования.
И поставили левиты Емана, сына Иоилева, и из братьев его, Асафа, сына Верехиина, а из сыновей Мерариных, братьев их, Ефана, сына Кушаии;
и с ними братьев их второстепенных: Захарию, Бена, Иаазиила, Шемирамофа, Иехиила, Унния, Елиава, Ванею, Маасея, Маттафию, Елифлеуя, Микнея и Овед-Едома и Иеиела, привратников.
Еман, Асаф и Ефан играли громко на медных кимвалах,
а Захария, Азиил, Шемирамоф, Иехиил, Унний, Елиав, Маасей и Ванея – на псалтирях, тонким голосом.
Маттафия же, Елифлеуй, Микней, Овед-Едом, Иеиел и Азазия – на цитрах, чтобы делать начало.
А Хенания, начальник левитов, был учитель пения, потому что был искусен в нем.
Верехия и Елкана были придверниками у ковчега.
Шевания, Иосафат, Нафанаил, Амасай, Захария, Ванея и Елиезер, священники, трубили трубами пред ковчегом Божиим. Овед-Едом и Иехия были придверниками у ковчега.
Так Давид и старейшины Израилевы и тысяченачальники пошли перенести ковчег завета Господня из дома Овед-Едомова с веселием.
И когда Бог помог левитам, несшим ковчег завета Господня, тогда закололи в жертву семь тельцов и семь овнов.
Давид был одет в виссонную одежду, а также и все левиты, несшие ковчег, и певцы, и Хенания начальник музыкантов и певцов. На Давиде же был еще льняной ефод.
Так весь Израиль вносил ковчег завета Господня с восклицанием, при звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтирях и цитрах.
Когда ковчег завета Господня входил в город Давидов, Мелхола, дочь Саулова, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем.
И принесли ковчег Божий, и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу всесожжения и мирные жертвы.
Когда Давид окончил всесожжения и приношение мирных жертв, то благословил народ именем Господа
и роздал всем Израильтянам, и мужчинам и женщинам, по одному хлебу и по куску мяса и по кружке вина.
И поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева:
Асафа главным, вторым по нем Захарию, Иеиела, Шемирамофа, Иехиила, Маттафию, Елиава, и Ванею, Овед-Едома и Иеиела с псалтирями и цитрами, и Асафа для игры на кимвалах,
а Ванею и Озиила, священников, чтобы постоянно трубили пред ковчегом завета Божия.
В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу чрез Асафа и братьев его:
славьте Господа, провозглашайте имя Его; возвещайте в народах дела Его;
пойте Ему, бряцайте Ему; поведайте о всех чудесах Его;
хвалитесь именем Его святым; да веселится сердце ищущих Господа;
взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его;
поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его,
вы, семя Израилево, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его!
Он Господь Бог наш; суды Его по всей земле.
Помните вечно завет Его, слово, которое Он заповедал в тысячу родов,
то, что завещал Аврааму, и в чем клялся Исааку,
и что поставил Иакову в закон и Израилю в завет вечный,
говоря: «тебе дам Я землю Ханаанскую, в наследственный удел вам».
Они были тогда малочисленны и ничтожны, и пришельцы в ней,
и переходили от народа к народу и из одного царства к другому народу;
но Он никому не позволил обижать их, и обличал за них царей:
«Не прикасайтеся к помазанным Моим, и пророкам Моим не делайте зла».
Пойте Господу, вся земля, благовествуйте изо дня в день спасение Его.
Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его,
ибо велик Господь и достохвален, страшен паче всех богов.
Ибо все боги народов ничто, а Господь небеса сотворил.
Слава и величие пред лицем Его, могущество и радость на месте [святом] Его.
Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь,
воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лице Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его.
Трепещи пред Ним, вся земля, ибо Он основал вселенную, она не поколеблется.
Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах: Господь царствует!
Да плещет море и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем.
Да ликуют вместе все дерева дубравные пред лицем Господа, ибо Он идет судить землю.
Славьте Господа, ибо вовек милость Его,
и скажите: спаси нас, Боже, Спаситель наш! Собери нас и избавь нас от народов, да славим святое имя Твое и да хвалимся славою Твоею!
Благословен Господь Бог Израилев, от века и до века! И сказал весь народ: аминь! аллилуия!
Давид оставил там, пред ковчегом завета Господня, Асафа и братьев его, чтоб они служили пред ковчегом постоянно, каждый день,
и Овед-Едома и братьев его, шестьдесят восемь человек; Овед-Едома, сына Идифунова, и Хосу – привратниками,
а Садока священника и братьев его священников пред жилищем Господним, что на высоте в Гаваоне,
для возношения всесожжений Господу на жертвеннике всесожжения постоянно, утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который Он заповедал Израилю;
и с ними Емана и Идифуна и прочих избранных, которые назначены поименно, чтобы славить Господа, ибо навек милость Его.
При них Еман и Идифун прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях; сыновей же Идифуна поставил при вратах.
И пошел весь народ, каждый в свой дом; возвратился и Давид, чтобы благословить дом свой.
И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Емана и Идифуна, чтобы они провещавали на цитрах, псалтирях и кимвалах; и были отчислены они на дело служения своего:
из сыновей Асафа: Заккур, Иосиф, Нефания и Ашарела сыновья Асафа, под руководством Асафа, игравшего по наставлению царя.
От Идифуна сыновья Идифуна: Гедалия, Цери, Исаия, Семей, Хашавия и Маттафия, шестеро, под руководством отца своего Идифуна, игравшего на цитре во славу и хвалу Господа.
От Емана сыновья Емана: Буккия, Матфания, Озиил, Шевуил и Иеримоф, Ханания, Ханани, Елиафа, Гиддалти, Ромамти-Езер, Иошбекаша, Маллофи, Гофир и Махазиоф.
Все эти сыновья Емана, прозорливца царского, по словам Божиим, чтобы возвышать славу его. И дал Бог Еману четырнадцать сыновей и трех дочерей.
Все они под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами в служении в доме Божием, по указанию царя, или Асафа, Идифуна и Емана.
И было число их с братьями их, обученными петь пред Господом, всех знающих сие дело, двести восемьдесят восемь.
И бросили они жребий о череде служения, малый наравне с большим, учители наравне с учениками.
И вышел первый жребий Асафу, для Иосифа; второй Гедалии с братьями его и сыновьями его; их было двенадцать;
третий Заккуру с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
четвертый Ицрию с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
пятый Нефании с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
шестой Буккии с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
седьмой Иесареле с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
восьмой Исаии с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
девятый Матфании с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
десятый Шимею с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
одиннадцатый Азариилу с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
двенадцатый Хашавии с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
тринадцатый Шуваилу с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
четырнадцатый Маттафии с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
пятнадцатый Иеримофу с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
шестнадцатый Ханании с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
семнадцатый Иошбекаше с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
восемнадцатый Ханани с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
девятнадцатый Маллофию с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
двадцатый Елиафе с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
двадцать первый Гофиру с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
двадцать второй Гиддалтию с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
двадцать третий Махазиофу с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
двадцать четвертый Ромамти-Езеру с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
Наш канал: https://t.me/azbible