Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
1-е послание Иоанна

 
 • [Зач. 68Б.] Е́же бѣ́ испе́рва, е́же слы́шахомъ, е́же ви́дѣхомъ очи́ма на́шима, е́же узрѣ́хомъ, и ру́ки на́шя осяза́ша, о словеси́ живо́тнѣмъ:
 • и живо́тъ яви́ся, и ви́дѣхомъ, и свидѣ́тел­ст­вуемъ, и воз­вѣща́емъ ва́мъ живо́тъ вѣ́чный, и́же бѣ́ у Отца́ и яви́ся на́мъ:
 • е́же ви́дѣхомъ и слы́шахомъ, повѣ́даемъ ва́мъ, да и вы́ обще́нiе и́мате съ на́ми: обще́нiе же на́­ше со Отце́мъ и съ сы́номъ его́ Иису́сомъ Христо́мъ.
 • И сiя́ пи́шемъ ва́мъ, да ра́дость ва́ша бу́детъ испо́лнена.
 • И сiе́ е́сть обѣтова́нiе, е́же слы́шахомъ от­ него́ и повѣ́даемъ ва́мъ, я́ко Бо́гъ свѣ́тъ е́сть, и тмы́ въ не́мъ нѣ́сть ни еди́ныя.
 • [Зач. 69.] А́ще рече́мъ, я́ко обще́нiе и́мамы съ ни́мъ, и во тмѣ́ хо́димъ, лже́мъ и не твори́мъ и́стины:
 • а́ще же во свѣ́тѣ хо́димъ, я́коже са́мъ то́й е́сть во свѣ́тѣ, обще́нiе и́мамы дру́гъ ко дру́гу, и кро́вь Иису́са Христа́ Сы́на его́ очища́етъ на́съ от­ вся́каго грѣха́.
 • А́ще рече́мъ, я́ко грѣха́ не и́мамы, себе́ прельща́емъ, и и́стины нѣ́сть въ на́съ.
 • А́ще исповѣ́даемъ грѣхи́ на́шя, вѣ́ренъ е́сть и пра́веденъ, да оста́витъ на́мъ грѣхи́ на́шя и очи́ститъ на́съ от­ вся́кiя непра́вды.
 • А́ще рече́мъ, я́ко не согрѣши́хомъ, лжа́ твори́мъ его́, и сло́во его́ нѣ́сть въ на́съ.
 • Вся́къ вѣ́руяй, я́ко Иису́съ е́сть Христо́съ, от­ Бо́га рожде́нъ е́сть: и вся́къ любя́й ро́ждшаго лю́битъ и рожде́н­наго от­ него́.
 • О се́мъ вѣ́мы, я́ко лю́бимъ ча́да Бо́жiя, егда́ Бо́га лю́бимъ и за́повѣди его́ соблюда́емъ.
 • Сiя́ бо е́сть любы́ Бо́жiя, да за́повѣди его́ соблюда́емъ: и за́повѣди его́ тя́жки не су́ть.
 • Я́ко вся́къ рожде́н­ный от­ Бо́га побѣжда́етъ мíръ: и сiя́ е́сть побѣ́да, побѣди́в­шая мíръ, вѣ́ра на́ша.
 • Кто́ е́сть побѣжда́яй мíръ, то́кмо вѣ́руяй, я́ко Иису́съ е́сть Сы́нъ Бо́жiй?
 • Се́й е́сть при­­ше́дый водо́ю и кро́вiю и Ду́хомъ, Иису́съ Христо́съ, не водо́ю то́чiю, но водо́ю и кро́вiю: и Ду́хъ е́сть свидѣ́тел­ст­вуяй, я́ко Ду́хъ е́сть и́стина.
 • Я́ко трiе́ су́ть свидѣ́тел­ст­ву­ю­щiи на небеси́, Оте́цъ, сло́во и святы́й Ду́хъ: и сі́и три́ еди́но су́ть.
 • И трiе́ су́ть свидѣ́тел­ст­ву­ю­щiи на земли́, ду́хъ и вода́ и кро́вь: и трiе́ во еди́но су́ть.
 • А́ще свидѣ́тел­ст­во человѣ́ческое прiе́млемъ, свидѣ́тел­ст­во Бо́жiе бо́лѣе е́сть: я́ко сiе́ е́сть свидѣ́тел­ст­во Бо́жiе, е́же свидѣ́тел­ст­вова о Сы́нѣ сво­е́мъ.
 • Вѣ́руяй въ Сы́на Бо́жiя и́мать свидѣ́тел­ст­во въ себѣ́: не вѣ́руяй богови лжа́ сотвори́лъ е́сть его́, я́ко не вѣ́рова во свидѣ́тел­ст­во, е́же свидѣ́тел­ст­вова Бо́гъ о Сы́нѣ сво­е́мъ.
 • И сiе́ е́сть свидѣ́тел­ст­во, я́ко живо́тъ вѣ́чный да́лъ е́сть на́мъ Бо́гъ, и се́й живо́тъ въ Сы́нѣ его́ е́сть.
 • Имѣ́яй Сы́на Бо́жiя и́мать живо́тъ: а не имѣ́яй Сы́на Бо́жiя живота́ не и́мать.
 • Сiя́ писа́хъ ва́мъ вѣ́ру­ю­щымъ во и́мя Сы́на Бо́жiя, да вѣ́сте, я́ко живо́тъ вѣ́чный и́мате, и да вѣ́руете во и́мя Сы́на Бо́жiя.
 • И сiе́ е́сть дерзнове́нiе, е́же и́мамы къ нему́, я́ко а́ще чесо́ про́симъ по во́ли его́, послу́шаетъ на́съ:
 • и а́ще вѣ́мы, я́ко послу́шаетъ на́съ, е́же а́ще про́симъ, вѣ́мы, я́ко и́мамы проше́нiя, и́хже проси́хомъ от­ него́.
 • А́ще кто́ у́зритъ бра́та сво­его́ согрѣша́юща грѣ́хъ не къ сме́рти, да про́ситъ, и да́стъ ему́ живо́тъ, согрѣша́ющымъ не къ сме́рти. Е́сть грѣ́хъ къ сме́рти: не о то́мъ, глаго́лю, да мо́лит­ся.
 • Вся́ка непра́вда грѣ́хъ е́сть, и е́сть грѣ́хъ не къ сме́рти.
 • Вѣ́мы, я́ко вся́къ рожде́н­ный от­ Бо́га не согрѣша́етъ: но рожде́н­ный от­ Бо́га блюде́тъ себе́, и лука́вый не при­­каса́ет­ся ему́.
 • Вѣ́мы, я́ко от­ Бо́га есмы́, и мíръ ве́сь во злѣ́ лежи́тъ.
 • Вѣ́мы же, я́ко Сы́нъ Бо́жiй прiи́де и да́лъ е́сть на́мъ [свѣ́тъ и] ра́зумъ, да позна́емъ Бо́га и́стин­наго и да бу́демъ во и́стин­нѣмъ Сы́нѣ его́ Иису́сѣ Христѣ́: се́й е́сть и́стин­ный Бо́гъ и живо́тъ вѣ́чный.
 • Ча́дца, храни́те себе́ от­ тре́бъ и́долскихъ. Ами́нь.

  Коне́цъ собо́рному посла́нiю Иоа́н­нову пе́рвому: и́мать въ себѣ́ гла́въ 5, зача́лъ же церко́вныхъ 7.
 • [Зач. 68Б.] О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, –
 • ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, –
 • о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение – с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом.
 • И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.
 • И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы.
 • [Зач. 69.] Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине;
 • если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.
 • Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины нет в нас.
 • Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
 • Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и сло́ва Его нет в нас.
 • Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и Рожденного от Него.
 • Что мы любим детей Божиих, узнаём из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его.
 • Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его нетяжки.
 • Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша.
 • Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?
 • Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию и Духом, не водою только, но водою и кровию, и Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина.
 • Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино.
 • И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном.
 • Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие – больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем.
 • Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом; не верующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем.
 • Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его.
 • Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни.
 • Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную.
 • И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас.
 • А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, – знаем и то, что получаем просимое от Него.
 • Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы он молился.
 • Всякая неправда есть грех; но есть грех не к смерти.
 • Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему.
 • Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле.
 • Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да позна́ем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная.
 • Дети! храните себя от идолов. Аминь.