Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

3-я книга Царств

 
 • Егда́ же ца́р­ст­во утверди́ся въ руцѣ́ соломо́на, сва́тов­ст­во сотвори́ соломо́нъ съ фарао́номъ царе́мъ Еги́петскимъ: и поя́тъ дще́рь фарао́ню и введе́ ю́ во гра́дъ дави́довъ, до́ндеже сконча́ зда́ти до́мъ сво́й и до́мъ Госпо́день и стѣ́ну Иерусали́ма о́крестъ.
 • Оба́че лю́дiе тогда́ бя́ху жру́ще на высо́кихъ, я́ко не бѣ́ созда́нъ до́мъ Го́сподеви да́же до дне́ о́наго.
 • И воз­люби́ соломо́нъ Го́спода, ходи́ти въ заповѣ́данiихъ дави́да отца́ сво­его́, то́кмо на холмѣ́хъ жря́ше и кадя́ше.
 • И воста́ соломо́нъ, и и́де въ гавао́нъ пожре́ти та́мо, я́ко та́мо бѣ́ высота́ ве́лiя: ты́сящу всесожже́нiя воз­несе́ на же́ртвен­ницѣ въ гавао́нѣ.
 • И яви́ся Госпо́дь соломо́ну во снѣ́ но́щiю и рече́ ему́: проси́ что́ хо́щеши себѣ́.
 • И рече́ соломо́нъ: ты́ сотвори́лъ еси́ съ рабо́мъ тво­и́мъ дави́домъ отце́мъ мо­и́мъ ми́лость ве́лiю, я́коже ходи́ предъ тобо́ю и́стиною и пра́вдою и пра́вымъ се́рдцемъ съ тобо́ю, и сохрани́лъ еси́ ему́ ми́лость вели́кую сiю́, е́же да́ти сы́ну его́ сѣдѣ́ти на престо́лѣ его́, я́коже дне́сь:
 • и ны́нѣ, Го́споди Бо́же мо́й, ты́ да́лъ еси́ раба́ тво­его́ вмѣ́сто дави́да отца́ мо­его́: и а́зъ е́смь о́трочищь ма́лъ, и не вѣ́мъ исхо́да мо­его́ и вхо́да мо­его́:
 • ра́бъ же тво́й посредѣ́ люді́й тво­и́хъ, и́хже избра́лъ еси́ люді́й мно́гихъ, и́же не изочту́т­ся от­ мно́же­ст­ва:
 • и да́си рабу́ тво­ему́ се́рдце смы́слено слы́шати и суди́ти лю́ди твоя́ въ пра́вдѣ, е́же разумѣва́ти посредѣ́ добра́ и зла́: я́ко кто́ мо́жетъ суди́ти лю́демъ тво­и́мъ тя́жкимъ си́мъ?
 • И уго́дно бы́сть сло́во сiе́ предъ Го́сподемъ, я́ко испроси́ соломо́нъ глаго́лъ се́й.
 • И рече́ Госпо́дь къ нему́: зане́же проси́лъ еси́ от­ мене́ глаго́ла сего́, и не проси́лъ еси́ от­ мене́ дні́й мно́гихъ, и не проси́лъ еси́ бога́т­ст­ва, ниже́ проси́лъ еси́ ду́шъ вра́гъ тво­и́хъ, но испроси́лъ еси́ себѣ́ ра́зума, е́же слы́шати су́дъ:
 • се́, сотвори́хъ по глаго́лу тво­ему́, се́, да́хъ ти́ се́рдце смы́слено и му́дро: я́коже ты́, не бы́сть му́жъ пре́жде тебе́ и по тебѣ́ не воста́нетъ подо́бенъ тебѣ́:
 • и я́же не проси́лъ еси́, да́хъ тебѣ́, и бога́т­ст­во и сла́ву, я́коже ты́, не бы́сть му́жъ подо́бенъ тебѣ́ въ царе́хъ во вся́ дни́ твоя́:
 • и а́ще по́йдеши путе́мъ мо­и́мъ сохрани́ти за́повѣди моя́ и повелѣ́нiя моя́, я́коже хожда́­ше дави́дъ оте́цъ тво́й, и умно́жу дни́ твоя́.
 • И воз­буди́ся соломо́нъ, и се́, сновидѣ́нiе. И воста́, и и́де во Иерусали́мъ, и ста́ предъ лице́мъ же́ртвен­ника, предъ лице́мъ киво́та завѣ́та Госпо́дня въ Сiо́нѣ, и воз­несе́ всесожже́нiя и сотвори́ ми́рная, и сотвори́ пи́ръ ве́лiй себѣ́ и всѣ́мъ отроко́мъ сво­и́мъ.
 • Тогда́ яви́стѣся двѣ́ женѣ́ блудни́цѣ предъ царе́мъ и ста́стѣ предъ ни́мъ.
 • И рече́ жена́ еди́на: во мнѣ́, го́споди мо́й: а́зъ и жена́ сiя́ жи́хомѣ въ дому́ еди́нѣмъ и роди́хомѣ въ дому́:
 • и бы́сть по тре́тiемъ дни́ рожде́нiя мо­его́, и роди́ и жена́ сiя́: и бѣ́хомъ ку́пно, и не бѣ́ никто́же съ на́ми, кромѣ́ обо­и́хъ на́съ въ дому́:
 • и у́мре сы́нъ жены́ сея́ въ нощи́, я́ко лежа́ на не́мъ:
 • и воста́ въ полу́нощи, и взя́ отроча́ мое́ от­ объя́тiй мо­и́хъ, и успи́ е́ на ло́нѣ сво­е́мъ, а отроча́ свое́ уме́ршее положи́ на ло́нѣ мо­е́мъ:
 • и воста́хъ зау́тра накорми́ти отроча́ мое́, и обрѣто́хъ и ме́ртво: и се́, разсмотри́хъ его́ ра́но, и се́, не бѣ́ сы́нъ мо́й, его́же роди́хъ:
 • И рече́ друга́я жена́: ни́, но се́ е́сть сы́нъ мо́й живы́й, се́ же е́сть сы́нъ тво́й уме́рый. И пря́стѣся предъ царе́мъ.
 • И рече́ и́ма ца́рь: ты́ глаго́леши, я́ко се́й сы́нъ мо́й живы́й, сы́нъ же сея́ ме́ртвый: и ты́ глаго́леши: ни́, но живы́й е́сть сы́нъ мо́й, тво́й же сы́нъ уме́ршiй.
 • И рече́ ца́рь: при­­неси́те ми́ ме́чь. И при­­несо́ша ме́чь предъ царя́.
 • И рече́ ца́рь: разсѣцы́те отроча́ ссу́щее живо́е на дво́е, и дади́те полови́ну его́ се́й, и другу́ю полови́ну о́нѣй.
 • И от­вѣща́ жена́, ея́же бѣ́ сы́нъ живы́й, и рече́ ко царю́, поне́же смяте́ся утро́ба ея́ о сы́нѣ ея́, и рече́: во мнѣ́, го́споди мо́й, дади́те е́й отроча́ живо́е, сме́ртiю же не умертви́те его́. И та́ рече́: да не бу́детъ ни мнѣ́, ни́ тебѣ́, но пресѣцы́те е́.
 • И от­вѣща́ ца́рь и рече́: дади́те дѣ́тище жи́во женѣ́ ре́кшей: дади́те се́й е́, сме́ртiю же не умертви́те его́: сiя́ ма́ти его́.
 • И слы́ша ве́сь Изра́иль су́дъ се́й, и́мже суди́ ца́рь, и убоя́шася от­ лица́ царе́ва, разумѣ́ша бо, я́ко ра́зумъ Бо́жiй въ не́мъ е́же твори́ти оправда́нiя.
 • [Когда утвердилось царство в руках Соломона,] Соломон породнился с фараоном, царем Египетским, и взял за себя дочь фараона и ввел ее в город Давидов, доколе не построил дома своего и дома Господня и стены вокруг Иерусалима.
 • Народ еще приносил жертвы на высотах, ибо не был построен дом имени Господа до того времени.
 • И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего; но и он приносил жертвы и курения на высотах.
 • И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. Тысячу всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике.
 • В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью, и сказал Бог: проси, что дать тебе.
 • И сказал Соломон: Ты сделал рабу Твоему Давиду, отцу моему, великую милость; и за то, что он ходил пред Тобою в истине и правде и с искренним сердцем пред Тобою, Ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне;
 • и ныне, Господи Боже мой, Ты поставил раба Твоего царем вместо Давида, отца моего; но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа;
 • и раб Твой – среди народа Твоего, который избрал Ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть;
 • даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, что добро и что зло; ибо кто может управлять этим многочисленным народом Твоим?
 • И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого.
 • И сказал ему Бог: за то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтоб уметь судить, –
 • вот, Я сделаю по слову твоему: вот, Я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе;
 • и то, чего ты не просил, Я даю тебе, и богатство и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои;
 • и если будешь ходить путем Моим, сохраняя уставы Мои и заповеди Мои, как ходил отец твой Давид, Я продолжу и дни твои.
 • И пробудился Соломон, и вот, это было сновидение. И пошел он в Иерусалим и стал [пред жертвенником] пред ковчегом завета Господня, и принес всесожжения и совершил жертвы мирные, и сделал большой пир для всех слуг своих.
 • Тогда пришли две женщины блудницы к царю и стали пред ним.
 • И сказала одна женщина: о, господин мой! я и эта женщина живем в одном доме; и я родила при ней в этом доме;
 • на третий день после того, как я родила, родила и эта женщина; и были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было; только мы две были в доме;
 • и умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его;
 • и встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди;
 • утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот, он был мертвый; а когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила.
 • И сказала другая женщина: нет, мой сын живой, а твой сын мертвый. А та говорила ей: нет, твой сын мертвый, а мой живой. И говорили они так пред царем.
 • И сказал царь: эта говорит: мой сын живой, а твой сын мертвый; а та говорит: нет, твой сын мертвый, а мой сын живой.
 • И сказал царь: подайте мне меч. И принесли меч к царю.
 • И сказал царь: рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой.
 • И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: о, господин мой! отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его. А другая говорила: пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите.
 • И отвечал царь и сказал: отдайте этой живое дитя, и не умерщвляйте его: она – его мать.
 • И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь; и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд.
 • Сулайман Мисир падышасы фараон менен туугандашып, анын кызын аялдыкка алды. Љзєнєн єйєн, Тењир єйєн, Иерусалим дубалдарын кура элек болгондуктан, аялын Дљљттєн шаарына алып келди.
 • Бирок эл курмандыкты дагы эле бийик жерлерде чалып жаткан, анткени ошол убакка чейин Тењирдин ысымына арналып єй курула элек эле.
 • Сулайман Тењирди сєйдє, атасы Дљљттєн осуяты боюнча жєрдє, бирок ал да бийик жерлерде курмандык чалчу, жыпар жыттуу зат тєтљтчє.
 • Курмандык чалуу єчєн, падыша Гибонго кетти, анткени ал жерде чоњ курмандык чалынуучу жай бар эле. Ошол курмандык чалынуучу жайда Сулайман бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктан мињди чалды.
 • Гибондо, тєн ичинде Сулаймандын тєшєнљ Тењир кирди. Кудай ага: «Сура, сага эмне берейин?» – деди.
 • Сулайман мындай деди: «Сен Љз кулуњ Дљљткљ, менин атама, зор ырайым кљрсљттєњ. Ал Сенин алдыњда туура, тєз жєрєп, чынчыл болгондугу єчєн Сен ага ушул улуу ырайымды сактадыњ, тагына отура турган уул бердињ. Ал мына ушул кєндљ жєзљгљ ашып отурат.
 • Кудай-Тењирим, Сен азыр кулуњду атам Дљљттєн ордуна падыша кылдыњ, бирок мен жашмын, кљп нерсени билбейм.
 • Кулуњ Љзєњ тандаган элињдин, кљп сандаган элињдин арасында турат, кљптєгєнљн аларды санап чыгуу да, карап чыгуу да мємкєн эмес.
 • Сенин элињди башкарууга, жаман-жакшыны ажырата билєєгљ Љз кулуња акылдуу жєрљк бер, анткени Сенин кљп сандуу элињди ким башкара алат?»
 • Сулаймандын бул суранычы Тењирге жакты.
 • Кудай ага: «Сен ушуну сураганыњ єчєн, узун љмєрдє, байлыкты жана душмандарыњдын жанын сурабай, туура бийлик жєргєзєєгљ акыл сураганыњ єчєн
 • Мен сенин сљзєњ боюнча кылам. Мына, мен Сага акылдуу, даанышман жєрљк берип жатам, сендей адам сенден мурун да болгон эмес, сенден кийин да болбойт.
 • Мен сага сен сурабаган нерсени, байлыкты, дањкты берип жатам, андыктан љмєрєњ љткљнчљ, падышалар арасында сендей адам болбойт.
 • Эгерде сен атањ Дљљттљй болуп, Менин жолум менен жєрсљњ, мыйзамдарым менен осуяттарымды аткарсањ, Мен сенин љмєрєњдє да узун кылам», – деди.
 • Сулайман ойгонгондо, бул тєш экенин билди. Анан ал Иерусалимге барып, Тењирдин келишим сандыгынын алдында бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктарды, тынчтык курмандыктарын чалып, кызматчыларына чоњ той берди.
 • Ошондо бузулган эки аял келип, падышанын алдында турду.
 • Аялдын бири мындай деди: «Оо мырзам! Бул аял экљљбєз бир єйдљ жашайбыз. Ошол єйдљ мен мунун кљз алдында тљрљдєм.
 • Мен тљрљгљндљн кийин, єчєнчє кєнє бул аял да тљрљдє. Экљљбєз чогуу болчубуз, єйдљ бизден бљлљк эч ким жок эле. Yйдљ экљљбєз эле болчубуз.
 • Тєн ичинде бул аялдын баласы љлєп калды. Анткени ал уктап калып, баласын басып љлтєрєп алды.
 • Анан ал тєн ичинде, кєњєњ мен уктап жатканда, туруп келип, менин баламды љзєнєн койнуна алып, љзєнєн љлгљн баласын менин койнума салып коюптур.
 • Баламды эмизейин деп, эртењ менен турсам, ал љлєп калыптыр. Эртењ менен жакшылап карасам, ал мен тљрљгљн бала эмес экен».
 • Анда тиги аял: «Жок, менин балам тирєє, сенин балањ љлгљн», – деди. Ал эми берки аял: «Жок, љлгљн бала сеники, менин балам тирєє», – деди. Падышанын алдында алар ушинтип талашып жатышты.
 • Ошондо падыша мындай деди: «Бул аял: “Тирєє бала меники, љлгљн бала сеники”, – дейт. Тиги аял болсо: “Жок, љлгљн бала сеники, тирєє бала меники”, – дейт».
 • Анан падыша: «Мага кылычты алып бергиле», – деди. Падышага кылычты алып келип беришти.
 • Падыша: «Тирєє баланы экиге бљлљ чаап, жарымын бирине, жарымын экинчисине бергиле», – деди.
 • Баласы тирєє аял баласын аяп, жан алакетке тєшєп, падышага: «Оо мырзам! Тирєє баланы буга бергиле, аны љлтєрбљгєлљ», – деди. Тиги аял болсо: «Бљлљ чапкыла, бала меники да, аныкы да болбосун», – деди.
 • Ошондо падыша: «Тирєє баланы буга бергиле, аны љлтєрбљгєлљ, анткени бул – анын энеси», – деп жооп берди.
 • Бєт Ысрайыл падышанын љкємє жљнєндљ укту, ошондон кийин падышадан коркуп калышты, анткени анда сот жєргєзєє єчєн Кудайдан болгон даанышмандык бар экенин кљрєштє.