Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Венiами́нъ же роди́ Ва́лу пе́рвенца сво­его́, и азви́ла втора́го, и дiеру́ тре́тiяго,
 • и науи́ла четве́ртаго, и ра́фу пя́таго.
 • Бы́ша же сы́нове Ва́лѣ: Ади́ръ, ги́ра и Авiу́дъ,
 • и Авису́й и ноама́нъ, и Ахі́а
 • и ги́ра, и сефуфа́мъ и ура́мъ.
 • Сі́и сы́нове Ао́ди, сі́и су́ть кня́зи племе́нъ обита́ющымъ въ гаваи́, и́хже пресели́ша въ мануа́ѳъ:
 • и Наама́нъ и Ахі́а, и Гира́, то́йже иглаа́мъ, и [гира́] роди́ аза́на и ну́а.
 • И сеори́мъ роди́ на по́ли Моа́вли, повнегда́ от­пусти́ти ему́ оси́му и Ваа́ду жены́ своя́:
 • роди́ же от­ Ва́лы жены́ сво­ея́ Иова́ва и самі́ю, и ми́су и Мелхо́ма,
 • и Иоа́са и сехі́ю и мармі́ю: сі́и сы́нове его́ кня́зи оте́че­ст­въ:
 • от­ оси́мы же роди́ Амито́ва и Елифаа́да.
 • Сы́нове же Елифаа́довы: Еве́ръ и Мисоа́мъ и самiи́лъ: то́й созда́ Ано́нъ и лодо́нъ и ве́си и́хъ, ео́дъ и ве́си его́:
 • вері́а же и сама́. Сі́и кня́зи племене́мъ живу́щимъ во Ела́мѣ, и ті́и изгна́ша живу́щихъ въ ге́ѳѣ.
 • И бра́тiя и́хъ соси́лъ и иеримо́ѳъ,
 • и заваді́а и ори́дъ, и Ава́дъ
 • и мосолла́мъ, и Иесфа́ и Иезі́а, сы́нове вері́ины.
 • И заваді́а и мосолла́мъ, и азаки́ и Аве́ръ,
 • и Иассі́й и самари́, и Иезелі́а и Иова́въ, сы́нове Елфаа́ли.
 • И Иаки́мъ и хезрі́й, и завді́й
 • и Елiоина́й, и Салаѳі́й и Елiи́лъ,
 • и Адаі́а и варе́а и самара́ѳъ, сы́нове семе́ины.
 • И Иесфа́нъ и Аве́ръ, и Елеи́лъ [и Адрі́а],
 • и Авдо́нъ и зехрі́й, и Ана́нъ
 • и Ана́нiа, и ила́мъ и Анаѳаѳі́а,
 • и Иефаді́а и фануи́лъ, сы́нове соси́ковы.
 • И самоа́съ и саре́а, и Ефні́а
 • и Иарасі́а, и илі́а и зехрі́а, сы́нове иеромо­и́мли.
 • Сі́и кня́зи оте́че­ст­въ по племене́мъ и́хъ: нача́лницы сі́и обита́ша во Иерусали́мѣ.
 • Въ гавао́нѣ же всели́ся Иеи́ль оте́цъ гавао́на и и́мя женѣ́ его́ мааха́:
 • сы́нъ же его́ пе́рвенецъ Авдо́нъ, и Су́ръ и ки́съ, и вае́лъ и Нада́въ, и ни́ръ
 • и геддо́ръ и Аiу́й и бра́тiя его́, и Сау́ръ и Махело́дъ.
 • Махело́дъ же роди́ сама́а. Сі́и же обита́ша пря́мо бра́тiи сво­е́й во Иерусали́мѣ съ бра́тiею сво­е́ю.
 • Ни́ръ же роди́ ки́са, и ки́съ роди́ Сау́ла, Сау́лъ же роди́ Ионаѳа́на и Мелхису́а, и Аминада́ва и Иесваа́ла.
 • Сы́нъ же Ионаѳа́новъ мемфиваа́лъ [или́ мемфивосѳе́й]: и мемфиваа́лъ роди́ ми́ху.
 • Сы́нове же Ми́хины: Фиѳо́ѳъ и мало́ѳъ, и Ѳаре́съ и хаа́зъ.
 • Хаа́зъ же роди́ Иа́ду, Иа́да же роди́ Салеме́ѳа и Асмо́ѳа и замврі́а, замврі́й же роди́ месу́,
 • меса́ же роди́ Ваану́: Рафе́а сы́нъ его́, Ела́са сы́нъ его́, Асаи́лъ сы́нъ его́.
 • Асаи́лу же ше́сть сыно́въ, и сiя́ имена́ и́хъ: езрика́мъ пе́рвенецъ его́, и Исма́илъ и аза́рiа, и Авді́а и сараі́а и Ана́нъ: вси́ ті́и сы́нови Асаи́левы.
 • Сы́нове же Асе́на бра́та его́: Ула́мъ пе́рвенецъ его́, и Иесу́съ вторы́й, и Елифа́съ тре́тiй.
 • Бы́ша же сы́нове Ула́мли му́жiе крѣ́пцы си́лою, напряза́юще лу́къ и умножа́юще сы́ны и сы́ны сыно́въ, сто́ пятьдеся́тъ. Вси́ сі́и от­ сыно́въ Венiами́нихъ.
 • Вениамин родил Белу, первенца своего, второго Ашбела, третьего Ахрая,
 • четвертого Ноху и пятого Рафу.
 • Сыновья Белы были: Аддар, Гера, Авиуд,
 • Авишуа, Нааман, Ахоах,
 • Гера, Шефуфан и Хурам.
 • И вот сыновья Егуда, которые были главами родов, живших в Геве и переселенных в Манахаф:
 • Нааман, Ахия и Гера, который переселил их; он родил Уззу и Ахихуда.
 • Шегараим родил детей в земле Моавитской после того, как отпустил от себя Хушиму и Баару, жен своих.
 • И родил он от Ходеши, жены своей, Иовава, Цивию, Мешу, Малхама,
 • Иеуца, Шахию и Мирму: вот сыновья его, главы поколений.
 • От Хушимы родил он Авитува и Елпаала.
 • Сыновья Елпаала: Евер, Мишам и Шемер, который построил Оно и Лод и зависящие от него города, –
 • и Берия и Шема. Они были главами поколений жителей Аиалона. Они выгнали жителей Гефа.
 • Ахио, Шашак, Иремоф,
 • Зевадия, Арад, Едер,
 • Михаил, Ишфа и Иоха – сыновья Берии.
 • Зевадия, Мешуллам, Хизкий, Хевер,
 • Ишмерай, Излия и Иовав – сыновья Елпаала.
 • Иаким, Зихрий, Завдий,
 • Елиенай, Цилфай, Елиил,
 • Адаия, Бераия и Шимраф – сыновья Шимея.
 • Ишпан, Евер, Елиил,
 • Авдон, Зихрий, Ханан,
 • Ханания, Елам, Антофия,
 • Ифдия и Фенуил – сыновья Шашака.
 • Шамшерай, Шехария, Афалия,
 • Иаарешия, Елия и Зихрий, сыновья Иерохама.
 • Это главы поколений, в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме.
 • В Гаваоне жили: [Иеил,] отец Гаваонитян, – имя жены его Мааха, –
 • и сын его, первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Надав, [Нер,]
 • Гедор, Ахио, Зехер и Миклоф.
 • Миклоф родил Шимея. И они подле братьев своих жили в Иерусалиме, вместе с братьями своими.
 • Нер родил Киса; Кис родил Саула; Саул родил Ионафана, Мелхисуя, Авинадава и Ешбаала.
 • Сын Ионафана Мериббаал; Мериббаал родил Миху.
 • Сыновья Михи: Пифон, Мелег, Фаарея и Ахаз.
 • Ахаз родил Иоиадду; Иоиадда родил Алемефа, Азмавефа и Замврия; Замврий родил Моцу;
 • Моца родил Бинею. Рефаия, сын его; Елеаса, сын его; Ацел, сын его.
 • У Ацела шесть сыновей, и вот имена их: Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеария, Овадия и Ханан; все они сыновья Ацела.
 • Сыновья Ешека, брата его: Улам, первенец его, второй Иеуш, третий Елифелет.
 • Сыновья Улама были люди воинственные, стрелявшие из лука, имевшие много сыновей и внуков: сто пятьдесят. Все они от сынов Вениамина.
 • Ва Бинёмин нахустзодаи худ Болаъро ба дунё овард, ва дуюмин – Ашбил, сеюмин – Аҳраҳ;
 • Чорумин – Нуҳо ва панҷумин – Рофоро.
 • Ва писарони Болаъ инҳо буданд: Аддор ва Ҷеро ва Абиҳуд;
 • Ва Абишуа ва Наамон ва Аҳӯаҳ,
 • Ва Ҷеро ва Шафуфон ва Ҳуром.
 • Ва инҳоянд писарони Эҳуд, ки сардорони хонаводаҳои сокинони Ҷобаъ буданд, ва онҳоро ба Моноҳат кӯчониданд:
 • Наамон ва Аҳиё ва Ҷеро, ки ӯ онҳоро кӯчонид; ва ӯ Уззо ва Аҳиҳудро ба дунё овард.
 • Ва Шаҳароим дар кишвари Мӯоб, баъд аз фиристодани занони худ Ҳушим ва Бааро, фарзандон ба дунё овард.
 • Ва аз зани худ Ҳудаш инҳоро ба дунё овард: Юбоб ва Сивё ва Мишо ва Малком;
 • Ва Еус ва Сохё ва Мирмо; ҳаминҳоянд писарони ӯ, ки сардорони хонаводаҳо буданд.
 • Ва аз Ҳушим Абитуб ва Элфоалро ба дунё овард.
 • Ва писарони Элфоал: Эбар ва Мишъом, ва Шомад, ки вай Ӯнӯ ва Лӯд ва деҳоташро бино кард;
 • Ва Барио ва Шомаъ, ки онҳо сардорони хонаводаҳои сокинони Аёлӯн буданд; онҳо сокинони Ҷатро ба гурехтан водор карданд;
 • Ва Аҳю, Шошоқ ва Йиремут;
 • Ва Забадё ва Арод ва Одар;
 • Ва Микоил ва Йишфо ва Юҳо – писарони Барио.
 • Ва Забадё ва Машуллом ва Ҳизқӣ ва Ҳобар;
 • Ва Йишмерай ва Йизмо ва Юбоб – писарони Элфоал.
 • Ва Ёқим ва Зикрӣ ва Забдӣ;
 • Ва Элиэнай ва Силтай ва Алиил;
 • Ва Адоё ва Бароё ва Шимрот – писарони Шимъӣ.
 • Ва Йишфон ва Эбар ва Алиил;
 • Ва Абдӯн ва Зикрӣ ва Ҳонон;
 • Ва Ҳананё ва Элом ва Антӯтиё;
 • Ва Йифдиё ва Фануил – писарони Шошоқ.
 • Ва Шамшерай ва Шаҳарё ва Аталё;
 • Ва Яарашё ва Элиё ва Зикрӣ – писарони Ерӯҳом.
 • Онҳо сардорони хонаводаҳо, сарварони авлоди худ буданд; онҳо дар Уршалим сокин буданд.
 • Ва дар Ҷибъӯн падари Ҷибъӯн сокин буд, ва номи занаш Маако буд.
 • Ва писари нахустзодааш Абдӯн буд, сипас Сур ва Қиш ва Баал ва Нодоб;
 • Ва Ҷадур ва Аҳю ва Зокар.
 • Ва Миқлӯт Шимъоро ба дунё овард; ва онҳо низ, дар рӯ ба рӯи бародаронашон, дар Уршалим бо бародарони худ сокин буданд.
 • Ва Нир Қишро ба дунё овард, ва Қиш Шоулро ба дунё овард, ва Шоул Йӯнотон ва Малкӣ-Шуа ва Абинодоб ва Эшбоалро ба дунё овард.
 • Ва писари Йӯнотон Мериб-Боал буд, ва Мериб-Боал Микоро ба дунё овард.
 • Ва писарони Мико: Фитӯн ва Молак ва Таъриа ва Оҳоз.
 • Ва Оҳоз Еҳӯаддоро ба дунё овард, ва Еҳӯаддо Оломат ва Азмавт ва Зимриро ба дунё овард, ва Зимрӣ Мӯсоро ба дунё овард.
 • Ва Мӯсо Бинъоро ба дунё овард; писараш Рофо, писараш Элъосо, писараш Осил.
 • Ва Осил шаш писар дошт, ва ин аст номҳои онҳо: Азриқом, Бухру ва Исмоил ва Шаарё ва Убадё ва Ҳонон; ҳамаи инҳо писарони Осил буданд.
 • Ва писарони бародараш Эшақ: нахустзодааш Улом, дуюмин – Еуш ва сеюмин – Элифолат.
 • Ва писарони Улом мардони далери ҷангӣ ва камондорон буданд, ва писарону набераҳошон бисёр – саду панҷоҳ нафар буданд; ҳамаи инҳо аз банӣ Бинёмин буданд.