Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И сі́и сы́нове Иссаха́ровы: Ѳола́ и Фуа́, и ясу́въ и сомвра́мъ, четы́ре.
 • Сы́нове же Ѳолы́: Озі́й и Рафеа́, и иерiи́лъ и ами́нъ, и Иафѳа́мъ и самуи́лъ, кня́зи по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, и́же от­ колѣ́на Ѳоли́на, крѣ́пцы си́лою по родо́мъ и́хъ, и́хже число́ во дни́ дави́довы два́десять и двѣ́ ты́сящы и ше́сть со́тъ.
 • Сы́нове же Озі́ины Иезрі́й, и сы́нове Иезрі́ины Михаи́лъ и Авді́а, и Иои́ль и Иесі́а, пя́ть всѣ́хъ князе́й.
 • И съ ни́ми по родо́мъ и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, препоя́сани и си́льни ко ополче́нiю на бра́нь, три́десять и ше́сть ты́сящъ: мно́го бо имѣ́ша же́нъ и сыно́въ.
 • Бра́тiя же и́хъ во всѣ́хъ племенѣ́хъ Иссаха́ровыхъ крѣ́пцы си́лою, о́смьдесятъ и се́дмь ты́сящъ сочте́нiе всѣ́хъ и́хъ.
 • Сы́нове же Венiами́новы: Вала́й и Хово́ръ и Иедiи́лъ, три́.
 • Сы́нове же влла́евы: есево́нъ и Озі́а, и Озiи́лъ и иериму́ѳъ и урі́а, пя́ть князе́й домо́въ оте́че­ст­въ и́хъ, крѣ́пцы си́лою, и число́ и́хъ два́десять и двѣ́ ты́сящы и три́десять четы́ре.
 • Сы́нове же Хово́ровы: замiрі́а и Иоа́въ, и Елiе́зеръ и Елiа́на, и Амарі́а и иериму́ѳъ и Аві́а и Анаѳо́ѳъ и Елмеѳе́мъ: вси́ сі́и сы́нове Хово́ровы.
 • Сочте́нiе же и́хъ по родо́мъ и́хъ, кня́зи домо́въ оте́че­ст­въ и́хъ, крѣ́пцы си́лою, два́десять ты́сящъ и двѣ́сти.
 • Сы́нове же Иедiи́левы Валаа́мъ, и сы́нове Валаа́мовы Иео́съ и Венiами́нъ, и Ао́ѳъ и Аханаа́нъ, и зиѳа́нъ и Ѳарси́съ и Асаи́ръ:
 • вси́ сі́и сы́нове Иедiи́левы, кня́зи племе́нъ крѣпча́йшiи си́лою, седмь­на́­де­сять ты́сящъ и двѣ́сти ко ополче́нiю съ си́лою исходя́щiи.
 • И Сафа́нъ и ифа́нъ, сы́нове иериму́ѳовы, есу́дъ сы́нъ его́,
 • Нефѳали́мъ сы́нъ его́, и есiи́лъ и гои́ни, и Иесе́ръ и Селли́мъ, сы́нове его́, Валаа́мъ сы́нъ его́.
 • Сы́нове Манассі́и: езрiи́лъ, его́же роди́ нало́жница его́ Си́ра, роди́ же ему́ и Махи́ра отца́ Галаа́дова.
 • Махи́ръ же поя́тъ жену́ Офи́рови и Сафи́нови, и и́мя сестрѣ́ его́ мооха́, и́мя же второ́му Салпаа́дъ. Роди́шажеся Салпаа́ду дще́ри.
 • И роди́ мооха́ жена́ Махи́рова сы́на и нарече́ и́мя его́ Фаре́съ: и и́мя бра́ту его́ сороо́ръ: и сы́нове его́ Ула́мъ и рака́мъ.
 • Сы́нове же Ула́мовы Валаа́мъ: сі́и сы́нове Галаа́да сы́на Махи́рова сы́на Манассі́ева.
 • Сестра́ же его́ малехе́ѳъ роди́ Иесу́да и Авiезе́ра и маа́лу.
 • Бѣ́ху же сы́нове семíра: Аи́мъ и Cихе́мъ, и докiи́мъ и енiа́мъ.
 • Сы́нове же Ефре́мли Ѳусала́мъ, и раа́мъ сы́нъ его́, и Ѳаа́мъ сы́нъ его́, и Елаа́дъ сы́нъ его́, и Ѳаа́ сы́нъ его́,
 • и зава́дъ сы́нъ его́, и соѳе́ла сы́нъ его́, и езе́ръ и езла́да. Уби́ша же и́хъ му́жiе ге́ѳстiи, и́же роди́шася въ земли́ то́й: зане́ изыдо́ша взя́ти скоты́ и́хъ.
 • И пла́кася Ефре́мъ оте́цъ и́хъ мно́ги дни́: и прiидо́ша бра́тiя его́, да утѣ́шатъ его́.
 • И вни́де къ женѣ́ сво­е́й: и зача́ во чре́вѣ, и роди́ сы́на, и нарече́ и́мя его́ Варiа́, я́ко въ злы́хъ до́му его́ рожде́нъ е́сть.
 • Дщи́ же его́ сараа́, и бо о́ныхъ оста́в­шихся: и созда́ веѳоро́нъ ни́жнiй и вы́шнiй и са́дру.
 • Рафа́й же сы́нъ его́, и расе́фъ и Ѳала́й сы́нове его́, и Ѳаа́нъ сы́нъ его́,
 • и лада́нъ сы́нъ его́, и Амiу́дъ сы́нъ его́, Елисама́ сы́нъ его́,
 • ру́нъ сы́нъ его́, Иосі́й сы́нъ его́.
 • И одержа́нiе и́хъ и обита́нiе и́хъ Веѳи́ль и ве́си его́ проти́ву восто́ка Наара́ня, и къ за́паднѣй странѣ́ газе́ра и ве́си его́, и Cихе́мъ и ве́си его́ да́же до Га́зы и ве́си ея́,
 • и да́же до предѣ́лъ сыно́въ Манассі́иныхъ, веѳса́нъ и ве́си его́, Ѳанаа́хъ и ве́си его́, и Магеддо́нъ и ве́си его́, до́ръ и ве́си его́: въ тѣ́хъ всели́шася сы́нове Ио́сифа сы́на Изра́илева.
 • Сы́нове Аси́ровы: Иамна́ и есу́дъ, и Иесу́е и Варiа́, и сарре́а сестра́ и́хъ.
 • Сы́нове же Вари́евы Хове́ръ и Мелхiи́лъ: се́й оте́цъ заве́ѳовъ.
 • И Хове́ръ роди́ Иафле́та и соми́ра, и хоѳа́на и сулу́ сестру́ и́хъ.
 • И сы́нове Иафле́товы: фасе́хъ и Амамаа́ѳъ и Асоа́ѳъ: сі́и сы́нове Иафле́товы.
 • Сы́нове же соми́ровы: ихiу́ръ, равго́а и Иава́ и Ара́мъ.
 • Сы́нове же Асу́да бра́та его́: Софа́ и Иамна́, и ели́мъ и ала́мъ.
 • Сы́нове со́фовы: суе́, Арiафе́ръ и суа́нъ, и вори́нъ и имра́мъ,
 • и Васа́ръ и Иу́дъ, и са́мма и селимва́нъ, и Иеѳра́нъ и веера́.
 • Сы́нове же Иеѳе́ровы: Иеѳо́нъ и фасфа́ и Аре́й.
 • Сы́нове же ола́ни: Оре́хъ и Анiи́лъ и расі́а.
 • Вси́ сі́и сы́нове Аси́ровы, вси́ кня́зи домо́въ оте́че­ст­ва избра́н­нiи и крѣ́пцы си́лою, кня́зи, во­ево́ды: сочте́нiе и́хъ во вре́мя бра́ни на ополче́нiе два́десять ше́сть ты́сящъ муже́й.
 • Сыновья Иссахара: Фола, Фуа, Иашув и Шимрон, четверо.
 • Сыновья Фолы: Уззий, Рефаия, Иериил, Иахмай, Ивсам и Самуил, главные в поколениях Фолы, люди воинственные в своих поколениях; число их во дни Давида было двадцать две тысячи и шестьсот.
 • Сын Уззия: Израхия; а сыновья Израхии: Михаил, Овадиа, Иоиль и Ишшия, пятеро. Все они главные.
 • У них, по родам их, по поколениям их, было готово к сражению войска тридцать шесть тысяч; потому что у них было много жен и сыновей.
 • Братьев же их, во всех поколениях Иссахаровых, людей воинственных, было восемьдесят семь тысяч, внесенных в родословные записи.
 • У Вениамина: Бела, Бехер и Иедиаил, трое.
 • Сыновья Белы: Ецбон, Уззий, Уззиил, Иеримоф и Ири, пятеро, главы поколений, люди воинственные. В родословных списках записано их двадцать две тысячи тридцать четыре.
 • Сыновья Бехера: Земира, Иоаш, Елиезер, Елиоенай, Омри, Иремоф, Авия, Анафоф и Алемеф: все эти сыновья Бехера.
 • В родословных списках записано их по родам их, по главам поколений, людей воинственных – двадцать тысяч и двести.
 • Сын Иедиаила: Билган. Сыновья Билгана: Иеус, Вениамин, Егуд, Хенаана, Зефан, Фарсис и Ахишахар.
 • Все эти сыновья Иедиаила были главами поколений, люди воинственные; семнадцать тысяч и двести было выходящих на войну.
 • И Шупим и Хупим, сыновья Ира; Хушим, сын Ахера.
 • Сыновья Неффалима: Иахцеил, Гуни, Иецер и Шиллем, дети Валлы.
 • Сыновья Манассии: Асриил, которого родила наложница его Арамеянка; она же родила Махира, отца Галаадова.
 • Махир взял в жену сестру Хупима и Шупима, – имя сестры их Мааха; имя второму Салпаад. У Салпаада были только дочери.
 • Мааха, жена Махирова, родила сына и нарекла ему имя Кереш, а имя брату его Шереш. Сыновья его: Улам и Рекем.
 • Сын Улама: Бедан. Вот сыновья Галаада, сына Махира, сына Манассиина.
 • Сестра его Молехеф родила Ишгода, Авиезера и Махлу.
 • Сыновья Шемиды были: Ахиан, Шехем, Ликхи и Аниам.
 • Сыновья Ефрема: Шутелах, и Беред, сын его, и Фахаф, сын его, и Елеада, сын его, и Фахаф, сын его,
 • и Завад, сын его, и Шутелах, сын его, и Езер и Елеад. И убили их жители Гефа, уроженцы той земли, за то, что они пошли захватить стада их.
 • И плакал о них Ефрем, отец их, много дней, и приходили братья его утешать его.
 • Потом он вошел к жене своей, и она зачала и родила сына, и он нарек ему имя: Берия, потому что несчастье постигло дом его.
 • И дочь у него была Шеера. Она построила Беф-Орон нижний и верхний и Уззен-Шееру.
 • И Рефай, сын его, и Решеф, и Фелах, сын его, и Фахан, сын его,
 • Лаедан, сын его, Аммиуд, сын его, Елишама, сын его,
 • Нон, сын его, Иисус, сын его.
 • Владения их и места жительства их были: Вефиль и зависящие от него города; к востоку Нааран, к западу Гезер и зависящие от него города; Сихем и зависящие от него города до Газы и зависящих от нее городов.
 • А со стороны сыновей Манассииных: Беф-Сан и зависящие от него города, Фаанах и зависящие от него города, Мегиддо и зависящие от него города, Дор и зависящие от него города. В них жили сыновья Иосифа, сына Израилева.
 • Сыновья Асира: Имна, Ишва, Ишви и Берия, и сестра их Серах.
 • Сыновья Берии: Хевер и Малхиил. Он отец Бирзаифа.
 • Хевер родил Иафлета, Шомера и Хофама, и Шую, сестру их.
 • Сыновья Иафлета: Пасах, Бимгал и Ашваф. Вот сыновья Иафлета.
 • Сыновья Шемера: Ахи, Рохга, Ихубба и Арам.
 • Сыновья Гелема, брата его: Цофах, Имна, Шелеш и Амал.
 • Сыновья Цофаха: Суах, Харнефер, Шуал, Бери, Имра,
 • Бецер, Год, Шамма, Шилша, Ифран и Беера.
 • Сыновья Иефера: Иефунни, Фиспа и Ара.
 • Сыновья Уллы: Арах, Ханниил и Риция.
 • Все эти сыновья Асира, главы поколений, люди отборные, воинственные, главные начальники. Записано у них в родословных списках в войске, для войны, по счету двадцать шесть тысяч человек.
 • 以 萨 迦 的 儿 子 是 陀 拉 , 普 瓦 , 雅 述 ( 雅 述 创 世 记 第 四 十 六 章 十 三 节 作 约 伯 ) , 伸 仑 , 共 四 人 。
 • 陀 拉 的 儿 子 是 乌 西 , 利 法 雅 , 耶 勒 , 雅 买 , 易 伯 散 , 示 母 利 , 都 是 陀 拉 的 族 长 , 是 大 能 的 勇 士 。 到 大 卫 年 间 , 他 们 的 人 数 共 有 二 万 二 千 六 百 名 。
 • 乌 西 的 儿 子 是 伊 斯 拉 希 。 伊 斯 拉 希 的 儿 子 是 米 迦 勒 , 俄 巴 底 亚 , 约 珥 , 伊 示 雅 , 共 五 人 , 都 是 族 长 。
 • 他 们 所 率 领 的 , 按 着 宗 族 出 战 的 军 队 , 共 有 三 万 六 千 人 , 因 为 他 们 的 妻 和 子 众 多 。
 • 他 们 的 族 弟 兄 在 以 萨 迦 各 族 中 都 是 大 能 的 勇 士 , 按 着 家 谱 计 算 共 有 八 万 七 千 人 。
 • 便 雅 悯 的 儿 子 是 比 拉 , 比 结 , 耶 叠 , 共 三 人 。
 • 比 拉 的 儿 子 是 以 斯 本 , 乌 西 , 乌 薛 , 耶 利 摩 , 以 利 , 共 五 人 , 都 是 族 长 , 是 大 能 的 勇 士 。 按 着 家 谱 计 算 , 他 们 的 子 孙 共 有 二 万 二 千 零 三 十 四 人 。
 • 比 结 的 儿 子 是 细 米 拉 , 约 阿 施 , 以 利 以 谢 , 以 利 约 乃 , 暗 利 , 耶 利 摩 , 亚 比 雅 , 亚 拿 突 , 亚 拉 篾 。 这 都 是 比 结 的 儿 子 。
 • 他 们 都 是 族 长 , 是 大 能 的 勇 士 。 按 着 家 谱 计 算 , 他 们 的 子 孙 共 有 二 万 零 二 百 人 。
 • 耶 叠 的 儿 子 是 比 勒 罕 。 比 勒 罕 的 儿 子 是 耶 乌 施 , 便 雅 悯 , 以 忽 , 基 拿 拿 , 细 坦 , 他 施 , 亚 希 沙 哈 。
 • 这 都 是 耶 叠 的 儿 子 , 都 是 族 长 , 是 大 能 的 勇 士 。 他 们 的 子 孙 能 上 阵 打 仗 的 , 共 有 一 万 七 千 二 百 人 。
 • 还 有 以 珥 的 儿 子 书 品 , 户 品 , 并 亚 黑 的 儿 子 户 伸 。
 • 拿 弗 他 利 的 儿 子 是 雅 薛 , 沽 尼 , 耶 色 , 沙 龙 。 这 都 是 辟 拉 的 子 孙 。
 • 玛 拿 西 的 儿 子 亚 斯 列 是 他 妾 亚 兰 人 所 生 的 , 又 生 了 基 列 之 父 玛 吉 。
 • 玛 吉 娶 的 妻 是 户 品 , 书 品 的 妹 子 , 名 叫 玛 迦 。 玛 拿 西 的 次 子 名 叫 西 罗 非 哈 。 西 罗 非 哈 但 有 几 个 女 儿 。
 • 玛 吉 的 妻 玛 迦 生 了 一 个 儿 子 , 起 名 叫 毗 利 施 。 毗 利 施 的 兄 弟 名 叫 示 利 施 。 示 利 施 的 儿 子 是 乌 兰 和 利 金 。
 • 乌 兰 的 儿 子 是 比 但 。 这 都 是 基 列 的 子 孙 。 基 列 是 玛 吉 的 儿 子 , 玛 吉 是 玛 拿 西 的 儿 子 。
 • 基 列 的 妹 子 哈 摩 利 吉 生 了 伊 施 荷 , 亚 比 以 谢 , 玛 拉 。
 • 示 米 大 的 儿 子 是 亚 现 , 示 剑 , 利 克 希 , 阿 尼 安 。
 • 以 法 莲 的 儿 子 是 书 提 拉 。 书 提 拉 的 儿 子 是 比 列 。 比 列 的 儿 子 是 他 哈 。 他 哈 的 儿 子 是 以 拉 大 。 以 拉 大 的 儿 子 是 他 哈 。
 • 他 哈 的 儿 子 是 撒 拔 。 撒 拔 的 儿 子 是 书 提 拉 。 以 法 莲 又 生 以 谢 , 以 列 。 这 二 人 因 为 下 去 夺 取 迦 特 人 的 牲 畜 , 被 本 地 的 迦 特 人 杀 了 。
 • 他 们 的 父 亲 以 法 莲 为 他 们 悲 哀 了 多 日 , 他 的 弟 兄 都 来 安 慰 他 。
 • 以 法 莲 与 妻 同 房 , 他 妻 就 怀 孕 生 了 一 子 , 以 法 莲 因 为 家 里 遭 祸 , 就 给 这 儿 子 起 名 叫 比 利 亚 。
 • 他 的 女 儿 名 叫 舍 伊 拉 , 就 是 建 筑 上 伯 和 仑 , 下 伯 和 仑 与 乌 羡 舍 伊 拉 的 。
 • 比 利 阿 的 儿 子 是 利 法 和 利 悉 。 利 悉 的 儿 子 是 他 拉 。 他 拉 的 儿 子 是 他 罕 。
 • 他 罕 的 儿 子 是 拉 但 。 拉 但 的 儿 子 是 亚 米 忽 。 亚 米 忽 的 儿 子 是 以 利 沙 玛 。
 • 以 利 沙 玛 的 儿 子 是 嫩 。 嫩 的 儿 子 是 约 书 亚 。
 • 以 法 莲 人 的 地 业 和 住 处 是 伯 特 利 与 其 村 庄 。 东 边 拿 兰 , 西 边 基 色 与 其 村 庄 。 示 剑 与 其 村 庄 , 直 到 迦 萨 与 其 村 庄 。
 • 还 有 靠 近 玛 拿 西 人 的 境 界 , 伯 善 与 其 村 庄 。 他 纳 与 其 村 庄 。 米 吉 多 与 其 村 庄 。 多 珥 与 其 村 庄 。 以 色 列 儿 子 约 瑟 的 子 孙 住 在 这 些 地 方 。
 • 亚 设 的 儿 子 是 音 拿 , 亦 施 瓦 , 亦 施 韦 , 比 利 亚 , 还 有 他 们 的 妹 子 西 拉 。
 • 比 利 亚 的 儿 子 是 希 别 , 玛 结 。 玛 结 是 比 撒 威 的 父 亲 。
 • 希 别 生 雅 弗 勒 , 朔 默 , 何 坦 , 和 他 们 的 妹 子 书 雅 。
 • 雅 弗 勒 的 儿 子 是 巴 萨 , 宾 哈 , 亚 施 法 。 这 都 是 雅 弗 勒 的 儿 子 。
 • 朔 默 的 儿 子 是 亚 希 , 罗 迦 , 耶 户 巴 , 亚 兰 。
 • 朔 默 兄 弟 希 连 的 儿 子 是 琐 法 , 音 那 , 示 利 斯 , 亚 抹 。
 • 琐 法 的 儿 子 是 书 亚 , 哈 尼 弗 , 书 阿 勒 , 比 利 , 音 拉 ,
 • 比 悉 , 河 得 , 珊 玛 , 施 沙 , 益 兰 , 比 拉 。
 • 益 帖 的 儿 子 是 耶 孚 尼 , 毗 斯 巴 , 亚 拉 。
 • 乌 拉 的 儿 子 是 亚 拉 , 汉 尼 业 , 利 写 。
 • 这 都 是 亚 设 的 子 孙 , 都 是 族 长 , 是 精 壮 大 能 的 勇 士 , 也 是 首 领 中 的 头 目 , 按 着 家 谱 计 算 , 他 们 的 子 孙 能 出 战 的 共 有 二 万 六 千 人 。