Скрыть
1:4
1:10
5:2
5:11
5:15
5:19
5:20
5:21
[Зач. 68Б.] Е́же бѣ́ испе́рва, е́же слы́шахомъ, е́же ви́дѣхомъ очи́ма на́шима, е́же узрѣ́хомъ, и ру́ки на́шя осяза́ша, о словеси́ живо́тнѣмъ:
и живо́тъ яви́ся, и ви́дѣхомъ, и свидѣ́тел­ст­вуемъ, и воз­вѣща́емъ ва́мъ живо́тъ вѣ́чный, и́же бѣ́ у Отца́ и яви́ся на́мъ:
е́же ви́дѣхомъ и слы́шахомъ, повѣ́даемъ ва́мъ, да и вы́ обще́нiе и́мате съ на́ми: обще́нiе же на́­ше со Отце́мъ и съ сы́номъ его́ Иису́сомъ Христо́мъ.
И сiя́ пи́шемъ ва́мъ, да ра́дость ва́ша бу́детъ испо́лнена.
И сiе́ е́сть обѣтова́нiе, е́же слы́шахомъ от­ него́ и повѣ́даемъ ва́мъ, я́ко Бо́гъ свѣ́тъ е́сть, и тмы́ въ не́мъ нѣ́сть ни еди́ныя.
[Зач. 69.] А́ще рече́мъ, я́ко обще́нiе и́мамы съ ни́мъ, и во тмѣ́ хо́димъ, лже́мъ и не твори́мъ и́стины:
а́ще же во свѣ́тѣ хо́димъ, я́коже са́мъ то́й е́сть во свѣ́тѣ, обще́нiе и́мамы дру́гъ ко дру́гу, и кро́вь Иису́са Христа́ Сы́на его́ очища́етъ на́съ от­ вся́каго грѣха́.
А́ще рече́мъ, я́ко грѣха́ не и́мамы, себе́ прельща́емъ, и и́стины нѣ́сть въ на́съ.
А́ще исповѣ́даемъ грѣхи́ на́шя, вѣ́ренъ е́сть и пра́веденъ, да оста́витъ на́мъ грѣхи́ на́шя и очи́ститъ на́съ от­ вся́кiя непра́вды.
А́ще рече́мъ, я́ко не согрѣши́хомъ, лжа́ твори́мъ его́, и сло́во его́ нѣ́сть въ на́съ.
Вся́къ вѣ́руяй, я́ко Иису́съ е́сть Христо́съ, от­ Бо́га рожде́нъ е́сть: и вся́къ любя́й ро́ждшаго лю́битъ и рожде́н­наго от­ него́.
О се́мъ вѣ́мы, я́ко лю́бимъ ча́да Бо́жiя, егда́ Бо́га лю́бимъ и за́повѣди его́ соблюда́емъ.
Сiя́ бо е́сть любы́ Бо́жiя, да за́повѣди его́ соблюда́емъ: и за́повѣди его́ тя́жки не су́ть.
Я́ко вся́къ рожде́н­ный от­ Бо́га побѣжда́етъ мíръ: и сiя́ е́сть побѣ́да, побѣди́в­шая мíръ, вѣ́ра на́ша.
Кто́ е́сть побѣжда́яй мíръ, то́кмо вѣ́руяй, я́ко Иису́съ е́сть Сы́нъ Бо́жiй?
Се́й е́сть при­­ше́дый водо́ю и кро́вiю и Ду́хомъ, Иису́съ Христо́съ, не водо́ю то́чiю, но водо́ю и кро́вiю: и Ду́хъ е́сть свидѣ́тел­ст­вуяй, я́ко Ду́хъ е́сть и́стина.
Я́ко трiе́ су́ть свидѣ́тел­ст­ву­ю­щiи на небеси́, Оте́цъ, сло́во и святы́й Ду́хъ: и сі́и три́ еди́но су́ть.
И трiе́ су́ть свидѣ́тел­ст­ву­ю­щiи на земли́, ду́хъ и вода́ и кро́вь: и трiе́ во еди́но су́ть.
А́ще свидѣ́тел­ст­во человѣ́ческое прiе́млемъ, свидѣ́тел­ст­во Бо́жiе бо́лѣе е́сть: я́ко сiе́ е́сть свидѣ́тел­ст­во Бо́жiе, е́же свидѣ́тел­ст­вова о Сы́нѣ сво­е́мъ.
Вѣ́руяй въ Сы́на Бо́жiя и́мать свидѣ́тел­ст­во въ себѣ́: не вѣ́руяй богови лжа́ сотвори́лъ е́сть его́, я́ко не вѣ́рова во свидѣ́тел­ст­во, е́же свидѣ́тел­ст­вова Бо́гъ о Сы́нѣ сво­е́мъ.
И сiе́ е́сть свидѣ́тел­ст­во, я́ко живо́тъ вѣ́чный да́лъ е́сть на́мъ Бо́гъ, и се́й живо́тъ въ Сы́нѣ его́ е́сть.
Имѣ́яй Сы́на Бо́жiя и́мать живо́тъ: а не имѣ́яй Сы́на Бо́жiя живота́ не и́мать.
Сiя́ писа́хъ ва́мъ вѣ́ру­ю­щымъ во и́мя Сы́на Бо́жiя, да вѣ́сте, я́ко живо́тъ вѣ́чный и́мате, и да вѣ́руете во и́мя Сы́на Бо́жiя.
И сiе́ е́сть дерзнове́нiе, е́же и́мамы къ нему́, я́ко а́ще чесо́ про́симъ по во́ли его́, послу́шаетъ на́съ:
и а́ще вѣ́мы, я́ко послу́шаетъ на́съ, е́же а́ще про́симъ, вѣ́мы, я́ко и́мамы проше́нiя, и́хже проси́хомъ от­ него́.
А́ще кто́ у́зритъ бра́та сво­его́ согрѣша́юща грѣ́хъ не къ сме́рти, да про́ситъ, и да́стъ ему́ живо́тъ, согрѣша́ющымъ не къ сме́рти. Е́сть грѣ́хъ къ сме́рти: не о то́мъ, глаго́лю, да мо́лит­ся.
Вся́ка непра́вда грѣ́хъ е́сть, и е́сть грѣ́хъ не къ сме́рти.
Вѣ́мы, я́ко вся́къ рожде́н­ный от­ Бо́га не согрѣша́етъ: но рожде́н­ный от­ Бо́га блюде́тъ себе́, и лука́вый не при­­каса́ет­ся ему́.
Вѣ́мы, я́ко от­ Бо́га есмы́, и мíръ ве́сь во злѣ́ лежи́тъ.
Вѣ́мы же, я́ко Сы́нъ Бо́жiй прiи́де и да́лъ е́сть на́мъ [свѣ́тъ и] ра́зумъ, да позна́емъ Бо́га и́стин­наго и да бу́демъ во и́стин­нѣмъ Сы́нѣ его́ Иису́сѣ Христѣ́: се́й е́сть и́стин­ный Бо́гъ и живо́тъ вѣ́чный.
Ча́дца, храни́те себе́ от­ тре́бъ и́долскихъ. Ами́нь.

Коне́цъ собо́рному посла́нiю Иоа́н­нову пе́рвому: и́мать въ себѣ́ гла́въ 5, зача́лъ же церко́вныхъ 7.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов