Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

3-я книга Царств

 
 • И бы́сть въ четыредеся́тное и въ четвертосо́тное лѣ́то исхо́да сыно́въ Изра́илевыхъ изъ Еги́пта, въ лѣ́то четве́ртое, въ ме́сяцъ вторы́й, ца́р­ст­ву­ю­щу царю́ соломо́ну надъ Изра́илемъ, и созда́ хра́мъ Го́сподеви.
 • И хра́мъ, его́же созда́ соломо́нъ ца́рь Го́сподеви, [бя́ше] шестьдеся́тъ лако́тъ долгота́ его́, и два́десяти лако́тъ широта́ его́, и три́десяти лако́тъ высота́ его́:
 • и при­­тво́ръ, и́же предъ лице́мъ хра́ма, два́десяти лако́тъ долгота́ его́ въ широту́ до́му, и десяти́ лако́тъ широта́ его́ предъ лице́мъ до́му: и созда́ хра́мъ, и соверши́ его́.
 • И сотвори́ хра́му о́кна преклоне́ны сокрове́ны.
 • И созда́ на стѣнѣ́ до́му при­­тво́ры о́коло хра́ма и дави́ра.
 • И сотвори́ бока́ о́коло, бо́къ и́же съ ни́зу, пяти́ лако́тъ широта́ его́, и сре́днiй шести́ лако́тъ широта́, и тре́тiй седми́ лако́тъ широта́ его́: поне́же разстоя́нiе до́му сотвори́ о́крестъ внѣу́ду хра́ма, я́ко да не досяза́ютъ стѣ́нъ хра́ма.
 • И хра́му зи́ждему су́щу, ка́менiемъ краесѣко́мымъ нете́санымъ созда́ся: мла́тъ же, и тесли́ца, и вся́кое ору́дiе желѣ́зно не слы́шася въ хра́мѣ, егда́ созида́тися ему́.
 • И две́ри бо́ка ни́жняго подъ стѣно́ю хра́ма десно́ю, и извiе́н­ный восхо́дъ до среди́ны, а от­ среди́ны до трекро́вныхъ.
 • И созда́ хра́мъ, и соверши́ его́: и обста́ви хра́мъ дска́ми ке́дровыми.
 • И сотвори́ вяза́нiя о́крестъ всего́ хра́ма, пя́ть лако́тъ въ высоту́ его́, и связа́ вяза́нiе дре́вомъ ке́дровымъ.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне къ соломо́ну, глаго́лющее:
 • хра́мъ се́й его́же ты́ созида́еши, а́ще по́йдеши по за́повѣдемъ мо­и́мъ, и судьбы́ моя́ сотвори́ши, и сохрани́ши вся́ повелѣ́нiя моя́, е́же пребыва́ти въ ни́хъ, утвержу́ сло́во мое́ съ тобо́ю, е́же глаго́лахъ дави́ду отцу́ тво­ему́,
 • и вселю́ся посредѣ́ сыно́въ Изра́илевыхъ, и не оста́влю люді́й мо­и́хъ Изра́иля.
 • И созда́ соломо́нъ хра́мъ, и сконча́ его́.
 • И созда́ стѣ́ны хра́му вну́трь дре́вомъ ке́дровымъ, от­ земли́ хра́ма и да́же до стѣ́нъ и да́же до верха́: о́коло обста́ви содержа́щая древа́ми внутрьу́ду и укрѣпи́ вну́трь хра́ма бока́ми пе́вговыми.
 • И созда́ два́десяти лако́тъ от­ кра́я стѣны́ бо́къ еди́нъ от­ земли́ да́же до верха́: и сотвори́ ему́ вну́трь от­ дави́ра стѣ́ну до свята́я святы́хъ.
 • И четы́редесяти лако́тъ бя́ше хра́мъ: се́й [е́сть] хра́мъ вну́трен­нѣйшiй.
 • И от­ ке́дра во хра́мѣ вну́трь поста́ви плете́нiе и дщи́цы и вая́нiя вся́ ке́дрова: ка́мень не явля́шеся.
 • Предъ лице́мъ дави́ра, посредѣ́ хра́ма вну́трь угото́ва поста́вити та́мо киво́тъ завѣ́та Госпо́дня.
 • И предъ лице́мъ дави́ра два́десяти лако́тъ долгота́, и два́десяти лако́тъ широта́, и два́десяти лако́тъ высота́ его́, и объя́тъ его́ зла́томъ чи́стымъ: и сотвори́ олта́рь ке́дровый: и повлече́ соломо́нъ хра́мъ вну́трь зла́томъ чи́стымъ, и при­­гвоз­ди́ гвоз­дми́ златы́ми предъ лице́мъ дави́ра, и объя́тъ и́ зла́томъ.
 • И ве́сь хра́мъ объя́тъ зла́томъ до сконча́нiя всего́ хра́ма.
 • И все́ вну́трь дави́ра покры́ зла́томъ.
 • И сотвори́ въ дави́рѣ два́ херуви́ма от­ дре́въ кипари́сныхъ, де́сять лако́тъ мѣ́рою вели́че­с­т­во:
 • и пяти́ лако́тъ крило́ херуви́ма еди́наго, и пяти́ лако́тъ крило́ его́ второ́е, десяти́ лако́тъ от­ кра́я крила́ его́ до кра́я крила́ его́:
 • и десяти́ лако́тъ та́кожде [мѣ́ра] херуви́му второ́му, мѣ́ра еди́на соверше́нiе еди́но обо­и́мъ херуви́момъ:
 • и высота́ херуви́ма еди́наго де́сять лако́тъ, та́кожде и второ́му херуви́му.
 • И поста́ви о́ба херуви́ма посредѣ́ хра́ма вну́трен­няго: и простира́ху кри́ла своя́, и досяза́­ше крило́ еди́но до стѣны́ хра́ма, и крило́ друга́го херуви́ма досяза́­ше до стѣны́ вторы́я: и кри́ла и́хъ я́же бя́ху посредѣ́ хра́ма, каса́­шеся крило́ съ крило́мъ:
 • и объя́ты бы́ша херуви́мы зла́томъ.
 • И на всѣ́хъ стѣна́хъ хра́ма о́коло вая́нiя написа́ подо́бiемъ херуви́мовъ, и фи́ники, и изва́ян­на про­изница́ющая внутрьу́ду и внѣу́ду.
 • И помо́стъ хра́ма изъ внутрьу́ду и внѣу́ду объя́тъ зла́томъ.
 • И вхо́ду дави́ра сотвори́ две́ри от­ дре́въ сме́рчiихъ, и пра́ги пятери́чны,
 • и дво́и две́ри от­ дре́въ пе́вговыхъ, и извая́нiя на ни́хъ изва́яна, херуви́мы, и фи́ники, и дщи́цы просте́ртыя, и объя́тъ я́ зла́томъ, и бя́ше зла́томъ устро́­ено до херуви́мовъ и до фи́никовъ.
 • И та́ко сотвори́ врато́мъ хра́ма: и пра́ги от­ дре́въ сме́рчiихъ, при­­тво́ры четверогу́бо.
 • И на обо­и́хъ дверя́хъ древа́ пе́вгова: два́ затво́ра две́рь еди́на и вереи́ и́хъ, и два́ затво́ра две́рь втора́я враща́ющаяся въ себѣ́,
 • [на ни́хже сотвори́] изва́ян­ныя херуви́мы и фи́ники, и дщи́цы просте́ртыя, и объя́тыя зла́томъ свѣ́шенымъ на изображе́нiе.
 • И созда́ дво́ръ вну́трен­нiй: въ три́ ряда́ нете́саныхъ, и ря́дъ те́санаго ке́дра о́коло.
 • Въ лѣ́то четве́ртое основа́ хра́мъ Госпо́день въ ме́сяцѣ зі́и, во вторы́й ме́сяцъ.
 • Во единонадеся́тое лѣ́то въ ме́сяцѣ ву́лъ, се́й ме́сяцъ осмы́й, соверши́ся хра́мъ по всему́ словеси́ сво­ему́ и по всему́ устро­е́нiю сво­ему́: и созда́ его́ въ се́дмь лѣ́тъ.
 • В четыреста восьмидесятом году по исшествии сынов Израилевых из земли Египетской, в четвертый год царствования Соломонова над Израилем, в месяц Зиф, который есть второй месяц, начал он строить храм Господу.
 • Храм, который построил царь Соломон Господу, длиною был в шестьдесят локтей, шириною в двадцать и вышиною в тридцать локтей,
 • и притвор пред храмом в двадцать локтей длины, соответственно ширине храма, и в десять локтей ширины пред храмом.
 • И сделал он в доме окна решетчатые, глухие с откосами.
 • И сделал пристройку вокруг стен храма, вокруг храма и давира*; и сделал боковые комнаты кругом. //*Отделение для Святаго Святых.
 • Нижний ярус пристройки шириною был в пять локтей, средний шириною в шесть локтей, а третий шириною в семь локтей; ибо вокруг храма извне сделаны были уступы, дабы пристройка не прикасалась к стенам храма.
 • Когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни; ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его.
 • Вход в средний ярус был с правой стороны храма. По круглым лестницам всходили в средний ярус, а от среднего в третий.
 • И построил он храм, и кончил его, и обшил храм кедровыми досками.
 • И пристроил ко всему храму боковые комнаты вышиною в пять локтей; они прикреплены были к храму посредством кедровых бревен.
 • И было слово Господа к Соломону, и сказано ему:
 • вот, ты строишь храм; если ты будешь ходить по уставам Моим, и поступать по определениям Моим и соблюдать все заповеди Мои, поступая по ним, то Я исполню на тебе слово Мое, которое Я сказал Давиду, отцу твоему,
 • и буду жить среди сынов Израилевых, и не оставлю народа Моего Израиля.
 • И построил Соломон храм и кончил его.
 • И обложил стены храма внутри кедровыми досками; от пола храма до потолка внутри обложил деревом и покрыл пол храма кипарисовыми досками.
 • И устроил в задней стороне храма, в двадцати локтях от края, стену, и обложил стены и потолок кедровыми досками, и устроил давир для Святаго Святых.
 • Сорока локтей был храм, то есть передняя часть храма.
 • На кедрах внутри храма были вырезаны подобия огурцов и распускающихся цветов; все было покрыто кедром, камня не видно было.
 • Давир же внутри храма он приготовил для того, чтобы поставить там ковчег завета Господня.
 • И давир был длиною в двадцать локтей, шириною в двадцать локтей и вышиною в двадцать локтей; он обложил его чистым золотом; обложил также и кедровый жертвенник.
 • И обложил Соломон храм внутри чистым золотом, и протянул золотые цепи пред давиром, и обложил его золотом.
 • Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца, и весь жертвенник, который пред давиром, обложил золотом.
 • И сделал в давире двух херувимов из масличного дерева, вышиною в десять локтей.
 • Одно крыло херувима было в пять локтей и другое крыло херувима в пять локтей; десять локтей было от одного конца крыльев его до другого конца крыльев его.
 • В десять локтей был и другой херувим; одинаковой меры и одинакового вида были оба херувима.
 • Высота одного херувима была десять локтей, также и другого херувима.
 • И поставил он херувимов среди внутренней части храма. Крылья же херувимов были распростерты, и касалось крыло одного одной стены, а крыло другого херувима касалось другой стены; другие же крылья их среди храма сходились крыло с крылом.
 • И обложил он херувимов золотом.
 • И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых дерев и распускающихся цветов, внутри и вне.
 • И пол в храме обложил золотом во внутренней и передней части.
 • Для входа в давир сделал двери из масличного дерева, с пятиугольными косяками.
 • На двух половинах дверей из масличного дерева он сделал резных херувимов и пальмы и распускающиеся цветы и обложил золотом; покрыл золотом и херувимов и пальмы.
 • И у входа в храм сделал косяки из масличного дерева четырехугольные,
 • и две двери из кипарисового дерева; обе половинки одной двери были подвижные, и обе половинки другой двери были подвижные.
 • И вырезал на них херувимов и пальмы и распускающиеся цветы и обложил золотом по резьбе.
 • И построил внутренний двор из трех рядов обтесанного камня и из ряда кедровых брусьев.
 • В четвертый год, в месяц Зиф, [в месяц второй,] положил он основание храму Господа,
 • а на одиннадцатом году, в месяце Буле, – это месяц восьмой, – он окончил храм со всеми принадлежностями его и по всем предначертаниям его; строил его семь лет.
 • Ысрайыл уулдарынын Мисир жеринен чыкканына тљрт жєз сексен жыл болгондо, Сулаймандын Ысрайылга падыша болгонуна тљрт жыл болгондо, Зуп айында, экинчи айда ал Тењирге арнап ийбадаткана кура баштады.
 • Тењирге арнап Сулайман курган ийбадаткананын узундугу алтымыш, туурасы жыйырма, бийиктиги отуз чыканак эле.
 • Ийбадаткананын алдындагы кире бериш бљлмљнєн узундугу жыйырма чыканак (имараттын туурасына барабар), туурасы он чыканак эле.
 • Сулайман єйгљ тосмо торлуу, ачылбаган терезелерди жасады.
 • Ийбадаткананын дубалын тегерете, ийбадаткананы тегерете, ички бљлмљнє тегерете курулуш улады. Тегерете каптал бљлмљлљрдє курду.
 • Єйгљ улай салынган курулуштун тљмљнкє кабатынын туурасы беш чыканак, ортоњкусунун туурасы алты чыканак, єчєнчєсєнєн туурасы жети чыканак болду, улай салынган курулуш ийбадаткананын дубалына тийип турбаш єчєн, ийбадаткананын сыртына тегерете чыгып турган кошумча дубал тургузулду.
 • Ийбадаткана курулуп жатканда, ага жылмаланган таштар пайдаланылды. Ийбадаткананы куруу убагында балтанын да, балканын да, башка темир куралдардын да єнє угулган жок.
 • Yйгљ улай салынган курулуштун ортоњку кабатына кирєєчє эшик оњ жагында эле. Тегерек тепкич аркылуу ортоњкуга, ал эми ортоњкудан єчєнчє кабатка чыгышкан.
 • Сулайман ийбадаткананы куруп бєтєп, сыртын кедр тактайы менен каптады.
 • Ийбадаткананын бардык капталына бийиктиги беш чыканак бљлмљлљрдє курду. Ийбадатканага алар кедр устундары менен бириктирилди.
 • Сулайманга Тењирден сљз болду, ага мындай айтылды:
 • «Сен ийбадаткананы куруп жатасыњ, эгерде сен Менин кљрсљтмљлљрєм менен мыйзамдарым боюнча жєрєп, осуяттарымдын баарын сактап, аткара турган болсоњ, анда Мен атањ Дљљткљ айткан сљзємдє орундатам.
 • Ысрайыл уулдарынын арасында жашап, Љз элим Ысрайылды таштабайм».
 • Сулайман ийбадаткананы куруп бєттє.
 • Ал ийбадаткананын ичин кедр тактайы менен каптады. Ийбадаткананын полунан шыбына чейин тактай менен каптап, полуна кипарис тактайын тљшљдє.
 • Ийбадаткананын арт жагынан, четинен жыйырма чыканак ары карай дубал тургузду. Шыбы менен дубалын кедр тактайы менен каптап, ички бљлмљнє курду.
 • Ийбадаткананын алдыњкы бљлєгє кырк чыканак эле.
 • Ийбадаткананын ичиндеги кедр тактайынын бетине бадырањдын жана ачылган гєлдљрдєн сєрљтє оюлуп тєшєрєлдє. Баары кедр менен капталып, ташы кљрєнбљй калды.
 • Ийбадаткананын ичине жасалган ички бљлмљнє ал Тењирдин келишим сандыгын коюу єчєн даярдады.
 • Ички бљлмљнєн узундугу жыйырма чыканак, туурасы жыйырма чыканак, бийиктиги да жыйырма чыканак болду. Аны таза алтын менен каптады. Кедрден жасалган курмандык чалынуучу жайды да алтын менен каптады.
 • Сулайман ийбадаткананын ичин таза алтын менен каптады, ички бљлмљнєн алдына алтын чынжыр тартып, аны да алтын менен каптады.
 • Ийбадаткананы бєт бойдон алтын менен каптады, ички бљлмљнєн алдындагы курмандык чалынуучу жайды да бєт бойдон алтын менен каптады.
 • Ички бљлмљгљ зайтун жыгачынан бийиктиги он чыканак болгон эки керуп жасады.
 • Керуптун бир канаты беш чыканак, экинчи канаты беш чыканак эле. Бир канатынын четинен экинчи канатынын четине чейин он чыканак болчу.
 • Экинчи керуп да он чыканак болчу. Эки керуптун љлчљмє менен сырткы кљрєнєшє бирдей эле.
 • Эки керуптун тењ бийиктиги он чыканак эле.
 • Ал керуптарды ийбадатканадагы ыйыктын ыйыгы бљлмљсєнєн ортосуна койду. Керуптардын канаты жазылып, бирљљнєн канаты дубалдын бир жагына, экинчи керуптун канаты дубалдын экинчи жагына тийип турчу. Алардын экинчи канаттары да ыйыктын ыйыгы бљлмљсєнєн ортосунда бири-бирине тийишип турчу.
 • Ал керуптарды да алтын менен каптады.
 • Ийбадаткананын бардык дубалынын бетине керуптардын, пальмалардын, ачылган гєлдљрдєн сєрљттљрєн ичинен да, тышынан да оюп тєшєрдє.
 • Ийбадаткананын ички жана алдыњкы бљлмљлљрєнєн полун алтын менен каптады.
 • Ички бљлмљнєн кире беришиндеги эшикти жана беш бурчтуу кашегин зайтун жыгачынан жасады.
 • Зайтун жыгачынан жасалган, эки жакка ачылма эшиктердин бетине керуптардын, пальмалардын жана ачылган гєлдљрдєн сєрљтєн оюп тєшєрєп, алтын менен каптады. Керуптарды да, пальмаларды да алтын менен каптады.
 • Ийбадаткананын эшигинин тљрт бурчтуу кашегин да зайтун жыгачынан жасады.
 • Кипарис жыгачынан эки эшик жасады. Бир эшигинин эки каалгасын да, экинчи эшиктин эки каалгасын да жылып турма кылды.
 • Алардын бетине да керуптарды, пальмаларды жана ачылган гєлдљрдє оюп тєшєрєп, алтын менен каптады.
 • Жылмаланган таштардан єч катар, кедр устундарынан бир катар коюп, ички короону курду.
 • Ал тљртєнчє жылдын Зуп айында Тењирдин ийбадатканасынын пайдубалын койгон.
 • Ал эми он биринчи жылдын Бул айында – сегизинчи айда ийбадаткананы жана ага тиешелєє бардык нерселерди долбоор боюнча бєтєрдє. Аны жети жыл курду.