Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

3-я книга Царств

 
 • И посла́ хира́мъ ца́рь ти́рскiй о́троки своя́ къ соломо́ну: услы́ша бо, я́ко пома́заша его́ на ца́р­ст­во вмѣ́сто дави́да отца́ его́, я́ко любя́ше хира́мъ дави́да во вся́ дни́.
 • И посла́ соломо́нъ къ хира́му, глаго́ля:
 • ты́ вѣ́си отца́ мо­его́ дави́да, я́ко не воз­мо́же созда́ти до́му и́мени Го́спода Бо́га мо­его́, от­ лица́ проти́вныхъ, окружи́в­шихъ его́, до́ндеже даде́ я́ Госпо́дь подъ стопы́ но́гъ его́:
 • и ны́нѣ упоко́и Госпо́дь Бо́гъ мо́й мнѣ́ о́крестъ, нѣ́сть навѣ́тника, ниже́ сопроти́вника лука́ваго:
 • и се́, а́зъ глаго́лю созда́ти до́мъ и́мени Го́спода Бо́га мо­его́, я́коже глаго́ла Госпо́дь Бо́гъ къ дави́ду отцу́ мо­ему́, глаго́ля: сы́нъ тво́й, его́же да́мъ вмѣ́сто тебе́ на престо́лъ тво́й, то́й сози́ждетъ до́мъ и́мени мо­ему́:
 • и ны́нѣ заповѣ́ждь, да насѣку́тъ ми́ дре́въ от­ Лива́на, и се́, раби́ мо­и́ съ рабы́ тво­и́ми, и мзду́ трудо́въ тво­и́хъ да́мъ ти́ по всему́ ели́ка рече́ши, поне́же ты́ вѣ́си, я́ко нѣ́сть на́мъ вѣ́дущаго древа́ сѣщи́, я́коже Сидо́няне.
 • И бы́сть егда́ услы́ша хира́мъ словеса́ соломо́ня, воз­ра́довася зѣло́ и рече́: благослове́нъ Бо́гъ дне́сь, и́же даде́ дави́ду сы́на разу́мна надъ людьми́ си́ми мно́гими.
 • И посла́ хира́мъ къ соломо́ну, глаго́ля: слы́шахъ о всѣ́хъ, и́хже ра́ди посла́лъ еси́ ко мнѣ́: а́зъ сотворю́ все́ хотѣ́нiе твое́ о древа́хъ ке́дровыхъ и пе́вговыхъ:
 • слуги́ мо­и́ изнесу́тъ я́ от­ Лива́на къ мо́рю, и а́зъ положу́ я́ въ складе́нiя на мѣ́сто, идѣ́же воз­вѣсти́ши мнѣ́, и довезу́ я́ та́мо: и ты́ во́змеши, и сотвори́ши хотѣ́нiе мое́, е́же да́ти хлѣ́бы до́му мо­ему́.
 • И бѣ́ хира́мъ дая́ соломо́ну ке́дры и пе́вги и всю́ во́лю его́.
 • И даде́ соломо́нъ хира́му два́десять ты́сящъ мѣ́ръ пшени́цы, и пи́щу до́му его́, и два́десять ты́сящъ мѣ́ръ еле́а чи́стаго: по сему́ дава́­ше соломо́нъ хира́му на вся́ко лѣ́то.
 • И Госпо́дь даде́ соломо́ну прему́дрость, я́коже глаго́ла ему́. И бѣ́ ми́ръ между́ хира́момъ и между́ соломо́номъ, и положи́ша завѣ́тъ между́ собо́ю.
 • И взя́ ца́рь да́нь от­ всего́ Изра́иля, и бѣ́ да́нь три́десять ты́сящъ муже́й.
 • И посла́ я́ въ Лива́нъ, де́сять ты́сящъ на ме́сяцъ въ премѣ́ну: ме́сяцъ бы́ша въ Лива́нѣ и два́ ме́сяца въ дому́ сво­е́мъ: и бя́ше Адонира́мъ надъ да́нiю.
 • И бя́ше соломо́ну се́дмьдесятъ ты́сящъ нося́щихъ бремена́ и о́смьдесятъ ты́сящъ сѣку́щихъ ка́менiе въ горѣ́,
 • кромѣ́ старѣ́йшинъ при­­ста́вленыхъ надъ дѣла́ми соломо́ними, три́ ты́сящы и ше́сть со́тъ при­­ста́вникъ дѣ́ла­ю­щихъ дѣла́.
 • И заповѣ́да ца́рь, и взя́ша ка́менiе вели́кое, ка́менiе честно́е на основа́нiе хра́ма, и ка́менiе нете́саное.
 • И истеса́ша сы́нове соломо́ни и сы́нове хира́мли и каменосѣ́чцы Гева́лстiи: и изгото́виша ка́менiя и древа́ въ три́ лѣ́та.
 • И бы́сть егда́ сконча́ соломо́нъ зи́ждяй хра́мъ Госпо́день и до́мъ царе́въ и вся́кое дѣ́ло свое́ соломо́нъ, ели́ка восхотѣ́ сотвори́ти,
 • и яви́ся Госпо́дь соломо́ну втори́цею, я́коже яви́ся ему́ въ гавао́нѣ,
 • и рече́ къ нему́ Госпо́дь: услы́шахъ гла́съ моли́твы тво­ея́ и моле́нiя тво­его́, и́мже моли́л­ся еси́ предо мно́ю: сотвори́хъ ти́ по все́й моли́твѣ тво­е́й, и освяти́хъ хра́мъ се́й, его́же созда́лъ еси́, е́же положи́ти и́мя мое́ та́мо во вѣ́ки, и бу́дутъ о́чи мо­и́ ту́ и се́рдце мое́ во вся́ дни́:
 • и ты́ а́ще по́йдеши предо мно́ю, я́коже ходи́ дави́дъ оте́цъ тво́й въ преподо́бiи се́рдца и въ правотѣ́, и е́же твори́ти по всѣ́мъ, я́же заповѣ́дахъ ему́, и повелѣ́нiя моя́ и за́повѣди моя́ сохрани́ши:
 • и воз­ста́влю престо́лъ ца́р­ст­вiя тво­его́ во Изра́или во вѣ́ки, я́коже глаго́лахъ къ дави́ду отцу́ тво­ему́, глаго́ля: не оскудѣ́етъ ти́ му́жъ властели́нъ во Изра́или:
 • а́ще же от­враща́ющеся от­вратите́ся вы́ и ча́да ва́ша от­ мене́ и не сохраните́ за́повѣдiй мо­и́хъ и повелѣ́нiй мо­и́хъ, я́же даде́ Моисе́й предъ ва́ми, и по́йдете и порабо́таете бого́мъ ины́мъ и поклоните́ся и́мъ:
 • и изри́ну Изра́иля изъ земли́, ю́же да́хъ и́мъ, и хра́мъ се́й, его́же освяти́хъ и́мени мо­ему́, от­ве́ргу от­ лица́ мо­его́: и бу́детъ Изра́иль въ погубле́нiе и во глаго́ланiе всѣ́мъ лю́демъ:
 • и до́мъ се́й бу́детъ высо́кiй, вся́къ преходя́й сквоз­ѣ́ его́ ужа́снет­ся, и воз­сви́щетъ и рече́тъ: чесо́ ра́ди сотвори́ Госпо́дь та́ко земли́ се́й и хра́му сему́?
 • и реку́тъ: поне́же оста́виша Го́спода Бо́га сво­его́, и́же изведе́ отцы́ и́хъ изъ Еги́пта, изъ до́му рабо́ты, и прiя́ша бо́ги чужды́я, и поклони́шася и́мъ, и порабо́таша и́мъ, сего́ ра́ди наведе́ на ня́ Госпо́дь зло́ сiе́.
 • И бы́сть по два́десяти лѣ́тѣхъ, въ ня́же созда́ соломо́нъ два́ до́мы, хра́мъ Госпо́день и до́мъ царе́въ,
 • хира́мъ ца́рь ти́рскiй помога́­ше соломо́ну дре́вы ке́дрскими и дре́вы пе́вговыми и зла́томъ и всѣ́мъ хотѣ́нiемъ его́: тогда́ даде́ соломо́нъ хира́му два́десять градо́въ въ земли́ Галиле́йстѣй.
 • И изы́де хира́мъ изъ ти́ра и по́йде въ Галиле́ю ви́дѣти гра́ды, я́же даде́ ему́ соломо́нъ: и не бы́ша ему́ уго́дни,
 • и рече́: что́ гра́ди сі́и, я́же да́лъ ми́ еси́, бра́те? И нарече́ я́ предѣ́лъ [хаву́ль], до дне́шняго дне́.
 • И при­­несе́ хира́мъ соломо́ну сто́ и два́десять тала́нтъ зла́та.
 • Сiе́ же е́сть число́ дая́нiя е́же при­­несе́ ца́рь соломо́нъ, да сози́ждетъ хра́мъ Госпо́день и до́мъ царе́въ, и мело́нъ и стѣ́ну Иерусали́мску и краегра́дiе е́же огради́ти стѣ́ну гра́да дави́дова, и Асу́ръ и Магедо́ и газе́ръ.
 • Фарао́нъ ца́рь Еги́петскiй взы́де и взя́ газе́ръ и сожже́ и́ огне́мъ, и Ханаа́на живу́щаго во гра́дѣ то́мъ погуби́: и даде́ его́ въ да́ръ дще́ри сво­е́й, женѣ́ соломо́ни.
 • И согради́ соломо́нъ газе́ръ и веѳоро́нъ ни́жнiй,
 • и Валаа́ѳъ и Ѳамо́ръ въ пусты́ни.
 • И вся́ гра́ды крѣ́пкiя, и́же бы́ша соломо́ну, и вся́ гра́ды, идѣ́же бя́ху колесни́цы, и вся́ гра́ды, идѣ́же бя́ху ко́н­ницы его́, и все́ е́же бы́сть уго́дно царю́ соломо́ну, созда́ во Иерусали́мѣ, и въ Лива́нѣ и во все́й земли́ ца́р­ст­ва сво­его́.
 • Всѣ́хъ люді́й оста́в­шихся от­ Аморре́а и Хетте́а, и Ферезе́а и Ханане́а, и Еве́а и Иевусе́а и Гергесе́а, не су́щихъ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ,
 • сыно́въ и́хъ оста́в­шихся по ни́хъ на земли́, и́хже не воз­мого́ша сы́нове Изра́илевы потреби́ти и́хъ, ца́рь соломо́нъ порабо́ти и́хъ дая́ти да́нь да́же до дне́ сего́:
 • от­ сыно́въ же Изра́илевыхъ не даде́ въ рабо́ту соломо́нъ, я́ко ті́и бя́ху му́жiе хра́брiи, и о́троцы его́, и кня́зи его́, и триста́ты его́, и во­ево́ды колесни́цъ его́, и ко́н­ницы его́.
 • И бя́ху старѣ́йшины при­­ста́влен­нымъ надъ дѣ́лы царя́ соломо́на, пя́ть со́тъ пятьдеся́тъ повелѣва́ющiи лю́демъ дѣ́ла­ю­щымъ дѣ́ло.
 • Дще́рь же фарао́на пре́йде изъ гра́да дави́дова въ до́мъ сво́й, его́же созда́ е́й соломо́нъ, тогда́ созда́ мело́нъ.
 • И при­­ноша́­ше соломо́нъ три́жды въ го́дъ всесожже́нiя и ми́рныя же́ртвы на олта́рь, его́же сози́жде Го́споду, и кадя́ше ѳимiа́мъ предъ Го́сподемъ: и соверши́ хра́мъ.
 • И сотвори́ ца́рь соломо́нъ кора́бль въ гасiо́нѣ гаве́рстѣмъ, и́же при­­ Ела́ѳѣ, при­­ у́стiи мо́ря послѣ́дняго, въ земли́ Едо́мстѣй.
 • И посла́ хира́мъ на корабли́ от­ о́трокъ сво­и́хъ му́жы корабе́лники управля́ти вѣ́дущихъ мо́ре со о́троки соломо́ни:
 • и прiидо́ша въ Софи́ръ, и взя́ша от­ту́ду зла́та четы́ре ста́ и два́десять тала́нтъ и при­­несо́ша царю́ соломо́ну.
 • И послал Хирам, царь Тирский, слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазали в царя на место отца его; ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь.
 • И послал также и Соломон к Хираму сказать:
 • ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом имени Господа Бога своего по причине войн с окрестными народами, доколе Господь не покорил их под стопы ног его;
 • ныне же Господь Бог мой даровал мне покой отовсюду: нет противника и нет более препон;
 • и вот, я намерен построить дом имени Господа Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря: «сын твой, которого Я посажу вместо тебя на престоле твоем, он построит дом имени Моему»;
 • итак прикажи нарубить для меня кедров с Ливана; и вот, рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь; ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить дерева так, как Сидоняне.
 • Когда услышал Хирам слова Соломона, очень обрадовался и сказал: благословен ныне Господь, Который дал Давиду сына мудрого для управления этим многочисленным народом!
 • И послал Хирам к Соломону сказать: я выслушал то, за чем ты посылал ко мне, и исполню все желание твое о деревах кедровых и деревах кипарисовых;
 • рабы мои свезут их с Ливана к морю, и я плотами доставлю их морем к месту, которое ты назначишь мне, и там сложу их, и ты возьмешь; но и ты исполни мое желание, чтобы доставлять хлеб для моего дома.
 • И давал Хирам Соломону дерева кедровые и дерева кипарисовые, вполне по его желанию.
 • А Соломон давал Хираму двадцать тысяч ко́ров пшеницы для продовольствия дома его и двадцать ко́ров оливкового выбитого масла: столько давал Соломон Хираму каждый год.
 • Господь дал мудрость Соломону, как обещал ему. И был мир между Хирамом и Соломоном, и они заключили между собою союз.
 • И обложил царь Соломон повинностью весь Израиль; повинность же состояла в тридцати тысячах человек.
 • И посылал их на Ливан, по десяти тысяч на месяц, попеременно; месяц они были на Ливане, а два месяца в доме своем. Адонирам же начальствовал над ними.
 • Еще у Соломона было семьдесят тысяч носящих тяжести и восемьдесят тысяч каменосеков в горах,
 • кроме трех тысяч трехсот начальников, поставленных Соломоном над работою для надзора за народом, который производил работу.
 • И повелел царь привозить камни большие, камни дорогие, для основания дома, камни обделанные.
 • Обтесывали же их работники Соломоновы и работники Хирамовы и Гивлитяне, и приготовляли дерева и камни для строения дома [три года].
 • После того, как Соломон кончил строение храма Господня и дома царского и все, что Соломон желал сделать,
 • явился Соломону Господь во второй раз, как явился ему в Гаваоне.
 • И сказал ему Господь: Я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил Меня; [сделал все по молитве твоей]. Я освятил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени Моему там вовек; и будут очи Мои и сердце Мое там во все дни.
 • И если ты будешь ходить пред лицем Моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что Я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы Мои и законы Мои,
 • то Я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как Я сказал отцу твоему Давиду, говоря: «не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилевом».
 • Если же вы и сыновья ваши отступите от Меня и не будете соблюдать заповедей Моих и уставов Моих, которые Я дал вам, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им,
 • то Я истреблю Израиля с лица земли, которую Я дал ему, и храм, который Я освятил имени Моему, отвергну от лица Моего, и будет Израиль притчею и посмешищем у всех народов.
 • И о храме сем высоком всякий, проходящий мимо его, ужаснется и свистнет, и скажет: «за что Господь поступил так с сею землею и с сим храмом?»
 • И скажут: «за то, что они оставили Господа Бога своего, Который вывел отцов их из земли Египетской, и приняли других богов, и поклонялись им и служили им, – за это навел на них Господь все сие бедствие».
 • По окончании двадцати лет, в которые Соломон построил два дома, – дом Господень и дом царский, –
 • на что Хирам, царь Тирский, доставлял Соломону дерева кедровые и дерева кипарисовые и золото, по его желанию, – царь Соломон дал Хираму двадцать городов в земле Галилейской.
 • И вышел Хирам из Тира посмотреть города, которые дал ему Соломон, и они не понравились ему.
 • И сказал он: что это за города, которые ты, брат мой, дал мне? И назвал их землею Кавул, как называются они до сего дня.
 • И послал Хирам царю сто двадцать талантов золота.
 • Вот распоряжение о подати, которую наложил царь Соломон, чтобы построить храм Господень и дом свой, и Милло, и стену Иерусалимскую, Гацор, и Мегиддо, и Газер.
 • Фараон, царь Египетский, пришел и взял Газер, и сжег его огнем, и Хананеев, живших в городе, побил, и отдал его в приданое дочери своей, жене Соломоновой.
 • И построил Соломон Газер и нижний Бефорон,
 • и Ваалаф и Фадмор в пустыне,
 • и все города для запасов, которые были у Соломона, и города для колесниц, и города для конницы и все то, что Соломон хотел построить в Иерусалиме и на Ливане и во всей земле своего владения.
 • Весь народ, оставшийся от Аморреев, Хеттеев, Ферезеев, [Хананеев,] Евеев, Иевусеев и [Гергесеев], которые были не из сынов Израилевых,
 • детей их, оставшихся после них на земле, которых сыны Израилевы не могли истребить, Соломон сделал оброчными работниками до сего дня.
 • Сынов же Израилевых Соломон не делал работниками, но они были его воинами, его слугами, его вельможами, его военачальниками и вождями его колесниц и его всадников.
 • Вот главные приставники над работами Соломоновыми: управлявших народом, который производил работы, было пятьсот пятьдесят.
 • Дочь фараонова перешла из города Давидова в свой дом, который построил для нее Соломон; потом построил он Милло.
 • И приносил Соломон три раза в год всесожжения и мирные жертвы на жертвеннике, который он построил Господу, и курение на нем совершал пред Господом. И окончил он строение дома.
 • Царь Соломон также сделал корабль в Ецион-Гавере, что при Елафе, на берегу Чермного моря, в земле Идумейской.
 • И послал Хирам на корабле своих подданных корабельщиков, знающих море, с подданными Соломоновыми;
 • и отправились они в Офир, и взяли оттуда золота четыреста двадцать талантов, и привезли царю Соломону.