Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

3-я книга Царств

 
 • И до́мъ сво́й созда́ соломо́нъ треми­на́­де­сять лѣ́ты, и соверши́ соломо́нъ ве́сь до́мъ сво́й.
 • И созда́ до́мъ дре́вомъ Лива́нскимъ, сто́ лако́тъ долгота́ его́, и три́десять лако́тъ высота́ его́, и пятьдеся́тъ лако́тъ широта́ его́, и три́ ря́ды столпо́въ ке́дровыхъ, и ра́мена ке́дрова столпо́мъ.
 • И покры́ дска́ми ке́дровыми до́мъ свы́ше надъ страна́ми столпо́въ: и число́ столпо́въ четы́редесять и пя́ть,
 • по пяти­на́­де­ся­ти ря́дъ: и о́конъ три́ ряда́, и кама́ра надъ кама́рою трегу́бо.
 • И вся́ две́ри и кама́ры четверо­уго́лны при­­творе́ни: от­ две́рiй надъ две́рми трегу́бо.
 • И Ела́мъ столпо́въ, пятьдеся́тъ лако́тъ въ долготу́, и три́десять лако́тъ въ широту́ при­­вя́зани ко Ела́му предъ лице́мъ и́хъ: и столпи́ и толстота́ предъ лице́мъ того́ Ела́ма.
 • И Ела́мъ престо́ловъ идѣ́же суди́ти, Ела́мъ суди́лища, и покры́ и́ от­ земли́ да́же до верха́ дщи́цами ке́дровыми.
 • И до́мъ въ не́мже живя́ше, дво́ръ еди́нъ распросте́ртъ си́мъ по дѣ́лу сему́: и до́мъ созда́ дще́ри фарао́ни, ю́же взя́ соломо́нъ, по Ела́му сему́.
 • Вся́ сiя́ бя́ху от­ ка́меней драгоцѣ́н­ныхъ изва́яна от­ разстоя́нiя внутрьу́ду, и от­ основа́нiя до кро́ва.
 • И внѣу́ду ко двору́ вели́кому основа́ному ка́менiемъ драги́мъ вели́кимъ, ка́менiемъ десяти́ лако́тъ и осми́ лако́тъ,
 • и съ верху́ честны́мъ ка́менiемъ, по то́йже мѣ́рѣ несѣ́ченыхъ, и ке́драми.
 • О́крестъ двора́ вели́каго три́ ряда́ нете́саныхъ, и ря́дъ те́санаго ке́дра: и созда́ дво́ръ хра́ма вну́трен­нѣйшiй при­­тво́ра до́му су́щаго предъ лице́мъ хра́ма.
 • И посла́ ца́рь соломо́нъ въ ти́ръ, и взя́ хира́ма от­ ти́ра,
 • сы́на жены́ вдови́цы, и то́й бѣ́ от­ колѣ́на Нефѳали́мля: и оте́цъ его́ бѣ́ му́жъ ти́ринъ, дѣ́латель мѣ́ди, и испо́лненъ худо́же­ст­ва и ра́зума и вѣ́дѣнiя, е́же дѣ́лати вся́ко дѣ́ло мѣ́дяное. И при­­ведо́ша его́ ко царю́ соломо́ну: и сотвори́ вся́ дѣла́:
 • и слiя́ два́ столпа́ Ела́му хра́ма, осми­на́­де­ся­ти лако́тъ высота́ столпа́, и о́крестъ мѣ́ра его́ четыре­на́­де­ся­тихъ лако́тъ окружа́­ше его́ толстота́ столпа́: четы́рехъ пе́рстовъ вглубле́нiя: та́кожде бѣ́ и вторы́й сто́лпъ:
 • и два́ воз­ложе́нiя сотвори́, лежа́ти на глава́хъ столпо́въ излiя́н­ная от­ мѣ́ди: пяти́ лако́тъ высота́ воз­ложе́нiя еди́наго, и пяти́ лако́тъ высота́ воз­ложе́нiя втора́го:
 • и сотвори́ двѣ́ мре́жи е́же покры́ти воз­ложе́нiя столпо́въ: и мре́жу воз­ложе́нiю еди́ному, и мре́жу воз­ложе́нiю второ́му:
 • и дѣ́ло ви́симо, два́ ряда́ я́блокъ мѣ́дяныхъ сомре́жены, дѣ́ло ви́симо, ря́дъ надъ ря́домъ: та́кожде сотвори́ воз­ложе́нiю второ́му:
 • и воз­ложе́нiя на глава́хъ столпо́въ, подо́бна кри́ну, я́коже во Ела́мѣ, четы́рехъ лако́тъ:
 • и стро­е́нiе надъ обо­и́ми столпа́ми, и свы́ше стра́нъ воз­ложе́нiе стро­е́нiя, и я́блоковъ двѣ́сти рядо́въ о́коло на вторѣ́й главѣ́.
 • И поста́ви столпы́ во Ела́мѣ хра́ма: и поста́ви сто́лпъ еди́нъ и нарече́ и́мя ему́ Иаху́нъ, и поста́ви сто́лпъ вторы́й и нарече́ и́мя ему́ воо́съ.
 • И на глава́хъ столпо́въ дѣ́ло кри́ново, и сконча́ дѣ́ло столпо́въ.
 • И сотвори́ мо́ре лiя́но де́сять лако́тъ от­ кра́я до кра́я его́, кругло́ о́крестъ его́: пя́ть лако́тъ высота́ его́, и объя́тiе его́ три́десять ла́ктей окружа́­ше е́ о́крестъ:
 • и подкрѣпле́нiя подъ кра́емъ его́ о́крестъ, окружа́ху е́ де́сять лако́тъ о́коло: два́ ряда́ подкрѣпле́нiй сли́ты во слiя́нiи его́ стоя́ща.
 • И два­на́­де­сять воло́въ подъ мо́ремъ, три́ зря́щiи на сѣ́веръ, и три́ зря́щiи на ю́гъ, и три́ на за́падъ, и три́ на восто́къ, и вся́ за́дняя и́хъ внутрьу́ду, и мо́ре верху́ и́хъ.
 • И у́стiе его́ бя́ше я́ко у́стiе потиря́ прозяба́ющаго кри́на, и толстота́ его́ на дла́нь.
 • И сотвори́ де́сять мехоно́ѳовъ мѣ́дяныхъ, пя́ть лако́тъ долгота́ мехоно́ѳа еди́наго, и четы́ри ла́кти широта́ его́, и ше́сть лако́тъ высота́ его́:
 • и сiе́ дѣ́ло мехоно́ѳовъ, спо­е́ное о себѣ́ и спо­е́ное посредѣ́ про­изница́ющихъ:
 • и на спо­е́нiихъ и́хъ посредѣ́ про­изница́ющихъ львы́ и волы́ и херуви́мы, и надъ про­изница́ющими, та́кожде и свы́ше и сни́зу льво́въ и воло́въ мѣста́, дѣ́ло низхожде́нiя:
 • и четы́ри коле́са мѣ́дна и мехоно́ѳу ко­ему́ждо, и при­­держа́нiя мѣ́дяна, и четы́ри ча́сти и́хъ, и ра́мена и́хъ подъ умыва́лницами, и ра́мена слiя́ная объ ону́ страну́ ко­его́ждо при­­лежа́ще.
 • И уста́ его́ вну́трь главы́, и вы́ше еди́наго ла́ктя, и уста́ его́ кру́гла: дѣ́ло та́кожде ла́ктя еди́наго и по́лъ ла́ктя: и на уста́хъ его́ изва́янiя, и междусто́лпiя и́хъ четверо­уго́лна, а не кру́гла.
 • И четы́ри коле́са подъ междусто́лпiями, и ру́цѣ въ колесѣ́хъ въ мехоно́ѳѣ: и высота́ еди́наго колеса́ ла́коть и по́лъ.
 • И дѣ́ло коле́съ, я́ко дѣ́ло коле́съ колесни́цы: ру́цѣ и́хъ и вы́и и́хъ, и хребты́ и́хъ и дѣ́ланiя и́хъ вся́ лiя́на.
 • Четы́ри ра́мена на четы́рехъ углѣ́хъ мехоно́ѳа еди́наго, и от­ мехоно́ѳа ра́мена его́.
 • И на главѣ́ мехоно́ѳа по́лъ ла́ктя вели́че­с­т­во его́, кругло́ о́крестъ надъ главо́ю мехоно́ѳовою: и нача́ло ру́къ его́ и спая́нiя его́ от­ него́: и от­верза́­шеся въ нача́лѣхъ ру́къ сво­и́хъ.
 • И спая́нiя его́ подо́бiя херуви́мовъ и льво́въ и фи́никовъ стоя́щая, держа́щееся ко́­еждо проти́ву лица́ его́ вну́трь и о́крестъ.
 • По тому́жде сотвори́ вся́ де́сять мехоно́ѳы, по чи́ну еди́ному и по мѣ́рѣ еди́нѣй, мѣ́ра еди́на всѣ́мъ.
 • И сотвори́ де́сять коно́бовъ мѣ́дяныхъ вмѣща́ющихъ по четы́редесяти мѣ́ръ во еди́нъ коно́бъ, мѣ́рою четы́рехъ ла́ктей: коно́бъ еди́нъ на ко́­емждо мехоно́ѳѣ, от­ десяти́ мехоно́ѳовъ.
 • И поста́ви пя́ть мехоно́ѳовъ по деснѣ́й странѣ́ хра́ма на восто́къ, и пя́ть по лѣ́вѣй странѣ́ хра́ма: и мо́ре от­ страны́ хра́ма одесну́ю на восто́ки въ у́глѣ полу́ден­нѣмъ.
 • И сотвори́ хира́мъ коно́бы и тепли́цы и фiа́лы: и сконча́ хира́мъ вся́ дѣла́ творя́, я́же творя́ше царе́ви соломо́ну во хра́мѣ Госпо́дни:
 • столпа́ два́, и обви́тiя столпо́въ надъ глава́ми столпо́въ два́: и мре́жи двѣ́, е́же покрыва́ти о́ба обви́тiя изва́яныхъ, я́же на столпѣ́хъ су́ть:
 • я́блоковъ мѣ́дяныхъ четы́реста обѣ́ма мре́жема, два́ ряда́ я́блоковъ мре́жи еди́нѣй, покрыва́ти о́ба обви́тiя мехоно́ѳа, я́же на обо­и́хъ столпѣ́хъ:
 • и мехоно́ѳовъ де́сять и коно́бовъ де́сять на мехоно́ѳѣ:
 • и мо́ре еди́но, и воло́въ два­на́­де­сять подъ мо́ремъ:
 • и коно́бы и тепли́цы и фiа́лы, и вся́ сосу́ды, я́же сотвори́ хира́мъ царю́ соломо́ну во хра́мѣ Госпо́дни: и столпо́въ четы́редесять и о́смь до́му царе́ва и до́му Госпо́дня: вся́ дѣла́ царе́ва, я́же сотвори́ хира́мъ, бы́ша мѣ́дяна вся́.
 • Бли́зъ Иорда́на слiя́ и́хъ ца́рь въ толстотѣ́ земли́, между́ сокхо́ѳомъ и между́ Сира́момъ.
 • Не бѣ́ вѣ́са мѣ́ди, от­ нея́же творя́ше вся́ дѣла́ сiя́, от­ мно́же­ст­ва зѣло́, не бѣ́ предѣ́ла вѣ́су мѣ́ди.
 • И даде́ ца́рь соломо́нъ вся́ сосу́ды, я́же сотвори́ во хра́мъ Госпо́день: олта́рь златы́й и трапе́зу, на не́йже хлѣ́бы при­­ноше́нiя, злату́ю,
 • и свѣ́щники пя́ть одесну́ю и пя́ть ошу́юю предъ лице́мъ дави́ра [свята́я святы́хъ] златы́я спа́яны, и лампа́ды, и свѣти́лники, и щипцы́ златы́я,
 • и преддве́рiе, и гво́здiе, и фiа́лы и блю́да и кади́лницы зла́ты спа́яны: и вереи́ вра́тъ до́му вну́трен­няго свята́го святы́хъ, и две́ри хра́ма златы́я.
 • И соверши́ся дѣ́ло, е́же сотвори́ соломо́нъ во хра́мѣ Госпо́дни: и внесе́ соломо́нъ свята́я дави́да отца́ сво­его́ и вся́ свята́я соломо́нова, сребро́ и зла́то, и сосу́ды даде́ въ сокро́вище хра́ма Госпо́дня.
 • А свой дом Соломон строил тринадцать лет и окончил весь дом свой.
 • И построил он дом из дерева Ливанского, длиною во сто локтей, шириною в пятьдесят локтей, а вышиною в тридцать локтей, на четырех рядах кедровых столбов; и кедровые бревна положены были на столбах.
 • И настлан был помост из кедра над бревнами на сорока пяти столбах, по пятнадцати в ряд.
 • Оконных косяков было три ряда; и три ряда окон, окно против окна.
 • И все двери и дверные косяки были четырехугольные, и окно против окна, в три ряда.
 • И притвор из столбов сделал он длиною в пятьдесят локтей, шириною в тридцать локтей, и пред ними крыльцо, и столбы, и порог пред ними.
 • Еще притвор с престолом, с которого он судил, притвор для судилища сделал он и покрыл все полы кедром.
 • В доме, где он жил, другой двор позади притвора был такого же устройства. И в доме дочери фараоновой, которую взял за себя Соломон, он сделал такой же притвор.
 • Все это сделано было из дорогих камней, обтесанных по размеру, обрезанных пилою, с внутренней и наружной стороны, от основания до выступов, и с наружной стороны до большого двора.
 • И в основание положены были камни дорогие, камни большие, камни в десять локтей и камни в восемь локтей,
 • и сверху дорогие камни, обтесанные по размеру, и кедр.
 • Большой двор огорожен был кругом тремя рядами тесаных камней и одним рядом кедровых бревен; также и внутренний двор храма Господа и притвор храма.
 • И послал царь Соломон и взял из Тира Хирама,
 • сына одной вдовы, из колена Неффалимова. Отец его Тирянин был медник; он владел способностью, искусством и уменьем выделывать всякие вещи из меди. И пришел он к царю Соломону и производил у него всякие работы:
 • и сделал он два медных столба, каждый в восемнадцать локтей вышиною, и снурок в двенадцать локтей обнимал окружность того и другого столба;
 • и два венца, вылитых из меди, он сделал, чтобы положить наверху столбов: пять локтей вышины в одном венце и пять локтей вышины в другом венце;
 • сетки плетеной работы и снурки в виде цепочек для венцов, которые были на верху столбов: семь на одном венце и семь на другом венце.
 • Так сделал он столбы и два ряда гранатовых яблок вокруг сетки, чтобы покрыть венцы, которые на верху столбов; то же сделал и для другого венца.
 • А в притворе венцы на верху столбов сделаны наподобие лилии, в четыре локтя,
 • и венцы на обоих столбах вверху, прямо над выпуклостью, которая подле сетки; и на другом венце, рядами кругом, двести гранатовых яблок.
 • И поставил столбы к притвору храма; поставил столб на правой стороне и дал ему имя Иахин, и поставил столб на левой стороне и дал ему имя Воаз.
 • И над столбами поставил венцы, сделанные наподобие лилии; так окончена работа над столбами.
 • И сделал литое из меди море, – от края его до края его десять локтей, – совсем круглое, вышиною в пять локтей, и снурок в тридцать локтей обнимал его кругом.
 • Подобия огурцов под краями его окружали его по десяти на локоть, окружали море со всех сторон в два ряда; подобия огурцов были вылиты с ним одним литьем.
 • Оно стояло на двенадцати волах: три глядели к северу, три глядели к западу, три глядели к югу и три глядели к востоку; море лежало на них, и зады их обращены были внутрь под него.
 • Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные подобно краям чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало две тысячи батов.
 • И сделал он десять медных подстав; длина каждой подставы – четыре локтя, ширина – четыре локтя и три локтя – вышина.
 • И вот устройство подстав: у них стенки, стенки между наугольными пластинками;
 • на стенках, которые между наугольниками, изображены были львы, волы и херувимы; также и на наугольниках, а выше и ниже львов и волов – развесистые венки;
 • у каждой подставы по четыре медных колеса и оси медные. На четырех углах выступы наподобие плеч, выступы литые внизу, под чашею, подле каждого венка.
 • Отверстие от внутреннего венка до верха в один локоть; отверстие его круглое, подобно подножию столбов, в полтора локтя, и при отверстии его изваяния; но боковые стенки четырехугольные, не круглые.
 • Под стенками было четыре колеса, и оси колес в подставах; вышина каждого колеса – полтора локтя.
 • Устройство колес такое же, как устройство колес в колеснице; оси их, и ободья их, и спицы их, и ступицы их, все было литое.
 • Четыре выступа на четырех углах каждой подставы; из подставы выходили выступы ее.
 • И на верху подставы круглое возвышение на пол-локтя вышины; и на верху подставы рукоятки ее и стенки ее из одной с нею массы.
 • И изваял он на дощечках ее рукоятки и на стенках ее херувимов, львов и пальмы, сколько где позволяло место, и вокруг развесистые венки.
 • Так сделал он десять подстав: у всех их одно литье, одна мера, один вид.
 • И сделал десять медных умывальниц: каждая умывальница вмещала сорок батов, каждая умывальница была в четыре локтя, каждая умывальница стояла на одной из десяти подстав.
 • И расставил подставы – пять на правой стороне храма и пять на левой стороне храма, а море поставил на правой стороне храма, на восточно-южной стороне.
 • И сделал Хирам умывальницы и лопатки и чаши. И кончил Хирам всю работу, которую производил у царя Соломона для храма Господня:
 • два столба и две опояски венцов, которые на верху столбов, и две сетки для покрытия двух опоясок венцов, которые на верху столбов;
 • и четыреста гранатовых яблок на двух сетках; два ряда гранатовых яблок для каждой сетки, для покрытия двух опоясок венцов, которые на столбах;
 • и десять подстав и десять умывальниц на подставах;
 • одно море и двенадцать волов под морем;
 • и тазы, и лопатки, и чаши. Все вещи, которые сделал Хирам царю Соломону для храма Господа, были из полированной меди.
 • Царь выливал их в глинистой земле, в окрестности Иордана, между Сокхофом и Цартаном.
 • И поставил Соломон все сии вещи на место. По причине чрезвычайного их множества, вес меди не определен.
 • И сделал Соломон все вещи, которые в храме Господа: золотой жертвенник и золотой стол, на котором хлебы предложения;
 • и светильники – пять по правую сторону и пять по левую сторону, пред задним отделением храма, из чистого золота, и цветы, и лампадки, и щипцы из золота;
 • и блюда, и ножи, и чаши, и лотки, и кадильницы из чистого золота, и петли у дверей внутреннего храма во Святом Святых и у дверей в храме из золота же.
 • Так совершена вся работа, которую производил царь Соломон для храма Господа. И принес Соломон посвященное Давидом, отцом его; серебро и золото и вещи отдал в сокровищницы храма Господня.
 • Ал эми љз єйєн Сулайман он єч жылда куруп бєтєрдє.
 • Ал Лебанондун жыгачынан єй тургузду, анын узундугу жєз чыканак, туурасы элєє чыканак, бийиктиги отуз чыканак эле. Кедрден тљрт катар мамы орнотту. Мамылардын єстєнљ кедр устундары коюлду.
 • Бир катарда он бештен турган кырк беш мамынын єстєнљ кедр секи жабылды.
 • Бири-бирине тушташ єч катар терезе коюлду.
 • Бардык эшиктер жана алардын кашектери тљрт бурчтуу болду, єч катар терезелер бири-бирине тушташ болду.
 • Узундугун элєє чыканак, туурасын отуз чыканак кылып, мамылардан кире бериш бљлмљ курду. Анын алдына мамыларды тургузду, тепкичтєє аянтча жана босого курду.
 • Бийлик жєргєзєєчє тагы бар дагы бир кире бериш бљлмљ курду. Сот жєргєзєє єчєн кире бериш бљлмљ куруп, анын полуна кедр тљшљдє.
 • Љзє жашаган єйдєн кире бериш бљлмљсєнєн артындагы короону да ушундай жасады. Сулайман аялдыкка алган фараондун кызынын єйєнљ да ушундай кире бериш бљлмљ курду.
 • Мунун баары, пайдубалынан баштап єй чатырынын астындагы чыгып турган кырбусуна чейин, сырт жагынан чоњ короого чейин ичи-тышы арааланган, љлчљмє менен жылмаланган кымбат таштардан жасалды.
 • Yйдєн пайдубалына он чыканак жана сегиз чыканак болгон чоњ, кымбат таштар коюлду.
 • Анын єстєнљ да љлчљмє менен жылмаланган таштар, кедр жыгачы коюлду.
 • Чоњ короо єч катар коюлган жылмаланган таштар менен, бир катар коюлган кедр устундары менен тегерете тосулган. Тењирдин ийбадатканасынын ички короосу да, кире бериш бљлмљсє да ушундай эле.
 • Сулайман падыша Тирге киши жиберип, Хурамды чакыртты.
 • Ал Напталы уруусундагы жесир аялдын уулу эле. Анын атасы тирлик зергер болгон. Ал жезден ар кандай нерселерди жасаган жљндљмдєє, чебер уста эле. Ал Сулайман падышага келип, анын ар кандай жумуштарын кылды.
 • Ал бийиктиги он сегиз чыканак болгон эки жез мамы жасады, эки мамыны тењ он эки чыканак чынжыр менен курчады.
 • Мамынын башына коюуга жезден эки таажы куйду. Бир таажынын бийиктиги беш чыканак, экинчи таажыныкы да беш чыканак эле.
 • Мамылардын єстєндљгє таажылар єчєн согулган торлорду жана чынжыр тєрєндљгє боолорду жасады. Ар бир таажыга жетиден чынжыр.
 • Мамылардын єстєндљгє таажыларды жаап туруш єчєн, ал торду айланта эки катар анар жемишин жасады. Экинчи таажыга да дал ошондой жасады.
 • Ал эми кире бериш бљлмљдљгє мамылардын єстєндљгє таажылардын бийиктиги тљрт чыканак болуп, лилия гєлєнљ окшош жасалды.
 • Эки мамынын єстєнљ, тордун жанындагы чыгып турган капталынын єстєнљ таажылар жасалды. Башка таажыга да тегерете катар-катар эки жєз анар жемишин жасады.
 • Мамыларды ийбадаткананын кире бериш бљлмљсєнєн алдына койду. Оњ жагына койгон мамыга Жахин деген ат берди, сол жагына койгон мамыга Бууз деген ат берди.
 • Мамылардын єстєнљ лилия гєлєнљ окшош жасалган таажыларды койду. Мамылар ушундайча жасалып бєттє.
 • Бир четинен экинчи четине чейин он чыканак болгон, жезден куюлган тептегерек чоњ чара жасады, анын бийиктиги беш чыканак, аны отуз чыканак чынжыр менен тегерете курчады.
 • Чаранын кырбусунун астына жез бадырањдар тегерете эки катар болуп кошо куюлду, бир чыканакка он бадырањ туура келди. Бадырањдар чара менен бирге куюлду.
 • Ал чара он эки љгєздєн єстєндљ турган. Љгєздљрдєн єчљљ тєндєктє, єчљљ батышты, єчљљ тєштєктє, єчљљ чыгышты карап турган. Алардын єстєнљ чара коюлган, љгєздљрдєн арты чаранын астына кирип турган.
 • Анын калыњдыгы алакандай эле, жээги болсо табактын жээгиндей, ачылган лилия гєлєнљ окшош жасалган. Анын сыйымдуулугу эки мињ бат эле.
 • Анан ал он дљњгљлљктєє койгуч жасады, аларды жезден жасады. Ар бир дљњгљлљктєє койгучтун узундугу тљрт чыканак, туурасы тљрт чыканак, бийиктиги єч чыканак эле.
 • Дљњгљлљктєє койгучтардын тєзєлєшє мындай: алардын капталдары болгон, капталдары бурчтарындагы тирљљчтљрдєн ортосунда болгон.
 • Бурчтарындагы тирљљчтљрдєн ортосундагы капталдарына арстандардын, љгєздљрдєн, керуптардын сєрљттљрє тєшєрєлгљн. Бурчтарындагы тирљљчтљрдљ да ошондой, ал эми љгєздљр менен арстандардын љйдљ жагына да, ылдый жагына да бажырайган гєлдљр оюлуп тєшєрєлгљн.
 • Ар бир дљњгљлљктєє койгучтун жезден жасалган тљрт дљњгљлљгє жана октору болгон. Анын тљрт бурчуна, идиштин астына уркуюп чыгып турган тирљљч куюлуп жасалган, бардык тарабына гєлдљр оюлуп тєшєрєлгљн.
 • Дљњгљлљктєє койгучтун ичинин терењдиги бир чыканак. Анын ичи тегерек болгон, диаметри бир жарым чыканак, ага љрєлгљн оймолор тєшєрєлгљн. Бирок анын капталдары тегерек эмес, тљрт бурчтуу.
 • Капталдарынын астына тљрт дљњгљлљк октору менен бекитилген, ар бир дљњгљлљктєн диаметри бир жарым чыканак.
 • Дљњгљлљктљрдєн тєзєлєшє майдан арабанын дљњгљлљктљрєнєн тєзєлєшєнљ окшош. Дљњгљлљктљрдєн октору, алкактары, чабактары жана кєпчљктљрє куюлуп жасалган.
 • Ар бир дљњгљлљктєє койгучтун тљрт бурчу уркуюп чыгып турган. Анын бурчтары уркуюп чыгып турган.
 • Дљњгљлљктєє койгучтун єстє тегерек болуп жасалган, анын бийиктиги жарым чыканак. Дљњгљлљктєє койгучтун жогору жагына – капталдарына туткалары кошо куюлуп жасалган.
 • Анын туткаларынын бетине, капталдарына керуптардын, арстандардын, пальмалардын жана гєлдљрдєн сєрљтєн тегерете жыш тєшєрдє.
 • Ал он дљњгљлљктєє койгучту мына ушундай жасады. Куюлуп жасалган алардын баарынын љлчљмє, сырткы кљрєнєшє бирдей.
 • Анан жезден он жуунгуч жасады. Жуунгучтардын ар биринин сыйымдуулугу кырк бат. Ар бир жуунгучтун бийиктиги тљрт чыканак. Ар бир дљњгљлљктєє койгучтун єстєнљ жуунгуч коюлган.
 • Ийбадаткананын оњ жагына беш, сол жагына беш дљњгљлљктєє койгуч койду. Ал эми чоњ чараны ийбадаткананын оњ жагына, тєштєк-чыгыш тарабына койду.
 • Ошентип, Хурам жуунгучтарды, калактарды, чараларды жасады. Хурам Тењирдин ийбадатканасы єчєн Сулайман падыша тапшырган бардык жумушту бєтєрдє.
 • Эки мамыны жана алардын башын курчаган эки таажыны, мамылардын башын курчаган эки таажыны жаап турган эки торду,
 • эки тордун єстєнљ тљрт жєз анарды жасады, анарлар торлордо эки катар болуп жайгаштырылган. Ал анарлар мамылардын башын курчаган эки таажыны жаап туруу єчєн жасалган.
 • Анан ал он дљњгљлљктєє койгуч жасады, ал дљњгљлљктєє койгучтардын єстєнљ он жуунгуч жасады.
 • Бир чоњ чара жана анын астындагы он эки љгєздє,
 • казандарды, калактарды, чараларды жасады. Тењирдин ийбадатканасы єчєн Сулайман падышага Хурам жасап берген бардык нерселер жылмаланып жылтыратылган жезден эле.
 • Падыша аларды Иордандын жанында, Саретан менен Сукоттун ортосундагы чопо топурактуу жерде куйган.
 • Анан Сулайман ушул нерселердин бардыгын љз ордуна койду. Алардын љтљ кљптєгєнљн жездин салмагы аныкталган жок.
 • Сулайман Тењирдин ийбадатканасындагы бардык буюмдарды жасады. Алтындан курмандык чалынуучу жай, нан курмандыктары коюлуучу єстљл,
 • таза алтындан ийбадаткананын арткы бљлмљсєнєн алдына, сол жагына жана оњ жагына беш-бештен чырактан, алтындан чырактарды, гєлдљрдє, кычкачтарды,
 • таза алтындан табактарды, бычактарды, чараларды, салгычтарды, жыпар жыттуу зат тєтљтєлєєчє идиштерди, алтындан ийбадаткананын ички бљлмљсєнєн – ыйыктын ыйыгы бљлмљсєнєн эшиктеринин илгичтерин, ийбадаткананын эшиктеринин илгичтерин жасады.
 • Сулайман падыша Тењирдин ийбадатканасы єчєн бардык жумуштарды мына ушундай бєтєрдє. Сулайман атасы Дљљттєн Тењирге арнаган алтын-кємєштљрєн, буюмдарын алып келип, Тењирдин ийбадатканасынын казыналарына тапшырды.
 • Salomon bâtit encore sa maison, ce qui dura treize ans jusqu'à ce qu'il l'eût entièrement achevée.
 • Il construisit d'abord la maison de la forêt du Liban, longue de cent coudées, large de cinquante coudées, et haute de trente coudées. Elle reposait sur quatre rangées de colonnes de cèdre, et il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes.
 • On couvrit de cèdre les chambres qui portaient sur les colonnes et qui étaient au nombre de quarante-cinq, quinze par étage.
 • Il y avait trois étages, à chacun desquels se trouvaient des fenêtres les unes vis-à-vis des autres.
 • Toutes les portes et tous les poteaux étaient formés de poutres en carré; et, à chacun des trois étages, les ouvertures étaient les unes vis-à-vis des autres.
 • Il fit le portique des colonnes, long de cinquante coudées et large de trente coudées, et un autre portique en avant avec des colonnes et des degrés sur leur front.
 • Il fit le portique du trône, où il rendait la justice, le portique du jugement; et il le couvrit de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond.
 • Sa maison d'habitation fut construite de la même manière, dans une autre cour, derrière le portique. Et il fit une maison du même genre que ce portique pour la fille de Pharaon, qu'il avait prise pour femme.
 • Pour toutes ces constructions on employa de magnifiques pierres, taillées d'après des mesures, sciées avec la scie, intérieurement et extérieurement, et cela depuis les fondements jusqu'aux corniches, et en dehors jusqu'à la grande cour.
 • Les fondements étaient en pierres magnifiques et de grande dimension, en pierres de dix coudées et en pierres de huit coudées.
 • Au-dessus il y avait encore de magnifiques pierres, taillées d'après des mesures, et du bois de cèdre.
 • La grande cour avait dans tout son circuit trois rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre, comme le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et comme le portique de la maison.
 • Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram,
 • fils d'une veuve de la tribu de Nephthali, et d'un père Tyrien, qui travaillait sur l'airain. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence, et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages d'airain. Il arriva auprès du roi Salomon, et il exécuta tous ses ouvrages.
 • Il fit les deux colonnes d'airain. La première avait dix-huit coudées de hauteur, et un fil de douze coudées mesurait la circonférence de la seconde.
 • Il fondit deux chapiteaux d'airain, pour mettre sur les sommets des colonnes; le premier avait cinq coudées de hauteur, et le second avait cinq coudées de hauteur.
 • Il fit des treillis en forme de réseaux, des festons façonnés en chaînettes, pour les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, sept pour le premier chapiteau, et sept pour le second chapiteau.
 • Il fit deux rangs de grenades autour de l'un des treillis, pour couvrir le chapiteau qui était sur le sommet d'une des colonnes; il fit de même pour le second chapiteau.
 • Les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, dans le portique, figuraient des lis et avaient quatre coudées.
 • Les chapiteaux placés sur les deux colonnes étaient entourés de deux cents grenades, en haut, près du renflement qui était au delà du treillis; il y avait aussi deux cents grenades rangées autour du second chapiteau.
 • Il dressa les colonnes dans le portique du temple; il dressa la colonne de droite, et la nomma Jakin; puis il dressa la colonne de gauche, et la nomma Boaz.
 • Il y avait sur le sommet des colonnes un travail figurant des lis. Ainsi fut achevé l'ouvrage des colonnes.
 • Il fit la mer de fonte. Elle avait dix coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, cinq coudées de hauteur, et une circonférence que mesurait un cordon de trente coudées.
 • Des coloquintes l'entouraient au-dessous de son bord, dix par coudées, faisant tout le tour de la mer; les coloquintes, disposées sur deux rangs, étaient fondues avec elle en une seule pièce.
 • Elle était posée sur douze boeufs, dont trois tournés vers le nord, trois tournés vers l'occident, trois tournés vers le midi, et trois tournés vers l'orient; la mer était sur eux, et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans.
 • Son épaisseur était d'un palme; et son bord, semblable au bord d'une coupe, était façonné en fleur de lis. Elle contenait deux mille baths.
 • Il fit les dix bases d'airain. Chacune avait quatre coudées de longueur, quatre coudées de largeur, et trois coudées de hauteur.
 • Voici en quoi consistaient ces bases. Elles étaient formées de panneaux, liés aux coins par des montants.
 • Sur les panneaux qui étaient entre les montants il y avait des lions, des boeufs et des chérubins; et sur les montants, au-dessus comme au-dessous des lions et des boeufs, il y avait des ornements qui pendaient en festons.
 • Chaque base avait quatre roues d'airain avec des essieux d'airain; et aux quatre angles étaient des consoles de fonte, au-dessous du bassin, et au delà des festons.
 • Le couronnement de la base offrait à son intérieur une ouverture avec un prolongement d'une coudée vers le haut; cette ouverture était ronde, comme pour les ouvrages de ce genre, et elle avait une coudée et demie de largeur; il s'y trouvait aussi des sculptures. Les panneaux étaient carrés, et non arrondis.
 • Les quatre roues étaient sous les panneaux, et les essieux des roues fixés à la base; chacune avait une coudée et demie de hauteur.
 • Les roues étaient faites comme celles d'un char. Leurs essieux, leurs jantes, leurs rais et leurs moyeux, tout était de fonte.
 • Il y avait aux quatre angles de chaque base quatre consoles d'une même pièce que la base.
 • La partie supérieure de la base se terminait par un cercle d'une demi-coudée de hauteur, et elle avait ses appuis et ses panneaux de la même pièce.
 • Il grava sur les plaques des appuis, et sur les panneaux, des chérubins, des lions et des palmes, selon les espaces libres, et des guirlandes tout autour.
 • C'est ainsi qu'il fit les dix bases: la fonte, la mesure et la forme étaient les mêmes pour toutes.
 • Il fit dix bassins d'airain. Chaque bassin contenait quarante baths, chaque bassin avait quatre coudées, chaque bassin était sur l'une des dix bases.
 • Il plaça cinq bases sur le côté droit de la maison, et cinq bases sur le côté gauche de la maison; et il plaça la mer du côté droit de la maison, au sud-est.
 • Hiram fit les cendriers, les pelles et les coupes. Ainsi Hiram acheva tout l'ouvrage que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de l'Éternel;
 • deux colonnes, avec les deux chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes; les deux treillis, pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes;
 • les quatre cents grenades pour les deux treillis, deux rangées de grenades par treillis, pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes;
 • les dix bases, et les dix bassins sur les bases;
 • la mer, et les douze boeufs sous la mer;
 • les cendriers, les pelles et les coupes. Tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Hiram pour la maison de l'Éternel étaient d'airain poli.
 • Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain dans un sol argileux, entre Succoth et Tsarthan.
 • Salomon laissa tout ces ustensiles sans vérifier le poids de l'airain, parce qu'ils étaient en très grande quantité.
 • Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de l'Éternel: l'autel d'or; la table d'or, sur laquelle on mettait les pains de proposition;
 • les chandeliers d'or pur, cinq à droite et cinq à gauche, devant le sanctuaire, avec les fleurs, les lampes et les mouchettes d'or;
 • les bassins, les couteaux, les coupes, les tasses et les brasiers d'or pur; et les gonds d'or pour la porte de l'intérieur de la maison à l'entrée du lieu très saint, et pour la porte de la maison à l'entrée du temple.
 • Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et les ustensiles, que David, son père, avait consacrés, et il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel.