Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

3-я книга Царств

 
 • И до́мъ сво́й созда́ соломо́нъ треми­на́­де­сять лѣ́ты, и соверши́ соломо́нъ ве́сь до́мъ сво́й.
 • И созда́ до́мъ дре́вомъ Лива́нскимъ, сто́ лако́тъ долгота́ его́, и три́десять лако́тъ высота́ его́, и пятьдеся́тъ лако́тъ широта́ его́, и три́ ря́ды столпо́въ ке́дровыхъ, и ра́мена ке́дрова столпо́мъ.
 • И покры́ дска́ми ке́дровыми до́мъ свы́ше надъ страна́ми столпо́въ: и число́ столпо́въ четы́редесять и пя́ть,
 • по пяти­на́­де­ся­ти ря́дъ: и о́конъ три́ ряда́, и кама́ра надъ кама́рою трегу́бо.
 • И вся́ две́ри и кама́ры четверо­уго́лны при­­творе́ни: от­ две́рiй надъ две́рми трегу́бо.
 • И Ела́мъ столпо́въ, пятьдеся́тъ лако́тъ въ долготу́, и три́десять лако́тъ въ широту́ при­­вя́зани ко Ела́му предъ лице́мъ и́хъ: и столпи́ и толстота́ предъ лице́мъ того́ Ела́ма.
 • И Ела́мъ престо́ловъ идѣ́же суди́ти, Ела́мъ суди́лища, и покры́ и́ от­ земли́ да́же до верха́ дщи́цами ке́дровыми.
 • И до́мъ въ не́мже живя́ше, дво́ръ еди́нъ распросте́ртъ си́мъ по дѣ́лу сему́: и до́мъ созда́ дще́ри фарао́ни, ю́же взя́ соломо́нъ, по Ела́му сему́.
 • Вся́ сiя́ бя́ху от­ ка́меней драгоцѣ́н­ныхъ изва́яна от­ разстоя́нiя внутрьу́ду, и от­ основа́нiя до кро́ва.
 • И внѣу́ду ко двору́ вели́кому основа́ному ка́менiемъ драги́мъ вели́кимъ, ка́менiемъ десяти́ лако́тъ и осми́ лако́тъ,
 • и съ верху́ честны́мъ ка́менiемъ, по то́йже мѣ́рѣ несѣ́ченыхъ, и ке́драми.
 • О́крестъ двора́ вели́каго три́ ряда́ нете́саныхъ, и ря́дъ те́санаго ке́дра: и созда́ дво́ръ хра́ма вну́трен­нѣйшiй при­­тво́ра до́му су́щаго предъ лице́мъ хра́ма.
 • И посла́ ца́рь соломо́нъ въ ти́ръ, и взя́ хира́ма от­ ти́ра,
 • сы́на жены́ вдови́цы, и то́й бѣ́ от­ колѣ́на Нефѳали́мля: и оте́цъ его́ бѣ́ му́жъ ти́ринъ, дѣ́латель мѣ́ди, и испо́лненъ худо́же­ст­ва и ра́зума и вѣ́дѣнiя, е́же дѣ́лати вся́ко дѣ́ло мѣ́дяное. И при­­ведо́ша его́ ко царю́ соломо́ну: и сотвори́ вся́ дѣла́:
 • и слiя́ два́ столпа́ Ела́му хра́ма, осми­на́­де­ся­ти лако́тъ высота́ столпа́, и о́крестъ мѣ́ра его́ четыре­на́­де­ся­тихъ лако́тъ окружа́­ше его́ толстота́ столпа́: четы́рехъ пе́рстовъ вглубле́нiя: та́кожде бѣ́ и вторы́й сто́лпъ:
 • и два́ воз­ложе́нiя сотвори́, лежа́ти на глава́хъ столпо́въ излiя́н­ная от­ мѣ́ди: пяти́ лако́тъ высота́ воз­ложе́нiя еди́наго, и пяти́ лако́тъ высота́ воз­ложе́нiя втора́го:
 • и сотвори́ двѣ́ мре́жи е́же покры́ти воз­ложе́нiя столпо́въ: и мре́жу воз­ложе́нiю еди́ному, и мре́жу воз­ложе́нiю второ́му:
 • и дѣ́ло ви́симо, два́ ряда́ я́блокъ мѣ́дяныхъ сомре́жены, дѣ́ло ви́симо, ря́дъ надъ ря́домъ: та́кожде сотвори́ воз­ложе́нiю второ́му:
 • и воз­ложе́нiя на глава́хъ столпо́въ, подо́бна кри́ну, я́коже во Ела́мѣ, четы́рехъ лако́тъ:
 • и стро­е́нiе надъ обо­и́ми столпа́ми, и свы́ше стра́нъ воз­ложе́нiе стро­е́нiя, и я́блоковъ двѣ́сти рядо́въ о́коло на вторѣ́й главѣ́.
 • И поста́ви столпы́ во Ела́мѣ хра́ма: и поста́ви сто́лпъ еди́нъ и нарече́ и́мя ему́ Иаху́нъ, и поста́ви сто́лпъ вторы́й и нарече́ и́мя ему́ воо́съ.
 • И на глава́хъ столпо́въ дѣ́ло кри́ново, и сконча́ дѣ́ло столпо́въ.
 • И сотвори́ мо́ре лiя́но де́сять лако́тъ от­ кра́я до кра́я его́, кругло́ о́крестъ его́: пя́ть лако́тъ высота́ его́, и объя́тiе его́ три́десять ла́ктей окружа́­ше е́ о́крестъ:
 • и подкрѣпле́нiя подъ кра́емъ его́ о́крестъ, окружа́ху е́ де́сять лако́тъ о́коло: два́ ряда́ подкрѣпле́нiй сли́ты во слiя́нiи его́ стоя́ща.
 • И два­на́­де­сять воло́въ подъ мо́ремъ, три́ зря́щiи на сѣ́веръ, и три́ зря́щiи на ю́гъ, и три́ на за́падъ, и три́ на восто́къ, и вся́ за́дняя и́хъ внутрьу́ду, и мо́ре верху́ и́хъ.
 • И у́стiе его́ бя́ше я́ко у́стiе потиря́ прозяба́ющаго кри́на, и толстота́ его́ на дла́нь.
 • И сотвори́ де́сять мехоно́ѳовъ мѣ́дяныхъ, пя́ть лако́тъ долгота́ мехоно́ѳа еди́наго, и четы́ри ла́кти широта́ его́, и ше́сть лако́тъ высота́ его́:
 • и сiе́ дѣ́ло мехоно́ѳовъ, спо­е́ное о себѣ́ и спо­е́ное посредѣ́ про­изница́ющихъ:
 • и на спо­е́нiихъ и́хъ посредѣ́ про­изница́ющихъ львы́ и волы́ и херуви́мы, и надъ про­изница́ющими, та́кожде и свы́ше и сни́зу льво́въ и воло́въ мѣста́, дѣ́ло низхожде́нiя:
 • и четы́ри коле́са мѣ́дна и мехоно́ѳу ко­ему́ждо, и при­­держа́нiя мѣ́дяна, и четы́ри ча́сти и́хъ, и ра́мена и́хъ подъ умыва́лницами, и ра́мена слiя́ная объ ону́ страну́ ко­его́ждо при­­лежа́ще.
 • И уста́ его́ вну́трь главы́, и вы́ше еди́наго ла́ктя, и уста́ его́ кру́гла: дѣ́ло та́кожде ла́ктя еди́наго и по́лъ ла́ктя: и на уста́хъ его́ изва́янiя, и междусто́лпiя и́хъ четверо­уго́лна, а не кру́гла.
 • И четы́ри коле́са подъ междусто́лпiями, и ру́цѣ въ колесѣ́хъ въ мехоно́ѳѣ: и высота́ еди́наго колеса́ ла́коть и по́лъ.
 • И дѣ́ло коле́съ, я́ко дѣ́ло коле́съ колесни́цы: ру́цѣ и́хъ и вы́и и́хъ, и хребты́ и́хъ и дѣ́ланiя и́хъ вся́ лiя́на.
 • Четы́ри ра́мена на четы́рехъ углѣ́хъ мехоно́ѳа еди́наго, и от­ мехоно́ѳа ра́мена его́.
 • И на главѣ́ мехоно́ѳа по́лъ ла́ктя вели́че­с­т­во его́, кругло́ о́крестъ надъ главо́ю мехоно́ѳовою: и нача́ло ру́къ его́ и спая́нiя его́ от­ него́: и от­верза́­шеся въ нача́лѣхъ ру́къ сво­и́хъ.
 • И спая́нiя его́ подо́бiя херуви́мовъ и льво́въ и фи́никовъ стоя́щая, держа́щееся ко́­еждо проти́ву лица́ его́ вну́трь и о́крестъ.
 • По тому́жде сотвори́ вся́ де́сять мехоно́ѳы, по чи́ну еди́ному и по мѣ́рѣ еди́нѣй, мѣ́ра еди́на всѣ́мъ.
 • И сотвори́ де́сять коно́бовъ мѣ́дяныхъ вмѣща́ющихъ по четы́редесяти мѣ́ръ во еди́нъ коно́бъ, мѣ́рою четы́рехъ ла́ктей: коно́бъ еди́нъ на ко́­емждо мехоно́ѳѣ, от­ десяти́ мехоно́ѳовъ.
 • И поста́ви пя́ть мехоно́ѳовъ по деснѣ́й странѣ́ хра́ма на восто́къ, и пя́ть по лѣ́вѣй странѣ́ хра́ма: и мо́ре от­ страны́ хра́ма одесну́ю на восто́ки въ у́глѣ полу́ден­нѣмъ.
 • И сотвори́ хира́мъ коно́бы и тепли́цы и фiа́лы: и сконча́ хира́мъ вся́ дѣла́ творя́, я́же творя́ше царе́ви соломо́ну во хра́мѣ Госпо́дни:
 • столпа́ два́, и обви́тiя столпо́въ надъ глава́ми столпо́въ два́: и мре́жи двѣ́, е́же покрыва́ти о́ба обви́тiя изва́яныхъ, я́же на столпѣ́хъ су́ть:
 • я́блоковъ мѣ́дяныхъ четы́реста обѣ́ма мре́жема, два́ ряда́ я́блоковъ мре́жи еди́нѣй, покрыва́ти о́ба обви́тiя мехоно́ѳа, я́же на обо­и́хъ столпѣ́хъ:
 • и мехоно́ѳовъ де́сять и коно́бовъ де́сять на мехоно́ѳѣ:
 • и мо́ре еди́но, и воло́въ два­на́­де­сять подъ мо́ремъ:
 • и коно́бы и тепли́цы и фiа́лы, и вся́ сосу́ды, я́же сотвори́ хира́мъ царю́ соломо́ну во хра́мѣ Госпо́дни: и столпо́въ четы́редесять и о́смь до́му царе́ва и до́му Госпо́дня: вся́ дѣла́ царе́ва, я́же сотвори́ хира́мъ, бы́ша мѣ́дяна вся́.
 • Бли́зъ Иорда́на слiя́ и́хъ ца́рь въ толстотѣ́ земли́, между́ сокхо́ѳомъ и между́ Сира́момъ.
 • Не бѣ́ вѣ́са мѣ́ди, от­ нея́же творя́ше вся́ дѣла́ сiя́, от­ мно́же­ст­ва зѣло́, не бѣ́ предѣ́ла вѣ́су мѣ́ди.
 • И даде́ ца́рь соломо́нъ вся́ сосу́ды, я́же сотвори́ во хра́мъ Госпо́день: олта́рь златы́й и трапе́зу, на не́йже хлѣ́бы при­­ноше́нiя, злату́ю,
 • и свѣ́щники пя́ть одесну́ю и пя́ть ошу́юю предъ лице́мъ дави́ра [свята́я святы́хъ] златы́я спа́яны, и лампа́ды, и свѣти́лники, и щипцы́ златы́я,
 • и преддве́рiе, и гво́здiе, и фiа́лы и блю́да и кади́лницы зла́ты спа́яны: и вереи́ вра́тъ до́му вну́трен­няго свята́го святы́хъ, и две́ри хра́ма златы́я.
 • И соверши́ся дѣ́ло, е́же сотвори́ соломо́нъ во хра́мѣ Госпо́дни: и внесе́ соломо́нъ свята́я дави́да отца́ сво­его́ и вся́ свята́я соломо́нова, сребро́ и зла́то, и сосу́ды даде́ въ сокро́вище хра́ма Госпо́дня.
 • А свой дом Соломон строил тринадцать лет и окончил весь дом свой.
 • И построил он дом из дерева Ливанского, длиною во сто локтей, шириною в пятьдесят локтей, а вышиною в тридцать локтей, на четырех рядах кедровых столбов; и кедровые бревна положены были на столбах.
 • И настлан был помост из кедра над бревнами на сорока пяти столбах, по пятнадцати в ряд.
 • Оконных косяков было три ряда; и три ряда окон, окно против окна.
 • И все двери и дверные косяки были четырехугольные, и окно против окна, в три ряда.
 • И притвор из столбов сделал он длиною в пятьдесят локтей, шириною в тридцать локтей, и пред ними крыльцо, и столбы, и порог пред ними.
 • Еще притвор с престолом, с которого он судил, притвор для судилища сделал он и покрыл все полы кедром.
 • В доме, где он жил, другой двор позади притвора был такого же устройства. И в доме дочери фараоновой, которую взял за себя Соломон, он сделал такой же притвор.
 • Все это сделано было из дорогих камней, обтесанных по размеру, обрезанных пилою, с внутренней и наружной стороны, от основания до выступов, и с наружной стороны до большого двора.
 • И в основание положены были камни дорогие, камни большие, камни в десять локтей и камни в восемь локтей,
 • и сверху дорогие камни, обтесанные по размеру, и кедр.
 • Большой двор огорожен был кругом тремя рядами тесаных камней и одним рядом кедровых бревен; также и внутренний двор храма Господа и притвор храма.
 • И послал царь Соломон и взял из Тира Хирама,
 • сына одной вдовы, из колена Неффалимова. Отец его Тирянин был медник; он владел способностью, искусством и уменьем выделывать всякие вещи из меди. И пришел он к царю Соломону и производил у него всякие работы:
 • и сделал он два медных столба, каждый в восемнадцать локтей вышиною, и снурок в двенадцать локтей обнимал окружность того и другого столба;
 • и два венца, вылитых из меди, он сделал, чтобы положить наверху столбов: пять локтей вышины в одном венце и пять локтей вышины в другом венце;
 • сетки плетеной работы и снурки в виде цепочек для венцов, которые были на верху столбов: семь на одном венце и семь на другом венце.
 • Так сделал он столбы и два ряда гранатовых яблок вокруг сетки, чтобы покрыть венцы, которые на верху столбов; то же сделал и для другого венца.
 • А в притворе венцы на верху столбов сделаны наподобие лилии, в четыре локтя,
 • и венцы на обоих столбах вверху, прямо над выпуклостью, которая подле сетки; и на другом венце, рядами кругом, двести гранатовых яблок.
 • И поставил столбы к притвору храма; поставил столб на правой стороне и дал ему имя Иахин, и поставил столб на левой стороне и дал ему имя Воаз.
 • И над столбами поставил венцы, сделанные наподобие лилии; так окончена работа над столбами.
 • И сделал литое из меди море, – от края его до края его десять локтей, – совсем круглое, вышиною в пять локтей, и снурок в тридцать локтей обнимал его кругом.
 • Подобия огурцов под краями его окружали его по десяти на локоть, окружали море со всех сторон в два ряда; подобия огурцов были вылиты с ним одним литьем.
 • Оно стояло на двенадцати волах: три глядели к северу, три глядели к западу, три глядели к югу и три глядели к востоку; море лежало на них, и зады их обращены были внутрь под него.
 • Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные подобно краям чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало две тысячи батов.
 • И сделал он десять медных подстав; длина каждой подставы – четыре локтя, ширина – четыре локтя и три локтя – вышина.
 • И вот устройство подстав: у них стенки, стенки между наугольными пластинками;
 • на стенках, которые между наугольниками, изображены были львы, волы и херувимы; также и на наугольниках, а выше и ниже львов и волов – развесистые венки;
 • у каждой подставы по четыре медных колеса и оси медные. На четырех углах выступы наподобие плеч, выступы литые внизу, под чашею, подле каждого венка.
 • Отверстие от внутреннего венка до верха в один локоть; отверстие его круглое, подобно подножию столбов, в полтора локтя, и при отверстии его изваяния; но боковые стенки четырехугольные, не круглые.
 • Под стенками было четыре колеса, и оси колес в подставах; вышина каждого колеса – полтора локтя.
 • Устройство колес такое же, как устройство колес в колеснице; оси их, и ободья их, и спицы их, и ступицы их, все было литое.
 • Четыре выступа на четырех углах каждой подставы; из подставы выходили выступы ее.
 • И на верху подставы круглое возвышение на пол-локтя вышины; и на верху подставы рукоятки ее и стенки ее из одной с нею массы.
 • И изваял он на дощечках ее рукоятки и на стенках ее херувимов, львов и пальмы, сколько где позволяло место, и вокруг развесистые венки.
 • Так сделал он десять подстав: у всех их одно литье, одна мера, один вид.
 • И сделал десять медных умывальниц: каждая умывальница вмещала сорок батов, каждая умывальница была в четыре локтя, каждая умывальница стояла на одной из десяти подстав.
 • И расставил подставы – пять на правой стороне храма и пять на левой стороне храма, а море поставил на правой стороне храма, на восточно-южной стороне.
 • И сделал Хирам умывальницы и лопатки и чаши. И кончил Хирам всю работу, которую производил у царя Соломона для храма Господня:
 • два столба и две опояски венцов, которые на верху столбов, и две сетки для покрытия двух опоясок венцов, которые на верху столбов;
 • и четыреста гранатовых яблок на двух сетках; два ряда гранатовых яблок для каждой сетки, для покрытия двух опоясок венцов, которые на столбах;
 • и десять подстав и десять умывальниц на подставах;
 • одно море и двенадцать волов под морем;
 • и тазы, и лопатки, и чаши. Все вещи, которые сделал Хирам царю Соломону для храма Господа, были из полированной меди.
 • Царь выливал их в глинистой земле, в окрестности Иордана, между Сокхофом и Цартаном.
 • И поставил Соломон все сии вещи на место. По причине чрезвычайного их множества, вес меди не определен.
 • И сделал Соломон все вещи, которые в храме Господа: золотой жертвенник и золотой стол, на котором хлебы предложения;
 • и светильники – пять по правую сторону и пять по левую сторону, пред задним отделением храма, из чистого золота, и цветы, и лампадки, и щипцы из золота;
 • и блюда, и ножи, и чаши, и лотки, и кадильницы из чистого золота, и петли у дверей внутреннего храма во Святом Святых и у дверей в храме из золота же.
 • Так совершена вся работа, которую производил царь Соломон для храма Господа. И принес Соломон посвященное Давидом, отцом его; серебро и золото и вещи отдал в сокровищницы храма Господня.
 • Валекин хонаи худро Сулаймон сездаҳ сол бино кард, ва тамоми хонаи худро ба анҷом расонид.
 • Ва хонаи Ҷангали Лубнонро бино кард, ки дарозияш сад араш, ва бараш панҷоҳ араш, ва баландияш си араш буд, – он бар чор қатор сутунҳои арз бино ёфт, ки бар он сутунҳо ғӯлаҳои арз гузошта шуда буд.
 • Ва аз болои ғӯлаҳое ки бар сутунҳо гузошта шуда буд, шифт бо арз рӯйбаст карда шуд, – адади он сутунҳо чилу панҷ, дар ҳар қатор понздаҳ буд.
 • Ва роғҳо се қатор буд, ва равзан рӯ ба рӯи равзан дар се қатор буд.
 • Ва ҳамаи дарҳо ва паҳлудариҳо чоргушаи роғдор буд, ҳамчунин равзан рӯ ба рӯи равзан дар се қатор чоргӯша буд.
 • Ва пешайвоне аз сутунҳо сохт, ки дарозияш панҷоҳ араш, ва бараш сӣ араш буд; ва долоне пеши онҳо, ва сутунҳо ва остонае пеши онҳо буд;
 • Ва пешайвоне барои тахт, ки дар он ҷо ӯ доварӣ мекард, яъне пешайвоне барои доварӣ сохт, ва онро аз замин то болорҳои шифт бо чӯби арз рӯйбаст намуд.
 • Ва хонаи ӯ, ки дар он иқомат дошт, дар саҳни дигаре аз ақиби ин пешайвон ба ҳамин тариқа рӯйбаст намуда шуд; ва барои духтари фиръавн, ки Сулаймон ба занӣ гирифта буд, хонае сохта, мисли он пешайвон рӯйбаст намуд.
 • Ҳамаи ин биноҳо аз сангҳои гаронбаҳое ки бо андоза тарошида ва аз даруну берун суфта карда шуда буд, аз таҳкурсӣ то сари девор ва аз берун то саҳни бузург сохта шуда буд.
 • Ва дар таҳкурсӣ сангҳои гаронбаҳо, сангҳои бузург, сангҳои даҳарашӣ ва сангҳои ҳаштарашӣ гузошта шуда буд;
 • Ва аз болои онҳо сангҳои гаронбаҳои бо андоза тарошидашуда ва чӯби арз буд.
 • Ва гирдогирди саҳни бузург се қатор сангҳои тарошидашуда ва як қатор ғӯлаҳои арз буд; ва саҳни дохилии хонаи Парвардигор ва пешайвони хона низ чунин деворчае дошт.
 • Ва подшоҳ Сулаймон фиристода, Ҳиромро аз Сур оваронид,
 • Ки ӯ писари бевазане аз сибти Нафтолӣ буд, ва падараш марди сурии мисгар буд. Ва ӯ пур аз ҳикмат ва маҳорат ва дониш барои иҷрои ҳар кори мисгарӣ буд, ва назди подшоҳ Сулаймон омада, тамоми кори вайро ба ҷо овард.
 • Ва қолибе аз мис барои ду сутун рехт, ки баландии ҳар сутун ҳаждаҳ араш буд, ва риштае ба дарозии дувоздаҳ араш ҳар якеро дар бар мегирифт.
 • Ва ду тоҷи аз мис рехтае сохт, то ки онҳоро бар сари сутунҳо бигузорад; баландии як тоҷ панҷ араш, ва баландии тоҷи дигар низ панҷ араш буд.
 • Панҷараҳои бофта ва шилшилаҳои занҷиршакл барои тоҷҳое ки бар сари сутунҳо буд, сохт: ҳафт адад барои як тоҷ, ва ҳафт адад барои тоҷи дигар.
 • Сутунҳоро ӯ ҳамин тавр сохт, бо ду қатор анорҳо бар ҳар панҷара барои пӯшонидани тоҷҳое ки бар сари сутунҳо буд; ва ҳамчунин барои тоҷи дуюм сохт.
 • Ва бар тоҷҳое ки бар сари сутунҳои пешайвон буд, ороише ба шакли савсанҳо сохт, ки баландияш чор араш буд.
 • Ва бар тоҷҳое ки бар ду сутун буд, аз болотари барҷастагии онҳо низ, назди панҷара, дусад адад анор дар қаторҳо гирдогирд буд; ҳамчунин бар тоҷи дуюм буд.
 • Ва сутунҳоро пеши пешайвони толор барқарор намуд; ва сутуни ростро барқарор намуда, номи онро Ёкин хонд, ва сутуни чапро барқарор намуда, номи онро Бӯаз хонд.
 • Ва бар сари сутунҳо ороише ба шакли савсанҳо буд; ва кори сутунҳо бо ҳамин ба анҷом расид.
 • Ва ҳавзе сохт, ки аз мис рехта шуда буд, аз лаб то лабаш даҳ араш буд, шакли комилан доиравӣ дошт, ва баландияш панҷ араш буд, ва риштаи сиарашӣ онро гирдогирд дар бар мегирифт.
 • Ва зери лаби он гирдогирд ғунчаҳо буданд, ки онро дар бар мегирифтанд, ба тавре ки ба ҳар араш даҳ адад аз онҳо буд, ва онҳо ҳавзро гирдогирд дар бар мегирифтанд; ин ғунчаҳо ду қатор буда, баробари рехта шудани он рехта шуда буданд.
 • Он бар дувоздаҳ гов меистод, ки се адади онҳо ба тарафи шимол менигаристанд, ва се адади онҳо ба тарафи ғарб менигаристанд, ва се адади онҳо ба тарафи ҷануб менигаристанд, ва се адади онҳо ба тарафи шарқ менигаристанд, ва ҳавз дар болои онҳо меистод, ва ҳамаи пуштҳои онҳо дар таги он буд.
 • Ва ғафсии он як ваҷаб буд, ва лабаш мисли лаби ҷилди гули савсан сохта шуда буд; ғунҷоиши он ду ҳазор бат буд.
 • Ва ӯ даҳ пояи мисин сохт; дарозии ҳар поя чор араш буд, ва бараш – чор араш, ва баландияш – се араш.
 • Ва сохти поя чунин буд, ки сатҳҳо дошт, ва ҳошияҳо дар миёни тасмаҳо буд.
 • Ва бар сатҳҳои миёни тасмаҳо суратҳои шерон, говон ва каррубиён буд, ва ҳамчунин бар тасмаҳои боло; ва дар поёни шерон ва говон нақшҳои гулдаста овезон буд.
 • Ва ҳар поя чор чархи мисин ва меҳварҳои мисин дошт; ва чор кунҷи он китфҳо доштанд, ки китфҳои рехташудае дар таги дастшӯяк буданд, ва дар он тарафаш нақшҳои гулдаста буданд.
 • Ва даҳанаш дар миёни тоҷ ва болои он як араш буд; ва даҳанаш шакли доиравӣ дошта, чун таҳкурсӣ хизмат мекард ва якуним араш буд, ва бар даҳанаш низ нақшу нигор буд, ва нақшҳои онҳо чоргӯша буданд, на доирашакл.
 • Ва чор чарх дар таги ҳошияҳо буданд, ва меҳварҳои чархҳо дар поя буд; ва баландии ҳар чарх якуним араш буд.
 • Ва сохти чархҳо мисли сохти чархҳои ароба буд; меҳварҳошон ва чанбаракҳошон ва парраҳошон ва гупчакҳошон – ҳамааш рехта шуда буданд.
 • Ва чор китф бар чор гӯшаи ҳар поя буданд, ва китфҳо бо поя яклухт буданд.
 • Ва бар сари поя лӯндагии доирашакле буд, ки баландияш ним араш буд; ва бар сари поя дастакҳояш ва сатҳҳояш бо он яклӯхт буданд.
 • Ва бар лавҳаҳояш ва дастакҳояш ва паҳлӯҳояш, мувофиқи сатҳи холии ҳар яке, нақшҳои каррубиён, шерон ва нахлҳоро ба вуҷуд овард, ва гирдогирди онҳо нақшҳои гулдаста буд.
 • Даҳ пояро ӯ ҳамин тавр сохт, ки ҳамаи онҳо як рехт, як андоза, як шакл доштанд.
 • Ва даҳ дастшӯяки мисин сохт; ғунҷоиши ҳар дастшӯяк чил бат буд; баландии ҳар дастшӯяк чор араш буд; бар ҳар поя, аз он даҳ поя, як дастшӯяк буд.
 • Ва панҷ пояро дар тарафи рости хона, ва панҷ ададашро дар тарафи чапи хона гузошт; ва ҳавзро дар тарафи рости хона, дар ҷониби шарқи ҷанубӣ ҷойгир кард.
 • Ва Ҳиром дастшӯякҳо ва хокандозҳо ва косаҳо сохт; ва Ҳиром тамоми кореро, ки назди подшоҳ Сулаймон барои хонаи Парвардигор ба ҷо меовард, ба анҷом расонид:
 • Ду сутун, ва ду гулӯлаи тоҷҳое ки бар сари сутунҳо буд; ва ду панҷара барои пӯшонидани ду гулӯлаи тоҷҳое ки бар сари сутунҳо буд;
 • Ва чорсад аноре ки барои ду панҷара буд: ду қатор анорҳо барои ҳар панҷара аз баҳри пӯшонидани ду гулӯлаи тоҷҳое ки болои сутунҳо буд;
 • Ва даҳ поя, ва даҳ дастшӯяке ки бар пояҳо буд;
 • Ва як ҳавз, ва дувоздаҳ гове ки дар таги ҳавз буд;
 • Ва дегҳо, ва хокандозҳо, ва косаҳо, – тамоми ин колое ки Ҳиром назди подшоҳ Сулаймон барои хонаи Парвардигор сохт, аз миси сайқалӣ суфташуда буд.
 • Онҳоро подшоҳ дар замини гилине ки дар водии Урдун, дар миёни Суккӯт ва Сортон буд, рехт.
 • Ва Сулаймон тамоми ин чизҳоро колоро ҷо ба ҷо гузошт; азбаски адади онҳо бағоят бисёр буд, вазни мис муайян карда нашуд.
 • Ва Сулаймон тамоми чизҳоеро колоеро, ки дар хонаи Парвардигор буд, сохт: қурбонгоҳи тилло, ва мизе ки нони тақдим бар он буд, – аз тилло;
 • Ва чароғҳо, ки панҷ адад аз тарафи рост ва панҷ адад аз тарафи чап, пеши ҳарам буд, – аз тиллои холис; ва гулҳо, ва косачаҳои равғани чароғ, ва анбӯрҳо, – аз тилло;
 • Ва тосҳо, ва оташгиракҳо, ва косаҳо, ва чумчаҳо, ва маҷмарҳо, – аз тиллои холис; ва ошиқ-маъшуқҳо барои дарҳои хонаи дохилӣ, ки поки покҳо бошад, ва барои дарҳои хона, ки толор бошад, – аз тилло.
 • Ва тамоми коре ки подшоҳ Сулаймон барои хонаи Парвардигор ба ҷо овард, анҷом ёфт; ва Сулаймон он чиро, ки падараш Довуд вақф намуда буд, яъне он нуқра ва тилло ва колоро оварда, ба ганҷинаи хонаи Парвардигор супурд.