Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

3-я книга Царств

 
 • И во осмо­е­на́­де­сять лѣ́то ца́р­ст­ва иеровоа́ма сы́на нава́това, воцари́ся Аві́а сы́нъ ровоа́мль надъ Иу́дою,
 • и три́ лѣ́та ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тере его́ мааха́, дщи́ Авессало́мля.
 • И хожда́­ше во всѣ́хъ грѣсѣ́хъ отца́ сво­его́, я́же сотвори́ предъ ни́мъ, и не бѣ́ се́рдце его́ соверше́но съ Го́сподемъ Бо́гомъ его́, я́коже се́рдце дави́да отца́ его́:
 • я́ко дави́да ра́ди оста́ви ему́ Госпо́дь Бо́гъ его́ оста́нокъ во Иерусали́мѣ, да воз­ста́витъ по не́мъ ча́да его́ и утверди́тъ Иерусали́мъ,
 • поне́же сотвори́ дави́дъ пра́вое предъ Го́сподемъ и не уклони́ся от­ всѣ́хъ, я́же заповѣ́да ему́ вся́ дни́ живота́ его́, кромѣ́ сло́ва урі́и Хетте́анина.
 • И бра́нь бѣ́ между́ ровоа́момъ и между́ иеровоа́момъ во вся́ дни́ живота́ и́хъ.
 • И про́чая слове́съ Аві́иныхъ, и вся́ я́же сотвори́, не се́ ли, сiя́ напи́сана въ кни́зѣ сло́въ дні́й царе́й Иу́диныхъ? И бра́нь бѣ́ между́ Аві́ею и между́ иеровоа́момъ.
 • И у́спе Аві́а со отцы́ сво­и́ми въ двадеся́тое лѣ́то иеровоа́ма, и погребо́ша его́ со отцы́ его́ во гра́дѣ дави́довѣ. И воцари́ся а́са сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
 • И въ лѣ́то двадеся́тое иеровоа́ма царя́ Изра́илева, ца́р­ст­воваше а́са надъ Иу́дою,
 • и четы́редесять и еди́но лѣ́то ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тере его́ Ана́, дщи́ Авессало́мля.
 • И сотвори́ а́са пра́вое предъ Го́сподемъ, я́коже дави́дъ оте́цъ его́,
 • и отъ­я́ скве́рная от­ земли́, и искорени́ вся́ изва́ян­ная, я́же сотвори́ша отцы́ его́,
 • и Ану́ ма́терь свою́ от­ста́ви е́же не владѣ́ти е́й, поне́же сотвори́ со́нмище въ дубра́вѣ сво­е́й: и изсѣче́ а́са га́й ея́ и сожже́ огне́мъ въ пото́цѣ ке́дрстѣмъ:
 • высо́кихъ же не искорени́, оба́че се́рдце а́сы бѣ́ соверше́н­но предъ Го́сподемъ во вся́ дни́ его́:
 • и внесе́ столпы́ отца́ сво­его́, и столпы́ своя́ внесе́ во хра́мъ Госпо́день сре́бряны и зла́ты, и сосу́ды.
 • И бра́нь бѣ́ между́ а́сою и между́ Ваа́сомъ царе́мъ Изра́илевымъ во вся́ дни́ и́хъ.
 • И взы́де Ваа́са ца́рь Изра́илевъ на Иу́ду и созда́ ра́му, я́ко не бы́ти на исхожде́нiе и вхожде́нiе а́сѣ царю́ Иу́дину.
 • И взя́ а́са все́ сребро́ и зла́то обрѣ́тшееся въ сокро́вищахъ до́му Госпо́дня и въ сокро́вищахъ до́му царе́ва и даде́ я́ въ ру́цѣ о́трокъ сво­и́хъ: и посла́ и́хъ ца́рь а́са ко сы́ну Аде́рову сы́ну тавере́ма во рамма́нъ, ко сы́ну азаи́ла, царя́ Си́рскаго, живу́щаго въ дама́сцѣ, глаго́ля:
 • положи́ завѣ́тъ между́ мно́ю и тобо́ю, и между́ отце́мъ мо­и́мъ и отце́мъ тво­и́мъ: се́, посла́хъ ти́ да́ры, сребро́ и зла́то: прiиди́, разруши́ завѣ́тъ тво́й, и́же со Ваа́сою царе́мъ Изра́илевымъ, да отъи́детъ от­ мене́.
 • И послу́ша сы́нъ Аде́ровъ царя́ а́сы, и посла́ во­ево́ды си́лъ сво­и́хъ на гра́ды Изра́илевы, и порази́ша Аи́на и Да́на, и Аве́ля, до́му маахі́ина, и ве́сь хен­нере́ѳъ, да́же до всея́ земли́ Нефѳали́мли.
 • И бы́сть я́ко услы́ша Ваа́са, и оста́ви созида́ти ра́му, и воз­врати́ся во Ѳе́рсу.
 • Ца́рь же а́са заповѣ́да всему́ Иу́дѣ во енаки́мѣ, и взя́ша ка́менiе изъ ра́мы и древа́ ея́, и́миже основа́ Ваа́са, и созда́ въ ни́хъ ца́рь а́са вся́къ хо́лмъ Венiами́нь и стра́жбища.
 • Про́чая же слове́съ а́синыхъ, и вся́ си́ла его́, и вся́ я́же сотвори́, и гра́ды я́же созда́, не се́ ли, сiя́ пи́сана су́ть въ кни́зѣ слове́съ дні́й царе́й Иу́диныхъ? Оба́че во вре́мя ста́рости сво­ея́ нача́тъ болѣ́ти нога́ма сво­и́ма:
 • и у́спе а́са со отцы́ сво­и́ми, и погребе́нъ бы́сть во гра́дѣ дави́да отца́ сво­его́. И воцари́ся Иосафа́тъ сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
 • Нава́тъ же сы́нъ иеровоа́мль нача́ ца́р­ст­вовати надъ Изра́илемъ во второ́е лѣ́то а́сы царя́ Иу́дина, и ца́р­ст­вова надъ Изра́илемъ два́ лѣ́та,
 • и сотвори́ лука́вое предъ Го́сподемъ, и хожда́­ше путе́мъ отца́ сво­его́ и во грѣсѣ́хъ его́, и́миже согрѣши́ти сотвори́ Изра́илю.
 • И обсѣ́де его́ Ваа́са сы́нъ Ахі́инъ въ дому́ велаа́на сы́на Ахі́ина, и уби́ его́ во гаваѳо́нѣ иноплеме́н­ничи: нава́тъ же и ве́сь Изра́иль обсѣдо́ша гаваѳо́нъ.
 • И умертви́ его́ Ваа́са въ лѣ́то тре́тiе а́сы царя́ Иу́дина, и воцари́ся вмѣ́сто его́.
 • И бы́сть егда́ воцари́ся, изби́ ве́сь до́мъ иеровоа́мль и не оста́ви ничто́же от­ всего́ дыха́нiя иеровоа́мля, до́ндеже искорени́ и́хъ по глаго́лу Госпо́дню, его́же глаго́ла руко́ю раба́ сво­его́ Ахі́и Силони́тскаго,
 • грѣ́хъ ра́ди иеровоа́млихъ, и́же согрѣши́, и́же введе́ во грѣ́хъ Изра́иля, и въ прогнѣ́ванiи его́, и́мже прогнѣ́ва Го́спода Бо́га Изра́илева.
 • И про́чая словеса́ нава́та, и вся́ я́же сотвори́, не се́ ли, сiя́ пи́сана су́ть въ кни́зѣ слове́съ дні́й царе́й Изра́илевыхъ?
 • И бя́ше бра́нь между́ а́сою [царе́мъ Иу́динымъ] и Ваа́сою царе́мъ Изра́илевымъ во вся́ дни́ и́хъ.
 • И въ тре́тiе лѣ́то а́сы царя́ Иу́дина ца́р­ст­вова Ваа́са сы́нъ Ахі́инъ надъ всѣ́мъ Изра́илемъ во Ѳе́рсѣ два́десять и четы́ре лѣ́та,
 • и сотвори́ лука́вое предъ Го́сподемъ, и и́де путе́мъ иеровоа́ма сы́на нава́това, и во грѣсѣ́хъ его́, и́миже въ согрѣше́нiе при­­веде́ Изра́иля.
 • В восемнадцатый год царствования Иеровоама, сына Наватова, Авия воцарился над Иудеями.
 • Три года он царствовал в Иерусалиме; имя матери его Мааха, дочь Авессалома.
 • Он ходил во всех грехах отца своего, которые тот делал прежде него, и сердце его не было предано Господу Богу его, как сердце Давида, отца его.
 • Но ради Давида Господь Бог его дал ему светильник в Иерусалиме, восставив по нем сына его и утвердив Иерусалим,
 • потому что Давид делал угодное пред очами Господа и не отступал от всего того, что Он заповедал ему, во все дни жизни своей, кроме поступка с Уриею Хеттеянином.
 • И война была между Ровоамом и Иеровоамом во все дни жизни их.
 • Прочие дела Авии, всё, что он сделал, описано в летописи царей Иудейских. И была война между Авиею и Иеровоамом.
 • И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Аса, сын его, вместо него.
 • В двадцатый год царствования Иеровоама, царя Израильского, воцарился Аса над Иудеями
 • и сорок один год царствовал в Иерусалиме; имя матери его Ана́, дочь Авессалома.
 • Аса делал угодное пред очами Господа, как Давид, отец его.
 • Он изгнал блудников из земли и отверг всех идолов, которых сделали отцы его,
 • и даже мать свою Ану́ лишил звания царицы за то, что она сделала истукан Астарты; и изрубил Аса истукан ее и сжег у потока Кедрона.
 • Высоты же не были уничтожены. Но сердце Асы было предано Господу во все дни его.
 • И внес он в дом Господень вещи, посвященные отцом его, и вещи, посвященные им: серебро и золото и сосуды.
 • И война была между Асою и Ваасою, царем Израильским, во все дни их.
 • И вышел Вааса, царь Израильский, против Иудеи и начал строить Раму, чтобы никто не выходил и не уходил к Асе, царю Иудейскому.
 • И взял Аса все серебро и золото, остававшееся в сокровищницах дома Господня и в сокровищницах дома царского, и дал его в руки слуг своих, и послал их царь Аса к Венададу, сыну Тавримона, сына Хезионова, царю Сирийскому, жившему в Дамаске, и сказал:
 • союз да будет между мною и между тобою, как был между отцом моим и между отцом твоим; вот, я посылаю тебе в дар серебро и золото; расторгни союз твой с Ваасою, царем Израильским, чтобы он отошел от меня.
 • И послушался Венадад царя Асы, и послал военачальников своих против городов Израильских, и поразил Аин и Дан и Авел-Беф-Мааху и весь Киннероф, по всей земле Неффалима.
 • Услышав о сем, Вааса перестал строить Раму и возвратился в Фирцу.
 • Царь же Аса созвал всех Иудеев, никого не исключая, и вынесли они из Рамы камни и дерева, которые Вааса употреблял для строения. И выстроил из них царь Аса Гиву Вениаминову и Мицпу.
 • Все прочие дела Асы и все подвиги его, и всё, что он сделал, и города, которые он построил, описаны в летописи царей Иудейских, кроме того, что в старости своей он был болен ногами.
 • И почил Аса с отцами своими и погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего. И воцарился Иосафат, сын его, вместо него.
 • Нават же, сын Иеровоамов, воцарился над Израилем во второй год Асы, царя Иудейского, и царствовал над Израилем два года.
 • И делал он неугодное пред очами Господа, ходил путем отца своего и во грехах его, которыми тот ввел Израиля в грех.
 • И сделал против него заговор Вааса, сын Ахии, из дома Иссахарова, и убил его Вааса при Гавафоне Филистимском, когда Нават и все Израильтяне осаждали Гавафон;
 • и умертвил его Вааса в третий год Асы, царя Иудейского, и воцарился вместо него.
 • Когда он воцарился, то избил весь дом Иеровоамов, не оставил ни души у Иеровоама, доколе не истребил его, по слову Господа, которое Он изрек чрез раба Своего Ахию Силомлянина,
 • за грехи Иеровоама, которые он сам делал и которыми ввел в грех Израиля, за оскорбление, которым он прогневал Господа Бога Израилева.
 • Прочие дела Навата, всё, что он сделал, описано в летописи царей Израильских.
 • И война была между Асою и Ваасою, царем Израильским, во все дни их.
 • В третий год Асы, царя Иудейского, воцарился Вааса, сын Ахии, над всеми Израильтянами в Фирце и царствовал двадцать четыре года.
 • И делал неугодное пред очами Господними и ходил путем Иеровоама и во грехах его, которыми тот ввел в грех Израиля.
 • 尼 八 的 儿 子 耶 罗 波 安 王 十 八 年 , 亚 比 央 登 基 作 犹 大 王 ,
 • 在 耶 路 撒 冷 作 王 三 年 。 他 母 亲 名 叫 玛 迦 , 是 押 沙 龙 的 女 儿 。
 • 亚 比 央 行 他 父 亲 在 他 以 前 所 行 的 一 切 恶 , 他 的 心 不 像 他 祖 大 卫 的 心 , 诚 诚 实 实 地 顺 服 耶 和 华 他 的 神 。
 • 然 而 耶 和 华 他 的 神 因 大 卫 的 缘 故 , 仍 使 他 在 耶 路 撒 冷 有 灯 光 , 叫 他 儿 子 接 续 他 作 王 , 坚 立 耶 路 撒 冷 。
 • 因 为 大 卫 除 了 赫 人 乌 利 亚 那 件 事 , 都 是 行 耶 和 华 眼 中 看 为 正 的 事 , 一 生 没 有 违 背 耶 和 华 一 切 所 吩 咐 的 。
 • 罗 波 安 在 世 的 日 子 常 与 耶 罗 波 安 争 战 。
 • 亚 比 央 其 馀 的 事 , 凡 他 所 行 的 , 都 写 在 犹 大 列 王 记 上 。 亚 比 央 常 与 耶 罗 波 安 争 战 。
 • 亚 比 央 与 他 列 祖 同 睡 , 葬 在 大 卫 的 城 里 。 他 儿 子 亚 撒 接 续 他 作 王 。
 • 以 色 列 王 耶 罗 波 安 二 十 年 , 亚 撒 登 基 作 犹 大 王 ,
 • 在 耶 路 撒 冷 作 王 四 十 一 年 。 他 祖 母 名 叫 玛 迦 , 是 押 沙 龙 的 女 儿 。
 • 亚 撒 效 法 他 祖 大 卫 行 耶 和 华 眼 中 看 为 正 的 事 ,
 • 从 国 中 除 去 娈 童 , 又 除 掉 他 列 祖 所 造 的 一 切 偶 像 。
 • 并 且 贬 了 他 祖 母 玛 迦 太 后 的 位 , 因 她 造 了 可 憎 的 偶 像 亚 舍 拉 。 亚 撒 砍 下 她 的 偶 像 , 烧 在 汲 沦 溪 边 ,
 • 只 是 邱 坛 还 没 有 废 去 。 亚 撒 一 生 却 向 耶 和 华 存 诚 实 的 心 。
 • 亚 撒 将 他 父 亲 所 分 别 为 圣 , 与 自 己 所 分 别 为 圣 的 金 银 和 器 皿 , 都 奉 到 耶 和 华 的 殿 里 。
 • 亚 撒 和 以 色 列 王 巴 沙 在 世 的 日 子 常 常 争 战 。
 • 以 色 列 王 巴 沙 上 来 要 攻 击 犹 大 , 修 筑 拉 玛 , 不 许 人 从 犹 大 王 亚 撒 那 里 出 入 。
 • 于 是 亚 撒 将 耶 和 华 殿 和 王 宫 府 库 里 所 剩 下 的 金 银 都 交 在 他 臣 仆 手 中 , 打 发 他 们 往 住 大 马 色 的 亚 兰 王 希 旬 的 孙 子 , 他 伯 利 们 的 儿 子 便 哈 达 那 里 去 ,
 • 说 , 你 父 曾 与 我 父 立 约 , 我 与 你 也 要 立 约 。 现 在 我 将 金 银 送 你 为 礼 物 , 求 你 废 掉 你 与 以 色 列 王 巴 沙 所 立 的 约 , 使 他 离 开 我 。
 • 便 哈 达 听 从 亚 撒 王 的 话 , 派 军 长 去 攻 击 以 色 列 的 城 邑 。 他 们 就 攻 破 以 云 , 但 , 亚 伯 伯 玛 迦 , 基 尼 烈 全 境 , 拿 弗 他 利 全 境 。
 • 巴 沙 听 见 , 就 停 工 不 修 筑 拉 玛 了 , 仍 住 在 得 撒 。
 • 于 是 亚 撒 王 宣 告 犹 大 众 人 , 不 准 一 个 推 辞 , 吩 咐 他 们 将 巴 沙 修 筑 拉 玛 所 用 的 石 头 , 木 头 都 运 去 , 用 以 修 筑 便 雅 悯 的 迦 巴 和 米 斯 巴 。
 • 亚 撒 其 馀 的 事 , 凡 他 所 行 的 , 并 他 的 勇 力 与 他 所 建 筑 的 城 邑 , 都 写 在 犹 大 列 王 记 上 。 亚 撒 年 老 的 时 候 , 脚 上 有 病 。
 • 亚 撒 与 他 列 祖 同 睡 , 葬 在 他 祖 大 卫 城 他 列 祖 的 坟 地 里 。 他 儿 子 约 沙 法 接 续 他 作 王 。
 • 犹 大 王 亚 撒 第 二 年 , 耶 罗 波 安 的 儿 子 拿 答 登 基 作 以 色 列 王 共 二 年 ,
 • 拿 答 行 耶 和 华 眼 中 看 为 恶 的 事 , 行 他 父 亲 所 行 的 , 犯 他 父 亲 使 以 色 列 人 陷 在 罪 里 的 那 罪 。
 • 以 萨 迦 人 亚 希 雅 的 儿 子 巴 沙 背 叛 拿 答 , 在 非 利 士 的 基 比 顿 杀 了 他 。 那 时 拿 答 和 以 色 列 众 人 正 围 困 基 比 顿 。
 • 在 犹 大 王 亚 撒 第 三 年 巴 沙 杀 了 他 , 篡 了 他 的 位 。
 • 巴 沙 一 作 王 就 杀 了 耶 罗 波 安 的 全 家 , 凡 有 气 息 的 没 有 留 下 一 个 , 都 灭 尽 了 , 正 应 验 耶 和 华 藉 他 仆 人 示 罗 人 亚 希 雅 所 说 的 话 。
 • 这 是 因 为 耶 罗 波 安 所 犯 的 罪 使 以 色 列 人 陷 在 罪 里 , 惹 动 耶 和 华 以 色 列 神 的 怒 气 。
 • 拿 答 其 馀 的 事 , 凡 他 所 行 的 , 都 写 在 以 色 列 诸 王 记 上 。
 • 亚 撒 和 以 色 列 王 巴 沙 在 世 的 日 子 常 常 争 战 。
 • 犹 大 王 亚 撒 第 三 年 , 亚 希 雅 的 儿 子 巴 沙 在 得 撒 登 基 作 以 色 列 众 人 的 王 共 二 十 四 年 。
 • 他 行 耶 和 华 眼 中 看 为 恶 的 事 , 行 耶 罗 波 安 所 行 的 道 , 犯 他 使 以 色 列 人 陷 在 罪 里 的 那 罪 。