Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла 1-е послание к коринфянам

 
 • Отню́дъ слы́шит­ся въ ва́съ блуже́нiе, и таково́ блуже́нiе, яково́же ни во язы́цѣхъ имену́ет­ся, я́ко нѣ́ко­ему имѣ́ти жену́ о́тчую.
 • И вы́ разгордѣ́сте, и не па́че пла́касте, да и́змет­ся от­ среды́ ва́съ содѣ́явый дѣ́ло сiе́.
 • Зане́ а́зъ у́бо а́ще не у ва́съ сы́й тѣ́ломъ, ту́ же живы́й ду́хомъ, уже́ суди́хъ, я́ко та́мо сы́й: содѣ́яв­шаго си́це сiе́,
 • о и́мени Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ собра́в­шымся ва́мъ и мо­ему́ ду́ху, съ си́лою Го́спода на́­шего Иису́са Христа́,
 • преда́ти такова́го сатанѣ́ во изможде́нiе пло́ти, да ду́хъ спасе́т­ся въ де́нь Го́спода на́­шего Иису́са Христа́.
 • Не добра́ похвала́ ва́ша. [Зач. 133.] Не вѣ́сте ли, я́ко ма́лъ ква́съ все́ смѣше́нiе ква́ситъ?
 • Очи́стите у́бо ве́тхiй ква́съ, да бу́дете но́во смѣше́нiе, я́коже есте́ безква́сни: и́бо па́сха на́ша за ны́ пожре́нъ бы́сть Христо́съ.
 • Тѣ́мже да пра́зднуемъ не въ ква́сѣ ве́тсѣ, ни въ ква́сѣ зло́бы и лука́в­ст­ва, но въ безква́сiихъ чи́стоты́ и и́стины.
 • [Зач. 134.] Писа́хъ ва́мъ въ посла́нiи не при­­мѣша́тися блуднико́мъ:
 • и не вся́ко блуднико́мъ мíра сего́, или́ лихо­и́мцемъ, или́ хи́щникомъ, или́ идолослужи́телемъ, поне́же у́бо до́лжни бы есте́ бы́ли от­ мíра [сего́] изы́ти:
 • ны́нѣ же писа́хъ ва́мъ не при­­мѣша́тися, а́ще нѣ́кiй, бра́тъ имену́емь, бу́детъ блудни́къ, или́ лихо­и́мецъ, или́ идолослужи́тель, или́ досади́тель, или́ пiя́ница, или́ хи́щникъ: съ таковы́мъ ниже́ я́сти.
 • Что́ бо ми́ и внѣ́шнихъ суди́ти? Не вну́трен­нихъ ли вы́ су́дите?
 • Внѣ́шнихъ же Бо́гъ су́дитъ. И изми́те зла́го от­ ва́съ самѣ́хъ.
 • Смѣ́етъ ли кто́ от­ ва́съ, ве́щь имѣ́я ко ино́му, суди́тися от­ непра́ведныхъ, а не от­ святы́хъ?
 • Не вѣ́сте ли, я́ко святі́и мíрови и́мутъ суди́ти? и а́ще ва́ми су́дъ прiи́метъ мíръ, недосто́йни есте́ суди́щемъ худы́мъ?
 • Не вѣ́сте ли, я́ко а́ггеловъ суди́ти и́мамы, а не то́чiю жите́йскихъ?
 • Жите́йская бо суди́ща а́ще и́мате, уничиже́н­ныхъ въ це́ркви, си́хъ посажда́ете.
 • Къ сра́му ва́мъ глаго́лю: та́ко ли нѣ́сть въ ва́съ му́дръ ни еди́нъ, и́же мо́жетъ разсуди́ти между́ бра́тiй сво­и́хъ?
 • Но бра́тъ съ бра́томъ су́дит­ся, и то́ предъ невѣ́рными.
 • Уже́ у́бо от­ню́дъ ва́мъ сра́мъ е́сть, я́ко тяжбы́ и́мате между́ собо́ю. Почто́ не па́че оби́дими есте́? почто́ не па́че лише́ни быва́ете?
 • Но вы́ [са́ми] оби́дите и лиша́ете, да еще́ бра́тiю.
 • Или́ не вѣ́сте, я́ко непра́ведницы ца́р­ст­вiя Бо́жiя не наслѣ́дятъ? Не льсти́те себе́: ни блудницы́, ни идолослужи́теле, ни прелюбо­дѣ́е, [ни скверни́теле,] ни малакі́и, ни мужело́жницы,
 • ни лихо­и́мцы, ни та́тiе, ни пiя́ницы, ни досади́теле, ни хи́щницы ца́р­ст­вiя Бо́жiя не наслѣ́дятъ.
 • И си́ми [у́бо] нѣ́цыи бѣ́сте, но омы́стеся, но освяти́стеся, но оправди́стеся и́менемъ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ и Ду́хомъ Бо́га на́­шего.
 • [Зач. 135.] Вся́ ми́ лѣ́ть су́ть, но не вся́ на по́льзу: вся́ ми́ лѣ́ть су́ть, но не а́зъ облада́нъ бу́ду от­ чего́.
 • Бра́шна чре́ву, и чре́во бра́шномъ: Бо́гъ же и сiе́ и сiя́ упраздни́тъ. Тѣ́ло же не блуже́нiю, но Го́сподеви, и Госпо́дь тѣ́лу.
 • Бо́гъ же и Го́спода воз­дви́же, и на́съ воз­дви́гнетъ си́лою сво­е́ю.
 • Не вѣ́сте ли, я́ко тѣлеса́ ва́ша у́дове Христо́вы су́ть? Взе́мь ли у́бо у́ды Христо́вы, сотворю́ у́ды блудни́чи? Да не бу́детъ.
 • Или́ не вѣ́сте, я́ко при­­лѣпля́яйся сквернодѣ́йцѣ еди́но тѣ́ло е́сть [съ блудодѣ́йцею]? бу́дета бо, рече́, о́ба въ пло́ть еди́ну.
 • Прилѣпля́яйся же Го́сподеви еди́нъ ду́хъ е́сть [съ Го́сподемъ].
 • Бѣ́гайте блудодѣя́нiя: вся́къ [бо] грѣ́хъ, его́же а́ще сотвори́тъ человѣ́къ, кромѣ́ тѣ́ла е́сть: а блудя́й во свое́ тѣ́ло согрѣша́етъ.
 • Или́ не вѣ́сте, я́ко тѣлеса́ ва́ша хра́мъ живу́щаго въ ва́съ свята́го Ду́ха су́ть, его́же и́мате от­ Бо́га, и нѣ́сте сво­и́?
 • ку́плени бо есте́ цѣно́ю. [Зач. 136.] Просла́вите у́бо Бо́га въ тѣлесѣ́хъ ва́шихъ и въ душа́хъ ва́шихъ, я́же су́ть Бо́жiя.
 • Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего.
 • И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело.
 • А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас: сделавшего такое дело,
 • в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа,
 • предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа.
 • Нечем вам хвалиться. || [Зач. 133.] Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?
 • Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас.
 • Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины.
 • [Зач. 134.] Я писал вам в послании – не сообщаться с блудниками;
 • впрочем не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего.
 • Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе.
 • Ибо что́ мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите?
 • Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас.
 • Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?
 • Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?
 • Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?
 • А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви.
 • К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?
 • Но брат с братом судится, и притом перед неверными.
 • И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лишения?
 • Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев.
 • Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники,
 • ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют.
 • И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.
 • [Зач. 135.] Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною.
 • Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела.
 • Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею.
 • Разве не знаете, что тела́ ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет!
 • Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? ибо сказано: два будут одна плоть.
 • А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом.
 • Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела.
 • Не знаете ли, что тела́ ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?
 • Ибо вы куплены дорогою ценою. || [Зач. 136.] Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии.