Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И сі́и сы́нове Иссаха́ровы: Ѳола́ и Фуа́, и ясу́въ и сомвра́мъ, четы́ре.
 • Сы́нове же Ѳолы́: Озі́й и Рафеа́, и иерiи́лъ и ами́нъ, и Иафѳа́мъ и самуи́лъ, кня́зи по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, и́же от­ колѣ́на Ѳоли́на, крѣ́пцы си́лою по родо́мъ и́хъ, и́хже число́ во дни́ дави́довы два́десять и двѣ́ ты́сящы и ше́сть со́тъ.
 • Сы́нове же Озі́ины Иезрі́й, и сы́нове Иезрі́ины Михаи́лъ и Авді́а, и Иои́ль и Иесі́а, пя́ть всѣ́хъ князе́й.
 • И съ ни́ми по родо́мъ и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, препоя́сани и си́льни ко ополче́нiю на бра́нь, три́десять и ше́сть ты́сящъ: мно́го бо имѣ́ша же́нъ и сыно́въ.
 • Бра́тiя же и́хъ во всѣ́хъ племенѣ́хъ Иссаха́ровыхъ крѣ́пцы си́лою, о́смьдесятъ и се́дмь ты́сящъ сочте́нiе всѣ́хъ и́хъ.
 • Сы́нове же Венiами́новы: Вала́й и Хово́ръ и Иедiи́лъ, три́.
 • Сы́нове же влла́евы: есево́нъ и Озі́а, и Озiи́лъ и иериму́ѳъ и урі́а, пя́ть князе́й домо́въ оте́че­ст­въ и́хъ, крѣ́пцы си́лою, и число́ и́хъ два́десять и двѣ́ ты́сящы и три́десять четы́ре.
 • Сы́нове же Хово́ровы: замiрі́а и Иоа́въ, и Елiе́зеръ и Елiа́на, и Амарі́а и иериму́ѳъ и Аві́а и Анаѳо́ѳъ и Елмеѳе́мъ: вси́ сі́и сы́нове Хово́ровы.
 • Сочте́нiе же и́хъ по родо́мъ и́хъ, кня́зи домо́въ оте́че­ст­въ и́хъ, крѣ́пцы си́лою, два́десять ты́сящъ и двѣ́сти.
 • Сы́нове же Иедiи́левы Валаа́мъ, и сы́нове Валаа́мовы Иео́съ и Венiами́нъ, и Ао́ѳъ и Аханаа́нъ, и зиѳа́нъ и Ѳарси́съ и Асаи́ръ:
 • вси́ сі́и сы́нове Иедiи́левы, кня́зи племе́нъ крѣпча́йшiи си́лою, седмь­на́­де­сять ты́сящъ и двѣ́сти ко ополче́нiю съ си́лою исходя́щiи.
 • И Сафа́нъ и ифа́нъ, сы́нове иериму́ѳовы, есу́дъ сы́нъ его́,
 • Нефѳали́мъ сы́нъ его́, и есiи́лъ и гои́ни, и Иесе́ръ и Селли́мъ, сы́нове его́, Валаа́мъ сы́нъ его́.
 • Сы́нове Манассі́и: езрiи́лъ, его́же роди́ нало́жница его́ Си́ра, роди́ же ему́ и Махи́ра отца́ Галаа́дова.
 • Махи́ръ же поя́тъ жену́ Офи́рови и Сафи́нови, и и́мя сестрѣ́ его́ мооха́, и́мя же второ́му Салпаа́дъ. Роди́шажеся Салпаа́ду дще́ри.
 • И роди́ мооха́ жена́ Махи́рова сы́на и нарече́ и́мя его́ Фаре́съ: и и́мя бра́ту его́ сороо́ръ: и сы́нове его́ Ула́мъ и рака́мъ.
 • Сы́нове же Ула́мовы Валаа́мъ: сі́и сы́нове Галаа́да сы́на Махи́рова сы́на Манассі́ева.
 • Сестра́ же его́ малехе́ѳъ роди́ Иесу́да и Авiезе́ра и маа́лу.
 • Бѣ́ху же сы́нове семíра: Аи́мъ и Cихе́мъ, и докiи́мъ и енiа́мъ.
 • Сы́нове же Ефре́мли Ѳусала́мъ, и раа́мъ сы́нъ его́, и Ѳаа́мъ сы́нъ его́, и Елаа́дъ сы́нъ его́, и Ѳаа́ сы́нъ его́,
 • и зава́дъ сы́нъ его́, и соѳе́ла сы́нъ его́, и езе́ръ и езла́да. Уби́ша же и́хъ му́жiе ге́ѳстiи, и́же роди́шася въ земли́ то́й: зане́ изыдо́ша взя́ти скоты́ и́хъ.
 • И пла́кася Ефре́мъ оте́цъ и́хъ мно́ги дни́: и прiидо́ша бра́тiя его́, да утѣ́шатъ его́.
 • И вни́де къ женѣ́ сво­е́й: и зача́ во чре́вѣ, и роди́ сы́на, и нарече́ и́мя его́ Варiа́, я́ко въ злы́хъ до́му его́ рожде́нъ е́сть.
 • Дщи́ же его́ сараа́, и бо о́ныхъ оста́в­шихся: и созда́ веѳоро́нъ ни́жнiй и вы́шнiй и са́дру.
 • Рафа́й же сы́нъ его́, и расе́фъ и Ѳала́й сы́нове его́, и Ѳаа́нъ сы́нъ его́,
 • и лада́нъ сы́нъ его́, и Амiу́дъ сы́нъ его́, Елисама́ сы́нъ его́,
 • ру́нъ сы́нъ его́, Иосі́й сы́нъ его́.
 • И одержа́нiе и́хъ и обита́нiе и́хъ Веѳи́ль и ве́си его́ проти́ву восто́ка Наара́ня, и къ за́паднѣй странѣ́ газе́ра и ве́си его́, и Cихе́мъ и ве́си его́ да́же до Га́зы и ве́си ея́,
 • и да́же до предѣ́лъ сыно́въ Манассі́иныхъ, веѳса́нъ и ве́си его́, Ѳанаа́хъ и ве́си его́, и Магеддо́нъ и ве́си его́, до́ръ и ве́си его́: въ тѣ́хъ всели́шася сы́нове Ио́сифа сы́на Изра́илева.
 • Сы́нове Аси́ровы: Иамна́ и есу́дъ, и Иесу́е и Варiа́, и сарре́а сестра́ и́хъ.
 • Сы́нове же Вари́евы Хове́ръ и Мелхiи́лъ: се́й оте́цъ заве́ѳовъ.
 • И Хове́ръ роди́ Иафле́та и соми́ра, и хоѳа́на и сулу́ сестру́ и́хъ.
 • И сы́нове Иафле́товы: фасе́хъ и Амамаа́ѳъ и Асоа́ѳъ: сі́и сы́нове Иафле́товы.
 • Сы́нове же соми́ровы: ихiу́ръ, равго́а и Иава́ и Ара́мъ.
 • Сы́нове же Асу́да бра́та его́: Софа́ и Иамна́, и ели́мъ и ала́мъ.
 • Сы́нове со́фовы: суе́, Арiафе́ръ и суа́нъ, и вори́нъ и имра́мъ,
 • и Васа́ръ и Иу́дъ, и са́мма и селимва́нъ, и Иеѳра́нъ и веера́.
 • Сы́нове же Иеѳе́ровы: Иеѳо́нъ и фасфа́ и Аре́й.
 • Сы́нове же ола́ни: Оре́хъ и Анiи́лъ и расі́а.
 • Вси́ сі́и сы́нове Аси́ровы, вси́ кня́зи домо́въ оте́че­ст­ва избра́н­нiи и крѣ́пцы си́лою, кня́зи, во­ево́ды: сочте́нiе и́хъ во вре́мя бра́ни на ополче́нiе два́десять ше́сть ты́сящъ муже́й.
 • Сыновья Иссахара: Фола, Фуа, Иашув и Шимрон, четверо.
 • Сыновья Фолы: Уззий, Рефаия, Иериил, Иахмай, Ивсам и Самуил, главные в поколениях Фолы, люди воинственные в своих поколениях; число их во дни Давида было двадцать две тысячи и шестьсот.
 • Сын Уззия: Израхия; а сыновья Израхии: Михаил, Овадиа, Иоиль и Ишшия, пятеро. Все они главные.
 • У них, по родам их, по поколениям их, было готово к сражению войска тридцать шесть тысяч; потому что у них было много жен и сыновей.
 • Братьев же их, во всех поколениях Иссахаровых, людей воинственных, было восемьдесят семь тысяч, внесенных в родословные записи.
 • У Вениамина: Бела, Бехер и Иедиаил, трое.
 • Сыновья Белы: Ецбон, Уззий, Уззиил, Иеримоф и Ири, пятеро, главы поколений, люди воинственные. В родословных списках записано их двадцать две тысячи тридцать четыре.
 • Сыновья Бехера: Земира, Иоаш, Елиезер, Елиоенай, Омри, Иремоф, Авия, Анафоф и Алемеф: все эти сыновья Бехера.
 • В родословных списках записано их по родам их, по главам поколений, людей воинственных – двадцать тысяч и двести.
 • Сын Иедиаила: Билган. Сыновья Билгана: Иеус, Вениамин, Егуд, Хенаана, Зефан, Фарсис и Ахишахар.
 • Все эти сыновья Иедиаила были главами поколений, люди воинственные; семнадцать тысяч и двести было выходящих на войну.
 • И Шупим и Хупим, сыновья Ира; Хушим, сын Ахера.
 • Сыновья Неффалима: Иахцеил, Гуни, Иецер и Шиллем, дети Валлы.
 • Сыновья Манассии: Асриил, которого родила наложница его Арамеянка; она же родила Махира, отца Галаадова.
 • Махир взял в жену сестру Хупима и Шупима, – имя сестры их Мааха; имя второму Салпаад. У Салпаада были только дочери.
 • Мааха, жена Махирова, родила сына и нарекла ему имя Кереш, а имя брату его Шереш. Сыновья его: Улам и Рекем.
 • Сын Улама: Бедан. Вот сыновья Галаада, сына Махира, сына Манассиина.
 • Сестра его Молехеф родила Ишгода, Авиезера и Махлу.
 • Сыновья Шемиды были: Ахиан, Шехем, Ликхи и Аниам.
 • Сыновья Ефрема: Шутелах, и Беред, сын его, и Фахаф, сын его, и Елеада, сын его, и Фахаф, сын его,
 • и Завад, сын его, и Шутелах, сын его, и Езер и Елеад. И убили их жители Гефа, уроженцы той земли, за то, что они пошли захватить стада их.
 • И плакал о них Ефрем, отец их, много дней, и приходили братья его утешать его.
 • Потом он вошел к жене своей, и она зачала и родила сына, и он нарек ему имя: Берия, потому что несчастье постигло дом его.
 • И дочь у него была Шеера. Она построила Беф-Орон нижний и верхний и Уззен-Шееру.
 • И Рефай, сын его, и Решеф, и Фелах, сын его, и Фахан, сын его,
 • Лаедан, сын его, Аммиуд, сын его, Елишама, сын его,
 • Нон, сын его, Иисус, сын его.
 • Владения их и места жительства их были: Вефиль и зависящие от него города; к востоку Нааран, к западу Гезер и зависящие от него города; Сихем и зависящие от него города до Газы и зависящих от нее городов.
 • А со стороны сыновей Манассииных: Беф-Сан и зависящие от него города, Фаанах и зависящие от него города, Мегиддо и зависящие от него города, Дор и зависящие от него города. В них жили сыновья Иосифа, сына Израилева.
 • Сыновья Асира: Имна, Ишва, Ишви и Берия, и сестра их Серах.
 • Сыновья Берии: Хевер и Малхиил. Он отец Бирзаифа.
 • Хевер родил Иафлета, Шомера и Хофама, и Шую, сестру их.
 • Сыновья Иафлета: Пасах, Бимгал и Ашваф. Вот сыновья Иафлета.
 • Сыновья Шемера: Ахи, Рохга, Ихубба и Арам.
 • Сыновья Гелема, брата его: Цофах, Имна, Шелеш и Амал.
 • Сыновья Цофаха: Суах, Харнефер, Шуал, Бери, Имра,
 • Бецер, Год, Шамма, Шилша, Ифран и Беера.
 • Сыновья Иефера: Иефунни, Фиспа и Ара.
 • Сыновья Уллы: Арах, Ханниил и Риция.
 • Все эти сыновья Асира, главы поколений, люди отборные, воинственные, главные начальники. Записано у них в родословных списках в войске, для войны, по счету двадцать шесть тысяч человек.
 • И҆ сі́и сы́нове і҆ссаха́рѡвы: ѳѡла̀ и҆ фꙋа̀, и҆ ꙗ҆сꙋ́въ и҆ сомвра́мъ, четы́ре.
 • Сы́нове же ѳѡлы̀: ѻ҆зі́й и҆ рафеа̀, и҆ і҆ерїи́лъ и҆ а҆ми́нъ, и҆ і҆афѳа́мъ и҆ самꙋи́лъ, кнѧ̑зи по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ, и҆̀же ѿ колѣ́на ѳѡли́на, крѣ́пцы си́лою по родѡ́мъ и҆́хъ, и҆́хже число̀ во дни̑ даві́дѡвы два́десѧть и҆ двѣ̀ ты́сѧщы и҆ ше́сть сѡ́тъ.
 • Сы́нове же ѻ҆зі̑ины і҆езрі́й, и҆ сы́нове і҆езрі̑ины мїхаи́лъ и҆ а҆вді́а, и҆ і҆ѡи́ль и҆ і҆есі́а, пѧ́ть всѣ́хъ кнѧзе́й.
 • И҆ съ ни́ми по родѡ́мъ и҆́хъ, по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ, препоѧ́сани и҆ си́льни ко ѡ҆полче́нїю на бра́нь, три́десѧть и҆ ше́сть ты́сѧщъ: мно́гѡ бо и҆мѣ́ша же́нъ и҆ сынѡ́въ.
 • Бра́тїѧ же и҆́хъ во всѣ́хъ племенѣ́хъ і҆ссаха́ровыхъ крѣ́пцы си́лою, ѻ҆́смьдесѧтъ и҆ се́дмь ты́сѧщъ сочте́нїе всѣ́хъ и҆́хъ.
 • Сы́нове же венїамі́нѡвы: вала́й и҆ ховѡ́ръ и҆ і҆едїи́лъ, трѝ.
 • Сы́нове же вала́євы: є҆севѡ́нъ и҆ ѻ҆зі́а, и҆ ѻ҆зїи́лъ и҆ і҆ерїмꙋ́ѳъ и҆ ᲂу҆рі́а, пѧ́ть кнѧзе́й домѡ́въ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ, крѣ́пцы си́лою, и҆ число̀ и҆́хъ два́десѧть и҆ двѣ̀ ты́сѧщы и҆ три́десѧть четы́ре.
 • Сы́нове же ховѡ́рѡвы: замїрі́а и҆ і҆ѡа́въ, и҆ є҆лїе́зеръ и҆ є҆лїа́на, и҆ а҆марі́а и҆ і҆ерїмꙋ́ѳъ и҆ а҆ві́а и҆ а҆наѳѡ́ѳъ и҆ є҆лмеѳе́мъ: всѝ сі́и сы́нове ховѡ́рѡвы.
 • Сочте́нїе же и҆́хъ по родѡ́мъ и҆́хъ, кнѧ̑зи домѡ́въ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ, крѣ́пцы си́лою, два́десѧть ты́сѧщъ и҆ двѣ́сти.
 • Сы́нове же і҆едїи́лєвы валаа́мъ, и҆ сы́нове валаа́мѡвы і҆еѡ́съ и҆ венїамі́нъ, и҆ а҆ѡ́ѳъ и҆ а҆ханаа́нъ, и҆ зиѳа́нъ и҆ ѳарсі́съ и҆ а҆саи́ръ:
 • всѝ сі́и сы́нове і҆едїи́лєвы, кнѧ̑зи племе́нъ крѣпча́йшїи си́лою, седмьна́десѧть ты́сѧщъ и҆ двѣ́сти ко ѡ҆полче́нїю съ си́лою и҆сходѧ́щїи.
 • И҆ сафа́нъ и҆ и҆фа́нъ, сы́нове і҆ерїмꙋ́ѳовы, є҆сꙋ́дъ сы́нъ є҆гѡ̀,
 • нефѳалі́мъ сы́нъ є҆гѡ̀, и҆ є҆сїи́лъ и҆ гѡѵ́нї, и҆ і҆есе́ръ и҆ селлі́мъ, сы́нове є҆гѡ̀, валаа́мъ сы́нъ є҆гѡ̀.
 • Сы́нове манассі́и: є҆зрїи́лъ, є҆го́же родѝ нало́жница є҆гѡ̀ сѵ́ра, роди́ же є҆мꙋ̀ и҆ махі́ра ѻ҆тца̀ галаа́дова.
 • Махі́ръ же поѧ́тъ женꙋ̀ ѻ҆фі́рови и҆ сафі́нови, и҆ и҆́мѧ сестрѣ̀ є҆гѡ̀ моѡха̀, и҆́мѧ же второ́мꙋ салпаа́дъ. Роди́шажесѧ салпаа́дꙋ дщє́ри.
 • И҆ родѝ моѡха̀ жена̀ махі́рова сы́на и҆ наречѐ и҆́мѧ є҆гѡ̀ фаре́съ: и҆ и҆́мѧ бра́тꙋ є҆гѡ̀ сороѡ́ръ: и҆ сы́нове є҆гѡ̀ ᲂу҆ла́мъ и҆ рака́мъ.
 • Сы́нове же ᲂу҆ла́мѡвы валаа́мъ: сі́и сы́нове галаа́да сы́на махі́рова сы́на манассі́ева.
 • Сестра́ же є҆гѡ̀ малехе́ѳъ родѝ і҆есꙋ́да и҆ а҆вїезе́ра и҆ маа́лꙋ.
 • Бѣ́хꙋ же сы́нове семі́ра: а҆і́мъ и҆ сѷхе́мъ, и҆ докїи́мъ и҆ є҆нїа́мъ.
 • Сы́нове же є҆фрє́мли ѳꙋсала́мъ, и҆ раа́мъ сы́нъ є҆гѡ̀, и҆ ѳаа́мъ сы́нъ є҆гѡ̀, и҆ є҆лаа́дъ сы́нъ є҆гѡ̀, и҆ ѳаа̀ сы́нъ є҆гѡ̀,
 • и҆ зава́дъ сы́нъ є҆гѡ̀, и҆ сѡѳе́ла сы́нъ є҆гѡ̀, и҆ є҆зе́ръ и҆ є҆зла́да. Оу҆би́ша же и҆̀хъ мꙋ́жїе ге́ѳстїи, и҆̀же роди́шасѧ въ землѝ то́й: занѐ и҆зыдо́ша взѧ́ти скоты̀ и҆́хъ.
 • И҆ пла́касѧ є҆фре́мъ ѻ҆те́цъ и҆́хъ мнѡ́ги дни̑: и҆ прїидо́ша бра́тїѧ є҆гѡ̀, да ᲂу҆тѣ́шатъ є҆го̀.
 • И҆ вни́де къ женѣ̀ свое́й: и҆ зача̀ во чре́вѣ, и҆ родѝ сы́на, и҆ наречѐ и҆́мѧ є҆гѡ̀ варїа̀, ꙗ҆́кѡ въ ѕлы́хъ до́мꙋ є҆гѡ̀ рожде́нъ є҆́сть.
 • Дщи́ же є҆гѡ̀ сараа̀, и҆ бо ѻ҆́ныхъ ѡ҆ста́вшихсѧ: и҆ созда̀ веѳѡрѡ́нъ ни́жнїй и҆ вы́шнїй и҆ са́дрꙋ.
 • Рафа́й же сы́нъ є҆гѡ̀, и҆ расе́фъ и҆ ѳала́й сы́нове є҆гѡ̀, и҆ ѳаа́нъ сы́нъ є҆гѡ̀,
 • и҆ лада́нъ сы́нъ є҆гѡ̀, и҆ а҆мїꙋ́дъ сы́нъ є҆гѡ̀, є҆лїсама̀ сы́нъ є҆гѡ̀,
 • рꙋ́нъ сы́нъ є҆гѡ̀, і҆ѡсі́й сы́нъ є҆гѡ̀.
 • И҆ ѡ҆держа́нїе и҆́хъ и҆ ѡ҆бита́нїе и҆́хъ веѳи́ль и҆ вє́си є҆гѡ̀ проти́вꙋ восто́ка наара́нѧ, и҆ къ за́паднѣй странѣ̀ газе́ра и҆ вє́си є҆гѡ̀, и҆ сѷхе́мъ и҆ вє́си є҆гѡ̀ да́же до га́зы и҆ вє́си є҆ѧ̀,
 • и҆ да́же до предѣ̑лъ сынѡ́въ манассі́иныхъ, веѳса́нъ и҆ вє́си є҆гѡ̀, ѳанаа́хъ и҆ вє́си є҆гѡ̀, и҆ магеддѡ́нъ и҆ вє́си є҆гѡ̀, дѡ́ръ и҆ вє́си є҆гѡ̀: въ тѣ́хъ всели́шасѧ сы́нове і҆ѡ́сифа сы́на і҆и҃лева.
 • Сы́нове а҆си́рѡвы: і҆амна̀ и҆ є҆сꙋ́дъ, и҆ і҆есꙋ́е и҆ варїа̀, и҆ сарре́а сестра̀ и҆́хъ.
 • Сы́нове же варі́євы хове́ръ и҆ мелхїи́лъ: се́й ѻ҆те́цъ заве́ѳовъ.
 • И҆ хове́ръ родѝ і҆афле́та и҆ сѡми́ра, и҆ хѡѳа́на и҆ сꙋлꙋ̀ сестрꙋ̀ и҆́хъ.
 • И҆ сы́нове і҆афле́тѡвы: фасе́хъ и҆ а҆мамаа́ѳъ и҆ а҆соа́ѳъ: сі́и сы́нове і҆афле́тѡвы.
 • Сы́нове же сѡми́рѡвы: і҆хїꙋ́ръ, раѵго́а и҆ і҆ава̀ и҆ а҆ра́мъ.
 • Сы́нове же а҆сꙋ́да бра́та є҆гѡ̀: сѡфа̀ и҆ і҆амна̀, и҆ є҆ли́мъ и҆ а҆ла́мъ.
 • Сы́нове сѡ́фѡвы: сꙋѐ, а҆рїафе́ръ и҆ сꙋа́нъ, и҆ ворі́нъ и҆ і҆мра́мъ,
 • и҆ васа́ръ и҆ і҆ꙋ́дъ, и҆ са́мма и҆ селимва́нъ, и҆ і҆еѳра́нъ и҆ веера̀.
 • Сы́нове же і҆еѳе́рѡвы: і҆еѳѡ́нъ и҆ фасфа̀ и҆ а҆ре́й.
 • Сы́нове же ѡ҆ла̑ни: ѻ҆ре́хъ и҆ а҆нїи́лъ и҆ расі́а.
 • Всѝ сі́и сы́нове а҆си́рѡвы, всѝ кнѧ̑зи домѡ́въ ѻ҆те́чества и҆збра́ннїи и҆ крѣ́пцы си́лою, кнѧ̑зи, воевѡ́ды: сочте́нїе и҆́хъ во вре́мѧ бра́ни на ѡ҆полче́нїе два́десѧть ше́сть ты́сѧщъ мꙋже́й.