Скрыть
6:1
6:3
6:4
6:5
6:6
6:8
6:10
6:17
6:18
10:2
10:14
10:22
10:25
10:27
10:29
10:32
Церковнославянский (рус)
Смѣ́етъ ли кто́ от­ ва́съ, ве́щь имѣ́я ко ино́му, суди́тися от­ непра́ведныхъ, а не от­ святы́хъ?
Не вѣ́сте ли, я́ко святі́и мíрови и́мутъ суди́ти? и а́ще ва́ми су́дъ прiи́метъ мíръ, недосто́йни есте́ суди́щемъ худы́мъ?
Не вѣ́сте ли, я́ко а́ггеловъ суди́ти и́мамы, а не то́чiю жите́йскихъ?
Жите́йская бо суди́ща а́ще и́мате, уничиже́н­ныхъ въ це́ркви, си́хъ посажда́ете.
Къ сра́му ва́мъ глаго́лю: та́ко ли нѣ́сть въ ва́съ му́дръ ни еди́нъ, и́же мо́жетъ разсуди́ти между́ бра́тiй сво­и́хъ?
Но бра́тъ съ бра́томъ су́дит­ся, и то́ предъ невѣ́рными.
Уже́ у́бо от­ню́дъ ва́мъ сра́мъ е́сть, я́ко тяжбы́ и́мате между́ собо́ю. Почто́ не па́че оби́дими есте́? почто́ не па́че лише́ни быва́ете?
Но вы́ [са́ми] оби́дите и лиша́ете, да еще́ бра́тiю.
Или́ не вѣ́сте, я́ко непра́ведницы ца́р­ст­вiя Бо́жiя не наслѣ́дятъ? Не льсти́те себе́: ни блудницы́, ни идолослужи́теле, ни прелюбо­дѣ́е, [ни скверни́теле,] ни малакі́и, ни мужело́жницы,
ни лихо­и́мцы, ни та́тiе, ни пiя́ницы, ни досади́теле, ни хи́щницы ца́р­ст­вiя Бо́жiя не наслѣ́дятъ.
И си́ми [у́бо] нѣ́цыи бѣ́сте, но омы́стеся, но освяти́стеся, но оправди́стеся и́менемъ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ и Ду́хомъ Бо́га на́­шего.
[Зач. 135.] Вся́ ми́ лѣ́ть су́ть, но не вся́ на по́льзу: вся́ ми́ лѣ́ть су́ть, но не а́зъ облада́нъ бу́ду от­ чего́.
Бра́шна чре́ву, и чре́во бра́шномъ: Бо́гъ же и сiе́ и сiя́ упраздни́тъ. Тѣ́ло же не блуже́нiю, но Го́сподеви, и Госпо́дь тѣ́лу.
Бо́гъ же и Го́спода воз­дви́же, и на́съ воз­дви́гнетъ си́лою сво­е́ю.
Не вѣ́сте ли, я́ко тѣлеса́ ва́ша у́дове Христо́вы су́ть? Взе́мь ли у́бо у́ды Христо́вы, сотворю́ у́ды блудни́чи? Да не бу́детъ.
Или́ не вѣ́сте, я́ко при­­лѣпля́яйся сквернодѣ́йцѣ еди́но тѣ́ло е́сть [съ блудодѣ́йцею]? бу́дета бо, рече́, о́ба въ пло́ть еди́ну.
Прилѣпля́яйся же Го́сподеви еди́нъ ду́хъ е́сть [съ Го́сподемъ].
Бѣ́гайте блудодѣя́нiя: вся́къ [бо] грѣ́хъ, его́же а́ще сотвори́тъ человѣ́къ, кромѣ́ тѣ́ла е́сть: а блудя́й во свое́ тѣ́ло согрѣша́етъ.
Или́ не вѣ́сте, я́ко тѣлеса́ ва́ша хра́мъ живу́щаго въ ва́съ свята́го Ду́ха су́ть, его́же и́мате от­ Бо́га, и нѣ́сте сво­и́?
ку́плени бо есте́ цѣно́ю. [Зач. 136.] Просла́вите у́бо Бо́га въ тѣлесѣ́хъ ва́шихъ и въ душа́хъ ва́шихъ, я́же су́ть Бо́жiя.
[Зач. 143Б.] Не хощу́ же ва́съ не вѣ́дѣти, бра́тiе, я́ко отцы́ на́ши вси́ подъ о́блакомъ бы́ша, и вси́ сквоз­ѣ́ мо́ре про­идо́ша:
и вси́ въ Моисе́а крести́шася во о́блацѣ и въ мо́ри:
и вси́ то́жде бра́шно духо́вное ядо́ша:
и вси́ то́жде пи́во духо́вное пи́ша, пiя́ху бо от­ духо́внаго послѣ́ду­ю­щаго ка́мене: ка́мень же бѣ́ Христо́съ.
[Зач. 144.] Но не во мно́жайшихъ и́хъ благоволи́ Бо́гъ, пораже́ни бо бы́ша въ пусты́ни.
Сiя́ же о́брази на́мъ бы́ша, я́ко не бы́ти на́мъ похотнико́мъ злы́хъ, я́коже и они́ похотѣ́ша.
Ни идолослужи́теле быва́йте, я́коже нѣ́цыи от­ ни́хъ, я́коже е́сть пи́сано: сѣдо́ша лю́дiе я́сти и пи́ти, и воста́ша игра́ти.
Ниже́ соблу́димъ, я́коже нѣ́цыи от­ ни́хъ соблуди́ша, и падо́ша во еди́нъ де́нь два́десять три́ ты́сящы.
Ни да искуша́имъ Христа́, я́коже нѣ́цыи от­ ни́хъ искуси́ша и от­ змі́й погибо́ша.
Ни ропщи́те, я́коже нѣ́цыи от­ ни́хъ ропта́ша и погибо́ша от­ всегуби́теля.
Сiя́ же вся́ о́брази при­­луча́хуся о́нѣмъ: пи́сана же бы́ша въ науче́нiе на́­ше, въ ни́хже концы́ вѣ́къ достиго́ша.
[Зач. 145.] Тѣ́мже мня́йся стоя́ти да блюде́т­ся, да не паде́тъ.
Искуше́нiе ва́съ не дости́же, то́чiю человѣ́ческо­е: вѣ́ренъ же Бо́гъ, и́же не оста́витъ ва́съ искуси́тися па́че, е́же мо́жете, но сотвори́тъ со искуше́нiемъ и избы́тiе, я́ко воз­мощи́ ва́мъ понести́.
Тѣ́мже, бра́тiе моя́ воз­лю́блен­ная, бѣ́гайте от­ идолослуже́нiя.
Я́ко му́дрымъ глаго́лю: суди́те вы́, е́же глаго́лю:
ча́ша благослове́нiя, ю́же благословля́емъ, не обще́нiе ли кро́ве Христо́вы е́сть? хлѣ́бъ, его́же ло́мимъ, не обще́нiе ли тѣ́ла Христо́ва е́сть?
Я́ко еди́нъ хлѣ́бъ, еди́но тѣ́ло есмы́ мно́зи: вси́ бо от­ еди́наго хлѣ́ба при­­чаща́емся.
Ви́дите Изра́иля по пло́ти: не яду́щiи ли же́ртвы о́бщницы олтаре́ви су́ть?
Что́ у́бо глаго́лю? я́ко и́долъ что́ е́сть? или́ идоложе́ртвен­ное что́ е́сть?
Но зане́, я́же жру́тъ язы́цы, бѣсо́мъ жру́тъ, а не богови: не хощу́ же ва́съ о́бщниковъ бы́ти бѣсо́мъ.
Не мо́жете ча́шу Госпо́дню пи́ти и ча́шу бѣсо́вскую: не мо́жете трапе́зѣ Госпо́дней при­­чаща́тися и трапе́зѣ бѣсо́встѣй.
Или́ раздража́емъ Го́спода? Еда́ крѣпча́йши его́ есмы́?
[Зач. 146.] Вся́ ми́ лѣ́ть су́ть, но не вся́ на по́льзу: вся́ ми́ лѣ́ть су́ть, но не вся́ назида́ютъ.
Никто́же сво­его́ си да и́щетъ, но е́же бли́жняго кі́йждо.
Все́, е́же на то́ржищи продае́мое, яди́те, ничто́же сумня́щеся, за со́вѣсть:
Госпо́дня бо земля́ и исполне́нiе ея́.
А́ще ли кто́ от­ невѣ́рныхъ при­­зыва́етъ вы́, и хо́щете ити́, все́ предлага́емое ва́мъ яди́те, ничто́же сумня́щеся, за со́вѣсть.
[Зач. 147.] А́ще ли же кто́ ва́мъ рече́тъ: сiе́ идоложе́ртвен­но е́сть: не яди́те за о́ного повѣ́дав­шаго, и со́вѣсть: Госпо́дня бо земля́ и исполне́нiе ея́.
Со́вѣсть же глаго́лю не свою́, но друга́го: вску́ю бо свобо́да моя́ су́дит­ся от­ ины́я со́вѣсти?
А́ще а́зъ благода́тiю при­­чаща́юся, почто́ хулу́ прiе́млю, о не́мже а́зъ благодарю́?
А́ще у́бо я́сте, а́ще ли пiете́, а́ще ли и́но что́ творите́, вся́ во сла́ву Бо́жiю твори́те.
Безпреткнове́ни быва́йте Иуде́емъ и е́ллиномъ и це́ркви Бо́жiей,
я́коже и а́зъ во все́мъ всѣ́мъ угожда́ю, не искі́й сво­ея́ по́льзы, но мно́гихъ, да спасу́т­ся.
Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?
Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?
Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?
А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви.
К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?
Но брат с братом судится, и притом перед неверными.
И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лишения?
Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев.
Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники,
ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют.
И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.
[Зач. 135.] Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною.
Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела.
Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею.
Разве не знаете, что тела́ ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет!
Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? ибо сказано: два будут одна плоть.
А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом.
Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела.
Не знаете ли, что тела́ ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?
Ибо вы куплены дорогою ценою. [Зач. 136.] Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии.
[Зач. 143Б.] Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море;
и все крестились в Моисея в облаке и в море;
и все ели одну и ту же духовную пищу;
и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос.
[Зач. 144.] Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне.
А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы.
Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить, и встал играть.
Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их двадцать три тысячи.
Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей.
Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя.
Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков.
[Зач. 145.] Посему, кто думает, что он стои́т, берегись, чтобы не упасть.
Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести.
Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения.
Я говорю вам как рассудительным; сами рассуди́те о том, что говорю.
Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?
Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба.
Посмотрите на Израиля по плоти: те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника?
Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь?
Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами.
Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской.
Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?
[Зач. 146.] Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает.
Никто не ищи своего, но каждый пользы другого.
Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести;
ибо Господня земля, и что́ наполняет ее.
Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все, предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести.
[Зач. 147.] Но если кто скажет вам: это идоложертвенное, – то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что́ наполняет ее.
Совесть же разумею не свою, а другого: ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью?
Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю?
Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию.
Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви Божией,
так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов