Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

3-я книга Царств

 
 • И собра́ ца́рь соломо́нъ вся́ старѣ́йшины Изра́илевы, вся́ нача́ла колѣ́нъ, старѣ́йшины оте́че­ст­въ сыно́въ Изра́илевыхъ къ себѣ́ во Сiо́нъ, е́же пренести́ киво́тъ завѣ́та Госпо́дня от­ гра́да дави́дова: то́й е́сть Сiо́нъ.
 • И собра́шася ко царю́ соломо́ну вси́ лю́дiе Изра́илевы въ ме́сяцъ Аѳани́мъ въ пра́здникъ: се́й е́сть ме́сяцъ седмы́й.
 • И прiидо́ша вси́ старѣ́йшины Изра́илевы, и взя́ша иере́е киво́тъ,
 • и воз­несо́ша киво́тъ Госпо́день, и ски́нiю свидѣ́нiя, и вся́ сосу́ды святы́я я́же во ски́нiи свидѣ́нiя: и воз­несо́ша я́ иере́е и леви́ти.
 • Ца́рь же соломо́нъ и ве́сь собо́ръ Изра́илскiй, собра́в­шеся къ нему́, съ ни́мъ предъ киво́томъ жря́ху волы́ и о́вцы несочте́н­ны, безчи́слен­ны от­ мно́же­ст­ва.
 • И внесо́ша иере́е киво́тъ завѣ́та Госпо́дня на мѣ́сто его́ во дави́ръ хра́ма, во свята́я святы́хъ, подъ кри́ла херуви́мовъ.
 • Херуви́ми бо бѣ́ша распросте́рше крилѣ́ надъ мѣ́стомъ киво́та: и окрыва́ху херуви́ми надъ киво́томъ и надъ святы́ми его́ сверху́.
 • И обдержа́ста освяще́ная: и зря́хуся главы́ освяще́н­ныхъ от­ святы́хъ къ лицу́ дави́ра, и не явля́хуся внѣ́.
 • Не бѣ́ въ киво́тѣ то́кмо двѣ́ скрижа́ли ка́мен­ны, скрижа́ли завѣ́та, и́хже положи́ Моисе́й въ Хори́вѣ, я́же завѣща́ Госпо́дь со сына́ми Изра́илевыми, внегда́ исходи́ти и́мъ от­ земли́ Еги́петскiя.
 • И бы́сть егда́ изыдо́ша иере́е изъ святи́лища, и о́блакъ испо́лни хра́мъ Госпо́день,
 • и не можа́ху иере́е ста́ти служи́ти от­ лица́ о́блака, я́ко испо́лни сла́ва Госпо́дня хра́мъ.
 • Тогда́ рече́ соломо́нъ: Госпо́дь рече́ е́же обита́ти во мглѣ́,
 • а́зъ же созда́хъ до́мъ и́мени тво­ему́ свя́тъ тебѣ́ и гото́въ, и престо́лу тво­ему́, е́же обита́ти тебѣ́ въ не́мъ во вѣ́ки.
 • И обрати́ ца́рь лице́ свое́ и благослови́ ца́рь всего́ Изра́иля: ве́сь же собо́ръ Изра́илевъ стоя́ше.
 • И рече́ [ца́рь]: благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ дне́сь, и́же глаго́ла усты́ сво­и́ми о дави́дѣ отцѣ́ мо­е́мъ и рука́ма сво­и́ма испо́лни, глаго́ля:
 • от­ дне́ въ о́ньже изведо́хъ лю́ди моя́ Изра́иля изъ Еги́пта, не избра́хъ гра́да от­ всѣ́хъ племе́нъ Изра́илевыхъ на созда́нiе хра́му, е́же бы́ти и́мени мо­ему́ та́мо: но избра́хъ во Иерусали́мѣ бы́ти и́мени мо­ему́ та́мо: и избра́хъ дави́да бы́ти ему́ властели́ну надъ людьми́ мо­и́ми Изра́илемъ:
 • и бы́сть на се́рдцы отцу́ мо­ему́ дави́ду, е́же созда́ти хра́мъ и́мени Го́спода Бо́га Изра́илева,
 • и рече́ Госпо́дь къ дави́ду отцу́ мо­ему́: поне́же взы́де на се́рдце твое́ е́же созда́ти хра́мъ и́мени мо­ему́, до́брѣ сотвори́лъ еси́, я́ко бы́сть на се́рдцы тво­е́мъ:
 • оба́че ты́ не сози́ждеши хра́ма, но ра́звѣ сы́нъ тво́й, и́же изы́де изъ чре́слъ тво­и́хъ, то́й сози́ждетъ хра́мъ и́мени мо­ему́:
 • и воз­ста́ви Госпо́дь глаго́лъ сво́й его́же глаго́ла: и воста́хъ вмѣ́сто дави́да отца́ мо­его́, и сѣдо́хъ на престо́лѣ Изра́илевѣ, я́коже глаго́ла Госпо́дь, и созда́хъ хра́мъ и́мени Го́спода Бо́га Изра́илева,
 • и поста́вихъ та́мо мѣ́сто киво́ту, въ не́мже е́сть та́мо завѣ́тъ Госпо́день, его́же завѣща́ Госпо́дь со отцы́ на́шими во извожде́нiи и́хъ изъ земли́ Еги́петскiя.
 • И ста́ соломо́нъ предъ лице́мъ олтаря́ Госпо́дня предъ всѣ́мъ собо́ромъ Изра́илевымъ и воз­дви́же ру́цѣ сво­и́ на не́бо,
 • и рече́: Го́споди Бо́же Изра́илевъ, нѣ́сть я́коже ты́ Бо́гъ на небеси́ горѣ́ и на земли́ ни́зу, храня́й завѣ́тъ и ми́лость рабу́ тво­ему́ ходя́щему предъ тобо́ю всѣ́мъ се́рдцемъ сво­и́мъ,
 • я́же сохрани́лъ еси́ рабу́ тво­ему́ дави́ду отцу́ мо­ему́: и́бо глаго́лалъ еси́ усты́ тво­и́ми и рука́ма тво­и́ма соверши́лъ еси́, я́коже де́нь се́й:
 • и ны́нѣ, Го́споди Бо́же Изра́илевъ, сохрани́ рабу́ тво­ему́ дави́ду отцу́ мо­ему́, я́же ре́клъ еси́ ему́, глаго́ля: не оскудѣ́етъ му́жъ от­ лица́ мо­его́ сѣдя́й на престо́лѣ Изра́илевѣ, то́кмо а́ще сохраня́тъ ча́да твоя́ пути́ своя́, е́же ходи́ти предо мно́ю, я́коже ходи́лъ еси́ предо мно́ю:
 • и ны́нѣ, Го́споди Бо́же Изра́илевъ, да увѣ́рит­ся глаго́лъ тво́й, его́же ре́клъ еси́ дави́ду отцу́ мо­ему́:
 • я́ко а́ще и́стин­но всели́т­ся Бо́гъ съ человѣ́ки на земли́? а́ще небо и небо небесе́ не довлѣ́ютъ ти́, кольми́ па́че хра́мъ се́й, его́же созда́хъ и́мени тво­ему́?
 • и да при́зриши на моли́тву мою́, Го́споди Бо́же Изра́илевъ, послу́шати моли́твы, е́юже мо́лит­ся ра́бъ тво́й предъ тобо́ю къ тебѣ́ дне́сь,
 • да бу́дутъ о́чи тво­и́ от­ве́рсты на хра́мъ се́й де́нь и но́щь, на мѣ́сто о не́мже ре́клъ еси́: бу́детъ и́мя мое́ та́мо на услы́шанiе моли́твы, е́юже мо́лит­ся ра́бъ тво́й на мѣ́стѣ се́мъ де́нь и но́щь:
 • и услы́шиши моли́тву раба́ тво­его́ и люді́й тво­и́хъ Изра́иля, о ни́хже помо́лят­ся на мѣ́стѣ се́мъ: и ты́ услы́шиши на мѣ́стѣ обита́лища тво­его́ на небеси́, и сотвори́ши и поми́луеши:
 • ели́ка а́ще согрѣши́тъ кі́йждо ко и́скрен­нему сво­ему́, и а́ще прiи́метъ на него́ кля́тву е́же кля́ти его́, и прiи́детъ, и исповѣ́сть предъ лице́мъ олтаря́ тво­его́ въ хра́мѣ се́мъ:
 • и ты́ услы́шиши от­ небесе́, и сотвори́ши су́дъ лю́демъ тво­и́мъ Изра́илю: осуди́ти беззако́н­наго, да́ти пу́ть его́ на главу́ его́, и оправди́ти пра́веднаго, да́ти ему́ по пра́вдѣ его́:
 • егда́ паду́тъ лю́дiе тво­и́ Изра́иль предъ враги́, я́ко согрѣша́тъ ти́, и обратя́т­ся къ тебѣ́, и исповѣ́дят­ся и́мени тво­ему́, и помо́лят­ся и воз­глаго́лютъ моли́тву къ тебѣ́ въ хра́мѣ се́мъ:
 • и ты́ услы́шиши съ небесе́, и ми́лостивъ бу́деши о согрѣше́нiихъ люді́й сво­и́хъ Изра́иля, и воз­врати́ши я́ въ зе́млю, ю́же да́лъ еси́ отце́мъ и́хъ:
 • внегда́ заключи́тися небеси́ и не бы́ти дождю́, я́ко согрѣша́тъ ти́, и помо́лят­ся на мѣ́стѣ се́мъ, и исповѣ́дят­ся и́мени тво­ему́, и от­ грѣ́хъ сво­и́хъ обратя́т­ся, егда́ смири́ши и́хъ:
 • и услы́шиши съ небесе́, и ми́лостивъ бу́деши о грѣсѣ́хъ раба́ тво­его́ и люді́й тво­и́хъ Изра́иля: я́ко яви́ши и́мъ пу́ть благі́й ходи́ти по нему́, и да́си до́ждь на зе́млю, ю́же да́лъ еси́ лю́демъ тво­и́мъ въ достоя́нiе:
 • гла́дъ а́ще бу́детъ, сме́рть а́ще бу́детъ, егда́ бу́детъ воз­жже́нiе, гу́сеницы, ржа́ а́ще бу́детъ, и а́ще оскорбя́тъ я́ врази́ и́хъ въ еди́нѣмъ от­ градо́въ и́хъ: все́ проти́вное, вся́ка болѣ́знь,
 • вся́ка моли́тва, вся́ко моле́нiе а́ще бу́детъ вся́кому человѣ́ку от­ люді́й Изра́илевыхъ, егда́ позна́етъ кі́йждо болѣ́знь се́рдца сво­его́, и воз­дви́гнетъ ру́цѣ сво­и́ въ хра́мѣ се́мъ:
 • и ты́ услы́шиши от­ небесе́, от­ гото́ваго жили́ща тво­его́, и ми́лостивъ бу́деши, и сотвори́ши, и да́си ко­ему́ждо по путе́мъ его́, я́коже увѣ́си се́рдце его́, я́ко ты́ еди́нъ то́кмо вѣ́си всѣ́хъ сердца́ сыно́въ человѣ́ческихъ:
 • да боя́т­ся тебе́ вся́ дни́, въ ня́же поживу́тъ на земли́, ю́же да́лъ еси́ отце́мъ на́шымъ:
 • и чужде́му, и́же нѣ́сть от­ люді́й тво­и́хъ Изра́иля, то́й а́ще прiи́детъ от­ земли́ издале́ча ра́ди и́мене тво­его́, зане́ услы́шатъ и́мя твое́ вели́ко, и ру́ку твою́ крѣ́пкую, и мы́шцу твою́ высо́кую,
 • и прiи́детъ, и помо́лит­ся на мѣ́стѣ се́мъ:
 • и ты́ услы́шиши съ небесе́ от­ гото́ваго жили́ща тво­его́, и сотвори́ши по всѣ́мъ, въ ели́кихъ а́ще при­­зове́тъ тя́ чужді́й, я́ко да уразумѣ́ютъ вси́ лю́дiе земні́и и́мя твое́ и убоя́т­ся тебе́, я́коже лю́дiе тво­и́ Изра́иль, и разумѣ́ютъ, я́ко и́мя твое́ нарече́ся на хра́мѣ се́мъ, его́же созда́хъ:
 • егда́ изы́дутъ лю́дiе тво­и́ на бра́нь на враги́ своя́, путе́мъ и́мже воз­врати́ши я́, и помо́лят­ся и́менемъ Госпо́днимъ путе́мъ гра́да, его́же избра́лъ еси́ себѣ́, и ко хра́му, его́же а́зъ созда́хъ и́мени тво­ему́:
 • и ты́ услы́шиши съ небесе́ моли́тву и́хъ и моле́нiя и́хъ, и сотвори́ши оправда́нiе и́мъ:
 • я́ко согрѣша́тъ ти́, я́ко нѣ́сть человѣ́къ, и́же не согрѣши́тъ, и разгнѣ́ваешися на ня́, и преда́си я́ предъ враги́, и поплѣня́тъ и́хъ плѣня́щiи въ зе́млю дале́че, или́ бли́зъ,
 • и обратя́тъ сердца́ своя́ въ земли́, а́може пресели́шася, и обратя́т­ся, и помо́лят­ся тебѣ́ въ земли́ преселе́нiя сво­его́, глаго́люще: согрѣши́хомъ, беззако́н­новахомъ, непра́вдовахомъ:
 • и обратя́т­ся ко тебѣ́ всѣ́мъ се́рдцемъ сво­и́мъ и все́ю душе́ю сво­е́ю въ земли́ вра́гъ сво­и́хъ, а́може преве́лъ еси́ и́хъ, и помо́лят­ся къ тебѣ́ по пути́ земли́ сво­ея́, ю́же да́лъ еси́ отце́мъ и́хъ, и ко гра́ду, его́же избра́лъ еси́, и ко хра́му, его́же созда́хъ и́мени тво­ему́:
 • и услы́шиши от­ небесе́, от­ гото́ваго жили́ща тво­его́ моли́тву и́хъ и моле́нiе и́хъ, и сотвори́ши оправда́нiе и́мъ,
 • и ми́лостивъ бу́деши непра́вдамъ и́хъ, и́миже согрѣши́ша ти́, и по всѣ́мъ от­мета́ниемъ и́хъ, и́миже от­верго́шася тебе́, да да́си и́хъ въ щедро́ты предъ плѣни́в­шими и́хъ, и уще́дрятъ я́:
 • я́ко лю́дiе тво­и́ и наслѣ́дiе твое́ су́ть, и́хже изве́лъ еси́ изъ земли́ Еги́петскiя от­ среды́ пе́щи желѣ́зныя:
 • и да бу́дутъ у́ши тво­и́ и о́чи тво­и́ от­ве́рсты на моли́тву раба́ тво­его́ и къ моле́нiю люді́й тво­и́хъ Изра́иля, послу́шати и́хъ о всѣ́хъ, о ни́хже при­­зову́тъ тя́,
 • я́ко ты́ избра́лъ еси́ я́ себѣ́ въ наслѣ́дiе от­ всѣ́хъ люді́й земли́, я́коже глаго́лалъ еси́ руко́ю раба́ тво­его́ Моисе́а, внегда́ извести́ тебѣ́ отцы́ на́шя изъ земли́ Еги́петскiя, Го́споди Го́споди.
 • Тогда́ глаго́ла соломо́нъ о хра́мѣ, егда́ соверши́ созида́ти его́: со́лнце позна́но сотвори́ на небеси́: Госпо́дь рече́ пребыва́ти во мглѣ́: сози́жди хра́мъ мо́й, хра́мъ благолѣ́пный себѣ́, е́же пребыва́ти въ но́вости: не сiе́ ли пи́сано въ кни́гахъ пѣ́сни?
 • И бы́сть егда́ сконча́ соломо́нъ моля́ся ко Го́споду все́ю моли́твою и моле́нiемъ си́мъ, и воста́ от­ лица́ олтаря́ Госпо́дня при­­па́дъ на колѣ́на своя́, и ру́цѣ сво­и́ воз­дѣ́ на не́бо,
 • и ста́, и благослови́ ве́сь собо́ръ Изра́илевъ, гла́сомъ ве́лiимъ глаго́ля:
 • благослове́нъ Госпо́дь [Бо́гъ] дне́сь, и́же даде́ поко́й лю́демъ сво­и́мъ Изра́илю, по всѣ́мъ ели́ка глаго́ла: не премѣни́ся сло́во ни еди́но во всѣ́хъ словесѣ́хъ его́ благи́хъ, и́миже глаго́ла руко́ю Моисе́а раба́ сво­его́:
 • да бу́детъ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ съ на́ми, я́коже бѣ́ со отцы́ на́шими: да не оста́витъ на́съ, ниже́ да от­врати́тъ на́съ,
 • преклони́ти сердца́ на́ша къ нему́, е́же ходи́ти во всѣ́хъ путе́хъ его́ и храни́ти вся́ за́повѣди его́ и повелѣ́нiя его́ и оправда́нiя его́, я́же заповѣ́да отце́мъ на́шымъ:
 • и да бу́дутъ словеса́ сiя́, и́миже моли́хся предъ Го́сподемъ Бо́гомъ на́шимъ дне́сь, при­­ближа́ющеся Го́споду Бо́гу на́­шему де́нь и но́щь, е́же твори́ти оправда́нiя рабу́ тво­ему́ и оправда́нiя лю́демъ тво­и́мъ Изра́илю во вся́ дни́:
 • я́ко да разумѣ́ютъ вси́ лю́дiе земли́, я́ко Госпо́дь Бо́гъ то́й са́мъ Бо́гъ, и нѣ́сть ина́го,
 • и да бу́дутъ сердца́ на́ша соверше́н­на ко Го́споду Бо́гу на́­шему преподо́бно ходи́ти въ повелѣ́нiихъ его́ и храни́ти за́повѣди его́, я́коже де́нь се́й.
 • И ца́рь и вси́ сы́нове Изра́илевы пожро́ша же́ртву предъ Го́сподемъ.
 • И пожре́ ца́рь соломо́нъ же́ртвы ми́рныя, я́же пожре́ Го́споду, воло́въ два́десять двѣ́ ты́сящы и ове́цъ сто́ и два́десять ты́сящъ. И обнови́ ца́рь хра́мъ Госпо́день и вси́ сы́нове Изра́илевы.
 • Въ то́й де́нь освяти́ ца́рь [соломо́нъ] среди́ну двора́, я́же предъ лице́мъ хра́ма Госпо́дня: я́ко сотвори́ та́мо всесожже́нiе и да́ры, и же́ртвы и ту́чная ми́рныхъ, я́ко олта́рь мѣ́дяный, и́же предъ Го́сподемъ, ма́лъ бѣ́, е́же не воз­мощи́ вмѣсти́ти всесожже́нiя даро́въ и же́ртвы ми́рныхъ.
 • И сотвори́ соломо́нъ пра́здникъ въ то́й де́нь, и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ, собо́ръ ве́лiй, от­ вхо́да Ема́ѳа да́же до рѣки́ Еги́пта, предъ Го́сподемъ Бо́гомъ на́шимъ, у хра́ма, его́же созда́, яды́й и пiя́ и веселя́ся предъ Го́сподемъ Бо́гомъ на́шимъ се́дмь дні́й,
 • и во осмы́й де́нь распусти́ лю́ди. И благослови́ша царя́, и идо́ша кі́йждо въ до́мы своя́, ра́ду­ю­щеся весе́лымъ се́рдцемъ о благи́хъ, я́же сотвори́ Госпо́дь дави́ду рабу́ сво­ему́ и Изра́илю лю́демъ сво­и́мъ.
 • Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех начальников колен, глав поколений сынов Израилевых, к царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести ковчег завета Господня из города Давидова, то есть Сиона.
 • И собрались к царю Соломону на праздник все Израильтяне в месяце Афаниме, который есть седьмой месяц.
 • И пришли все старейшины Израилевы; и подняли священники ковчег,
 • и понесли ковчег Господень и скинию собрания и все священные вещи, которые были в скинии; и несли их священники и левиты.
 • А царь Соломон и с ним все общество Израилево, собравшееся к нему, шли пред ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно исчислить и определить, по множеству их.
 • И внесли священники ковчег завета Господня на место его, в давир храма, во Святое Святых, под крылья херувимов.
 • Ибо херувимы простирали крылья над местом ковчега, и покрывали херувимы сверху ковчег и шесты его.
 • И выдвинулись шесты так, что головки шестов видны были из святилища пред давиром, но не выказывались наружу; они там и до сего дня.
 • В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми, по исшествии их из земли Египетской.
 • Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень;
 • и не могли священники стоять на служении, по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень.
 • Тогда сказал Соломон: Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле;
 • я построил храм в жилище Тебе, место, чтобы пребывать Тебе во веки.
 • И обратился царь лицем своим, и благословил все собрание Израильтян; все собрание Израильтян стояло, –
 • и сказал: благословен Господь Бог Израилев, Который сказал Своими устами Давиду, отцу моему, и ныне исполнил рукою Своею! Он говорил:
 • «с того дня, как Я вывел народ Мой Израиля из Египта, Я не избрал города ни в одном из колен Израилевых, чтобы построен был дом, в котором пребывало бы имя Мое; [но избрал Иерусалим для пребывания в нем имени Моего] и избрал Давида, чтобы быть ему над народом Моим Израилем».
 • У Давида, отца моего, было на сердце построить храм имени Господа Бога Израилева;
 • но Господь сказал Давиду, отцу моему: «у тебя есть на сердце построить храм имени Моему; хорошо, что это у тебя лежит на сердце;
 • однако не ты построишь храм, а сын твой, исшедший из чресл твоих, он построит храм имени Моему».
 • И исполнил Господь слово Свое, которое изрек. Я вступил на место отца моего Давида и сел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил храм имени Господа Бога Израилева;
 • и приготовил там место для ковчега, в котором завет Господа, заключенный Им с отцами нашими, когда Он вывел их из земли Египетской.
 • И стал Соломон пред жертвенником Господним впереди всего собрания Израильтян, и воздвиг руки свои к небу,
 • и сказал: Господи Боже Израилев! нет подобного Тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу; Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим.
 • Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что говорил ему; что изрек Ты устами Твоими, то в сей день совершил рукою Твоею.
 • И ныне, Господи Боже Израилев, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что говорил Ты ему, сказав: «не прекратится у тебя пред лицем Моим сидящий на престоле Израилевом, если только сыновья твои будут держаться пути своего, ходя предо Мною так, как ты ходил предо Мною».
 • И ныне, Боже Израилев, да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду, отцу моему!
 • Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я построил [имени Твоему];
 • но призри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи Боже мой; услышь воззвание и молитву, которою раб Твой умоляет Тебя ныне.
 • Да будут очи Твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором Ты сказал: «Мое имя будет там»; услышь молитву, которою будет молиться раб Твой на месте сем.
 • Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем; услышь на месте обитания Твоего, на небесах, услышь и помилуй.
 • Когда кто согрешит против ближнего своего, и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и для клятвы придут пред жертвенник Твой в храм сей,
 • тогда Ты услышь с неба и произведи суд над рабами Твоими, обвини виновного, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его.
 • Когда народ Твой Израиль будет поражен неприятелем за то, что согрешил пред Тобою, и когда они обратятся к Тебе, и исповедают имя Твое, и будут просить и умолять Тебя в сем храме,
 • тогда Ты услышь с неба и прости грех народа Твоего Израиля, и возврати их в землю, которую Ты дал отцам их.
 • Когда заключится небо и не будет дождя за то, что они согрешат пред Тобою, и когда помолятся на месте сем и исповедают имя Твое и обратятся от греха своего, ибо Ты смирил их,
 • тогда услышь с неба и прости грех рабов Твоих и народа Твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти, и пошли дождь на землю Твою, которую Ты дал народу Твоему в наследие.
 • Будет ли на земле голод, будет ли моровая язва, будет ли палящий ветер, ржавчина, саранча, червь, неприятель ли будет теснить его в земле его, будет ли какое бедствие, какая болезнь, –
 • при всякой молитве, при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека во всем народе Твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут руки свои к храму сему,
 • Ты услышь с неба, с места обитания Твоего, и помилуй; соделай и воздай каждому по путям его, как Ты усмотришь сердце его, ибо Ты один знаешь сердце всех сынов человеческих:
 • чтобы они боялись Тебя во все дни, доколе живут на земле, которую Ты дал отцам нашим.
 • Если и иноплеменник, который не от Твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради имени Твоего, –
 • ибо и они услышат о Твоем имени великом и о Твоей руке сильной и о Твоей мышце простертой, – и придет он и помолится у храма сего,
 • услышь с неба, с места обитания Твоего, и сделай все, о чем будет взывать к Тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя Твое, чтобы боялись Тебя, как народ Твой Израиль, чтобы знали, что именем Твоим называется храм сей, который я построил.
 • Когда выйдет народ Твой на войну против врага своего путем, которым Ты пошлешь его, и будет молиться Господу, обратившись к городу, который Ты избрал, и к храму, который я построил имени Твоему,
 • тогда услышь с неба молитву их и прошение их и сделай, что потребно для них.
 • Когда они согрешат пред Тобою, – ибо нет человека, который не грешил бы, – и Ты прогневаешься на них и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую;
 • и когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся и будут молиться Тебе в земле пленивших их, говоря: «мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны»;
 • и когда обратятся к Тебе всем сердцем своим и всею душею своею в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться Тебе, обратившись к земле своей, которую Ты дал отцам их, к городу, который Ты избрал, и к храму, который я построил имени Твоему,
 • тогда услышь с неба, с места обитания Твоего, молитву и прошение их и сделай, что потребно для них;
 • и прости народу Твоему, в чем он согрешил пред Тобою, и все проступки его, которые он сделал пред Тобою, и возбуди сострадание к ним в пленивших их, чтобы они были милостивы к ним:
 • ибо они Твой народ и Твой удел, который Ты вывел из Египта, из железной печи.
 • Да будут [уши Твои и] очи Твои отверсты на молитву раба Твоего и на молитву народа Твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать Тебя,
 • ибо Ты отделил их Себе в удел из всех народов земли, как Ты изрек чрез Моисея, раба Твоего, когда вывел отцов наших из Египта, Владыка Господи!
 • Когда Соломон произнес все сие моление и прошение к Господу, тогда встал с колен от жертвенника Господня, руки же его были распростерты к небу.
 • И стоя благословил все собрание Израильтян, громким голосом говоря:
 • благословен Господь [Бог], Который дал покой народу Своему Израилю, как говорил! не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов Его, которые Он изрек чрез раба Своего Моисея;
 • да будет с нами Господь Бог наш, как был Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас,
 • наклоняя к Себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям Его и соблюдали заповеди Его и уставы Его и законы Его, которые Он заповедал отцам нашим;
 • и да будут слова сии, которыми я молился [ныне] пред Господом, близки к Господу Богу нашему день и ночь, дабы Он делал, что потребно для раба Своего, и что потребно для народа Своего Израиля, изо дня в день,
 • чтобы все народы познали, что Господь есть Бог и нет кроме Его;
 • да будет сердце ваше вполне предано Господу Богу нашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповеди Его, как ныне.
 • И царь и все Израильтяне с ним принесли жертву Господу.
 • И принес Соломон в мирную жертву, которую принес он Господу, двадцать две тысячи крупного скота и сто двадцать тысяч мелкого скота. Так освятили храм Господу царь и все сыны Израилевы.
 • В тот же день освятил царь среднюю часть двора, который пред храмом Господним, совершив там всесожжение и хлебное приношение и вознеся тук мирных жертв, потому что медный жертвенник, который пред Господом, был мал для помещения всесожжения и хлебного приношения и тука мирных жертв.
 • И сделал Соломон в это время праздник, и весь Израиль с ним, – большое собрание, сошедшееся от входа в Емаф до реки Египетской пред Господом Богом нашим; [и ели, и пили, и молились пред Господом Богом нашим у построенного храма] – семь дней и еще семь дней, четырнадцать дней.
 • В восьмой день Соломон отпустил народ. И благословили царя и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что сделал Господь рабу Своему Давиду и народу Своему Израилю.
 • Ошондо Сулайман падыша Ысрайылдын аксакалдарын, уруу башчыларын, єй-бєлљ башчыларын Иерусалимге чакырды, анткени Дљљттєн шаарынан, атап айтканда, Сиондон Тењирдин келишим сандыгын алып келєє керек эле.
 • Жетинчи деп эсептелген Эйтаним айында бардык ысрайылдыктар майрамга, Сулайман падышанын алдына чогулушту.
 • Ысрайылдын бєт аксакалдары келишти. Ыйык кызмат кылуучулар келишим сандыгын кљтљрєштє.
 • Алар Тењирдин келишим сандыгын, жыйын чатырын, анын ичиндеги бардык ыйык буюмдарды кљтљрєп жљнљштє. Аларды ыйык кызмат кылуучулар менен лебилер кљтљрєп жєрєштє.
 • Ал эми Сулайман падыша жана анын алдына чогулган бєт Ысрайыл жамааты келишим сандыгынын алдында бара жатышты. Бодо, майда малдан курмандыкка чалып бара жатышты, кљптєгєнљн аларды саноого мємкєн эмес эле.
 • Ыйык кызмат кылуучулар Тењирдин келишим сандыгын ийбадаткананын ички бљлмљсєнљ, ыйыктын ыйыгы бљлмљсєнљ алып кирип, керуптардын канаттарынын астындагы орунга коюшту.
 • Анткени сандык коюлуучу жерде керуптар канаттарын жайып турушкан. Сандыкты жана анын шыргыйларын керуптар жаап турган.
 • Шыргыйлардын учтары ички бљлмљнєн алдындагы ыйыктын ыйыгы бљлмљсєнљн кљрєнєп турчу, бирок сыртына чыгып турчу эмес. Алар ушул кєнгљ чейин ошол жерде.
 • Сандыкта эки таш лооктон башка эч нерсе жок эле. Ысрайыл уулдары Мисирден чыккандан кийин, Тењир алар менен келишим тєзгљндљ, Муса ал таш лоокторду Хорепте сандыкка салган болчу.
 • Ыйык кызмат кылуучулар ыйык жайдан чыкканда, булут каптап, Тењирдин єйєн толтурду.
 • Булут каптап тургандыктан, ыйык кызмат кылуучулар кызмат кыла алышкан жок, анткени Тењирдин дањкы Тењирдин ийбадатканасын толтуруп турган эле.
 • Ошондо Сулайман: «Тењир Љзєнєн карањгылыкта жашоону кааларын айткан.
 • Сен тєбљлєк жашашыњ єчєн, Сага ийбадаткана тургуздум», – деди.
 • Анан падыша бурулуп, чогулган ысрайылдыктарга батасын берди. Ысрайылдыктардын бєткєл жамааты туруп турду.
 • Падыша аларга мындай деди: «Атам Дљљткљ Љз оозу менен айткан, ушул кєндљ Љз колу менен аткарган Ысрайылдын Кудай-Тењирине дањк! Ал мындай деп айткан:
 • “Љз элим Ысрайылды Мисирден алып чыккан кєндљн бери Ысрайыл урууларынын бир да шаарын Љзємдєн ысымым болуп тура турган єй курууга тандап алган жокмун. Бирок Ысрайыл элимди башкарсын деп, Дљљттє тандап алдым”.
 • Атам Дљљттєн жєрљгєндљ Ысрайылдын Кудай-Тењиринин ысымына арнап ийбадаткана тургузам деген каалоо бар эле.
 • Бирок Тењир атам Дљљткљ: “Сенин жєрљгєњдљ Менин ысымыма арнап ийбадаткана курам деген каалоо бар. Жєрљгєњдљ ушул каалоонун болгону жакшы.
 • Бирок ийбадаткананы сен курбайсыњ. Менин ысымыма арнап ийбадаткананы љз денињден чыккан уулуњ курат”, – деген.
 • Тењир Љзє айткан сљздє аткарды. Тењир Љзє айткандай, мен атам Дљљттєн ордун басып, Ысрайылдын тагына отуруп, Ысрайылдын Кудай-Тењиринин ысымына арнап ийбадаткана тургуздум.
 • Ата-бабаларыбызды Мисир жеринен алып чыкканда, Тењирдин алар менен тєзгљн келишими салынган сандык єчєн ошол жерге орун даярдадым».
 • Сулайман Тењирдин курмандык чалынуучу жайынын жанында, бєткєл Ысрайыл элинин алдында туруп, колдорун асманга кљтљрєп, мындай деди:
 • «Ысрайылдын Кудай-Тењири! Жогоруда асманда жана тљмљндљ жерде Сендей Кудай жок. Сага чын жєрљгє менен берилген кулдарыња Сен Љзєњдєн келишимињди сактап, ырайымыњды кљрсљтљсєњ.
 • Сен Љз кулуњ Дљљткљ, атама, айткан Љз сљзєњдє аткардыњ. Љз оозуњ менен айтканды Љз колуњ менен ушул кєнє аткардыњ.
 • Ысрайылдын Кудай-Тењири, “Сен Менин алдымда жєргљндљй, сенин уулдарыњ да Менин алдымда жєрєшсљ, љз жолдоруна кљњєл бурушса, Менин алдымда сенин тукумуњ Ысрайылдын тагынан тєшпљйт”, – деп, Љз кулуњ Дљљткљ, атама, айткан Љз сљзєњдє эми аткар.
 • Ысрайылдын Кудайы, кулуњ Дљљткљ, менин атама, айткан сљзєњ ушул кєнє орундалса экен!
 • Бирок Кудай жерде жашамак беле? Сени мен курган бул ийбадаткана тєгєл, асман да, асмандын асманы да батыра албайт.
 • Бирок Љз кулуњдун сыйынуусуна, љтєнєчєнљ кулак сала кљр, Кудай-Тењирим! Кулуњдун Сага жалбарган єнєн жана сыйынуусун ук.
 • “Менин ысымым ошол жерде болот”, – деп Љзєњ айткан ушул жерден, ушул ийбадатканадан кєнє-тєнє кљзєњдє алба. Ушул жерде сыйынган Љз кулуњдун сыйынуусун ук.
 • Ушул жерде Љз кулуњ жана Љз элињ Ысрайыл сыйынганда, алардын жалынуусун ук. Љзєњ жашаган жайдан – асмандан угуп, ырайым кыл.
 • Жакынына каршы кєнљљ кылган адамдын каргануусун талап кылышканда, ал карганыш єчєн Сенин курмандык чалынуучу жайыњдын алдына, ушул ийбадатканага келгенде,
 • Сен асмандан ук, Љз кулдарыњдын єстєнљн сот жєргєз, кєнљљлєєнє айыпта, анын кылган ишин љз мойнуна жєктљ, айыпсызды акта, ага актыгына жараша тиешесин бер.
 • Љз элињ Ысрайыл Сенин алдыњда кєнљљ кылгандыгы єчєн душманга жењилип калганда, Љзєњљ кайрылып, Сенин ысымыњды дањктаганда, ушул ийбадатканада Љзєњдљн жалынып сураганда,
 • аны асмандан угуп, Љз элињ Ысрайылдын кєнљљсєн кечир, алардын ата-бабаларына берген жерге кайра алып кел.
 • Сенин алдыњда кєнљљ кылышкандыгы єчєн асман жабылып, жамгыр жаабай калганда, алар ушул жерде сыйынып, Сенин ысымыњды дањктап, кєнљљсєнљн баш тартышканда,
 • Сен асмандан ук, Љзєњдєн кулдарыњдын, Љзєњдєн Ысрайыл элињдин кєнљљлљрєн кечир, аларга жєрљ турган туура жолду кљрсљт, Љз элиње мураска берген Љз жериње жамгыр жаадыр.
 • Жерде ачарчылык, же жугуштуу оору, же куйкалоочу шамал болгондо, же эгинди коњур дат басканда, же жерди чегиртке, курт каптаганда, же душман аларды љздљрєнєн жеринде кысымга алганда, же оору, же алаамат каптаганда,
 • Љз элињ Ысрайылдын ичинен кайсы бир адам сыйынып жалынганда, алар алааматты жєрљгє менен сезип, ушул ийбадатканага колун сунушканда,
 • Сен асмандан – Љзєњ жашаган жайдан угуп, ырайым кыл. Алардын жєрљгєн карап кљрєп, ар кимге љз жолуна жараша тиешесин бер, анткени адам баласынын жєрљгєн бир гана Сен билесињ.
 • Сен Љзєњ ата-бабаларыбызга берген жерде жашап жатканда, алар бардык убакта Сенден коркушу єчєн ушундай кыл.
 • -43 Сенин улуу ысымыњ, сунулган колуњ жана кєчтєє билегињ жљнєндљ уккан Сенин элињ Ысрайылдын ичинен эмес, бљтљн элден, алыскы жерден Сенин ысымыњ єчєн кимдир бирљљ келип, ушул ийбадаткананын жанында сыйынса, Сен асмандан – Љзєњ жашаган жайдан ук, Сени чакырган ошол бљтљн элдик адамдын сураганын бер. Сенин ысымыњды жер бетиндеги бардык элдер билиши єчєн, Љз элињ Ысрайыл сыяктуу Сенден коркушу єчєн, мен курган ушул ийбадаткана Сенин ысымыњ менен аталарын билиши єчєн ушундай кыл.
 • Сенин элињ Сен жиберген жол менен љз душманына каршы согушка чыкканда, Сен тандап алган шаарды, Сенин ысымыња арнап мен курган ийбадаткананы карап, Сага сыйынганда,
 • Сен асмандан алардын сыйынуусун, љтєнєчєн ук, аларга керектєєсєн бер.
 • Алар Сенин алдыњда кєнљљ кылышканда (анткени кєнљљ кылбаган адам жок), Сен каарданып, аларды душман колуна салып бергенде, душмандар аларды туткундап, алыскы же жакынкы душман жерине алып кетишкенде,
 • алар туткунда жєргљн жерде кєнљљлљрє єчєн љкєнєп, аларды туткундап кеткендердин жеринде Сага: “Биз кєнљљ кетирдик, мыйзамсыз иштерди кылдык, биз айыптуубуз”, – деп сыйынышканда,
 • аларды туткундап кеткен душмандардын жеринде алар Сага чын жєрљгє менен, жан-дили менен кайрылышканда, Сен алардын ата-бабаларына берген жерди, Сен тандап алган шаарды, Сенин ысымыња арнап мен курган ийбадаткананы карап сыйынышканда,
 • Сен асмандан – Љзєњ жашаган жайдан алардын сыйынуусун, љтєнєчєн ук, аларга керектєєсєн бер.
 • Љз элињдин Сенин алдыњда кылган кєнљљсєн, Сенин алдыњда кылган мыйзамсыздыгын кечир. Аларга ырайымдуу мамиле кылышы єчєн, аларды туткунга алгандардын жєрљгєндљ аёо сезимин ойгот.
 • Анткени алар Сен Мисирден, темир мештен алып чыккан Љз элињ жана Љз энчињ.
 • Љз кулуњ жана Љз элињ Ысрайыл Сени чакырганда, алардын сыйынуусун дайыма ук, кљздљрєњ ачык болуп турсун.
 • Анткени, Эгедер Тењир, Сен ата-бабаларыбызды Мисирден алып чыккандан кийин, Љзєњдєн кулуњ Муса аркылуу айткандай, аларды бардык элдердин арасынан бљлєп алып, Љзєњљ энчилеп алгансыњ!»
 • Сулайман Тењирге ушинтип сыйынып, љтєнєчєнєн баарын айтып бєткљндљн кийин, Тењирдин курмандык чалынуучу жайынын жанында тизелеп турган жеринен турду, анын колдору болсо жогору кљтљрєлєп турган.
 • Туруп, Ысрайылдын бєткєл жамаатына катуу єн менен мындай деп батасын берди:
 • «Љзє айтканындай, Љз эли Ысрайылга тынчтык берген Тењир дањкталсын! Анын Љз кулу Муса аркылуу айткан жакшы сљздљрєнєн бири да аткарылбай калган жок.
 • Кудай-Тењир биздин ата-бабаларыбыз менен болгондой эле, биз менен да болсун, бизди таштабасын, бизди калтырбасын.
 • Биз Анын жолдору менен жєрєшєбєз єчєн, Анын ата-бабаларыбызга берген осуяттарын, буйруктарын, мыйзамдарын аткарышыбыз єчєн, жєрљгєбєздє Љзєнљ бурсун.
 • Тењирдин алдында сыйынганда айткан бул сљздљрєм кєнє-тєнє Кудай-Тењирибиздин жєрљгєндљ болсун, Љз кулуна жана Љзєнєн эли Ысрайылга эмне керек болсо, ошону кєн сайын берсин.
 • Тењир Кудай экенин, Андан башка Кудай жок экенин бардык элдер билишсин.
 • Буйруктарын аткарып жашашыњар єчєн жана осуяттарын сакташыњар єчєн, жєрљгєњљр азыркыдай эле Кудай-Тењирибизге толук берилсин».
 • Анан падыша жана бардык ысрайылдыктар Тењирге арнап курмандык чалышты.
 • Сулаймандын Тењирге арнап чалган тынчтык курмандыктары булар: жыйырма эки мињ бодо, жєз жыйырма мињ майда мал. Падыша жана бардык Ысрайыл уулдары Тењирдин ийбадатканасын ушинтип ыйыкташты.
 • Ошол эле кєнє падыша Тењирдин ийбадатканасынын алдындагы короонун ортоњку бљлєгєн ыйыктап, бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкты, нан курмандыгын, тынчтык курмандыктарынын майларын љрттљдє. Тењир алдындагы жезден жасалган курмандык чалынуучу жай бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкты, нан курмандыгын, тынчтык курмандыктарын љрттљљгљ кичинелик кылды.
 • Сулайман бєт Ысрайыл эли менен жети кєн, дагы жети кєн, бардыгы он тљрт кєн майрам љткљрдє. Биздин Кудай-Тењирибиздин алдына Хаматтын кире беришинен Мисир дарыясына чейин жашаган жамаат чогулду.
 • Сулайман сегизинчи кєнє элди таратты. Алар падышага бата берип, Тењирдин Љз кулу Дљљткљ жана Љз эли Ысрайылга кљрсљткљн ырайымына чын жєрљктљрєнљн кубанып, шаттанып, чатырларына кайтышты.