Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И ве́сь Изра́иль сочте́нъ е́сть: и се́, су́ть пи́саны въ кни́зѣ царе́й Изра́илевыхъ и Иу́диныхъ со пресели́в­шимися въ Вавило́нъ за беззако́нiя своя́, и́миже беззако́н­новаша.
 • И и́же обита́ша пе́рвѣе во одержа́нiихъ сво­и́хъ во градѣ́хъ Изра́илевыхъ, свяще́н­ницы и леви́ти и вда́н­нiи [на служе́нiе].
 • И во Иерусали́мѣ обита́ша от­ сыно́въ Иу́диныхъ и от­ сыно́въ Венiами́нихъ и от­ сыно́въ Ефре́млихъ и Манассі́иныхъ:
 • уѳі́й сы́нъ Амiу́ды сы́на Амврі́ина, сы́на Амвраи́мова, сы́на вані́ина, сы́на сыно́въ Фаре́са сы́на Иу́дина:
 • и от­ Сило́на Асаі́а пе́рвенецъ его́ и сы́нове его́:
 • от­ сыно́въ же За́ры Иеи́лъ и бра́тiя и́хъ ше́сть со́тъ и де́вятьдесятъ.
 • И от­ сыно́въ Венiами́нихъ: сахо́мъ сы́нъ Васолла́ма, сы́на одуі́ева, сы́на сану́ина:
 • и Иевнаа́ сы́нъ иеровоа́мовъ и Ела́въ: и сі́и сы́нове Озі́и сы́на Махи́рова: и мосолла́мъ сы́нъ Сафаті́и, сы́на Рагуи́лева, сы́на Иева́ня.
 • Бра́тiя же и́хъ по родо́мъ и́хъ де́вять со́тъ пятьдеся́тъ ше́сть, вси́ му́жiе кня́зи племене́мъ по домо́мъ оте́че­ст­въ сво­и́хъ.
 • От свяще́н­никъ же Иода́iа и Иоари́мъ, и Иоаки́мъ
 • и аза́рiа сы́нъ хелкі́и, сы́на мосолла́мова, сы́на садо́кова, сы́на марарiо́ѳова, сы́на Ахито́ва нача́лника до́му Бо́жiя:
 • и Адiа́мъ сы́нъ иероа́мль, сы́на фасго́ра, сы́на Мелхiа́ева, и маасі́й сы́нъ Адiи́ла, сы́на ези́рова, сы́на мосолла́мля, сы́на Маселимо́ѳова, сы́на Емма́рова.
 • Бра́тiя же и́хъ кня́зи по домо́въ оте́че­ст­въ сво­и́хъ, ты́сяща и се́дмь со́тъ и шестьдеся́тъ, си́льни крѣ́постiю къ дѣ́ланiю служе́нiя въ дому́ Бо́жiи.
 • От Леви́тъ же саме́iа сы́нъ Асу́вовъ, сы́на езрика́мова, сы́на Саві́ева от­ сыно́въ Мера́риныхъ,
 • ваквака́ръ же и Ари́съ, и гаре́а и маѳані́а сы́нъ Миха́евъ, сы́на зехри́, сы́на Аса́фова:
 • и Авді́а сы́нъ саме́а, сы́на Гали́лова, сы́на Идиѳу́ня, и Варахі́а сы́нъ а́ссы, сы́на Елка́нова, и́же обита́ во дво́рѣхъ нетофа́ѳовыхъ.
 • Две́рницы же: Селлу́мъ и аку́мъ, и телмо́нъ и Емма́нъ, и бра́тiя и́хъ: Селлу́мъ кня́зь.
 • И да́же досе́лѣ во вратѣ́хъ ца́рскихъ къ восто́ку: сiя́ врата́ на ополче́нiя сыно́въ Леві́иныхъ.
 • И Селлу́мъ сы́нъ Коре́а, сы́на Авiаса́фова, сы́на Коре́ова: и бра́тiя его́ по до́му оте́че­ст­въ и́хъ, Коре́ане надъ дѣла́ми служе́нiя стрегу́ще стражбы́ ски́нiи: а отцы́ и́хъ надъ полко́мъ Госпо́днимъ, стрегу́ще вхо́да.
 • Финее́съ же сы́нъ Елеаза́ровъ бы́сть во́ждь и́хъ предъ Го́сподемъ, и сі́и съ ни́мъ.
 • Заха́рiа сы́нъ мосолла́мовъ, две́рникъ вра́тъ ски́нiи свидѣ́нiя.
 • Вси́ избра́н­нiи две́рницы надъ враты́ двѣ́сти два­на́­де­сять, сі́и въ се́лѣхъ сво­и́хъ сочте́ни: си́хъ поста́ви дави́дъ и самуи́лъ прови́децъ въ вѣ́рѣ и́хъ.
 • И сі́и и сы́нове и́хъ [бы́ша] при­­ вратѣ́хъ до́му Госпо́дня и въ дому́ ски́нiи стрещи́ почере́дно.
 • По четы́ремъ вѣ́тромъ бы́ша две́ри къ восто́ку, къ за́паду, къ сѣ́веру, къ ю́гу.
 • Бра́тiя же и́хъ, и́же живя́ху въ се́лѣхъ сво­и́хъ, при­­хожда́ху по седми́ дне́хъ от­ вре́мене да́же до вре́мене [на премѣ́ну тѣ́мъ]:
 • поне́же четы́ремъ две́рникомъ си́льнымъ ввѣ́рени бы́ша две́ри: и леви́ти бы́ша надъ храни́лищи, и надъ сокро́вищи до́му Бо́жiя ополча́хуся,
 • и о́крестъ до́му Бо́жiя живя́ху: я́ко на ни́хъ бѣ́ стражба́ и́хъ: и сі́и надъ ключа́ми, е́же у́тро у́тро от­верза́ти две́ри святи́лища.
 • От тѣ́хъ же [бя́ху] надъ сосу́ды служе́нiя, по числу́ бо вноша́ху сосу́ды и по числу́ изноша́ху я́.
 • От тѣ́хъ же поста́влени надъ сосу́ды и надъ всѣ́ми сосу́ды святы́ми, и надъ муко́ю пшени́чною и вино́мъ и еле́емъ, и ѳимiа́момъ и арома́ты.
 • От сыно́въ же свяще́н­ническихъ бѣ́ша мирова́рцы, ми́ро содѣ́ловаху изъ арома́тъ.
 • И маттаѳі́а от­ Леви́тъ, се́й пе́рвенецъ Селлу́му Коре́анину, ему́же ввѣ́рена дѣла́ же́ртвы сковра́дныя вели́каго жерца́:
 • и ване́а Кааѳи́тянинъ от­ бра́тiй и́хъ надъ хлѣ́бы предложе́нiя, е́же уготовля́ти въ суббо́ты и суббо́ты.
 • И сі́и псалмопѣ́вцы кня́зи оте́че­ст­въ леви́тскихъ, опредѣле́ни почере́дно во хра́минахъ, повседне́вно, я́ко да де́нь и но́щь свое́ служе́нiе от­слу́живаютъ.
 • Сі́и кня́зи оте́че­ст­въ леви́тскихъ по племене́мъ сво­и́мъ, нача́лницы сі́и пребыва́ху во Иерусали́мѣ.
 • Въ гавао́нѣ же живя́ше оте́цъ гавао́нь Иеи́ль: и и́мя женѣ́ его́ мааха́:
 • и сы́нъ пе́рвенецъ его́ Авдо́нъ, и Су́ръ и ки́съ, и ва́ель и ни́ръ, и Нада́въ
 • и гедо́ръ, и бра́тiя его́ Аiу́нъ и зехрі́а и макело́ѳъ.
 • Макело́ѳъ же роди́ саму́: и сі́и всели́шася посредѣ́ бра́тiй сво­и́хъ во Иерусали́мѣ съ бра́тiями сво­и́ми.
 • Ни́ръ же роди́ ки́са, и ки́съ роди́ Сау́ла, и Сау́лъ роди́ Ионаѳа́на и Мелхису́а, и Аминада́ва и Иесваа́ла.
 • Сы́нъ же Ионаѳа́нь мемфиваа́лъ: и мемфиваа́лъ роди́ ми́ху.
 • Сы́нове же ми́хи: фило́ѳъ и Мелхiи́лъ, и Ѳараа́ и хаа́зъ.
 • Хаа́зъ же роди́ Иа́ду, Иа́да же роди́ Але́ѳа и Асмо́ѳа и замврі́а: замврі́й же роди́ ме́су,
 • ме́са же роди́ Ваа́ну: Рафе́а сы́нъ его́, Ела́са сы́нъ его́, Асаи́лъ сы́нъ его́.
 • Асаи́лу же [бы́ша] ше́сть сыно́въ, и сiя́ имена́ и́хъ: езрика́мъ пе́рвенецъ его́, и Исма́илъ и аза́рiа, и Авді́а и Ана́нъ и а́са: сі́и сы́нове Асаи́ловы.
 • Так были перечислены по родам своим все Израильтяне, и вот они записаны в книге царей Израильских. Иудеи же за беззакония свои переселены в Вавилон.
 • Первые жители, которые жили во владениях своих, по городам Израильским, были Израильтяне, священники, левиты и нефинеи.
 • В Иерусалиме жили некоторые из сынов Иудиных и из сынов Вениаминовых, и из сынов Ефремовых и Манассииных:
 • Уфай, сын Аммиуда, сын Омри, сын Имрия, сын Вания, – из сыновей Фареса, сына Иудина;
 • из сыновей Шилона – Асаия первенец и сыновья его;
 • из сыновей Зары – Иеуил и братья их, – шестьсот девяносто;
 • из сыновей Вениаминовых Саллу, сын Мешуллама, сын Годавии, сын Гассенуи;
 • и Ивния, сын Иерохама, и Эла, сын Уззия, сына Михриева, и Мешуллам, сын Шефатии, сына Регуила, сына Ивнии,
 • и братья их, по родам их: девятьсот пятьдесят шесть, – все сии мужи были главы родов в поколениях своих.
 • А из священников: Иедаия, Иоиарив, Иахин,
 • и Азария, сын Хелкии, сын Мешуллама, сын Садока, сын Мераиофа, сын Ахитува, начальствующий в доме Божием;
 • и Адаия, сын Иерохама, сын Пашхура, сын Малхии; и Маасай, сын Адиела, сын Иахзера, сын Мешуллама, сын Мешиллемифа, сын Иммера;
 • и братья их, главы родов своих: тысяча семьсот шестьдесят, – люди отличные в деле служения в доме Божием.
 • А из левитов: Шемаия, сын Хашува, сын Азрикама, сын Хашавии, – из сыновей Мерариных;
 • и Вакбакар, Хереш, Галал, и Матфания, сын Михи, сын Зихрия, сын Асафа;
 • и Овадия, сын Шемаии, сын Галала, сын Идифуна, и Берехия, сын Асы, сын Елканы, живший в селениях Нетофафских.
 • А привратники: Шаллум, Аккуб, Талмон и Ахиман, и братья их; Шаллум был главным.
 • И доныне сии привратники у ворот царских, к востоку, содержат стражу сынов Левииных.
 • Шаллум, сын Коре, сын Евиасафа, сын Корея, и братья его из рода его, Кореяне, по делу служения своего, были стражами у порогов скинии, а отцы их охраняли вход в стан Господень.
 • Финеес, сын Елеазаров, был прежде начальником над ними, и Господь был с ним.
 • Захария, сын Мешелемии, был привратником у дверей скинии собрания.
 • Всех их, выбранных в привратники к порогам, было двести двенадцать. Они внесены в список по селениям своим. Их поставил Давид и Самуил-прозорливец за верность их.
 • И они и сыновья их были на страже у ворот дома Господня, при доме скинии.
 • На четырех сторонах находились привратники: на восточной, западной, северной и южной.
 • Братья же их жили в селениях своих, приходя к ним от времени до времени на семь дней.
 • Сии четыре начальника привратников, левиты, были в доверенности; они же были приставлены к жилищам и к сокровищам дома Божия.
 • Вокруг дома Божия они и ночь проводили, потому что на них лежало охранение, и они должны были каждое утро отпирать двери.
 • Одни из них были приставлены к служебным сосудам, так что счетом принимали их и счетом выдавали.
 • Другим из них поручена была прочая утварь и все священные потребности: мука лучшая, и вино, и елей, и ладан, и благовония.
 • А из сыновей священнических некоторые составляли миро из веществ благовонных.
 • Маттафии из левитов, – он первенец Селлума Кореянина, – вверено было приготовляемое на сковородах.
 • Некоторым из братьев их, из сынов Каафовых, поручено было заготовление хлебов предложения, чтобы представлять их каждую субботу.
 • Певцы же, главные в поколениях левитских, в комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим.
 • Это главы поколений левитских, в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме.
 • В Гаваоне жили: отец Гаваонитян Иеил, – имя жены его Мааха,
 • и сын его первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Нер, Надав,
 • Гедор, Ахио, Захария и Миклоф.
 • Миклоф родил Шимеама. И они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими.
 • Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Ионафана, Мелхисуя, Авинадава и Ешбаала.
 • Сын Ионафана Мериббаал; Мериббаал родил Миху.
 • Сыновья Михи: Пифон, Мелех, Фарей [и Ахаз].
 • Ахаз родил Иаеру; Иаера родил Алемефа, Азмавефа и Замврия; Замврий родил Моцу;
 • Моца родил Бинею: Рефаия, сын его; Елеаса, сын его; Ацел, сын его.
 • У Ацела шесть сыновей, и вот имена их: Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеария, Овадия и Ханан. Это сыновья Ацела.
 • Бєт ысрайылдыктар љз уруулары боюнча эсептелген. Алар Ысрайыл падышаларынын китебине жазылган. Жєйєттљр болсо мыйзамсыз иштери єчєн Бабылга туткундалып кетишкен.
 • Љздљрє ээлеп алган жерлерде, Ысрайыл шаарларында жашаган алгачкы тургундар ысрайылдыктар, ыйык кызмат кылуучулар, лебилер жана нетиндер болгон.
 • Иерусалимде Жєйєттєн кээ бир уулдары, Бенжеминдин уулдарынан, Эпрайым менен Менашенин уулдарынан жашап турушкан:
 • Жєйєттєн уулу Перестин уулдарынан Утай, Утай – Амийуттун уулу, Амийут – Омринин уулу, Омри – Имринин уулу, Имри – Банинин уулу.
 • Шилондун уулдарынан тун уулу Асая жана анын уулдары.
 • Зерактын уулдарынан Жейуел жана анын алты жєз токсон бир тууганы.
 • Бенжемин уулдарынан Салу, ал – Мешуламдын уулу, Мешулам – Одабиянын уулу, Одабия – Асенуйдун уулу,
 • Жерохамдын уулу – Жибнея, Узинин уулу – Эйла, Узи – Михринин уулу, Шепатиянын уулу – Мешулам, ал – Ребуелдин уулу, Ребуел – Жибнеянын уулу.
 • Єй-бєлљлљрє боюнча алардын бир туугандары – тогуз жєз элєє алты киши, булардын бардыгы љз урууларында єй-бєлљ башчылары болгон.
 • Ал эми ыйык кызмат кылуучулар булар: Жедая, Жойарип, Жахин жана
 • Азария. Азария – Хилкиянын уулу, Хилкия – Мешуламдын уулу, Мешулам – Садоктун уулу, Садок – Мерайоттун уулу, Мерайот – Кудайдын єйєндљ башкаруучу болгон Акитуптун уулу.
 • Ошондой эле Адая. Адая – Жерохамдын уулу, Жерохам – Пашкурдун уулу, Пашкур – Малкиянын уулу. Ошондой эле Масай. Масай – Адиелдин уулу, Адиел – Жахзердин уулу, Жахзер – Мешуламдын уулу, Мешулам – Мешилеймиттин уулу, Мешилеймит – Имердин уулу.
 • Ошондой эле алардын бир туугандары, љз єй-бєлљлљрєнєн башчылары – бир мињ жети жєз алтымыш адам. Алар Кудайдын єйєндљ ак ниет кызмат кылган эњ жакшы адамдар болгон.
 • Ал эми лебилерден: Шемая. Ал – Хашубанын уулу, Хашуба – Азрикамдын уулу, Азрикам – Хашабиянын уулу, Хашабия Мераринин тукуму болгон.
 • Ошондой эле Бакбакар, Хереш, Галал жана Матания. Матания – Миханын уулу, Миха – Зихринин уулу, Зихри – Асаптын уулу.
 • Ошондой эле Обадия. Ал – Шемаянын уулу, Шемая – Галалдын уулу, Галал – Жедутундун уулу, Жедутун – Берекиянын уулу, Берекия – Асанын уулу, Аса – нетопалыктардын айыл-кыштактарында жашаган Элкананын уулу.
 • Ал эми дарбазачылар: Шалум, Акуп, Талмон, Акиман жана алардын бир туугандары. Алардын башчысы – Шалум.
 • Леби уулдарынын бул дарбазачылары чыгыш жактагы падыша дарбазасын бєгєнкє кєнгљ чейин кайтарышат.
 • Шалум – Корейдин уулу, Корей – Эбийасаптын уулу, Эбийасап – Корактын уулу. Шалум жана анын уруусундагы бир туугандары, корактыктар, кызмат абалы боюнча жыйын чатырынын босогосунда кєзљтчєлљр болушкан. Алардын аталары болсо Тењирдин станынын кире беришин кайтарышкан.
 • Алардын єстєнљн мурда Элазар уулу Пинехас башчы болгон. Тењир аны колдоп турган.
 • Мешелемия уулу Захария жыйын чатырынын эшигин кайтарган.
 • Дарбазачы болуу єчєн тандалгандардын саны эки жєз он эки болгон. Алар љз кыштактары боюнча тизмеге кирген. Аларды Дљљт менен кљрљгљч Шемуел ишенимдєє адамдар болгону єчєн койгон.
 • Алар да, алардын уулдары да жыйын чатырынын, Тењир єйєнєн дарбазасын кайтарып турушкан.
 • Дарбазачылар тљрт тарапта: чыгышта, батышта, тєндєктљ, тєштєктљ турган.
 • Кыштактарда жашаган бир туугандары аларга мезгил-мезгили менен жети кєнгљ келип турушкан.
 • Кєзљтчєлљрдєн тљрт башчысы, лебилер, ишенимдєє адамдар болгон. Аларга Кудай єйєнєн турак-жайлары менен казынасын кайтаруу дайындалган.
 • Кудай єйєнєн айланасында алар тєн кєзљтєшкљн, анткени аларга кайтаруу иши тапшырылган. Алар ар кєнє эртењ менен эшиктерди ачып туруулары керек эле.
 • Алардын кээ бирљљлљрє кызмат кылууда колдонулуучу идиштерге жооптуу болуп дайындалышкан, алар идиштерди эсептеп кабыл алып, эсептеп берип турушкан.
 • Башкаларына башка буюмдар менен керектєє ыйык нерселер: эњ жакшы деп эсептелген ун, шарап, зайтун майы, жыпар жыттуу заттар тапшырылган.
 • Ыйык кызмат кылуучулардын уулдарынын кээ бири жыпар жыттуу заттардан жыпар жыттуу аралашма жасап турушкан.
 • Корактык Шалумдун тун уулуна – лебилерден чыккан Мататияга кљмљч казанга нан бышыруу тапшырылган.
 • Ишемби сайын нан курмандыктарын коюп туруу єчєн, алардын Каат уулдарынан тараган бир туугандарынын кээ бирлерине нан курмандыктарын бышыруу тапшырылган.
 • Ырчылар – Леби урууларындагы уруу башчылар ийбадатканадагы бардык кызматтардан бошотулган, анткени алар кєнє-тєнє љз кызматын кылууга милдеттєє болчу.
 • Булар – леби урууларынын уруу башчылары, љз урууларынын башчылары. Алар Иерусалимде турушкан.
 • Гибондуктардын атасы Жейел Гибондо жашаган, анын аялынын аты – Мааха,
 • анын тун уулу – Абдон, андан кийин Сур, Киш, Баал, Нейир, Надап,
 • Гедор, Ахио, Захария жана Миклот.
 • Миклоттон Шимам тљрљлдє. Алар љздљрєнєн бир туугандарынын жанында, Иерусалимде бир туугандары менен бирге жашап турушкан.
 • Нейирден Киш тљрљлдє, Киштен Шабул тљрљлдє, Шабулдан Жонатан, Малки-Шуу, Абынадап жана Эшпаал тљрљлдє.
 • Жонатандын уулу – Мерибаал. Мерибаалдан Миха тљрљлдє.
 • Миханын уулдары: Питон, Мелех, Тахрей жана Ахаз.
 • Ахаздан Жара тљрљлдє. Жарадан Алемет, Азмабет жана Зимри тљрљлдє. Зимриден Мотса тљрљлдє.
 • Мотсадан Бина тљрљлдє. Бинанын уулу – Репая, Репаянын уулу – Элас, Эластын уулу – Атсел.
 • Атселдин алты уулу болгон, алардын ысымдары: Азрикам, Бохра, Ысмайыл, Шеярия, Обадия жана Ханан. Булар – Атселдин уулдары.