Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Сы́нове Леві́и: герсо́нъ, Каа́ѳъ и Мера́ри.
 • Сы́нове же Каа́ѳовы: Амра́мъ и Иссаа́ръ, Хевро́нъ и Озiи́лъ.
 • Сы́нове же Амра́мли: Ааро́нъ и Моисе́й и Марiа́мъ. Сы́нове же Ааро́новы: Нада́въ и Авiу́дъ, Елеаза́ръ и Иѳама́ръ.
 • И Елеаза́ръ роди́ Финее́са, и Финее́съ роди́ Авiу́да,
 • и Авiу́дъ роди́ воккі́а, и воккі́й роди́ Озі́ю,
 • Озі́а же роди́ саре́а, и саре́й роди́ Марiо́ѳа,
 • Марiо́ѳъ же роди́ Амарі́ю, Амарі́а же роди́ Ахито́ва,
 • Ахито́въ же роди́ садо́ка, и садо́къ роди́ Ахимаа́са,
 • Ахимаа́съ же роди́ аза́рiю и аза́рiа роди́ Иоана́на,
 • Иоана́нъ же роди́ аза́рiю, то́й е́сть аза́рiа, и́же свяще́н­ствова въ дому́, его́же созда́ соломо́нъ во Иерусали́мѣ.
 • Роди́ же аза́рiа Амарі́ю, и Амарі́а роди́ Ахито́ва,
 • Ахито́въ же роди́ садо́ка, и садо́къ роди́ Селлу́ма,
 • и Селлу́мъ роди́ хелкі́ю, и хелкі́а роди́ аза́рiю,
 • и аза́рiа роди́ саре́а, и саре́й роди́ Иоседе́ка.
 • Иоседе́къ же изы́де, егда́ пресели́ Госпо́дь Иу́ду и Иерусали́ма руко́ю навуходоно́сора въ Вавило́нъ.
 • Сы́нове же Леві́ини: герсо́нъ, Каа́ѳъ и Мера́ри.
 • И сiя́ имена́ сыно́въ герсо́нихъ: Ловені́й и семе́й.
 • Сы́нове же Каа́ѳовы: Амра́мъ и Иссаа́ръ, Хевро́нъ и Озiи́лъ.
 • Сы́нове же Мера́рины: Мооли́ и муси́. И сі́и ро́ди Леві́ини по оте́че­ст­вомъ и́хъ.
 • Герсо́нови: Ловені́й сы́нъ его́, Ие́ѳъ сы́нъ его́, се́мна сы́нъ его́,
 • Ио́ла сы́нъ его́, а́ддо сы́нъ его́, За́ра сы́нъ его́, Иеѳри́ сы́нъ его́.
 • Сы́нове Каа́ѳовы: иссаа́ръ сы́нъ его́, Аминада́въ сы́нъ его́, Коре́й сы́нъ его́, Аси́ръ сы́нъ его́,
 • Елка́на сы́нъ его́, Ависа́фъ сы́нъ его́, Аси́ръ сы́нъ его́,
 • Каа́ѳъ сы́нъ его́, урiи́лъ сы́нъ его́, Озі́а сы́нъ его́, Сау́лъ сы́нъ его́.
 • Сы́нове же Елка́новы: Амаси́ сы́нъ его́, Амiо́ѳъ сы́нъ его́,
 • Елка́на сы́нъ его́, суфі́й сы́нъ его́, и Наа́ѳъ сы́нъ его́,
 • Елiа́въ сы́нъ его́, иеремеи́лъ сы́нъ его́, Елка́на сы́нъ его́, самуи́лъ сы́нъ его́.
 • Сы́нове же самуи́ли: пе́рвенецъ его́ Иои́ль и вторы́й Аві́а.
 • Сы́нове же Мера́рины: Мооли́ сы́нъ его́, Ловені́й си́мъ его́, семе́й сы́нъ его́, Озі́а сы́нъ его́,
 • саммаа́ сы́нъ его́, Ана́нiй сы́нъ его́, Асаі́а сы́нъ его́.
 • Сі́и же су́ть, и́хже поста́ви дави́дъ надъ пѣвцы́ въ дому́ Госпо́дни, егда́ поста́ви киво́тъ:
 • и бя́ху служа́ще предъ ски́нiею до́му свидѣ́нiя въ пѣ́нiи, до́ндеже созда́ соломо́нъ до́мъ Госпо́день во Иерусали́мѣ, и стоя́ху по чи́ну сво­ему́ въ служе́нiи сво­е́мъ.
 • И сі́и предстоя́щiи и сы́нове и́хъ от­ сыно́въ Каа́ѳовыхъ: Ема́нъ пѣве́цъ сы́нъ Иои́ля, сы́на самуи́лева,
 • сы́на Елка́нова, сы́на еремеи́лева, сы́на Елiа́вля, сы́на Наа́ѳова,
 • сы́на су́фова, сы́на Елкана́ева, сы́на Амiо́ѳова, сы́на Ама́сова,
 • сы́на Елка́нова, сы́на Иои́лева, сы́на азарі́ева, сы́на Сафані́ева,
 • сы́на маа́ѳова, сы́на Ассе́рова, сы́на Авiаса́фова, сы́на Аси́рова, сы́на Коре́ова,
 • сы́на Аминада́вова, сы́на Исаа́рова, сы́на Каа́ѳова, сы́на Леві́ина, сы́на Изра́илева:
 • и бра́тъ его́ Аса́фъ, и́же стоя́ша одесну́ю его́: Аса́фъ сы́нъ Варахі́и, сы́на самаа́ева,
 • сы́на Михаи́лова, сы́на Маси́лова, сы́на Мелхі́ева,
 • сы́на Аѳані́ева, сы́на зара́ева, сы́на Адаі́ева,
 • сы́на иѳа́мова, сы́на земми́на, сы́на семеі́ева,
 • сы́на Иее́ѳова, сы́на герсо́нова, сы́на Леві́ина.
 • Сы́нове же Мера́рины бра́тiя и́хъ ошу́юю: еѳа́мъ сы́нъ хусі́и, сы́на Авді́ина, сы́на мало́хова,
 • сы́на Саві́ева, сы́на Амасі́ева, сы́на хелкі́ева,
 • сы́на Амасі́ева, сы́на вані́ина, сы́на семи́рова,
 • сы́на Моолі́ина, сы́на мусі́ева, сы́на Мера́рина, сы́на Леві́ина.
 • Бра́тiя же и́хъ по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, леви́тяне даны́ во вся́кое дѣ́ло служе́нiя ски́нiи до́му Бо́жiя:
 • и Ааро́нъ и сы́нове его́ кадя́ху надъ олтаре́мъ всесожже́нiй и надъ олтаре́мъ ѳимiа́ма во вся́кое дѣ́ло святы́хъ святы́мъ, и да мо́лят­ся за Изра́иля по всему́, ели́ка повелѣ́ Моисе́й ра́бъ Бо́жiй.
 • Сі́и же сы́нове Ааро́ни: Елеаза́ръ сы́нъ его́, Финее́съ сы́нъ его́, Авiу́дъ сы́нъ его́,
 • вокхі́й сы́нъ его́, Озі́й сы́нъ его́, саре́й сы́нъ его́,
 • Марiо́ѳъ сы́нъ его́, Амарі́а сы́нъ его́, Ахито́въ сы́нъ его́,
 • садо́къ сы́нъ его́, Ахимаа́съ сы́нъ его́.
 • И сiя́ обита́нiя и́хъ, по се́ламъ и́хъ и въ предѣ́лѣхъ и́хъ, сыно́мъ Ааро́нимъ пле́мени Каа́ѳову, тѣ́мъ бо бы́сть жре́бiй:
 • и да́ша и́мъ Хевро́нъ въ земли́ Иу́динѣ и подгра́дiя его́ о́крестъ его́:
 • и се́ла гра́да и ве́си его́ да́ша хале́ву сы́ну Иефон­ні́ину.
 • Сыно́мъ же Ааро́нимъ да́ша гра́ды убѣ́жищъ: Хевро́нъ и подгра́дiя его́, и ло́вну и подгра́дiя ея́, и ало́мъ и окре́стная его́,
 • и кело́мъ и окре́стная его́, и дави́ръ и окре́стная его́,
 • и Аса́нъ и подгра́дiя его́, и веѳсами́съ и подгра́дiя его́, и веѳсу́ръ и подгра́дiя его́:
 • от­ колѣ́на же Венiами́нова гавао́нъ и подгра́дiя его́, и Еламо́ѳъ и подгра́дiя его́, и Еламве́й и подгра́дiя его́, и Анаѳо́ѳъ и подгра́дiя его́: всѣ́хъ градо́въ и́хъ три­на́­де­сять, градо́въ по племене́мъ и́хъ.
 • И сыно́мъ Каа́ѳовымъ оста́в­шымся от­ пле́мене ро́да, от­ полупле́мене Манассі́ина, да́ша по жре́бiю де́сять градо́въ.
 • И сыно́мъ герсо́нимъ по пле́менемъ и́хъ от­ колѣ́на Иссаха́рова и от­ колѣ́на Аси́рова, и от­ колѣ́на Нефѳали́мова и от­ колѣ́на Манассі́ина въ Васа́нѣ, гра́ды три­на́­де­сять.
 • И сыно́мъ Мера́ринымъ по пле́менемъ и́хъ от­ колѣ́на Руви́мова и от­ колѣ́на га́дова и от­ колѣ́на Завуло́ня да́ша по жре́бiю градо́въ два­на́­де­сять.
 • Да́ша же сы́нове Изра́илевы леви́томъ гра́ды и подгра́дiя и́хъ.
 • Да́ша же по жре́бiю от­ колѣ́на сыно́въ Иу́диныхъ и от­ колѣ́на сыно́въ Симео́нихъ и от­ колѣ́на сыно́въ Венiами́нихъ гра́ды сiя́, и́хже назва́ша имены́ [сво­и́ми].
 • И от­ племе́нъ сыно́въ Каа́ѳовыхъ, и бы́ша гра́ды предѣ́ловъ и́хъ от­ колѣ́на Ефре́мова:
 • и да́ша и́мъ гра́ды убѣ́жищъ: Cихе́мъ съ подгра́дiями его́ въ горѣ́ Ефре́мовѣ и газе́ръ съ подгра́дiями его́,
 • и екмаа́нъ съ подгра́дiями его́, и веѳоро́нъ и подгра́дiе его́,
 • и Ело́нъ съ подгра́дiями его́, и геѳремо́нъ съ подгра́дiями его́:
 • и от­ полови́ны колѣ́на Манассі́ина Анеи́ръ и подгра́дiя его́, и Иевлаа́мъ и подгра́дная его́, по пле́мени сыно́мъ Каа́ѳовымъ оста́в­шымся.
 • Сыно́мъ герсо́нимъ от­ оте́че­ст­въ полупле́мене Манассі́ина гавло́нъ от­ Васа́на и подгра́дная его́, и Асиро́ѳъ съ подгра́дными его́:
 • и от­ колѣ́на Иссаха́рова Кеде́съ съ подгра́дными его́, и Нада́ръ съ подгра́дными его́,
 • и рамо́ѳъ и подгра́дная его́, и Ена́нъ съ подгра́дными его́:
 • и от­ колѣ́на Аси́рова Масі́ю съ подгра́дными его́, и рамо́ѳъ и подгра́дiе его́,
 • и ака́къ и подгра́дiе его́, и роо́въ съ подгра́дными его́:
 • и от­ колѣ́на Нефѳали́мля Ка́дисъ въ Галиле́и и подгра́дная его́, и хамо́ѳъ съ подгра́дными его́, и карiаѳаи́мъ и подгра́дная его́.
 • И сыно́мъ Мера́ринымъ оста́в­шымся от­ колѣ́на Завуло́ня реммо́нъ и подгра́дная его́, и Ѳаво́ръ съ подгра́дными его́,
 • и за Иорда́номъ иерихо́нъ проти́ву восто́ка Иорда́нова: от­ колѣ́на Руви́мова Восо́ръ въ пусты́ни съ подгра́дными его́, и е́сса съ подгра́дными его́,
 • и кадимо́ѳъ и подгра́дная его́, и моапса́ѳъ съ подгра́дными его́:
 • и от­ колѣ́на га́дова раммо́ѳъ Галаа́дскiй и подгра́дная его́, и наи́мъ съ подгра́дными его́,
 • и есево́нъ съ подгра́дными его́, и Иази́ръ съ подгра́дными его́.
 • Сыновья Левия: Гирсон, Кааф и Мерари.
 • Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил.
 • Дети Амрама: Аарон, Моисей и Мариам. Сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар.
 • Елеазар родил Финееса, Финеес родил Авишуя;
 • Авишуй родил Буккия, Буккий родил Озию;
 • Озия родил Зерахию, Зерахия родил Мераиофа;
 • Мераиоф родил Амарию, Амария родил Ахитува;
 • Ахитув родил Садока, Садок родил Ахимааса;
 • Ахимаас родил Азарию, Азария родил Иоанана;
 • Иоанан родил Азарию, – это тот, который был священником в храме, построенном Соломоном в Иерусалиме.
 • И родил Азария Амарию, Амария родил Ахитува;
 • Ахитув родил Садока, Садок родил Селлума;
 • Селлум родил Хелкию, Хелкия родил Азарию;
 • Азария родил Сераию, Сераия родил Иоседека.
 • Иоседек пошел в плен, когда Господь переселил Иудеев и Иерусалимлян рукою Навуходоносора.
 • Итак сыновья Левия: Гирсон, Кааф и Мерари.
 • Вот имена сыновей Гирсоновых: Ливни и Шимей.
 • Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил.
 • Сыновья Мерари: Махли и Муши. Вот потомки Левия по родам их.
 • У Гирсона: Ливни, сын его; Иахав, сын его; Зимма, сын его;
 • Иоах, сын его; Иддо, сын его; Зерах, сын его; Иеафрай, сын его.
 • Сыновья Каафа: Аминадав, сын его; Корей, сын его; Асир, сын его;
 • Елкана, сын его; Евиасаф, сын его; Асир, сын его;
 • Тахаф, сын его; Уриил, сын его; Узия, сын его; Саул, сын его.
 • Сыновья Елканы: Амасай и Ахимоф.
 • Елкана, сын его; Цофай, сын его; Нахаф, сын его;
 • Елиаф, сын его; Иерохам, сын его, Елкана, сын его; [Самуил, сын его].
 • Сыновья Самуила: первенец Иоиль, второй Авия.
 • Сыновья Мерари: Махли; Ливни, сын его; Шимей, сын его; Уза, сын его;
 • Шима, сын его; Хаггия, сын его; Асаия, сын его.
 • Вот те, которых Давид поставил начальниками над певцами в доме Господнем, со времени поставления в нем ковчега.
 • Они служили певцами пред скиниею собрания, доколе Соломон не построил дома Господня в Иерусалиме. И они становились на службу свою по уставу своему.
 • Вот те, которые становились с сыновьями своими: из сыновей Каафовых – Еман певец, сын Иоиля, сын Самуила,
 • сын Елканы, сын Иерохама, сын Елиила, сын Тоаха,
 • сын Цуфа, сын Елканы, сын Махафа, сын Амасая,
 • сын Елканы, сын Иоиля, сын Азарии, сын Цефании,
 • сын Тахафа, сын Асира, сын Авиасафа, сын Корея,
 • сын Ицгара, сын Каафа, сын Левия, сын Израиля;
 • и брат его Асаф, стоявший на правой стороне его, – Асаф, сын Берехии, сын Шимы,
 • сын Михаила, сын Ваасеи, сын Малхии,
 • сын Ефния, сын Зераха, сын Адаии,
 • сын Ефана, сын Зиммы, сын Шимия,
 • сын Иахафа, сын Гирсона, сын Левия.
 • А из сыновей Мерари, братьев их, – на левой стороне: Ефан, сын Кишия, сын Авдия, сын Маллуха,
 • сын Хашавии, сын Амасии, сын Хелкии,
 • сын Амция, сын Вания, сын Шемера,
 • сын Махлия, сын Мушия, сын Мерари, сын Левия.
 • Братья их левиты определены на всякие службы при доме Божием;
 • Аарон же и сыновья его сожигали на жертвеннике всесожжения и на жертвеннике кадильном, и совершали всякое священнодействие во Святом Святых и для очищения Израиля во всем, как заповедал раб Божий Моисей.
 • Вот сыновья Аарона: Елеазар, сын его; Финеес, сын его; Авиуд, сын его;
 • Буккий, сын его; Уззий, сын его; Зерахия, сын его;
 • Мераиоф, сын его; Амария, сын его; Ахитув, сын его;
 • Садок, сын его; Ахимаас, сын его.
 • И вот жилища их по селениям их в пределах их: сыновьям Аарона из племени Каафова, так как жребий выпал им,
 • дали Хеврон, в земле Иудиной, и предместья его вокруг его;
 • поля же сего города и села его отдали Халеву, сыну Иефонниину.
 • Сыновьям Аарона дали также города убежищ: Хеврон и Ливну с их предместьями, Иаттир и Ештемоа и предместья его,
 • и Хилен и предместья его, Давир и предместья его,
 • и Ашан и предместья его, Вефсамис и предместья его,
 • а от колена Вениаминова – Геву и предместья ее, и Аллемеф и предместья его, и Анафоф и предместья его: всех городов их в племенах их тринадцать городов.
 • Остальным сыновьям Каафа, из семейств этого колена, дано по жребию десять городов из удела половины колена Манассиина.
 • Сыновьям Гирсона по племенам их, от колена Иссахарова, и от колена Асирова, и от колена Неффалимова, и от колена Манассиина в Васане, дано тринадцать городов.
 • Сыновьям Мерари по племенам их, от колена Рувимова, и от колена Гадова, и от колена Завулонова, дано по жребию двенадцать городов.
 • Так дали сыны Израилевы левитам города и предместья их.
 • Дали они по жребию от колена сыновей Иудиных, и от колена сыновей Симеоновых, и от колена сыновей Вениаминовых те города, которые они назвали по именам.
 • Некоторым же племенам сыновей Каафовых даны были города от колена Ефремова.
 • И дали им города убежищ: Сихем и предместья его на горе Ефремовой, и Гезер и предместья его,
 • и Иокмеам и предместья его, и Беф-Орон и предместья его,
 • и Аиалон и предместья его, и Гаф-Риммон и предместья его;
 • от половины колена Манассиина – Анер и предместья его, Билеам и предместья его. Это поколению остальных сыновей Каафовых.
 • Сыновьям Гирсона от племени полуколена Манассиина дали Голан в Васане и предместья его, и Аштароф и предместья его.
 • От колена Иссахарова – Кедес и предместья его, Давраф и предместья его,
 • и Рамоф и предместья его, и Анем и предместья его;
 • от колена Асирова – Машал и предместья его, и Авдон и предместья его,
 • и Хукок и предместья его, и Рехов и предместья его;
 • от колена Неффалимова – Кедес в Галилее и предместья его, и Хаммон и предместья его, и Кириафаим и предместья его.
 • А прочим сыновьям Мерариным – от колена Завулонова Риммон и предместья его, Фавор и предместья его.
 • По ту сторону Иордана, против Иерихона, на восток от Иордана, от колена Рувимова дали Восор в пустыне и предместья его, и Иаацу и предместья ее,
 • и Кедемоф и предместья его, и Мефааф и предместья его;
 • от колена Гадова – Рамоф в Галааде и предместья его, и Маханаим и предместья его,
 • и Есевон и предместья его, и Иазер и предместья его.
 • Los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari.
 • Los hijos de Coat: Amram, Izhar, Hebrón y Uziel.
 • Los hijos de Amram: Aarón, Moisés y María. Los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar.
 • Eleazar engendró a Finees, Finees engendró a Abisúa,
 • Abisúa engendró a Buqui, Buqui engendró a Uzi,
 • Uzi engendró a Zeraías, Zeraías engendró a Meraiot,
 • Meraiot engendró a Amarías, Amarías engendró a Ahitob,
 • Ahitob engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Ahimaas,
 • Ahimaas engendró a Azarías, Azarías engendró a Johanán,
 • y Johanán engendró a Azarías, el que tuvo el sacerdocio en la Casa que Salomón edificó en Jerusalén.
 • Azarías engendró a Amarías, Amarías engendró a Ahitob,
 • Ahitob engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Salum,
 • Salum engendró a Hilcías, Hilcías engendró a Azarías,
 • Azarías engendró a Seraías, y Seraías engendró a Josadac,
 • y Josadac fue llevado cautivo cuando Jehová deportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor.
 • Los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari.
 • Éstos son los nombres de los hijos de Gersón: Libni y Simei.
 • Los hijos de Coat: Amram, Izhar, Hebrón y Uziel.
 • Los hijos de Merari: Mahli y Musi. Éstas son las familias de Leví, según sus descendencias.
 • Gersón: Libni, Jahat, Zima,
 • Joa, Iddo, Zera y Jeatrai.
 • Los descendientes de Coat: Aminadab, Coré, Asir,
 • Elcana, Ebiasaf, Asir,
 • Tahat, Uriel, Uzías, y Saúl.
 • Los hijos de Elcana: Amasai y Ahimot;
 • los descendientes de Ahimot: Elcana, Zofai, Nahat,
 • Eliab, Jeroham y Elcana.
 • Los hijos de Samuel: el primogénito, Vasni, y Abías.
 • Los descendientes de Merari: Mahli, Libni, Simei, Uza,
 • Simea, Haguía y Asaías.

 • Éstos son los que David puso a cargo del servicio del canto en la casa de Jehová, después que el Arca tuvo reposo,
 • los cuales servían delante de la tienda del Tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén; después se mantuvieron en su ministerio según su costumbre.
 • Estos, pues, con sus hijos, ayudaban: de los hijos de Coat, el cantor Hemán hijo de Joel hijo de Samuel,
 • hijo de Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliel, hijo de Toa,
 • hijo de Zuf, hijo de Elcana, hijo de Mahat, hijo de Amasai,
 • hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías,
 • hijo de Tahat, hijo de Asir, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré,
 • hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel.
 • A su mano derecha estaba su hermano Asaf hijo de Berequías hijo de Simea,
 • hijo de Micael, hijo de Baasías, hijo de Malquías,
 • hijo de Etni, hijo de Zera, hijo de Adaía,
 • hijo de Etán, hijo de Zima, hijo de Simei,
 • hijo de Jahat, hijo de Gersón, hijo de Leví.
 • Pero a la mano izquierda estaban sus hermanos, los hijos de Merari, esto es, Etán hijo de Quisi hijo de Abdi, hijo de Maluc,
 • hijo de Hasabías, hijo de Amasías, hijo de Hilcías,
 • hijo de Amsi, hijo de Bani, hijo de Semer,
 • hijo de Mahli, hijo de Musi, hijo de Merari, hijo de Leví.
 • Y sus hermanos, los levitas, fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios.

 • Pero Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto, y sobre el altar del perfume quemaban incienso, y ministraban en toda la obra del Lugar santísimo, y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado.
 • Los descendientes de Aarón son estos: Eleazar, Finees, Abisúa,
 • Buqui, Uzi, Zeraías,
 • Meraiot, Amarías, Ahitob,
 • Sadoc y Ahimaas.

 • Éstos son los lugares de residencia y los límites de los territorios de los hijos de Aarón. A las familias de los coatitas, a quienes les tocó primero la suerte,
 • les dieron Hebrón, en la tierra de Judá, con sus ejidos alrededor de ella.
 • Pero el territorio de la ciudad y sus aldeas se dieron a Caleb hijo de Jefone.
 • De Judá dieron a los hijos de Aarón la ciudad de refugio, esto es, Hebrón; además, Libna con sus ejidos, Jatir, Estemoa con sus ejidos,
 • Hilén con sus ejidos, Debir con sus ejidos,
 • Asán y Bet-semes, con sus respectivos ejidos.
 • De Benjamín les dieron Geba, Alemet y Anatot, con sus ejidos. Trece fue el total de sus ciudades, repartidas según sus familias.
 • A los hijos de Coat, según sus familias, les dieron por suerte diez ciudades de la media tribu de Manasés.
 • A los hijos de Gersón, según sus familias, les dieron de la tribu de Isacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Manasés en Basán, trece ciudades.
 • Y a los hijos de Merari, según sus familias, les dieron por suerte doce ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón.
 • Los hijos de Israel dieron a los levitas ciudades con sus ejidos.
 • Dieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín, las ciudades ya nombradas.
 • A las familias de los hijos de Coat dieron ciudades con sus ejidos de la tribu de Efraín.
 • Les dieron Siquem, la ciudad de refugio, con sus ejidos en los montes de Efraín; además, Gezer,
 • Jocmeam, Bet-horón,
 • Ajalón y Gat-rimón, con sus respectivos ejidos.
 • A las otras familias de los hijos de Coat les dieron Aner y Bileam, las cuales pertenecían a la media tribu de Manasés, con sus respectivos ejidos.
 • A los hijos de Gersón dieron de la media tribu de Manasés, Golán en Basán y Astarot, con sus respectivos ejidos.
 • De la tribu de Isacar, Cedes, Daberat,
 • Ramot y Anem, con sus respectivos ejidos.
 • De la tribu de Aser, Masal, Abdón,
 • Hucoc y Rehob, con sus respectivos ejidos.
 • De la tribu de Neftalí, Cedes en Galilea, Hamón y Quiriataim, con sus respectivos ejidos.
 • Al resto de los hijos de Merari dieron, de la tribu de Zabulón, Rimón y Tabor, con sus ejidos.
 • Del otro lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente del Jordán, dieron de la tribu de Rubén, Beser en el desierto, Jaza,
 • Cademot y Mefaat, con sus respectivos ejidos.
 • Y de la tribu de Gad, Ramot de Galaad, Mahanaim,
 • Hesbón y Jazer, con sus respectivos ejidos. • Fils de Lévi: Guerschom, Kehath et Merari.
 • Fils de Kehath: Amram, Jitsehar, Hébron et Uziel.
 • Fils d'Amram: Aaron et Moïse; et Marie. Fils d'Aaron: Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar.
 • Éléazar engendra Phinées; Phinées engendra Abischua;
 • Abischua engendra Bukki; Bukki engendra Uzzi;
 • Uzzi engendra Zerachja; Zerachja engendra Merajoth;
 • Merajoth engendra Amaria; Amaria engendra Achithub;
 • Achithub engendra Tsadok; Tsadok engendra Achimaats;
 • Achimaats engendra Azaria; Azaria engendra Jochanan;
 • Jochanan engendra Azaria, qui exerça le sacerdoce dans la maison que Salomon bâtit à Jérusalem;
 • Azaria engendra Amaria; Amaria engendra Achithub;
 • Achithub engendra Tsadok; Tsadok engendra Schallum;
 • Schallum engendra Hilkija; Hilkija engendra Azaria;
 • et Azaria engendra Seraja; Seraja engendra Jehotsadak,
 • Jehotsadak s'en alla quand l'Éternel emmena en captivité Juda et Jérusalem par Nebucadnetsar.
 • Fils de Lévi: Guerschom, Kehath et Merari.
 • Voici les noms des fils de Guerschom: Libni et Schimeï.
 • Fils de Kehath: Amram, Jitsehar, Hébron et Uziel.
 • Fils de Merari: Machli et Muschi. -Ce sont là les familles de Lévi, selon leurs pères.
 • De Guerschom: Libni, son fils; Jachath, son fils; Zimma, son fils;
 • Joach, son fils; Iddo, son fils; Zérach, son fils; Jeathraï, son fils.
 • Fils de Kehath: Amminadab, son fils; Koré, son fils; Assir, son fils;
 • Elkana, son fils; Ebjasaph, son fils; Assir, son fils;
 • Thachath, son fils; Uriel, son fils; Ozias, son fils; Saül, son fils.
 • Fils d'Elkana: Amasaï et Achimoth;
 • Elkana, son fils; Elkana Tsophaï, son fils; Nachath, son fils;
 • Éliab, son fils; Jerocham, son fils; Elkana, son fils;
 • et les fils de Samuel, le premier-né Vaschni et Abija.
 • Fils de Merari: Machli; Libni, son fils; Schimeï, son fils; Uzza, son fils;
 • Schimea, son fils; Hagguija, son fils; Asaja, son fils.
 • Voici ceux que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu de repos:
 • ils remplirent les fonctions de chantres devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem, et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite.
 • Voici ceux qui officiaient avec leurs fils. -D'entre les fils des Kehathites: Héman, le chantre, fils de Joël, fils de Samuel,
 • fils d'Elkana, fils de Jerocham, fils d'Éliel, fils de Thoach,
 • fils de Tsuph, fils d'Elkana, fils de Machath, fils d'Amasaï,
 • fils d'Elkana, fils de Joël, fils d'Azaria, fils de Sophonie,
 • fils de Thachath, fils d'Assir, fils d'Ebjasaph, fils de Koré,
 • fils de Jitsehar, fils de Kehath, fils de Lévi, fils d'Israël. -
 • Son frère Asaph, qui se tenait à sa droite, Asaph, fils de Bérékia, fils de Schimea,
 • fils de Micaël, fils de Baaséja, fils de Malkija,
 • fils d'Ethni, fils de Zérach, fils d'Adaja,
 • fils d'Éthan, fils de Zimma, fils de Schimeï,
 • fils de Jachath, fils de Guerschom, fils de Lévi. -
 • Fils de Merari, leurs frères, à la gauche; Éthan, fils de Kischi, fils d'Abdi, fils de Malluc,
 • fils de Haschabia, fils d'Amatsia, fils de Hilkija,
 • fils d'Amtsi, fils de Bani, fils de Schémer,
 • fils de Machli, fils de Muschi, fils de Merari, fils de Lévi.
 • Leurs frères, les Lévites, étaient chargés de tout le service du tabernacle, de la maison de Dieu.
 • Aaron et ses fils offraient les sacrifices sur l'autel des holocaustes et l'encens sur l'autel des parfums, ils remplissaient toutes les fonctions dans le lieu très saint, et faisaient l'expiation pour Israël, selon tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu.
 • Voici les fils d'Aaron: Éléazar, son fils; Phinées, son fils: Abischua, son fils;
 • Bukki, son fils; Uzzi, son fils; Zerachja, son fils;
 • Merajoth, son fils; Amaria, son fils; Achithub, son fils;
 • Tsadok, son fils; Achimaats, son fils.
 • Voici leurs habitations, selon leurs enclos, dans les limites qui leur furent assignées. Aux fils d'Aaron de la famille des Kehathites, indiqués les premiers par le sort,
 • on donna Hébron, dans le pays de Juda, et la banlieue qui l'entoure;
 • mais le territoire de la ville et ses villages furent accordés à Caleb, fils de Jephunné.
 • Aux fils d'Aaron on donna la ville de refuge Hébron, Libna et sa banlieue, Jatthir, Eschthemoa et sa banlieue,
 • Hilen et sa banlieue, Debir et sa banlieue,
 • Aschan et sa banlieue, Beth Schémesch et sa banlieue;
 • et de la tribu de Benjamin, Guéba et sa banlieue, Allémeth et sa banlieue, Anathoth et sa banlieue. Total de leurs villes: treize villes, d'après leurs familles.
 • Les autres fils de Kehath eurent par le sort dix villes des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé.
 • Les fils de Guerschom, d'après leurs familles, eurent treize villes de la tribu d'Issacar, de la tribu d'Aser, de la tribu de Nephthali et de la tribu de Manassé en Basan.
 • Les fils de Merari, d'après leurs familles, eurent par le sort douze villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la tribu de Zabulon.
 • Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites les villes et leurs banlieues.
 • Ils donnèrent par le sort, de la tribu des fils de Juda, de la tribu des fils de Siméon et de la tribu des fils de Benjamin, ces villes qu'ils désignèrent nominativement.
 • Et pour les autres familles des fils de Kehath les villes de leur territoire furent de la tribu d'Éphraïm.
 • Ils leur donnèrent la ville de refuge Sichem et sa banlieue, dans la montagne d'Éphraïm, Guézer et sa banlieue,
 • Jokmeam et sa banlieue, Beth Horon et sa banlieue,
 • Ajalon et sa banlieue, et Gath Rimmon et sa banlieue;
 • et de la demi-tribu de Manassé, Aner et sa banlieue, et Bileam et sa banlieue, pour la famille des autres fils de Kehath.
 • On donna aux fils de Guerschom: de la famille de la demi-tribu de Manassé, Golan en Basan et sa banlieue, et Aschtaroth et sa banlieue;
 • de la tribu d'Issacar, Kédesch et sa banlieue, Dobrath et sa banlieue,
 • Ramoth et sa banlieue, et Anem et sa banlieue;
 • de la tribu d'Aser, Maschal et sa banlieue, Abdon et sa banlieue,
 • Hukok et sa banlieue, et Rehob et sa banlieue;
 • et de la tribu de Nephthali, Kédesch en Galilée et sa banlieue, Hammon et sa banlieue, et Kirjathaïm et sa banlieue.
 • On donna au reste des Lévites, aux fils de Merari: de la tribu de Zabulon, Rimmono et sa banlieue, et Thabor et sa banlieue;
 • et de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'orient du Jourdain: de la tribu de Ruben, Betser au désert et sa banlieue, Jahtsa et sa banlieue,
 • Kedémoth et sa banlieue, et Méphaath et sa banlieue;
 • et de la tribu de Gad, Ramoth en Galaad et sa banlieue, Mahanaïm et sa banlieue,
 • Hesbon et sa banlieue, et Jaezar et sa banlieue.