Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

3-я книга Царств

 
 • И бы́сть въ четыредеся́тное и въ четвертосо́тное лѣ́то исхо́да сыно́въ Изра́илевыхъ изъ Еги́пта, въ лѣ́то четве́ртое, въ ме́сяцъ вторы́й, ца́р­ст­ву­ю­щу царю́ соломо́ну надъ Изра́илемъ, и созда́ хра́мъ Го́сподеви.
 • И хра́мъ, его́же созда́ соломо́нъ ца́рь Го́сподеви, [бя́ше] шестьдеся́тъ лако́тъ долгота́ его́, и два́десяти лако́тъ широта́ его́, и три́десяти лако́тъ высота́ его́:
 • и при­­тво́ръ, и́же предъ лице́мъ хра́ма, два́десяти лако́тъ долгота́ его́ въ широту́ до́му, и десяти́ лако́тъ широта́ его́ предъ лице́мъ до́му: и созда́ хра́мъ, и соверши́ его́.
 • И сотвори́ хра́му о́кна преклоне́ны сокрове́ны.
 • И созда́ на стѣнѣ́ до́му при­­тво́ры о́коло хра́ма и дави́ра.
 • И сотвори́ бока́ о́коло, бо́къ и́же съ ни́зу, пяти́ лако́тъ широта́ его́, и сре́днiй шести́ лако́тъ широта́, и тре́тiй седми́ лако́тъ широта́ его́: поне́же разстоя́нiе до́му сотвори́ о́крестъ внѣу́ду хра́ма, я́ко да не досяза́ютъ стѣ́нъ хра́ма.
 • И хра́му зи́ждему су́щу, ка́менiемъ краесѣко́мымъ нете́санымъ созда́ся: мла́тъ же, и тесли́ца, и вся́кое ору́дiе желѣ́зно не слы́шася въ хра́мѣ, егда́ созида́тися ему́.
 • И две́ри бо́ка ни́жняго подъ стѣно́ю хра́ма десно́ю, и извiе́н­ный восхо́дъ до среди́ны, а от­ среди́ны до трекро́вныхъ.
 • И созда́ хра́мъ, и соверши́ его́: и обста́ви хра́мъ дска́ми ке́дровыми.
 • И сотвори́ вяза́нiя о́крестъ всего́ хра́ма, пя́ть лако́тъ въ высоту́ его́, и связа́ вяза́нiе дре́вомъ ке́дровымъ.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне къ соломо́ну, глаго́лющее:
 • хра́мъ се́й его́же ты́ созида́еши, а́ще по́йдеши по за́повѣдемъ мо­и́мъ, и судьбы́ моя́ сотвори́ши, и сохрани́ши вся́ повелѣ́нiя моя́, е́же пребыва́ти въ ни́хъ, утвержу́ сло́во мое́ съ тобо́ю, е́же глаго́лахъ дави́ду отцу́ тво­ему́,
 • и вселю́ся посредѣ́ сыно́въ Изра́илевыхъ, и не оста́влю люді́й мо­и́хъ Изра́иля.
 • И созда́ соломо́нъ хра́мъ, и сконча́ его́.
 • И созда́ стѣ́ны хра́му вну́трь дре́вомъ ке́дровымъ, от­ земли́ хра́ма и да́же до стѣ́нъ и да́же до верха́: о́коло обста́ви содержа́щая древа́ми внутрьу́ду и укрѣпи́ вну́трь хра́ма бока́ми пе́вговыми.
 • И созда́ два́десяти лако́тъ от­ кра́я стѣны́ бо́къ еди́нъ от­ земли́ да́же до верха́: и сотвори́ ему́ вну́трь от­ дави́ра стѣ́ну до свята́я святы́хъ.
 • И четы́редесяти лако́тъ бя́ше хра́мъ: се́й [е́сть] хра́мъ вну́трен­нѣйшiй.
 • И от­ ке́дра во хра́мѣ вну́трь поста́ви плете́нiе и дщи́цы и вая́нiя вся́ ке́дрова: ка́мень не явля́шеся.
 • Предъ лице́мъ дави́ра, посредѣ́ хра́ма вну́трь угото́ва поста́вити та́мо киво́тъ завѣ́та Госпо́дня.
 • И предъ лице́мъ дави́ра два́десяти лако́тъ долгота́, и два́десяти лако́тъ широта́, и два́десяти лако́тъ высота́ его́, и объя́тъ его́ зла́томъ чи́стымъ: и сотвори́ олта́рь ке́дровый: и повлече́ соломо́нъ хра́мъ вну́трь зла́томъ чи́стымъ, и при­­гвоз­ди́ гвоз­дми́ златы́ми предъ лице́мъ дави́ра, и объя́тъ и́ зла́томъ.
 • И ве́сь хра́мъ объя́тъ зла́томъ до сконча́нiя всего́ хра́ма.
 • И все́ вну́трь дави́ра покры́ зла́томъ.
 • И сотвори́ въ дави́рѣ два́ херуви́ма от­ дре́въ кипари́сныхъ, де́сять лако́тъ мѣ́рою вели́че­с­т­во:
 • и пяти́ лако́тъ крило́ херуви́ма еди́наго, и пяти́ лако́тъ крило́ его́ второ́е, десяти́ лако́тъ от­ кра́я крила́ его́ до кра́я крила́ его́:
 • и десяти́ лако́тъ та́кожде [мѣ́ра] херуви́му второ́му, мѣ́ра еди́на соверше́нiе еди́но обо­и́мъ херуви́момъ:
 • и высота́ херуви́ма еди́наго де́сять лако́тъ, та́кожде и второ́му херуви́му.
 • И поста́ви о́ба херуви́ма посредѣ́ хра́ма вну́трен­няго: и простира́ху кри́ла своя́, и досяза́­ше крило́ еди́но до стѣны́ хра́ма, и крило́ друга́го херуви́ма досяза́­ше до стѣны́ вторы́я: и кри́ла и́хъ я́же бя́ху посредѣ́ хра́ма, каса́­шеся крило́ съ крило́мъ:
 • и объя́ты бы́ша херуви́мы зла́томъ.
 • И на всѣ́хъ стѣна́хъ хра́ма о́коло вая́нiя написа́ подо́бiемъ херуви́мовъ, и фи́ники, и изва́ян­на про­изница́ющая внутрьу́ду и внѣу́ду.
 • И помо́стъ хра́ма изъ внутрьу́ду и внѣу́ду объя́тъ зла́томъ.
 • И вхо́ду дави́ра сотвори́ две́ри от­ дре́въ сме́рчiихъ, и пра́ги пятери́чны,
 • и дво́и две́ри от­ дре́въ пе́вговыхъ, и извая́нiя на ни́хъ изва́яна, херуви́мы, и фи́ники, и дщи́цы просте́ртыя, и объя́тъ я́ зла́томъ, и бя́ше зла́томъ устро́­ено до херуви́мовъ и до фи́никовъ.
 • И та́ко сотвори́ врато́мъ хра́ма: и пра́ги от­ дре́въ сме́рчiихъ, при­­тво́ры четверогу́бо.
 • И на обо­и́хъ дверя́хъ древа́ пе́вгова: два́ затво́ра две́рь еди́на и вереи́ и́хъ, и два́ затво́ра две́рь втора́я враща́ющаяся въ себѣ́,
 • [на ни́хже сотвори́] изва́ян­ныя херуви́мы и фи́ники, и дщи́цы просте́ртыя, и объя́тыя зла́томъ свѣ́шенымъ на изображе́нiе.
 • И созда́ дво́ръ вну́трен­нiй: въ три́ ряда́ нете́саныхъ, и ря́дъ те́санаго ке́дра о́коло.
 • Въ лѣ́то четве́ртое основа́ хра́мъ Госпо́день въ ме́сяцѣ зі́и, во вторы́й ме́сяцъ.
 • Во единонадеся́тое лѣ́то въ ме́сяцѣ ву́лъ, се́й ме́сяцъ осмы́й, соверши́ся хра́мъ по всему́ словеси́ сво­ему́ и по всему́ устро­е́нiю сво­ему́: и созда́ его́ въ се́дмь лѣ́тъ.
 • В четыреста восьмидесятом году по исшествии сынов Израилевых из земли Египетской, в четвертый год царствования Соломонова над Израилем, в месяц Зиф, который есть второй месяц, начал он строить храм Господу.
 • Храм, который построил царь Соломон Господу, длиною был в шестьдесят локтей, шириною в двадцать и вышиною в тридцать локтей,
 • и притвор пред храмом в двадцать локтей длины, соответственно ширине храма, и в десять локтей ширины пред храмом.
 • И сделал он в доме окна решетчатые, глухие с откосами.
 • И сделал пристройку вокруг стен храма, вокруг храма и давира*; и сделал боковые комнаты кругом. //*Отделение для Святаго Святых.
 • Нижний ярус пристройки шириною был в пять локтей, средний шириною в шесть локтей, а третий шириною в семь локтей; ибо вокруг храма извне сделаны были уступы, дабы пристройка не прикасалась к стенам храма.
 • Когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни; ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его.
 • Вход в средний ярус был с правой стороны храма. По круглым лестницам всходили в средний ярус, а от среднего в третий.
 • И построил он храм, и кончил его, и обшил храм кедровыми досками.
 • И пристроил ко всему храму боковые комнаты вышиною в пять локтей; они прикреплены были к храму посредством кедровых бревен.
 • И было слово Господа к Соломону, и сказано ему:
 • вот, ты строишь храм; если ты будешь ходить по уставам Моим, и поступать по определениям Моим и соблюдать все заповеди Мои, поступая по ним, то Я исполню на тебе слово Мое, которое Я сказал Давиду, отцу твоему,
 • и буду жить среди сынов Израилевых, и не оставлю народа Моего Израиля.
 • И построил Соломон храм и кончил его.
 • И обложил стены храма внутри кедровыми досками; от пола храма до потолка внутри обложил деревом и покрыл пол храма кипарисовыми досками.
 • И устроил в задней стороне храма, в двадцати локтях от края, стену, и обложил стены и потолок кедровыми досками, и устроил давир для Святаго Святых.
 • Сорока локтей был храм, то есть передняя часть храма.
 • На кедрах внутри храма были вырезаны подобия огурцов и распускающихся цветов; все было покрыто кедром, камня не видно было.
 • Давир же внутри храма он приготовил для того, чтобы поставить там ковчег завета Господня.
 • И давир был длиною в двадцать локтей, шириною в двадцать локтей и вышиною в двадцать локтей; он обложил его чистым золотом; обложил также и кедровый жертвенник.
 • И обложил Соломон храм внутри чистым золотом, и протянул золотые цепи пред давиром, и обложил его золотом.
 • Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца, и весь жертвенник, который пред давиром, обложил золотом.
 • И сделал в давире двух херувимов из масличного дерева, вышиною в десять локтей.
 • Одно крыло херувима было в пять локтей и другое крыло херувима в пять локтей; десять локтей было от одного конца крыльев его до другого конца крыльев его.
 • В десять локтей был и другой херувим; одинаковой меры и одинакового вида были оба херувима.
 • Высота одного херувима была десять локтей, также и другого херувима.
 • И поставил он херувимов среди внутренней части храма. Крылья же херувимов были распростерты, и касалось крыло одного одной стены, а крыло другого херувима касалось другой стены; другие же крылья их среди храма сходились крыло с крылом.
 • И обложил он херувимов золотом.
 • И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых дерев и распускающихся цветов, внутри и вне.
 • И пол в храме обложил золотом во внутренней и передней части.
 • Для входа в давир сделал двери из масличного дерева, с пятиугольными косяками.
 • На двух половинах дверей из масличного дерева он сделал резных херувимов и пальмы и распускающиеся цветы и обложил золотом; покрыл золотом и херувимов и пальмы.
 • И у входа в храм сделал косяки из масличного дерева четырехугольные,
 • и две двери из кипарисового дерева; обе половинки одной двери были подвижные, и обе половинки другой двери были подвижные.
 • И вырезал на них херувимов и пальмы и распускающиеся цветы и обложил золотом по резьбе.
 • И построил внутренний двор из трех рядов обтесанного камня и из ряда кедровых брусьев.
 • В четвертый год, в месяц Зиф, [в месяц второй,] положил он основание храму Господа,
 • а на одиннадцатом году, в месяце Буле, – это месяц восьмой, – он окончил храм со всеми принадлежностями его и по всем предначертаниям его; строил его семь лет.
 • Ва дар соли чорсаду ҳаштодуми аз Миср берун омадани банӣ Исроил, дар соли чоруми подшоҳии Сулаймон бар Исроил, дар моҳи зив, ки моҳи дуюм аст, ӯ ба бино кардани хонае барои Парвардигор шурӯъ намуд.
 • Ва хонае ки подшоҳ Сулаймон барои Парвардигор бино кард, дарозияш шаст араш, бараш бист араш ва баландиаш сӣ араш буд.
 • Ва пешайвони пеши толори хона, мувофиқи бари хона, дарозияш бист араш ва баландиаш даҳ араш дар пеши хона буд.
 • Ва барои хона тирезаҳои панҷарадори пӯшида сохт.
 • Ва назди девори хона иморати иловагӣ сохт, ки он гирдогирди деворҳои хона, яъне гирдогирди толор ва ҳарам буд; ва гирдогирд хоначаҳо сохт.
 • Қабати поёнии иморати иловагӣ панҷ араш бар, қабати миёнаи он шаш араш бар ва қабати сеюми он ҳафт араш бар дошт, зеро ки гирдогирди хона аз берун барҷастагиҳо гузошта шуда буд, то ки болорҳо ба деворҳои хона пайванд нашавад.
 • Ва ҳангоме ки хона бино меёфт, он аз сангҳои яклухте ки тарошида оварда буданд, бино ёфт, ва садои болға ва табар ва ҳар олати оҳанин дар вақти бино ёфтани хона шунида нашуд.
 • Дари қабати миёна аз тарафи рости хона буд, ва ба воситаи зинапояи печопеч ба қабати миёна, ва аз қабати миёна ба қабати сеюм мебаромаданд.
 • Ва ӯ хонаро бино карда, ба анҷом расонид; ва хонаро бо чӯбу тахтаҳои арз рӯйбаст кард.
 • Ва дар гирди тамоми хона иморати иловагӣ сохт, ки баландии ҳар қабаташ панҷ араш буд; ва он бо болорҳои арз ба хона пайванд гардид.
 • Ва сухани Парвардигор бар Сулаймон нозил шуда, гуфт:
 • «Ин хонае ки ту бино мекунӣ, – агар ту мувофиқи фароизи Ман рафтор намоӣ ва дастурҳои Маро ба ҷо оварӣ, ва тамоми аҳкоми Маро нигоҳ дошта, мувофиқи онҳо қадамгузор шавӣ, – он гоҳ Ман сухани Худро, ки ба падарат Довуд гуфтаам, бо ту ба амал хоҳам овард.
 • Ва дар миёни банӣ Исроил сокин шуда, қавми Худ Исроилро тарк нахоҳам кард».
 • Ва Сулаймон хонаро бино карда, ба анҷом расонид.
 • Ва деворҳои хонаро аз дарун бо чӯбҳои арз бино кард, аз замини хона то болорҳои шифт аз дарун бо тахта рӯйбаст намуд, ва замини хонаро бо чӯбҳои сарв фарш кард.
 • Ва бист арашро аз пушти хона бо чӯбҳои сарв аз замин то болорҳои шифт бино кард; ва инро ӯ аз дарун барои ҳарам, ки поки покҳост, бино кард.
 • Ва хона, яъне толори пеши ҳарам, чил араш буд.
 • Ва бар рӯйбасти арзии даруни хона кандакорӣ ба шакли ғунчаҳо ва шукуфаҳо буд; ҳама ҷо бо арз рӯйбаст карда шуда буд, санге ба назар наменамуд.
 • Ва ҳарамро андаруни хона барои он сохта буд, ки дар он ҷо сандуқи паймони Парвардигорро ҷойгир кунад.
 • Ва даруни ҳарам бист араш дарозӣ, ва бист араш бар ва бист араш баландӣ дошт, ва онро ӯ бо зари холис рӯйбаст намуд; қурбонгоҳи арзиро низ рӯйбаст намуд.
 • Ва Сулаймон хонаро аз дарун бо зари холис рӯйбаст намуд; ва пеши дари ҳарам занҷирҳои тилло овехт, ва онро бо тилло рӯйбаст намуд.
 • Ва тамоми хонаро, то охири тамоми хона, бо тилло рӯйбаст намуд; ва тамоми қурбонгоҳро, ки пеши дари ҳарам буд, бо тилло рӯйбаст намуд.
 • Ва дар ҳарам ду каррубӣ аз чӯби зайтун сохт, ки баландии ҳар яке даҳ араш буд.
 • Ва як боли каррубӣ панҷ араш ва боли дигари каррубӣ панҷ араш буд; аз сари як бол то сари боли дигар даҳ араш буд.
 • Ва каррубии дуюм даҳ араш буд; ҳар ду каррубӣ як андоза ва як шакл доштанд.
 • Баландии як каррубӣ даҳ араш буд, ва ҳамчунин каррубии дигар.
 • Ва ӯ каррубиёнро дар миёни хонаи дарунӣ гузошт, дар ҳолате ки болҳои каррубиён паҳн шуда буд, ва боли як каррубӣ ба як девор мерасид, ва боли каррубии дигар ба девори дигар мерасид, ва болҳои дигари онҳо дар миёни хона бол бо бол бармехӯрд.
 • Ва ӯ каррубиёнро бо тилло рӯйбаст намуд.
 • Ва бар ҳамаи деворҳои хона, гирдогирд, нақшҳои каррубиён ва нахлҳо ва ғунчаҳои шукуфтаро дар андарун ва берун канд.
 • Ва замини хонаро дар андарун ва берун бо тилло рӯйбаст намуд.
 • Ва дар даромадгоҳи ҳарам дари дутабақа аз чӯби зайтун сохт; паҳлударии он панҷгӯша буд.
 • Ва бар он дари дутабақа, ки аз чӯби зайтун буд, ӯ нақшҳои каррубиён ва нахлҳо ва ғунчаҳои шукуфтаро канд ва бо тилло рӯйбаст намуд; ва каррубиён ва нақшҳои нахлро бо тилло пӯшонид.
 • Ва ҳамчунин барои дари толор паҳлудариҳо аз чӯби зайтун сохт, ки чоргӯша буд.
 • Ва ду табақаи ин дар аз чӯби сарв буд; ва ду тахтаи табақаи аввал қатшаванда буд, ва ду тахтаи табақаи дуюм низ қатшаванда буд.
 • Ва бар онҳо нақшҳои каррубиён ва нахлҳо ва ғунчаҳои шукуфтаро канд, ва онҳоро бо тиллое ки ба кандакорӣ мувофиқ кунонида буд, рӯйбаст намуд.
 • Ва саҳни дохилиро аз се қатор сангҳои тарошидашуда ва як қатор ғӯлаҳои арз бино кард.
 • Дар соли чорум, дар моҳи зив, бунёди хонаи Парвардигор гузошта шуд.
 • Ва дар соли ёздаҳум, дар моҳи бул, ки моҳи ҳаштум аст, хона бо тамоми лавозимоташ мувофиқи ҳамаи дастурҳояш ба анҷом расид; ва ҳафт сол ӯ онро бино кард.