Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И сі́и сы́нове Иссаха́ровы: Ѳола́ и Фуа́, и ясу́въ и сомвра́мъ, четы́ре.
 • Сы́нове же Ѳолы́: Озі́й и Рафеа́, и иерiи́лъ и ами́нъ, и Иафѳа́мъ и самуи́лъ, кня́зи по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, и́же от­ колѣ́на Ѳоли́на, крѣ́пцы си́лою по родо́мъ и́хъ, и́хже число́ во дни́ дави́довы два́десять и двѣ́ ты́сящы и ше́сть со́тъ.
 • Сы́нове же Озі́ины Иезрі́й, и сы́нове Иезрі́ины Михаи́лъ и Авді́а, и Иои́ль и Иесі́а, пя́ть всѣ́хъ князе́й.
 • И съ ни́ми по родо́мъ и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, препоя́сани и си́льни ко ополче́нiю на бра́нь, три́десять и ше́сть ты́сящъ: мно́го бо имѣ́ша же́нъ и сыно́въ.
 • Бра́тiя же и́хъ во всѣ́хъ племенѣ́хъ Иссаха́ровыхъ крѣ́пцы си́лою, о́смьдесятъ и се́дмь ты́сящъ сочте́нiе всѣ́хъ и́хъ.
 • Сы́нове же Венiами́новы: Вала́й и Хово́ръ и Иедiи́лъ, три́.
 • Сы́нове же влла́евы: есево́нъ и Озі́а, и Озiи́лъ и иериму́ѳъ и урі́а, пя́ть князе́й домо́въ оте́че­ст­въ и́хъ, крѣ́пцы си́лою, и число́ и́хъ два́десять и двѣ́ ты́сящы и три́десять четы́ре.
 • Сы́нове же Хово́ровы: замiрі́а и Иоа́въ, и Елiе́зеръ и Елiа́на, и Амарі́а и иериму́ѳъ и Аві́а и Анаѳо́ѳъ и Елмеѳе́мъ: вси́ сі́и сы́нове Хово́ровы.
 • Сочте́нiе же и́хъ по родо́мъ и́хъ, кня́зи домо́въ оте́че­ст­въ и́хъ, крѣ́пцы си́лою, два́десять ты́сящъ и двѣ́сти.
 • Сы́нове же Иедiи́левы Валаа́мъ, и сы́нове Валаа́мовы Иео́съ и Венiами́нъ, и Ао́ѳъ и Аханаа́нъ, и зиѳа́нъ и Ѳарси́съ и Асаи́ръ:
 • вси́ сі́и сы́нове Иедiи́левы, кня́зи племе́нъ крѣпча́йшiи си́лою, седмь­на́­де­сять ты́сящъ и двѣ́сти ко ополче́нiю съ си́лою исходя́щiи.
 • И Сафа́нъ и ифа́нъ, сы́нове иериму́ѳовы, есу́дъ сы́нъ его́,
 • Нефѳали́мъ сы́нъ его́, и есiи́лъ и гои́ни, и Иесе́ръ и Селли́мъ, сы́нове его́, Валаа́мъ сы́нъ его́.
 • Сы́нове Манассі́и: езрiи́лъ, его́же роди́ нало́жница его́ Си́ра, роди́ же ему́ и Махи́ра отца́ Галаа́дова.
 • Махи́ръ же поя́тъ жену́ Офи́рови и Сафи́нови, и и́мя сестрѣ́ его́ мооха́, и́мя же второ́му Салпаа́дъ. Роди́шажеся Салпаа́ду дще́ри.
 • И роди́ мооха́ жена́ Махи́рова сы́на и нарече́ и́мя его́ Фаре́съ: и и́мя бра́ту его́ сороо́ръ: и сы́нове его́ Ула́мъ и рака́мъ.
 • Сы́нове же Ула́мовы Валаа́мъ: сі́и сы́нове Галаа́да сы́на Махи́рова сы́на Манассі́ева.
 • Сестра́ же его́ малехе́ѳъ роди́ Иесу́да и Авiезе́ра и маа́лу.
 • Бѣ́ху же сы́нове семíра: Аи́мъ и Cихе́мъ, и докiи́мъ и енiа́мъ.
 • Сы́нове же Ефре́мли Ѳусала́мъ, и раа́мъ сы́нъ его́, и Ѳаа́мъ сы́нъ его́, и Елаа́дъ сы́нъ его́, и Ѳаа́ сы́нъ его́,
 • и зава́дъ сы́нъ его́, и соѳе́ла сы́нъ его́, и езе́ръ и езла́да. Уби́ша же и́хъ му́жiе ге́ѳстiи, и́же роди́шася въ земли́ то́й: зане́ изыдо́ша взя́ти скоты́ и́хъ.
 • И пла́кася Ефре́мъ оте́цъ и́хъ мно́ги дни́: и прiидо́ша бра́тiя его́, да утѣ́шатъ его́.
 • И вни́де къ женѣ́ сво­е́й: и зача́ во чре́вѣ, и роди́ сы́на, и нарече́ и́мя его́ Варiа́, я́ко въ злы́хъ до́му его́ рожде́нъ е́сть.
 • Дщи́ же его́ сараа́, и бо о́ныхъ оста́в­шихся: и созда́ веѳоро́нъ ни́жнiй и вы́шнiй и са́дру.
 • Рафа́й же сы́нъ его́, и расе́фъ и Ѳала́й сы́нове его́, и Ѳаа́нъ сы́нъ его́,
 • и лада́нъ сы́нъ его́, и Амiу́дъ сы́нъ его́, Елисама́ сы́нъ его́,
 • ру́нъ сы́нъ его́, Иосі́й сы́нъ его́.
 • И одержа́нiе и́хъ и обита́нiе и́хъ Веѳи́ль и ве́си его́ проти́ву восто́ка Наара́ня, и къ за́паднѣй странѣ́ газе́ра и ве́си его́, и Cихе́мъ и ве́си его́ да́же до Га́зы и ве́си ея́,
 • и да́же до предѣ́лъ сыно́въ Манассі́иныхъ, веѳса́нъ и ве́си его́, Ѳанаа́хъ и ве́си его́, и Магеддо́нъ и ве́си его́, до́ръ и ве́си его́: въ тѣ́хъ всели́шася сы́нове Ио́сифа сы́на Изра́илева.
 • Сы́нове Аси́ровы: Иамна́ и есу́дъ, и Иесу́е и Варiа́, и сарре́а сестра́ и́хъ.
 • Сы́нове же Вари́евы Хове́ръ и Мелхiи́лъ: се́й оте́цъ заве́ѳовъ.
 • И Хове́ръ роди́ Иафле́та и соми́ра, и хоѳа́на и сулу́ сестру́ и́хъ.
 • И сы́нове Иафле́товы: фасе́хъ и Амамаа́ѳъ и Асоа́ѳъ: сі́и сы́нове Иафле́товы.
 • Сы́нове же соми́ровы: ихiу́ръ, равго́а и Иава́ и Ара́мъ.
 • Сы́нове же Асу́да бра́та его́: Софа́ и Иамна́, и ели́мъ и ала́мъ.
 • Сы́нове со́фовы: суе́, Арiафе́ръ и суа́нъ, и вори́нъ и имра́мъ,
 • и Васа́ръ и Иу́дъ, и са́мма и селимва́нъ, и Иеѳра́нъ и веера́.
 • Сы́нове же Иеѳе́ровы: Иеѳо́нъ и фасфа́ и Аре́й.
 • Сы́нове же ола́ни: Оре́хъ и Анiи́лъ и расі́а.
 • Вси́ сі́и сы́нове Аси́ровы, вси́ кня́зи домо́въ оте́че­ст­ва избра́н­нiи и крѣ́пцы си́лою, кня́зи, во­ево́ды: сочте́нiе и́хъ во вре́мя бра́ни на ополче́нiе два́десять ше́сть ты́сящъ муже́й.
 • Сыновья Иссахара: Фола, Фуа, Иашув и Шимрон, четверо.
 • Сыновья Фолы: Уззий, Рефаия, Иериил, Иахмай, Ивсам и Самуил, главные в поколениях Фолы, люди воинственные в своих поколениях; число их во дни Давида было двадцать две тысячи и шестьсот.
 • Сын Уззия: Израхия; а сыновья Израхии: Михаил, Овадиа, Иоиль и Ишшия, пятеро. Все они главные.
 • У них, по родам их, по поколениям их, было готово к сражению войска тридцать шесть тысяч; потому что у них было много жен и сыновей.
 • Братьев же их, во всех поколениях Иссахаровых, людей воинственных, было восемьдесят семь тысяч, внесенных в родословные записи.
 • У Вениамина: Бела, Бехер и Иедиаил, трое.
 • Сыновья Белы: Ецбон, Уззий, Уззиил, Иеримоф и Ири, пятеро, главы поколений, люди воинственные. В родословных списках записано их двадцать две тысячи тридцать четыре.
 • Сыновья Бехера: Земира, Иоаш, Елиезер, Елиоенай, Омри, Иремоф, Авия, Анафоф и Алемеф: все эти сыновья Бехера.
 • В родословных списках записано их по родам их, по главам поколений, людей воинственных – двадцать тысяч и двести.
 • Сын Иедиаила: Билган. Сыновья Билгана: Иеус, Вениамин, Егуд, Хенаана, Зефан, Фарсис и Ахишахар.
 • Все эти сыновья Иедиаила были главами поколений, люди воинственные; семнадцать тысяч и двести было выходящих на войну.
 • И Шупим и Хупим, сыновья Ира; Хушим, сын Ахера.
 • Сыновья Неффалима: Иахцеил, Гуни, Иецер и Шиллем, дети Валлы.
 • Сыновья Манассии: Асриил, которого родила наложница его Арамеянка; она же родила Махира, отца Галаадова.
 • Махир взял в жену сестру Хупима и Шупима, – имя сестры их Мааха; имя второму Салпаад. У Салпаада были только дочери.
 • Мааха, жена Махирова, родила сына и нарекла ему имя Кереш, а имя брату его Шереш. Сыновья его: Улам и Рекем.
 • Сын Улама: Бедан. Вот сыновья Галаада, сына Махира, сына Манассиина.
 • Сестра его Молехеф родила Ишгода, Авиезера и Махлу.
 • Сыновья Шемиды были: Ахиан, Шехем, Ликхи и Аниам.
 • Сыновья Ефрема: Шутелах, и Беред, сын его, и Фахаф, сын его, и Елеада, сын его, и Фахаф, сын его,
 • и Завад, сын его, и Шутелах, сын его, и Езер и Елеад. И убили их жители Гефа, уроженцы той земли, за то, что они пошли захватить стада их.
 • И плакал о них Ефрем, отец их, много дней, и приходили братья его утешать его.
 • Потом он вошел к жене своей, и она зачала и родила сына, и он нарек ему имя: Берия, потому что несчастье постигло дом его.
 • И дочь у него была Шеера. Она построила Беф-Орон нижний и верхний и Уззен-Шееру.
 • И Рефай, сын его, и Решеф, и Фелах, сын его, и Фахан, сын его,
 • Лаедан, сын его, Аммиуд, сын его, Елишама, сын его,
 • Нон, сын его, Иисус, сын его.
 • Владения их и места жительства их были: Вефиль и зависящие от него города; к востоку Нааран, к западу Гезер и зависящие от него города; Сихем и зависящие от него города до Газы и зависящих от нее городов.
 • А со стороны сыновей Манассииных: Беф-Сан и зависящие от него города, Фаанах и зависящие от него города, Мегиддо и зависящие от него города, Дор и зависящие от него города. В них жили сыновья Иосифа, сына Израилева.
 • Сыновья Асира: Имна, Ишва, Ишви и Берия, и сестра их Серах.
 • Сыновья Берии: Хевер и Малхиил. Он отец Бирзаифа.
 • Хевер родил Иафлета, Шомера и Хофама, и Шую, сестру их.
 • Сыновья Иафлета: Пасах, Бимгал и Ашваф. Вот сыновья Иафлета.
 • Сыновья Шемера: Ахи, Рохга, Ихубба и Арам.
 • Сыновья Гелема, брата его: Цофах, Имна, Шелеш и Амал.
 • Сыновья Цофаха: Суах, Харнефер, Шуал, Бери, Имра,
 • Бецер, Год, Шамма, Шилша, Ифран и Беера.
 • Сыновья Иефера: Иефунни, Фиспа и Ара.
 • Сыновья Уллы: Арах, Ханниил и Риция.
 • Все эти сыновья Асира, главы поколений, люди отборные, воинственные, главные начальники. Записано у них в родословных списках в войске, для войны, по счету двадцать шесть тысяч человек.
 • Ва писарони Иссокор: Тӯлоъ ва Фуо, Ёшуб ва Шимрӯн – чор нафар.
 • Ва писарони Тӯлоъ: Уззӣ ва Рафоё ва Ериил ва Яҳмай ва Йибсом ва Самуил, ки онҳо сардорони хонаводаи падарашон Тӯлоъ ва мардони ҷангии авлодашон буданд; шумораи онҳо дар айёми Довуд бисту ду ҳазору шашсад нафар буд.
 • Ва писари Уззӣ: Зараҳё; ва писарони Зараҳё: Микоил ва Убадё ва Юил ва Йишиё – панҷ нафар, ки ҳамаашон сардор буданд.
 • Ва онҳо, аз рӯи авлодашон ва хонаводаҳошон, фавҷҳои аскарӣ барои ҷанг ба миқдори сию шаш ҳазор нафар доштанд, зеро ки занон ва писаронашон бисёр буданд.
 • Ва бародарони онҳо аз ҳамаи қабилаҳои Иссокор ҳаштоду ҳафт ҳазор нафар мардони ҷангӣ буданд, – ҳамаашон дар насабномаҳои худ зикр ёфтаанд.
 • Ва писарони Бинёмин: Болаъ ва Бокар ва Едиойил – се нафар.
 • Ва писарони Болаъ: Эсбӯн ва Уззӣ ва Уззиил ва Еримӯт ва Ирӣ – панҷ нафар, ки сардорони хонаводаҳо ва мардони ҷангӣ буданд, ва насабномаҳошон аз бисту ду ҳазору сию чор нафар иборат буд.
 • Ва писарони Бокар: Замиро ва Юош ва Элиозар ва Элюэнай ва Омрӣ ва Йиремӯт ва Абиё ва Анотӯт ва Оломат; ҳамаи даҳо писарони Бокар буданд.
 • Ва насабномаҳои онҳо, аз рӯи авлодашон ва сардорони хонаводаҳошон, аз бист ҳазору дусад нафар мардони ҷангӣ иборат буд.
 • Ва писари Едиойил: Билҳон; ва писарони Билҳон: Яуш ва Бинёмин ва Эҳуд ва Канъоно ва Зейтон ва Таршиш ва Аҳишоҳар;
 • Ҳамаи ин писарони Едиойил сардорони хонаводаҳо ва мардони ҷангӣ буданд ва ҳафдаҳ ҳазору дусад нафар сарбоз дошта, ба ҷанг мебаромаданд.
 • Ва писарони Ир: Шуфим ва Ҳуфим; ва писари Аҳер: Ҳушим.
 • Писарони Нафтолӣ: Яҳасиил ва Ҷунӣ ва Есар ва Шаллум ки писарони Билҳо буданд.
 • Писарони Менашше: Ашриил, ки вайро завҷаи ӯ зоид, ва Мокир, падари Ҷилъод, ки вайро суррияи арамии ӯ зоид.
 • Ва Мокир хоҳари Ҳуфим ва Шуфимро, ки Маако ном дошт, ба занӣ гирифт; ва номи писари насли дуюм Салофҳод буд, ва Салофҳод духтарон дошт.
 • Ва Маако, зани Мокир, писар зоид, ва ӯро Фораш ном ниҳод, ва номи бародараш Шораш буд, ва писарони ӯ Улом ва Роқам буданд.
 • Ва писари Улом: Бадон. Ҳаминҳоянд писарони Ҷилъод писари Мокир писари Менашше.
 • Ва хоҳари ӯ Ҳамӯлокат Иш-Ҳӯд ва Абиозар ва Маҳлоро зоид.
 • Ва писарони Шамидоъ инҳо буданд: Аҳён ва Шокам ва Лиқҳӣ ва Аниом.
 • Ва писарони Эфроим: Шутолаҳ, ва писараш Борад ва писараш Таҳат ва писараш Элъодо ва писараш Таҳат;
 • Ва писараш Зобод ва писараш Шутолаҳ, ва Озар ва Элъод; ва мардуми Ҷат, ки дар ин замин таваллуд ёфтаанд, онҳоро куштанд, зеро ки барои гирифтани чорвояшон фуруд омада буданд.
 • Ва падари онҳо Эфроим рузҳои зиёде мотам гирифт, ва бародаронаш барои тасаллӣ додани ӯ омаданд.
 • Ва ӯ назди зани худ даромад, ва вай ҳомила шуда, писаре зоид, ва ӯро Барио ном ниҳод, зеро ки дар хонадонаш мусибат рӯй дода буд.
 • Ва духтараш Шоара буд, ки Бет-Ҳӯрӯни поён ва болоро бино кард, ва Узин-Шоараро низ.
 • Ва писараш Рофаҳ ва Рошаф ва писараш Толаҳ ва писараш Тоҳан;
 • Писараш Лаъдон, писараш Аммиҳуд, писараш Элишомоъ;
 • Писараш Нун, писараш Еҳушаъ.
 • Ва мулкҳо ва манзилҳошон: Байт-Ил ва деҳоташ, ва ба тарафи шарқ – Наарон, ва ба тарафи ғарб – Ҷозар ва деҳоташ, ва Шакем ва деҳоташ, то Айё ва деҳоташ.
 • Ва назди ҳудуди банӣ Менашше: Байт-Шеон ва деҳоташ, Таънак ва деҳоташ, Маҷиддӯ ва деҳоташ, Дӯр ва деҳоташ; дар ин ҷойҳо писарони Юсуф писари Исроил сокин буданд.
 • Писарони Ошер: Йимно ва Йишво ва Йишвӣ ва Барио, ва хоҳарашон Сораҳ.
 • Ва писарони Барио: Ҳобар ва Малкиил, ки ӯ падари Бирзоит аст.
 • Ва Ҳобар Яфлит ва Шӯмир ва Ҳӯтом, ва хоҳарашон Шуоро ба дунё овард.
 • Ва писарони Яфлит: Фосак ва Бимҳол ва Ашвот; инҳо писарони Яфлит буданд.
 • Ва писарони Шомар: Аҳӣ ва Роҳҷо ва Ҳуббо ва Аром.
 • Ва писарони бародараш Ҳилам: Сӯфаҳ ва Йимноъ ва Шилаш ва Омол.
 • Писарони Сӯфаҳ: Суаҳ ва Ҳарнофар ва Шуол ва Бирӣ ва Йимро;
 • Босар ва Ҳӯд ва Шаммо ва Шилшо ва Йитрон ва Баиро.
 • Ва писарони Ётар: Ефунне ва Фисфо ва Аро.
 • Ва писарони Улло: Ораҳ ва Ҳанниил ва Рисё.
 • Ҳамаи инҳо писарони Ошер, сардорони баргузидаи хонаводаҳо, мардони ҷангӣ, сарварони раисон буданд, ва шумораи онҳо дар лашкар барои ҷанг, мувофиқи насабномаҳошон, бисту шаш ҳазор нафар буд.