Скрыть
1:11
1:15
1:16
1:25
1:28
7:1
7:2
7:4
7:6
7:8
7:11
7:12
7:13
7:14
7:16
7:21
7:24
7:26
7:27
7:28
7:30
7:32
7:33
7:34
7:35
7:36
7:37
7:38
7:40
[Зач. 122.] Па́велъ, зва́нъ апо́столъ Иису́съ Христо́въ во́лею Бо́жiею, и сосѳе́нъ бра́тъ,
це́ркви Бо́жiей су́щей въ кори́нѳѣ, освяще́н­нымъ о Христѣ́ Иису́сѣ, зва́н­нымъ святы́мъ, со всѣ́ми при­­зыва́ющими и́мя Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, во вся́цѣмъ мѣ́стѣ, тѣ́хъ же и на́­шемъ:
[Зач. 123.] благода́ть ва́мъ и ми́ръ от­ Бо́га Отца́ на́­шего и Го́спода Иису́са Христа́.
Благодарю́ Бо́га мо­его́ всегда́ о ва́съ, о благода́ти Бо́жiей да́н­нѣй ва́мъ о Христѣ́ Иису́сѣ,
я́ко во все́мъ обогати́стеся о не́мъ, во вся́цѣмъ сло́вѣ и вся́цѣмъ ра́зумѣ,
я́коже свидѣ́тел­ст­во Христо́во извѣсти́ся въ ва́съ:
я́ко ва́мъ не лиши́тися ни во еди́нѣмъ дарова́нiи, ча́ющымъ от­крове́нiя Го́спода на́­шего Иису́са Христа́,
и́же и утверди́тъ ва́съ да́же до конца́ непови́н­ныхъ въ де́нь Го́спода на́­шего Иису́са Христа́.
Вѣ́ренъ Бо́гъ, и́мже зва́ни бы́сте во обще́нiе Сы́на его́ Иису́са Христа́, Го́спода на́­шего.
[Зач. 124.] Молю́ же вы́, бра́тiе, и́менемъ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, да то́жде глаго́лете вси́, и да не бу́дутъ въ ва́съ ра́спри, да бу́дете же утвержде́ни въ то́мже разумѣ́нiи и въ то́йже мы́сли.
Возвѣсти́ся бо ми́ о ва́съ, бра́тiе моя́, [по́слан­нымъ] от­ хло́иса {от­ дома́шнихъ хло́иса}, я́ко рве́нiя въ ва́съ су́ть.
Глаго́лю же се́, я́ко кі́йждо ва́съ глаго́летъ: а́зъ у́бо е́смь па́вловъ, а́зъ же аполло́совъ, а́зъ же ки́финъ, а́зъ же Христо́въ.
Еда́ раздѣли́ся Христо́съ, еда́ па́велъ распя́т­ся по ва́съ? или́ во и́мя па́влово крести́стеся?
Благодарю́ Бо́га, я́ко ни еди́наго от­ ва́съ крести́хъ, то́чiю кри́спа и га́iа,
да не кто́ рече́тъ, я́ко въ мое́ и́мя крести́хъ.
Крести́хъ же и стефани́новъ до́мъ: про́чее не вѣ́мъ, а́ще кого́ ино́го крести́хъ.
Не посла́ бо мене́ Христо́съ крести́ти, но благовѣсти́ти, не въ прему́дрости сло́ва, да не испраздни́т­ся кре́стъ Христо́въ.
[Зач. 125А.] Сло́во бо кре́стное погиба́ющымъ у́бо юро́д­ст­во е́сть, а спаса́емымъ на́мъ си́ла Бо́жiя е́сть.
Пи́сано бо е́сть: погублю́ прему́дрость прему́дрыхъ, и ра́зумъ разу́мныхъ от­ве́ргу.
Гдѣ́ прему́дръ? гдѣ́ кни́жникъ? гдѣ́ совопро́сникъ вѣ́ка сего́? Не обуи́ ли Бо́гъ прему́дрость мíра сего́?
Поне́же бо въ прему́дрости Бо́жiей не разумѣ́ мíръ прему́дростiю Бо́га, благо­изво́лилъ Бо́гъ бу́й­ст­вомъ про́повѣди спасти́ вѣ́ру­ю­щихъ.
Поне́же и Иуде́е зна́менiя про́сятъ, и е́ллини прему́дрости и́щутъ:
мы́ же проповѣ́дуемъ Христа́ ра́спята, Иуде́емъ у́бо собла́знъ, е́ллиномъ же безу́мiе,
самѣ́мъ же зва́н­нымъ Иуде́емъ же и е́ллиномъ Христа́, Бо́жiю си́лу и Бо́жiю прему́дрость:
зане́ бу́ее Бо́жiе прему́дрѣе человѣ́къ е́сть, и немощно́е Бо́жiе крѣпча́е человѣ́къ е́сть.
[Зач. 125Б.] Ви́дите бо зва́нiе ва́­ше, бра́тiе, я́ко не мно́зи прему́дри по пло́ти, не мно́зи си́льни, не мно́зи благоро́дни:
но бу́яя мíра избра́ Бо́гъ, да прему́дрыя посрами́тъ, и не́мощная мíра избра́ Бо́гъ, да посрами́тъ крѣ́пкая:
и худоро́дная мíра и уничиже́н­ная избра́ Бо́гъ, и не су́щая, да су́щая упраздни́тъ,
я́ко да не похва́лит­ся вся́ка пло́ть предъ Бо́гомъ.
Изъ него́же вы́ есте́ о Христѣ́ Иису́сѣ, и́же бы́сть на́мъ прему́дрость от­ Бо́га, пра́вда же и освяще́нiе и избавле́нiе,
да, я́коже пи́шет­ся: хваля́йся, о Го́сподѣ да хва́лит­ся.
А о ни́хже писа́сте ми́, добро́ человѣ́ку женѣ́ не при­­каса́тися.
Но блудодѣя́нiя ра́ди кі́йждо свою́ жену́ да и́мать, и ка́яждо [жена́] сво­его́ му́жа да и́мать.
Женѣ́ му́жъ до́лжную любо­́вь да воз­дае́тъ: та́кожде и жена́ му́жу.
Жена́ сво­и́мъ тѣ́ломъ не владѣ́етъ, но му́жъ: та́кожде и му́жъ сво­и́мъ тѣ́ломъ не владѣ́етъ, но жена́.
Не лиша́йте себе́ дру́гъ дру́га, то́чiю по согла́сiю до вре́мене, да пребыва́ете въ постѣ́ и моли́твѣ, и па́ки вку́пѣ собира́йтеся, да не искуша́етъ ва́съ сатана́ невоз­держа́нiемъ ва́шимъ.
Сiе́ же глаго́лю по совѣ́ту, [а] не по повелѣ́нiю.
Хощу́ бо, да вси́ человѣ́цы бу́дутъ, я́коже и а́зъ: но кі́йждо свое́ дарова́нiе и́мать от­ Бо́га, о́въ у́бо си́це, о́въ же си́це.
Глаго́лю же безбра́чнымъ и вдови́цамъ: добро́ и́мъ е́сть, а́ще пребу́дутъ я́коже и а́зъ:
а́ще ли не удержа́т­ся, да посяга́ютъ: лу́чше бо е́сть жени́тися, не́жели разжиза́тися.
А ожени́в­шымся завѣщава́ю не а́зъ, но Госпо́дь: женѣ́ от­ му́жа не разлуча́тися:
а́ще ли же и разлучи́т­ся, да пребыва́етъ безбра́чна, или́ да смири́т­ся съ му́жемъ [сво­и́мъ]: и му́жу жены́ не от­пуща́ти.
Про́чымъ же а́зъ глаго́лю, [а] не Госпо́дь: [Зач. 137.] а́ще кото́рый бра́тъ жену́ и́мать невѣ́рну, и та́ благоволи́тъ жи́ти съ ни́мъ, да не оставля́етъ ея́:
и жена́ а́ще и́мать му́жа невѣ́рна, и то́й благоволи́тъ жи́ти съ не́ю, да не оставля́етъ его́:
святи́т­ся бо му́жъ невѣ́ренъ о женѣ́ вѣ́рнѣ, и святи́т­ся жена́ невѣ́рна о му́жи вѣ́рнѣ: ина́че бо ча́да ва́ша нечи́ста бы́ли бы, ны́нѣ же свя́та су́ть.
А́ще ли невѣ́рный от­луча́ет­ся, да разлучи́т­ся: не порабо́тися [бо] бра́тъ или́ сестра́ въ таковы́хъ: въ ми́ръ бо при­­зва́ на́съ [Госпо́дь] Бо́гъ.
Что́ бо вѣ́си, же́но, а́ще му́жа спасе́ши? Или́ что́ вѣ́си, му́жу, а́ще жену́ спасе́ши?
То́чiю ко­ему́ждо я́коже раздѣли́лъ е́сть Бо́гъ, кі́йждо я́коже при́званъ бы́сть Го́сподемъ, та́ко да хо́дитъ: и та́ко во всѣ́хъ це́рквахъ повелѣва́ю.
Во обрѣ́занiи ли кто́ при́званъ бы́сть? да не от­то́ргнет­ся {да не твори́тъ себѣ́ необрѣ́занiя}: въ необрѣ́занiи ли кто́ при́званъ бы́сть? да не обрѣ́зует­ся.
Обрѣ́занiе ничто́же е́сть, и необрѣ́занiе ничто́же е́сть, но соблюде́нiе за́повѣдiй Бо́жiихъ.
Кі́йждо въ зва́нiи, въ не́мже при́званъ бы́сть, въ то́мъ да пребыва́етъ.
Ра́бъ ли при́званъ бы́лъ еси́? да не неради́ши {да не печа́лишися}: но а́ще и мо́жеши свобо́денъ бы́ти, бо́лше порабо́ти себе́.
При́зван­ный бо о Го́сподѣ ра́бъ, свобо́дникъ Госпо́день е́сть: та́кожде и при́зван­ный свобо́дникъ, ра́бъ е́сть Христо́въ.
Цѣно́ю ку́плени есте́: не бу́дите раби́ человѣ́комъ.
[Зач. 138.] Кі́йждо, въ не́мже при́званъ бы́сть, бра́тiе, въ то́мъ да пребыва́етъ предъ Бо́гомъ.
О дѣ́вахъ же повелѣ́нiя Госпо́дня не и́мамъ, совѣ́тъ же даю́, я́ко поми́лованъ от­ Го́спода вѣ́ренъ бы́ти.
Мню́ у́бо сiе́ добро́ бы́ти за настоя́щую ну́жду, я́ко добро́ человѣ́ку та́ко бы́ти.
Привяза́л­ся ли еси́ женѣ́? не ищи́ разрѣше́нiя. Отрѣши́л­ся ли еси́ жены́? не ищи́ жены́.
А́ще ли же и оже́нишися, не согрѣши́лъ еси́: и а́ще пося́гнетъ дѣ́ва, не согрѣши́ла е́сть. Ско́рбь же пло́ти имѣ́ти бу́дутъ такові́и: а́зъ же вы́ щажду́.
Сiе́ же глаго́лю, бра́тiе, я́ко вре́мя прекраще́но е́сть про́чее, да и иму́щiи жены́, я́коже не иму́щiи бу́дутъ:
и пла́чущiися, я́коже не пла́чущiи: и ра́ду­ю­щiися, я́коже не ра́ду­ю­щеся: и купу́ющiи, я́ко не содержа́ще:
и тре́бу­ю­щiи мíра сего́, я́ко не тре́бу­ю­ще: прехо́дитъ бо о́бразъ мíра сего́.
Хощу́ же ва́съ безпеча́льныхъ бы́ти. Не ожени́выйся пече́т­ся о Госпо́днихъ, ка́ко угоди́ти Го́сподеви:
а ожени́выйся пече́т­ся о мiрски́хъ, ка́ко угоди́ти женѣ́. Раздѣли́ся жена́ и дѣ́ва:
непося́гшая пече́т­ся о Госпо́днихъ, ка́ко угоди́ти Го́сподеви, да бу́детъ свя́та́ и тѣ́ломъ и ду́хомъ: а пося́гшая пече́т­ся о мiрски́хъ, ка́ко угоди́ти му́жу.
[Зач. 139.] Сiе́ же на по́льзу ва́мъ самѣ́мъ глаго́лю: не да сило́ ва́мъ наложу́, но къ благообра́зiю и благоприступа́нiю Го́сподеви безмо́лвну.
А́ще ли же кто́ безобрази́ти о дѣ́вѣ сво­е́й непщу́етъ, а́ще е́сть превоз­ра́стна, и та́ко должна́ е́сть бы́ти: е́же хо́щетъ, да твори́тъ: не согрѣша́етъ, а́ще пося́гнетъ.
А и́же сто­и́тъ тве́рдо се́рдцемъ, не имы́й ну́жды, вла́сть же и́мать о сво­е́й во́ли, и се́ разсуди́лъ е́сть въ се́рдцы сво­е́мъ блюсти́ дѣ́ву свою́, до́брѣ твори́тъ.
Тѣ́мже и вдая́й бра́ку свою́ дѣ́ву до́брѣ твори́тъ: и не вдая́й лу́чше твори́тъ.
Жена́ при­­вя́зана е́сть зако́номъ, въ ели́ко вре́мя живе́тъ му́жъ ея́: а́ще же у́мретъ му́жъ ея́, свобо́дна е́сть, за него́же хо́щетъ, пося́гнути, то́чiю о Го́сподѣ.
Блаже́н­нѣйша же е́сть, а́ще та́ко пребу́детъ, по мо­ему́ совѣ́ту: мню́ся бо и а́зъ Ду́ха Бо́жiя имѣ́ти.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов