Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

3-я книга Царств

 
 • И бѣ́ ца́рь соломо́нъ ца́р­ст­вуяй надъ Изра́илемъ.
 • И сі́и старѣ́йшины и́же бѣ́ша съ ни́мъ:
 • аза́рiа сы́нъ садо́ковъ, жре́цъ: Елiа́фъ и Ахі́а сы́нове си́вины, книго́чiи: и Иосафа́тъ сы́нъ Ахилу́довъ, напомина́тель:
 • и ване́а сы́нъ Иода́евъ надъ си́лою: и садо́къ и Авiа́ѳаръ, иере́е:
 • и аза́рiа сы́нъ наѳа́нь надъ настоя́телми: и Заву́ѳъ сы́нъ наѳа́нь дру́гъ царе́въ:
 • и Ахиса́ръ бѣ́ стро­и́тель, и Елiа́въ сы́нъ Сафа́товъ надъ оте́че­с­т­вомъ: и Адонира́мъ сы́нъ Авдо́новъ надъ да́ньми.
 • И у соломо́на бя́ху два­на́­де­сять при­­ста́вникъ надъ всѣ́мъ Изра́илемъ, е́же подая́ти царю́ и до́му его́: по ме́сяцу въ лѣ́тѣ быва́­ше еди́нъ, е́же подая́ти,
 • и сiя́ имена́ и́хъ: ве́нъ сы́нъ о́ровъ на горѣ́ Ефре́мли, еди́нъ:
 • сы́нъ дака́рь во Махема́тѣ и во висалами́нѣ и веѳсами́сѣ и Ело́нѣ, да́же до веѳана́на, еди́нъ:
 • сы́нъ се́довъ во Араво́ѳѣ, сего́ сохо́ и вся́ земля́ Офе́рова:
 • сы́на Аминада́вля вся́ нефѳадо́ръ: тефа́ѳъ дщи́ соломо́ня бѣ́ ему́ въ жену́, еди́нъ:
 • вана́ сы́нъ Ахилу́ѳовъ во Иѳаана́хѣ и Магеддо́ и ве́сь до́мъ саны́и, и́же при­­ сесаѳа́нѣ подъ езрае́лемъ, и от­ Виѳса́на да́же до Савелмау́ла, да́же до Маеве́ръ лука́мъ, еди́нъ:
 • сы́нъ наве́ровъ въ раво́ѳѣ Галаа́дстѣмъ: сему́ о́бласть ерга́въ въ Васа́нѣ, шестьдеся́тъ градо́въ вели́кихъ огражде́н­ныхъ стѣна́ми, и вереи́ мѣ́дяны, еди́нъ:
 • Ахинада́въ сы́нъ са́ддовъ во маанаи́мѣ:
 • Ахимаа́съ въ Нефѳали́мѣ: и се́й поя́тъ Васема́ѳу дще́рь соломо́ню въ жену́, еди́нъ:
 • Ваана́ сы́нъ хусі́инъ во Аси́рѣ и во Ваало́ѳѣ, еди́нъ:
 • Иосафа́тъ сы́нъ фару́евъ во Иссаха́рѣ,
 • семе́й сы́нъ илы́ во Венiами́нѣ,
 • гаве́ръ сы́нъ Ада́евъ въ земли́ Галаа́дѣ, въ земли́ сио́на царя́ есево́нска и о́га царя́ Васа́нска, и наси́фъ еди́нъ въ земли́ Иу́довѣ.
 • Иу́да и Изра́иль мно́зи а́ки песо́къ и́же при­­ мо́ри во мно́же­ст­вѣ, яду́ще и пiю́ще и веселя́щеся.
 • И соломо́нъ бѣ́ нача́л­ст­вуяй во всѣ́хъ ца́р­ст­вахъ, от­ рѣки́ земли́ Филисти́мскiя и да́же до предѣ́лъ Еги́петскихъ, [и бя́ху] при­­нося́ще да́ры и рабо́та­ю­ще соломо́ну во вся́ дни́ живота́ его́.
 • И сiя́ потре́бная соломо́ну въ де́нь еди́нъ: три́десять мѣ́ръ муки́ семида́лныя и шестьдеся́тъ мѣ́ръ муки́ смѣ́шаныя,
 • де́сять телце́въ избра́н­ныхъ и два́десять воло́въ ту́чныхъ и сто́ ове́цъ, кромѣ́ еле́ней и се́рнъ и пти́цъ, избра́н­на от­ избра́н­ныхъ ту́чна.
 • Поне́же бѣ́ нача́л­ст­вуяй во всѣ́хъ объ о́нъ по́лъ рѣки́ от­ Ѳа́псы и да́же до Га́зы, надъ всѣ́ми царми́ объ о́нъ по́лъ рѣки́, и ми́ръ бѣ́ ему́ от­ всѣ́хъ стра́нъ о́крестъ.
 • И живя́ху Иу́да и Изра́иль безпеча́льно, кі́йждо подъ виногра́домъ сво­и́мъ и подъ смоко́вницею сво­е́ю, яду́ще и пiю́ще, от­ Да́на и да́же до вирсаві́и, во вся́ дни́ соломо́на.
 • И бя́ше у соломо́на четы́редесять ты́сящъ кобыли́цъ въ колесни́цы и два́десять ты́сящъ ко́н­никъ.
 • И та́ко подая́ху при­­ста́вники царю́ соломо́ну, и вся́ повелѣ́н­ная на трапе́зу царе́ву, кі́йждо въ ме́сяцъ сво́й, не премѣня́юще словесе́:
 • и ячме́нь и пле́вы ко́немъ, и колесни́цами при­­воз­я́ху на мѣ́сто, идѣ́же бѣ́ ца́рь, кі́йждо по чи́ну сво­ему́.
 • И даде́ Госпо́дь смы́слъ и му́дрость соломо́ну мно́гу зѣло́, и широту́ се́рдца, я́ко песо́къ и́же при­­ мо́ри:
 • и умно́жися му́дрость соломо́нова зѣло́, па́че смы́сла всѣ́хъ дре́внихъ человѣ́къ и па́че всѣ́хъ смы́слен­ныхъ Еги́петскихъ:
 • и умудри́ся па́че всѣ́хъ человѣ́къ, и умудри́ся па́че геѳа́на езраили́ти­на и Ема́на, и халка́да и да́рды, сы́на сама́дова, и просла́вися и́мя его́ во всѣ́хъ страна́хъ о́крестъ.
 • И изглаго́ла соломо́нъ три́ ты́сящы при́тчей, и бы́ша пѣ́сни его́ пя́ть ты́сящъ:
 • и глаго́ла о дре́вѣхъ, от­ ке́дра и́же въ Лива́нѣ и да́же до иссо́па исходя́щаго изъ стѣны́: и глаго́ла о скотѣ́хъ и о пти́цахъ и о га́дѣхъ и о ры́бахъ.
 • И при­­хожда́ху вси́ лю́дiе слы́шати прему́дрость соломо́ню: и прiима́­ше да́ры от­ всѣ́хъ царе́й земны́хъ, ели́цы слы́шаху прему́дрость его́.
 • И был царь Соломон царем над всем Израилем.
 • И вот начальники, которые были у него: Азария, сын Садока священника;
 • Елихореф и Ахия, сыновья Сивы, писцы; Иосафат, сын Ахилуда, дееписатель;
 • Ванея, сын Иодая, военачальник; Садок и Авиафар – священники;
 • Азария, сын Нафана, начальник над приставниками, и Завуф, сын Нафана священника – друг царя;
 • Ахисар – начальник над домом царским, и Адонирам, сын Авды, – над податями.
 • И было у Соломона двенадцать приставников над всем Израилем, и они доставляли продовольствие царю и дому его; каждый должен был доставлять продовольствие на один месяц в году.
 • Вот имена их: Бен-Хур – на горе Ефремовой;
 • Бен-Декер – в Макаце и в Шаалбиме, в Вефсамисе и в Елоне и в Беф-Ханане;
 • Бен-Хесед – в Арюбофе; ему же принадлежал Соко и вся земля Хефер;
 • Бен-Авинадав – над всем Нафаф-Дором; Тафафь, дочь Соломона, была его женою;
 • Ваана, сын Ахилуда, в Фаанахе и Мегиддо и во всем Беф-Сане, что близ Цартана ниже Иезрееля, от Беф-Сана до Абел-Мехола, и даже за Иокмеам;
 • Бен-Гевер – в Рамофе Галаадском; у него были селения Иаира, сына Манассиина, что в Галааде; у него также область Аргов, что в Васане, шестьдесят больших городов со стенами и медными затворами;
 • Ахинадав, сын Гиддо, в Маханаиме;
 • Ахимаас – в земле Неффалимовой; он взял себе в жену Васемафу, дочь Соломона;
 • Ваана, сын Хушая, в земле Асировой и в Баалофе;
 • Иосафат, сын Паруаха, в земле Иссахаровой;
 • Шимей, сын Елы, в земле Вениаминовой;
 • Гевер, сын Урия, в земле Галаадской, в земле Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского. Он был приставник в этой земле.
 • Иуда и Израиль, многочисленные как песок у моря, ели, пили и веселились.
 • Соломон владел всеми царствами от реки Евфрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его.
 • Продовольствие Соломона на каждый день составляли: тридцать ко́ров муки пшеничной и шестьдесят ко́ров прочей муки,
 • десять волов откормленных и двадцать волов с пастбища, и сто овец, кроме оленей, и серн, и сайгаков, и откормленных птиц;
 • ибо он владычествовал над всею землею по эту сторону реки, от Типсаха до Газы, над всеми царями по эту сторону реки, и был у него мир со всеми окрестными странами.
 • И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницею своею, от Дана до Вирсавии, во все дни Соломона.
 • И было у Соломона сорок тысяч стойл для коней колесничных и двенадцать тысяч для конницы.
 • И те приставники доставляли царю Соломону все принадлежащее к столу царя, каждый в свой месяц, и не допускали недостатка ни в чем.
 • И ячмень и солому для коней и для мулов доставляли каждый в свою очередь на место, где находился царь.
 • И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря.
 • И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов востока и всей мудрости Египтян.
 • Он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана Езрахитянина, и Емана, и Халкола, и Дарды, сыновей Махола, и имя его было в славе у всех окрестных народов.
 • И изрек он три тысячи притчей, и песней его было тысяча и пять;
 • и говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, до иссопа, вырастающего из стены; говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах.
 • И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его.
 • Ошентип, Сулайман бєт Ысрайылга падыша болуп турду.
 • Анын кол астындагы башкаруучулары мына булар эле: ыйык кызмат кылуучу: Садоктун уулу Азария.
 • Катчылар: Шиши уулдары Элихореп менен Акия. Тарыхчы: Акилут уулу Жошапат.
 • Аскер башчы: Жойат уулу Беная. Ыйык кызмат кылуучулар: Садок менен Абыйатар.
 • Натан уулу Азария – дубан кызматчылардын єстєнљн башчы, ыйык кызмат кылуучу Натандын уулу Забут – падышанын досу.
 • Падыша сарайынын башчысы – Акишар, салык жыйноочулардын башчысы – Абда уулу Адонурам.
 • Сулаймандын бєткєл Ысрайылга койгон он эки башкаруучусу бар эле, алар падышага, анын єйєнљ азык-тєлєк жеткирип турушчу. Ар бири жыл сайын бир айга жеткидей азык жеткирчє.
 • Алардын аттары: Эпрайым тоосун Хур уулу,
 • Макасты, Шаалбимди, Бейт-Шемешти, Эйлонду жана Бейт-Кананды Декер уулу,
 • Арубатты Хесет уулу башкарчу. Сохо менен бєт Хейпер жерин да ал башкарчу.
 • Бєтєн Напат-Дорду Абинадап уулу башкарчу. Сулаймандын кызы Тафат анын аялы эле.
 • Акилут уулу Баана Таанахты, Мегидону, Изрейелдин тљмљн жагындагы Саретандын жанындагы Бейт-Шейанды, Бейт-Шейандан Абел-Мекелге чейинки жерлерди, атєгєл, Жокмаамдын ары жагындагы жерлерди да башкарчу.
 • Гебер уулу Гилаттын Рамотун башкарчу. Анын карамагында Менашенин уулу Жайырдын Гилаттагы кыштактары бар эле. Ошондой эле анын карамагына Башандагы Аргоп дубаны дубалдуу жана жез кулпулуу алтымыш чоњ шаары менен тиешелєє эле.
 • Маханайимди Идо уулу Акинадап башкарчу.
 • Напталы жерин Акимаас башкарчу. Ал Сулаймандын кызы Басематты аялдыкка алган.
 • Бейалот жана Ашыр жерин Хушайдын уулу Баана башкарчу.
 • Исахар жерин Паруахтын уулу Жошапат башкарчу.
 • Бенжемин жерин Эйланын уулу Шимей башкарчу.
 • Гилат жерин, Амор падышасы Сихондун жерин жана Башан падышасы Огдун жерин Ури уулу Гебер башкарчу.
 • Дењиз жээгиндеги кумдай кљп Жєйєт менен Ысрайыл ичип-жеп, кљњєл ачып жатты.
 • Сулайман Эфрат дарыясынан Пелишти жерине чейинки, Мисир жерине чейинки бєт падышачылыктарга ээлик кылды. Алар Сулаймандын кљзє љткљнчљ кызмат кылып, тартуу алып келип турушту.
 • Сулаймандын бир кєнкє азык-тєлєгє отуз кор буудай унунан, алтымыш кор башка ундан,
 • бугулардан, жейрендерден, бљкљндљрдљн жана семиртилген канаттуулардан тышкары бордолгон он љгєздљн, жайыттан алынган жыйырма љгєздљн, жєз койдон турган.
 • Анткени ал дарыянын берки љйєзєндљгє бардык жерге, Типсактан Азага чейин, дарыянын берки љйєзєндљгє бардык падышаларга єстљмдєк кылды жана тегерегиндеги бардык љлкљлљр менен тынчтыкта болду.
 • Сулаймандын кљзє љткљнчљ, Дандан Бейер-Шебага чейин жаткан Ысрайыл менен Жєйєт эли љздљрєнєн анжыр жыгачынын, жєзєм багынын астында бейкапар жашады.
 • Сулаймандын майдан арабага чегилген аттары єчєн кырк мињ мамысы, аттары єчєн он эки мињ мамысы бар эле.
 • Ошол башкаруучулардын ар бири љзєнљ белгиленген айда Сулайман падышанын дасторконуна тиешелєє болгон бардык нерселерди жеткирип турушту, аны эч нерсеге муктаж кылышкан жок.
 • Падыша конуш алган жерге ар бири љз кезеги менен аттарга, качырларга арпа, саман жеткирип турушту.
 • Кудай Сулайманга дењиз жээгиндеги кумдай кљп акылмандык, даанышмандык, кеменгерлик берди.
 • Сулаймандын акылмандуулугу чыгыш уулдарынын бєт акылмандуулугунан жана мисирликтердин бєт акылмандуулугунан жогору эле.
 • Ал бардык адамдардан акылдуу болчу, акылы эзрахилик Эйтандан, Эйман, Калкол, Дарда, Махол уулдарынан алда канча љйдљ болчу. Тегерек-четтеги бардык элдерге аты чыкты.
 • Ал єч мињ накыл сљз айткан, анын бир мињ беш ыры бар эле.
 • Ошондой эле дарактар жљнєндљ, Лебанондогу кедр жыгачынан баштап дубалга жабышып љсєєчє иссопко чейин айткан. Жаныбарлар, канаттуулар, сойлоп жєрєєчєлљр жана балыктар жљнєндљ айткан.
 • Сулаймандын акылмандыгы жљнєндљ уккан жер єстєндљгє бардык падышачылыктардан, бардык элдерден анын акылмандуулугун угуу єчєн келип турушчу.