Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И ве́сь Изра́иль сочте́нъ е́сть: и се́, су́ть пи́саны въ кни́зѣ царе́й Изра́илевыхъ и Иу́диныхъ со пресели́в­шимися въ Вавило́нъ за беззако́нiя своя́, и́миже беззако́н­новаша.
 • И и́же обита́ша пе́рвѣе во одержа́нiихъ сво­и́хъ во градѣ́хъ Изра́илевыхъ, свяще́н­ницы и леви́ти и вда́н­нiи [на служе́нiе].
 • И во Иерусали́мѣ обита́ша от­ сыно́въ Иу́диныхъ и от­ сыно́въ Венiами́нихъ и от­ сыно́въ Ефре́млихъ и Манассі́иныхъ:
 • уѳі́й сы́нъ Амiу́ды сы́на Амврі́ина, сы́на Амвраи́мова, сы́на вані́ина, сы́на сыно́въ Фаре́са сы́на Иу́дина:
 • и от­ Сило́на Асаі́а пе́рвенецъ его́ и сы́нове его́:
 • от­ сыно́въ же За́ры Иеи́лъ и бра́тiя и́хъ ше́сть со́тъ и де́вятьдесятъ.
 • И от­ сыно́въ Венiами́нихъ: сахо́мъ сы́нъ Васолла́ма, сы́на одуі́ева, сы́на сану́ина:
 • и Иевнаа́ сы́нъ иеровоа́мовъ и Ела́въ: и сі́и сы́нове Озі́и сы́на Махи́рова: и мосолла́мъ сы́нъ Сафаті́и, сы́на Рагуи́лева, сы́на Иева́ня.
 • Бра́тiя же и́хъ по родо́мъ и́хъ де́вять со́тъ пятьдеся́тъ ше́сть, вси́ му́жiе кня́зи племене́мъ по домо́мъ оте́че­ст­въ сво­и́хъ.
 • От свяще́н­никъ же Иода́iа и Иоари́мъ, и Иоаки́мъ
 • и аза́рiа сы́нъ хелкі́и, сы́на мосолла́мова, сы́на садо́кова, сы́на марарiо́ѳова, сы́на Ахито́ва нача́лника до́му Бо́жiя:
 • и Адiа́мъ сы́нъ иероа́мль, сы́на фасго́ра, сы́на Мелхiа́ева, и маасі́й сы́нъ Адiи́ла, сы́на ези́рова, сы́на мосолла́мля, сы́на Маселимо́ѳова, сы́на Емма́рова.
 • Бра́тiя же и́хъ кня́зи по домо́въ оте́че­ст­въ сво­и́хъ, ты́сяща и се́дмь со́тъ и шестьдеся́тъ, си́льни крѣ́постiю къ дѣ́ланiю служе́нiя въ дому́ Бо́жiи.
 • От Леви́тъ же саме́iа сы́нъ Асу́вовъ, сы́на езрика́мова, сы́на Саві́ева от­ сыно́въ Мера́риныхъ,
 • ваквака́ръ же и Ари́съ, и гаре́а и маѳані́а сы́нъ Миха́евъ, сы́на зехри́, сы́на Аса́фова:
 • и Авді́а сы́нъ саме́а, сы́на Гали́лова, сы́на Идиѳу́ня, и Варахі́а сы́нъ а́ссы, сы́на Елка́нова, и́же обита́ во дво́рѣхъ нетофа́ѳовыхъ.
 • Две́рницы же: Селлу́мъ и аку́мъ, и телмо́нъ и Емма́нъ, и бра́тiя и́хъ: Селлу́мъ кня́зь.
 • И да́же досе́лѣ во вратѣ́хъ ца́рскихъ къ восто́ку: сiя́ врата́ на ополче́нiя сыно́въ Леві́иныхъ.
 • И Селлу́мъ сы́нъ Коре́а, сы́на Авiаса́фова, сы́на Коре́ова: и бра́тiя его́ по до́му оте́че­ст­въ и́хъ, Коре́ане надъ дѣла́ми служе́нiя стрегу́ще стражбы́ ски́нiи: а отцы́ и́хъ надъ полко́мъ Госпо́днимъ, стрегу́ще вхо́да.
 • Финее́съ же сы́нъ Елеаза́ровъ бы́сть во́ждь и́хъ предъ Го́сподемъ, и сі́и съ ни́мъ.
 • Заха́рiа сы́нъ мосолла́мовъ, две́рникъ вра́тъ ски́нiи свидѣ́нiя.
 • Вси́ избра́н­нiи две́рницы надъ враты́ двѣ́сти два­на́­де­сять, сі́и въ се́лѣхъ сво­и́хъ сочте́ни: си́хъ поста́ви дави́дъ и самуи́лъ прови́децъ въ вѣ́рѣ и́хъ.
 • И сі́и и сы́нове и́хъ [бы́ша] при­­ вратѣ́хъ до́му Госпо́дня и въ дому́ ски́нiи стрещи́ почере́дно.
 • По четы́ремъ вѣ́тромъ бы́ша две́ри къ восто́ку, къ за́паду, къ сѣ́веру, къ ю́гу.
 • Бра́тiя же и́хъ, и́же живя́ху въ се́лѣхъ сво­и́хъ, при­­хожда́ху по седми́ дне́хъ от­ вре́мене да́же до вре́мене [на премѣ́ну тѣ́мъ]:
 • поне́же четы́ремъ две́рникомъ си́льнымъ ввѣ́рени бы́ша две́ри: и леви́ти бы́ша надъ храни́лищи, и надъ сокро́вищи до́му Бо́жiя ополча́хуся,
 • и о́крестъ до́му Бо́жiя живя́ху: я́ко на ни́хъ бѣ́ стражба́ и́хъ: и сі́и надъ ключа́ми, е́же у́тро у́тро от­верза́ти две́ри святи́лища.
 • От тѣ́хъ же [бя́ху] надъ сосу́ды служе́нiя, по числу́ бо вноша́ху сосу́ды и по числу́ изноша́ху я́.
 • От тѣ́хъ же поста́влени надъ сосу́ды и надъ всѣ́ми сосу́ды святы́ми, и надъ муко́ю пшени́чною и вино́мъ и еле́емъ, и ѳимiа́момъ и арома́ты.
 • От сыно́въ же свяще́н­ническихъ бѣ́ша мирова́рцы, ми́ро содѣ́ловаху изъ арома́тъ.
 • И маттаѳі́а от­ Леви́тъ, се́й пе́рвенецъ Селлу́му Коре́анину, ему́же ввѣ́рена дѣла́ же́ртвы сковра́дныя вели́каго жерца́:
 • и ване́а Кааѳи́тянинъ от­ бра́тiй и́хъ надъ хлѣ́бы предложе́нiя, е́же уготовля́ти въ суббо́ты и суббо́ты.
 • И сі́и псалмопѣ́вцы кня́зи оте́че­ст­въ леви́тскихъ, опредѣле́ни почере́дно во хра́минахъ, повседне́вно, я́ко да де́нь и но́щь свое́ служе́нiе от­слу́живаютъ.
 • Сі́и кня́зи оте́че­ст­въ леви́тскихъ по племене́мъ сво­и́мъ, нача́лницы сі́и пребыва́ху во Иерусали́мѣ.
 • Въ гавао́нѣ же живя́ше оте́цъ гавао́нь Иеи́ль: и и́мя женѣ́ его́ мааха́:
 • и сы́нъ пе́рвенецъ его́ Авдо́нъ, и Су́ръ и ки́съ, и ва́ель и ни́ръ, и Нада́въ
 • и гедо́ръ, и бра́тiя его́ Аiу́нъ и зехрі́а и макело́ѳъ.
 • Макело́ѳъ же роди́ саму́: и сі́и всели́шася посредѣ́ бра́тiй сво­и́хъ во Иерусали́мѣ съ бра́тiями сво­и́ми.
 • Ни́ръ же роди́ ки́са, и ки́съ роди́ Сау́ла, и Сау́лъ роди́ Ионаѳа́на и Мелхису́а, и Аминада́ва и Иесваа́ла.
 • Сы́нъ же Ионаѳа́нь мемфиваа́лъ: и мемфиваа́лъ роди́ ми́ху.
 • Сы́нове же ми́хи: фило́ѳъ и Мелхiи́лъ, и Ѳараа́ и хаа́зъ.
 • Хаа́зъ же роди́ Иа́ду, Иа́да же роди́ Але́ѳа и Асмо́ѳа и замврі́а: замврі́й же роди́ ме́су,
 • ме́са же роди́ Ваа́ну: Рафе́а сы́нъ его́, Ела́са сы́нъ его́, Асаи́лъ сы́нъ его́.
 • Асаи́лу же [бы́ша] ше́сть сыно́въ, и сiя́ имена́ и́хъ: езрика́мъ пе́рвенецъ его́, и Исма́илъ и аза́рiа, и Авді́а и Ана́нъ и а́са: сі́и сы́нове Асаи́ловы.
 • Так были перечислены по родам своим все Израильтяне, и вот они записаны в книге царей Израильских. Иудеи же за беззакония свои переселены в Вавилон.
 • Первые жители, которые жили во владениях своих, по городам Израильским, были Израильтяне, священники, левиты и нефинеи.
 • В Иерусалиме жили некоторые из сынов Иудиных и из сынов Вениаминовых, и из сынов Ефремовых и Манассииных:
 • Уфай, сын Аммиуда, сын Омри, сын Имрия, сын Вания, – из сыновей Фареса, сына Иудина;
 • из сыновей Шилона – Асаия первенец и сыновья его;
 • из сыновей Зары – Иеуил и братья их, – шестьсот девяносто;
 • из сыновей Вениаминовых Саллу, сын Мешуллама, сын Годавии, сын Гассенуи;
 • и Ивния, сын Иерохама, и Эла, сын Уззия, сына Михриева, и Мешуллам, сын Шефатии, сына Регуила, сына Ивнии,
 • и братья их, по родам их: девятьсот пятьдесят шесть, – все сии мужи были главы родов в поколениях своих.
 • А из священников: Иедаия, Иоиарив, Иахин,
 • и Азария, сын Хелкии, сын Мешуллама, сын Садока, сын Мераиофа, сын Ахитува, начальствующий в доме Божием;
 • и Адаия, сын Иерохама, сын Пашхура, сын Малхии; и Маасай, сын Адиела, сын Иахзера, сын Мешуллама, сын Мешиллемифа, сын Иммера;
 • и братья их, главы родов своих: тысяча семьсот шестьдесят, – люди отличные в деле служения в доме Божием.
 • А из левитов: Шемаия, сын Хашува, сын Азрикама, сын Хашавии, – из сыновей Мерариных;
 • и Вакбакар, Хереш, Галал, и Матфания, сын Михи, сын Зихрия, сын Асафа;
 • и Овадия, сын Шемаии, сын Галала, сын Идифуна, и Берехия, сын Асы, сын Елканы, живший в селениях Нетофафских.
 • А привратники: Шаллум, Аккуб, Талмон и Ахиман, и братья их; Шаллум был главным.
 • И доныне сии привратники у ворот царских, к востоку, содержат стражу сынов Левииных.
 • Шаллум, сын Коре, сын Евиасафа, сын Корея, и братья его из рода его, Кореяне, по делу служения своего, были стражами у порогов скинии, а отцы их охраняли вход в стан Господень.
 • Финеес, сын Елеазаров, был прежде начальником над ними, и Господь был с ним.
 • Захария, сын Мешелемии, был привратником у дверей скинии собрания.
 • Всех их, выбранных в привратники к порогам, было двести двенадцать. Они внесены в список по селениям своим. Их поставил Давид и Самуил-прозорливец за верность их.
 • И они и сыновья их были на страже у ворот дома Господня, при доме скинии.
 • На четырех сторонах находились привратники: на восточной, западной, северной и южной.
 • Братья же их жили в селениях своих, приходя к ним от времени до времени на семь дней.
 • Сии четыре начальника привратников, левиты, были в доверенности; они же были приставлены к жилищам и к сокровищам дома Божия.
 • Вокруг дома Божия они и ночь проводили, потому что на них лежало охранение, и они должны были каждое утро отпирать двери.
 • Одни из них были приставлены к служебным сосудам, так что счетом принимали их и счетом выдавали.
 • Другим из них поручена была прочая утварь и все священные потребности: мука лучшая, и вино, и елей, и ладан, и благовония.
 • А из сыновей священнических некоторые составляли миро из веществ благовонных.
 • Маттафии из левитов, – он первенец Селлума Кореянина, – вверено было приготовляемое на сковородах.
 • Некоторым из братьев их, из сынов Каафовых, поручено было заготовление хлебов предложения, чтобы представлять их каждую субботу.
 • Певцы же, главные в поколениях левитских, в комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим.
 • Это главы поколений левитских, в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме.
 • В Гаваоне жили: отец Гаваонитян Иеил, – имя жены его Мааха,
 • и сын его первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Нер, Надав,
 • Гедор, Ахио, Захария и Миклоф.
 • Миклоф родил Шимеама. И они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими.
 • Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Ионафана, Мелхисуя, Авинадава и Ешбаала.
 • Сын Ионафана Мериббаал; Мериббаал родил Миху.
 • Сыновья Михи: Пифон, Мелех, Фарей [и Ахаз].
 • Ахаз родил Иаеру; Иаера родил Алемефа, Азмавефа и Замврия; Замврий родил Моцу;
 • Моца родил Бинею: Рефаия, сын его; Елеаса, сын его; Ацел, сын его.
 • У Ацела шесть сыновей, и вот имена их: Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеария, Овадия и Ханан. Это сыновья Ацела.
 • So wurde ganz Israel nach seinen Sippen erfasst und im amtlichen Verzeichnis der Könige von Israel aufgeschrieben.

  Weil die Bewohner des Königreichs Juda sich von Gott abgewandt hatten, wurden sie nach Babylonien in die Verbannung geführt.

 • Die Ersten, die von dort zurückkehrten und sich wieder auf ihrem Erbbesitz in Juda ansiedelten, waren Leute aus dem Volk sowie Priester, Leviten und Tempeldiener.
 • Damals ließen sich in Jerusalem folgende Leute aus den Stämmen Juda, Benjamin, Efraïm und Manasse nieder:
 • Aus dem Stamm Juda:
  Utai, der Sohn Ammihuds; er stammt über Omri, Imri und Bani von Judas Sohn Perez ab;
 • von den Nachkommen von Judas Sohn Schela: Asaja, der Erstgeborene, und seine Söhne;
 • von den Nachkommen von Judas Sohn Serach: Jëuël.
  Zusammen mit ihren Brüdern waren es 690.
 • Aus dem Stamm Benjamin:
  Sallu, der Sohn Meschullams; seine weiteren Vorfahren waren Hodawja und Senua;
 • Jibneja, der Sohn Jerohams;
  Ela, der Sohn von Usi und Enkel von Michri;
  Meschullam, der Sohn von Schefatja; seine weiteren Vorfahren waren Reguël und Jibnija.
 • Zusammen mit ihren Brüdern und nach ihren Sippen waren es 956 Sippenoberhäupter.
 • Von den Priestern:
  Jedaja, Jojarib, Jachin;
 • Asarja, der Sohn von Hilkija, das Oberhaupt des Tempels; seine weiteren Vorfahren waren Meschullam, Zadok, Merajot und Ahitub;
 • Adaja, der Sohn Jerohams; seine weiteren Vorfahren waren Paschhur und Malkija;
  Masai, der Sohn Adiëls; seine weiteren Vorfahren waren Jachsera, Meschullam, Meschillemot und Immer.
 • Zusammen mit ihren Brüdern waren es 1760 Sippenoberhäupter, alle befähigt zum Dienst im Haus Gottes.
 • Von den Leviten:
  Schemaja von der Gruppe Merari, seine Vorfahren waren Haschub, Asrikam und Haschabja;
 • Bakbakar, Heresch, Galal und Mattanja, der Sohn von Micha und Enkel von Sichri, einem Nachkommen Asafs;
 • Abda, der Sohn von Schammua und Enkel von Galal, ein Nachkomme Jedutuns; Berechja, der Sohn von Asa und Enkel von Elkana, der früher in den Siedlungen von Netofa gewohnt hatte.
 • Dazu die Torwächter:
  Schallum, Akkub, Talmon und Ahiman. Ihr Oberhaupt war Schallum.
 • Seine Sippe bewacht bis zum heutigen Tag das Königstor auf der Ostseite. Ihre Vorfahren waren beim Zug durch die Wüste die Torwächter im Lager der Leviten gewesen.
 • Auch den Dienst als Wächter am Eingang des Heiligen Zeltes versahen Schallum und die Männer seiner Sippe, sämtlich Nachkommen Korachs; Schallum stammte über Kore und Abiasaf von Korach ab. Ihre Vorfahren hatten in der Wüste den Eingang zum Lager des HERRN bewacht;
 • Pinhas, der Sohn Eleasars, war ihr Oberhaupt gewesen – der HERR gedenke seiner!
 • Secharja, der Sohn von Meschelemja, war Torhüter am Eingang des Heiligen Zeltes.
 • Insgesamt waren es 212, die zu Torwächtern ausgewählt worden waren.

  Die Torwächter waren in ihren Dörfern in das Sippenverzeichnis eingetragen worden; David und der Prophet Samuel hatten sie in ihr Amt eingesetzt.

 • Sie und ihre Söhne standen Wache an den Eingangstoren zum Heiligen Zelt und später zum Tempel des HERRN.
 • Die Wachen waren nach den vier Himmelsrichtungen aufgestellt, nach Osten, Westen, Norden und Süden.
 • Die Männer wohnten in ihren Dörfern und mussten jeweils für sieben Tage zum Dienst erscheinen, wenn sie an der Reihe waren.
 • Nur die vier obersten Wächter, auch sie Leviten, waren ständig im Dienst. Zu ihren Aufgaben gehörte die Aufsicht über die Vorratsräume und die Schatzkammern des Tempels.
 • Sie blieben auch über Nacht im Tempelbereich, denn sie mussten Wache halten und jeden Morgen die Tore aufschließen.
 • Andere Leviten waren verantwortlich für die Geräte, die beim Gottesdienst gebraucht wurden. Sie trugen sie abgezählt hinein und nach Gebrauch wieder hinaus.
 • Wieder andere waren zuständig für die sonstigen Geräte und heiligen Gefäße und verantwortlich für das Mehl, den Wein, das Olivenöl, den Weihrauch und die Duftstoffe für das Salböl.
 • Die Herstellung des Salböls aus diesen Stoffen war jedoch Aufgabe der Priester.
 • Der Levit Mattitja, der erstgeborene Sohn des Korachnachkommen Schallum, hatte ständig dafür zu sorgen, dass das Backwerk für die Speiseopfer hergestellt wurde.
 • Für die geweihten Brote, die jeden Sabbat aufgelegt werden müssen, waren einige ihrer Stammesbrüder von den Nachkommen Kehats zuständig.
 • Die levitischen Sippen, die für den Gesang am Tempel verantwortlich waren, wohnten in den Kammern am Tempel. Sie waren von aller anderen Arbeit befreit, weil sie Tag und Nacht zu ihrem Dienst bereit sein mussten.
 • Alle die genannten Sippenoberhäupter, die nach ihrer Abstammung zu den Leviten gehörten, wohnten damals in Jerusalem.
 • In Gibeon wohnte Jëiël, der Stammvater dieser Stadt. Seine Frau hieß Maacha,
 • sein erstgeborener Sohn war Abdon, die weiteren Söhne waren: Zur, Kisch, Baal, Ner, Nadab,
 • Gedor, Achjo, Secher und Miklot;
 • Miklot hatte einen Sohn namens Schima. Auch sie ließen sich wie ihre Stammesbrüder in Jerusalem nieder.
 • Der Sohn Ners war Abner, der Sohn von Kisch aber war Saul. Die Söhne Sauls waren: Jonatan, Malkischua, Abinadab und Eschbaal.
 • Jonatans Sohn war Merib-Baal und dessen Sohn Micha.
 • Die Söhne von Micha waren: Piton, Melech, Tachrea und Ahas.
 • Der Sohn von Ahas hieß Joadda, und dessen Söhne waren: Alemet, Asmawet und Simri. Der Sohn von Simri war Moza
 • und als weitere Nachkommen in dieser Linie folgten: Bina, Refaja, Elasa und Azel.
 • Azel hatte sechs Söhne: Asrikam, Bochru, Jischmaël, Schearja, Obadja und Hanan.