Скрыть
9:8
9:40
Церковнославянский (рус)
И ве́сь Изра́иль сочте́нъ е́сть: и се́, су́ть пи́саны въ кни́зѣ царе́й Изра́илевыхъ и Иу́диныхъ со пресели́в­шимися въ Вавило́нъ за беззако́нiя своя́, и́миже беззако́н­новаша.
И и́же обита́ша пе́рвѣе во одержа́нiихъ сво­и́хъ во градѣ́хъ Изра́илевыхъ, свяще́н­ницы и леви́ти и вда́н­нiи [на служе́нiе].
И во Иерусали́мѣ обита́ша от­ сыно́въ Иу́диныхъ и от­ сыно́въ Венiами́нихъ и от­ сыно́въ Ефре́млихъ и Манассі́иныхъ:
уѳі́й сы́нъ Амiу́ды сы́на Амврі́ина, сы́на Амвраи́мова, сы́на вані́ина, сы́на сыно́въ Фаре́са сы́на Иу́дина:
и от­ Сило́на Асаі́а пе́рвенецъ его́ и сы́нове его́:
от­ сыно́въ же За́ры Иеи́лъ и бра́тiя и́хъ ше́сть со́тъ и де́вятьдесятъ.
И от­ сыно́въ Венiами́нихъ: сахо́мъ сы́нъ Васолла́ма, сы́на одуі́ева, сы́на сану́ина:
и Иевнаа́ сы́нъ иеровоа́мовъ и Ела́въ: и сі́и сы́нове Озі́и сы́на Махи́рова: и мосолла́мъ сы́нъ Сафаті́и, сы́на Рагуи́лева, сы́на Иева́ня.
Бра́тiя же и́хъ по родо́мъ и́хъ де́вять со́тъ пятьдеся́тъ ше́сть, вси́ му́жiе кня́зи племене́мъ по домо́мъ оте́че­ст­въ сво­и́хъ.
От свяще́н­никъ же Иода́iа и Иоари́мъ, и Иоаки́мъ
и аза́рiа сы́нъ хелкі́и, сы́на мосолла́мова, сы́на садо́кова, сы́на марарiо́ѳова, сы́на Ахито́ва нача́лника до́му Бо́жiя:
и Адiа́мъ сы́нъ иероа́мль, сы́на фасго́ра, сы́на Мелхiа́ева, и маасі́й сы́нъ Адiи́ла, сы́на ези́рова, сы́на мосолла́мля, сы́на Маселимо́ѳова, сы́на Емма́рова.
Бра́тiя же и́хъ кня́зи по домо́въ оте́че­ст­въ сво­и́хъ, ты́сяща и се́дмь со́тъ и шестьдеся́тъ, си́льни крѣ́постiю къ дѣ́ланiю служе́нiя въ дому́ Бо́жiи.
От Леви́тъ же саме́iа сы́нъ Асу́вовъ, сы́на езрика́мова, сы́на Саві́ева от­ сыно́въ Мера́риныхъ,
ваквака́ръ же и Ари́съ, и гаре́а и маѳані́а сы́нъ Миха́евъ, сы́на зехри́, сы́на Аса́фова:
и Авді́а сы́нъ саме́а, сы́на Гали́лова, сы́на Идиѳу́ня, и Варахі́а сы́нъ а́ссы, сы́на Елка́нова, и́же обита́ во дво́рѣхъ нетофа́ѳовыхъ.
Две́рницы же: Селлу́мъ и аку́мъ, и телмо́нъ и Емма́нъ, и бра́тiя и́хъ: Селлу́мъ кня́зь.
И да́же досе́лѣ во вратѣ́хъ ца́рскихъ къ восто́ку: сiя́ врата́ на ополче́нiя сыно́въ Леві́иныхъ.
И Селлу́мъ сы́нъ Коре́а, сы́на Авiаса́фова, сы́на Коре́ова: и бра́тiя его́ по до́му оте́че­ст­въ и́хъ, Коре́ане надъ дѣла́ми служе́нiя стрегу́ще стражбы́ ски́нiи: а отцы́ и́хъ надъ полко́мъ Госпо́днимъ, стрегу́ще вхо́да.
Финее́съ же сы́нъ Елеаза́ровъ бы́сть во́ждь и́хъ предъ Го́сподемъ, и сі́и съ ни́мъ.
Заха́рiа сы́нъ мосолла́мовъ, две́рникъ вра́тъ ски́нiи свидѣ́нiя.
Вси́ избра́н­нiи две́рницы надъ враты́ двѣ́сти два­на́­де­сять, сі́и въ се́лѣхъ сво­и́хъ сочте́ни: си́хъ поста́ви дави́дъ и самуи́лъ прови́децъ въ вѣ́рѣ и́хъ.
И сі́и и сы́нове и́хъ [бы́ша] при­­ вратѣ́хъ до́му Госпо́дня и въ дому́ ски́нiи стрещи́ почере́дно.
По четы́ремъ вѣ́тромъ бы́ша две́ри къ восто́ку, къ за́паду, къ сѣ́веру, къ ю́гу.
Бра́тiя же и́хъ, и́же живя́ху въ се́лѣхъ сво­и́хъ, при­­хожда́ху по седми́ дне́хъ от­ вре́мене да́же до вре́мене [на премѣ́ну тѣ́мъ]:
поне́же четы́ремъ две́рникомъ си́льнымъ ввѣ́рени бы́ша две́ри: и леви́ти бы́ша надъ храни́лищи, и надъ сокро́вищи до́му Бо́жiя ополча́хуся,
и о́крестъ до́му Бо́жiя живя́ху: я́ко на ни́хъ бѣ́ стражба́ и́хъ: и сі́и надъ ключа́ми, е́же у́тро у́тро от­верза́ти две́ри святи́лища.
От тѣ́хъ же [бя́ху] надъ сосу́ды служе́нiя, по числу́ бо вноша́ху сосу́ды и по числу́ изноша́ху я́.
От тѣ́хъ же поста́влени надъ сосу́ды и надъ всѣ́ми сосу́ды святы́ми, и надъ муко́ю пшени́чною и вино́мъ и еле́емъ, и ѳимiа́момъ и арома́ты.
От сыно́въ же свяще́н­ническихъ бѣ́ша мирова́рцы, ми́ро содѣ́ловаху изъ арома́тъ.
И маттаѳі́а от­ Леви́тъ, се́й пе́рвенецъ Селлу́му Коре́анину, ему́же ввѣ́рена дѣла́ же́ртвы сковра́дныя вели́каго жерца́:
и ване́а Кааѳи́тянинъ от­ бра́тiй и́хъ надъ хлѣ́бы предложе́нiя, е́же уготовля́ти въ суббо́ты и суббо́ты.
И сі́и псалмопѣ́вцы кня́зи оте́че­ст­въ леви́тскихъ, опредѣле́ни почере́дно во хра́минахъ, повседне́вно, я́ко да де́нь и но́щь свое́ служе́нiе от­слу́живаютъ.
Сі́и кня́зи оте́че­ст­въ леви́тскихъ по племене́мъ сво­и́мъ, нача́лницы сі́и пребыва́ху во Иерусали́мѣ.
Въ гавао́нѣ же живя́ше оте́цъ гавао́нь Иеи́ль: и и́мя женѣ́ его́ мааха́:
и сы́нъ пе́рвенецъ его́ Авдо́нъ, и Су́ръ и ки́съ, и ва́ель и ни́ръ, и Нада́въ
и гедо́ръ, и бра́тiя его́ Аiу́нъ и зехрі́а и макело́ѳъ.
Макело́ѳъ же роди́ саму́: и сі́и всели́шася посредѣ́ бра́тiй сво­и́хъ во Иерусали́мѣ съ бра́тiями сво­и́ми.
Ни́ръ же роди́ ки́са, и ки́съ роди́ Сау́ла, и Сау́лъ роди́ Ионаѳа́на и Мелхису́а, и Аминада́ва и Иесваа́ла.
Сы́нъ же Ионаѳа́нь мемфиваа́лъ: и мемфиваа́лъ роди́ ми́ху.
Сы́нове же ми́хи: фило́ѳъ и Мелхiи́лъ, и Ѳараа́ и хаа́зъ.
Хаа́зъ же роди́ Иа́ду, Иа́да же роди́ Але́ѳа и Асмо́ѳа и замврі́а: замврі́й же роди́ ме́су,
ме́са же роди́ Ваа́ну: Рафе́а сы́нъ его́, Ела́са сы́нъ его́, Асаи́лъ сы́нъ его́.
Асаи́лу же [бы́ша] ше́сть сыно́въ, и сiя́ имена́ и́хъ: езрика́мъ пе́рвенецъ его́, и Исма́илъ и аза́рiа, и Авді́а и Ана́нъ и а́са: сі́и сы́нове Асаи́ловы.
Синодальный
Так были перечислены по родам своим все Израильтяне, и вот они записаны в книге царей Израильских. Иудеи же за беззакония свои переселены в Вавилон.
Первые жители, которые жили во владениях своих, по городам Израильским, были Израильтяне, священники, левиты и нефинеи.
В Иерусалиме жили некоторые из сынов Иудиных и из сынов Вениаминовых, и из сынов Ефремовых и Манассииных:
Уфай, сын Аммиуда, сын Омри, сын Имрия, сын Вания, – из сыновей Фареса, сына Иудина;
из сыновей Шилона – Асаия первенец и сыновья его;
из сыновей Зары – Иеуил и братья их, – шестьсот девяносто;
из сыновей Вениаминовых Саллу, сын Мешуллама, сын Годавии, сын Гассенуи;
и Ивния, сын Иерохама, и Эла, сын Уззия, сына Михриева, и Мешуллам, сын Шефатии, сына Регуила, сына Ивнии,
и братья их, по родам их: девятьсот пятьдесят шесть, – все сии мужи были главы родов в поколениях своих.
А из священников: Иедаия, Иоиарив, Иахин,
и Азария, сын Хелкии, сын Мешуллама, сын Садока, сын Мераиофа, сын Ахитува, начальствующий в доме Божием;
и Адаия, сын Иерохама, сын Пашхура, сын Малхии; и Маасай, сын Адиела, сын Иахзера, сын Мешуллама, сын Мешиллемифа, сын Иммера;
и братья их, главы родов своих: тысяча семьсот шестьдесят, – люди отличные в деле служения в доме Божием.
А из левитов: Шемаия, сын Хашува, сын Азрикама, сын Хашавии, – из сыновей Мерариных;
и Вакбакар, Хереш, Галал, и Матфания, сын Михи, сын Зихрия, сын Асафа;
и Овадия, сын Шемаии, сын Галала, сын Идифуна, и Берехия, сын Асы, сын Елканы, живший в селениях Нетофафских.
А привратники: Шаллум, Аккуб, Талмон и Ахиман, и братья их; Шаллум был главным.
И доныне сии привратники у ворот царских, к востоку, содержат стражу сынов Левииных.
Шаллум, сын Коре, сын Евиасафа, сын Корея, и братья его из рода его, Кореяне, по делу служения своего, были стражами у порогов скинии, а отцы их охраняли вход в стан Господень.
Финеес, сын Елеазаров, был прежде начальником над ними, и Господь был с ним.
Захария, сын Мешелемии, был привратником у дверей скинии собрания.
Всех их, выбранных в привратники к порогам, было двести двенадцать. Они внесены в список по селениям своим. Их поставил Давид и Самуил-прозорливец за верность их.
И они и сыновья их были на страже у ворот дома Господня, при доме скинии.
На четырех сторонах находились привратники: на восточной, западной, северной и южной.
Братья же их жили в селениях своих, приходя к ним от времени до времени на семь дней.
Сии четыре начальника привратников, левиты, были в доверенности; они же были приставлены к жилищам и к сокровищам дома Божия.
Вокруг дома Божия они и ночь проводили, потому что на них лежало охранение, и они должны были каждое утро отпирать двери.
Одни из них были приставлены к служебным сосудам, так что счетом принимали их и счетом выдавали.
Другим из них поручена была прочая утварь и все священные потребности: мука лучшая, и вино, и елей, и ладан, и благовония.
А из сыновей священнических некоторые составляли миро из веществ благовонных.
Маттафии из левитов, – он первенец Селлума Кореянина, – вверено было приготовляемое на сковородах.
Некоторым из братьев их, из сынов Каафовых, поручено было заготовление хлебов предложения, чтобы представлять их каждую субботу.
Певцы же, главные в поколениях левитских, в комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим.
Это главы поколений левитских, в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме.
В Гаваоне жили: отец Гаваонитян Иеил, – имя жены его Мааха,
и сын его первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Нер, Надав,
Гедор, Ахио, Захария и Миклоф.
Миклоф родил Шимеама. И они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими.
Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Ионафана, Мелхисуя, Авинадава и Ешбаала.
Сын Ионафана Мериббаал; Мериббаал родил Миху.
Сыновья Михи: Пифон, Мелех, Фарей [и Ахаз].
Ахаз родил Иаеру; Иаера родил Алемефа, Азмавефа и Замврия; Замврий родил Моцу;
Моца родил Бинею: Рефаия, сын его; Елеаса, сын его; Ацел, сын его.
У Ацела шесть сыновей, и вот имена их: Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеария, Овадия и Ханан. Это сыновья Ацела.
Таджикский
Ва тамоми Исроил мувофиқи насабномаҳои худ шумурда шуданд, ва инак онҳо дар китоби подшоҳони Исроил навишта шудаанд; ва аҳли Яҳудо барои гуноҳҳошон ба Бобил ба асирӣ рафтанд.
Ва касони аввалине ки дар шаҳрҳои худ дар мулкҳошон сокин шуданд, исроилиён, коҳинон, левизодагон ва тобеон буданд.
Ва дар Уршалим баъзе аз банӣ Яҳудо, ва аз банӣ Бинёмин, ва аз банӣ Эфроим ва Менашше сукунат доштанд:
Утай писари Аммиҳуд, писари Омрӣ, писари Имрӣ, писари Бонӣ аз писарони Форас писари Яҳудо.
Ва аз шилӯниён – нахустзода Асоё ва писаронаш.
Ва аз банӣ Зораҳ – Яуил ва бародарони онҳо, шашсаду навад нафар.
Ва аз банӣ Бинёмин – Саллу писари Машуллом, писари Ҳӯдавё, писари Ҳаснуо;
Ва Йибниё писари Ерӯҳом ва Эло писари Уззӣ, писари Микрӣ, ва Машуллом писари Шафатё, писари Рауил, писари Йибниё,
Ва бародарони онҳо, мувофиқи авлодашон, нӯҳсаду панҷоҳу шаш нафар, – ҳамаи ин мардон сарварони хонаводаҳо дар хонадони падарҳошон буданд.
Ва аз коҳинон Едаъё ва Еҳӯёриб ва Ёкин,
Ва Азарё писари Ҳилқиё, писари Машуллом, писари Содӯқ, писари Мароют, писари Аҳитуб, раиси хонаи Худо;
Ва Адоё писари Ерӯҳом, писари Фашҳур, писари Малкиё, ва Маъсай писари Адиил, писари Яҳзиро, писари Машуллом, писари Машиллемит, писари Иммир;
Ва бародарони онҳо, сардорони хонаводаҳошон – ҳазору ҳафтсаду шаст нафар, кн мардони далер дар масъалаи хизмати хонаи Худо буданд.
Ва аз левизодагон: Шамаъё писари Ҳашшуб, писари Азриқом, писари Ҳашабё, аз банӣ Марорӣ;
Ва Бақбаққар, Ҳораш ва Ҷолол, ва Маттанё писари Мико, писари Зикрӣ, писари Ософ;
Ва Убадё писари Шамаъё, писари Ҷолол, писари Едутун, ва Боракё писари Осо, писари Элқоно, ки дар деҳоти натӯфотӣ сокин буд.
Ва дарбонон Шаллум ва Аққуб ва Талмӯн ва Аҳимон; ва бародарашон Шаллум сардор буд.
Ва то ҳозир алҳол назди дарвозаи шарқии подшоҳ онҳо дарбонони (бошишгоҳҳои) хонадони Левӣ мебошанд.
Ва Шаллум писари Қӯрӣ, писари Эбёсоф, писари Қӯраҳ, ва бародаронаш аз хонадони падараш, яъне қӯраҳиён, ки бар масъалаи хизмат ва посбонони остонаҳои хайма ӯҳдадор буданд, ва падаронашон бар урдуи Парвардигор ва посбонони даромадгоҳи он ӯҳдадор буданд.
Ва Финҳос писари Элъозор пештар бар онҳо раис буд, ва Парвардигор бо ӯ буд.
Закарё писари Машоламё дарбони дарвозаи хаймаи ҷомеъ буд.
Ҳамаи онҳое ки барои дарбонии назди остонаҳо интихоб шуда буданд, дусаду дувоздаҳ нафар буданд; онҳо дар насабномаҳо аз рӯи деҳоти худ номбар шудаанд; онҳоро Довуд ва Самуили басир ба ин вазифа барои вафодориашон садоқаташон баргумошта буданд.
Ва онҳо ва писаронашон бар дарвозаҳои хонаи Парвардигор ва хонаи хайма барои посбонӣ таъин шуда буданд.
Дарбон ба ҳар чор тараф: ба шарқ, ғарб, шимол ва ҷануб буданд.
Ва бародарони онҳо, ки дар деҳоти худ буданд, навбат ба навбат бо онҳо ба мӯҳлати ҳафт рӯз меомаданд.
Зеро он чор сардори дарбонон, ки левизодагон буданд, эътибори махсус доштанд, ва онҳо бар ҳуҷраҳо ва бар хазинаҳои хонаи Худо баргумошта шуда буданд.
Ва дар гирду пеши хонаи Худо шабро мегузарониданд, зеро ки посбонӣ бар зиммаи онҳо буд, ва онҳо калиддор буда, мебоист ҳар субҳ дарҳоро мекушоданд.
Ва баъзе аз онҳо бар колои парастиш таъин шуда буданд, чунки онҳоро шумурда меоварданд, ва шумурда мебароварданд.
Ва баъзе аз онҳо бар коло, бар тамоми колои пок, ва бар орди маҳин ва май ва равған ва лебӯно ва атриёт таъин шуда буданд.
Ва баъзе аз писарони коҳинон таркибҳои атриётро ба вуҷуд меоварданд.
Ва Маттитё аз миёни левизодагон, ки ӯ нахустзодаи Шаллуми қӯраҳӣ буд, бар кори ҳадияҳои рӯи тоба таъин шуда буд.
Ва баъзе аз бародарони онҳо, аз писарони қаҳотиён, бар нони пешкаш таъин шуда буданд, то ки онро барои ҳар рӯзи шанбе тайёр кунанд.
Ва сарояндагон, сардорони хонаводаҳои левизодагон, дар ҳуҷраҳо аз машғулияти дигар озод буданд, зеро ки рӯзу шаб бо кори худ машғул буданд.
Инҳо сардорони хонаводаҳои левизодагон буданд, ки сарварони авлодашон буда, дар Уршалим сокин буданд.
Ва дар Ҷибъӯн падари Ҷибъӯн Яиил сокин буданд, ва номи занаш Маако буд.
Ва писари нахустзодааш Абдӯн буд, ва сипас Сур ва Қиш ва Боал ва Нир ва Нодоб;
Ва Ҷадур ва Аҳю ва Закарё ва Миқлӯт.
Ва Миқлӯт Шимъомро ба дунё овард; ва онҳо низ, дар ру ба рӯи бародаронашон, дар Уршалим бо бародарони худ сокин буданд.
Ва Нир Қишро ба дунё овард, ва Қиш Шоулро ба дунё овард, ва Шоул Йӯнотон ва Малкӣ-Шуа ва Абинодоб ва Эшбоалро ба дунё овард.
Ва писари Йӯнотон Мериб-Боал буд, ва Мериб-Боал Микоро ба дунё овард.
Ва писарони: Мико: Фитӯн ва Молак ва Таҳриа.
Ва Оҳоз Яъроро ба дунё овард, ва Яъро Оломат ва Азмавт ва Зимриро ба дунё овард, ва Зимрӣ Мӯсоро ба дунё овард.
Ва Мӯсо Бинъоро ба дунё овард; ва писараш Рафоё, писараш Элъосо, писараш Осил.
Ва Осил шаш писар дошт, ва ин аст номҳои онҳо: Азриқом, Бухру ва Исмоил ва Шаарё ва Убадё ва Ҳонон; инҳо писарони Осил буданд.

Tout Israël est enregistré dans les généalogies et inscrit dans le livre des rois d'Israël. Et Juda fut emmené captif à Babylone, à cause de ses infidélités.
Les premiers habitants qui demeuraient dans leurs possessions, dans leurs villes, étaient les Israélites, les sacrificateurs, les Lévites, et les Néthiniens.
A Jérusalem habitaient des fils de Juda, des fils de Benjamin, et des fils d'Éphraïm et de Manassé. -
Des fils de Pérets, fils de Juda: Uthaï, fils d'Ammihud, fils d'Omri, fils d'Imri, fils de Bani.
Des Schilonites: Asaja, le premier-né, et ses fils.
Des fils de Zérach: Jeuel, et ses frères, six cent quatre-vingt-dix. -
Des fils de Benjamin: Sallu, fils de Meschullam, fils d'Hodavia, fils d'Assenua;
Jibneja, fils de Jerocham; Éla, fils d'Uzzi, fils de Micri; Meschullam, fils de Schephathia, fils de Reuel, fils de Jibnija;
et leurs frères, selon leurs générations, neuf cent cinquante-six. Tous ces hommes étaient chefs de famille dans les maisons de leurs pères.
Des sacrificateurs: Jedaeja; Jehojarib; Jakin;
Azaria, fils de Hilkija, fils de Meschullam, fils de Tsadok, fils de Merajoth, fils d'Achithub, prince de la maison de Dieu;
Adaja, fils de Jerocham, fils de Paschhur, fils de Malkija; Maesaï, fils d'Adiel, fils de Jachzéra, fils de Meschullam, fils de Meschillémith, fils d'Immer;
et leurs frères, chefs des maisons de leurs pères, mille sept cent soixante, hommes vaillants, occupés au service de la maison de Dieu.
Des Lévites: Schemaeja, fils de Haschub, fils d'Azrikam, fils de Haschabia, des fils de Merari;
Bakbakkar; Héresch; Galal; Matthania, fils de Michée, fils de Zicri, fils d'Asaph;
Abdias, fils de Schemaeja, fils de Galal, fils de Jeduthun; Bérékia, fils d'Asa, fils d'Elkana, qui habitait dans les villages des Nethophathiens.
Et les portiers: Schallum, Akkub, Thalmon, Achiman, et leurs frères; Schallum était le chef,
et jusqu'à présent il est à la porte du roi, à l'orient. Ce sont là les portiers pour le camp des fils de Lévi.
Schallum, fils de Koré, fils d'Ébiasaph, fils de Koré, et ses frères de la maison de son père, les Koréites, remplissaient les fonctions de gardiens des seuils de la tente; leurs pères avaient gardé l'entrée du camp de l'Éternel,
et Phinées, fils d'Éléazar, avait été autrefois leur chef, et l'Éternel était avec lui.
Zacharie, fils de Meschélémia, était portier à l'entrée de la tente d'assignation.
Ils étaient en tout deux cent douze, choisis pour portiers des seuils, et enregistrés dans les généalogies d'après leurs villages; David et Samuel le voyant les avaient établis dans leurs fonctions.
Eux et leurs enfants gardaient les portes de la maison de l'Éternel, de la maison de la tente.
Il y avait des portiers aux quatre vents, à l'orient, à l'occident, au nord et au midi.
Leurs frères, qui demeuraient dans leurs villages, devaient de temps à autre venir auprès d'eux pendant sept jours.
Car ces quatre chefs des portiers, ces Lévites, étaient toujours en fonctions, et ils avaient encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu;
ils passaient la nuit autour de la maison de Dieu, dont ils avaient la garde, et qu'ils devaient ouvrir chaque matin.
Quelques-uns des Lévites prenaient soin des ustensiles du service, qu'ils rentraient en les comptant et sortaient en les comptant.
D'autres veillaient sur les ustensiles, sur tous les ustensiles du sanctuaire, et sur la fleur de farine, le vin, l'huile, l'encens et les aromates.
C'étaient des fils de sacrificateurs qui composaient les parfums aromatiques.
Matthithia, l'un des Lévites, premier-né de Schallum le Koréite, s'occupait des gâteaux cuits sur la plaque.
Et quelques-uns de leurs frères, parmi les Kehathites, étaient chargés de préparer pour chaque sabbat les pains de proposition.
Ce sont là les chantres, chefs de famille des Lévites, demeurant dans les chambres, exempts des autres fonctions parce qu'ils étaient à l'oeuvre jour et nuit.
Ce sont là les chefs de famille des Lévites, chefs selon leurs générations. Ils habitaient à Jérusalem.
Le père de Gabaon, Jeïel, habitait à Gabaon, et le nom de sa femme était Maaca.
Abdon, son fils premier-né, puis Tsur, Kis, Baal, Ner, Nadab,
Guedor, Achjo, Zacharie et Mikloth.
Mikloth engendra Schimeam. Ils habitaient aussi à Jérusalem près de leurs frères, avec leurs frères. -
Ner engendra Kis; Kis engendra Saül; Saül engendra Jonathan, Malki Schua, Abinadab et Eschbaal.
Fils de Jonathan: Merib Baal. Merib Baal engendra Michée.
Fils de Michée: Pithon, Mélec, et Thachréa.
Achaz engendra Jaera; Jaera engendra Alémeth, Azmaveth et Zimri; Zimri engendra Motsa; Motsa engendra Binea.
Rephaja, son fils; Éleasa, son fils; Atsel, son fils.
Atsel eut six fils, dont voici les noms: Azrikam, Bocru, Ismaël, Scheari, Abdias et Hanan. Ce sont là les fils d'Atsel.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки