Скрыть
8:2
8:3
8:4
8:5
8:7
8:8
8:9
8:10
8:11
8:14
8:15
8:16
8:17
8:18
8:19
8:20
8:21
8:22
8:23
8:24
8:25
8:26
8:27
8:28
8:30
8:31
8:35
8:36
8:37
8:38
8:39
8:40
Церковнославянский (рус)
Венiами́нъ же роди́ Ва́лу пе́рвенца сво­его́, и азви́ла втора́го, и дiеру́ тре́тiяго,
и науи́ла четве́ртаго, и ра́фу пя́таго.
Бы́ша же сы́нове Ва́лѣ: Ади́ръ, ги́ра и Авiу́дъ,
и Авису́й и ноама́нъ, и Ахі́а
и ги́ра, и сефуфа́мъ и ура́мъ.
Сі́и сы́нове Ао́ди, сі́и су́ть кня́зи племе́нъ обита́ющымъ въ гаваи́, и́хже пресели́ша въ мануа́ѳъ:
и Наама́нъ и Ахі́а, и Гира́, то́йже иглаа́мъ, и [гира́] роди́ аза́на и ну́а.
И сеори́мъ роди́ на по́ли Моа́вли, повнегда́ от­пусти́ти ему́ оси́му и Ваа́ду жены́ своя́:
роди́ же от­ Ва́лы жены́ сво­ея́ Иова́ва и самі́ю, и ми́су и Мелхо́ма,
и Иоа́са и сехі́ю и мармі́ю: сі́и сы́нове его́ кня́зи оте́че­ст­въ:
от­ оси́мы же роди́ Амито́ва и Елифаа́да.
Сы́нове же Елифаа́довы: Еве́ръ и Мисоа́мъ и самiи́лъ: то́й созда́ Ано́нъ и лодо́нъ и ве́си и́хъ, ео́дъ и ве́си его́:
вері́а же и сама́. Сі́и кня́зи племене́мъ живу́щимъ во Ела́мѣ, и ті́и изгна́ша живу́щихъ въ ге́ѳѣ.
И бра́тiя и́хъ соси́лъ и иеримо́ѳъ,
и заваді́а и ори́дъ, и Ава́дъ
и мосолла́мъ, и Иесфа́ и Иезі́а, сы́нове вері́ины.
И заваді́а и мосолла́мъ, и азаки́ и Аве́ръ,
и Иассі́й и самари́, и Иезелі́а и Иова́въ, сы́нове Елфаа́ли.
И Иаки́мъ и хезрі́й, и завді́й
и Елiоина́й, и Салаѳі́й и Елiи́лъ,
и Адаі́а и варе́а и самара́ѳъ, сы́нове Семе́ины.
И Иесфа́нъ и Аве́ръ, и Елеи́лъ [и Адрі́а],
и Авдо́нъ и зехрі́й, и Ана́нъ
и Ана́нiа, и ила́мъ и Анаѳаѳі́а,
и Иефаді́а и фануи́лъ, сы́нове соси́ковы.
И самоа́съ и саре́а, и Ефні́а
и Иарасі́а, и илі́а и зехрі́а, сы́нове иеромо­и́мли.
Сі́и кня́зи оте́че­ст­въ по племене́мъ и́хъ: нача́лницы сі́и обита́ша во Иерусали́мѣ.
Въ гавао́нѣ же всели́ся Иеи́ль оте́цъ гавао́на и и́мя женѣ́ его́ мааха́:
сы́нъ же его́ пе́рвенецъ Авдо́нъ, и Су́ръ и ки́съ, и вае́лъ и Нада́въ, и ни́ръ
и геддо́ръ и Аiу́й и бра́тiя его́, и Сау́ръ и Махело́дъ.
Махело́дъ же роди́ сама́а. Сі́и же обита́ша пря́мо бра́тiи сво­е́й во Иерусали́мѣ съ бра́тiею сво­е́ю.
Ни́ръ же роди́ ки́са, и ки́съ роди́ Сау́ла, Сау́лъ же роди́ Ионаѳа́на и Мелхису́а, и Аминада́ва и Иесваа́ла.
Сы́нъ же Ионаѳа́новъ мемфиваа́лъ [или́ мемфивосѳе́й]: и мемфиваа́лъ роди́ ми́ху.
Сы́нове же Ми́хины: Фиѳо́ѳъ и мало́ѳъ, и Ѳаре́съ и хаа́зъ.
Хаа́зъ же роди́ Иа́ду, Иа́да же роди́ Салеме́ѳа и Асмо́ѳа и замврі́а, замврі́й же роди́ месу́,
меса́ же роди́ Ваану́: Рафе́а сы́нъ его́, Ела́са сы́нъ его́, Асаи́лъ сы́нъ его́.
Асаи́лу же ше́сть сыно́въ, и сiя́ имена́ и́хъ: езрика́мъ пе́рвенецъ его́, и Исма́илъ и аза́рiа, и Авді́а и Сараі́а и Ана́нъ: вси́ ті́и сы́нови Асаи́левы.
Сы́нове же Асе́на бра́та его́: Ула́мъ пе́рвенецъ его́, и Иесу́съ вторы́й, и Елифа́съ тре́тiй.
Бы́ша же сы́нове Ула́мли му́жiе крѣ́пцы си́лою, напряза́юще лу́къ и умножа́юще сы́ны и сы́ны сыно́въ, сто́ пятьдеся́тъ. Вси́ сі́и от­ сыно́въ Венiами́нихъ.
1 Главы родов дома Вениаминова; 29 царская линия Саула в Вениамине.
Вениамин родил Белу, первенца своего, второго Ашбела, третьего Ахрая,
четвертого Ноху и пятого Рафу.
Сыновья Белы были: Аддар, Гера, Авиуд,
Авишуа, Нааман, Ахоах,
Гера, Шефуфан и Хурам.
И вот сыновья Егуда, которые были главами родов, живших в Геве и переселенных в Манахаф:
Нааман, Ахия и Гера, который переселил их; он родил Уззу и Ахихуда.
Шегараим родил детей в земле Моавитской после того, как отпустил от себя Хушиму и Баару, жен своих.
И родил он от Ходеши, жены своей, Иовава, Цивию, Мешу, Малхама,
Иеуца, Шахию и Мирму: вот сыновья его, главы поколений.
От Хушимы родил он Авитува и Елпаала.
Сыновья Елпаала: Евер, Мишам и Шемер, который построил Оно и Лод и зависящие от него города, –
и Берия и Шема. Они были главами поколений жителей Аиалона. Они выгнали жителей Гефа.
Ахио, Шашак, Иремоф,
Зевадия, Арад, Едер,
Михаил, Ишфа и Иоха – сыновья Берии.
Зевадия, Мешуллам, Хизкий, Хевер,
Ишмерай, Излия и Иовав – сыновья Елпаала.
Иаким, Зихрий, Завдий,
Елиенай, Цилфай, Елиил,
Адаия, Бераия и Шимраф – сыновья Шимея.
Ишпан, Евер, Елиил,
Авдон, Зихрий, Ханан,
Ханания, Елам, Антофия,
Ифдия и Фенуил – сыновья Шашака.
Шамшерай, Шехария, Афалия,
Иаарешия, Елия и Зихрий, сыновья Иерохама.
Это главы поколений, в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме.
В Гаваоне жили: [Иеил,] отец Гаваонитян, – имя жены его Мааха, –
и сын его, первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Надав, [Нер,]
Гедор, Ахио, Зехер и Миклоф.
Миклоф родил Шимея. И они подле братьев своих жили в Иерусалиме, вместе с братьями своими.
Нер родил Киса; Кис родил Саула; Саул родил Ионафана, Мелхисуя, Авинадава и Ешбаала.
Сын Ионафана Мериббаал; Мериббаал родил Миху.
Сыновья Михи: Пифон, Мелег, Фаарея и Ахаз.
Ахаз родил Иоиадду; Иоиадда родил Алемефа, Азмавефа и Замврия; Замврий родил Моцу;
Моца родил Бинею. Рефаия, сын его; Елеаса, сын его; Ацел, сын его.
У Ацела шесть сыновей, и вот имена их: Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеария, Овадия и Ханан; все они сыновья Ацела.
Сыновья Ешека, брата его: Улам, первенец его, второй Иеуш, третий Елифелет.
Сыновья Улама были люди воинственные, стрелявшие из лука, имевшие много сыновей и внуков: сто пятьдесят. Все они от сынов Вениамина.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible