Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
  • И сі́и сы́нове Иссаха́ровы: Ѳола́ и Фуа́, и ясу́въ и сомвра́мъ, четы́ре.
  • Сы́нове же Ѳолы́: Озі́й и Рафеа́, и иерiи́лъ и ами́нъ, и Иафѳа́мъ и самуи́лъ, кня́зи по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, и́же от­ колѣ́на Ѳоли́на, крѣ́пцы си́лою по родо́мъ и́хъ, и́хже число́ во дни́ дави́довы два́десять и двѣ́ ты́сящы и ше́сть со́тъ.
  • Сы́нове же Озі́ины Иезрі́й, и сы́нове Иезрі́ины Михаи́лъ и Авді́а, и Иои́ль и Иесі́а, пя́ть всѣ́хъ князе́й.
  • И съ ни́ми по родо́мъ и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, препоя́сани и си́льни ко ополче́нiю на бра́нь, три́десять и ше́сть ты́сящъ: мно́го бо имѣ́ша же́нъ и сыно́въ.
  • Бра́тiя же и́хъ во всѣ́хъ племенѣ́хъ Иссаха́ровыхъ крѣ́пцы си́лою, о́смьдесятъ и се́дмь ты́сящъ сочте́нiе всѣ́хъ и́хъ.
  • Сы́нове же Венiами́новы: Вала́й и Хово́ръ и Иедiи́лъ, три́.
  • Сы́нове же влла́евы: есево́нъ и Озі́а, и Озiи́лъ и иериму́ѳъ и урі́а, пя́ть князе́й домо́въ оте́че­ст­въ и́хъ, крѣ́пцы си́лою, и число́ и́хъ два́десять и двѣ́ ты́сящы и три́десять четы́ре.
  • Сы́нове же Хово́ровы: замiрі́а и Иоа́въ, и Елiе́зеръ и Елiа́на, и Амарі́а и иериму́ѳъ и Аві́а и Анаѳо́ѳъ и Елмеѳе́мъ: вси́ сі́и сы́нове Хово́ровы.
  • Сочте́нiе же и́хъ по родо́мъ и́хъ, кня́зи домо́въ оте́че­ст­въ и́хъ, крѣ́пцы си́лою, два́десять ты́сящъ и двѣ́сти.
  • Сы́нове же Иедiи́левы Валаа́мъ, и сы́нове Валаа́мовы Иео́съ и Венiами́нъ, и Ао́ѳъ и Аханаа́нъ, и зиѳа́нъ и Ѳарси́съ и Асаи́ръ:
  • вси́ сі́и сы́нове Иедiи́левы, кня́зи племе́нъ крѣпча́йшiи си́лою, седмь­на́­де­сять ты́сящъ и двѣ́сти ко ополче́нiю съ си́лою исходя́щiи.
  • И Сафа́нъ и ифа́нъ, сы́нове иериму́ѳовы, есу́дъ сы́нъ его́,
  • Нефѳали́мъ сы́нъ его́, и есiи́лъ и гои́ни, и Иесе́ръ и Селли́мъ, сы́нове его́, Валаа́мъ сы́нъ его́.
  • Сы́нове Манассі́и: езрiи́лъ, его́же роди́ нало́жница его́ Си́ра, роди́ же ему́ и Махи́ра отца́ Галаа́дова.
  • Махи́ръ же поя́тъ жену́ Офи́рови и Сафи́нови, и и́мя сестрѣ́ его́ мооха́, и́мя же второ́му Салпаа́дъ. Роди́шажеся Салпаа́ду дще́ри.
  • И роди́ мооха́ жена́ Махи́рова сы́на и нарече́ и́мя его́ Фаре́съ: и и́мя бра́ту его́ сороо́ръ: и сы́нове его́ Ула́мъ и рака́мъ.
  • Сы́нове же Ула́мовы Валаа́мъ: сі́и сы́нове Галаа́да сы́на Махи́рова сы́на Манассі́ева.
  • Сестра́ же его́ малехе́ѳъ роди́ Иесу́да и Авiезе́ра и маа́лу.
  • Бѣ́ху же сы́нове семíра: Аи́мъ и Cихе́мъ, и докiи́мъ и енiа́мъ.
  • Сы́нове же Ефре́мли Ѳусала́мъ, и раа́мъ сы́нъ его́, и Ѳаа́мъ сы́нъ его́, и Елаа́дъ сы́нъ его́, и Ѳаа́ сы́нъ его́,
  • и зава́дъ сы́нъ его́, и соѳе́ла сы́нъ его́, и езе́ръ и езла́да. Уби́ша же и́хъ му́жiе ге́ѳстiи, и́же роди́шася въ земли́ то́й: зане́ изыдо́ша взя́ти скоты́ и́хъ.
  • И пла́кася Ефре́мъ оте́цъ и́хъ мно́ги дни́: и прiидо́ша бра́тiя его́, да утѣ́шатъ его́.
  • И вни́де къ женѣ́ сво­е́й: и зача́ во чре́вѣ, и роди́ сы́на, и нарече́ и́мя его́ Варiа́, я́ко въ злы́хъ до́му его́ рожде́нъ е́сть.
  • Дщи́ же его́ сараа́, и бо о́ныхъ оста́в­шихся: и созда́ веѳоро́нъ ни́жнiй и вы́шнiй и са́дру.
  • Рафа́й же сы́нъ его́, и расе́фъ и Ѳала́й сы́нове его́, и Ѳаа́нъ сы́нъ его́,
  • и лада́нъ сы́нъ его́, и Амiу́дъ сы́нъ его́, Елисама́ сы́нъ его́,
  • ру́нъ сы́нъ его́, Иосі́й сы́нъ его́.
  • И одержа́нiе и́хъ и обита́нiе и́хъ Веѳи́ль и ве́си его́ проти́ву восто́ка Наара́ня, и къ за́паднѣй странѣ́ газе́ра и ве́си его́, и Cихе́мъ и ве́си его́ да́же до Га́зы и ве́си ея́,
  • и да́же до предѣ́лъ сыно́въ Манассі́иныхъ, веѳса́нъ и ве́си его́, Ѳанаа́хъ и ве́си его́, и Магеддо́нъ и ве́си его́, до́ръ и ве́си его́: въ тѣ́хъ всели́шася сы́нове Ио́сифа сы́на Изра́илева.
  • Сы́нове Аси́ровы: Иамна́ и есу́дъ, и Иесу́е и Варiа́, и сарре́а сестра́ и́хъ.
  • Сы́нове же Вари́евы Хове́ръ и Мелхiи́лъ: се́й оте́цъ заве́ѳовъ.
  • И Хове́ръ роди́ Иафле́та и соми́ра, и хоѳа́на и сулу́ сестру́ и́хъ.
  • И сы́нове Иафле́товы: фасе́хъ и Амамаа́ѳъ и Асоа́ѳъ: сі́и сы́нове Иафле́товы.
  • Сы́нове же соми́ровы: ихiу́ръ, равго́а и Иава́ и Ара́мъ.
  • Сы́нове же Асу́да бра́та его́: Софа́ и Иамна́, и ели́мъ и ала́мъ.
  • Сы́нове со́фовы: суе́, Арiафе́ръ и суа́нъ, и вори́нъ и имра́мъ,
  • и Васа́ръ и Иу́дъ, и са́мма и селимва́нъ, и Иеѳра́нъ и веера́.
  • Сы́нове же Иеѳе́ровы: Иеѳо́нъ и фасфа́ и Аре́й.
  • Сы́нове же ола́ни: Оре́хъ и Анiи́лъ и расі́а.
  • Вси́ сі́и сы́нове Аси́ровы, вси́ кня́зи домо́въ оте́че­ст­ва избра́н­нiи и крѣ́пцы си́лою, кня́зи, во­ево́ды: сочте́нiе и́хъ во вре́мя бра́ни на ополче́нiе два́десять ше́сть ты́сящъ муже́й.
  • Сыновья Иссахара: Фола, Фуа, Иашув и Шимрон, четверо.
  • Сыновья Фолы: Уззий, Рефаия, Иериил, Иахмай, Ивсам и Самуил, главные в поколениях Фолы, люди воинственные в своих поколениях; число их во дни Давида было двадцать две тысячи и шестьсот.
  • Сын Уззия: Израхия; а сыновья Израхии: Михаил, Овадиа, Иоиль и Ишшия, пятеро. Все они главные.
  • У них, по родам их, по поколениям их, было готово к сражению войска тридцать шесть тысяч; потому что у них было много жен и сыновей.
  • Братьев же их, во всех поколениях Иссахаровых, людей воинственных, было восемьдесят семь тысяч, внесенных в родословные записи.
  • У Вениамина: Бела, Бехер и Иедиаил, трое.
  • Сыновья Белы: Ецбон, Уззий, Уззиил, Иеримоф и Ири, пятеро, главы поколений, люди воинственные. В родословных списках записано их двадцать две тысячи тридцать четыре.
  • Сыновья Бехера: Земира, Иоаш, Елиезер, Елиоенай, Омри, Иремоф, Авия, Анафоф и Алемеф: все эти сыновья Бехера.
  • В родословных списках записано их по родам их, по главам поколений, людей воинственных – двадцать тысяч и двести.
  • Сын Иедиаила: Билган. Сыновья Билгана: Иеус, Вениамин, Егуд, Хенаана, Зефан, Фарсис и Ахишахар.
  • Все эти сыновья Иедиаила были главами поколений, люди воинственные; семнадцать тысяч и двести было выходящих на войну.
  • И Шупим и Хупим, сыновья Ира; Хушим, сын Ахера.
  • Сыновья Неффалима: Иахцеил, Гуни, Иецер и Шиллем, дети Валлы.
  • Сыновья Манассии: Асриил, которого родила наложница его Арамеянка; она же родила Махира, отца Галаадова.
  • Махир взял в жену сестру Хупима и Шупима, – имя сестры их Мааха; имя второму Салпаад. У Салпаада были только дочери.
  • Мааха, жена Махирова, родила сына и нарекла ему имя Кереш, а имя брату его Шереш. Сыновья его: Улам и Рекем.
  • Сын Улама: Бедан. Вот сыновья Галаада, сына Махира, сына Манассиина.
  • Сестра его Молехеф родила Ишгода, Авиезера и Махлу.
  • Сыновья Шемиды были: Ахиан, Шехем, Ликхи и Аниам.
  • Сыновья Ефрема: Шутелах, и Беред, сын его, и Фахаф, сын его, и Елеада, сын его, и Фахаф, сын его,
  • и Завад, сын его, и Шутелах, сын его, и Езер и Елеад. И убили их жители Гефа, уроженцы той земли, за то, что они пошли захватить стада их.
  • И плакал о них Ефрем, отец их, много дней, и приходили братья его утешать его.
  • Потом он вошел к жене своей, и она зачала и родила сына, и он нарек ему имя: Берия, потому что несчастье постигло дом его.
  • И дочь у него была Шеера. Она построила Беф-Орон нижний и верхний и Уззен-Шееру.
  • И Рефай, сын его, и Решеф, и Фелах, сын его, и Фахан, сын его,
  • Лаедан, сын его, Аммиуд, сын его, Елишама, сын его,
  • Нон, сын его, Иисус, сын его.
  • Владения их и места жительства их были: Вефиль и зависящие от него города; к востоку Нааран, к западу Гезер и зависящие от него города; Сихем и зависящие от него города до Газы и зависящих от нее городов.
  • А со стороны сыновей Манассииных: Беф-Сан и зависящие от него города, Фаанах и зависящие от него города, Мегиддо и зависящие от него города, Дор и зависящие от него города. В них жили сыновья Иосифа, сына Израилева.
  • Сыновья Асира: Имна, Ишва, Ишви и Берия, и сестра их Серах.
  • Сыновья Берии: Хевер и Малхиил. Он отец Бирзаифа.
  • Хевер родил Иафлета, Шомера и Хофама, и Шую, сестру их.
  • Сыновья Иафлета: Пасах, Бимгал и Ашваф. Вот сыновья Иафлета.
  • Сыновья Шемера: Ахи, Рохга, Ихубба и Арам.
  • Сыновья Гелема, брата его: Цофах, Имна, Шелеш и Амал.
  • Сыновья Цофаха: Суах, Харнефер, Шуал, Бери, Имра,
  • Бецер, Год, Шамма, Шилша, Ифран и Беера.
  • Сыновья Иефера: Иефунни, Фиспа и Ара.
  • Сыновья Уллы: Арах, Ханниил и Риция.
  • Все эти сыновья Асира, главы поколений, люди отборные, воинственные, главные начальники. Записано у них в родословных списках в войске, для войны, по счету двадцать шесть тысяч человек.
  • Los hijos de Isacar fueron cuatro: Tola, Fúa, Jasub y Simrón.
  • Los hijos de Tola: Uzi, Refaías, Jeriel, Jahmai, Jibsam y Semuel, jefes de las familias de sus padres. El número de los descendientes de Tola, en el tiempo de David, era de veintidós mil seiscientos hombres muy valerosos.
  • Hijo de Uzi fue Israhías; y los hijos de Israhías: Micael, Obadías, Joel e Isías; por todos, cinco príncipes.
  • Y había con ellos, según sus genealogías, por las familias de sus padres, treinta y seis mil hombres de guerra; pues tuvieron muchas mujeres e hijos.
  • Sus hermanos de todas las familias de Isacar, contados todos por sus genealogías, eran ochenta y siete mil hombres valientes en extremo.

  • Los hijos de Benjamín fueron tres: Bela, Bequer y Jediael.
  • Los hijos de Bela: Ezbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri; cinco jefes de casas paternas, hombres de gran valor, y de cuya descendencia fueron contados veintidós mil treinta y cuatro.
  • Los hijos de Bequer: Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alamet; todos estos fueron hijos de Bequer.
  • Y contados por sus descendencias, según sus genealogías, los que eran jefes de familias resultaron veinte mil doscientos hombres valientes.
  • Hijo de Jediael fue Bilhán; y los hijos de Bilhán: Jeús, Benjamín, Aod, Quenaana, Zetán, Tarsis y Ahisahar.
  • Todos estos fueron hijos de Jediael, jefes de familias, hombres muy valerosos; en total eran diecisiete mil doscientos hombres que salían a combatir en la guerra.
  • Supim y Hupim fueron hijos de Hir; y Husim, hijo de Aher.

  • Los hijos de Neftalí: Jahzeel, Guni, Jezer y Salum, hijos de Bilha.

  • Los hijos de Manasés: Asriel, al cual dio a luz su concubina, la siria, la cual también dio a luz a Maquir, padre de Galaad.
  • Y Maquir tomó mujer de Hupim y Supim, cuya hermana tuvo por nombre Maaca; y el nombre del segundo fue Zelofehad. Y Zelofehad tuvo hijas.
  • Maaca, mujer de Maquir, dio a luz un hijo, y lo llamó Peres; y el nombre de su hermano fue Seres, cuyos hijos fueron Ulam y Requem.
  • Hijo de Ulam fue Bedán. Éstos fueron los hijos de Galaad hijo de Maquir hijo de Manasés.
  • Su hermana Hamolequet dio a luz a Isod, Abiezer y Mahala.
  • Los hijos de Semida fueron Ahián, Siquem, Likhi y Aniam.

  • Los descendientes de Efraín: Sutela, Bered, Tahat, Elada, Tahat,
  • Zabad, Sutela, Ezer y Elad. Pero los hijos de Gat, naturales de aquella tierra, los mataron, porque vinieron a tomarles sus ganados.
  • Efraín, su padre, hizo duelo por muchos días, y vinieron sus hermanos a consolarlo.
  • Después él se llegó a su mujer, y ella concibió y dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Bería, por cuanto la aflicción había estado en su casa.
  • Seera, hija de Bería, edificó a Bet-horón de abajo y de arriba, y a Uzen-seera.
  • Descendientes de este Bería fueron Refa, Resef, Telah, Tahán,
  • Laadán, Amiud, Elisama,
  • Nun y Josué.
  • La heredad y habitación de ellos fue Bet-el con sus aldeas; y hacia el oriente Naarán, y a la parte del occidente Gezer y sus aldeas; asimismo Siquem con sus aldeas, hasta Gaza y sus aldeas;
  • y junto al territorio de los hijos de Manasés, Bet-seán con sus aldeas, Taanac con sus aldeas, Meguido con sus aldeas, y Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José hijo de Israel.

  • Los hijos de Aser: Imna, Isúa, Isúi, Bería y su hermana Sera.
  • Los hijos de Bería: Heber y Malquiel, el cual fue padre de Birzavit.
  • Y Heber engendró a Jaflet, Somer, Hotam y Súa, hermana de ellos.
  • Los hijos de Jaflet: Pasac, Bimhal y Asvat. Éstos fueron los hijos de Jaflet.
  • Los hijos de Semer: Ahí, Rohga, Jehúba y Aram.
  • Los hijos de Helem, su hermano: Zofa, Imna, Seles y Amal.
  • Los hijos de Zofa: Súa, Harnefer, Súal, Beri, Imra,
  • Beser, Hod, Sama, Silsa, Itrán y Beera.
  • Los hijos de Jeter: Jefone, Pispa y Ara.
  • Los hijos de Ula: Ara, Haniel y Rezia.
  • Todos estos fueron hijos de Aser, cabezas de familias paternas, escogidos, esforzados, jefes de príncipes. Al ser contados, según los registros de sus genealogías, eran veintiséis mil hombres los que podían tomar las armas.