Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Венiами́нъ же роди́ Ва́лу пе́рвенца сво­его́, и азви́ла втора́го, и дiеру́ тре́тiяго,
 • и науи́ла четве́ртаго, и ра́фу пя́таго.
 • Бы́ша же сы́нове Ва́лѣ: Ади́ръ, ги́ра и Авiу́дъ,
 • и Авису́й и ноама́нъ, и Ахі́а
 • и ги́ра, и сефуфа́мъ и ура́мъ.
 • Сі́и сы́нове Ао́ди, сі́и су́ть кня́зи племе́нъ обита́ющымъ въ гаваи́, и́хже пресели́ша въ мануа́ѳъ:
 • и Наама́нъ и Ахі́а, и Гира́, то́йже иглаа́мъ, и [гира́] роди́ аза́на и ну́а.
 • И сеори́мъ роди́ на по́ли Моа́вли, повнегда́ от­пусти́ти ему́ оси́му и Ваа́ду жены́ своя́:
 • роди́ же от­ Ва́лы жены́ сво­ея́ Иова́ва и самі́ю, и ми́су и Мелхо́ма,
 • и Иоа́са и сехі́ю и мармі́ю: сі́и сы́нове его́ кня́зи оте́че­ст­въ:
 • от­ оси́мы же роди́ Амито́ва и Елифаа́да.
 • Сы́нове же Елифаа́довы: Еве́ръ и Мисоа́мъ и самiи́лъ: то́й созда́ Ано́нъ и лодо́нъ и ве́си и́хъ, ео́дъ и ве́си его́:
 • вері́а же и сама́. Сі́и кня́зи племене́мъ живу́щимъ во Ела́мѣ, и ті́и изгна́ша живу́щихъ въ ге́ѳѣ.
 • И бра́тiя и́хъ соси́лъ и иеримо́ѳъ,
 • и заваді́а и ори́дъ, и Ава́дъ
 • и мосолла́мъ, и Иесфа́ и Иезі́а, сы́нове вері́ины.
 • И заваді́а и мосолла́мъ, и азаки́ и Аве́ръ,
 • и Иассі́й и самари́, и Иезелі́а и Иова́въ, сы́нове Елфаа́ли.
 • И Иаки́мъ и хезрі́й, и завді́й
 • и Елiоина́й, и Салаѳі́й и Елiи́лъ,
 • и Адаі́а и варе́а и самара́ѳъ, сы́нове семе́ины.
 • И Иесфа́нъ и Аве́ръ, и Елеи́лъ [и Адрі́а],
 • и Авдо́нъ и зехрі́й, и Ана́нъ
 • и Ана́нiа, и ила́мъ и Анаѳаѳі́а,
 • и Иефаді́а и фануи́лъ, сы́нове соси́ковы.
 • И самоа́съ и саре́а, и Ефні́а
 • и Иарасі́а, и илі́а и зехрі́а, сы́нове иеромо­и́мли.
 • Сі́и кня́зи оте́че­ст­въ по племене́мъ и́хъ: нача́лницы сі́и обита́ша во Иерусали́мѣ.
 • Въ гавао́нѣ же всели́ся Иеи́ль оте́цъ гавао́на и и́мя женѣ́ его́ мааха́:
 • сы́нъ же его́ пе́рвенецъ Авдо́нъ, и Су́ръ и ки́съ, и вае́лъ и Нада́въ, и ни́ръ
 • и геддо́ръ и Аiу́й и бра́тiя его́, и Сау́ръ и Махело́дъ.
 • Махело́дъ же роди́ сама́а. Сі́и же обита́ша пря́мо бра́тiи сво­е́й во Иерусали́мѣ съ бра́тiею сво­е́ю.
 • Ни́ръ же роди́ ки́са, и ки́съ роди́ Сау́ла, Сау́лъ же роди́ Ионаѳа́на и Мелхису́а, и Аминада́ва и Иесваа́ла.
 • Сы́нъ же Ионаѳа́новъ мемфиваа́лъ [или́ мемфивосѳе́й]: и мемфиваа́лъ роди́ ми́ху.
 • Сы́нове же Ми́хины: Фиѳо́ѳъ и мало́ѳъ, и Ѳаре́съ и хаа́зъ.
 • Хаа́зъ же роди́ Иа́ду, Иа́да же роди́ Салеме́ѳа и Асмо́ѳа и замврі́а, замврі́й же роди́ месу́,
 • меса́ же роди́ Ваану́: Рафе́а сы́нъ его́, Ела́са сы́нъ его́, Асаи́лъ сы́нъ его́.
 • Асаи́лу же ше́сть сыно́въ, и сiя́ имена́ и́хъ: езрика́мъ пе́рвенецъ его́, и Исма́илъ и аза́рiа, и Авді́а и сараі́а и Ана́нъ: вси́ ті́и сы́нови Асаи́левы.
 • Сы́нове же Асе́на бра́та его́: Ула́мъ пе́рвенецъ его́, и Иесу́съ вторы́й, и Елифа́съ тре́тiй.
 • Бы́ша же сы́нове Ула́мли му́жiе крѣ́пцы си́лою, напряза́юще лу́къ и умножа́юще сы́ны и сы́ны сыно́въ, сто́ пятьдеся́тъ. Вси́ сі́и от­ сыно́въ Венiами́нихъ.
 • Вениамин родил Белу, первенца своего, второго Ашбела, третьего Ахрая,
 • четвертого Ноху и пятого Рафу.
 • Сыновья Белы были: Аддар, Гера, Авиуд,
 • Авишуа, Нааман, Ахоах,
 • Гера, Шефуфан и Хурам.
 • И вот сыновья Егуда, которые были главами родов, живших в Геве и переселенных в Манахаф:
 • Нааман, Ахия и Гера, который переселил их; он родил Уззу и Ахихуда.
 • Шегараим родил детей в земле Моавитской после того, как отпустил от себя Хушиму и Баару, жен своих.
 • И родил он от Ходеши, жены своей, Иовава, Цивию, Мешу, Малхама,
 • Иеуца, Шахию и Мирму: вот сыновья его, главы поколений.
 • От Хушимы родил он Авитува и Елпаала.
 • Сыновья Елпаала: Евер, Мишам и Шемер, который построил Оно и Лод и зависящие от него города, –
 • и Берия и Шема. Они были главами поколений жителей Аиалона. Они выгнали жителей Гефа.
 • Ахио, Шашак, Иремоф,
 • Зевадия, Арад, Едер,
 • Михаил, Ишфа и Иоха – сыновья Берии.
 • Зевадия, Мешуллам, Хизкий, Хевер,
 • Ишмерай, Излия и Иовав – сыновья Елпаала.
 • Иаким, Зихрий, Завдий,
 • Елиенай, Цилфай, Елиил,
 • Адаия, Бераия и Шимраф – сыновья Шимея.
 • Ишпан, Евер, Елиил,
 • Авдон, Зихрий, Ханан,
 • Ханания, Елам, Антофия,
 • Ифдия и Фенуил – сыновья Шашака.
 • Шамшерай, Шехария, Афалия,
 • Иаарешия, Елия и Зихрий, сыновья Иерохама.
 • Это главы поколений, в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме.
 • В Гаваоне жили: [Иеил,] отец Гаваонитян, – имя жены его Мааха, –
 • и сын его, первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Надав, [Нер,]
 • Гедор, Ахио, Зехер и Миклоф.
 • Миклоф родил Шимея. И они подле братьев своих жили в Иерусалиме, вместе с братьями своими.
 • Нер родил Киса; Кис родил Саула; Саул родил Ионафана, Мелхисуя, Авинадава и Ешбаала.
 • Сын Ионафана Мериббаал; Мериббаал родил Миху.
 • Сыновья Михи: Пифон, Мелег, Фаарея и Ахаз.
 • Ахаз родил Иоиадду; Иоиадда родил Алемефа, Азмавефа и Замврия; Замврий родил Моцу;
 • Моца родил Бинею. Рефаия, сын его; Елеаса, сын его; Ацел, сын его.
 • У Ацела шесть сыновей, и вот имена их: Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеария, Овадия и Ханан; все они сыновья Ацела.
 • Сыновья Ешека, брата его: Улам, первенец его, второй Иеуш, третий Елифелет.
 • Сыновья Улама были люди воинственные, стрелявшие из лука, имевшие много сыновей и внуков: сто пятьдесят. Все они от сынов Вениамина.
 • Венїамі́нъ же родѝ ва́лꙋ пе́рвенца своего̀, и҆ а҆зви́ла втора́го, и҆ дїерꙋ̀ тре́тїѧго,
 • и҆ наꙋи́ла четве́ртаго, и҆ ра́фꙋ пѧ́таго.
 • Бы́ша же сы́нове ва́лѣ: а҆ді́ръ, ги́ра и҆ а҆вїꙋ́дъ,
 • и҆ а҆вїсꙋ́й и҆ ноама́нъ, и҆ а҆хі́а
 • и҆ ги́ра, и҆ сефꙋфа́мъ и҆ ᲂу҆ра́мъ.
 • Сі́и сы́нове а҆ѡ̑ди, сі́и сꙋ́ть кнѧ̑зи племе́нъ ѡ҆бита́ющымъ въ гаваѝ, и҆̀хже пресели́ша въ манꙋа́ѳъ:
 • и҆ наама́нъ и҆ а҆хі́а, и҆ гира̀, то́йже і҆глаа́мъ, и҆ (гира̀) родѝ а҆за́на и҆ нꙋ́а.
 • И҆ сеорі́мъ родѝ на по́ли мѡа́вли, повнегда̀ ѿпꙋсти́ти є҆мꙋ̀ ѡ҆сі́мꙋ и҆ ваа́дꙋ жєны̀ своѧ̑:
 • роди́ же ѿ ва́лы жены̀ своеѧ̀ і҆ѡва́ва и҆ самі́ю, и҆ мі́сꙋ и҆ мелхо́ма,
 • и҆ і҆ѡа́са и҆ сехі́ю и҆ мармі́ю: сі́и сы́нове є҆гѡ̀ кнѧ̑зи ѻ҆те́чествъ:
 • ѿ ѡ҆сі́мы же родѝ а҆мїто́ва и҆ є҆лїфаа́да.
 • Сы́нове же є҆лїфаа́дѡвы: є҆ве́ръ и҆ мїсоа́мъ и҆ самїи́лъ: то́й созда̀ а҆нѡ́нъ и҆ лодо́нъ и҆ вє́си и҆́хъ, є҆ѡ́дъ и҆ вє́си є҆гѡ̀:
 • вері́а же и҆ сама̀. Сі́и кнѧ̑зи племенє́мъ живꙋ́щимъ во є҆ла́мѣ, и҆ ті́и и҆згна́ша живꙋ́щихъ въ ге́ѳѣ.
 • И҆ бра́тїѧ и҆́хъ сѡси́лъ и҆ і҆ерїмѡ́ѳъ,
 • и҆ заваді́а и҆ ѡ҆ри́дъ, и҆ а҆ва́дъ
 • и҆ мосолла́мъ, и҆ і҆есфа̀ и҆ і҆езі́а, сы́нове вері̑ины.
 • И҆ заваді́а и҆ мосолла́мъ, и҆ а҆закі̀ и҆ а҆ве́ръ,
 • и҆ і҆ассі́й и҆ самарі̀, и҆ і҆езелі́а и҆ і҆ѡва́въ, сы́нове є҆лфаа̑ли.
 • И҆ і҆акі́мъ и҆ хезрі́й, и҆ завді́й
 • и҆ є҆лїѡина́й, и҆ салаѳі́й и҆ є҆лїи́лъ,
 • и҆ а҆даі́а и҆ варе́а и҆ самара́ѳъ, сы́нове семє́ины.
 • И҆ і҆есфа́нъ и҆ а҆ве́ръ, и҆ є҆леи́лъ (и҆ а҆дрі́а),
 • и҆ а҆вдѡ́нъ и҆ зехрі́й, и҆ а҆на́нъ
 • и҆ а҆на́нїа, и҆ і҆ла́мъ и҆ а҆наѳаѳі́а,
 • и҆ і҆ефаді́а и҆ фанꙋи́лъ, сы́нове соси́кѡвы.
 • И҆ самоа́съ и҆ саре́а, и҆ є҆фні́а
 • и҆ і҆арасі́а, и҆ и҆лі́а и҆ зехрі́а, сы́нове і҆еромои̑мли.
 • Сі́и кнѧ̑зи ѻ҆те́чествъ по племенє́мъ и҆́хъ: нача̑льницы сі́и ѡ҆бита́ша во і҆ерⷭ҇ли́мѣ.
 • Въ гаваѡ́нѣ же всели́сѧ і҆еи́ль ѻ҆те́цъ гаваѡ́на и҆ и҆́мѧ женѣ̀ є҆гѡ̀ мааха̀:
 • сы́нъ же є҆гѡ̀ пе́рвенецъ а҆вдѡ́нъ, и҆ сꙋ́ръ и҆ кі́съ, и҆ вае́лъ и҆ нада́въ, и҆ ни́ръ
 • и҆ геддо́ръ и҆ а҆їꙋ́й и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀, и҆ саꙋ́ръ и҆ махело́дъ.
 • Махело́дъ же родѝ сама́а. Сі́и же ѡ҆бита́ша прѧ́мѡ бра́тїи свое́й во і҆ерⷭ҇ли́мѣ съ бра́тїею свое́ю.
 • Ни́ръ же родѝ кі́са, и҆ кі́съ родѝ саꙋ́ла, саꙋ́лъ же родѝ і҆ѡнаѳа́на и҆ мелхїсꙋ́а, и҆ а҆мїнада́ва и҆ і҆есваа́ла.
 • Сы́нъ же і҆ѡнаѳа́новъ мемфїваа́лъ (и҆лѝ мемфївосѳе́й): и҆ мемфїваа́лъ родѝ мі́хꙋ.
 • Сы́нове же мі̑хины: фїѳо́ѳъ и҆ малѡ́ѳъ, и҆ ѳаре́съ и҆ хаа́зъ.
 • Хаа́зъ же родѝ і҆а́дꙋ, і҆а́да же родѝ салеме́ѳа и҆ а҆смѡ́ѳа и҆ замврі́а, замврі́й же родѝ месꙋ̀,
 • меса́ же родѝ ваанꙋ̀: рафе́а сы́нъ є҆гѡ̀, є҆ла́са сы́нъ є҆гѡ̀, а҆саи́лъ сы́нъ є҆гѡ̀.
 • А҆саи́лꙋ же ше́сть сынѡ́въ, и҆ сїѧ̑ и҆мена̀ и҆́хъ: є҆зрїка́мъ пе́рвенецъ є҆гѡ̀, и҆ і҆сма́илъ и҆ а҆за́рїа, и҆ а҆вді́а и҆ сараі́а и҆ а҆на́нъ: всѝ ті́и сы́нови а҆саи́лєвы.
 • Сы́нове же а҆се́на бра́та є҆гѡ̀: ᲂу҆ла́мъ пе́рвенецъ є҆гѡ̀, и҆ і҆есꙋ́съ вторы́й, и҆ є҆лїфа́съ тре́тїй.
 • Бы́ша же сы́нове ᲂу҆ла̑мли мꙋ́жїе крѣ́пцы си́лою, напрѧза́юще лꙋ́къ и҆ ᲂу҆множа́юще сы́ны и҆ сы́ны сынѡ́въ, сто̀ пѧтьдесѧ́тъ. Всѝ сі́и ѿ сынѡ́въ венїамі́нихъ.