Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла 1-е послание к коринфянам

 
 • Подража́теле мнѣ́ быва́йте, я́коже и а́зъ Христу́.
 • Хвалю́ же вы́, бра́тiе, я́ко вся́ моя́ по́мните, и я́коже преда́хъ ва́мъ, преда́нiя держите́.
 • Хощу́ же ва́съ вѣ́дѣти, я́ко вся́кому му́жу глава́ Христо́съ е́сть, глава́ же женѣ́ му́жъ, глава́ же Христу́ Бо́гъ.
 • Вся́къ му́жъ, моли́тву дѣ́я или́ проро́че­ст­вуяй покры́тою главо́ю, срамля́етъ главу́ свою́:
 • и вся́ка жена́, моли́тву дѣ́ющая или́ проро́че­ст­ву­ю­щая от­крове́н­ною главо́ю, срамля́етъ главу́ свою́: еди́но бо е́сть и то́жде {е́же бы́ти} остри́жен­нѣй:
 • а́ще бо не покрыва́ет­ся жена́, да стриже́т­ся: а́ще ли же сра́мъ женѣ́ стри́щися или́ бри́тися, да покрыва́ет­ся.
 • Му́жъ у́бо не до́лженъ е́сть покрыва́ти главу́, о́бразъ и сла́ва Бо́жiя сы́й: жена́ же сла́ва му́жу е́сть.
 • [Зач. 148.] Нѣ́сть бо му́жъ от­ жены́, но жена́ от­ му́жа:
 • и́бо не со́зданъ бы́сть му́жъ жены́ ра́ди, но жена́ му́жа ра́ди.
 • Сего́ ра́ди должна́ е́сть жена́ вла́сть имѣ́ти на главѣ́ а́нгелъ ра́ди.
 • Оба́че ни му́жъ безъ жены́, ни жена́ безъ му́жа, о Го́сподѣ.
 • Я́коже бо жена́ от­ му́жа, си́це и му́жъ жено́ю: вся́ же от­ Бо́га.
 • Въ ва́съ самѣ́хъ суди́те, лѣ́по ли е́сть женѣ́ от­крове́н­нѣй Бо́гу моли́тися?
 • Или́ и не са́мое есте­с­т­во́ учи́тъ вы́, я́ко му́жъ у́бо а́ще власы́ расти́тъ, безче́стiе ему́ е́сть,
 • жена́ же а́ще власы́ расти́тъ, сла́ва е́й е́сть? зане́ растѣ́нiе власо́въ вмѣ́сто одѣя́нiя дано́ бы́сть е́й.
 • А́ще ли кто́ мни́т­ся спо́рливъ бы́ти, мы́ такова́го обы́чая не и́мамы, ниже́ це́ркви Бо́жiя.
 • Сiе́ же завѣщава́я не хвалю́, я́ко не на лу́чшее, но на ху́ждшее сбира́етеся.
 • Пе́рвое у́бо, сходя́щымся ва́мъ въ це́рковь, слы́шу въ ва́съ ра́спри су́щыя, и ча́сть нѣ́кую [си́хъ] вѣ́рую.
 • Подоба́етъ бо и ересе́мъ въ ва́съ бы́ти, да иску́снiи явле́ни быва́ютъ въ ва́съ.
 • Сходя́щымся у́бо ва́мъ вку́пѣ, нѣ́сть Го́сподскую ве́черю я́сти:
 • кі́йждо бо свою́ ве́черю предваря́етъ въ снѣде́нiе, и о́въ у́бо а́лчетъ, о́въ же упива́ет­ся.
 • Еда́ бо домо́въ не и́мате, во е́же я́сти и пи́ти? Или́ о це́ркви Бо́жiей нерадите́ и срамля́ете не иму́щыя? Что́ ва́мъ реку́? похвалю́ ли вы́ о се́мъ? Не похвалю́.
 • [Зач. 149.] А́зъ бо прiя́хъ от­ Го́спода, е́же и преда́хъ ва́мъ, я́ко Госпо́дь Иису́съ въ но́щь, въ ню́же пре́данъ быва́­ше, прiе́мь хлѣ́бъ,
 • и благодари́въ преломи́, и рече́: прiими́те, яди́те, сiе́ е́сть тѣ́ло мое́, е́же за вы́ ломи́мо­е: сiе́ твори́те въ мое́ воспомина́нiе.
 • Та́кожде и ча́шу по ве́чери, глаго́ля: сiя́ ча́ша но́вый завѣ́тъ е́сть въ мо­е́й кро́ви: сiе́ твори́те, ели́жды а́ще пiе́те, въ мое́ воспомина́нiе.
 • Ели́жды бо а́ще я́сте хлѣ́бъ се́й и ча́шу сiю́ пiе́те, сме́рть Госпо́дню воз­вѣща́ете, до́ндеже прiи́детъ.
 • Тѣ́мже и́же а́ще я́стъ хлѣ́бъ се́й или́ пiе́тъ ча́шу Госпо́дню недосто́йнѣ, пови́ненъ бу́детъ тѣ́лу и кро́ви Госпо́дни.
 • Да искуша́етъ же человѣ́къ себе́, и та́ко от­ хлѣ́ба да я́стъ и от­ ча́ши да пiе́тъ.
 • Яды́й бо и пiя́й недосто́йнѣ, су́дъ себѣ́ я́стъ и пiе́тъ, не разсужда́я тѣ́ла Госпо́дня.
 • Сего́ ра́ди въ ва́съ мно́зи не́мощни и неду́жливи, и спя́тъ [усыпа́ютъ] дово́лни.
 • [Зач. 150.] А́ще бо бы́хомъ себе́ разсужда́ли, не бы́хомъ осужде́ни бы́ли.
 • Суди́ми же, от­ Го́спода наказу́емся, да не съ мíромъ осу́димся.
 • Тѣ́мже, бра́тiе моя́, сходя́щеся я́сти, дру́гъ дру́га жди́те.
 • А́ще ли кто́ а́лчетъ, въ дому́ да я́стъ, да не въ грѣ́хъ схо́дитеся. О про́чихъ же, егда́ прiиду́, устро́ю.
 • О духо́вныхъ же, бра́тiе, не хощу́ ва́съ не вѣ́дѣти.
 • Вѣ́сте, я́ко егда́ невѣ́рни бѣ́сте, ко и́доломъ безгла́снымъ я́ко ведо́ми ведо́стеся.
 • Тѣ́мже сказу́ю ва́мъ, я́ко никто́же, Ду́хомъ Бо́жiимъ глаго́ляй, рече́тъ ана́ѳема Иису́са, и никто́же мо́жетъ рещи́ Го́спода Иису́са, то́чiю Ду́хомъ святы́мъ.
 • Раздѣле́нiя же дарова́нiй су́ть, а то́йжде Ду́хъ:
 • и раздѣле́нiя служе́нiй су́ть, а то́йжде Госпо́дь:
 • и раздѣле́нiя дѣ́й­ст­въ су́ть, а то́йжде е́сть Бо́гъ, дѣ́й­ст­вуяй вся́ во всѣ́хъ.
 • [Зач. 151.] Кому́ждо же дае́т­ся явле́нiе Ду́ха на по́льзу:
 • о́вому бо Ду́хомъ дае́т­ся сло́во прему́дрости, ино́му же сло́во ра́зума, о то́мже Ду́сѣ:
 • друго́му же вѣ́ра, тѣ́мже Ду́хомъ: ино́му же дарова́нiя исцѣле́нiй, о то́мже Ду́сѣ:
 • друго́му же дѣ́й­ст­вiя си́лъ, ино́му же проро́че­с­т­во, друго́му же разсужде́нiя духово́мъ, ино́му же ро́ди язы́ковъ, друго́му же сказа́нiя язы́ковъ.
 • Вся́ же сiя́ дѣ́й­ст­вуетъ еди́нъ и то́йжде Ду́хъ, раздѣля́я вла́стiю ко­ему́ждо я́коже хо́щетъ.
 • [Зач. 152.] Я́коже бо тѣ́ло еди́но е́сть и у́ды и́мать мно́ги, вси́ же у́ди еди́наго тѣ́ла, мно́зи су́ще, еди́но су́ть тѣ́ло: та́ко и Христо́съ.
 • И́бо еди́нѣмъ Ду́хомъ мы́ вси́ во еди́но тѣ́ло крести́хомся, а́ще Иуде́е, а́ще е́ллини, или́ раби́, или́ свобо́дни: и вси́ еди́нѣмъ Ду́хомъ напо­и́хомся.
 • И́бо тѣ́ло нѣ́сть еди́нъ у́дъ, но мно́зи.
 • А́ще рече́тъ нога́, я́ко нѣ́смь рука́, нѣ́смь от­ тѣ́ла: еда́ сего́ ра́ди нѣ́сть от­ тѣ́ла?
 • И а́ще рече́тъ у́хо, я́ко нѣ́смь о́ко, нѣ́смь от­ тѣ́ла: еда́ сего́ ра́ди нѣ́сть от­ тѣ́ла?
 • А́ще все́ тѣ́ло о́ко, гдѣ́ слу́хъ? а́ще [же] все́ слу́хъ, гдѣ́ уха́нiе?
 • Ны́нѣ же положи́ Бо́гъ у́ды, еди́наго ко­его́ждо и́хъ въ тѣлеси́, я́коже изво́ли.
 • А́ще ли бы́ша вси́ еди́нъ у́дъ, гдѣ́ тѣ́ло?
 • Ны́нѣ же мно́зи у́бо у́дове, еди́но же тѣ́ло.
 • Не мо́жетъ же о́ко рещи́ руцѣ́: не тре́бѣ ми́ еси́: или́ па́ки глава́ нога́ма: не тре́бѣ ми́ есте́.
 • Но мно́го па́че, мня́щiися у́ди тѣ́ла немощнѣ́йши бы́ти, ну́жнѣйши су́ть,
 • и и́хже мни́мъ безче́стнѣйшихъ бы́ти тѣ́ла, си́мъ че́сть мно́жайшую при­­лага́емъ:
 • и неблагообра́знiи на́ши благообра́зiе мно́жайше и́мутъ, а благообра́знiи на́ши не тре́бѣ и́мутъ. Но Бо́гъ ра­ст­вори́ тѣ́ло, худѣ́йшему бо́лшу да́въ че́сть,
 • да не бу́детъ ра́спри въ тѣлеси́, но да то́жде въ себѣ́ [да ра́вно еди́нъ о друзѣ́мъ] пеку́т­ся у́ди.
 • И а́ще стра́ждетъ еди́нъ у́дъ, съ ни́мъ стра́ждутъ вси́ у́ди: а́ще ли же сла́вит­ся еди́нъ у́дъ, съ ни́мъ ра́дуют­ся вси́ у́ди.
 • [Зач. 153.] Вы́ же есте́ тѣ́ло Христо́во, и у́ди от­ ча́сти.
 • И о́выхъ у́бо положи́ Бо́гъ въ це́ркви пе́рвѣе апо́столовъ, второ́е проро́ковъ, тре́тiе учи́телей: пото́мъ же си́лы, та́же дарова́нiя исцѣле́нiй, заступле́нiя, правле́нiя, ро́ди язы́ковъ.
 • Еда́ вси́ апо́столи? еда́ вси́ проро́цы? еда́ вси́ учи́теле? еда́ вси́ си́лы?
 • еда́ вси́ дарова́нiя и́мутъ исцѣле́нiй? еда́ вси́ язы́ки глаго́лютъ? еда́ вси́ сказу́ютъ?
 • Ревну́йте же дарова́нiй бо́лшихъ, и еще́ по превосхожде́нiю пу́ть ва́мъ показу́ю.
 • А́ще язы́ки человѣ́ческими глаго́лю и а́нгелскими, любве́ же не и́мамъ, бы́хъ [я́ко] мѣ́дь звеня́щи, или́ кимва́лъ звяца́яй.
 • И а́ще и́мамъ проро́че­с­т­во, и вѣ́мъ та́йны вся́ и ве́сь ра́зумъ, и а́ще и́мамъ всю́ вѣ́ру, я́ко и го́ры преставля́ти, любве́ же не и́мамъ, ничто́же е́смь.
 • И а́ще разда́мъ вся́ имѣ́нiя моя́, и а́ще преда́мъ тѣ́ло мое́, во е́же сжещи́ е́, любве́ же не и́мамъ, ни ка́я по́льза ми́ е́сть.
 • [Зач. 154А.] Любы́ долготерпи́тъ, милосе́рд­ст­вуетъ, любы́ не зави́дитъ, любы́ не превоз­но́сит­ся, не горди́т­ся,
 • не безчи́н­ствуетъ, не и́щетъ сво­и́хъ си́, не раздража́ет­ся, не мы́слитъ зла́,
 • не ра́дует­ся о непра́вдѣ, ра́дует­ся же о и́стинѣ:
 • вся́ лю́битъ {покрыва́етъ}, всему́ вѣ́ру е́млетъ, вся́ упова́етъ, вся́ терпи́тъ.
 • Любы́ николи́же от­па́даетъ, а́ще же проро́че­ст­вiя упраздня́т­ся, а́ще ли язы́цы умо́лкнутъ, а́ще ра́зумъ испраздни́т­ся.
 • От ча́сти бо разумѣва́емъ и от­ ча́сти проро́че­ст­вуемъ:
 • егда́ же прiи́детъ соверше́н­ное, тогда́, е́же от­ ча́сти, упраздни́т­ся.
 • [Зач. 154Б.] Егда́ бѣ́хъ младе́нецъ, я́ко младе́нецъ глаго́лахъ, я́ко младе́нецъ му́др­ст­вовахъ, я́ко младе́нецъ смышля́хъ: егда́ же бы́хъ му́жъ, от­верго́хъ младе́нческая.
 • Ви́димъ у́бо ны́нѣ я́коже зерца́ломъ въ гада́нiи, тогда́ же лице́мъ къ лицу́: ны́нѣ разумѣ́ю от­ ча́сти, тогда́ же позна́ю, я́коже и позна́нъ бы́хъ.
 • Ны́нѣ же пребыва́ютъ вѣ́ра, наде́жда, любы́, три́ сiя́: бо́лши же си́хъ любы́.
 • Держи́теся любве́: ревну́йте же духо́внымъ, па́че же да проро́че­ст­вуете.
 • Глаго́ляй бо язы́ки, не человѣ́комъ глаго́летъ, но Бо́гу: никто́же бо слы́шитъ, ду́хомъ же глаго́летъ та́йны:
 • проро́че­ст­вуяй же, человѣ́комъ глаго́летъ созида́нiе и утѣше́нiе и утвержде́нiе.
 • Глаго́ляй [бо] язы́ки себе́ зи́ждетъ, а проро́че­ст­вуяй це́рковь зи́ждетъ.
 • Хощу́ же всѣ́хъ ва́съ глаго́лати язы́ки, па́че же да прорица́ете: бо́лiй бо проро́че­ст­вуяй, не́жели глаго́ляй язы́ки, ра́звѣ а́ще [кто́] сказу́етъ, да це́рковь созида́нiе прiе́млетъ.
 • [Зач. 155.] Ны́нѣ же, бра́тiе, а́ще прiиду́ къ ва́мъ язы́ки глаго́ля, ку́ю ва́мъ по́льзу сотворю́, а́ще ва́мъ не глаго́лю или́ во от­крове́нiи, или́ въ ра́зумѣ, или́ въ проро́че­ст­вiи, или́ въ науче́нiи?
 • Оба́че безду́шная гла́съ даю́щая, а́ще сопѣ́ль, а́ще гу́сли, а́ще ра́зн­ствiя писка́нiемъ не дадя́тъ, ка́ко разу́мно бу́детъ писка́нiе или́ гуде́нiе?
 • И́бо а́ще безвѣ́стенъ гла́съ труба́ да́стъ, кто́ угото́вит­ся на бра́нь?
 • Та́ко и вы́ а́ще не благоразу́мно сло́во дадите́ язы́комъ, ка́ко уразумѣ́ет­ся глаго́лемо­е? Бу́дете бо на воз­ду́хъ глаго́люще.
 • Толи́цы у́бо, а́ще ключи́т­ся, ро́ди гласо́въ су́ть въ мíрѣ, и ни еди́нъ и́хъ безгла́сенъ.
 • А́ще у́бо не увѣ́мъ си́лы гла́са, бу́ду глаго́лющему иноязы́чникъ, и глаго́лющiй мнѣ́ иноязы́чникъ.
 • Та́ко и вы́, поне́же ревни́теле есте́ духово́мъ, [я́же] къ созида́нiю це́ркве проси́те {ищи́те}, да избы́точе­ст­вуете.
 • Тѣ́мже глаго́ляй язы́комъ да мо́лит­ся, да сказу́етъ.
 • А́ще бо молю́ся язы́комъ, ду́хъ мо́й мо́лит­ся, а у́мъ мо́й безъ плода́ е́сть.
 • Что́ у́бо е́сть? Помолю́ся ду́хомъ, помолю́ся же и умо́мъ: воспою́ ду́хомъ, воспою́ же и умо́мъ.
 • Поне́же а́ще благослови́ши ду́хомъ, исполня́яй мѣ́сто невѣ́жды ка́ко рече́тъ ами́нь, по тво­ему́ благодаре́нiю? Поне́же не вѣ́сть, что́ глаго́леши.
 • Ты́ у́бо до́брѣ благодари́ши, но другі́й не созида́ет­ся.
 • Благодарю́ Бо́га мо­его́, па́че всѣ́хъ ва́съ язы́ки глаго́ля:
 • но въ це́ркви хощу́ пя́ть слове́съ умо́мъ мо­и́мъ глаго́лати, да и и́ны по́льзую, не́жели тмы́ слове́съ язы́комъ.
 • [Зач. 156.] Бра́тiе, не дѣ́ти быва́йте умы́: но зло́бою младе́н­ствуйте, умы́ же соверше́ни быва́йте.
 • Въ зако́нѣ пи́шетъ: я́ко ины́ми язы́ки и устны́ ины́ми воз­глаго́лю лю́демъ си́мъ, и ни та́ко послу́шаютъ мене́, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Тѣ́мже язы́цы въ зна́менiе су́ть не вѣ́ру­ю­щымъ, но невѣ́рнымъ: а проро́че­с­т­во не невѣ́рнымъ, но вѣ́ру­ю­щымъ.
 • А́ще у́бо сни́дет­ся це́рковь вся́ вку́пѣ, и вси́ язы́ки глаго́лютъ, вни́дутъ же [и] неразу́мивiи или́ невѣ́рнiи, не реку́тъ ли, я́ко бѣсну́етеся?
 • А́ще же вси́ проро́че­ст­вуютъ, вни́детъ же нѣ́кiй невѣ́ренъ или́ невѣ́жда, облича́ет­ся всѣ́ми, [и] истязу́ет­ся от­ всѣ́хъ,
 • и си́це та́йная се́рдца его́ явле́на быва́ютъ: и та́ко па́дъ ни́цъ покло́нит­ся богови, воз­вѣща́я, я́ко во­и́стин­ну Бо́гъ съ ва́ми е́сть.
 • [Зач. 157.] Что́ у́бо е́сть, бра́тiе? Егда́ схо́дитеся, кі́йждо ва́съ псало́мъ и́мать, уче́нiе и́мать, язы́къ и́мать, от­крове́нiе и́мать, сказа́нiе и́мать: вся́ [же] къ созида́нiю да быва́ютъ.
 • А́ще язы́комъ кто́ глаго́летъ, по двѣма́, или́ мно́жае по трiе́мъ, и по ча́сти: и еди́нъ да сказу́етъ.
 • А́ще ли не бу́детъ сказа́тель, да молчи́тъ въ це́ркви, себѣ́ же да глаго́летъ и богови.
 • Проро́цы же два́ или́ трiе́ да глаго́лютъ, и друзі́и да разсужда́ютъ:
 • а́ще ли ино́му от­кры́ет­ся сѣдя́щу, пе́рвый да молчи́тъ.
 • Мо́жете бо вси́ по еди́ному проро́че­с­т­вовати, да вси́ уча́т­ся и вси́ утѣша́ют­ся.
 • И ду́си проро́честiи проро́комъ повину́ют­ся:
 • нѣ́сть бо нестро­е́нiя Бо́гъ, но ми́ра, я́ко во всѣ́хъ це́рквахъ святы́хъ.
 • Жены́ ва́шя въ це́рквахъ да молча́тъ: не повелѣ́ся бо и́мъ глаго́лати, но повинова́тися, я́коже и зако́нъ глаго́летъ.
 • А́ще ли чесому́ научи́тися хотя́тъ, въ дому́ сво­и́хъ муже́й да вопроша́ютъ: сра́мно бо е́сть женѣ́ въ це́ркви глаго́лати.
 • Или́ от­ ва́съ сло́во Бо́жiе изы́де? Или́ ва́съ еди́ныхъ дости́же?
 • А́ще кто́ мни́т­ся проро́къ бы́ти или́ духо́венъ, да разумѣ́етъ, я́же пишу́ ва́мъ, зане́ Госпо́дни су́ть за́повѣди?
 • а́ще ли кто́ не разумѣ́етъ, да не разумѣва́етъ.
 • Тѣ́мже, бра́тiе моя́, ревну́йте е́же проро́че­с­т­вовати, и е́же глаго́лати язы́ки не воз­браня́йте:
 • вся́ же благообра́зно и по чи́ну да быва́ютъ.
 • [Зач. 158.] Сказу́ю же ва́мъ, бра́тiе, благовѣ­ст­вова́нiе, е́же благовѣсти́хъ ва́мъ, е́же и прiя́сте, въ не́мже и сто­ите́,
 • и́мже и спаса́етеся, ка́цѣмъ сло́вомъ благовѣсти́хъ ва́мъ, а́ще содержите́: ра́звѣ а́ще не всу́е вѣ́ровасте.
 • Преда́хъ бо ва́мъ испе́рва, е́же и прiя́хъ, я́ко Христо́съ у́мре грѣ́хъ на́шихъ ра́ди, по писа́ниемъ,
 • и я́ко погребе́нъ бы́сть, и я́ко воста́ въ тре́тiй де́нь, по писа́ниемъ,
 • и я́ко яви́ся ки́фѣ, та́же едино­на́­де­ся­тимъ:
 • пото́мъ же яви́ся бо́лѣ пяти́ со́тъ бра́тiямъ еди́ною, от­ ни́хже мно́жайшiи пребыва́ютъ досе́лѣ, нѣ́цыи же и почи́ша:
 • пото́мъ же яви́ся Иа́кову, та́же апо́столомъ всѣ́мъ:
 • послѣди́ же всѣ́хъ, я́ко нѣ́ко­ему и́звергу, яви́ся и мнѣ́.
 • А́зъ бо е́смь мні́й апо́столовъ, и́же нѣ́смь досто́инъ нарещи́ся апо́столъ, зане́ гони́хъ це́рковь Бо́жiю.
 • Благодатiю же Бо́жiею е́смь, е́же е́смь, и благода́ть его́, я́же во мнѣ́, не тща́ бы́сть, но па́че всѣ́хъ и́хъ потруди́хся: не а́зъ же, но благода́ть Бо́жiя, я́же со мно́ю.
 • А́ще у́бо а́зъ, а́ще ли они́, та́ко проповѣ́дуемъ, и та́ко вѣ́ровасте.
 • [Зач. 159.] А́ще же Христо́съ проповѣ́дует­ся, я́ко изъ ме́ртвыхъ воста́, ка́ко глаго́лютъ нѣ́цыи въ ва́съ, я́ко воскресе́нiя ме́ртвыхъ нѣ́сть?
 • И а́ще воскресе́нiя ме́ртвыхъ нѣ́сть, то́ ни Христо́съ воста́:
 • а́ще же Христо́съ не воста́, тще́ у́бо проповѣ́данiе на́­ше, тща́ же и вѣ́ра ва́ша.
 • Обрѣта́емся же и лжесвидѣ́теле Бо́жiи, я́ко послу́ше­с­т­вовахомъ на Бо́га, я́ко воскреси́ Христа́, его́же не воскреси́, а́ще у́бо ме́ртвiи не востаю́тъ:
 • а́ще бо ме́ртвiи не востаю́тъ, то́ ни Христо́съ воста́:
 • а́ще же Христо́съ не воста́, су́етна вѣ́ра ва́ша, еще́ есте́ во грѣсѣ́хъ ва́шихъ:
 • у́бо и уме́ршiи о Христѣ́, погибо́ша.
 • [И] а́ще въ животѣ́ се́мъ то́чiю упова́юще есмы́ во Христа́, окая́н­нѣйши всѣ́хъ человѣ́къ есмы́.
 • [Зач. 160.] Ны́нѣ же Христо́съ воста́ от­ ме́ртвыхъ, нача́токъ уме́ршымъ бы́сть.
 • Поне́же бо человѣ́комъ сме́рть [бы́сть], и человѣ́комъ воскресе́нiе ме́ртвыхъ.
 • Я́коже бо о Ада́мѣ вси́ умира́ютъ, та́кожде и о Христѣ́ вси́ оживу́тъ,
 • кі́йждо же во сво­е́мъ чину́: нача́токъ Христо́съ, пото́мъ же Христу́ вѣ́ровав­шiи въ при­­ше́­ст­вiи его́.
 • Та́же кончи́на, егда́ преда́стъ ца́р­ст­во Бо́гу и Отцу́, егда́ испраздни́тъ вся́ко нача́л­ст­во и вся́ку вла́сть и си́лу:
 • подоба́етъ бо ему́ ца́р­ст­вовати, до́ндеже положи́тъ вся́ враги́ подъ нога́ма сво­и́ма.
 • Послѣ́днiй же вра́гъ испраздни́т­ся сме́рть,
 • вся́ бо покори́ подъ но́зѣ его́: внегда́ же рещи́, я́ко вся́ покоре́на су́ть ему́, я́вѣ, я́ко ра́звѣ поко́ршаго ему́ вся́.
 • Егда́ же покори́тъ ему́ вся́ческая, тогда́ и са́мъ Сы́нъ покори́т­ся поко́ршему ему́ вся́ческая, да бу́детъ Бо́гъ вся́ческая во всѣ́хъ.
 • [Зач. 161.] Поне́же что́ сотворя́тъ крестя́щiися ме́ртвыхъ ра́ди? А́ще от­ню́дъ ме́ртвiи не востаю́тъ, что́ и креща́ют­ся ме́ртвыхъ ра́ди?
 • Почто́ [же] и мы́ бѣды́ прiе́млемъ на вся́къ ча́съ?
 • По вся́ дни́ умира́ю: та́ко ми́ ва́ша похвала́, бра́тiе, ю́же и́мамъ о Христѣ́ Иису́сѣ Го́сподѣ на́­шемъ.
 • А́ще [бо] по человѣ́ку со звѣ́ремъ боря́хся въ Ефе́сѣ, ка́я ми́ по́льза, а́ще ме́ртвiи не востаю́тъ? Да я́мы и пiе́мъ, у́трѣ бо у́мремъ.
 • Не льсти́теся: тля́тъ обы́чаи бла́ги бесѣ́ды злы́.
 • Истрезви́теся пра́ведно и не согрѣша́йте: невѣ́дѣнiе бо Бо́жiе нѣ́цыи и́мутъ, къ сра́му ва́мъ глаго́лю.
 • Но рече́тъ нѣ́кто: ка́ко воста́нутъ ме́ртвiи? ко́имъ же тѣ́ломъ прiи́дутъ?
 • Безу́мне, ты́ е́же сѣ́еши, не оживе́тъ, а́ще не у́мретъ:
 • и е́же сѣ́еши, не тѣ́ло бу́дущее сѣ́еши, но голо́ зе́рно, а́ще случи́т­ся, пшени́цы или́ ино́го от­ про́чихъ:
 • Бо́гъ же дае́тъ ему́ тѣ́ло, я́коже восхо́щетъ, и ко­ему́ждо сѣ́мени свое́ тѣ́ло.
 • [Зач. 162.] Не вся́ка пло́ть та́же пло́ть: но и́на у́бо пло́ть человѣ́комъ, и́на же пло́ть ското́мъ, и́на же ры́бамъ, и́на же пти́цамъ.
 • И тѣлеса́ небе́сная, и тѣлеса́ земна́я: но и́на у́бо небе́снымъ сла́ва, и и́на земны́мъ:
 • и́на сла́ва со́лнцу, и и́на сла́ва лунѣ́, и и́на сла́ва звѣзда́мъ: звѣзда́ бо от­ звѣзды́ ра́зн­ствуетъ во сла́вѣ.
 • Та́кожде и воскресе́нiе ме́ртвыхъ: сѣ́ет­ся въ тлѣ́нiе, востае́тъ въ нетлѣ́нiи:
 • сѣ́ет­ся не въ че́сть, востае́тъ въ сла́вѣ: сѣ́ет­ся въ не́мощи, востае́тъ въ си́лѣ:
 • сѣ́ет­ся тѣ́ло душе́вное, востае́тъ тѣ́ло духо́вное. Е́сть тѣ́ло душе́вное, и е́сть тѣ́ло духо́вное.
 • Та́ко и пи́сано е́сть: бы́сть пе́рвый человѣ́къ Ада́мъ въ ду́шу жи́ву, послѣ́днiй Ада́мъ въ Ду́хъ животворя́щь.
 • Но не пре́жде духо́вное, но душе́вное, пото́мъ же духо́вное.
 • [Зач. 163.] Пе́рвый человѣ́къ от­ земли́, пе́рстенъ: вторы́й человѣ́къ Госпо́дь съ небесе́.
 • Яко́въ пе́рстный, такови́ и пе́рстнiи: и яко́въ небе́сный, та́цы же и небе́снiи:
 • и я́коже облеко́хомся во о́бразъ пе́рстнаго, да облече́мся и во о́бразъ небе́снаго.
 • Сiе́ же глаго́лю, бра́тiе, я́ко пло́ть и кро́вь ца́р­ст­вiя Бо́жiя наслѣ́дити не мо́гутъ, ниже́ тлѣ́нiе нетлѣ́нiя наслѣ́д­ст­вуетъ.
 • Се́, та́йну ва́мъ глаго́лю: вси́ бо не у́спнемъ, вси́ же измѣни́мся
 • вско́рѣ, во мгнове́нiи о́ка, въ послѣ́дней трубѣ́: востру́битъ бо, и ме́ртвiи воста́нутъ нетлѣ́н­ни, и мы́ измѣни́мся:
 • подоба́етъ бо тлѣ́н­ному сему́ облещи́ся въ нетлѣ́нiе и ме́ртвен­ному сему́ облещи́ся въ безсме́ртiе.
 • Егда́ же тлѣ́н­ное сiе́ облече́т­ся въ нетлѣ́нiе и сме́ртное сiе́ облече́т­ся въ безсме́ртiе, тогда́ бу́детъ сло́во напи́сан­но­е: поже́рта бы́сть сме́рть побѣ́дою.
 • Гдѣ́ ти, сме́рте, жа́ло? гдѣ́ ти, а́де, побѣ́да?
 • Жа́ло же сме́рти грѣ́хъ: си́ла же грѣха́ зако́нъ.
 • Бо́гу же благодаре́нiе, да́в­шему на́мъ побѣ́ду Го́сподемъ на́шимъ Иису́съ Христо́мъ.
 • [Зач. 164.] Тѣ́мже, бра́тiе моя́ воз­лю́блен­ная, тве́рди быва́йте, непосту́пни, избы́точе­ст­ву­ю­ще въ дѣ́лѣ Госпо́дни всегда́, вѣ́дяще, я́ко тру́дъ ва́шъ нѣ́сть то́щь предъ Го́сподемъ.
 • О ми́лостыни же, я́же ко святы́мъ, я́коже устро́ихъ це́рквамъ Галати́йскимъ, та́ко и вы́ сотворя́йте:
 • по еди́нѣй от­ суббо́тъ кі́йждо ва́съ да полага́етъ у себе́ сохраня́я, е́же а́ще что́ благопоспѣши́т­ся, да не егда́ прiиду́, тогда́ собра́нiя быва́ютъ.
 • Егда́ же прiиду́, и́хже а́ще иску́сите, съ посла́ньми си́хъ послю́ от­нести́ благода́ть ва́шу во Иерусали́мъ.
 • [Зач. 165.] А́ще же досто́йно бу́детъ и мнѣ́ ити́, со мно́ю по́йдутъ.
 • Прiиду́ же къ ва́мъ, егда́ македо́нiю преиду́: македо́нiю бо прохожду́.
 • У ва́съ же, а́ще случи́т­ся мнѣ́, пребу́ду, или́ и озимѣ́ю, да вы́ мя́ прово́дите, а́може а́ще по­иду́.
 • Не хощу́ бо ва́съ ны́нѣ въ мимохожде́нiи ви́дѣти: упова́ю же вре́мя нѣ́кое пребы́ти у ва́съ, а́ще Госпо́дь повели́тъ.
 • Пребу́ду же во Ефе́сѣ до пентико́стiи:
 • две́рь бо ми́ от­ве́рзеся вели́ка и поспѣ́шна, и сопроти́внiи мно́зи.
 • А́ще же прiи́детъ тимоѳе́й, блюди́те, да безъ стра́ха бу́детъ у ва́съ: дѣ́ло бо Госпо́дне дѣ́лаетъ, я́коже и а́зъ:
 • да никто́же у́бо его́ уничижи́тъ: проводи́те же его́ съ ми́ромъ, да прiи́детъ ко мнѣ́, жду́ бо его́ съ бра́тiею.
 • О аполло́сѣ же бра́тѣ: мно́го моли́хъ его́, да прiи́детъ къ ва́мъ съ бра́тiею: и вся́ко не бѣ́ во́ля, да ны́нѣ прiи́детъ, прiи́детъ же, егда́ упраздни́т­ся.
 • [Зач. 166.] Бо́др­ст­вуйте, сто́йте въ вѣ́рѣ, мужа́йтеся, утвержда́йтеся:
 • вся́ ва́мъ любо­́вiю да быва́ютъ.
 • Молю́ же вы́, бра́тiе: вѣ́сте до́мъ стефани́новъ, я́ко е́сть нача́токъ Аха́iи, и въ служе́нiе святы́мъ учини́ша себе́:
 • да и вы́ повину́йтеся таковы́мъ и вся́кому споспѣ́ш­ст­ву­ю­щу и тружда́ющуся.
 • Возра́довахся же о при­­ше́­ст­вiи стефани́новѣ и фуртуна́товѣ и Аха́иковѣ, я́ко ва́­ше лише́нiе сі́и испо́лниша:
 • упоко́иша бо мо́й ду́хъ и ва́шъ. Познава́йте у́бо таковы́я.
 • Цѣлу́ютъ вы́ це́ркви Аси́йскiя: цѣлу́ютъ вы́ о Го́сподѣ мно́го аки́ла и приски́лла съ дома́шнею и́хъ це́рковiю.
 • Цѣлу́ютъ вы́ бра́тiя вся́. Цѣлу́йте дру́гъ дру́га лобза́нiемъ святы́мъ.
 • Цѣлова́нiе мо­е́ю руко́ю па́влею.
 • А́ще кто́ не лю́битъ Го́спода Иису́са Христа́, да бу́детъ про́клятъ, мара́нъ Аѳа́ {Госпо́дь на́шъ прiи́де [си́рскiй гла́съ]}.
 • Благода́ть Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ съ ва́ми,
 • [и] любы́ моя́ со всѣ́ми ва́ми о Христѣ́ Иису́сѣ. Ами́нь.

  Коне́цъ пе́рвому посла́нiю къ кори́нѳяномъ: и́мать въ себѣ́ гла́въ 16, зача́лъ же церко́вныхъ 45.
 • Будьте подражателями мне, как я Христу.
 • Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите предания так, как я передал вам.
 • Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог.
 • Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову.
 • И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая.
 • Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается.
 • Итак муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия; а жена есть слава мужа.
 • [Зач. 148.] Ибо не муж от жены, но жена от мужа;
 • и не муж создан для жены, но жена для мужа.
 • Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею, для Ангелов.
 • Впрочем ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе.
 • Ибо как жена от мужа, так и муж через жену; все же – от Бога.
 • Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытою головою?
 • Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него,
 • но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала?
 • А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божии.
 • Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее.
 • Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю.
 • Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные.
 • Далее, вы собираетесь, так, что это не значит вкушать вечерю Господню;
 • ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается.
 • Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что́ сказать вам? похвалить ли вас за это? Не похвалю.
 • [Зач. 149.] Ибо я от Самого Господа принял то́, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб
 • и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание.
 • Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание.
 • Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет.
 • Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней.
 • Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей.
 • Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем.
 • Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает.
 • [Зач. 150.] Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы.
 • Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром.
 • Посему, братия мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите.
 • А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду.
 • Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных.
 • Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас.
 • Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым.
 • Дары различны, но Дух один и тот же;
 • и служения различны, а Господь один и тот же;
 • и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех.
 • [Зач. 151.] Но каждому дается проявление Духа на пользу.
 • Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом;
 • иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом;
 • иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков.
 • Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно.
 • [Зач. 152.] Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, – так и Христос.
 • Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом.
 • Тело же не из одного члена, но из многих.
 • Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу?
 • И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу?
 • Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние?
 • Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно.
 • А если бы все были один член, то где было бы тело?
 • Но теперь членов много, а тело одно.
 • Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова ногам: вы мне не нужны.
 • Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее,
 • и которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечения;
 • и неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение,
 • дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге.
 • Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены.
 • [Зач. 153.] И вы – тело Христово, а порознь – члены.
 • И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки.
 • Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы?
 • Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи?
 • Ревнуйте о дарах бо́льших, и я покажу вам путь еще превосходнейший.
 • Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
 • Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто.
 • И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
 • [Зач. 154А.] Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится,
 • не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,
 • не радуется неправде, а сорадуется истине;
 • все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
 • Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.
 • Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем;
 • когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится.
 • [Зач. 154Б.] Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое.
 • Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда позна́ю, подобно как я познан.
 • А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше.
 • Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать.
 • Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом;
 • а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение.
 • Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя; а кто пророчествует, тот назидает церковь.
 • Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали; ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание.
 • [Зач. 155.] Теперь, если я приду к вам, братия, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением?
 • И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то́, что́ играют на свирели или на гуслях?
 • И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?
 • Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узна́ют, что́ вы говорите? Вы будете говорить на ветер.
 • Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения.
 • Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец.
 • Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви.
 • А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования.
 • Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода.
 • Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом.
 • Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина ка́к скажет: «аминь» при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что́ ты говоришь.
 • Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается.
 • Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками;
 • но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке.
 • [Зач. 156.] Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни.
 • В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу сему; но и тогда не послушают Меня, говорит Господь.
 • Итак языки суть знамение не для верующих, а для неверующих; пророчество же не для неверующих, а для верующих.
 • Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?
 • Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится.
 • И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог.
 • [Зач. 157.] Итак что́ же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, – все сие да будет к назиданию.
 • Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, и то́ порознь, а один изъясняй.
 • Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу.
 • И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают.
 • Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи.
 • Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение.
 • И духи пророческие послушны пророкам,
 • потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Та́к бывает во всех церквах у святых.
 • Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит.
 • Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих; ибо неприлично жене говорить в церкви.
 • Разве от вас вышло слово Божие? Или до вас одних достигло?
 • Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что́ я пишу вам, ибо это заповеди Господни.
 • А кто не разумеет, пусть не разумеет.
 • Итак, братия, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками;
 • только всё должно быть благопристойно и чинно.
 • [Зач. 158.] Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились,
 • которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали.
 • Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию,
 • и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию,
 • и что явился Кифе, потом двенадцати;
 • потом явился более нежели пятистам братий в одно время, из которых бо́льшая часть доныне в живых, а некоторые и почили;
 • потом явился Иакову, также всем Апостолам;
 • а после всех явился и мне, как некоему извергу.
 • Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию.
 • Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною.
 • Итак я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали.
 • [Зач. 159.] Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то ка́к некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?
 • Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес;
 • а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша.
 • Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают;
 • ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес.
 • А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших.
 • Поэтому и умершие во Христе погибли.
 • И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков.
 • [Зач. 160.] Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших.
 • Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых.
 • Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут,
 • каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его.
 • А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу.
 • Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои.
 • Последний же враг истребится – смерть,
 • потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все.
 • Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем.
 • Иначе, || [Зач. 161.] что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых?
 • Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям?
 • Я каждый день умираю: свидетельствуюсь в том похвалою вашею, братия, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашем.
 • По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем!
 • Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы.
 • Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога.
 • Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле придут?
 • Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет.
 • И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое;
 • но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело.
 • [Зач. 162.] Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц.
 • Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная земных.
 • Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе.
 • Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении;
 • сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе;
 • сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное.
 • Так и написано: первый человек Адам стал душею живущею; а последний Адам есть дух животворящий.
 • Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное.
 • [Зач. 163.] Первый человек – из земли, перстный; второй человек – Господь с неба.
 • Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные.
 • И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного.
 • Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления.
 • Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся
 • вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся.
 • Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие.
 • Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою.
 • Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?
 • Жало же смерти – грех; а сила греха – закон.
 • Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!
 • [Зач. 164.] Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом.
 • При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах Галатийских.
 • В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду.
 • Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами, для доставления вашего подаяния в Иерусалим.
 • [Зач. 165.] А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут.
 • Я приду к вам, когда пройду Македонию; ибо я иду через Македонию.
 • У вас же, может быть, поживу, или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду.
 • Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит.
 • В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы,
 • ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много.
 • Если же придет к вам Тимофей, смотри́те, чтобы он был у вас безопасен; ибо он делает дело Господне, как и я.
 • Посему никто не пренебрегай его, но проводи́те его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братиями.
 • А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братиями пошел к вам; но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно.
 • [Зач. 166.] Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды.
 • Все у вас да будет с любовью.
 • Прошу вас, братия (вы знаете семейство Стефаново, что оно есть начаток Ахаии и что они посвятили себя на служение святым),
 • будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся.
 • Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика: они восполнили для меня отсутствие ваше,
 • ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых.
 • Приветствуют вас церкви Асийские; приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прискилла с домашнею их церковью.
 • Приветствуют вас все братия. Приветствуйте друг друга святым целованием.
 • Мое, Павлово, приветствие собственноручно.
 • Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, мара́н-афа́*. //*Да будет отлучен до пришествия Господа.
 • Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами,
 • и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.