Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

3-я книга Царств

 
 • И бы́сть въ четыредеся́тное и въ четвертосо́тное лѣ́то исхо́да сыно́въ Изра́илевыхъ изъ Еги́пта, въ лѣ́то четве́ртое, въ ме́сяцъ вторы́й, ца́р­ст­ву­ю­щу царю́ соломо́ну надъ Изра́илемъ, и созда́ хра́мъ Го́сподеви.
 • И хра́мъ, его́же созда́ соломо́нъ ца́рь Го́сподеви, [бя́ше] шестьдеся́тъ лако́тъ долгота́ его́, и два́десяти лако́тъ широта́ его́, и три́десяти лако́тъ высота́ его́:
 • и при­­тво́ръ, и́же предъ лице́мъ хра́ма, два́десяти лако́тъ долгота́ его́ въ широту́ до́му, и десяти́ лако́тъ широта́ его́ предъ лице́мъ до́му: и созда́ хра́мъ, и соверши́ его́.
 • И сотвори́ хра́му о́кна преклоне́ны сокрове́ны.
 • И созда́ на стѣнѣ́ до́му при­­тво́ры о́коло хра́ма и дави́ра.
 • И сотвори́ бока́ о́коло, бо́къ и́же съ ни́зу, пяти́ лако́тъ широта́ его́, и сре́днiй шести́ лако́тъ широта́, и тре́тiй седми́ лако́тъ широта́ его́: поне́же разстоя́нiе до́му сотвори́ о́крестъ внѣу́ду хра́ма, я́ко да не досяза́ютъ стѣ́нъ хра́ма.
 • И хра́му зи́ждему су́щу, ка́менiемъ краесѣко́мымъ нете́санымъ созда́ся: мла́тъ же, и тесли́ца, и вся́кое ору́дiе желѣ́зно не слы́шася въ хра́мѣ, егда́ созида́тися ему́.
 • И две́ри бо́ка ни́жняго подъ стѣно́ю хра́ма десно́ю, и извiе́н­ный восхо́дъ до среди́ны, а от­ среди́ны до трекро́вныхъ.
 • И созда́ хра́мъ, и соверши́ его́: и обста́ви хра́мъ дска́ми ке́дровыми.
 • И сотвори́ вяза́нiя о́крестъ всего́ хра́ма, пя́ть лако́тъ въ высоту́ его́, и связа́ вяза́нiе дре́вомъ ке́дровымъ.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне къ соломо́ну, глаго́лющее:
 • хра́мъ се́й его́же ты́ созида́еши, а́ще по́йдеши по за́повѣдемъ мо­и́мъ, и судьбы́ моя́ сотвори́ши, и сохрани́ши вся́ повелѣ́нiя моя́, е́же пребыва́ти въ ни́хъ, утвержу́ сло́во мое́ съ тобо́ю, е́же глаго́лахъ дави́ду отцу́ тво­ему́,
 • и вселю́ся посредѣ́ сыно́въ Изра́илевыхъ, и не оста́влю люді́й мо­и́хъ Изра́иля.
 • И созда́ соломо́нъ хра́мъ, и сконча́ его́.
 • И созда́ стѣ́ны хра́му вну́трь дре́вомъ ке́дровымъ, от­ земли́ хра́ма и да́же до стѣ́нъ и да́же до верха́: о́коло обста́ви содержа́щая древа́ми внутрьу́ду и укрѣпи́ вну́трь хра́ма бока́ми пе́вговыми.
 • И созда́ два́десяти лако́тъ от­ кра́я стѣны́ бо́къ еди́нъ от­ земли́ да́же до верха́: и сотвори́ ему́ вну́трь от­ дави́ра стѣ́ну до свята́я святы́хъ.
 • И четы́редесяти лако́тъ бя́ше хра́мъ: се́й [е́сть] хра́мъ вну́трен­нѣйшiй.
 • И от­ ке́дра во хра́мѣ вну́трь поста́ви плете́нiе и дщи́цы и вая́нiя вся́ ке́дрова: ка́мень не явля́шеся.
 • Предъ лице́мъ дави́ра, посредѣ́ хра́ма вну́трь угото́ва поста́вити та́мо киво́тъ завѣ́та Госпо́дня.
 • И предъ лице́мъ дави́ра два́десяти лако́тъ долгота́, и два́десяти лако́тъ широта́, и два́десяти лако́тъ высота́ его́, и объя́тъ его́ зла́томъ чи́стымъ: и сотвори́ олта́рь ке́дровый: и повлече́ соломо́нъ хра́мъ вну́трь зла́томъ чи́стымъ, и при­­гвоз­ди́ гвоз­дми́ златы́ми предъ лице́мъ дави́ра, и объя́тъ и́ зла́томъ.
 • И ве́сь хра́мъ объя́тъ зла́томъ до сконча́нiя всего́ хра́ма.
 • И все́ вну́трь дави́ра покры́ зла́томъ.
 • И сотвори́ въ дави́рѣ два́ херуви́ма от­ дре́въ кипари́сныхъ, де́сять лако́тъ мѣ́рою вели́че­с­т­во:
 • и пяти́ лако́тъ крило́ херуви́ма еди́наго, и пяти́ лако́тъ крило́ его́ второ́е, десяти́ лако́тъ от­ кра́я крила́ его́ до кра́я крила́ его́:
 • и десяти́ лако́тъ та́кожде [мѣ́ра] херуви́му второ́му, мѣ́ра еди́на соверше́нiе еди́но обо­и́мъ херуви́момъ:
 • и высота́ херуви́ма еди́наго де́сять лако́тъ, та́кожде и второ́му херуви́му.
 • И поста́ви о́ба херуви́ма посредѣ́ хра́ма вну́трен­няго: и простира́ху кри́ла своя́, и досяза́­ше крило́ еди́но до стѣны́ хра́ма, и крило́ друга́го херуви́ма досяза́­ше до стѣны́ вторы́я: и кри́ла и́хъ я́же бя́ху посредѣ́ хра́ма, каса́­шеся крило́ съ крило́мъ:
 • и объя́ты бы́ша херуви́мы зла́томъ.
 • И на всѣ́хъ стѣна́хъ хра́ма о́коло вая́нiя написа́ подо́бiемъ херуви́мовъ, и фи́ники, и изва́ян­на про­изница́ющая внутрьу́ду и внѣу́ду.
 • И помо́стъ хра́ма изъ внутрьу́ду и внѣу́ду объя́тъ зла́томъ.
 • И вхо́ду дави́ра сотвори́ две́ри от­ дре́въ сме́рчiихъ, и пра́ги пятери́чны,
 • и дво́и две́ри от­ дре́въ пе́вговыхъ, и извая́нiя на ни́хъ изва́яна, херуви́мы, и фи́ники, и дщи́цы просте́ртыя, и объя́тъ я́ зла́томъ, и бя́ше зла́томъ устро́­ено до херуви́мовъ и до фи́никовъ.
 • И та́ко сотвори́ врато́мъ хра́ма: и пра́ги от­ дре́въ сме́рчiихъ, при­­тво́ры четверогу́бо.
 • И на обо­и́хъ дверя́хъ древа́ пе́вгова: два́ затво́ра две́рь еди́на и вереи́ и́хъ, и два́ затво́ра две́рь втора́я враща́ющаяся въ себѣ́,
 • [на ни́хже сотвори́] изва́ян­ныя херуви́мы и фи́ники, и дщи́цы просте́ртыя, и объя́тыя зла́томъ свѣ́шенымъ на изображе́нiе.
 • И созда́ дво́ръ вну́трен­нiй: въ три́ ряда́ нете́саныхъ, и ря́дъ те́санаго ке́дра о́коло.
 • Въ лѣ́то четве́ртое основа́ хра́мъ Госпо́день въ ме́сяцѣ зі́и, во вторы́й ме́сяцъ.
 • Во единонадеся́тое лѣ́то въ ме́сяцѣ ву́лъ, се́й ме́сяцъ осмы́й, соверши́ся хра́мъ по всему́ словеси́ сво­ему́ и по всему́ устро­е́нiю сво­ему́: и созда́ его́ въ се́дмь лѣ́тъ.
 • В четыреста восьмидесятом году по исшествии сынов Израилевых из земли Египетской, в четвертый год царствования Соломонова над Израилем, в месяц Зиф, который есть второй месяц, начал он строить храм Господу.
 • Храм, который построил царь Соломон Господу, длиною был в шестьдесят локтей, шириною в двадцать и вышиною в тридцать локтей,
 • и притвор пред храмом в двадцать локтей длины, соответственно ширине храма, и в десять локтей ширины пред храмом.
 • И сделал он в доме окна решетчатые, глухие с откосами.
 • И сделал пристройку вокруг стен храма, вокруг храма и давира*; и сделал боковые комнаты кругом. //*Отделение для Святаго Святых.
 • Нижний ярус пристройки шириною был в пять локтей, средний шириною в шесть локтей, а третий шириною в семь локтей; ибо вокруг храма извне сделаны были уступы, дабы пристройка не прикасалась к стенам храма.
 • Когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни; ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его.
 • Вход в средний ярус был с правой стороны храма. По круглым лестницам всходили в средний ярус, а от среднего в третий.
 • И построил он храм, и кончил его, и обшил храм кедровыми досками.
 • И пристроил ко всему храму боковые комнаты вышиною в пять локтей; они прикреплены были к храму посредством кедровых бревен.
 • И было слово Господа к Соломону, и сказано ему:
 • вот, ты строишь храм; если ты будешь ходить по уставам Моим, и поступать по определениям Моим и соблюдать все заповеди Мои, поступая по ним, то Я исполню на тебе слово Мое, которое Я сказал Давиду, отцу твоему,
 • и буду жить среди сынов Израилевых, и не оставлю народа Моего Израиля.
 • И построил Соломон храм и кончил его.
 • И обложил стены храма внутри кедровыми досками; от пола храма до потолка внутри обложил деревом и покрыл пол храма кипарисовыми досками.
 • И устроил в задней стороне храма, в двадцати локтях от края, стену, и обложил стены и потолок кедровыми досками, и устроил давир для Святаго Святых.
 • Сорока локтей был храм, то есть передняя часть храма.
 • На кедрах внутри храма были вырезаны подобия огурцов и распускающихся цветов; все было покрыто кедром, камня не видно было.
 • Давир же внутри храма он приготовил для того, чтобы поставить там ковчег завета Господня.
 • И давир был длиною в двадцать локтей, шириною в двадцать локтей и вышиною в двадцать локтей; он обложил его чистым золотом; обложил также и кедровый жертвенник.
 • И обложил Соломон храм внутри чистым золотом, и протянул золотые цепи пред давиром, и обложил его золотом.
 • Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца, и весь жертвенник, который пред давиром, обложил золотом.
 • И сделал в давире двух херувимов из масличного дерева, вышиною в десять локтей.
 • Одно крыло херувима было в пять локтей и другое крыло херувима в пять локтей; десять локтей было от одного конца крыльев его до другого конца крыльев его.
 • В десять локтей был и другой херувим; одинаковой меры и одинакового вида были оба херувима.
 • Высота одного херувима была десять локтей, также и другого херувима.
 • И поставил он херувимов среди внутренней части храма. Крылья же херувимов были распростерты, и касалось крыло одного одной стены, а крыло другого херувима касалось другой стены; другие же крылья их среди храма сходились крыло с крылом.
 • И обложил он херувимов золотом.
 • И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых дерев и распускающихся цветов, внутри и вне.
 • И пол в храме обложил золотом во внутренней и передней части.
 • Для входа в давир сделал двери из масличного дерева, с пятиугольными косяками.
 • На двух половинах дверей из масличного дерева он сделал резных херувимов и пальмы и распускающиеся цветы и обложил золотом; покрыл золотом и херувимов и пальмы.
 • И у входа в храм сделал косяки из масличного дерева четырехугольные,
 • и две двери из кипарисового дерева; обе половинки одной двери были подвижные, и обе половинки другой двери были подвижные.
 • И вырезал на них херувимов и пальмы и распускающиеся цветы и обложил золотом по резьбе.
 • И построил внутренний двор из трех рядов обтесанного камня и из ряда кедровых брусьев.
 • В четвертый год, в месяц Зиф, [в месяц второй,] положил он основание храму Господа,
 • а на одиннадцатом году, в месяце Буле, – это месяц восьмой, – он окончил храм со всеми принадлежностями его и по всем предначертаниям его; строил его семь лет.
 • 以 色 列 人 出 埃 及 地 后 四 百 八 十 年 , 所 罗 门 作 以 色 列 王 第 四 年 西 弗 月 , 就 是 二 月 , 开 工 建 造 耶 和 华 的 殿 。
 • 所 罗 门 王 为 耶 和 华 所 建 的 殿 , 长 六 十 肘 , 宽 二 十 肘 , 高 三 十 肘 。
 • 殿 前 的 廊 子 长 二 十 肘 , 与 殿 的 宽 窄 一 样 , 阔 十 肘 。
 • 又 为 殿 作 了 严 紧 的 窗 棂 。
 • 靠 着 殿 墙 , 围 着 外 殿 内 殿 , 造 了 三 层 旁 屋 。
 • 下 层 宽 五 肘 , 中 层 宽 六 肘 , 上 层 宽 七 肘 。 殿 外 旁 屋 的 梁 木 搁 在 殿 墙 坎 上 , 免 得 插 入 殿 墙 。
 • 建 殿 是 用 山 中 凿 成 的 石 头 。 建 殿 的 时 候 , 槌 子 , 斧 子 , 和 别 样 铁 器 的 响 声 都 没 有 听 见 。
 • 在 殿 右 边 当 中 的 旁 屋 有 门 , 门 内 有 旋 螺 的 楼 梯 , 可 以 上 到 第 二 层 , 从 第 二 层 可 以 上 到 第 三 层 。
 • 所 罗 门 建 殿 , 安 置 香 柏 木 的 楝 梁 , 又 用 香 柏 木 板 遮 盖 。
 • 靠 着 殿 所 造 的 旁 屋 , 每 层 高 五 肘 , 香 柏 木 的 楝 梁 搁 在 殿 墙 坎 上 。
 • 耶 和 华 的 话 临 到 所 罗 门 说 ,
 • 论 到 你 所 建 的 这 殿 , 你 若 遵 行 我 的 律 例 , 谨 守 我 的 典 章 , 遵 从 我 的 一 切 诫 命 , 我 必 向 你 应 验 我 所 应 许 你 父 亲 大 卫 的 话 。
 • 我 必 住 在 以 色 列 人 中 间 , 并 不 丢 弃 我 民 以 色 列 。
 • 所 罗 门 建 造 殿 宇 。
 • 殿 里 面 用 香 柏 木 板 贴 墙 , 从 地 到 棚 顶 都 用 木 板 遮 蔽 , 又 用 松 木 板 铺 地 。
 • 内 殿 , 就 是 至 圣 所 , 长 二 十 肘 , 从 地 到 棚 顶 用 香 柏 木 板 遮 蔽 ( 或 作 隔 断 ) 。
 • 内 殿 前 的 外 殿 , 长 四 十 肘 。
 • 殿 里 一 点 石 头 都 不 显 露 , 一 概 用 香 柏 木 遮 蔽 。 上 面 刻 着 野 瓜 和 初 开 的 花 。
 • 殿 里 预 备 了 内 殿 , 好 安 放 耶 和 华 的 约 柜 。
 • 内 殿 长 二 十 肘 , 宽 二 十 肘 , 高 二 十 肘 , 墙 面 都 贴 上 精 金 。 又 用 香 柏 木 作 坛 , 包 上 精 金 。
 • 所 罗 门 用 精 金 贴 了 殿 内 的 墙 , 又 用 金 链 子 挂 在 内 殿 前 门 扇 , 用 金 包 裹 。
 • 全 殿 都 贴 上 金 子 , 直 到 贴 完 。 内 殿 前 的 坛 , 也 都 用 金 包 裹 。
 • 他 用 橄 榄 木 作 两 个 基 路 伯 , 各 高 十 肘 , 安 在 内 殿 。
 • 这 一 个 基 路 伯 有 两 个 翅 膀 , 各 长 五 肘 , 从 这 翅 膀 尖 到 那 翅 膀 尖 共 有 十 肘 。
 • 那 一 个 基 路 伯 的 两 个 翅 膀 也 是 十 肘 , 两 个 基 路 伯 的 尺 寸 , 形 像 都 是 一 样 。
 • 这 基 路 伯 高 十 肘 , 那 基 路 伯 也 是 如 此 。
 • 他 将 两 个 基 路 伯 安 在 内 殿 里 。 基 路 伯 的 翅 膀 是 张 开 的 , 这 基 路 伯 的 一 个 翅 膀 挨 着 这 边 的 墙 , 那 基 路 伯 的 一 个 翅 膀 挨 着 那 边 的 墙 , 里 边 的 两 个 翅 膀 在 殿 中 间 彼 此 相 接 。
 • 又 用 金 子 包 裹 二 基 路 伯 。
 • 内 殿 , 外 殿 周 围 的 墙 上 都 刻 着 基 路 伯 , 棕 树 , 和 初 开 的 花 。
 • 内 殿 , 外 殿 的 地 板 都 贴 上 金 子 。
 • 又 用 橄 榄 木 制 造 内 殿 的 门 扇 , 门 楣 , 门 框 。 门 口 有 墙 的 五 分 之 一 。
 • 在 橄 榄 木 作 的 两 门 扇 上 刻 着 基 路 伯 , 棕 树 , 和 初 开 的 花 , 都 贴 上 金 子 。
 • 又 用 橄 榄 木 制 造 外 殿 的 门 框 , 门 口 有 墙 的 四 分 之 一 。
 • 用 松 木 作 门 两 扇 。 这 扇 分 两 扇 , 是 摺 叠 的 。 那 扇 分 两 扇 。 也 是 摺 叠 的 。
 • 上 面 刻 着 基 路 伯 , 棕 树 , 和 初 开 的 花 , 都 用 金 子 贴 了 。
 • 他 又 用 凿 成 的 石 头 三 层 , 香 柏 木 一 层 建 筑 内 院 。
 • 所 罗 门 在 位 第 四 年 西 弗 月 , 立 了 耶 和 华 殿 的 根 基 。
 • 到 十 一 年 布 勒 月 , 就 是 八 月 , 殿 和 一 切 属 殿 的 都 按 着 样 式 造 成 。 他 建 殿 的 工 夫 共 有 七 年 。