Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

3-я книга Царств

 
 • И бы́сть въ четыредеся́тное и въ четвертосо́тное лѣ́то исхо́да сыно́въ Изра́илевыхъ изъ Еги́пта, въ лѣ́то четве́ртое, въ ме́сяцъ вторы́й, ца́р­ст­ву­ю­щу царю́ соломо́ну надъ Изра́илемъ, и созда́ хра́мъ Го́сподеви.
 • И хра́мъ, его́же созда́ соломо́нъ ца́рь Го́сподеви, [бя́ше] шестьдеся́тъ лако́тъ долгота́ его́, и два́десяти лако́тъ широта́ его́, и три́десяти лако́тъ высота́ его́:
 • и при­­тво́ръ, и́же предъ лице́мъ хра́ма, два́десяти лако́тъ долгота́ его́ въ широту́ до́му, и десяти́ лако́тъ широта́ его́ предъ лице́мъ до́му: и созда́ хра́мъ, и соверши́ его́.
 • И сотвори́ хра́му о́кна преклоне́ны сокрове́ны.
 • И созда́ на стѣнѣ́ до́му при­­тво́ры о́коло хра́ма и дави́ра.
 • И сотвори́ бока́ о́коло, бо́къ и́же съ ни́зу, пяти́ лако́тъ широта́ его́, и сре́днiй шести́ лако́тъ широта́, и тре́тiй седми́ лако́тъ широта́ его́: поне́же разстоя́нiе до́му сотвори́ о́крестъ внѣу́ду хра́ма, я́ко да не досяза́ютъ стѣ́нъ хра́ма.
 • И хра́му зи́ждему су́щу, ка́менiемъ краесѣко́мымъ нете́санымъ созда́ся: мла́тъ же, и тесли́ца, и вся́кое ору́дiе желѣ́зно не слы́шася въ хра́мѣ, егда́ созида́тися ему́.
 • И две́ри бо́ка ни́жняго подъ стѣно́ю хра́ма десно́ю, и извiе́н­ный восхо́дъ до среди́ны, а от­ среди́ны до трекро́вныхъ.
 • И созда́ хра́мъ, и соверши́ его́: и обста́ви хра́мъ дска́ми ке́дровыми.
 • И сотвори́ вяза́нiя о́крестъ всего́ хра́ма, пя́ть лако́тъ въ высоту́ его́, и связа́ вяза́нiе дре́вомъ ке́дровымъ.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне къ соломо́ну, глаго́лющее:
 • хра́мъ се́й его́же ты́ созида́еши, а́ще по́йдеши по за́повѣдемъ мо­и́мъ, и судьбы́ моя́ сотвори́ши, и сохрани́ши вся́ повелѣ́нiя моя́, е́же пребыва́ти въ ни́хъ, утвержу́ сло́во мое́ съ тобо́ю, е́же глаго́лахъ дави́ду отцу́ тво­ему́,
 • и вселю́ся посредѣ́ сыно́въ Изра́илевыхъ, и не оста́влю люді́й мо­и́хъ Изра́иля.
 • И созда́ соломо́нъ хра́мъ, и сконча́ его́.
 • И созда́ стѣ́ны хра́му вну́трь дре́вомъ ке́дровымъ, от­ земли́ хра́ма и да́же до стѣ́нъ и да́же до верха́: о́коло обста́ви содержа́щая древа́ми внутрьу́ду и укрѣпи́ вну́трь хра́ма бока́ми пе́вговыми.
 • И созда́ два́десяти лако́тъ от­ кра́я стѣны́ бо́къ еди́нъ от­ земли́ да́же до верха́: и сотвори́ ему́ вну́трь от­ дави́ра стѣ́ну до свята́я святы́хъ.
 • И четы́редесяти лако́тъ бя́ше хра́мъ: се́й [е́сть] хра́мъ вну́трен­нѣйшiй.
 • И от­ ке́дра во хра́мѣ вну́трь поста́ви плете́нiе и дщи́цы и вая́нiя вся́ ке́дрова: ка́мень не явля́шеся.
 • Предъ лице́мъ дави́ра, посредѣ́ хра́ма вну́трь угото́ва поста́вити та́мо киво́тъ завѣ́та Госпо́дня.
 • И предъ лице́мъ дави́ра два́десяти лако́тъ долгота́, и два́десяти лако́тъ широта́, и два́десяти лако́тъ высота́ его́, и объя́тъ его́ зла́томъ чи́стымъ: и сотвори́ олта́рь ке́дровый: и повлече́ соломо́нъ хра́мъ вну́трь зла́томъ чи́стымъ, и при­­гвоз­ди́ гвоз­дми́ златы́ми предъ лице́мъ дави́ра, и объя́тъ и́ зла́томъ.
 • И ве́сь хра́мъ объя́тъ зла́томъ до сконча́нiя всего́ хра́ма.
 • И все́ вну́трь дави́ра покры́ зла́томъ.
 • И сотвори́ въ дави́рѣ два́ херуви́ма от­ дре́въ кипари́сныхъ, де́сять лако́тъ мѣ́рою вели́че­с­т­во:
 • и пяти́ лако́тъ крило́ херуви́ма еди́наго, и пяти́ лако́тъ крило́ его́ второ́е, десяти́ лако́тъ от­ кра́я крила́ его́ до кра́я крила́ его́:
 • и десяти́ лако́тъ та́кожде [мѣ́ра] херуви́му второ́му, мѣ́ра еди́на соверше́нiе еди́но обо­и́мъ херуви́момъ:
 • и высота́ херуви́ма еди́наго де́сять лако́тъ, та́кожде и второ́му херуви́му.
 • И поста́ви о́ба херуви́ма посредѣ́ хра́ма вну́трен­няго: и простира́ху кри́ла своя́, и досяза́­ше крило́ еди́но до стѣны́ хра́ма, и крило́ друга́го херуви́ма досяза́­ше до стѣны́ вторы́я: и кри́ла и́хъ я́же бя́ху посредѣ́ хра́ма, каса́­шеся крило́ съ крило́мъ:
 • и объя́ты бы́ша херуви́мы зла́томъ.
 • И на всѣ́хъ стѣна́хъ хра́ма о́коло вая́нiя написа́ подо́бiемъ херуви́мовъ, и фи́ники, и изва́ян­на про­изница́ющая внутрьу́ду и внѣу́ду.
 • И помо́стъ хра́ма изъ внутрьу́ду и внѣу́ду объя́тъ зла́томъ.
 • И вхо́ду дави́ра сотвори́ две́ри от­ дре́въ сме́рчiихъ, и пра́ги пятери́чны,
 • и дво́и две́ри от­ дре́въ пе́вговыхъ, и извая́нiя на ни́хъ изва́яна, херуви́мы, и фи́ники, и дщи́цы просте́ртыя, и объя́тъ я́ зла́томъ, и бя́ше зла́томъ устро́­ено до херуви́мовъ и до фи́никовъ.
 • И та́ко сотвори́ врато́мъ хра́ма: и пра́ги от­ дре́въ сме́рчiихъ, при­­тво́ры четверогу́бо.
 • И на обо­и́хъ дверя́хъ древа́ пе́вгова: два́ затво́ра две́рь еди́на и вереи́ и́хъ, и два́ затво́ра две́рь втора́я враща́ющаяся въ себѣ́,
 • [на ни́хже сотвори́] изва́ян­ныя херуви́мы и фи́ники, и дщи́цы просте́ртыя, и объя́тыя зла́томъ свѣ́шенымъ на изображе́нiе.
 • И созда́ дво́ръ вну́трен­нiй: въ три́ ряда́ нете́саныхъ, и ря́дъ те́санаго ке́дра о́коло.
 • Въ лѣ́то четве́ртое основа́ хра́мъ Госпо́день въ ме́сяцѣ зі́и, во вторы́й ме́сяцъ.
 • Во единонадеся́тое лѣ́то въ ме́сяцѣ ву́лъ, се́й ме́сяцъ осмы́й, соверши́ся хра́мъ по всему́ словеси́ сво­ему́ и по всему́ устро­е́нiю сво­ему́: и созда́ его́ въ се́дмь лѣ́тъ.
 • В четыреста восьмидесятом году по исшествии сынов Израилевых из земли Египетской, в четвертый год царствования Соломонова над Израилем, в месяц Зиф, который есть второй месяц, начал он строить храм Господу.
 • Храм, который построил царь Соломон Господу, длиною был в шестьдесят локтей, шириною в двадцать и вышиною в тридцать локтей,
 • и притвор пред храмом в двадцать локтей длины, соответственно ширине храма, и в десять локтей ширины пред храмом.
 • И сделал он в доме окна решетчатые, глухие с откосами.
 • И сделал пристройку вокруг стен храма, вокруг храма и давира*; и сделал боковые комнаты кругом. //*Отделение для Святаго Святых.
 • Нижний ярус пристройки шириною был в пять локтей, средний шириною в шесть локтей, а третий шириною в семь локтей; ибо вокруг храма извне сделаны были уступы, дабы пристройка не прикасалась к стенам храма.
 • Когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни; ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его.
 • Вход в средний ярус был с правой стороны храма. По круглым лестницам всходили в средний ярус, а от среднего в третий.
 • И построил он храм, и кончил его, и обшил храм кедровыми досками.
 • И пристроил ко всему храму боковые комнаты вышиною в пять локтей; они прикреплены были к храму посредством кедровых бревен.
 • И было слово Господа к Соломону, и сказано ему:
 • вот, ты строишь храм; если ты будешь ходить по уставам Моим, и поступать по определениям Моим и соблюдать все заповеди Мои, поступая по ним, то Я исполню на тебе слово Мое, которое Я сказал Давиду, отцу твоему,
 • и буду жить среди сынов Израилевых, и не оставлю народа Моего Израиля.
 • И построил Соломон храм и кончил его.
 • И обложил стены храма внутри кедровыми досками; от пола храма до потолка внутри обложил деревом и покрыл пол храма кипарисовыми досками.
 • И устроил в задней стороне храма, в двадцати локтях от края, стену, и обложил стены и потолок кедровыми досками, и устроил давир для Святаго Святых.
 • Сорока локтей был храм, то есть передняя часть храма.
 • На кедрах внутри храма были вырезаны подобия огурцов и распускающихся цветов; все было покрыто кедром, камня не видно было.
 • Давир же внутри храма он приготовил для того, чтобы поставить там ковчег завета Господня.
 • И давир был длиною в двадцать локтей, шириною в двадцать локтей и вышиною в двадцать локтей; он обложил его чистым золотом; обложил также и кедровый жертвенник.
 • И обложил Соломон храм внутри чистым золотом, и протянул золотые цепи пред давиром, и обложил его золотом.
 • Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца, и весь жертвенник, который пред давиром, обложил золотом.
 • И сделал в давире двух херувимов из масличного дерева, вышиною в десять локтей.
 • Одно крыло херувима было в пять локтей и другое крыло херувима в пять локтей; десять локтей было от одного конца крыльев его до другого конца крыльев его.
 • В десять локтей был и другой херувим; одинаковой меры и одинакового вида были оба херувима.
 • Высота одного херувима была десять локтей, также и другого херувима.
 • И поставил он херувимов среди внутренней части храма. Крылья же херувимов были распростерты, и касалось крыло одного одной стены, а крыло другого херувима касалось другой стены; другие же крылья их среди храма сходились крыло с крылом.
 • И обложил он херувимов золотом.
 • И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых дерев и распускающихся цветов, внутри и вне.
 • И пол в храме обложил золотом во внутренней и передней части.
 • Для входа в давир сделал двери из масличного дерева, с пятиугольными косяками.
 • На двух половинах дверей из масличного дерева он сделал резных херувимов и пальмы и распускающиеся цветы и обложил золотом; покрыл золотом и херувимов и пальмы.
 • И у входа в храм сделал косяки из масличного дерева четырехугольные,
 • и две двери из кипарисового дерева; обе половинки одной двери были подвижные, и обе половинки другой двери были подвижные.
 • И вырезал на них херувимов и пальмы и распускающиеся цветы и обложил золотом по резьбе.
 • И построил внутренний двор из трех рядов обтесанного камня и из ряда кедровых брусьев.
 • В четвертый год, в месяц Зиф, [в месяц второй,] положил он основание храму Господа,
 • а на одиннадцатом году, в месяце Буле, – это месяц восьмой, – он окончил храм со всеми принадлежностями его и по всем предначертаниям его; строил его семь лет.
 • ისრაელიანთა ეგვიპტიდან გამოსვლის ოთხასმეოთხმოცე წელს, ისრაელზე სოლომონის მეფობის მეოთხე წელს, ზივის თვეში, ანუ მეორე თვეში, შეუდგა იგი უფლის სახლის შენებას.
 • სახლი, რომელიც სოლომონმა აუშენა უფალს, სიგრძით სამოცი წყრთა იყო, სიგანით - ოცი წყრთა, სიმაღლით - ოცდაათი წყრთა.
 • სტოა ტაძრის წინ სიგრძით ოცი წყრთა იყო, ტაძრის სიგანის შესაბამისად, ხოლო სიგანე - ათი წყრთა, სახლის წინ.
 • გაუკეთა სახლს სარკმელები, რომლებიც იღებოდა და იკეტებოდა.
 • მიუშენა სახლის კედელს სართულები სახლის კედლების ირგვლივ, ტაძრისა და დაბირის ირგვლივ; მიუშენა შრამელები ირგვლივ.
 • ქვედა სართული ხუთი წყრთა იყო სიგანით, შუა - ექვსი წყრთა სიგანით, ხოლო მესამე - შვიდი წყრთა სიგანით, რადგან სახლს ირგვლივ შვერილი კოჭები ჰქონდა გარედან დატანებული, რომ სახლის კედლებს ხარაჩო არ მიჰკარებოდა.
 • როცა სახლი შენდებოდა, ზოდებად მოჭრილი ქვით შენდებოდა; არც ჩაქუჩის, არც კვერის და არცერთი რკინის იარაღის ხმა არ გაღებულა სახლში მისი შენებისას.
 • შუა სართულზე ასასვლელი სახლს მარჯვენა ფრთაზე ჰქონდა. დახვეული კიბით ადიოდნენ შუა სართულ ზე, და შუა სართულიდან - მესამეზე.
 • როცა დაასრულა სახლის შენება, კედარის ფიცრებითა და კოჭებით გადახურა სახლი.
 • სართულები მიუშენა მთელს სახლს, თითო ხუთი წყრთა სიმაღლისა და კედარის ძელებით მიამაგრა სახლს.
 • გამოეცხადა სოლომონს უფლის სიტყვა: აჰა, აშენებ ამ სახლს.
 • მაგრამ თუ ივლი ჩემს წესზე და ჩემს სამართალს გააჩენ, თუ დაიცავ და გაჰყვები ჩემს ნაბრძანევს, მაშინ შეგისრულებ სიტყვას, რომელიც დავითს, მამაშენს ვუთხარი -
 • დავმკვიდრდები ისრაელიანთა შორის და არასოდეს მივატოვებ-მეთქი. ჩემს ერს, ისრაელს-მეთქი.
 • როცა დაასრულა სახლის შენება სოლომონმა,
 • კედარის ფიცრები ააკრა სახლის შიდა კედლებს იატაკიდან ჭერამდე; ჭერი შიგნიდან ხით მოაპირკეთა და სახლის იატაკზე კვიპაროსის ფიცრები დააგო.
 • სახლის კიდეებიდან ოც წყრთაზე ააკრა კედარის ფიცრები იატაკიდან ჭერამდე და განაკუთვნა იგი დაბირისთვის, წმიდათა წმიდისთვის.
 • ორმოცი წყრთა იყო წინიდან სახლი, ანუ ტაძარი.
 • კედარის ფიცრებზე სახლის შიგნით კიტრები და გაშლილი ყვავილები იყო ამოჩუქურთმებული; ყველა ფერი კედარისგან იყო, ქვა არ ჩანდა.
 • შუა სახლში მოაწყო დაბირი, რომ იქ უფლის აღთქმის კიდობანი დაედგა.
 • დაბირის სიგრძე ოცი წყრთა იყო, სიგანეც ოცი წყრთა, სიმაღლეც ოცი წყრთა. წმიდა ოქროთი დაფერა იგი, ოქროთვე დაფერა კედარის სამსხვერპლო.
 • დაფერა შიგნიდან სახლი წმიდა ოქროთი სოლომონმა, გადაჭიმა ოქროს ჯაჭვები დაბირის წინ, რომელიც ოქროთი დაფერა.
 • მთელი სახლი ოქროთი დაფერა, მთლიანად მთელი სახლი, და მთელი სამსხვერპლო დაბირის წინ მდგარი, ოქროთი დაფერა.
 • გააკეთა დაბირში ორი ქერუბიმი ზეთისხილის ხისგან, რომლის სიმაღლე ათი წყრთა იყო.
 • ერთი ფრთა ხუთი წყრთა ჰქონდა ქერუბიმს, მეორე ფრთაც ხუთი წყრთა. ათი წყრთა იყო ერთი ფრთის ბოლოდან მეორე ფრთის ბოლომდე.
 • ათი წყრთა იყო მეორე ქერუბიმიც; ორივე ქერუბიმს ერთი ზომა და ერთი სახე ჰქონდა.
 • ერთი ქერუბიმის სიმაღლე ათი წყრთა იყო, ასევე მეორე ქერუბიმისაც.
 • დადგა ქერუბიმები შიდა სახლის შუაგულში; გაშლილი ჰქონდათ ფრთები ქერუბიმებს; ერთი ქერუბიმის ფრთა ერთ კედელს სწვდებოდა, მეორე ქერუბიმის ფრთა - მეორე კედელს; ხოლო სახლის შუაგულისკენ მიმართული მათი ფრთები ერთმანეთს ეხებოდნენ.
 • ოქროთი დაფერა ქერუბიმები.
 • სახლის მთელს კედლებზე ირგვლივ - შიგნიდან და გარედან, ქერუბიმების, ფინიკის ხეებისა და გაშლილი ყვავილების გამოსახულებანი მოაჩუქურთმა.
 • სახლის იატაკიც ოქროთი დაფერა, შიგნიდანაც და გარედანაც.
 • დაბირში შესასვლელად გააკეთა ზეთისხილის ხის კარედი, რომლის ჩარჩო და წყრთილები კედლის სიმაღის მეხუთედი იყო.
 • ზეთისხილის ხის ორ კარედზე ქერუბიმები, ფინიკის ხეები და გაშლილი ყვავილები ამოაჩუქურთმა და ოქროთი დაფერა. მოაოქროვა ქერუბიმიც და ფინიკის ხეებიც.
 • ტაძრის შესასვლელსაც ასევე გაუკეთა ზეთისხილის ხის ოთკუთხა წირთხლები,
 • და კვიპაროსის ხის ორი კარედი. ერთი კარედის ორივე ფრთა ტრიალებდა, მეორე კარის ორივე გვერდიც ტრიალებდა.
 • ამოაჩუქურთმა ქერუბიმები, ფინიკის ხეები და გაშლილი ყვავილები და ოქროთი დაფერა ჩუქურთმის ღარები.
 • მოაწყო შიდა ეზო სამი წყება თლილი ქვისაგან და ერთი წყება კედარის ძელებისგან.
 • მეოთხე წელს, ზივის თვეში, ჩაეყარა საძირკველი უფლის სახლს.
 • მეთერთმეტე წელს, ბულის თვეში, რომელიც არის მერვე თვე, გაასრულა სახლი ყოველი წესისა და რიგის მიხედვით. შვიდ წელიწადს აშენებდა სახლს.