Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

3-я книга Царств

 
 • И бѣ́ ца́рь соломо́нъ ца́р­ст­вуяй надъ Изра́илемъ.
 • И сі́и старѣ́йшины и́же бѣ́ша съ ни́мъ:
 • аза́рiа сы́нъ садо́ковъ, жре́цъ: Елiа́фъ и Ахі́а сы́нове си́вины, книго́чiи: и Иосафа́тъ сы́нъ Ахилу́довъ, напомина́тель:
 • и ване́а сы́нъ Иода́евъ надъ си́лою: и садо́къ и Авiа́ѳаръ, иере́е:
 • и аза́рiа сы́нъ наѳа́нь надъ настоя́телми: и Заву́ѳъ сы́нъ наѳа́нь дру́гъ царе́въ:
 • и Ахиса́ръ бѣ́ стро­и́тель, и Елiа́въ сы́нъ Сафа́товъ надъ оте́че­с­т­вомъ: и Адонира́мъ сы́нъ Авдо́новъ надъ да́ньми.
 • И у соломо́на бя́ху два­на́­де­сять при­­ста́вникъ надъ всѣ́мъ Изра́илемъ, е́же подая́ти царю́ и до́му его́: по ме́сяцу въ лѣ́тѣ быва́­ше еди́нъ, е́же подая́ти,
 • и сiя́ имена́ и́хъ: ве́нъ сы́нъ о́ровъ на горѣ́ Ефре́мли, еди́нъ:
 • сы́нъ дака́рь во Махема́тѣ и во висалами́нѣ и веѳсами́сѣ и Ело́нѣ, да́же до веѳана́на, еди́нъ:
 • сы́нъ се́довъ во Араво́ѳѣ, сего́ сохо́ и вся́ земля́ Офе́рова:
 • сы́на Аминада́вля вся́ нефѳадо́ръ: тефа́ѳъ дщи́ соломо́ня бѣ́ ему́ въ жену́, еди́нъ:
 • вана́ сы́нъ Ахилу́ѳовъ во Иѳаана́хѣ и Магеддо́ и ве́сь до́мъ саны́и, и́же при­­ сесаѳа́нѣ подъ езрае́лемъ, и от­ Виѳса́на да́же до Савелмау́ла, да́же до Маеве́ръ лука́мъ, еди́нъ:
 • сы́нъ наве́ровъ въ раво́ѳѣ Галаа́дстѣмъ: сему́ о́бласть ерга́въ въ Васа́нѣ, шестьдеся́тъ градо́въ вели́кихъ огражде́н­ныхъ стѣна́ми, и вереи́ мѣ́дяны, еди́нъ:
 • Ахинада́въ сы́нъ са́ддовъ во маанаи́мѣ:
 • Ахимаа́съ въ Нефѳали́мѣ: и се́й поя́тъ Васема́ѳу дще́рь соломо́ню въ жену́, еди́нъ:
 • Ваана́ сы́нъ хусі́инъ во Аси́рѣ и во Ваало́ѳѣ, еди́нъ:
 • Иосафа́тъ сы́нъ фару́евъ во Иссаха́рѣ,
 • семе́й сы́нъ илы́ во Венiами́нѣ,
 • гаве́ръ сы́нъ Ада́евъ въ земли́ Галаа́дѣ, въ земли́ сио́на царя́ есево́нска и о́га царя́ Васа́нска, и наси́фъ еди́нъ въ земли́ Иу́довѣ.
 • Иу́да и Изра́иль мно́зи а́ки песо́къ и́же при­­ мо́ри во мно́же­ст­вѣ, яду́ще и пiю́ще и веселя́щеся.
 • И соломо́нъ бѣ́ нача́л­ст­вуяй во всѣ́хъ ца́р­ст­вахъ, от­ рѣки́ земли́ Филисти́мскiя и да́же до предѣ́лъ Еги́петскихъ, [и бя́ху] при­­нося́ще да́ры и рабо́та­ю­ще соломо́ну во вся́ дни́ живота́ его́.
 • И сiя́ потре́бная соломо́ну въ де́нь еди́нъ: три́десять мѣ́ръ муки́ семида́лныя и шестьдеся́тъ мѣ́ръ муки́ смѣ́шаныя,
 • де́сять телце́въ избра́н­ныхъ и два́десять воло́въ ту́чныхъ и сто́ ове́цъ, кромѣ́ еле́ней и се́рнъ и пти́цъ, избра́н­на от­ избра́н­ныхъ ту́чна.
 • Поне́же бѣ́ нача́л­ст­вуяй во всѣ́хъ объ о́нъ по́лъ рѣки́ от­ Ѳа́псы и да́же до Га́зы, надъ всѣ́ми царми́ объ о́нъ по́лъ рѣки́, и ми́ръ бѣ́ ему́ от­ всѣ́хъ стра́нъ о́крестъ.
 • И живя́ху Иу́да и Изра́иль безпеча́льно, кі́йждо подъ виногра́домъ сво­и́мъ и подъ смоко́вницею сво­е́ю, яду́ще и пiю́ще, от­ Да́на и да́же до вирсаві́и, во вся́ дни́ соломо́на.
 • И бя́ше у соломо́на четы́редесять ты́сящъ кобыли́цъ въ колесни́цы и два́десять ты́сящъ ко́н­никъ.
 • И та́ко подая́ху при­­ста́вники царю́ соломо́ну, и вся́ повелѣ́н­ная на трапе́зу царе́ву, кі́йждо въ ме́сяцъ сво́й, не премѣня́юще словесе́:
 • и ячме́нь и пле́вы ко́немъ, и колесни́цами при­­воз­я́ху на мѣ́сто, идѣ́же бѣ́ ца́рь, кі́йждо по чи́ну сво­ему́.
 • И даде́ Госпо́дь смы́слъ и му́дрость соломо́ну мно́гу зѣло́, и широту́ се́рдца, я́ко песо́къ и́же при­­ мо́ри:
 • и умно́жися му́дрость соломо́нова зѣло́, па́че смы́сла всѣ́хъ дре́внихъ человѣ́къ и па́че всѣ́хъ смы́слен­ныхъ Еги́петскихъ:
 • и умудри́ся па́че всѣ́хъ человѣ́къ, и умудри́ся па́че геѳа́на езраили́ти­на и Ема́на, и халка́да и да́рды, сы́на сама́дова, и просла́вися и́мя его́ во всѣ́хъ страна́хъ о́крестъ.
 • И изглаго́ла соломо́нъ три́ ты́сящы при́тчей, и бы́ша пѣ́сни его́ пя́ть ты́сящъ:
 • и глаго́ла о дре́вѣхъ, от­ ке́дра и́же въ Лива́нѣ и да́же до иссо́па исходя́щаго изъ стѣны́: и глаго́ла о скотѣ́хъ и о пти́цахъ и о га́дѣхъ и о ры́бахъ.
 • И при­­хожда́ху вси́ лю́дiе слы́шати прему́дрость соломо́ню: и прiима́­ше да́ры от­ всѣ́хъ царе́й земны́хъ, ели́цы слы́шаху прему́дрость его́.
 • И был царь Соломон царем над всем Израилем.
 • И вот начальники, которые были у него: Азария, сын Садока священника;
 • Елихореф и Ахия, сыновья Сивы, писцы; Иосафат, сын Ахилуда, дееписатель;
 • Ванея, сын Иодая, военачальник; Садок и Авиафар – священники;
 • Азария, сын Нафана, начальник над приставниками, и Завуф, сын Нафана священника – друг царя;
 • Ахисар – начальник над домом царским, и Адонирам, сын Авды, – над податями.
 • И было у Соломона двенадцать приставников над всем Израилем, и они доставляли продовольствие царю и дому его; каждый должен был доставлять продовольствие на один месяц в году.
 • Вот имена их: Бен-Хур – на горе Ефремовой;
 • Бен-Декер – в Макаце и в Шаалбиме, в Вефсамисе и в Елоне и в Беф-Ханане;
 • Бен-Хесед – в Арюбофе; ему же принадлежал Соко и вся земля Хефер;
 • Бен-Авинадав – над всем Нафаф-Дором; Тафафь, дочь Соломона, была его женою;
 • Ваана, сын Ахилуда, в Фаанахе и Мегиддо и во всем Беф-Сане, что близ Цартана ниже Иезрееля, от Беф-Сана до Абел-Мехола, и даже за Иокмеам;
 • Бен-Гевер – в Рамофе Галаадском; у него были селения Иаира, сына Манассиина, что в Галааде; у него также область Аргов, что в Васане, шестьдесят больших городов со стенами и медными затворами;
 • Ахинадав, сын Гиддо, в Маханаиме;
 • Ахимаас – в земле Неффалимовой; он взял себе в жену Васемафу, дочь Соломона;
 • Ваана, сын Хушая, в земле Асировой и в Баалофе;
 • Иосафат, сын Паруаха, в земле Иссахаровой;
 • Шимей, сын Елы, в земле Вениаминовой;
 • Гевер, сын Урия, в земле Галаадской, в земле Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского. Он был приставник в этой земле.
 • Иуда и Израиль, многочисленные как песок у моря, ели, пили и веселились.
 • Соломон владел всеми царствами от реки Евфрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его.
 • Продовольствие Соломона на каждый день составляли: тридцать ко́ров муки пшеничной и шестьдесят ко́ров прочей муки,
 • десять волов откормленных и двадцать волов с пастбища, и сто овец, кроме оленей, и серн, и сайгаков, и откормленных птиц;
 • ибо он владычествовал над всею землею по эту сторону реки, от Типсаха до Газы, над всеми царями по эту сторону реки, и был у него мир со всеми окрестными странами.
 • И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницею своею, от Дана до Вирсавии, во все дни Соломона.
 • И было у Соломона сорок тысяч стойл для коней колесничных и двенадцать тысяч для конницы.
 • И те приставники доставляли царю Соломону все принадлежащее к столу царя, каждый в свой месяц, и не допускали недостатка ни в чем.
 • И ячмень и солому для коней и для мулов доставляли каждый в свою очередь на место, где находился царь.
 • И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря.
 • И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов востока и всей мудрости Египтян.
 • Он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана Езрахитянина, и Емана, и Халкола, и Дарды, сыновей Махола, и имя его было в славе у всех окрестных народов.
 • И изрек он три тысячи притчей, и песней его было тысяча и пять;
 • и говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, до иссопа, вырастающего из стены; говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах.
 • И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его.
 • Ва подшоҳ Сулаймон бар тамоми Исроил подшоҳ буд.
 • Ва сарвароне ки назди ӯ буданд, инҳоянд: Азарё писари Содӯқи коҳин;
 • Элиҳӯреф ва Аҳиёд, писарони Шишо, котибон; Еҳӯшофот писари Аҳилуд, вақоеънавис.
 • Ва Баноё писари Еҳӯёдоъ, сарлашкар; ва Содӯқ ва Абётор, коҳинон.
 • Ва Азарё писари Нотон, сардори волиён; ва Зобуд писари Нотони коҳин, дӯсти подшоҳ.
 • Ва Аҳишор, нозири хона; ва Адӯниром писари Абдо, сардори боҷу хироҷ.
 • Ва Сулаймон дувоздаҳ волӣ бар тамоми Исроил дошт, ва онҳо подшоҳ ва хонадонашро бо хӯрокворӣ таъмин мекарданд: ҳар яке мебоист соле як моҳ бо хӯрокворӣ таъмин мекард.
 • Ва ин аст номҳои онҳо: писари Ҳур – бар кӯҳи Эфроим;
 • Писари Доқар – дар Моқас ва Шаалбим ва Байт-Шемеш ва Эйлӯни Байт-Ҳонон;
 • Писари Ҳосад – дар Аруббӯт; Сукӯҳ ва тамоми замини Ҳофар ба ӯ тааллуқ дошт;
 • Писари Абинодоб – дар тамоми Нофат-Дӯр; Тофат духтари Сулаймон завҷаи ӯ буд.
 • Баано писари Аҳилуд – дар Таънок ва Маҷиддӯ ва тамоми Байт-Шеон, ки дар наздикии Сортано, поёнтари Изреил аст, аз Байт-Шеон то Обил-Маҳӯло, то он тарафи Ёқемъом;
 • Писари Ҷобар – дар Ромӯт-Ҷилъод; деҳоти Ёир писари Менашше, ки дар Ҷилъод аст, ва ноҳияи Арҷуб, ки дар Бошон аст, ба ӯ тааллуқ дошт, яъне шаст шаҳри калону ҳисордор бо ғалақаҳои фардарҳои мисин;
 • Аҳинодоб писари Иддӯ – дар Маҳаноим;
 • Аҳимаас – дар Нафтолӣ; ӯ Босмат духтари Сулаймонро ба занӣ гирифта буд;
 • Баано писари Ҳушой – дар Ошер ва Баолӯт;
 • Ехӯшофот писари Форуаҳ – дар Иссокор;
 • Шимъӣ писари Эло – дар Бинёмин;
 • Ҷобар писари Урӣ – дар замини Ҷилъод, ки замини Сиҳӯн, подшоҳи амӯриён, ва Ӯҷ, подшоҳи Бошон буд; ва ӯ ба танҳоӣ волӣ дар он замин буд.
 • Яҳудо ва Исроил, ки мисли реги канори баҳр сершумор буданд, мехӯрданд ва менӯшиданд ва хурсандӣ мекарданд.
 • Ва Сулаймон дар тамоми мамлакатҳо, аз дарёи Фурот то замини фалиштиён, яъне, то сарҳади Миср ҳукм меронд подшоҳӣ мекард; онҳо ҳадияҳо оварда ба Сулаймон тамоми айёми ҳаёти ӯ хизмат мекарданд.
 • Ва хӯроквории Сулаймон барои ҳар рӯз ба миқдори зерин буд: сӣ кӯр орди маҳин ва шаст кӯр орди дурушт;
 • Даҳ гови парворӣ, ва бист гов аз чарогоҳ, ва сад гӯсфанд, ба ғайр аз ғизолҳо ва оҳуҳо ва гавазнҳо ва мурғҳои фарбеҳ.
 • Зеро ки ӯ бар тамоми замини он тарафи дарё, аз Тифсаҳ то Ғазза, бар ҳамаи подшоҳони он тарафи дарё ҳукмронӣ мекард; ва барои ӯ гирдогирд, аз тамоми атрофаш сулҳу осоиштагӣ буд.
 • Ва Яҳудо ва Исроил, ҳар кас зери токи ангури худ ва зери дарахти анҷири худ, аз Дон то Беэр-Шобаъ, дар тамоми айёми Сулаймон дар амният менишастанд.
 • Ва Сулаймон чил ҳазор охури асп барои аробаҳояш, ва дувоздаҳ ҳазор савора дошт.
 • Ва он волиён подшоҳ Сулаймон ва ҳамаи онҳоеро, ки ба дастархони подшоҳ Сулаймон тааллуқ доштанд, ҳар яке дар моҳд худ бо хӯрокворӣ таъмин менамуданд, ва намегузоштанд, ки чизе камӣ кунад.
 • Ва ҷав ва коҳ барои аспон ва хачирон ба маконе ки онҳо буданд, ҳар яке мувофиқи ӯҳдадории худ, меоварданд.
 • Ва Худо ба Сулаймон ҳикмат ва хирадмандии бағоят зиёде ато намуда буд, ва фаровонии дониши ӯ мисли реги канори баҳр буд.
 • Ва ҳикмати Сулаймон аз ҳикмати тамоми мардуми Шарқ, ва аз тамоми ҳикмати Миср зиёд буд.
 • Ва ӯ аз ҳамаи одамон, аз Эйтони эзроҳӣ ва аз писарони Моҳӯл – Ҳеймон ва Калкул ва Дардаъ – бохирадтар буд, ва номи ӯ дар миёни ҳамаи халқҳои гирду атроф шӯҳрат дошт.
 • Ва ӯ се ҳазор масал гуфтааст, ва ғазалҳояш ҳазор ва панҷто буд.
 • Ва ӯ дар бораи дарахтон сухан рондааст, – аз арзе ки дар Лубнон аст, то зуфое ки бар деворҳо мерӯяд; ва дар бораи чорпоён ва мурғон ва ҳашарот ва моҳиён сухан рондааст.
 • Ва аз ҳамаи қавмҳо барои шунидани ҳикмати Сулаймон меомаданд, – аз ҷониби ҳамаи подшоҳони замин, ки овозаи ҳикмати ӯ ба гӯшашон расида буд.