Скрыть
4:3
4:8
4:10
4:11
4:13
4:14
4:16
4:17
4:18
16:2
16:4
16:5
16:6
16:8
16:9
16:10
16:11
16:12
16:14
16:16
16:17
16:18
16:21
16:22
16:23
16:24
Церковнославянский (рус)
[Зач. 130А.] Та́ко на́съ да непщу́етъ человѣ́къ, я́ко слу́гъ Христо́выхъ и стро­и́телей та́инъ Бо́жiихъ:
а е́же про́чее и́щет­ся въ стро­и́телехъ, да вѣ́ренъ кто́ обря́щет­ся.
Мнѣ́ же не вели́ко е́сть, да от­ ва́съ истяжу́ся, или́ от­ человѣ́ческаго дне́ {суда́}: но ни са́мъ себе́ востязу́ю.
Ничесо́же бо въ себѣ́ свѣ́мъ, но ни о се́мъ оправда́юся: востязу́яй же мя́ Госпо́дь е́сть.
[Зач. 130Б.] Тѣ́мже пре́жде вре́мене ничто́же суди́те, до́ндеже прiи́детъ Госпо́дь, и́же во свѣ́тѣ при­­веде́тъ та́йная тмы́ и объяви́тъ совѣ́ты серде́чныя, и тогда́ похвала́ бу́детъ кому́ждо от­ Бо́га.
Сiя́ же, бра́тiе [моя́], преобрази́хъ на себе́ и аполло́са ва́съ ра́ди, да от­ на́ю научите́ся не па́че напи́сан­ныхъ му́др­ст­вовати, да не еди́нъ по еди́ному гордите́ся на друга́го.
Кто́ бо тя́ разсужда́етъ? Что́ же и́маши, его́же нѣ́си прiя́лъ? А́ще же и прiя́лъ еси́, что́ хва́лишися я́ко не прiе́мъ?
Се́, сы́ти есте́, се́, обогати́стеся, безъ на́съ воцари́стеся: и о, дабы́ воцари́лися есте́, да и мы́ бы́хомъ съ ва́ми ца́р­ст­вовали.
[Зач. 131.] Мню́ бо, я́ко Бо́гъ ны́ посла́н­ники послѣ́днiя яви́, я́ко насме́ртники: зане́ позо́ръ бы́хомъ мíру и а́нгеломъ и человѣ́комъ.
Мы́ [у́бо] бу́и Христа́ ра́ди, вы́ же му́дри о Христѣ́: мы́ не́мощни, вы́ же крѣ́пцы: вы́ сла́вни, мы́ же безче́стни.
До ны́нѣшняго часа́ и а́лчемъ, и жа́ждемъ, и наготу́емъ, и стра́ждемъ, и скита́емся,
и тружда́емся, дѣ́ла­ю­ще сво­и́ми рука́ми. Укоря́еми, благословля́емъ: гони́ми, терпи́мъ:
ху́лими, утѣша́емся {мо́лимъ}: я́коже отре́би мíру бы́хомъ, всѣ́мъ попра́нiе досе́лѣ.
Не срамля́я ва́съ сiя́ пишу́, но я́коже ча́да моя́ воз­лю́блен­ная наказу́ю.
А́ще бо [и] мно́ги пѣ́стуны и́мате о Христѣ́, но не мно́ги отцы́: о Христѣ́ бо Иису́сѣ благовѣ­ст­вова́нiемъ а́зъ вы́ роди́хъ.
Молю́ же ва́съ: подо́бни мнѣ́ быва́йте, я́коже а́зъ Христу́.
[Зач. 132.] Сего́ ра́ди посла́хъ къ ва́мъ тимоѳе́а, и́же ми́ е́сть ча́до воз­лю́блено и вѣ́рно о Го́сподѣ, и́же ва́мъ воспомя́нетъ пути́ моя́, я́же о Христѣ́ Иису́сѣ, я́коже вездѣ́ и во вся́цѣй це́ркви учу́.
Я́ко не гряду́щу ми́ къ ва́мъ, разгордѣ́шася нѣ́цыи:
прiиду́ же ско́ро къ ва́мъ, а́ще Госпо́дь восхо́щетъ, и уразумѣ́ю не сло́во разгордѣ́в­шихся, но си́лу:
не въ словеси́ бо ца́р­ст­во Бо́жiе, но въ си́лѣ.
Что́ хо́щете? съ па́лицею ли прiиду́ къ ва́мъ, или́ съ любо­́вiю и ду́хомъ кро́тости?
О ми́лостыни же, я́же ко святы́мъ, я́коже устро́ихъ це́рквамъ Галати́йскимъ, та́ко и вы́ сотворя́йте:
по еди́нѣй от­ суббо́тъ кі́йждо ва́съ да полага́етъ у себе́ сохраня́я, е́же а́ще что́ благопоспѣши́т­ся, да не егда́ прiиду́, тогда́ собра́нiя быва́ютъ.
Егда́ же прiиду́, и́хже а́ще иску́сите, съ посла́ньми си́хъ послю́ от­нести́ благода́ть ва́шу во Иерусали́мъ.
[Зач. 165.] А́ще же досто́йно бу́детъ и мнѣ́ ити́, со мно́ю по́йдутъ.
Прiиду́ же къ ва́мъ, егда́ македо́нiю преиду́: македо́нiю бо прохожду́.
У ва́съ же, а́ще случи́т­ся мнѣ́, пребу́ду, или́ и озимѣ́ю, да вы́ мя́ прово́дите, а́може а́ще по­иду́.
Не хощу́ бо ва́съ ны́нѣ въ мимохожде́нiи ви́дѣти: упова́ю же вре́мя нѣ́кое пребы́ти у ва́съ, а́ще Госпо́дь повели́тъ.
Пребу́ду же во Ефе́сѣ до пентико́стiи:
две́рь бо ми́ от­ве́рзеся вели́ка и поспѣ́шна, и сопроти́внiи мно́зи.
А́ще же прiи́детъ тимоѳе́й, блюди́те, да безъ стра́ха бу́детъ у ва́съ: дѣ́ло бо Госпо́дне дѣ́лаетъ, я́коже и а́зъ:
да никто́же у́бо его́ уничижи́тъ: проводи́те же его́ съ ми́ромъ, да прiи́детъ ко мнѣ́, жду́ бо его́ съ бра́тiею.
О аполло́сѣ же бра́тѣ: мно́го моли́хъ его́, да прiи́детъ къ ва́мъ съ бра́тiею: и вся́ко не бѣ́ во́ля, да ны́нѣ прiи́детъ, прiи́детъ же, егда́ упраздни́т­ся.
[Зач. 166.] Бо́др­ст­вуйте, сто́йте въ вѣ́рѣ, мужа́йтеся, утвержда́йтеся:
вся́ ва́мъ любо­́вiю да быва́ютъ.
Молю́ же вы́, бра́тiе: вѣ́сте до́мъ стефани́новъ, я́ко е́сть нача́токъ Аха́iи, и въ служе́нiе святы́мъ учини́ша себе́:
да и вы́ повину́йтеся таковы́мъ и вся́кому споспѣ́ш­ст­ву­ю­щу и тружда́ющуся.
Возра́довахся же о при­­ше́­ст­вiи стефани́новѣ и фуртуна́товѣ и Аха́иковѣ, я́ко ва́­ше лише́нiе сі́и испо́лниша:
упоко́иша бо мо́й ду́хъ и ва́шъ. Познава́йте у́бо таковы́я.
Цѣлу́ютъ вы́ це́ркви Аси́йскiя: цѣлу́ютъ вы́ о Го́сподѣ мно́го аки́ла и приски́лла съ дома́шнею и́хъ це́рковiю.
Цѣлу́ютъ вы́ бра́тiя вся́. Цѣлу́йте дру́гъ дру́га лобза́нiемъ святы́мъ.
Цѣлова́нiе мо­е́ю руко́ю па́влею.
А́ще кто́ не лю́битъ Го́спода Иису́са Христа́, да бу́детъ про́клятъ, мара́нъ Аѳа́ {Госпо́дь на́шъ прiи́де [си́рскiй гла́съ]}.
Благода́ть Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ съ ва́ми,
[и] любы́ моя́ со всѣ́ми ва́ми о Христѣ́ Иису́сѣ. Ами́нь.

Коне́цъ пе́рвому посла́нiю къ кори́нѳяномъ: и́мать въ себѣ́ гла́въ 16, зача́лъ же церко́вныхъ 45.
[Зач. 130А.] Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей таин Божиих.
От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным.
Для меня очень мало значит, ка́к судите обо мне вы или ка́к судят другие люди; я и сам не сужу о себе.
Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь.
[Зач. 130Б.] Посему не суди́те никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога.
Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим.
Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?
Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать!
[Зач. 131.] Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для Ангелов и человеков.
Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии.
Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся,
и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим;
хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне.
Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих.
Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием.
Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу.
[Зач. 132.] Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во всякой церкви.
Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились;
но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу,
ибо Царство Божие не в слове, а в силе.
Чего вы хотите? с жезлом прийти к вам, или с любовью и духом кротости?
При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах Галатийских.
В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду.
Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами, для доставления вашего подаяния в Иерусалим.
[Зач. 165.] А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут.
Я приду к вам, когда пройду Македонию; ибо я иду через Македонию.
У вас же, может быть, поживу, или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду.
Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит.
В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы,
ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много.
Если же придет к вам Тимофей, смотри́те, чтобы он был у вас безопасен; ибо он делает дело Господне, как и я.
Посему никто не пренебрегай его, но проводи́те его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братиями.
А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братиями пошел к вам; но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно.
[Зач. 166.] Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды.
Все у вас да будет с любовью.
Прошу вас, братия (вы знаете семейство Стефаново, что оно есть начаток Ахаии и что они посвятили себя на служение святым),
будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся.
Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика: они восполнили для меня отсутствие ваше,
ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых.
Приветствуют вас церкви Асийские; приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прискилла с домашнею их церковью.
Приветствуют вас все братия. Приветствуйте друг друга святым целованием.
Мое, Павлово, приветствие собственноручно.
Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, мара́н-афа́*. //*Да будет отлучен до пришествия Господа.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами,
и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов