Скрыть
16:2
16:4
16:5
16:6
16:8
16:9
16:10
16:11
16:12
16:14
16:16
16:17
16:18
16:21
16:22
16:23
16:24
Церковнославянский (рус)
И а́зъ при­­ше́дъ къ ва́мъ, бра́тiе, прiидо́хъ не по превосхо́дному словеси́ или́ прему́дрости воз­вѣща́я ва́мъ свидѣ́тел­ст­во Бо́жiе:
не суди́хъ бо вѣ́дѣти что́ въ ва́съ, то́чiю Иису́са Христа́, и сего́ ра́спята:
и а́зъ въ не́мощи и стра́сѣ и тре́петѣ мно́зѣ бы́хъ въ ва́съ.
И сло́во мое́ и про́повѣдь моя́ не въ препрѣ́телныхъ человѣ́ческiя прему́дрости словесѣ́хъ, но въ явле́нiи ду́ха и си́лы,
да вѣ́ра ва́ша не въ му́дрости человѣ́честѣй, но въ си́лѣ Бо́жiей бу́детъ.
[Зач. 126.] Прему́дрость же глаго́лемъ въ соверше́н­ныхъ, прему́дрость же не вѣ́ка сего́, ни князе́й вѣ́ка сего́ престаю́щихъ,
но глаго́лемъ прему́дрость Бо́жiю, въ та́йнѣ сокрове́н­ную, ю́же предуста́ви Бо́гъ пре́жде вѣ́къ въ сла́ву на́шу,
ю́же никто́же от­ князе́й вѣ́ка сего́ разумѣ́: а́ще бо бы́ша разумѣ́ли, не бы́ша Го́спода сла́вы ра́спяли.
Но я́коже е́сть пи́сано: [Зач. 127.] и́хже о́ко не ви́дѣ, и у́хо не слы́ша, и на се́рдце человѣ́ку не взыдо́ша, я́же угото́ва Бо́гъ лю́бящымъ его́.
На́мъ же Бо́гъ от­кры́лъ е́сть Ду́хомъ сво­и́мъ: Ду́хъ бо вся́ испыту́етъ, и глубины́ Бо́жiя.
Кто́ бо вѣ́сть от­ человѣ́къ, я́же въ человѣ́цѣ, то́чiю ду́хъ человѣ́ка, живу́щiй въ не́мъ? Та́кожде и Бо́жiя никто́же вѣ́сть, то́чiю Ду́хъ Бо́жiй.
Мы́ же не ду́ха мíра сего́ прiя́хомъ, но Ду́ха и́же от­ Бо́га, да вѣ́мы я́же от­ Бо́га дарова́н­ная на́мъ,
я́же и глаго́лемъ не въ науче́ныхъ человѣ́ческiя прему́дрости словесѣ́хъ, но въ науче́ныхъ Ду́ха свята́го, духо́вная духо́вными сразсужда́юще.
Душе́венъ же человѣ́къ не прiе́млетъ я́же Ду́ха Бо́жiя: юро́д­ст­во бо ему́ е́сть, и не мо́жетъ разумѣ́ти, зане́ духо́внѣ востязу́ет­ся.
Духо́вный же востязу́етъ у́бо вся́, а са́мъ то́й ни от­ еди́наго востязу́ет­ся.
Кто́ бо разумѣ́ у́мъ Госпо́день, и́же изъясни́тъ и́? Мы́ же у́мъ Христо́въ и́мамы.
О ми́лостыни же, я́же ко святы́мъ, я́коже устро́ихъ це́рквамъ Галати́йскимъ, та́ко и вы́ сотворя́йте:
по еди́нѣй от­ суббо́тъ кі́йждо ва́съ да полага́етъ у себе́ сохраня́я, е́же а́ще что́ благопоспѣши́т­ся, да не егда́ прiиду́, тогда́ собра́нiя быва́ютъ.
Егда́ же прiиду́, и́хже а́ще иску́сите, съ посла́ньми си́хъ послю́ от­нести́ благода́ть ва́шу во Иерусали́мъ.
[Зач. 165.] А́ще же досто́йно бу́детъ и мнѣ́ ити́, со мно́ю по́йдутъ.
Прiиду́ же къ ва́мъ, егда́ македо́нiю преиду́: македо́нiю бо прохожду́.
У ва́съ же, а́ще случи́т­ся мнѣ́, пребу́ду, или́ и озимѣ́ю, да вы́ мя́ прово́дите, а́може а́ще по­иду́.
Не хощу́ бо ва́съ ны́нѣ въ мимохожде́нiи ви́дѣти: упова́ю же вре́мя нѣ́кое пребы́ти у ва́съ, а́ще Госпо́дь повели́тъ.
Пребу́ду же во Ефе́сѣ до пентико́стiи:
две́рь бо ми́ от­ве́рзеся вели́ка и поспѣ́шна, и сопроти́внiи мно́зи.
А́ще же прiи́детъ тимоѳе́й, блюди́те, да безъ стра́ха бу́детъ у ва́съ: дѣ́ло бо Госпо́дне дѣ́лаетъ, я́коже и а́зъ:
да никто́же у́бо его́ уничижи́тъ: проводи́те же его́ съ ми́ромъ, да прiи́детъ ко мнѣ́, жду́ бо его́ съ бра́тiею.
О аполло́сѣ же бра́тѣ: мно́го моли́хъ его́, да прiи́детъ къ ва́мъ съ бра́тiею: и вся́ко не бѣ́ во́ля, да ны́нѣ прiи́детъ, прiи́детъ же, егда́ упраздни́т­ся.
[Зач. 166.] Бо́др­ст­вуйте, сто́йте въ вѣ́рѣ, мужа́йтеся, утвержда́йтеся:
вся́ ва́мъ любо­́вiю да быва́ютъ.
Молю́ же вы́, бра́тiе: вѣ́сте до́мъ стефани́новъ, я́ко е́сть нача́токъ Аха́iи, и въ служе́нiе святы́мъ учини́ша себе́:
да и вы́ повину́йтеся таковы́мъ и вся́кому споспѣ́ш­ст­ву­ю­щу и тружда́ющуся.
Возра́довахся же о при­­ше́­ст­вiи стефани́новѣ и фуртуна́товѣ и Аха́иковѣ, я́ко ва́­ше лише́нiе сі́и испо́лниша:
упоко́иша бо мо́й ду́хъ и ва́шъ. Познава́йте у́бо таковы́я.
Цѣлу́ютъ вы́ це́ркви Аси́йскiя: цѣлу́ютъ вы́ о Го́сподѣ мно́го аки́ла и приски́лла съ дома́шнею и́хъ це́рковiю.
Цѣлу́ютъ вы́ бра́тiя вся́. Цѣлу́йте дру́гъ дру́га лобза́нiемъ святы́мъ.
Цѣлова́нiе мо­е́ю руко́ю па́влею.
А́ще кто́ не лю́битъ Го́спода Иису́са Христа́, да бу́детъ про́клятъ, мара́нъ Аѳа́ {Госпо́дь на́шъ прiи́де [си́рскiй гла́съ]}.
Благода́ть Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ съ ва́ми,
[и] любы́ моя́ со всѣ́ми ва́ми о Христѣ́ Иису́сѣ. Ами́нь.

Коне́цъ пе́рвому посла́нiю къ кори́нѳяномъ: и́мать въ себѣ́ гла́въ 16, зача́лъ же церко́вныхъ 45.
И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости,
ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого,
и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете.
И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы,
чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией.
[Зач. 126.] Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего преходящих,
но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей,
которой никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы.
Но, как написано: [Зач. 127.] не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его.
А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии.
Ибо кто из человеков знает, что́ в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Та́к и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия.
Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога,
что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным.
Душевный человек не принимает того, что́ от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно.
Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может.
Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов.
При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах Галатийских.
В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду.
Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами, для доставления вашего подаяния в Иерусалим.
[Зач. 165.] А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут.
Я приду к вам, когда пройду Македонию; ибо я иду через Македонию.
У вас же, может быть, поживу, или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду.
Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит.
В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы,
ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много.
Если же придет к вам Тимофей, смотри́те, чтобы он был у вас безопасен; ибо он делает дело Господне, как и я.
Посему никто не пренебрегай его, но проводи́те его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братиями.
А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братиями пошел к вам; но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно.
[Зач. 166.] Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды.
Все у вас да будет с любовью.
Прошу вас, братия (вы знаете семейство Стефаново, что оно есть начаток Ахаии и что они посвятили себя на служение святым),
будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся.
Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика: они восполнили для меня отсутствие ваше,
ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых.
Приветствуют вас церкви Асийские; приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прискилла с домашнею их церковью.
Приветствуют вас все братия. Приветствуйте друг друга святым целованием.
Мое, Павлово, приветствие собственноручно.
Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, мара́н-афа́*. //*Да будет отлучен до пришествия Господа.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами,
и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов