Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-е послание Иоанна

 
 • Ви́дите, какову́ любо­́вь да́лъ е́сть Оте́цъ на́мъ, да ча́да Бо́жiя нарече́мся, и бу́демъ. Сего́ ра́ди мíръ не зна́етъ на́съ, зане́ не позна́ его́.
 • Возлю́блен­нiи, ны́нѣ ча́да Бо́жiя есмы́, и не у́ яви́ся, что́ бу́демъ: вѣ́мы же, я́ко, егда́ яви́т­ся, подо́бни ему́ бу́демъ, и́бо у́зримъ его́, я́коже е́сть.
 • И вся́къ имѣ́яй наде́жду сiю́ на́нь, очища́етъ себе́, я́коже о́нъ чи́стъ е́сть.
 • Вся́къ творя́й грѣ́хъ, и беззако́нiе твори́тъ: и грѣ́хъ е́сть беззако́нiе.
 • И вѣ́сте, я́ко о́нъ яви́ся, да грѣхи́ на́шя во́зметъ, и грѣха́ въ не́мъ нѣ́сть.
 • Вся́къ, и́же въ не́мъ пребыва́етъ, не согрѣша́етъ: вся́къ согрѣша́яй не ви́дѣ его́, ни позна́ его́.
 • Ча́дца, никто́же да льсти́тъ ва́съ. Творя́й пра́вду пра́ведникъ е́сть, я́коже о́нъ пра́веденъ е́сть.
 • Творя́й грѣ́хъ от­ дiа́вола е́сть, я́ко испе́рва дiа́волъ согрѣша́етъ. Сего́ ра́ди яви́ся Сы́нъ Бо́жiй да разруши́тъ дѣла́ дiа́воля.
 • Вся́къ рожде́н­ный от­ Бо́га грѣха́ не твори́тъ, я́ко сѣ́мя его́ въ не́мъ пребыва́етъ: и не мо́жетъ согрѣша́ти, я́ко от­ Бо́га рожде́нъ е́сть.
 • Сего́ ра́ди явле́на су́ть ча́да Бо́жiя и ча́да дiа́воля: [Зач. 72.] вся́къ не творя́й пра́вды нѣ́сть от­ Бо́га, и не любя́й бра́та сво­его́.
 • Я́ко се́ е́сть завѣща́нiе, е́же слы́шасте испе́рва, да лю́бимъ дру́гъ дру́га,
 • не я́коже Ка́инъ от­ лука́ваго бѣ́ и закла́ бра́та сво­его́. И за ку́ю вину́ закла́ его́? Я́ко дѣла́ его́ лука́ва бѣ́ша, а бра́та его́ пра́ведна.
 • Не чуди́теся, бра́тiе моя́, а́ще ненави́дитъ ва́съ мíръ.
 • Мы́ вѣ́мы, я́ко преидо́хомъ от­ сме́рти въ живо́тъ, я́ко лю́бимъ бра́тiю: не любя́й бо бра́та пребыва́етъ въ сме́рти.
 • Вся́къ ненави́дяй бра́та сво­его́ человѣко­убі́йца е́сть: и вѣ́сте, я́ко вся́къ человѣко­убі́йца не и́мать живота́ вѣ́чнаго въ себѣ́ пребыва́юща.
 • О се́мъ позна́хомъ любо­́вь, я́ко о́нъ по на́съ Ду́шу свою́ положи́: и мы́ до́лжни есмы́ по бра́тiи ду́шы полага́ти.
 • И́же у́бо и́мать бога́т­ст­во мíра сего́, и ви́дитъ бра́та сво­его́ тре́бу­ю­ща, и затвори́тъ утро́бу свою́ от­ него́, ка́ко любы́ Бо́жiя пребыва́етъ въ не́мъ?
 • Ча́дца моя́, не лю́бимъ сло́вомъ ниже́ язы́комъ, но дѣ́ломъ и и́стиною.
 • И о се́мъ разумѣ́емъ, я́ко от­ и́стины есмы́, и предъ ни́мъ смиря́емъ сердца́ на́ша:
 • зане́ а́ще зазира́етъ на́мъ се́рдце на́­ше, я́ко бо́лiй е́сть Бо́гъ се́рдца на́­шего и вѣ́сть вся́.
 • [Зач. 73А.] Возлю́блен­нiи, а́ще се́рдце на́­ше не за́зритъ на́мъ, дерзнове́нiе и́мамы къ Бо́гу,
 • и его́же а́ще про́симъ, прiе́млемъ от­ него́, я́ко за́повѣди его́ соблюда́емъ и уго́дная предъ ни́мъ твори́мъ.
 • И сiя́ е́сть за́повѣдь его́, да вѣ́руемъ во и́мя Сы́на его́ Иису́са Христа́ и лю́бимъ дру́гъ дру́га, я́коже да́лъ е́сть за́повѣдь на́мъ.
 • И соблюда́яй за́повѣди его́ въ не́мъ пребыва́етъ, и то́й въ не́мъ. И о се́мъ разумѣ́емъ, я́ко пребыва́етъ въ на́съ, от­ Ду́ха, его́же да́лъ е́сть на́мъ.