Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

3-я книга Царств

 
 • И бы́сть по дне́хъ мно́зѣхъ, и глаго́лъ Госпо́день бы́сть ко илiи́ въ лѣ́то тре́тiе глаго́ля: иди́ и яви́ся Ахаа́ву, и да́мъ до́ждь на лице́ земли́.
 • И и́де илiа́ ко Ахаа́ву яви́тися, и бѣ́ гла́дъ крѣ́покъ въ самарі́и.
 • И при­­зва́ Ахаа́въ Авді́а стро­и́теля до́му: и Авді́й бѣ́ боя́ся Го́спода зѣло́.
 • И бы́сть егда́ нача́ избива́ти Иезаве́ль проро́ки Госпо́дни, и взя́ Авді́й сто́ муже́й проро́ки и скры́ я́ по пяти́десяти во дво­и́хъ верте́пѣхъ и кормя́ше и́хъ хлѣ́бомъ и водо́ю.
 • И рече́ Ахаа́въ ко Авді́ю: гряди́, и пре́йдемъ на зе́млю, и на исто́чники водны́я, и на вся́ пото́ки, да не́гли ка́ко обря́щемъ бы́лiе и преко́рмимъ ко́ни и мски́, да не изги́бнутъ от­ ско́тъ.
 • И раздѣли́ша себѣ́ пу́ть ити́ по нему́: Ахаа́въ и́де путе́мъ еди́нымъ еди́нъ, и Авді́й и́де путе́мъ други́мъ еди́нъ.
 • И бѣ́ Авді́й еди́нъ на пути́: и прiи́де илiа́ на срѣ́тенiе ему́ еди́нъ. И Авді́й потща́ся, и паде́ на лице́ свое́ и рече́: ты́ ли еси́ са́мъ, го́споди мо́й илiе́?
 • И рече́ илiа́ ко Авді́ю: а́зъ е́смь: иди́ и повѣ́ждь господи́ну тво­ему́, глаго́ля: се́, илiа́.
 • И рече́ Авді́й: что́ согрѣши́хъ а́зъ, я́ко предае́ши раба́ тво­его́ въ ру́цѣ Ахаа́вли е́же умертви́ти мя́?
 • жи́въ Госпо́дь Бо́гъ тво́й, а́ще е́сть язы́къ или́ ца́р­ст­во, а́може не посла́ господи́нъ мо́й иска́ти тебе́: и рѣ́ша, нѣ́сть: и закля́ ца́р­ст­во и страны́ его́, я́ко не обрѣ́те тебе́:
 • и ны́нѣ ты́ глаго́леши ми́: иди́, воз­вѣсти́ господи́ну тво­ему́: се́, илiа́:
 • и бу́детъ егда́ а́зъ от­иду́ от­ тебе́, и Ду́хъ Госпо́день во́зметъ тя́ въ зе́млю, ея́же не вѣ́мъ, и вни́ду воз­вѣсти́ти Ахаа́ву, и не обря́щетъ тебе́, и убiе́тъ мя́: ра́бъ же тво́й е́сть боя́йся Го́спода от­ ю́ности сво­ея́:
 • или́ не воз­вѣсти́ся тебѣ́ господи́ну мо­ему́, я́же сотвори́хъ, егда́ убива́­ше Иезаве́ль проро́ки Госпо́дни, и сокры́хъ проро́ки Госпо́дни сто́ муже́й, по пяти́десяти въ верте́пѣ, и корми́хъ и́хъ хлѣ́бомъ и водо́ю?
 • и ны́нѣ ты́ глаго́леши ми́: иди́, повѣ́ждь господи́ну тво­ему́: се́, илiа́: и убiе́тъ мя́.
 • И рече́ илiа́: жи́въ Госпо́дь си́лъ, ему́же предстою́ предъ ни́мъ, я́ко дне́сь покажу́ся ему́.
 • И и́де Авді́й во срѣ́тенiе Ахаа́ву и воз­вѣсти́ ему́. И ускори́ Ахаа́въ и и́де во срѣ́тенiе илiи́.
 • И бы́сть егда́ узрѣ́ Ахаа́въ илiю́, и рече́ Ахаа́въ ко илiи́: ты́ ли еси́ развраща́яй Изра́иля?
 • И рече́ илiа́: не развраща́ю а́зъ Изра́иля, но ра́звѣ ты́ и до́мъ отца́ тво­его́, егда́ оста́висте вы́ Го́спода Бо́га ва́­шего и идо́сте вслѣ́дъ Ваа́ла:
 • и ны́нѣ посли́ и собери́ ко мнѣ́ всего́ Изра́иля на го́ру карми́лскую, и проро́ки сту́дныя Ваа́ловы четы́реста и пятьдеся́тъ, и проро́ковъ дубра́вныхъ четы́реста, яду́щихъ трапе́зу Иезаве́лину.
 • И посла́ Ахаа́въ во ве́сь Изра́иль, и при­­веде́ вся́ проро́ки на го́ру карми́лскую.
 • И при­­веде́ ко всѣ́мъ и́мъ илiю́, и рече́ и́мъ илiа́: доко́лѣ вы́ хра́млете на о́бѣ плеснѣ́ ва́шы? а́ще е́сть Госпо́дь Бо́гъ, иди́те вслѣ́дъ его́: а́ще же Ваа́лъ е́сть, то́ иди́те за ни́мъ. И не от­вѣща́ша лю́дiе словесе́.
 • И рече́ илiа́ къ лю́демъ: а́зъ оста́хъ проро́къ Госпо́день еди́нъ: и проро́цы Ваа́ловы четы́реста и пятьдеся́тъ муже́й, и проро́ковъ дубра́вныхъ четы́реста.
 • [И рече́ илiа́:] да дадя́тъ на́мъ два́ вола́, и да изберу́тъ себѣ́ еди́наго, и да расте́шутъ и́ [на у́ды], и воз­ложа́тъ на дрова́, и да не воз­гнѣтя́тъ огня́: и а́зъ растешу́ вола́ друга́го, и воз­ложу́ на дрова́, и огня́ не воз­гнѣщу́:
 • и да при­­зовете́ имена́ бого́въ ва́шихъ, и а́зъ при­­зову́ и́мя Го́спода Бо́га мо­его́: и бу́детъ Бо́гъ, и́же а́ще послу́шаетъ огне́мъ, то́й е́сть Бо́гъ. И от­вѣща́ша вси́ лю́дiе и рѣ́ша: до́бръ глаго́лъ [илiи́нъ], его́же глаго́ла [да бу́детъ та́ко].
 • И рече́ илiа́ проро́комъ сту́днымъ: избери́те себѣ́ юнца́ еди́наго, и сотвори́те вы́ пре́жде, я́ко ва́съ е́сть мно́же­с­т­во: и при­­зови́те имена́ бого́въ ва́шихъ, и огня́ не воз­гнѣща́йте.
 • И поя́ша юнца́, и сотвори́ша [та́ко], и при­­зыва́ху и́мя Ваа́лово от­ у́тра до полу́дне, и рѣ́ша: послу́шай на́съ, Ваа́ле, послу́шай на́съ. И не бѣ́ гла́са, ни послуша́нiя. И риста́ху о́коло же́ртвен­ника, его́же сотвори́ша.
 • И бы́сть въ полу́дне, и поруга́ся и́мъ илiа́ Ѳесви́тянинъ и рече́: зови́те гла́сомъ вели́кимъ, я́ко бо́гъ е́сть, я́ко непра́здность ему́ е́сть, и не́гли что́ и́но стро́итъ, или́ спи́тъ са́мъ, и воста́нетъ.
 • И зовя́ху гла́сомъ вели́кимъ, и кроя́хуся по обы́чаю сво­ему́ ножа́ми, и мно́зи би́шася бичми́, до проли́тiя кро́ве сво­ея́,
 • и прорица́ху, до́ндеже пре́йде ве́черъ: и бы́сть егда́ прiи́де вре́мя взы́ти же́ртвѣ, и не бѣ́ гла́са, ниже́ послуша́нiя. И рече́ илiа́ Ѳесви́тянинъ проро́комъ сту́днымъ, глаго́ля: от­ступи́те ны́нѣ, да и а́зъ сотворю́ же́ртву мою́. И от­ступи́ша ті́и, и умо́лкнуша.
 • И рече́ илiа́ къ лю́демъ: при­­ступи́те ко мнѣ́. И при­­ступи́ша вси́ лю́дiе къ нему́.
 • И взя́ илiа́ два­на́­де­сять ка́менiй по числу́ колѣ́нъ Изра́илевыхъ, я́коже глаго́ла къ нему́ Госпо́дь, глаго́ля: Изра́иль бу́детъ и́мя твое́.
 • И созда́ ка́менiе во и́мя Госпо́дне, и изцѣли́ олта́рь раско́пан­ный, и сотвори́ мо́ре вмѣща́ющее двѣ́ мѣ́ры сѣ́мене о́крестъ олтаря́.
 • И воскладе́ дрова́ на олта́рь, его́же сотвори́, и растеса́ на у́ды всесожега́емая, и воз­ложи́ на дрова́, и воскладе́ на олта́рь.
 • И рече́ илiа́: при­­неси́те ми́ четы́ри водоно́сы воды́, и воз­лива́йте на всесожже́нiе и на полѣ́на. И сотвори́ша та́ко. И рече́: удво́йте. И удво́иша. И рече́: утро́йте. И утро́иша.
 • И прохожда́­ше вода́ о́крестъ олтаря́, и мо́ре испо́лнися воды́.
 • И возопи́ илiа́ на небо и рече́: Го́споди Бо́же Авраа́мовъ и Исаа́ковъ и Иа́ковль, послу́шай мене́, Го́споди, послу́шай мене́ дне́сь огне́мъ, и да уразумѣ́ютъ вси́ лю́дiе сі́и, я́ко ты́ еси́ Госпо́дь еди́нъ Изра́илевъ, и а́зъ ра́бъ тво́й, и тебе́ ра́ди сотвори́хъ дѣла́ сiя́:
 • послу́шай мене́, Го́споди, послу́шай мене́ огне́мъ, и да разумѣ́ютъ вси́ лю́дiе сі́и, я́ко ты́ еси́ [еди́нъ] Госпо́дь Бо́гъ, и ты́ обрати́лъ еси́ сердца́ люді́й си́хъ вслѣ́дъ тебе́.
 • И спаде́ о́гнь от­ Го́спода съ небесе́, и пояде́ всесожега́емая, и дрова́, и во́ду, я́же въ мо́ри, и ка́менiе и пе́рсть полиза́ о́гнь.
 • И падо́ша вси́ лю́дiе на лице́ свое́ и рѣ́ша: во­и́стин­ну Госпо́дь Бо́гъ то́й е́сть Бо́гъ.
 • И рече́ илiа́ къ лю́демъ: по­има́йте проро́ки Ваа́ловы, да ни еди́нъ скры́ет­ся от­ ни́хъ. И я́ша и́хъ, и веде́ я́ илiа́ на пото́къ ки́ссовъ, и закла́ и́хъ та́мо.
 • И рече́ илiа́ ко Ахаа́ву: взы́ди, и я́ждь и пі́й, я́ко гла́съ е́сть дожде́внаго хожде́нiя.
 • И взы́де Ахаа́въ я́сти и пи́ти. Илiа́ же взы́де на карми́лъ, и преклони́ся на зе́млю, и положи́ лице́ свое́ между́ колѣ́нома сво­и́ма,
 • и рече́ о́трочищу сво­ему́: взы́ди и воз­зри́ на пу́ть морскі́й. И взы́де, и воз­зрѣ́ о́трочищь, и рече́: нѣ́сть ничто́же. И рече́ илiа́: и ты́ обрати́ся седми́жды.
 • И обрати́ся о́трочищь седми́жды: и бы́сть въ седмо́е, и се́, о́блакъ ма́лъ, а́ки слѣ́дъ ноги́ му́жескiя, воз­нося́щь во́ду изъ мо́ря. И рече́: взы́ди и рцы́ Ахаа́ву: впрязи́ колесни́цу твою́ и сни́ди, да не пости́гнетъ тебе́ до́ждь.
 • И бы́сть до здѣ́ и до здѣ́, и не́бо при­­мрачи́ся о́блаки и ду́хомъ, и бы́сть до́ждь ве́лiй. И пла́кася, и и́де Ахаа́въ до Иезрае́ля.
 • И рука́ Госпо́дня бы́сть на илiи́, и стягне́ чре́сла своя́, и тече́ предъ Ахаа́вомъ во Иезрае́ль.
 • По прошествии многих дней было слово Господне к Илии в третий год: пойди и покажись Ахаву, и Я дам дождь на землю.
 • И пошел Илия, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии.
 • И призвал Ахав Авдия, начальствовавшего над дворцом. Авдий же был человек весьма богобоязненный,
 • и когда Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий взял сто пророков, и скрывал их, по пятидесяти человек, в пещерах, и питал их хлебом и водою.
 • И сказал Ахав Авдию: пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле, не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков и не лишиться скота.
 • И разделили они между собою землю, чтобы обойти ее: Ахав особо пошел одною дорогою, и Авдий особо пошел другою дорогою.
 • Когда Авдий шел дорогою, вот, навстречу ему идет Илия. Он узнал его и пал на лице свое и сказал: ты ли это, господин мой Илия?
 • Тот сказал ему: я; пойди, скажи господину твоему: «Илия здесь».
 • Он сказал: чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтоб умертвить меня?
 • Жив Господь Бог твой! нет ни одного народа и царства, куда бы не посылал государь мой искать тебя; и когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя;
 • а ты теперь говоришь: «пойди, скажи господину твоему: Илия здесь».
 • Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя, не знаю, куда; и если я пойду уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня; а раб твой богобоязнен от юности своей.
 • Разве не сказано господину моему, что́ я сделал, когда Иезавель убивала пророков Господних, как я скрывал сто человек пророков Господних, по пятидесяти человек, в пещерах и питал их хлебом и водою?
 • А ты теперь говоришь: «пойди, скажи господину твоему: Илия здесь»; он убьет меня.
 • И сказал Илия: жив Господь Саваоф, пред Которым я стою! сегодня я покажусь ему.
 • И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Илии.
 • Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: ты ли это, смущающий Израиля?
 • И сказал Илия: не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеления Господни и идете вслед Ваалам;
 • теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил, и четыреста пятьдесят пророков Вааловых, и четыреста пророков дубравных, питающихся от стола Иезавели.
 • И послал Ахав ко всем сынам Израилевым и собрал всех пророков на гору Кармил.
 • И подошел Илия ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать на оба колена? если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, то ему последуйте. И не отвечал народ ему ни слова.
 • И сказал Илия народу: я один остался пророк Господень, а пророков Вааловых четыреста пятьдесят человек [и четыреста пророков дубравных];
 • пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца, и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают; а я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу;
 • и призовите вы имя бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, Который даст ответ посредством огня, есть Бог. И отвечал весь народ и сказал: хорошо, [пусть будет так].
 • И сказал Илия пророкам Вааловым: выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много; и призовите имя бога вашего, но огня не подкладывайте.
 • И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: Ваале, услышь нас! Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали.
 • В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: кричите громким голосом, ибо он бог; может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется!
 • И стали они кричать громким голосом, и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним.
 • Прошел полдень, а они всё еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения; но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. [И сказал Илия Фесвитянин пророкам Вааловым: теперь отойдите, чтоб и я совершил мое жертвоприношение. Они отошли и умолкли.]
 • Тогда Илия сказал всему народу: подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень.
 • И взял Илия двенадцать камней, по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так: Израиль будет имя твое.
 • И построил из сих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров, вместимостью в две саты зерен,
 • и положил дрова [на жертвенник], и рассек тельца, и возложил его на дрова,
 • и сказал: наполните четыре ведра воды и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова. [И сделали так.] Потом сказал: повторите. И они повторили. И сказал: сделайте то же в третий раз. И сделали в третий раз,
 • и вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою.
 • Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия пророк [и воззвал на небо] и сказал: Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев! [Услышь меня, Господи, услышь меня ныне в огне!] Да познают в сей день [люди сии], что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал всё по слову Твоему.
 • Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их [к Тебе].
 • И ниспал огонь Господень и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве.
 • Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог!
 • И сказал им Илия: схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили их, и отвел их Илия к потоку Киссону и заколол их там.
 • И сказал Илия Ахаву: пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя.
 • И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел на верх Кармила и наклонился к земле, и положил лице свое между коленами своими,
 • и сказал отроку своему: пойди, посмотри к морю. Тот пошел и посмотрел, и сказал: ничего нет. Он сказал: продолжай это до семи раз.
 • В седьмой раз тот сказал: вот, небольшое облако поднимается от моря, величиною в ладонь человеческую. Он сказал: пойди, скажи Ахаву: «запрягай [колесницу твою] и поезжай, чтобы не застал тебя дождь».
 • Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу, [заплакал] и поехал в Изреель.
 • И была на Илии рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Изрееля.
 • Кљп кєндљр љткљндљн кийин, єчєнчє жылы Илияска Тењирден сљз болду: «Барып, Ахапка кљрєн, Мен жерге жамгыр жаадырам».
 • Илияс Ахапка кљрєнгљнє кетти. Самарияда болсо катуу ачарчылык болуп жаткан эле.
 • Ахап ак сарай башчысы Обадияны чакыртты. Обадия Кудайдан аябай корккон киши эле.
 • Изебел Тењирдин пайгамбарларын кырган кезде, Обадия жєз пайгамбарды алып, элєє кишиден єњкєрлљргљ катып, аларды нан жана суу менен баккан.
 • Ахап Обадияга мындай деди: «Бєт жерди кыдырып, суу башаттарын, љзљндљрдє издеп кел. Аттар менен качырларды тойгузуш єчєн, малдан айрылбас єчєн, оттуу жер табылып калар».
 • Алар карап чыгуу єчєн жерди љз ара бљлєп алышты: Ахап љзєнчљ бир жолго, Обадия љзєнчљ бир жолго тєштє.
 • Обадия жолдо бара жатканда, алдынан Илияс чыкты. Ал Илиясты таанып, жєзтљмљндљп жыгылып: «Илияс мырза, бул сенсињби?» – деди.
 • Илияс: «Ооба, менмин. Барып, мырзања айт. “Илияс бул жерде де”», – деди.
 • Ошондо Обадия мындай деди: «Ахаптын колуна салып берип љлтєргєдљй, кулуњ кандай кєнљљ кылды?
 • Кудай-Тењирињ тирєє! Менин љкємдарым сени издетпеген бир да эл, бир да падышачылык калган жок. Сени жок деген элдерди, падышачылыктарды: “Таппай койдук”, – деп каргантты.
 • Сен болсо мага: “Мырзања барып: «Илияс бул жерде», – деп айт” дейсињ да.
 • Мен сенин жаныњдан кеткенде, сени Тењирдин Руху алып кетет, кайда алып кетерин билбейм. Мен барып, Ахапка билдиргенде, ал сени таппай калса, мени љлтєрљт. Кулуњ болсо жаштайынан Кудайдан коркот.
 • Изебел Тењирдин пайгамбарларын кырган кезде, Тењирдин пайгамбарларынан жєз кишини, элєє кишиден єњкєргљ катып, суу менен нан берип бакканым мырзама айтылган жок беле?
 • Сен болсо мага: “Мырзања барып: «Илияс бул жерде», – деп айт” дейсињ да. Ал мени љлтєрєп коёт».
 • Ошондо Илияс: «Мен алдында турган Тењир Себайот тирєє! Ага бєгєн кљрєнљм», – деди.
 • Обадия Ахаптын алдынан чыгып, ага билдирди. Ахап Илияска кезиккени жљнљдє.
 • Ахап Илиясты кљргљндљ, ага: «Ысрайылдын башына мєшкєл салган сенсињби?» – деди.
 • Илияс мындай деди: «Ысрайылдын башына мєшкєл салган мен эмесмин, ал сенсињ жана сенин атањдын єй-бєлљсє, анткени силер Тењирдин буйруктарын жек кљрєп, Баалдын артынан ээрчип жєрљсєњљр.
 • Эми бар да, Изебелдин дасторконунан тамактанган Ашейранын тљрт жєз пайгамбарын жана Баалдын тљрт жєз элєє пайгамбарын, бєт Ысрайылды Кармел тоосуна, менин алдыма чогултуп бер».
 • Ахап Ысрайылдын бардык уулдарына чабарман жиберип, Кармел тоосуна бєт пайгамбарларды чогултту.
 • Ошондо Илияс элдин алдына келип: «Качанкыга чейин эки бутуњардан аксайсыњар? Эгер Тењирди Кудай десењер, анда Аны ээрчигиле. Эгерде Баалды Кудай десењер, анда аны ээрчигиле», – деди. Эл ага эч нерсе деп жооп берген жок.
 • Анан Илияс элге мындай деди: «Тењирдин пайгамбарларынан жалгыз мен калдым, ал эми Баалдын пайгамбарлары тљрт жєз элєє.
 • Бизге эки букачар беришсин, алар бир букачарды тандап алып, жиликтеп бљлєп, отундун єстєнљ коюшсун, бирок от коюшпасын. Мен болсо экинчи букачарды даярдап, отундун єстєнљ коём, бирок от койбойм.
 • Силер љз кудайыњардын атын чакыргыла, а мен љз Кудай-Тењиримдин атын чакырам. Кудайлардын кимиси от аркылуу жооп берсе, ошол – Кудай». Бєт эл: «Жакшы болот», – деди.
 • Илияс Баалдын пайгамбарларына: «Бир букачар тандап алып, адегенде силер даярдагыла, анткени силер кљпсєњљр. Анан љз кудайыњардын атын чакыргыла, бирок от койбогула», – деди.
 • Алар љздљрєнљ берилген букачарды алып, даярдашты да, тањ аткандан тєшкљ чейин Баалдын атын чакырышты: «Баал, бизди ук!» Бирок єн да, жооп да болгон жок. Алар љздљрє жасаган курмандык чалынуучу жайды айлана бийлеп жєрєштє.
 • Тєштљ Илияс аларга кєлєп: «Катуу кыйкыргыла, анткени ал – кудай. Балким, ойго батып кеткендир, же бир иш менен алек болуп жаткандыр, же жолдодур, а балким, уктап жаткандыр, ойгонор», – деди.
 • Алар катуу кыйкыра башташты, анан љздљрєнєн адаты боюнча бычак менен, найза менен љздљрєн кан аккыча сайгылашты.
 • Тєш ооду, тигилер болсо кечки курмандык чалуучу убакка чейин ушинтишти. Бирок єн да, сљз да, жооп да болгон жок.
 • Ошондо Илияс бєт элге: «Мага жакын келгиле», – деди. Бєт эл ага жакын келди. Ал Тењирдин бузулган курмандык чалынуучу жайын калыбына келтирди.
 • Тењир: «Сенин ысымыњ Ысрайыл болот», – деп айткан Жакып уулдарынын урууларынын саны боюнча Илияс он эки таш алды.
 • Ошол таштардан Тењирге арнап курмандык чалынуучу жай тургузуп, курмандык чалынуучу жайды тегерете эки сата дан баткыдай ањ казды.
 • Анан отундарды койду, букачарды жиликтеп бљлєп, отундун єстєнљ койду.
 • Анан: «Тљрт чакага суу толтургула, аны бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкка жана отундун єстєнљ куйгула», – деди. Анан: «Кайталагыла», – деди. Алар кайталашты. Анан: «Єчєнчє жолу ушундай кылгыла», – деди. Алар єчєнчє жолу ошондой кылышты.
 • Курмандык чалынуучу жайдын айланасынан суу куюлуп, ањга суу толду.
 • Кечки курмандык чалуу убагында Илияс пайгамбар курмандык чалынуучу жайдын жанына келип, мындай деди: «Ыбрайымдын, Ыскактын, Ысрайылдын Кудай-Тењири! Ушул кєнє Ысрайылдагы жалгыз Кудай Сен экенињди, мен Сенин кулуњ экенимди, баарын Сенин сљзєњ боюнча кылганымды билишсин.
 • Уга кљр мени, Тењир, уга кљр мени! Ушул эл, Тењир, Сенин Кудай экенињди билсин, Сен алардын жєрљгєн Љзєњљ бурасыњ».
 • Ошондо Тењирдин оту тєшєп, бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкты да, отунду да, таштарды да, топуракты да, ањдагы сууну да жалмап кетти.
 • Муну кљргљн эл жєзтљмљндљп жыгылып: «Тењир – Кудай, Тењир – Кудай!» – деди.
 • Илияс аларга: «Баалдын пайгамбарларын кармагыла, алардын бирљљ да жашынып калбасын», – деди. Аларды кармап келишти, Илияс аларды Кишон суусуна алып барып, кылыч менен сайып љлтєрдє.
 • Анан Илияс Ахапка: «Бар, тамактанып ал, анткени жамгырдын дабышы угулуп жатат», – деди.
 • Ахап тамактанганы кетти, Илияс болсо Кармел тоосунун башына чыгып, эњкейип, эки тизесинин ортосуна башын койду.
 • Анан љзєнєн кызматчы уланына: «Барып, дењиз жакты кара», – деди. Ал кљрєп келип: «Эч нерсе жок экен», – деди. Ал ага: «Ушуну жети жолу кайтала», – деди.
 • Улан жетинчи жолу кљрєп келип: «Дењиз тараптан чоњдугу адамдын алаканындай болгон булут кљтљрєлєп келе жатат», – деди. Ал ага: «Барып, Ахапка: “Жаанга калбаш єчєн, майдан арабањды чегип, жљнљ”, – деп айт», – деди.
 • Ањгыча шамал согуп, булут каптап, асман тєнљрєп, кара нљшљр куйду. Ахап болсо майдан арабасына отуруп, Изрейелге жљнљдє.
 • Тењирдин колу Илиястын єстєндљ эле. Ал белин курчап алып, Изрейелге жеткенче Ахаптын алдында чуркап барды.