Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Апостола Павла 1-е послание к коринфянам

 
 • [Зач. 122.] Па́велъ, зва́нъ апо́столъ Иису́съ Христо́въ во́лею Бо́жiею, и сосѳе́нъ бра́тъ,
 • це́ркви Бо́жiей су́щей въ кори́нѳѣ, освяще́н­нымъ о Христѣ́ Иису́сѣ, зва́н­нымъ святы́мъ, со всѣ́ми при­­зыва́ющими и́мя Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, во вся́цѣмъ мѣ́стѣ, тѣ́хъ же и на́­шемъ:
 • [Зач. 123.] благода́ть ва́мъ и ми́ръ от­ Бо́га Отца́ на́­шего и Го́спода Иису́са Христа́.
 • Благодарю́ Бо́га мо­его́ всегда́ о ва́съ, о благода́ти Бо́жiей да́н­нѣй ва́мъ о Христѣ́ Иису́сѣ,
 • я́ко во все́мъ обогати́стеся о не́мъ, во вся́цѣмъ сло́вѣ и вся́цѣмъ ра́зумѣ,
 • я́коже свидѣ́тел­ст­во Христо́во извѣсти́ся въ ва́съ:
 • я́ко ва́мъ не лиши́тися ни во еди́нѣмъ дарова́нiи, ча́ющымъ от­крове́нiя Го́спода на́­шего Иису́са Христа́,
 • и́же и утверди́тъ ва́съ да́же до конца́ непови́н­ныхъ въ де́нь Го́спода на́­шего Иису́са Христа́.
 • Вѣ́ренъ Бо́гъ, и́мже зва́ни бы́сте во обще́нiе Сы́на его́ Иису́са Христа́, Го́спода на́­шего.
 • [Зач. 124.] Молю́ же вы́, бра́тiе, и́менемъ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, да то́жде глаго́лете вси́, и да не бу́дутъ въ ва́съ ра́спри, да бу́дете же утвержде́ни въ то́мже разумѣ́нiи и въ то́йже мы́сли.
 • Возвѣсти́ся бо ми́ о ва́съ, бра́тiе моя́, [по́слан­нымъ] от­ хло́иса {от­ дома́шнихъ хло́иса}, я́ко рве́нiя въ ва́съ су́ть.
 • Глаго́лю же се́, я́ко кі́йждо ва́съ глаго́летъ: а́зъ у́бо е́смь па́вловъ, а́зъ же аполло́совъ, а́зъ же ки́финъ, а́зъ же Христо́въ.
 • Еда́ раздѣли́ся Христо́съ, еда́ па́велъ распя́т­ся по ва́съ? или́ во и́мя па́влово крести́стеся?
 • Благодарю́ Бо́га, я́ко ни еди́наго от­ ва́съ крести́хъ, то́чiю кри́спа и га́iа,
 • да не кто́ рече́тъ, я́ко въ мое́ и́мя крести́хъ.
 • Крести́хъ же и стефани́новъ до́мъ: про́чее не вѣ́мъ, а́ще кого́ ино́го крести́хъ.
 • Не посла́ бо мене́ Христо́съ крести́ти, но благовѣсти́ти, не въ прему́дрости сло́ва, да не испраздни́т­ся кре́стъ Христо́въ.
 • [Зач. 125А.] Сло́во бо кре́стное погиба́ющымъ у́бо юро́д­ст­во е́сть, а спаса́емымъ на́мъ си́ла Бо́жiя е́сть.
 • Пи́сано бо е́сть: погублю́ прему́дрость прему́дрыхъ, и ра́зумъ разу́мныхъ от­ве́ргу.
 • Гдѣ́ прему́дръ? гдѣ́ кни́жникъ? гдѣ́ совопро́сникъ вѣ́ка сего́? Не обуи́ ли Бо́гъ прему́дрость мíра сего́?
 • Поне́же бо въ прему́дрости Бо́жiей не разумѣ́ мíръ прему́дростiю Бо́га, благо­изво́лилъ Бо́гъ бу́й­ст­вомъ про́повѣди спасти́ вѣ́ру­ю­щихъ.
 • Поне́же и Иуде́е зна́менiя про́сятъ, и е́ллини прему́дрости и́щутъ:
 • мы́ же проповѣ́дуемъ Христа́ ра́спята, Иуде́емъ у́бо собла́знъ, е́ллиномъ же безу́мiе,
 • самѣ́мъ же зва́н­нымъ Иуде́емъ же и е́ллиномъ Христа́, Бо́жiю си́лу и Бо́жiю прему́дрость:
 • зане́ бу́ее Бо́жiе прему́дрѣе человѣ́къ е́сть, и немощно́е Бо́жiе крѣпча́е человѣ́къ е́сть.
 • [Зач. 125Б.] Ви́дите бо зва́нiе ва́­ше, бра́тiе, я́ко не мно́зи прему́дри по пло́ти, не мно́зи си́льни, не мно́зи благоро́дни:
 • но бу́яя мíра избра́ Бо́гъ, да прему́дрыя посрами́тъ, и не́мощная мíра избра́ Бо́гъ, да посрами́тъ крѣ́пкая:
 • и худоро́дная мíра и уничиже́н­ная избра́ Бо́гъ, и не су́щая, да су́щая упраздни́тъ,
 • я́ко да не похва́лит­ся вся́ка пло́ть предъ Бо́гомъ.
 • Изъ него́же вы́ есте́ о Христѣ́ Иису́сѣ, и́же бы́сть на́мъ прему́дрость от­ Бо́га, пра́вда же и освяще́нiе и избавле́нiе,
 • да, я́коже пи́шет­ся: хваля́йся, о Го́сподѣ да хва́лит­ся.
 • И а́зъ при­­ше́дъ къ ва́мъ, бра́тiе, прiидо́хъ не по превосхо́дному словеси́ или́ прему́дрости воз­вѣща́я ва́мъ свидѣ́тел­ст­во Бо́жiе:
 • не суди́хъ бо вѣ́дѣти что́ въ ва́съ, то́чiю Иису́са Христа́, и сего́ ра́спята:
 • и а́зъ въ не́мощи и стра́сѣ и тре́петѣ мно́зѣ бы́хъ въ ва́съ.
 • И сло́во мое́ и про́повѣдь моя́ не въ препрѣ́телныхъ человѣ́ческiя прему́дрости словесѣ́хъ, но въ явле́нiи ду́ха и си́лы,
 • да вѣ́ра ва́ша не въ му́дрости человѣ́честѣй, но въ си́лѣ Бо́жiей бу́детъ.
 • [Зач. 126.] Прему́дрость же глаго́лемъ въ соверше́н­ныхъ, прему́дрость же не вѣ́ка сего́, ни князе́й вѣ́ка сего́ престаю́щихъ,
 • но глаго́лемъ прему́дрость Бо́жiю, въ та́йнѣ сокрове́н­ную, ю́же предуста́ви Бо́гъ пре́жде вѣ́къ въ сла́ву на́шу,
 • ю́же никто́же от­ князе́й вѣ́ка сего́ разумѣ́: а́ще бо бы́ша разумѣ́ли, не бы́ша Го́спода сла́вы ра́спяли.
 • Но я́коже е́сть пи́сано: [Зач. 127.] и́хже о́ко не ви́дѣ, и у́хо не слы́ша, и на се́рдце человѣ́ку не взыдо́ша, я́же угото́ва Бо́гъ лю́бящымъ его́.
 • На́мъ же Бо́гъ от­кры́лъ е́сть Ду́хомъ сво­и́мъ: Ду́хъ бо вся́ испыту́етъ, и глубины́ Бо́жiя.
 • Кто́ бо вѣ́сть от­ человѣ́къ, я́же въ человѣ́цѣ, то́чiю ду́хъ человѣ́ка, живу́щiй въ не́мъ? Та́кожде и Бо́жiя никто́же вѣ́сть, то́чiю Ду́хъ Бо́жiй.
 • Мы́ же не ду́ха мíра сего́ прiя́хомъ, но Ду́ха и́же от­ Бо́га, да вѣ́мы я́же от­ Бо́га дарова́н­ная на́мъ,
 • я́же и глаго́лемъ не въ науче́ныхъ человѣ́ческiя прему́дрости словесѣ́хъ, но въ науче́ныхъ Ду́ха свята́го, духо́вная духо́вными сразсужда́юще.
 • Душе́венъ же человѣ́къ не прiе́млетъ я́же Ду́ха Бо́жiя: юро́д­ст­во бо ему́ е́сть, и не мо́жетъ разумѣ́ти, зане́ духо́внѣ востязу́ет­ся.
 • Духо́вный же востязу́етъ у́бо вся́, а са́мъ то́й ни от­ еди́наго востязу́ет­ся.
 • Кто́ бо разумѣ́ у́мъ Госпо́день, и́же изъясни́тъ и́? Мы́ же у́мъ Христо́въ и́мамы.
 • И а́зъ, бра́тiе, не мого́хъ ва́мъ глаго́лати я́ко духо́внымъ, но я́ко пло́тянымъ, я́ко младе́нцемъ о Христѣ́.
 • Млеко́мъ вы́ напо­и́хъ, а не бра́шномъ: и́бо не у́ можа́сте, но ниже́ еще́ мо́жете ны́нѣ,
 • еще́ бо пло́тстiи есте́. Идѣ́же бо въ ва́съ за́висти и рве́нiя и ра́спри, не пло́тстiи ли есте́ и по человѣ́ку хо́дите?
 • Егда́ бо глаго́летъ кто́: а́зъ у́бо е́смь па́вловъ, другі́й же: а́зъ аполло́совъ: не пло́тстiи ли есте́?
 • Кто́ у́бо е́сть па́велъ? кто́ же ли аполло́съ? Но то́чiю служи́телiе, и́миже вѣ́ровасте, и кому́ждо я́коже Госпо́дь даде́.
 • А́зъ насади́хъ, аполло́съ напо­и́, Бо́гъ же воз­расти́:
 • тѣ́мже ни насажда́яй е́сть что́, ни напая́яй, но воз­раща́яй Бо́гъ.
 • Насажда́яй же и напая́яй еди́но еста́: кі́йждо же свою́ мзду́ прiи́метъ по сво­ему́ труду́.
 • [Зач. 128.] Бо́гу бо есмы́ споспѣ́шницы: Бо́жiе тяжа́нiе, Бо́жiе зда́нiе есте́.
 • По благода́ти Бо́жiей да́н­нѣй мнѣ́, я́ко прему́дръ архите́ктонъ основа́нiе положи́хъ, и́нъ же назида́етъ: кі́йждо же да блюде́тъ, ка́ко назида́етъ.
 • Основа́нiя бо ина́го никто́же мо́жетъ положи́ти па́че лежа́щаго, е́же е́сть Иису́съ Христо́съ.
 • А́ще ли кто́ назида́етъ на основа́нiи се́мъ зла́то, сребро́, ка́менiе честно́е, дрова́, сѣ́но, тро́стiе,
 • кого́ждо дѣ́ло явле́но бу́детъ: де́нь бо яви́тъ, зане́ огне́мъ от­крыва́ет­ся: и кого́ждо дѣ́ло, яково́же е́сть, о́гнь иску́ситъ.
 • [И] его́же а́ще дѣ́ло пребу́детъ, е́же назда́, мзду́ прiи́метъ:
 • [а] его́же дѣ́ло сгори́тъ, отщети́т­ся: са́мъ же спасе́т­ся, та́кожде я́коже огне́мъ.
 • Не вѣ́сте ли, я́ко хра́мъ Бо́жiй есте́, и Ду́хъ Бо́жiй живе́тъ въ ва́съ?
 • А́ще кто́ Бо́жiй хра́мъ растли́тъ, растли́тъ сего́ Бо́гъ: хра́мъ бо Бо́жiй свя́тъ е́сть, и́же есте́ вы́.
 • [Зач. 129.] Никто́же себе́ да прельща́етъ: а́ще кто́ мни́т­ся му́дръ бы́ти въ ва́съ въ вѣ́цѣ се́мъ, бу́й да быва́етъ, я́ко да прему́дръ бу́детъ.
 • Прему́дрость бо мíра сего́ бу́й­ст­во у Бо́га е́сть, пи́сано бо е́сть: запина́яй прему́дрымъ въ кова́р­ст­вѣ и́хъ.
 • И па́ки: Госпо́дь вѣ́сть помышле́нiя человѣ́ческа {му́дрыхъ}, я́ко су́ть су́етна.
 • Тѣ́мже никто́же да хва́лит­ся въ человѣ́цѣхъ, вся́ бо ва́ша су́ть:
 • а́ще па́велъ, или́ аполло́съ, или́ ки́фа, или́ мíръ, или́ живо́тъ, или́ сме́рть, или́ настоя́щая, или́ бу́дущая, вся́ ва́ша су́ть:
 • вы́ же Христо́вы, Христо́съ же Бо́жiй.
 • [Зач. 130А.] Та́ко на́съ да непщу́етъ человѣ́къ, я́ко слу́гъ Христо́выхъ и стро­и́телей та́инъ Бо́жiихъ:
 • а е́же про́чее и́щет­ся въ стро­и́телехъ, да вѣ́ренъ кто́ обря́щет­ся.
 • Мнѣ́ же не вели́ко е́сть, да от­ ва́съ истяжу́ся, или́ от­ человѣ́ческаго дне́ {суда́}: но ни са́мъ себе́ востязу́ю.
 • Ничесо́же бо въ себѣ́ свѣ́мъ, но ни о се́мъ оправда́юся: востязу́яй же мя́ Госпо́дь е́сть.
 • [Зач. 130Б.] Тѣ́мже пре́жде вре́мене ничто́же суди́те, до́ндеже прiи́детъ Госпо́дь, и́же во свѣ́тѣ при­­веде́тъ та́йная тмы́ и объяви́тъ совѣ́ты серде́чныя, и тогда́ похвала́ бу́детъ кому́ждо от­ Бо́га.
 • Сiя́ же, бра́тiе [моя́], преобрази́хъ на себе́ и аполло́са ва́съ ра́ди, да от­ на́ю научите́ся не па́че напи́сан­ныхъ му́др­ст­вовати, да не еди́нъ по еди́ному гордите́ся на друга́го.
 • Кто́ бо тя́ разсужда́етъ? Что́ же и́маши, его́же нѣ́си прiя́лъ? А́ще же и прiя́лъ еси́, что́ хва́лишися я́ко не прiе́мъ?
 • Се́, сы́ти есте́, се́, обогати́стеся, безъ на́съ воцари́стеся: и о, дабы́ воцари́лися есте́, да и мы́ бы́хомъ съ ва́ми ца́р­ст­вовали.
 • [Зач. 131.] Мню́ бо, я́ко Бо́гъ ны́ посла́н­ники послѣ́днiя яви́, я́ко насме́ртники: зане́ позо́ръ бы́хомъ мíру и а́нгеломъ и человѣ́комъ.
 • Мы́ [у́бо] бу́и Христа́ ра́ди, вы́ же му́дри о Христѣ́: мы́ не́мощни, вы́ же крѣ́пцы: вы́ сла́вни, мы́ же безче́стни.
 • До ны́нѣшняго часа́ и а́лчемъ, и жа́ждемъ, и наготу́емъ, и стра́ждемъ, и скита́емся,
 • и тружда́емся, дѣ́ла­ю­ще сво­и́ми рука́ми. Укоря́еми, благословля́емъ: гони́ми, терпи́мъ:
 • ху́лими, утѣша́емся {мо́лимъ}: я́коже отре́би мíру бы́хомъ, всѣ́мъ попра́нiе досе́лѣ.
 • Не срамля́я ва́съ сiя́ пишу́, но я́коже ча́да моя́ воз­лю́блен­ная наказу́ю.
 • А́ще бо [и] мно́ги пѣ́стуны и́мате о Христѣ́, но не мно́ги отцы́: о Христѣ́ бо Иису́сѣ благовѣ­ст­вова́нiемъ а́зъ вы́ роди́хъ.
 • Молю́ же ва́съ: подо́бни мнѣ́ быва́йте, я́коже а́зъ Христу́.
 • [Зач. 132.] Сего́ ра́ди посла́хъ къ ва́мъ тимоѳе́а, и́же ми́ е́сть ча́до воз­лю́блено и вѣ́рно о Го́сподѣ, и́же ва́мъ воспомя́нетъ пути́ моя́, я́же о Христѣ́ Иису́сѣ, я́коже вездѣ́ и во вся́цѣй це́ркви учу́.
 • Я́ко не гряду́щу ми́ къ ва́мъ, разгордѣ́шася нѣ́цыи:
 • прiиду́ же ско́ро къ ва́мъ, а́ще Госпо́дь восхо́щетъ, и уразумѣ́ю не сло́во разгордѣ́в­шихся, но си́лу:
 • не въ словеси́ бо ца́р­ст­во Бо́жiе, но въ си́лѣ.
 • Что́ хо́щете? съ па́лицею ли прiиду́ къ ва́мъ, или́ съ любо­́вiю и ду́хомъ кро́тости?
 • Отню́дъ слы́шит­ся въ ва́съ блуже́нiе, и таково́ блуже́нiе, яково́же ни во язы́цѣхъ имену́ет­ся, я́ко нѣ́ко­ему имѣ́ти жену́ о́тчую.
 • И вы́ разгордѣ́сте, и не па́че пла́касте, да и́змет­ся от­ среды́ ва́съ содѣ́явый дѣ́ло сiе́.
 • Зане́ а́зъ у́бо а́ще не у ва́съ сы́й тѣ́ломъ, ту́ же живы́й ду́хомъ, уже́ суди́хъ, я́ко та́мо сы́й: содѣ́яв­шаго си́це сiе́,
 • о и́мени Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ собра́в­шымся ва́мъ и мо­ему́ ду́ху, съ си́лою Го́спода на́­шего Иису́са Христа́,
 • преда́ти такова́го сатанѣ́ во изможде́нiе пло́ти, да ду́хъ спасе́т­ся въ де́нь Го́спода на́­шего Иису́са Христа́.
 • Не добра́ похвала́ ва́ша. [Зач. 133.] Не вѣ́сте ли, я́ко ма́лъ ква́съ все́ смѣше́нiе ква́ситъ?
 • Очи́стите у́бо ве́тхiй ква́съ, да бу́дете но́во смѣше́нiе, я́коже есте́ безква́сни: и́бо па́сха на́ша за ны́ пожре́нъ бы́сть Христо́съ.
 • Тѣ́мже да пра́зднуемъ не въ ква́сѣ ве́тсѣ, ни въ ква́сѣ зло́бы и лука́в­ст­ва, но въ безква́сiихъ чи́стоты́ и и́стины.
 • [Зач. 134.] Писа́хъ ва́мъ въ посла́нiи не при­­мѣша́тися блуднико́мъ:
 • и не вся́ко блуднико́мъ мíра сего́, или́ лихо­и́мцемъ, или́ хи́щникомъ, или́ идолослужи́телемъ, поне́же у́бо до́лжни бы есте́ бы́ли от­ мíра [сего́] изы́ти:
 • ны́нѣ же писа́хъ ва́мъ не при­­мѣша́тися, а́ще нѣ́кiй, бра́тъ имену́емь, бу́детъ блудни́къ, или́ лихо­и́мецъ, или́ идолослужи́тель, или́ досади́тель, или́ пiя́ница, или́ хи́щникъ: съ таковы́мъ ниже́ я́сти.
 • Что́ бо ми́ и внѣ́шнихъ суди́ти? Не вну́трен­нихъ ли вы́ су́дите?
 • Внѣ́шнихъ же Бо́гъ су́дитъ. И изми́те зла́го от­ ва́съ самѣ́хъ.
 • Смѣ́етъ ли кто́ от­ ва́съ, ве́щь имѣ́я ко ино́му, суди́тися от­ непра́ведныхъ, а не от­ святы́хъ?
 • Не вѣ́сте ли, я́ко святі́и мíрови и́мутъ суди́ти? и а́ще ва́ми су́дъ прiи́метъ мíръ, недосто́йни есте́ суди́щемъ худы́мъ?
 • Не вѣ́сте ли, я́ко а́ггеловъ суди́ти и́мамы, а не то́чiю жите́йскихъ?
 • Жите́йская бо суди́ща а́ще и́мате, уничиже́н­ныхъ въ це́ркви, си́хъ посажда́ете.
 • Къ сра́му ва́мъ глаго́лю: та́ко ли нѣ́сть въ ва́съ му́дръ ни еди́нъ, и́же мо́жетъ разсуди́ти между́ бра́тiй сво­и́хъ?
 • Но бра́тъ съ бра́томъ су́дит­ся, и то́ предъ невѣ́рными.
 • Уже́ у́бо от­ню́дъ ва́мъ сра́мъ е́сть, я́ко тяжбы́ и́мате между́ собо́ю. Почто́ не па́че оби́дими есте́? почто́ не па́че лише́ни быва́ете?
 • Но вы́ [са́ми] оби́дите и лиша́ете, да еще́ бра́тiю.
 • Или́ не вѣ́сте, я́ко непра́ведницы ца́р­ст­вiя Бо́жiя не наслѣ́дятъ? Не льсти́те себе́: ни блудницы́, ни идолослужи́теле, ни прелюбо­дѣ́е, [ни скверни́теле,] ни малакі́и, ни мужело́жницы,
 • ни лихо­и́мцы, ни та́тiе, ни пiя́ницы, ни досади́теле, ни хи́щницы ца́р­ст­вiя Бо́жiя не наслѣ́дятъ.
 • И си́ми [у́бо] нѣ́цыи бѣ́сте, но омы́стеся, но освяти́стеся, но оправди́стеся и́менемъ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ и Ду́хомъ Бо́га на́­шего.
 • [Зач. 135.] Вся́ ми́ лѣ́ть су́ть, но не вся́ на по́льзу: вся́ ми́ лѣ́ть су́ть, но не а́зъ облада́нъ бу́ду от­ чего́.
 • Бра́шна чре́ву, и чре́во бра́шномъ: Бо́гъ же и сiе́ и сiя́ упраздни́тъ. Тѣ́ло же не блуже́нiю, но Го́сподеви, и Госпо́дь тѣ́лу.
 • Бо́гъ же и Го́спода воз­дви́же, и на́съ воз­дви́гнетъ си́лою сво­е́ю.
 • Не вѣ́сте ли, я́ко тѣлеса́ ва́ша у́дове Христо́вы су́ть? Взе́мь ли у́бо у́ды Христо́вы, сотворю́ у́ды блудни́чи? Да не бу́детъ.
 • Или́ не вѣ́сте, я́ко при­­лѣпля́яйся сквернодѣ́йцѣ еди́но тѣ́ло е́сть [съ блудодѣ́йцею]? бу́дета бо, рече́, о́ба въ пло́ть еди́ну.
 • Прилѣпля́яйся же Го́сподеви еди́нъ ду́хъ е́сть [съ Го́сподемъ].
 • Бѣ́гайте блудодѣя́нiя: вся́къ [бо] грѣ́хъ, его́же а́ще сотвори́тъ человѣ́къ, кромѣ́ тѣ́ла е́сть: а блудя́й во свое́ тѣ́ло согрѣша́етъ.
 • Или́ не вѣ́сте, я́ко тѣлеса́ ва́ша хра́мъ живу́щаго въ ва́съ свята́го Ду́ха су́ть, его́же и́мате от­ Бо́га, и нѣ́сте сво­и́?
 • ку́плени бо есте́ цѣно́ю. [Зач. 136.] Просла́вите у́бо Бо́га въ тѣлесѣ́хъ ва́шихъ и въ душа́хъ ва́шихъ, я́же су́ть Бо́жiя.
 • [Зач. 122.] Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса Христа, и Сосфен брат,
 • церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас:
 • [Зач. 123.] благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
 • Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе,
 • потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, –
 • ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, –
 • так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа,
 • Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа.
 • Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего.
 • [Зач. 124.] Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях.
 • Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои, что между вами есть споры.
 • Я разумею то, что у вас говорят: «я Павлов»; «я Аполлосов»; «я Кифин»; «а я Христов».
 • Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы крестились?
 • Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия,
 • дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя.
 • Крестил я также Стефанов дом; а крестил ли еще кого, не знаю.
 • Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова.
 • [Зач. 125А.] Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия.
 • Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну.
 • Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?
 • Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих.
 • Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости;
 • а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие,
 • для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость;
 • потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков.
 • [Зач. 125Б.] Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных;
 • но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное;
 • и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, –
 • для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.
 • От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением,
 • чтобы было, как написано: хвалящийся хвались Господом.
 • И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости,
 • ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого,
 • и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете.
 • И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы,
 • чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией.
 • [Зач. 126.] Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего преходящих,
 • но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей,
 • которой никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы.
 • Но, как написано: || [Зач. 127.] не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его.
 • А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии.
 • Ибо кто из человеков знает, что́ в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Та́к и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия.
 • Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога,
 • что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным.
 • Душевный человек не принимает того, что́ от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно.
 • Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может.
 • Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов.
 • И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе.
 • Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах,
 • потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по человеческому ли обычаю поступаете?
 • Ибо когда один говорит: «я Павлов», а другой: «я Аполлосов», то не плотские ли вы?
 • Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь.
 • Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог;
 • посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возращающий.
 • Насаждающий же и поливающий суть одно; но каждый получит свою награду по своему труду.
 • [Зач. 128.] Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение.
 • Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем; но каждый смотри, ка́к строит.
 • Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос.
 • Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, –
 • каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть.
 • У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду.
 • А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но та́к, как бы из огня.
 • Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?
 • Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы.
 • [Зач. 129.] Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым.
 • Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их.
 • И еще: Господь знает умствования мудрецов, что они суетны.
 • Итак никто не хвались человеками, ибо все ваше:
 • Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, – все ваше;
 • вы же – Христовы, а Христос – Божий.
 • [Зач. 130А.] Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей таин Божиих.
 • От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным.
 • Для меня очень мало значит, ка́к судите обо мне вы или ка́к судят другие люди; я и сам не сужу о себе.
 • Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь.
 • [Зач. 130Б.] Посему не суди́те никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога.
 • Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим.
 • Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?
 • Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать!
 • [Зач. 131.] Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для Ангелов и человеков.
 • Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии.
 • Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся,
 • и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим;
 • хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне.
 • Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих.
 • Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием.
 • Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу.
 • [Зач. 132.] Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во всякой церкви.
 • Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились;
 • но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу,
 • ибо Царство Божие не в слове, а в силе.
 • Чего вы хотите? с жезлом прийти к вам, или с любовью и духом кротости?
 • Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего.
 • И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело.
 • А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас: сделавшего такое дело,
 • в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа,
 • предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа.
 • Нечем вам хвалиться. || [Зач. 133.] Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?
 • Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас.
 • Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины.
 • [Зач. 134.] Я писал вам в послании – не сообщаться с блудниками;
 • впрочем не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего.
 • Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе.
 • Ибо что́ мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите?
 • Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас.
 • Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?
 • Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?
 • Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?
 • А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви.
 • К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?
 • Но брат с братом судится, и притом перед неверными.
 • И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лишения?
 • Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев.
 • Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники,
 • ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют.
 • И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.
 • [Зач. 135.] Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною.
 • Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела.
 • Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею.
 • Разве не знаете, что тела́ ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет!
 • Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? ибо сказано: два будут одна плоть.
 • А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом.
 • Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела.
 • Не знаете ли, что тела́ ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?
 • Ибо вы куплены дорогою ценою. || [Зач. 136.] Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии.