Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

3-я книга Царств

 
 • И собра́ ца́рь соломо́нъ вся́ старѣ́йшины Изра́илевы, вся́ нача́ла колѣ́нъ, старѣ́йшины оте́че­ст­въ сыно́въ Изра́илевыхъ къ себѣ́ во Сiо́нъ, е́же пренести́ киво́тъ завѣ́та Госпо́дня от­ гра́да дави́дова: то́й е́сть Сiо́нъ.
 • И собра́шася ко царю́ соломо́ну вси́ лю́дiе Изра́илевы въ ме́сяцъ Аѳани́мъ въ пра́здникъ: се́й е́сть ме́сяцъ седмы́й.
 • И прiидо́ша вси́ старѣ́йшины Изра́илевы, и взя́ша иере́е киво́тъ,
 • и воз­несо́ша киво́тъ Госпо́день, и ски́нiю свидѣ́нiя, и вся́ сосу́ды святы́я я́же во ски́нiи свидѣ́нiя: и воз­несо́ша я́ иере́е и леви́ти.
 • Ца́рь же соломо́нъ и ве́сь собо́ръ Изра́илскiй, собра́в­шеся къ нему́, съ ни́мъ предъ киво́томъ жря́ху волы́ и о́вцы несочте́н­ны, безчи́слен­ны от­ мно́же­ст­ва.
 • И внесо́ша иере́е киво́тъ завѣ́та Госпо́дня на мѣ́сто его́ во дави́ръ хра́ма, во свята́я святы́хъ, подъ кри́ла херуви́мовъ.
 • Херуви́ми бо бѣ́ша распросте́рше крилѣ́ надъ мѣ́стомъ киво́та: и окрыва́ху херуви́ми надъ киво́томъ и надъ святы́ми его́ сверху́.
 • И обдержа́ста освяще́ная: и зря́хуся главы́ освяще́н­ныхъ от­ святы́хъ къ лицу́ дави́ра, и не явля́хуся внѣ́.
 • Не бѣ́ въ киво́тѣ то́кмо двѣ́ скрижа́ли ка́мен­ны, скрижа́ли завѣ́та, и́хже положи́ Моисе́й въ Хори́вѣ, я́же завѣща́ Госпо́дь со сына́ми Изра́илевыми, внегда́ исходи́ти и́мъ от­ земли́ Еги́петскiя.
 • И бы́сть егда́ изыдо́ша иере́е изъ святи́лища, и о́блакъ испо́лни хра́мъ Госпо́день,
 • и не можа́ху иере́е ста́ти служи́ти от­ лица́ о́блака, я́ко испо́лни сла́ва Госпо́дня хра́мъ.
 • Тогда́ рече́ соломо́нъ: Госпо́дь рече́ е́же обита́ти во мглѣ́,
 • а́зъ же созда́хъ до́мъ и́мени тво­ему́ свя́тъ тебѣ́ и гото́въ, и престо́лу тво­ему́, е́же обита́ти тебѣ́ въ не́мъ во вѣ́ки.
 • И обрати́ ца́рь лице́ свое́ и благослови́ ца́рь всего́ Изра́иля: ве́сь же собо́ръ Изра́илевъ стоя́ше.
 • И рече́ [ца́рь]: благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ дне́сь, и́же глаго́ла усты́ сво­и́ми о дави́дѣ отцѣ́ мо­е́мъ и рука́ма сво­и́ма испо́лни, глаго́ля:
 • от­ дне́ въ о́ньже изведо́хъ лю́ди моя́ Изра́иля изъ Еги́пта, не избра́хъ гра́да от­ всѣ́хъ племе́нъ Изра́илевыхъ на созда́нiе хра́му, е́же бы́ти и́мени мо­ему́ та́мо: но избра́хъ во Иерусали́мѣ бы́ти и́мени мо­ему́ та́мо: и избра́хъ дави́да бы́ти ему́ властели́ну надъ людьми́ мо­и́ми Изра́илемъ:
 • и бы́сть на се́рдцы отцу́ мо­ему́ дави́ду, е́же созда́ти хра́мъ и́мени Го́спода Бо́га Изра́илева,
 • и рече́ Госпо́дь къ дави́ду отцу́ мо­ему́: поне́же взы́де на се́рдце твое́ е́же созда́ти хра́мъ и́мени мо­ему́, до́брѣ сотвори́лъ еси́, я́ко бы́сть на се́рдцы тво­е́мъ:
 • оба́че ты́ не сози́ждеши хра́ма, но ра́звѣ сы́нъ тво́й, и́же изы́де изъ чре́слъ тво­и́хъ, то́й сози́ждетъ хра́мъ и́мени мо­ему́:
 • и воз­ста́ви Госпо́дь глаго́лъ сво́й его́же глаго́ла: и воста́хъ вмѣ́сто дави́да отца́ мо­его́, и сѣдо́хъ на престо́лѣ Изра́илевѣ, я́коже глаго́ла Госпо́дь, и созда́хъ хра́мъ и́мени Го́спода Бо́га Изра́илева,
 • и поста́вихъ та́мо мѣ́сто киво́ту, въ не́мже е́сть та́мо завѣ́тъ Госпо́день, его́же завѣща́ Госпо́дь со отцы́ на́шими во извожде́нiи и́хъ изъ земли́ Еги́петскiя.
 • И ста́ соломо́нъ предъ лице́мъ олтаря́ Госпо́дня предъ всѣ́мъ собо́ромъ Изра́илевымъ и воз­дви́же ру́цѣ сво­и́ на не́бо,
 • и рече́: Го́споди Бо́же Изра́илевъ, нѣ́сть я́коже ты́ Бо́гъ на небеси́ горѣ́ и на земли́ ни́зу, храня́й завѣ́тъ и ми́лость рабу́ тво­ему́ ходя́щему предъ тобо́ю всѣ́мъ се́рдцемъ сво­и́мъ,
 • я́же сохрани́лъ еси́ рабу́ тво­ему́ дави́ду отцу́ мо­ему́: и́бо глаго́лалъ еси́ усты́ тво­и́ми и рука́ма тво­и́ма соверши́лъ еси́, я́коже де́нь се́й:
 • и ны́нѣ, Го́споди Бо́же Изра́илевъ, сохрани́ рабу́ тво­ему́ дави́ду отцу́ мо­ему́, я́же ре́клъ еси́ ему́, глаго́ля: не оскудѣ́етъ му́жъ от­ лица́ мо­его́ сѣдя́й на престо́лѣ Изра́илевѣ, то́кмо а́ще сохраня́тъ ча́да твоя́ пути́ своя́, е́же ходи́ти предо мно́ю, я́коже ходи́лъ еси́ предо мно́ю:
 • и ны́нѣ, Го́споди Бо́же Изра́илевъ, да увѣ́рит­ся глаго́лъ тво́й, его́же ре́клъ еси́ дави́ду отцу́ мо­ему́:
 • я́ко а́ще и́стин­но всели́т­ся Бо́гъ съ человѣ́ки на земли́? а́ще небо и небо небесе́ не довлѣ́ютъ ти́, кольми́ па́че хра́мъ се́й, его́же созда́хъ и́мени тво­ему́?
 • и да при́зриши на моли́тву мою́, Го́споди Бо́же Изра́илевъ, послу́шати моли́твы, е́юже мо́лит­ся ра́бъ тво́й предъ тобо́ю къ тебѣ́ дне́сь,
 • да бу́дутъ о́чи тво­и́ от­ве́рсты на хра́мъ се́й де́нь и но́щь, на мѣ́сто о не́мже ре́клъ еси́: бу́детъ и́мя мое́ та́мо на услы́шанiе моли́твы, е́юже мо́лит­ся ра́бъ тво́й на мѣ́стѣ се́мъ де́нь и но́щь:
 • и услы́шиши моли́тву раба́ тво­его́ и люді́й тво­и́хъ Изра́иля, о ни́хже помо́лят­ся на мѣ́стѣ се́мъ: и ты́ услы́шиши на мѣ́стѣ обита́лища тво­его́ на небеси́, и сотвори́ши и поми́луеши:
 • ели́ка а́ще согрѣши́тъ кі́йждо ко и́скрен­нему сво­ему́, и а́ще прiи́метъ на него́ кля́тву е́же кля́ти его́, и прiи́детъ, и исповѣ́сть предъ лице́мъ олтаря́ тво­его́ въ хра́мѣ се́мъ:
 • и ты́ услы́шиши от­ небесе́, и сотвори́ши су́дъ лю́демъ тво­и́мъ Изра́илю: осуди́ти беззако́н­наго, да́ти пу́ть его́ на главу́ его́, и оправди́ти пра́веднаго, да́ти ему́ по пра́вдѣ его́:
 • егда́ паду́тъ лю́дiе тво­и́ Изра́иль предъ враги́, я́ко согрѣша́тъ ти́, и обратя́т­ся къ тебѣ́, и исповѣ́дят­ся и́мени тво­ему́, и помо́лят­ся и воз­глаго́лютъ моли́тву къ тебѣ́ въ хра́мѣ се́мъ:
 • и ты́ услы́шиши съ небесе́, и ми́лостивъ бу́деши о согрѣше́нiихъ люді́й сво­и́хъ Изра́иля, и воз­врати́ши я́ въ зе́млю, ю́же да́лъ еси́ отце́мъ и́хъ:
 • внегда́ заключи́тися небеси́ и не бы́ти дождю́, я́ко согрѣша́тъ ти́, и помо́лят­ся на мѣ́стѣ се́мъ, и исповѣ́дят­ся и́мени тво­ему́, и от­ грѣ́хъ сво­и́хъ обратя́т­ся, егда́ смири́ши и́хъ:
 • и услы́шиши съ небесе́, и ми́лостивъ бу́деши о грѣсѣ́хъ раба́ тво­его́ и люді́й тво­и́хъ Изра́иля: я́ко яви́ши и́мъ пу́ть благі́й ходи́ти по нему́, и да́си до́ждь на зе́млю, ю́же да́лъ еси́ лю́демъ тво­и́мъ въ достоя́нiе:
 • гла́дъ а́ще бу́детъ, сме́рть а́ще бу́детъ, егда́ бу́детъ воз­жже́нiе, гу́сеницы, ржа́ а́ще бу́детъ, и а́ще оскорбя́тъ я́ врази́ и́хъ въ еди́нѣмъ от­ градо́въ и́хъ: все́ проти́вное, вся́ка болѣ́знь,
 • вся́ка моли́тва, вся́ко моле́нiе а́ще бу́детъ вся́кому человѣ́ку от­ люді́й Изра́илевыхъ, егда́ позна́етъ кі́йждо болѣ́знь се́рдца сво­его́, и воз­дви́гнетъ ру́цѣ сво­и́ въ хра́мѣ се́мъ:
 • и ты́ услы́шиши от­ небесе́, от­ гото́ваго жили́ща тво­его́, и ми́лостивъ бу́деши, и сотвори́ши, и да́си ко­ему́ждо по путе́мъ его́, я́коже увѣ́си се́рдце его́, я́ко ты́ еди́нъ то́кмо вѣ́си всѣ́хъ сердца́ сыно́въ человѣ́ческихъ:
 • да боя́т­ся тебе́ вся́ дни́, въ ня́же поживу́тъ на земли́, ю́же да́лъ еси́ отце́мъ на́шымъ:
 • и чужде́му, и́же нѣ́сть от­ люді́й тво­и́хъ Изра́иля, то́й а́ще прiи́детъ от­ земли́ издале́ча ра́ди и́мене тво­его́, зане́ услы́шатъ и́мя твое́ вели́ко, и ру́ку твою́ крѣ́пкую, и мы́шцу твою́ высо́кую,
 • и прiи́детъ, и помо́лит­ся на мѣ́стѣ се́мъ:
 • и ты́ услы́шиши съ небесе́ от­ гото́ваго жили́ща тво­его́, и сотвори́ши по всѣ́мъ, въ ели́кихъ а́ще при­­зове́тъ тя́ чужді́й, я́ко да уразумѣ́ютъ вси́ лю́дiе земні́и и́мя твое́ и убоя́т­ся тебе́, я́коже лю́дiе тво­и́ Изра́иль, и разумѣ́ютъ, я́ко и́мя твое́ нарече́ся на хра́мѣ се́мъ, его́же созда́хъ:
 • егда́ изы́дутъ лю́дiе тво­и́ на бра́нь на враги́ своя́, путе́мъ и́мже воз­врати́ши я́, и помо́лят­ся и́менемъ Госпо́днимъ путе́мъ гра́да, его́же избра́лъ еси́ себѣ́, и ко хра́му, его́же а́зъ созда́хъ и́мени тво­ему́:
 • и ты́ услы́шиши съ небесе́ моли́тву и́хъ и моле́нiя и́хъ, и сотвори́ши оправда́нiе и́мъ:
 • я́ко согрѣша́тъ ти́, я́ко нѣ́сть человѣ́къ, и́же не согрѣши́тъ, и разгнѣ́ваешися на ня́, и преда́си я́ предъ враги́, и поплѣня́тъ и́хъ плѣня́щiи въ зе́млю дале́че, или́ бли́зъ,
 • и обратя́тъ сердца́ своя́ въ земли́, а́може пресели́шася, и обратя́т­ся, и помо́лят­ся тебѣ́ въ земли́ преселе́нiя сво­его́, глаго́люще: согрѣши́хомъ, беззако́н­новахомъ, непра́вдовахомъ:
 • и обратя́т­ся ко тебѣ́ всѣ́мъ се́рдцемъ сво­и́мъ и все́ю душе́ю сво­е́ю въ земли́ вра́гъ сво­и́хъ, а́може преве́лъ еси́ и́хъ, и помо́лят­ся къ тебѣ́ по пути́ земли́ сво­ея́, ю́же да́лъ еси́ отце́мъ и́хъ, и ко гра́ду, его́же избра́лъ еси́, и ко хра́му, его́же созда́хъ и́мени тво­ему́:
 • и услы́шиши от­ небесе́, от­ гото́ваго жили́ща тво­его́ моли́тву и́хъ и моле́нiе и́хъ, и сотвори́ши оправда́нiе и́мъ,
 • и ми́лостивъ бу́деши непра́вдамъ и́хъ, и́миже согрѣши́ша ти́, и по всѣ́мъ от­мета́ниемъ и́хъ, и́миже от­верго́шася тебе́, да да́си и́хъ въ щедро́ты предъ плѣни́в­шими и́хъ, и уще́дрятъ я́:
 • я́ко лю́дiе тво­и́ и наслѣ́дiе твое́ су́ть, и́хже изве́лъ еси́ изъ земли́ Еги́петскiя от­ среды́ пе́щи желѣ́зныя:
 • и да бу́дутъ у́ши тво­и́ и о́чи тво­и́ от­ве́рсты на моли́тву раба́ тво­его́ и къ моле́нiю люді́й тво­и́хъ Изра́иля, послу́шати и́хъ о всѣ́хъ, о ни́хже при­­зову́тъ тя́,
 • я́ко ты́ избра́лъ еси́ я́ себѣ́ въ наслѣ́дiе от­ всѣ́хъ люді́й земли́, я́коже глаго́лалъ еси́ руко́ю раба́ тво­его́ Моисе́а, внегда́ извести́ тебѣ́ отцы́ на́шя изъ земли́ Еги́петскiя, Го́споди Го́споди.
 • Тогда́ глаго́ла соломо́нъ о хра́мѣ, егда́ соверши́ созида́ти его́: со́лнце позна́но сотвори́ на небеси́: Госпо́дь рече́ пребыва́ти во мглѣ́: сози́жди хра́мъ мо́й, хра́мъ благолѣ́пный себѣ́, е́же пребыва́ти въ но́вости: не сiе́ ли пи́сано въ кни́гахъ пѣ́сни?
 • И бы́сть егда́ сконча́ соломо́нъ моля́ся ко Го́споду все́ю моли́твою и моле́нiемъ си́мъ, и воста́ от­ лица́ олтаря́ Госпо́дня при­­па́дъ на колѣ́на своя́, и ру́цѣ сво­и́ воз­дѣ́ на не́бо,
 • и ста́, и благослови́ ве́сь собо́ръ Изра́илевъ, гла́сомъ ве́лiимъ глаго́ля:
 • благослове́нъ Госпо́дь [Бо́гъ] дне́сь, и́же даде́ поко́й лю́демъ сво­и́мъ Изра́илю, по всѣ́мъ ели́ка глаго́ла: не премѣни́ся сло́во ни еди́но во всѣ́хъ словесѣ́хъ его́ благи́хъ, и́миже глаго́ла руко́ю Моисе́а раба́ сво­его́:
 • да бу́детъ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ съ на́ми, я́коже бѣ́ со отцы́ на́шими: да не оста́витъ на́съ, ниже́ да от­врати́тъ на́съ,
 • преклони́ти сердца́ на́ша къ нему́, е́же ходи́ти во всѣ́хъ путе́хъ его́ и храни́ти вся́ за́повѣди его́ и повелѣ́нiя его́ и оправда́нiя его́, я́же заповѣ́да отце́мъ на́шымъ:
 • и да бу́дутъ словеса́ сiя́, и́миже моли́хся предъ Го́сподемъ Бо́гомъ на́шимъ дне́сь, при­­ближа́ющеся Го́споду Бо́гу на́­шему де́нь и но́щь, е́же твори́ти оправда́нiя рабу́ тво­ему́ и оправда́нiя лю́демъ тво­и́мъ Изра́илю во вся́ дни́:
 • я́ко да разумѣ́ютъ вси́ лю́дiе земли́, я́ко Госпо́дь Бо́гъ то́й са́мъ Бо́гъ, и нѣ́сть ина́го,
 • и да бу́дутъ сердца́ на́ша соверше́н­на ко Го́споду Бо́гу на́­шему преподо́бно ходи́ти въ повелѣ́нiихъ его́ и храни́ти за́повѣди его́, я́коже де́нь се́й.
 • И ца́рь и вси́ сы́нове Изра́илевы пожро́ша же́ртву предъ Го́сподемъ.
 • И пожре́ ца́рь соломо́нъ же́ртвы ми́рныя, я́же пожре́ Го́споду, воло́въ два́десять двѣ́ ты́сящы и ове́цъ сто́ и два́десять ты́сящъ. И обнови́ ца́рь хра́мъ Госпо́день и вси́ сы́нове Изра́илевы.
 • Въ то́й де́нь освяти́ ца́рь [соломо́нъ] среди́ну двора́, я́же предъ лице́мъ хра́ма Госпо́дня: я́ко сотвори́ та́мо всесожже́нiе и да́ры, и же́ртвы и ту́чная ми́рныхъ, я́ко олта́рь мѣ́дяный, и́же предъ Го́сподемъ, ма́лъ бѣ́, е́же не воз­мощи́ вмѣсти́ти всесожже́нiя даро́въ и же́ртвы ми́рныхъ.
 • И сотвори́ соломо́нъ пра́здникъ въ то́й де́нь, и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ, собо́ръ ве́лiй, от­ вхо́да Ема́ѳа да́же до рѣки́ Еги́пта, предъ Го́сподемъ Бо́гомъ на́шимъ, у хра́ма, его́же созда́, яды́й и пiя́ и веселя́ся предъ Го́сподемъ Бо́гомъ на́шимъ се́дмь дні́й,
 • и во осмы́й де́нь распусти́ лю́ди. И благослови́ша царя́, и идо́ша кі́йждо въ до́мы своя́, ра́ду­ю­щеся весе́лымъ се́рдцемъ о благи́хъ, я́же сотвори́ Госпо́дь дави́ду рабу́ сво­ему́ и Изра́илю лю́демъ сво­и́мъ.
 • Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех начальников колен, глав поколений сынов Израилевых, к царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести ковчег завета Господня из города Давидова, то есть Сиона.
 • И собрались к царю Соломону на праздник все Израильтяне в месяце Афаниме, который есть седьмой месяц.
 • И пришли все старейшины Израилевы; и подняли священники ковчег,
 • и понесли ковчег Господень и скинию собрания и все священные вещи, которые были в скинии; и несли их священники и левиты.
 • А царь Соломон и с ним все общество Израилево, собравшееся к нему, шли пред ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно исчислить и определить, по множеству их.
 • И внесли священники ковчег завета Господня на место его, в давир храма, во Святое Святых, под крылья херувимов.
 • Ибо херувимы простирали крылья над местом ковчега, и покрывали херувимы сверху ковчег и шесты его.
 • И выдвинулись шесты так, что головки шестов видны были из святилища пред давиром, но не выказывались наружу; они там и до сего дня.
 • В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми, по исшествии их из земли Египетской.
 • Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень;
 • и не могли священники стоять на служении, по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень.
 • Тогда сказал Соломон: Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле;
 • я построил храм в жилище Тебе, место, чтобы пребывать Тебе во веки.
 • И обратился царь лицем своим, и благословил все собрание Израильтян; все собрание Израильтян стояло, –
 • и сказал: благословен Господь Бог Израилев, Который сказал Своими устами Давиду, отцу моему, и ныне исполнил рукою Своею! Он говорил:
 • «с того дня, как Я вывел народ Мой Израиля из Египта, Я не избрал города ни в одном из колен Израилевых, чтобы построен был дом, в котором пребывало бы имя Мое; [но избрал Иерусалим для пребывания в нем имени Моего] и избрал Давида, чтобы быть ему над народом Моим Израилем».
 • У Давида, отца моего, было на сердце построить храм имени Господа Бога Израилева;
 • но Господь сказал Давиду, отцу моему: «у тебя есть на сердце построить храм имени Моему; хорошо, что это у тебя лежит на сердце;
 • однако не ты построишь храм, а сын твой, исшедший из чресл твоих, он построит храм имени Моему».
 • И исполнил Господь слово Свое, которое изрек. Я вступил на место отца моего Давида и сел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил храм имени Господа Бога Израилева;
 • и приготовил там место для ковчега, в котором завет Господа, заключенный Им с отцами нашими, когда Он вывел их из земли Египетской.
 • И стал Соломон пред жертвенником Господним впереди всего собрания Израильтян, и воздвиг руки свои к небу,
 • и сказал: Господи Боже Израилев! нет подобного Тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу; Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим.
 • Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что говорил ему; что изрек Ты устами Твоими, то в сей день совершил рукою Твоею.
 • И ныне, Господи Боже Израилев, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что говорил Ты ему, сказав: «не прекратится у тебя пред лицем Моим сидящий на престоле Израилевом, если только сыновья твои будут держаться пути своего, ходя предо Мною так, как ты ходил предо Мною».
 • И ныне, Боже Израилев, да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду, отцу моему!
 • Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я построил [имени Твоему];
 • но призри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи Боже мой; услышь воззвание и молитву, которою раб Твой умоляет Тебя ныне.
 • Да будут очи Твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором Ты сказал: «Мое имя будет там»; услышь молитву, которою будет молиться раб Твой на месте сем.
 • Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем; услышь на месте обитания Твоего, на небесах, услышь и помилуй.
 • Когда кто согрешит против ближнего своего, и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и для клятвы придут пред жертвенник Твой в храм сей,
 • тогда Ты услышь с неба и произведи суд над рабами Твоими, обвини виновного, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его.
 • Когда народ Твой Израиль будет поражен неприятелем за то, что согрешил пред Тобою, и когда они обратятся к Тебе, и исповедают имя Твое, и будут просить и умолять Тебя в сем храме,
 • тогда Ты услышь с неба и прости грех народа Твоего Израиля, и возврати их в землю, которую Ты дал отцам их.
 • Когда заключится небо и не будет дождя за то, что они согрешат пред Тобою, и когда помолятся на месте сем и исповедают имя Твое и обратятся от греха своего, ибо Ты смирил их,
 • тогда услышь с неба и прости грех рабов Твоих и народа Твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти, и пошли дождь на землю Твою, которую Ты дал народу Твоему в наследие.
 • Будет ли на земле голод, будет ли моровая язва, будет ли палящий ветер, ржавчина, саранча, червь, неприятель ли будет теснить его в земле его, будет ли какое бедствие, какая болезнь, –
 • при всякой молитве, при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека во всем народе Твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут руки свои к храму сему,
 • Ты услышь с неба, с места обитания Твоего, и помилуй; соделай и воздай каждому по путям его, как Ты усмотришь сердце его, ибо Ты один знаешь сердце всех сынов человеческих:
 • чтобы они боялись Тебя во все дни, доколе живут на земле, которую Ты дал отцам нашим.
 • Если и иноплеменник, который не от Твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради имени Твоего, –
 • ибо и они услышат о Твоем имени великом и о Твоей руке сильной и о Твоей мышце простертой, – и придет он и помолится у храма сего,
 • услышь с неба, с места обитания Твоего, и сделай все, о чем будет взывать к Тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя Твое, чтобы боялись Тебя, как народ Твой Израиль, чтобы знали, что именем Твоим называется храм сей, который я построил.
 • Когда выйдет народ Твой на войну против врага своего путем, которым Ты пошлешь его, и будет молиться Господу, обратившись к городу, который Ты избрал, и к храму, который я построил имени Твоему,
 • тогда услышь с неба молитву их и прошение их и сделай, что потребно для них.
 • Когда они согрешат пред Тобою, – ибо нет человека, который не грешил бы, – и Ты прогневаешься на них и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую;
 • и когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся и будут молиться Тебе в земле пленивших их, говоря: «мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны»;
 • и когда обратятся к Тебе всем сердцем своим и всею душею своею в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться Тебе, обратившись к земле своей, которую Ты дал отцам их, к городу, который Ты избрал, и к храму, который я построил имени Твоему,
 • тогда услышь с неба, с места обитания Твоего, молитву и прошение их и сделай, что потребно для них;
 • и прости народу Твоему, в чем он согрешил пред Тобою, и все проступки его, которые он сделал пред Тобою, и возбуди сострадание к ним в пленивших их, чтобы они были милостивы к ним:
 • ибо они Твой народ и Твой удел, который Ты вывел из Египта, из железной печи.
 • Да будут [уши Твои и] очи Твои отверсты на молитву раба Твоего и на молитву народа Твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать Тебя,
 • ибо Ты отделил их Себе в удел из всех народов земли, как Ты изрек чрез Моисея, раба Твоего, когда вывел отцов наших из Египта, Владыка Господи!
 • Когда Соломон произнес все сие моление и прошение к Господу, тогда встал с колен от жертвенника Господня, руки же его были распростерты к небу.
 • И стоя благословил все собрание Израильтян, громким голосом говоря:
 • благословен Господь [Бог], Который дал покой народу Своему Израилю, как говорил! не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов Его, которые Он изрек чрез раба Своего Моисея;
 • да будет с нами Господь Бог наш, как был Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас,
 • наклоняя к Себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям Его и соблюдали заповеди Его и уставы Его и законы Его, которые Он заповедал отцам нашим;
 • и да будут слова сии, которыми я молился [ныне] пред Господом, близки к Господу Богу нашему день и ночь, дабы Он делал, что потребно для раба Своего, и что потребно для народа Своего Израиля, изо дня в день,
 • чтобы все народы познали, что Господь есть Бог и нет кроме Его;
 • да будет сердце ваше вполне предано Господу Богу нашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповеди Его, как ныне.
 • И царь и все Израильтяне с ним принесли жертву Господу.
 • И принес Соломон в мирную жертву, которую принес он Господу, двадцать две тысячи крупного скота и сто двадцать тысяч мелкого скота. Так освятили храм Господу царь и все сыны Израилевы.
 • В тот же день освятил царь среднюю часть двора, который пред храмом Господним, совершив там всесожжение и хлебное приношение и вознеся тук мирных жертв, потому что медный жертвенник, который пред Господом, был мал для помещения всесожжения и хлебного приношения и тука мирных жертв.
 • И сделал Соломон в это время праздник, и весь Израиль с ним, – большое собрание, сошедшееся от входа в Емаф до реки Египетской пред Господом Богом нашим; [и ели, и пили, и молились пред Господом Богом нашим у построенного храма] – семь дней и еще семь дней, четырнадцать дней.
 • В восьмой день Соломон отпустил народ. И благословили царя и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что сделал Господь рабу Своему Давиду и народу Своему Израилю.
 • καὶ ἐγένετο ἐν τῷ συν­τελέσαι Σαλωμων τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον κυρίου καὶ τὸν οἶκον ἑαυτοῦ μετὰ εἴκοσι ἔτη τότε ἐξεκκλησίασεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων πάν­τας τοὺς πρεσβυτέρους Ισραηλ ἐν Σιων τοῦ ἀνενεγκεῖν τὴν κιβωτὸν δια­θήκης κυρίου ἐκ πόλεως Δαυιδ αὕτη ἐστὶν Σιων
 • ἐν μηνὶ Αθανιν
 • καὶ ἦραν οἱ ἱερεῖς τὴν κιβωτὸν
 • καὶ τὸ σκήνωμα τοῦ μαρτυρίου καὶ πάν­τα τὰ σκεύ­η τὰ ἅγια τὰ ἐν τῷ σκηνώματι τοῦ μαρτυρίου
 • καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶς Ισραηλ ἔμπρο­σθεν τῆς κιβωτοῦ θύον­τες προ­́βατα καὶ βόας ἀναρίθμητα
 • καὶ εἰσφέρουσιν οἱ ἱερεῖς τὴν κιβωτὸν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς εἰς τὸ δαβιρ τοῦ οἴκου εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων ὑπὸ τὰς πτέρυγας τῶν χερουβιν
 • ὅτι τὰ χερουβιν δια­πεπετασμένα ταῖς πτέρυξιν ἐπι­̀ τὸν τόπον τῆς κιβωτοῦ καὶ περιεκάλυπτον τὰ χερουβιν ἐπι­̀ τὴν κιβωτὸν καὶ ἐπι­̀ τὰ ἅγια αὐτῆς ἐπάνωθεν
 • καὶ ὑπερεῖχον τὰ ἡγιασμένα καὶ ἐνεβλέπον­το αἱ κεφαλαὶ τῶν ἡγιασμένων ἐκ τῶν ἁγίων εἰς προ­́σωπον τοῦ δαβιρ καὶ οὐκ ὠπτάνον­το ἔξω
 • οὐκ ἦν ἐν τῇ κιβωτῷ πλη­̀ν δύο πλάκες λίθιναι πλάκες τῆς δια­θήκης ἃς ἔθηκεν ἐκεῖ Μωυσῆς ἐν Χωρηβ ἃ διέθετο κύριος μετὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐν τῷ ἐκπορεύ­εσθαι αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου
 • καὶ ἐγένετο ὡς ἐξῆλθον οἱ ἱερεῖς ἐκ τοῦ ἁγίου καὶ ἡ νεφέλη ἔπλη­σεν τὸν οἶκον
 • καὶ οὐκ ἠδύναν­το οἱ ἱερεῖς στῆναι λειτουργεῖν ἀπο­̀ προ­σώπου τῆς νεφέλης ὅτι ἔπλη­σεν δόξα κυρίου τὸν οἶκον
 • καὶ ἀπέστρεψεν ὁ βασιλεὺς τὸ προ­́σωπον αὐτοῦ καὶ εὐλόγησεν ὁ βασιλεὺς πάν­τα Ισραηλ καὶ πᾶσα ἐκκλησία Ισραηλ εἱστήκει
 • καὶ εἶπεν εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ σήμερον ὃς ἐλάλησεν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ περὶ Δαυιδ τοῦ πατρός μου καὶ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἐπλή­ρωσεν λέγων
 • ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας ἐξήγαγον τὸν λαόν μου τὸν Ισραηλ ἐξ Αἰγύπτου οὐκ ἐξελεξάμην ἐν πόλει ἐν ἑνὶ σκήπτρῳ Ισραηλ τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τοῦ εἶναι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ καὶ ἐξελεξάμην ἐν Ιερουσαλημ εἶναι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ καὶ ἐξελεξάμην τὸν Δαυιδ τοῦ εἶναι ἐπι­̀ τὸν λαόν μου τὸν Ισραηλ
 • καὶ ἐγένετο ἐπι­̀ τῆς καρδίας Δαυιδ τοῦ πατρός μου οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ Ισραηλ
 • καὶ εἶπεν κύριος προ­̀ς Δαυιδ τὸν πατέρα μου ἀνθ᾿ ὧν ἦλθεν ἐπι­̀ τὴν καρδίαν σου τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματί μου καλῶς ἐποίησας ὅτι ἐγενήθη ἐπι­̀ τὴν καρδίαν σου
 • πλη­̀ν σὺ οὐκ οἰκοδομήσεις τὸν οἶκον ἀλλ᾿ ἣ ὁ υἱός σου ὁ ἐξελθὼν ἐκ τῶν πλευρῶν σου οὗτος οἰκοδομήσει τὸν οἶκον τῷ ὀνόματί μου
 • καὶ ἀνέστησεν κύριος τὸ ῥῆμα αὐτοῦ ὃ ἐλάλησεν καὶ ἀνέστην ἀν­τὶ Δαυιδ τοῦ πατρός μου καὶ ἐκάθισα ἐπι­̀ τοῦ θρόνου Ισραηλ καθὼς ἐλάλησεν κύριος καὶ ᾠκοδόμησα τὸν οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ Ισραηλ
 • καὶ ἐθέμην ἐκεῖ τόπον τῇ κιβωτῷ ἐν ᾗ ἐστιν ἐκεῖ δια­θήκη κυρίου ἣν διέθετο κύριος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν αὐτὸν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου
 • καὶ ἔστη Σαλωμων κατα­̀ προ­́σωπον τοῦ θυσιαστηρίου κυρίου ἐνώπιον πάσης ἐκκλησίας Ισραηλ καὶ διεπέτασεν τὰς χεῖρας αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν
 • καὶ εἶπεν κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ οὐκ ἔστιν ὡς σὺ θεὸς ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ἐπι­̀ τῆς γῆς κάτω φυλάσ­σων δια­θήκην καὶ ἔλεος τῷ δούλῳ σου τῷ πορευομένῳ ἐνώπιόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ
 • ἃ ἐφύλαξας τῷ δούλῳ σου Δαυιδ τῷ πατρί μου καὶ ἐλάλησας ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν χερσίν σου ἐπλή­ρωσας ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη
 • καὶ νῦν κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ φύλαξον τῷ δούλῳ σου τῷ Δαυιδ τῷ πατρί μου ἃ ἐλάλησας αὐτῷ λέγων οὐκ ἐξαρθή­σε­ταί σου ἀνὴρ ἐκ προ­σώπου μου καθή­με­νος ἐπι­̀ θρόνου Ισραηλ πλη­̀ν ἐὰν φυλάξων­ται τὰ τέκνα σου τὰς ὁδοὺς αὐτῶν τοῦ πορεύ­εσθαι ἐνώπιον ἐμοῦ καθὼς ἐπορεύ­θης ἐνώπιον ἐμοῦ
 • καὶ νῦν κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ πιστωθήτω δὴ τὸ ῥῆμά σου τῷ Δαυιδ τῷ πατρί μου
 • ὅτι εἰ ἀληθῶς κατοικήσει ὁ θεὸς μετὰ ἀνθρώπων ἐπι­̀ τῆς γῆς εἰ ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ οὐκ ἀρκέσουσίν σοι πλη­̀ν καὶ ὁ οἶκος οὗτος ὃν ᾠκοδόμησα τῷ ὀνόματί σου
 • καὶ ἐπι­βλέψῃ ἐπι­̀ τὴν δέησίν μου κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ ἀκούειν τῆς τέρψεως ἧς ὁ δοῦλός σου προ­σεύ­χεται ἐνώπιόν σου προ­̀ς σὲ σήμερον
 • τοῦ εἶναι ὀφθαλμούς σου ἠνεῳγ­μέ­νους εἰς τὸν οἶκον τοῦτον ἡμέρας καὶ νυκτός εἰς τὸν τόπον ὃν εἶπας ἔσται τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ τοῦ εἰσακούειν τῆς προ­σευχῆς ἧς προ­σεύ­χεται ὁ δοῦλός σου εἰς τὸν τόπον τοῦτον ἡμέρας καὶ νυκτός
 • καὶ εἰσακούσῃ τῆς δεήσεως τοῦ δούλου σου καὶ τοῦ λαοῦ σου Ισραηλ ἃ ἂν προ­σεύξων­ται εἰς τὸν τόπον τοῦτον καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐν τῷ τόπῳ τῆς κατοικήσεώς σου ἐν οὐρανῷ καὶ ποιήσεις καὶ ἵλεως ἔσῃ
 • ὅσα ἂν ἁμάρτῃ ἕκασ­τος τῷ πλη­σίον αὐτοῦ καὶ ἐὰν λάβῃ ἐπ᾿ αὐτὸν ἀρὰν τοῦ ἀρᾶσθαι αὐτόν καὶ ἔλθῃ καὶ ἐξαγορεύ­σῃ κατα­̀ προ­́σωπον τοῦ θυσιαστηρίου σου ἐν τῷ οἴκῳ τούτῳ
 • καὶ σὺ εἰσακούσει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ποιήσεις καὶ κρινεῖς τὸν λαόν σου Ισραηλ ἀνομηθῆναι ἄνομον δοῦναι τὴν ὁδὸν αὐτοῦ εἰς κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ τοῦ δικαιῶσαι δίκαιον δοῦναι αὐτῷ κατα­̀ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ
 • ἐν τῷ πταῖσαι τὸν λαόν σου Ισραηλ ἐνώπιον ἐχθρῶν ὅτι ἁμαρτήσον­ταί σοι καὶ ἐπι­στρέψουσιν καὶ ἐξομολογήσον­ται τῷ ὀνόματί σου καὶ προ­σεύξον­ται καὶ δεηθήσον­ται ἐν τῷ οἴκῳ τούτῳ
 • καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἵλεως ἔσῃ ταῖς ἁμαρτίαις τοῦ λαοῦ σου Ισραηλ καὶ ἀπο­στρέψεις αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν ἣν ἔδωκας τοῖς πατράσιν αὐτῶν
 • ἐν τῷ συσχεθῆναι τὸν οὐρανὸν καὶ μὴ γενέσθαι ὑετόν ὅτι ἁμαρτήσον­ταί σοι καὶ προ­σεύξον­ται εἰς τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἐξομολογήσον­ται τῷ ὀνόματί σου καὶ ἀπο­̀ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν ἀπο­στρέψουσιν ὅταν ταπεινώσῃς αὐτούς
 • καὶ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἵλεως ἔσῃ ταῖς ἁμαρτίαις τοῦ δούλου σου καὶ τοῦ λαοῦ σου Ισραηλ ὅτι δηλώσεις αὐτοῖς τὴν ὁδὸν τὴν ἀγαθὴν πορεύ­εσθαι ἐν αὐτῇ καὶ δώσεις ὑετὸν ἐπι­̀ τὴν γῆν ἣν ἔδωκας τῷ λαῷ σου ἐν κληρο­νο­μίᾳ
 • λιμὸς ἐὰν γένηται θάνα­τος ἐὰν γένηται ὅτι ἔσται ἐμπυρισμός βροῦχος ἐρυσίβη ἐὰν γένηται καὶ ἐὰν θλίψῃ αὐτὸν ἐχθρὸς αὐτοῦ ἐν μιᾷ τῶν πόλεων αὐτοῦ πᾶν συν­άν­τημα πᾶν πόνον
 • πᾶσαν προ­σευχήν πᾶσαν δέησιν ἐὰν γένηται παν­τὶ ἀνθρώπῳ ὡς ἂν γνῶσιν ἕκασ­τος ἁφὴν καρδίας αὐτοῦ καὶ δια­πετάσῃ τὰς χεῖρας αὐτοῦ εἰς τὸν οἶκον τοῦτον
 • καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου σου καὶ ἵλεως ἔσῃ καὶ ποιήσεις καὶ δώσεις ἀνδρὶ κατα­̀ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ καθὼς ἂν γνῷς τὴν καρδίαν αὐτοῦ ὅτι σὺ μονώτα­τος οἶδας τὴν καρδίαν πάν­των υἱῶν ἀνθρώπων
 • ὅπως φοβῶν­ταί σε πάσας τὰς ἡμέρας ἃς αὐτοὶ ζῶσιν ἐπι­̀ τῆς γῆς ἧς ἔδωκας τοῖς πατράσιν ἡμῶν
 • καὶ τῷ ἀλλοτρίῳ ὃς οὐκ ἔστιν ἀπο­̀ λαοῦ σου οὗτος
 • καὶ ἥξουσιν καὶ προ­σεύξον­ται εἰς τὸν τόπον τοῦτον
 • καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου σου καὶ ποιήσεις κατα­̀ πάν­τα ὅσα ἂν ἐπι­καλέσηταί σε ὁ ἀλλότριος ὅπως γνῶσιν πάν­τες οἱ λαοὶ τὸ ὄνομά σου καὶ φοβῶν­ταί σε καθὼς ὁ λαός σου Ισραηλ καὶ γνῶσιν ὅτι τὸ ὄνομά σου ἐπι­κέκληται ἐπι­̀ τὸν οἶκον τοῦτον ὃν ᾠκοδόμησα
 • ὅτι ἐξελεύ­­σε­ται ὁ λαός σου εἰς πόλεμον ἐπι­̀ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐν ὁδῷ ᾗ ἐπι­στρέψεις αὐτούς καὶ προ­σεύξον­ται ἐν ὀνόματι κυρίου ὁδὸν τῆς πόλεως ἧς ἐξελέξω ἐν αὐτῇ καὶ τοῦ οἴκου οὗ ᾠκοδόμησα τῷ ὀνόματί σου
 • καὶ εἰσακούσει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τῆς δεήσεως αὐτῶν καὶ τῆς προ­σευχῆς αὐτῶν καὶ ποιήσεις τὸ δικαίωμα αὐτοῖς
 • ὅτι ἁμαρτήσον­ταί σοι ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος ὃς οὐχ ἁμαρτή­σε­ται καὶ ἐπάξεις ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ παρα­δώσεις αὐτοὺς ἐνώπιον ἐχθρῶν καὶ αἰχμαλωτιοῦσιν αὐτοὺς οἱ αἰχμαλωτίζον­τες εἰς γῆν μακρὰν καὶ ἐγγύς
 • καὶ ἐπι­στρέψουσιν καρδίας αὐτῶν ἐν τῇ γῇ οὗ μετήχθησαν ἐκεῖ καὶ ἐπι­στρέψωσιν καὶ δεηθῶσίν σου ἐν γῇ μετοικίας αὐτῶν λέγον­τες ἡμάρτομεν ἠνομήσαμεν ἠδικήσαμεν
 • καὶ ἐπι­στρέψωσιν προ­̀ς σὲ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ αὐτῶν καὶ ἐν ὅλῃ ψυχῇ αὐτῶν ἐν τῇ γῇ ἐχθρῶν αὐτῶν οὗ μετήγαγες αὐτούς καὶ προ­σεύξον­ται προ­̀ς σὲ ὁδὸν γῆς αὐτῶν ἧς ἔδωκας τοῖς πατράσιν αὐτῶν τῆς πόλεως ἧς ἐξελέξω καὶ τοῦ οἴκου οὗ ᾠκοδόμηκα τῷ ὀνόματί σου
 • καὶ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου σου
 • καὶ ἵλεως ἔσῃ ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν αἷς ἥμαρτόν σοι καὶ κατα­̀ πάν­τα τὰ ἀθετήματα αὐτῶν ἃ ἠθέτησάν σοι καὶ δώσεις αὐτοὺς εἰς οἰκτιρμοὺς ἐνώπιον αἰχμαλωτευόν­των αὐτούς καὶ οἰκτιρήσουσιν αὐτούς
 • ὅτι λαός σου καὶ κληρο­νο­μία σου οὓς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐκ μέσου χωνευτηρίου σιδήρου
 • καὶ ἔστωσαν οἱ ὀφθαλμοί σου καὶ τὰ ὦτά σου ἠνεῳγμένα εἰς τὴν δέησιν τοῦ δούλου σου καὶ εἰς τὴν δέησιν τοῦ λαοῦ σου Ισραηλ εἰσακούειν αὐτῶν ἐν πᾶσιν οἷς ἂν ἐπι­καλέσων­ταί σε
 • ὅτι σὺ διέστειλας αὐτοὺς σαυτῷ εἰς κληρο­νο­μίαν ἐκ πάν­των τῶν λαῶν τῆς γῆς καθὼς ἐλάλησας ἐν χειρὶ δούλου σου Μωυσῆ ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν σε τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου κύριε κύριε
 • τότε ἐλάλησεν Σαλωμων ὑπὲρ τοῦ οἴκου ὡς συν­ετέλεσεν τοῦ οἰκοδομῆσαι αὐτόν ἥλιον ἐγνώρισεν ἐν οὐρανῷ κύριος εἶπεν τοῦ κατοικεῖν ἐν γνόφῳ οἰκοδόμησον οἶκόν μου οἶκον ἐκπρεπῆ σαυτῷ τοῦ κατοικεῖν ἐπι­̀ καινότητος οὐκ ἰδοὺ αὕτη γέγραπται ἐν βιβλίῳ τῆς ᾠδῆς
 • καὶ ἐγένετο ὡς συν­ετέλεσεν Σαλωμων προ­σευχό­με­νος προ­̀ς κύριον ὅλην τὴν προ­σευχὴν καὶ τὴν δέησιν ταύτην καὶ ἀνέστη ἀπο­̀ προ­σώπου τοῦ θυσιαστηρίου κυρίου ὀκλακὼς ἐπι­̀ τὰ γόνατα αὐτοῦ καὶ αἱ χεῖρες αὐτοῦ δια­πεπετασμέναι εἰς τὸν οὐρανόν
 • καὶ ἔστη καὶ εὐλόγησεν πᾶσαν ἐκκλησίαν Ισραηλ φωνῇ μεγά­λῃ λέγων
 • εὐλογητὸς κύριος σήμερον ὃς ἔδωκεν κατα­́παυσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ Ισραηλ κατα­̀ πάν­τα ὅσα ἐλάλησεν οὐ διεφώνησεν λόγος εἷς ἐν πᾶσιν τοῖς λόγοις αὐτοῦ τοῖς ἀγαθοῖς οἷς ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Μωυσῆ δούλου αὐτοῦ
 • γένοιτο κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν μεθ᾿ ἡμῶν καθὼς ἦν μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν μὴ ἐγκατα­λίποιτο ἡμᾶς μηδὲ ἀπο­στρέψοιτο ἡμᾶς
 • ἐπι­κλῖναι καρδίας ἡμῶν προ­̀ς αὐτὸν τοῦ πορεύ­εσθαι ἐν πάσαις ὁδοῖς αὐτοῦ καὶ φυλάσ­σειν πάσας τὰς ἐν­τολὰς αὐτοῦ καὶ προ­στάγματα αὐτοῦ ἃ ἐνετείλατο τοῖς πατράσιν ἡμῶν
 • καὶ ἔστωσαν οἱ λόγοι οὗτοι οὓς δεδέημαι ἐνώπιον κυρίου θεοῦ ἡμῶν ἐγγίζον­τες προ­̀ς κύριον θεὸν ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτὸς τοῦ ποιεῖν τὸ δικαίωμα τοῦ δούλου σου καὶ τὸ δικαίωμα λαοῦ σου Ισραηλ ῥῆμα ἡμέρας ἐν ἡμέρᾳ αὐτοῦ
 • ὅπως γνῶσιν πάν­τες οἱ λαοὶ τῆς γῆς ὅτι κύριος ὁ θεός αὐτὸς θεὸς καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι
 • καὶ ἔστωσαν αἱ καρδίαι ἡμῶν τέλειαι προ­̀ς κύριον θεὸν ἡμῶν καὶ ὁσίως πορεύ­εσθαι ἐν τοῖς προ­στάγμασιν αὐτοῦ καὶ φυλάσ­σειν ἐν­τολὰς αὐτοῦ ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη
 • καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ πάν­τες οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἔθυσαν θυσίαν ἐνώπιον κυρίου
 • καὶ ἔθυσεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων τὰς θυσίας τῶν εἰρηνικῶν ἃς ἔθυσεν τῷ κυρίῳ βοῶν δύο καὶ εἴκοσι χιλιάδας καὶ προ­βάτων ἑκατὸν εἴκοσι χιλιάδας καὶ ἐνεκαίνισεν τὸν οἶκον κυρίου ὁ βασιλεὺς καὶ πάν­τες οἱ υἱοὶ Ισραηλ
 • τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἡγίασεν ὁ βασιλεὺς τὸ μέσον τῆς αὐλῆς τὸ κατα­̀ προ­́σωπον τοῦ οἴκου κυρίου ὅτι ἐποίησεν ἐκεῖ τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ τὰς θυσίας καὶ τὰ στέατα τῶν εἰρηνικῶν ὅτι τὸ θυσιαστήριον τὸ χαλκοῦν τὸ ἐνώπιον κυρίου μικρὸν τοῦ μὴ δύνασθαι τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ τὰς θυσίας τῶν εἰρηνικῶν ὑπενεγκεῖν
 • καὶ ἐποίησεν Σαλωμων τὴν ἑορτὴν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ πᾶς Ισραηλ μετ᾿ αὐτοῦ ἐκκλησία μεγά­λη ἀπο­̀ τῆς εἰσόδου Ημαθ ἕως ποταμοῦ Αἰγύπτου ἐνώπιον κυρίου θεοῦ ἡμῶν ἐν τῷ οἴκῳ ᾧ ᾠκοδόμησεν ἐσθίων καὶ πίνων καὶ εὐφραινό­με­νος ἐνώπιον κυρίου θεοῦ ἡμῶν ἑπτὰ ἡμέρας
 • καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἐξαπέστειλεν τὸν λαὸν καὶ εὐλόγησεν αὐτόν καὶ ἀπῆλθον ἕκασ­τος εἰς τὰ σκηνώματα αὐτοῦ χαίρον­τες καὶ ἀγαθῇ καρδίᾳ ἐπι­̀ τοῖς ἀγαθοῖς οἷς ἐποίησεν κύριος τῷ Δαυιδ δούλῳ αὐτοῦ καὶ τῷ Ισραηλ λαῷ αὐτοῦ