Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

3-я книга Царств

 
 • И до́мъ сво́й созда́ соломо́нъ треми­на́­де­сять лѣ́ты, и соверши́ соломо́нъ ве́сь до́мъ сво́й.
 • И созда́ до́мъ дре́вомъ Лива́нскимъ, сто́ лако́тъ долгота́ его́, и три́десять лако́тъ высота́ его́, и пятьдеся́тъ лако́тъ широта́ его́, и три́ ря́ды столпо́въ ке́дровыхъ, и ра́мена ке́дрова столпо́мъ.
 • И покры́ дска́ми ке́дровыми до́мъ свы́ше надъ страна́ми столпо́въ: и число́ столпо́въ четы́редесять и пя́ть,
 • по пяти­на́­де­ся­ти ря́дъ: и о́конъ три́ ряда́, и кама́ра надъ кама́рою трегу́бо.
 • И вся́ две́ри и кама́ры четверо­уго́лны при­­творе́ни: от­ две́рiй надъ две́рми трегу́бо.
 • И Ела́мъ столпо́въ, пятьдеся́тъ лако́тъ въ долготу́, и три́десять лако́тъ въ широту́ при­­вя́зани ко Ела́му предъ лице́мъ и́хъ: и столпи́ и толстота́ предъ лице́мъ того́ Ела́ма.
 • И Ела́мъ престо́ловъ идѣ́же суди́ти, Ела́мъ суди́лища, и покры́ и́ от­ земли́ да́же до верха́ дщи́цами ке́дровыми.
 • И до́мъ въ не́мже живя́ше, дво́ръ еди́нъ распросте́ртъ си́мъ по дѣ́лу сему́: и до́мъ созда́ дще́ри фарао́ни, ю́же взя́ соломо́нъ, по Ела́му сему́.
 • Вся́ сiя́ бя́ху от­ ка́меней драгоцѣ́н­ныхъ изва́яна от­ разстоя́нiя внутрьу́ду, и от­ основа́нiя до кро́ва.
 • И внѣу́ду ко двору́ вели́кому основа́ному ка́менiемъ драги́мъ вели́кимъ, ка́менiемъ десяти́ лако́тъ и осми́ лако́тъ,
 • и съ верху́ честны́мъ ка́менiемъ, по то́йже мѣ́рѣ несѣ́ченыхъ, и ке́драми.
 • О́крестъ двора́ вели́каго три́ ряда́ нете́саныхъ, и ря́дъ те́санаго ке́дра: и созда́ дво́ръ хра́ма вну́трен­нѣйшiй при­­тво́ра до́му су́щаго предъ лице́мъ хра́ма.
 • И посла́ ца́рь соломо́нъ въ ти́ръ, и взя́ хира́ма от­ ти́ра,
 • сы́на жены́ вдови́цы, и то́й бѣ́ от­ колѣ́на Нефѳали́мля: и оте́цъ его́ бѣ́ му́жъ ти́ринъ, дѣ́латель мѣ́ди, и испо́лненъ худо́же­ст­ва и ра́зума и вѣ́дѣнiя, е́же дѣ́лати вся́ко дѣ́ло мѣ́дяное. И при­­ведо́ша его́ ко царю́ соломо́ну: и сотвори́ вся́ дѣла́:
 • и слiя́ два́ столпа́ Ела́му хра́ма, осми­на́­де­ся­ти лако́тъ высота́ столпа́, и о́крестъ мѣ́ра его́ четыре­на́­де­ся­тихъ лако́тъ окружа́­ше его́ толстота́ столпа́: четы́рехъ пе́рстовъ вглубле́нiя: та́кожде бѣ́ и вторы́й сто́лпъ:
 • и два́ воз­ложе́нiя сотвори́, лежа́ти на глава́хъ столпо́въ излiя́н­ная от­ мѣ́ди: пяти́ лако́тъ высота́ воз­ложе́нiя еди́наго, и пяти́ лако́тъ высота́ воз­ложе́нiя втора́го:
 • и сотвори́ двѣ́ мре́жи е́же покры́ти воз­ложе́нiя столпо́въ: и мре́жу воз­ложе́нiю еди́ному, и мре́жу воз­ложе́нiю второ́му:
 • и дѣ́ло ви́симо, два́ ряда́ я́блокъ мѣ́дяныхъ сомре́жены, дѣ́ло ви́симо, ря́дъ надъ ря́домъ: та́кожде сотвори́ воз­ложе́нiю второ́му:
 • и воз­ложе́нiя на глава́хъ столпо́въ, подо́бна кри́ну, я́коже во Ела́мѣ, четы́рехъ лако́тъ:
 • и стро­е́нiе надъ обо­и́ми столпа́ми, и свы́ше стра́нъ воз­ложе́нiе стро­е́нiя, и я́блоковъ двѣ́сти рядо́въ о́коло на вторѣ́й главѣ́.
 • И поста́ви столпы́ во Ела́мѣ хра́ма: и поста́ви сто́лпъ еди́нъ и нарече́ и́мя ему́ Иаху́нъ, и поста́ви сто́лпъ вторы́й и нарече́ и́мя ему́ воо́съ.
 • И на глава́хъ столпо́въ дѣ́ло кри́ново, и сконча́ дѣ́ло столпо́въ.
 • И сотвори́ мо́ре лiя́но де́сять лако́тъ от­ кра́я до кра́я его́, кругло́ о́крестъ его́: пя́ть лако́тъ высота́ его́, и объя́тiе его́ три́десять ла́ктей окружа́­ше е́ о́крестъ:
 • и подкрѣпле́нiя подъ кра́емъ его́ о́крестъ, окружа́ху е́ де́сять лако́тъ о́коло: два́ ряда́ подкрѣпле́нiй сли́ты во слiя́нiи его́ стоя́ща.
 • И два­на́­де­сять воло́въ подъ мо́ремъ, три́ зря́щiи на сѣ́веръ, и три́ зря́щiи на ю́гъ, и три́ на за́падъ, и три́ на восто́къ, и вся́ за́дняя и́хъ внутрьу́ду, и мо́ре верху́ и́хъ.
 • И у́стiе его́ бя́ше я́ко у́стiе потиря́ прозяба́ющаго кри́на, и толстота́ его́ на дла́нь.
 • И сотвори́ де́сять мехоно́ѳовъ мѣ́дяныхъ, пя́ть лако́тъ долгота́ мехоно́ѳа еди́наго, и четы́ри ла́кти широта́ его́, и ше́сть лако́тъ высота́ его́:
 • и сiе́ дѣ́ло мехоно́ѳовъ, спо­е́ное о себѣ́ и спо­е́ное посредѣ́ про­изница́ющихъ:
 • и на спо­е́нiихъ и́хъ посредѣ́ про­изница́ющихъ львы́ и волы́ и херуви́мы, и надъ про­изница́ющими, та́кожде и свы́ше и сни́зу льво́въ и воло́въ мѣста́, дѣ́ло низхожде́нiя:
 • и четы́ри коле́са мѣ́дна и мехоно́ѳу ко­ему́ждо, и при­­держа́нiя мѣ́дяна, и четы́ри ча́сти и́хъ, и ра́мена и́хъ подъ умыва́лницами, и ра́мена слiя́ная объ ону́ страну́ ко­его́ждо при­­лежа́ще.
 • И уста́ его́ вну́трь главы́, и вы́ше еди́наго ла́ктя, и уста́ его́ кру́гла: дѣ́ло та́кожде ла́ктя еди́наго и по́лъ ла́ктя: и на уста́хъ его́ изва́янiя, и междусто́лпiя и́хъ четверо­уго́лна, а не кру́гла.
 • И четы́ри коле́са подъ междусто́лпiями, и ру́цѣ въ колесѣ́хъ въ мехоно́ѳѣ: и высота́ еди́наго колеса́ ла́коть и по́лъ.
 • И дѣ́ло коле́съ, я́ко дѣ́ло коле́съ колесни́цы: ру́цѣ и́хъ и вы́и и́хъ, и хребты́ и́хъ и дѣ́ланiя и́хъ вся́ лiя́на.
 • Четы́ри ра́мена на четы́рехъ углѣ́хъ мехоно́ѳа еди́наго, и от­ мехоно́ѳа ра́мена его́.
 • И на главѣ́ мехоно́ѳа по́лъ ла́ктя вели́че­с­т­во его́, кругло́ о́крестъ надъ главо́ю мехоно́ѳовою: и нача́ло ру́къ его́ и спая́нiя его́ от­ него́: и от­верза́­шеся въ нача́лѣхъ ру́къ сво­и́хъ.
 • И спая́нiя его́ подо́бiя херуви́мовъ и льво́въ и фи́никовъ стоя́щая, держа́щееся ко́­еждо проти́ву лица́ его́ вну́трь и о́крестъ.
 • По тому́жде сотвори́ вся́ де́сять мехоно́ѳы, по чи́ну еди́ному и по мѣ́рѣ еди́нѣй, мѣ́ра еди́на всѣ́мъ.
 • И сотвори́ де́сять коно́бовъ мѣ́дяныхъ вмѣща́ющихъ по четы́редесяти мѣ́ръ во еди́нъ коно́бъ, мѣ́рою четы́рехъ ла́ктей: коно́бъ еди́нъ на ко́­емждо мехоно́ѳѣ, от­ десяти́ мехоно́ѳовъ.
 • И поста́ви пя́ть мехоно́ѳовъ по деснѣ́й странѣ́ хра́ма на восто́къ, и пя́ть по лѣ́вѣй странѣ́ хра́ма: и мо́ре от­ страны́ хра́ма одесну́ю на восто́ки въ у́глѣ полу́ден­нѣмъ.
 • И сотвори́ хира́мъ коно́бы и тепли́цы и фiа́лы: и сконча́ хира́мъ вся́ дѣла́ творя́, я́же творя́ше царе́ви соломо́ну во хра́мѣ Госпо́дни:
 • столпа́ два́, и обви́тiя столпо́въ надъ глава́ми столпо́въ два́: и мре́жи двѣ́, е́же покрыва́ти о́ба обви́тiя изва́яныхъ, я́же на столпѣ́хъ су́ть:
 • я́блоковъ мѣ́дяныхъ четы́реста обѣ́ма мре́жема, два́ ряда́ я́блоковъ мре́жи еди́нѣй, покрыва́ти о́ба обви́тiя мехоно́ѳа, я́же на обо­и́хъ столпѣ́хъ:
 • и мехоно́ѳовъ де́сять и коно́бовъ де́сять на мехоно́ѳѣ:
 • и мо́ре еди́но, и воло́въ два­на́­де­сять подъ мо́ремъ:
 • и коно́бы и тепли́цы и фiа́лы, и вся́ сосу́ды, я́же сотвори́ хира́мъ царю́ соломо́ну во хра́мѣ Госпо́дни: и столпо́въ четы́редесять и о́смь до́му царе́ва и до́му Госпо́дня: вся́ дѣла́ царе́ва, я́же сотвори́ хира́мъ, бы́ша мѣ́дяна вся́.
 • Бли́зъ Иорда́на слiя́ и́хъ ца́рь въ толстотѣ́ земли́, между́ сокхо́ѳомъ и между́ Сира́момъ.
 • Не бѣ́ вѣ́са мѣ́ди, от­ нея́же творя́ше вся́ дѣла́ сiя́, от­ мно́же­ст­ва зѣло́, не бѣ́ предѣ́ла вѣ́су мѣ́ди.
 • И даде́ ца́рь соломо́нъ вся́ сосу́ды, я́же сотвори́ во хра́мъ Госпо́день: олта́рь златы́й и трапе́зу, на не́йже хлѣ́бы при­­ноше́нiя, злату́ю,
 • и свѣ́щники пя́ть одесну́ю и пя́ть ошу́юю предъ лице́мъ дави́ра [свята́я святы́хъ] златы́я спа́яны, и лампа́ды, и свѣти́лники, и щипцы́ златы́я,
 • и преддве́рiе, и гво́здiе, и фiа́лы и блю́да и кади́лницы зла́ты спа́яны: и вереи́ вра́тъ до́му вну́трен­няго свята́го святы́хъ, и две́ри хра́ма златы́я.
 • И соверши́ся дѣ́ло, е́же сотвори́ соломо́нъ во хра́мѣ Госпо́дни: и внесе́ соломо́нъ свята́я дави́да отца́ сво­его́ и вся́ свята́я соломо́нова, сребро́ и зла́то, и сосу́ды даде́ въ сокро́вище хра́ма Госпо́дня.
 • А свой дом Соломон строил тринадцать лет и окончил весь дом свой.
 • И построил он дом из дерева Ливанского, длиною во сто локтей, шириною в пятьдесят локтей, а вышиною в тридцать локтей, на четырех рядах кедровых столбов; и кедровые бревна положены были на столбах.
 • И настлан был помост из кедра над бревнами на сорока пяти столбах, по пятнадцати в ряд.
 • Оконных косяков было три ряда; и три ряда окон, окно против окна.
 • И все двери и дверные косяки были четырехугольные, и окно против окна, в три ряда.
 • И притвор из столбов сделал он длиною в пятьдесят локтей, шириною в тридцать локтей, и пред ними крыльцо, и столбы, и порог пред ними.
 • Еще притвор с престолом, с которого он судил, притвор для судилища сделал он и покрыл все полы кедром.
 • В доме, где он жил, другой двор позади притвора был такого же устройства. И в доме дочери фараоновой, которую взял за себя Соломон, он сделал такой же притвор.
 • Все это сделано было из дорогих камней, обтесанных по размеру, обрезанных пилою, с внутренней и наружной стороны, от основания до выступов, и с наружной стороны до большого двора.
 • И в основание положены были камни дорогие, камни большие, камни в десять локтей и камни в восемь локтей,
 • и сверху дорогие камни, обтесанные по размеру, и кедр.
 • Большой двор огорожен был кругом тремя рядами тесаных камней и одним рядом кедровых бревен; также и внутренний двор храма Господа и притвор храма.
 • И послал царь Соломон и взял из Тира Хирама,
 • сына одной вдовы, из колена Неффалимова. Отец его Тирянин был медник; он владел способностью, искусством и уменьем выделывать всякие вещи из меди. И пришел он к царю Соломону и производил у него всякие работы:
 • и сделал он два медных столба, каждый в восемнадцать локтей вышиною, и снурок в двенадцать локтей обнимал окружность того и другого столба;
 • и два венца, вылитых из меди, он сделал, чтобы положить наверху столбов: пять локтей вышины в одном венце и пять локтей вышины в другом венце;
 • сетки плетеной работы и снурки в виде цепочек для венцов, которые были на верху столбов: семь на одном венце и семь на другом венце.
 • Так сделал он столбы и два ряда гранатовых яблок вокруг сетки, чтобы покрыть венцы, которые на верху столбов; то же сделал и для другого венца.
 • А в притворе венцы на верху столбов сделаны наподобие лилии, в четыре локтя,
 • и венцы на обоих столбах вверху, прямо над выпуклостью, которая подле сетки; и на другом венце, рядами кругом, двести гранатовых яблок.
 • И поставил столбы к притвору храма; поставил столб на правой стороне и дал ему имя Иахин, и поставил столб на левой стороне и дал ему имя Воаз.
 • И над столбами поставил венцы, сделанные наподобие лилии; так окончена работа над столбами.
 • И сделал литое из меди море, – от края его до края его десять локтей, – совсем круглое, вышиною в пять локтей, и снурок в тридцать локтей обнимал его кругом.
 • Подобия огурцов под краями его окружали его по десяти на локоть, окружали море со всех сторон в два ряда; подобия огурцов были вылиты с ним одним литьем.
 • Оно стояло на двенадцати волах: три глядели к северу, три глядели к западу, три глядели к югу и три глядели к востоку; море лежало на них, и зады их обращены были внутрь под него.
 • Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные подобно краям чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало две тысячи батов.
 • И сделал он десять медных подстав; длина каждой подставы – четыре локтя, ширина – четыре локтя и три локтя – вышина.
 • И вот устройство подстав: у них стенки, стенки между наугольными пластинками;
 • на стенках, которые между наугольниками, изображены были львы, волы и херувимы; также и на наугольниках, а выше и ниже львов и волов – развесистые венки;
 • у каждой подставы по четыре медных колеса и оси медные. На четырех углах выступы наподобие плеч, выступы литые внизу, под чашею, подле каждого венка.
 • Отверстие от внутреннего венка до верха в один локоть; отверстие его круглое, подобно подножию столбов, в полтора локтя, и при отверстии его изваяния; но боковые стенки четырехугольные, не круглые.
 • Под стенками было четыре колеса, и оси колес в подставах; вышина каждого колеса – полтора локтя.
 • Устройство колес такое же, как устройство колес в колеснице; оси их, и ободья их, и спицы их, и ступицы их, все было литое.
 • Четыре выступа на четырех углах каждой подставы; из подставы выходили выступы ее.
 • И на верху подставы круглое возвышение на пол-локтя вышины; и на верху подставы рукоятки ее и стенки ее из одной с нею массы.
 • И изваял он на дощечках ее рукоятки и на стенках ее херувимов, львов и пальмы, сколько где позволяло место, и вокруг развесистые венки.
 • Так сделал он десять подстав: у всех их одно литье, одна мера, один вид.
 • И сделал десять медных умывальниц: каждая умывальница вмещала сорок батов, каждая умывальница была в четыре локтя, каждая умывальница стояла на одной из десяти подстав.
 • И расставил подставы – пять на правой стороне храма и пять на левой стороне храма, а море поставил на правой стороне храма, на восточно-южной стороне.
 • И сделал Хирам умывальницы и лопатки и чаши. И кончил Хирам всю работу, которую производил у царя Соломона для храма Господня:
 • два столба и две опояски венцов, которые на верху столбов, и две сетки для покрытия двух опоясок венцов, которые на верху столбов;
 • и четыреста гранатовых яблок на двух сетках; два ряда гранатовых яблок для каждой сетки, для покрытия двух опоясок венцов, которые на столбах;
 • и десять подстав и десять умывальниц на подставах;
 • одно море и двенадцать волов под морем;
 • и тазы, и лопатки, и чаши. Все вещи, которые сделал Хирам царю Соломону для храма Господа, были из полированной меди.
 • Царь выливал их в глинистой земле, в окрестности Иордана, между Сокхофом и Цартаном.
 • И поставил Соломон все сии вещи на место. По причине чрезвычайного их множества, вес меди не определен.
 • И сделал Соломон все вещи, которые в храме Господа: золотой жертвенник и золотой стол, на котором хлебы предложения;
 • и светильники – пять по правую сторону и пять по левую сторону, пред задним отделением храма, из чистого золота, и цветы, и лампадки, и щипцы из золота;
 • и блюда, и ножи, и чаши, и лотки, и кадильницы из чистого золота, и петли у дверей внутреннего храма во Святом Святых и у дверей в храме из золота же.
 • Так совершена вся работа, которую производил царь Соломон для храма Господа. И принес Соломон посвященное Давидом, отцом его; серебро и золото и вещи отдал в сокровищницы храма Господня.
 • Ал эми љз єйєн Сулайман он єч жылда куруп бєтєрдє.
 • Ал Лебанондун жыгачынан єй тургузду, анын узундугу жєз чыканак, туурасы элєє чыканак, бийиктиги отуз чыканак эле. Кедрден тљрт катар мамы орнотту. Мамылардын єстєнљ кедр устундары коюлду.
 • Бир катарда он бештен турган кырк беш мамынын єстєнљ кедр секи жабылды.
 • Бири-бирине тушташ єч катар терезе коюлду.
 • Бардык эшиктер жана алардын кашектери тљрт бурчтуу болду, єч катар терезелер бири-бирине тушташ болду.
 • Узундугун элєє чыканак, туурасын отуз чыканак кылып, мамылардан кире бериш бљлмљ курду. Анын алдына мамыларды тургузду, тепкичтєє аянтча жана босого курду.
 • Бийлик жєргєзєєчє тагы бар дагы бир кире бериш бљлмљ курду. Сот жєргєзєє єчєн кире бериш бљлмљ куруп, анын полуна кедр тљшљдє.
 • Љзє жашаган єйдєн кире бериш бљлмљсєнєн артындагы короону да ушундай жасады. Сулайман аялдыкка алган фараондун кызынын єйєнљ да ушундай кире бериш бљлмљ курду.
 • Мунун баары, пайдубалынан баштап єй чатырынын астындагы чыгып турган кырбусуна чейин, сырт жагынан чоњ короого чейин ичи-тышы арааланган, љлчљмє менен жылмаланган кымбат таштардан жасалды.
 • Yйдєн пайдубалына он чыканак жана сегиз чыканак болгон чоњ, кымбат таштар коюлду.
 • Анын єстєнљ да љлчљмє менен жылмаланган таштар, кедр жыгачы коюлду.
 • Чоњ короо єч катар коюлган жылмаланган таштар менен, бир катар коюлган кедр устундары менен тегерете тосулган. Тењирдин ийбадатканасынын ички короосу да, кире бериш бљлмљсє да ушундай эле.
 • Сулайман падыша Тирге киши жиберип, Хурамды чакыртты.
 • Ал Напталы уруусундагы жесир аялдын уулу эле. Анын атасы тирлик зергер болгон. Ал жезден ар кандай нерселерди жасаган жљндљмдєє, чебер уста эле. Ал Сулайман падышага келип, анын ар кандай жумуштарын кылды.
 • Ал бийиктиги он сегиз чыканак болгон эки жез мамы жасады, эки мамыны тењ он эки чыканак чынжыр менен курчады.
 • Мамынын башына коюуга жезден эки таажы куйду. Бир таажынын бийиктиги беш чыканак, экинчи таажыныкы да беш чыканак эле.
 • Мамылардын єстєндљгє таажылар єчєн согулган торлорду жана чынжыр тєрєндљгє боолорду жасады. Ар бир таажыга жетиден чынжыр.
 • Мамылардын єстєндљгє таажыларды жаап туруш єчєн, ал торду айланта эки катар анар жемишин жасады. Экинчи таажыга да дал ошондой жасады.
 • Ал эми кире бериш бљлмљдљгє мамылардын єстєндљгє таажылардын бийиктиги тљрт чыканак болуп, лилия гєлєнљ окшош жасалды.
 • Эки мамынын єстєнљ, тордун жанындагы чыгып турган капталынын єстєнљ таажылар жасалды. Башка таажыга да тегерете катар-катар эки жєз анар жемишин жасады.
 • Мамыларды ийбадаткананын кире бериш бљлмљсєнєн алдына койду. Оњ жагына койгон мамыга Жахин деген ат берди, сол жагына койгон мамыга Бууз деген ат берди.
 • Мамылардын єстєнљ лилия гєлєнљ окшош жасалган таажыларды койду. Мамылар ушундайча жасалып бєттє.
 • Бир четинен экинчи четине чейин он чыканак болгон, жезден куюлган тептегерек чоњ чара жасады, анын бийиктиги беш чыканак, аны отуз чыканак чынжыр менен тегерете курчады.
 • Чаранын кырбусунун астына жез бадырањдар тегерете эки катар болуп кошо куюлду, бир чыканакка он бадырањ туура келди. Бадырањдар чара менен бирге куюлду.
 • Ал чара он эки љгєздєн єстєндљ турган. Љгєздљрдєн єчљљ тєндєктє, єчљљ батышты, єчљљ тєштєктє, єчљљ чыгышты карап турган. Алардын єстєнљ чара коюлган, љгєздљрдєн арты чаранын астына кирип турган.
 • Анын калыњдыгы алакандай эле, жээги болсо табактын жээгиндей, ачылган лилия гєлєнљ окшош жасалган. Анын сыйымдуулугу эки мињ бат эле.
 • Анан ал он дљњгљлљктєє койгуч жасады, аларды жезден жасады. Ар бир дљњгљлљктєє койгучтун узундугу тљрт чыканак, туурасы тљрт чыканак, бийиктиги єч чыканак эле.
 • Дљњгљлљктєє койгучтардын тєзєлєшє мындай: алардын капталдары болгон, капталдары бурчтарындагы тирљљчтљрдєн ортосунда болгон.
 • Бурчтарындагы тирљљчтљрдєн ортосундагы капталдарына арстандардын, љгєздљрдєн, керуптардын сєрљттљрє тєшєрєлгљн. Бурчтарындагы тирљљчтљрдљ да ошондой, ал эми љгєздљр менен арстандардын љйдљ жагына да, ылдый жагына да бажырайган гєлдљр оюлуп тєшєрєлгљн.
 • Ар бир дљњгљлљктєє койгучтун жезден жасалган тљрт дљњгљлљгє жана октору болгон. Анын тљрт бурчуна, идиштин астына уркуюп чыгып турган тирљљч куюлуп жасалган, бардык тарабына гєлдљр оюлуп тєшєрєлгљн.
 • Дљњгљлљктєє койгучтун ичинин терењдиги бир чыканак. Анын ичи тегерек болгон, диаметри бир жарым чыканак, ага љрєлгљн оймолор тєшєрєлгљн. Бирок анын капталдары тегерек эмес, тљрт бурчтуу.
 • Капталдарынын астына тљрт дљњгљлљк октору менен бекитилген, ар бир дљњгљлљктєн диаметри бир жарым чыканак.
 • Дљњгљлљктљрдєн тєзєлєшє майдан арабанын дљњгљлљктљрєнєн тєзєлєшєнљ окшош. Дљњгљлљктљрдєн октору, алкактары, чабактары жана кєпчљктљрє куюлуп жасалган.
 • Ар бир дљњгљлљктєє койгучтун тљрт бурчу уркуюп чыгып турган. Анын бурчтары уркуюп чыгып турган.
 • Дљњгљлљктєє койгучтун єстє тегерек болуп жасалган, анын бийиктиги жарым чыканак. Дљњгљлљктєє койгучтун жогору жагына – капталдарына туткалары кошо куюлуп жасалган.
 • Анын туткаларынын бетине, капталдарына керуптардын, арстандардын, пальмалардын жана гєлдљрдєн сєрљтєн тегерете жыш тєшєрдє.
 • Ал он дљњгљлљктєє койгучту мына ушундай жасады. Куюлуп жасалган алардын баарынын љлчљмє, сырткы кљрєнєшє бирдей.
 • Анан жезден он жуунгуч жасады. Жуунгучтардын ар биринин сыйымдуулугу кырк бат. Ар бир жуунгучтун бийиктиги тљрт чыканак. Ар бир дљњгљлљктєє койгучтун єстєнљ жуунгуч коюлган.
 • Ийбадаткананын оњ жагына беш, сол жагына беш дљњгљлљктєє койгуч койду. Ал эми чоњ чараны ийбадаткананын оњ жагына, тєштєк-чыгыш тарабына койду.
 • Ошентип, Хурам жуунгучтарды, калактарды, чараларды жасады. Хурам Тењирдин ийбадатканасы єчєн Сулайман падыша тапшырган бардык жумушту бєтєрдє.
 • Эки мамыны жана алардын башын курчаган эки таажыны, мамылардын башын курчаган эки таажыны жаап турган эки торду,
 • эки тордун єстєнљ тљрт жєз анарды жасады, анарлар торлордо эки катар болуп жайгаштырылган. Ал анарлар мамылардын башын курчаган эки таажыны жаап туруу єчєн жасалган.
 • Анан ал он дљњгљлљктєє койгуч жасады, ал дљњгљлљктєє койгучтардын єстєнљ он жуунгуч жасады.
 • Бир чоњ чара жана анын астындагы он эки љгєздє,
 • казандарды, калактарды, чараларды жасады. Тењирдин ийбадатканасы єчєн Сулайман падышага Хурам жасап берген бардык нерселер жылмаланып жылтыратылган жезден эле.
 • Падыша аларды Иордандын жанында, Саретан менен Сукоттун ортосундагы чопо топурактуу жерде куйган.
 • Анан Сулайман ушул нерселердин бардыгын љз ордуна койду. Алардын љтљ кљптєгєнљн жездин салмагы аныкталган жок.
 • Сулайман Тењирдин ийбадатканасындагы бардык буюмдарды жасады. Алтындан курмандык чалынуучу жай, нан курмандыктары коюлуучу єстљл,
 • таза алтындан ийбадаткананын арткы бљлмљсєнєн алдына, сол жагына жана оњ жагына беш-бештен чырактан, алтындан чырактарды, гєлдљрдє, кычкачтарды,
 • таза алтындан табактарды, бычактарды, чараларды, салгычтарды, жыпар жыттуу зат тєтљтєлєєчє идиштерди, алтындан ийбадаткананын ички бљлмљсєнєн – ыйыктын ыйыгы бљлмљсєнєн эшиктеринин илгичтерин, ийбадаткананын эшиктеринин илгичтерин жасады.
 • Сулайман падыша Тењирдин ийбадатканасы єчєн бардык жумуштарды мына ушундай бєтєрдє. Сулайман атасы Дљљттєн Тењирге арнаган алтын-кємєштљрєн, буюмдарын алып келип, Тењирдин ийбадатканасынын казыналарына тапшырды.
 • А свой дворец Соломон строил тринадцать лет — столько понадобилось на то, чтобы завершить все работы.
 • Соломон построил Зал Ливанского Леса. Длина его — сто локтей, ширина — пятьдесят локтей, высота — тридцать локтей. В нем было четыре ряда кедровых колонн, перекрытых кедровыми балками.
 • Потолок из кедра поддерживался брусьями, которые опирались на колонны (их было сорок пять, по пятнадцать в каждом ряду).
 • В три ряда шли карнизы, и проемы шли тремя рядами друг напротив друга.
 • Косяки всех дверей были четырехступенчатые, с карнизами. (Проемы шли тремя рядами друг напротив друга.)
 • И еще Соломон построил Колонный притвор. Длина притвора была пятьдесят локтей, ширина — тридцать локтей, а перед ним был портик: колонны и навес.
 • И еще Соломон построил притвор, где, восседая на престоле, вершил суд, — Зал Суда, облицованный кедром с пола до потолка.
 • Жилые покои Соломона находились в отдельном дворе — не в том, где Притвор — но построены были так же. И дворец для дочери фараона, которую Соломон взял себе в жены, он тоже строил так же, как Притвор.
 • Все эти здания, от фундамента до парапета под кровлей, были сложены из дорогостоящих каменных плит, подогнанных по размеру, тесаных; поверхности этих плит, выходившие на наружную и внутреннюю стены, были обработаны пилой.
 • На фундаменте из дорогостоящих каменных плит огромной величины — по десять и по восемь локтей —
 • стояли стены из дорогостоящих каменных плит, подогнанных по размеру, и кедровых бревен.
 • Большой двор Соломон обнес оградой: на каждые три ряда каменной кладки — ряд кедровых бревен. Таким же был и внутренний двор Храма Господнего, а также двор Притвора.
 • Царь Соломон пригласил Хирама из Тира.
 • Хирам был сыном одной вдовы из племени Неффалимова, а отец его был тиря́нин, медник; и был этот Хирам сведущ, умел и искусен во всяческой работе с медью. Прибыл он к царю Соломону и выполнил все, что было ему поручено.
 • Хирам отлил две медные колонны. Высота каждой колонны — восемнадцать локтей, окружность, если померить шнурком, — двенадцать локтей.
 • И еще он сделал две капители, литые, медные, чтобы увенчать ими эти колонны. Высота одной капители — пять локтей, высота второй — тоже пять локтей,
 • а вокруг этих капителей на вершинах колонн — переплетенье плетенок и кружево цепочек. Вокруг одной капители — плетенка, и вокруг другой капители — плетенка.
 • Еще он сделал гранатовые плоды, которые в два ряда опоясывали плетенку, покрывавшую капитель на вершине первой колонны; точно так же он украсил и капитель второй колонны.
 • Капители на вершине колонн (в притворе) имели форму цветка лотоса, высотой в четыре локтя;
 • они возвышались над основанием капители, которое было скрыто плетенкой. Двести гранатовых плодов, расположенных рядами, опоясывали обе капители.
 • Колонны он поставил в притворе Храма. Воздвигнув правую колонну, он дал ей имя «Яхи́н», воздвигнув левую — дал ей имя «Бóаз».
 • Обе колонны были увенчаны капителями в виде цветков лотоса. Окончив работу над колоннами,
 • Хирам сделал Море — литое, круглое; в десять локтей от края до края; высота его — пять локтей; окружность, если померить шнурком, — тридцать локтей.
 • По краю Моря, по кругу, шли изображения цветочных бутонов. Они опоясывали все Море (в десять локтей размером) двумя рядами и были отлиты вместе с Морем как единое целое.
 • Море покоилось на двенадцати быках. Три быка смотрели на север, три — на запад, три — на юг, три — на восток; крупы их были обращены внутрь, а Море лежало на них сверху.
 • Толщина стенки Моря — одна ладонь; край его был как край чаши, в виде цветка лотоса. Вместимость Моря — две тысячи батов.
 • Хирам сделал десять медных подставок. Длина каждой подставки — четыре локтя, ширина — четыре локтя, высота — три локтя.
 • Вот как эти подставки были устроены. Каждая состояла из панелей, крепящихся между стойками.
 • На этих панелях, крепящихся между стойками, были изображены львы, быки и херувимы. Такие же изображения были и на самих стойках. Сверху и снизу от этих львов и быков — витой узор чеканной работы.
 • У каждой подставки — по четыре медных колеса с медными ступицами и по четыре ноги (подпорки) — внизу, под чаном. Подпорки были литые, покрытые витым узором.
 • Изнутри подставки вверх шло горлышко — круглое гнездо, глубиной в полтора локтя. Вокруг отверстия — изображения. Сам же корпус подставки не круглый, а квад–ратный*
 • Под панелями подставки — четыре колеса; оси колес крепились к подставке. Высота каждого колеса — полтора локтя.
 • Колеса были устроены как колеса у колесниц, но и оси, и ободья, и спицы, и ступицы — все было литое.
 • По углам каждой подставки было по подпорке, они были отлиты как единое целое с подставкой.
 • Над подставкой ободок, высотой в поллоктя. И еще над подставкой были ручки, отлитые как одно целое вместе с панелями.
 • Поверхности ручек и панелей покрыты резными изображениями херувимов, львов и пальм, а вокруг — витой узор.
 • Так сделал Хирам десять подставок. Все они были одинаково отлиты, одного размера и одной формы.
 • Еще он сделал десять медных чанов — по одному чану для каждой из десяти подставок. Вместимость каждого чана — сорок батов, диаметр — четыре локтя.
 • Пять подставок Хирам поместил справа от входа в Храм и пять — слева от входа. Море поместил справа от входа в Храм, возле юго–восточного угла.
 • Еще Хирам сделал котлы, лопатки и чаши для кропления кровью. Так завершил он все работы, которые выполнял для царя Соломона в Храме Господа:
 • колонны (две); чашевидные капители на вершинах колонн (две); плетенки, покрывающие чашевидные капители на вершинах колонн (две);
 • плоды гранатовые на двух плетенках (четыреста; по два ряда плодов на каждой из плетенок, покрывающих чашевидные капители колонн);
 • подставки (десять); чаны, стоящие на подставках (десять);
 • медное Море (одно); быки, поддерживающие медное Море (двенадцать);
 • а также котлы, лопатки и чаши для кропления кровью. Все эти вещи, которые Хирам сделал по заказу царя Соломона для Храма Господа, были из полированной меди.
 • (Царь отливал их в Иорданской долине, близ бродов Адамы́, между Суккóтом и Цартáном.)
 • Расставил Соломон всю эту утварь — и было ее столько, что даже счету не поддавалось, сколько меди пошло на нее.
 • И еще изготовил Соломон всякую утварь для Храма Господа: золотой жертвенник; золотой стол для хлеба, что должен лежать пред лицом Господа;
 • светильники из чистого золота (пять справа от входа в святилище и пять — слева); золотые цветки, лампады, щипцы;
 • чаши, ножницы, чаши для кропления кровью, ложки для благовоний, кадильницы из чистого золота, а также золотые накладки для дверей внутренней части Храма (святыни святынь) и храмового зала.
 • Завершив все работы по строительству Храма Господа, царь Соломон перенес туда дары, которые его отец Давид посвятил Господу — серебро и золото и прочую утварь — и поместил их в сокровищницу Храма Господа.