Скрыть
1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:10
1:11
1:12
1:13
1:14
1:15
1:16
1:17
1:18
1:19
1:20
1:21
1:22
1:23
1:24
1:25
1:26
1:27
1:28
1:29
1:30
1:31
1:32
1:33
1:34
1:35
1:36
1:37
1:38
1:40
1:41
1:42
1:43
1:44
1:45
1:46
1:47
1:48
1:49
1:50
1:51
1:52
1:53
1:55
1:56
1:57
1:58
1:59
1:60
1:61
1:62
1:63
1:64
Церковнославянский (рус)
И бы́сть, егда́ поража́­ше Алекса́ндръ македо́нскiй сы́нъ Фили́ппа, и́же изы́де от­ земли́ Хеттiи́мъ, порази́ и да́рiа царя́ пе́рсскаго и ми́дскаго, и воцари́ся вмѣ́сто его́ пе́рвый во Елла́дѣ,
и соста́ви бра́ни мно́ги, и одержа́ тверды́ни мно́ги, и уби́ цари́ зе́мскiя,
и про́йде да́же до кра́евъ земли́, и взя́ коры́сти мно́гихъ язы́ковъ. и умолче́ земля́ предъ ни́мъ. и воз­вы́сися, и воз­несе́ся се́рдце его́.
И собра́ си́лу крѣ́пку зѣло́, и нача́л­ст­вова надъ страна́ми и язы́ки и мучи́тельми, и бы́ша ему́ въ да́н­ники.
И по си́хъ паде́ на ло́же и позна́, я́ко умира́етъ:
и созва́ о́троки своя́ благоро́дныя, и́же съ ни́мъ бя́ху совоспита́ни от­ ю́ности его́, и раздѣли́ и́мъ ца́р­ст­во свое́ еще́ жи́въ сы́й.
И ца́р­ст­вова Алекса́ндръ лѣ́тъ два­на́­де­сять и у́мре.
И облада́ша о́троцы его́ кі́йждо въ мѣ́стѣ сво­е́мъ.
И воз­ложи́ша вси́ дiади́мы по сме́рти его́, и сы́нове и́хъ по ни́хъ лѣ́та мно́га, и умно́жиша зла́я на земли́.
И изы́де от­ ни́хъ ко́рень грѣха́ Антiо́хъ епифа́нъ, сы́нъ Антiо́ха царя́, и́же бѣ́ зало́гомъ въ ри́мѣ: и ца́р­ст­вова въ лѣ́тѣ сто́ три́десять седмѣ́мъ ца́р­ст­ва е́ллинскаго.
Во дне́хъ тѣ́хъ изыдо́ша от­ Изра́иля сы́нове беззако́н­нiи и наусти́ша мно́гихъ глаго́люще: по́йдемъ и завѣща́емъ завѣ́тъ съ язы́ки, и́же о́крестъ на́съ, я́ко от­не́лѣже от­лучи́хомся от­ ни́хъ, обрѣто́ша на́съ мно́га зла́я.
И благо­уви́дѣся сло́во во о́чiю и́хъ:
и предъизбра́шася нѣ́цыи от­ люді́й и идо́ша ко царю́: и даде́ и́мъ вла́сть твори́ти оправда́нiя язы́ческая.
И созда́ша [себѣ́] учи́лище во Иерусали́мѣ по зако́номъ язы́ческимъ.
И сотвори́ша себѣ́ необрѣ́занiе, и от­ступи́ша от­ завѣ́та свята́го, и сопряго́шася язы́комъ, и прода́шася е́же твори́ти лука́вое.
И угото́вася ца́р­ст­во предъ Антiо́хомъ: и умы́сли ца́р­ст­вовати во Еги́птѣ, я́ко да ца́р­ст­вуетъ надъ двѣма́ ца́р­ст­вома.
И вни́де во Еги́петъ въ наро́дѣ тя́жцѣ, на колесни́цахъ и на сло́нѣхъ, и на вса́дникахъ и на корабле́хъ мно́гихъ.
И соста́ви бра́нь на Птоломе́а царя́ Еги́петскаго: и убоя́ся Птоломе́й от­ лица́ его́ и побѣже́, и падо́ша я́звени мно́зи.
И взя́ша гра́ды тве́рды въ земли́ Еги́петстѣй: и взя́ коры́сти земли́ Еги́петскiя.
И обрати́ся Антiо́хъ, повнегда́ порази́ Еги́пта во сто́ четы́редесять тре́тiе лѣ́то: и взы́де на Изра́иля и на Иерусали́мъ въ наро́дѣ тя́жцѣ,
и вни́де во святи́лище съ горды́нею, и взя́ олта́рь златы́й и свѣти́лникъ свѣ́щный и вся́ сосу́ды его́,
и трапе́зу предложе́нiя и воз­лiя́лники, и фiа́лы и кади́лницы златы́я, и катапета́сму и вѣнцы́ и украше́нiе злато́е, е́же на лицы́ це́ркви [бя́ше], и сокруши́ вся́:
и взя́ сребро́ и зла́то и сосу́ды вожделѣ́н­ныя: и взя́ сокро́вища та́йная, и́хже обрѣ́те.
И взе́мъ вся́ отъи́де въ зе́млю свою́, и сотвори́ убі́й­ст­во, и глаго́ла въ го́рдости вели́цѣй.
И бы́сть пла́чь вели́къ во Изра́или на вся́цѣмъ мѣ́стѣ и́хъ.
И воз­стена́ша нача́лницы и старѣ́йшины, дѣ́вы и ю́ноши изнемого́ша, и красота́ же́нская измѣни́ся.
Вся́къ жени́хъ прiя́ пла́чь, и сѣдя́щая на одрѣ́ бра́чнѣ бы́сть въ печа́ли.
И потрясе́ся земля́ на обита́ющихъ на не́й, и ве́сь до́мъ Иа́ковль облече́ся студо́мъ.
И по двою́ лѣ́ту дні́й посла́ ца́рь нача́лника да́немъ во гра́ды Иу́дины. и прiи́де во Иерусали́мъ съ наро́домъ вели́кимъ
и глаго́ла къ ни́мъ словеса́ ми́рная во льсти́. и вѣ́роваша ему́. и нападе́ на гра́дъ внеза́пу и порази́ его́ я́звою вели́кою и погуби́ лю́ди мно́ги от­ Изра́иля:
и взя́ коры́сти гра́да и сожже́ его́ огне́мъ, и разори́ до́мы его́ и стѣ́ны его́ о́крестъ:
и плѣни́ша же́нъ и ча́дъ, и скоты́ раздѣли́ша,
и огради́ша гра́дъ дави́довъ стѣно́ю вели́кою и крѣ́пкою и ба́шнями крѣ́пкими, и бы́сть и́мъ въ крѣ́пость:
и посади́ша та́мо люді́й грѣ́шниковъ, муже́й беззако́н­ныхъ, и воз­мого́ша въ не́й:
и положи́ша ору́жiя и бра́шна, и собира́ху коры́сти Иерусали́мскiя, и полага́ху та́мо: и бы́ша въ сѣ́ть вели́ку,
и бы́сть въ лови́тел­ст­во святы́ни и въ дiа́вола лука́ваго Изра́илю вы́ну.
И пролiя́ша кро́вь непови́н­ную о́крестъ святи́лища и оскверни́ша святы́ню.
И бѣжа́ша обита́ющiи во Иерусали́мѣ и́хъ ра́ди, и бы́сть обита́нiе чужди́мъ: и бы́сть чу́ждо сѣ́мени рожде́нiя сво­его́, и ча́да его́ оста́виша его́.
Святы́ня его́ разоре́на я́ко пусты́ня, пра́здницы его́ обраще́ни су́ть во пла́чь, суббо́ты его́ въ поноше́нiе, че́сть его́ во уничиже́нiе:
по сла́вѣ его́ умно́жися безче́стiе его́, и высота́ его́ обраще́на бы́сть во пла́чь.
И писа́ ца́рь Антiо́хъ всему́ ца́р­ст­ву сво­ему́, да бу́дутъ вси́ лю́дiе еди́но,
и оста́витъ кі́йждо зако́нъ сво́й. и со­изво́лиша вси́ язы́цы по сло́ву царя́ [антiо́ха].
И мно́зи от­ Изра́иля изво́лиша служе́нiю его́ и пожро́ша и́доломъ и оскверни́ша суббо́ту.
И посла́ ца́рь кни́ги руко́ю вѣ́ст­никовъ во Иерусали́мъ и во гра́ды Иу́дины, да по́йдутъ вслѣ́дъ зако́новъ чужди́хъ земли́
и воз­браня́тъ всесожже́нiя и же́ртву и воз­лiя́нiе от­ святы́ни, и омерзя́тъ суббо́ты и пра́здники,
и оскверня́тъ святы́ню и святы́хъ,
и сози́ждутъ тре́бища и ка́пища и куми́рницы, и да жру́тъ мяса́ свина́я и скоты́ о́бщыя:
и да оста́вятъ сы́ны своя́ необрѣ́заны, е́же оскверни́ти ду́шы и́хъ во вся́цѣй нечистотѣ́ и оскверне́нiи,
я́ко да забу́дутъ зако́нъ и измѣня́тъ вся́ оправда́нiя [Бо́жiя].
И и́же а́ще не сотвори́тъ по глаго́лу царе́ву, да у́мретъ.
По всѣ́мъ словесе́мъ си́мъ написа́ всему́ ца́р­ст­ву сво­ему́ и при­­ста́ви надзира́тели надъ всѣ́ми людьми́: и повелѣ́ градо́мъ Иу́динымъ жре́ти во вся́цѣмъ гра́дѣ.
И собра́шася мно́зи от­ люді́й къ ни́мъ, вся́къ оста́вивый зако́нъ Госпо́день: и сотвори́ша лука́вая на земли́
и положи́ша Изра́иля въ та́йныхъ во вся́цѣмъ убѣ́жищи и́хъ.
И въ пятый­на́­де­сять де́нь ме́сяца хасле́ва, въ лѣ́то сто́ четы́редесять пя́тое созда́ша ме́рзость запустѣ́нiя на олтари́ [Бо́жiи], и во градѣ́хъ Иу́диныхъ о́крестъ созда́ша тре́бища.
И предъ дверьми́ домо́въ и на сто́гнахъ кадя́ху,
и кни́ги зако́на [Бо́жiя], и́хже обрѣто́ша, сожго́ша огне́мъ, раздира́юще [и́хъ].
И идѣ́же обрѣта́­шеся у кого́ кни́га завѣ́та Госпо́дня, и а́ще кто́ со­изволя́ше зако́ну Госпо́дню, по повелѣ́нiю царе́ву закала́ху его́.
Въ си́лѣ сво­е́й творя́ху си́це лю́демъ Изра́илевымъ, обрѣта́ющымся во вся́цѣмъ ме́сяцѣ и ме́сяцѣ во градѣ́хъ.
И въ два́десять пя́тый де́нь ме́сяца жря́ху въ ка́пищи, е́же бѣ́ на олтари́.
И же́нъ обрѣ́зав­шихъ ча́да своя́ закала́ша по повелѣ́нiю [царе́ву],
и обѣ́шаху дѣ́тища за ші́и и́хъ, до́мы и́хъ расхища́ху, и обрѣ́зав­шихъ я́ умерщвля́ху.
И мно́зи от­ люді́й Изра́илевыхъ удержа́шася и утверди́шася въ себѣ́, е́же не я́сти скве́рныхъ,
и избра́ша па́че умре́ти, не́же оскверни́тися бра́шны, и не хотѣ́ша преступи́ти зако́на Бо́жiя свята́го: и закла́ни бы́ша.
И бы́сть гнѣ́въ ве́лiй на Изра́иля зѣло́.
Синодальный
После того как Александр, сын Филиппа, Македонянин, который вышел из земли Киттим, поразил Дария, царя Персидского и Мидийского, и воцарился вместо него прежде над Елладою, –
он произвел много войн и овладел многими укрепленными местами, и убивал царей земли.
И прошел до пределов земли и взял добычу от множества народов; и умолкла земля пред ним, и он возвысился, и вознеслось сердце его.
Он собрал весьма сильное войско и господствовал над областями и народами и властителями, и они сделались его данниками.
После того он слег в постель и, почувствовав, что умирает,
призвал знатных из слуг своих, которые были воспитаны с ним от юности, и разделил им свое царство еще при жизни своей.
Александр царствовал двенадцать лет и умер.
И владычествовали слуги его каждый в своем месте.
И по смерти его все они возложили на себя венцы, а после них и сыновья их в течение многих лет; и умножили зло на земле.
И вышел от них корень греха – Антиох Епифан, сын царя Антиоха, который был заложником в Риме, и воцарился в сто тридцать седьмом году царства Еллинского.
В те дни вышли из Израиля сыны беззаконные и убеждали многих, говоря: пойдем и заключим союз с народами, окружающими нас, ибо с тех пор, как мы отделились от них, постигли нас многие бедствия.
И добрым показалось это слово в глазах их.
Некоторые из народа изъявили желание и отправились к царю; и он дал им право исполнять установления языческие.
Они построили в Иерусалиме училище по обычаю языческому
и установили у себя необрезание, и отступили от святаго завета, и соединились с язычниками, и продались, чтобы делать зло.
Когда Антиох увидел, что царство укрепилось, предпринял воцариться над Египтом, чтобы царствовать над двумя царствами,
и вошел он в Египет с сильным ополчением, с колесницами, и слонами, и всадниками, и множеством кораблей;
и вступил в сражение с Птоломеем, царем Египетским; и убоялся Птоломей от лица его и обратился в бегство, и много пало раненых.
И овладели они укрепленными городами в земле Египетской, и взял он добычу из земли Египетской.
После поражения Египта Антиох возвратился в сто сорок третьем году и пошел против Израиля, и вступил в Иерусалим с сильным ополчением;
вошел во святилище с надменностью и взял золотой жертвенник, светильник и все сосуды его,
и трапезу предложения, и возлияльники, и чаши, и кадильницы золотые, и завесу, и венцы, и золотое украшение, бывшее снаружи храма, и всё обобрал.
Взял и серебро, и золото, и драгоценные сосуды, и взял скрытые сокровища, какие отыскал.
И, взяв всё, отправился в землю свою и совершил убийства, и говорил с великою надменностью.
Посему был великий плач в Израиле, во всех местах его.
Стенали начальники и старейшины, изнемогали девы и юноши, и изменилась красота женская.
Всякий жених предавался плачу, и сидящая в брачном чертоге была в скорби.
Вострепетала земля за обитающих на ней, и весь дом Иакова облекся стыдом.
По прошествии двух лет послал царь начальника податей в города Иуды, и он пришел в Иерусалим с большою толпою;
коварно говорил им слова мира, и они поверили ему; но он внезапно напал на город и поразил его великим поражением, и погубил множество народа Израильского;
взял добычи из города и сожег его огнем, и разрушил домы его и стены его кругом;
и увели в плен жен и детей, и овладели скотом.
Оградили город Давидов большою и крепкою стеною и крепкими башнями, и сделался он для них крепостью.
И поместили там народ нечестивый, людей беззаконных, и они укрепились в ней;
запаслись оружием и продовольствием и, собрав добычи Иерусалимские, сложили там, и сделались большою сетью.
И было это постоянною засадою для святилища и злым диаволом для Израиля.
Они проливали невинную кровь вокруг святилища и оскверняли святилище.
Жители же Иерусалима разбежались ради них, и он сделался жилищем чужих и стал чужим для своего рода, и дети его оставили его.
Святилище его запустело, как пустыня, праздники его обратились в плач, субботы его – в поношение, честь его – в уничижение.
По мере славы его увеличилось бесчестие его, и высота его обратилась в печаль.
Царь Антиох написал всему царству своему, чтобы все были одним народом
и чтобы каждый оставил свой закон. И согласились все народы по слову царя.
И многие из Израиля приняли идолослужение его и принесли жертвы идолам, и осквернили субботу.
Царь послал через вестников грамоты в Иерусалим и в города Иудейские, чтобы они следовали узаконениям, чужим для сей земли,
и чтобы не допускались всесожжения и жертвоприношения, и возлияние в святилище, чтобы ругались над субботами и праздниками
и оскверняли святилище и святых,
чтобы строили жертвенники, храмы и капища идольские, и приносили в жертву свиные мяса и скотов нечистых,
и оставляли сыновей своих необрезанными, и оскверняли души их всякою нечистотою и мерзостью,
для того, чтобы забыли закон и изменили все постановления.
А если кто не сделает по слову царя, да будет предан смерти.
Согласно этому писал он всему царству своему и поставил надзирателей над всем народом, и повелел городам Иудейским приносить жертвы во всяком городе.
И собрались к ним многие из народа, все, которые оставили закон, – и совершили зло в земле;
и заставили Израиля укрываться во всяком убежище его.
В пятнадцатый день Хаслева, сто сорок пятого года, устроили на жертвеннике мерзость запустения, и в городах Иудейских вокруг построили жертвенники,
и перед дверями домов и на улицах совершали курения,
и книги закона, какие находили, разрывали и сожигали огнем;
у кого находили книгу завета и кто держался закона, того, по повелению царя, предавали смерти.
С таким насилием поступали они с Израильтянами, приходившими каждый месяц в города.
И в двадцать пятый день месяца, принося жертвы на жертвеннике, который был над алтарем,
они, по данному повелению, убивали жен, обрезавших детей своих,
а младенцев вешали за шеи их, домы их расхищали и совершавших над ними обрезание убивали.
Но многие в Израиле остались твердыми и укрепились, чтобы не есть нечистого,
и предпочли умереть, чтобы не оскверниться пищею и не поругать святаго завета, – и умирали.
И был весьма великий гнев над Израилем.
И҆ бы́сть, є҆гда̀ поража́ше а҆леѯа́ндръ македо́нскїй сы́нъ фїлі́ппа, и҆́же и҆зы́де ѿ землѝ хеттїи́мъ, поразѝ и҆ да́рїа царѧ̀ пе́рсскаго и҆ ми́дскаго, и҆ воцари́сѧ вмѣ́стѡ є҆гѡ̀ пе́рвый во є҆лла́дѣ,
и҆ соста́ви бра̑ни мнѡ́ги, и҆ ѡ҆держа̀ твєрды́ни мнѡ́ги, и҆ ᲂу҆бѝ цари̑ зє́мскїѧ,
и҆ про́йде да́же до кра́євъ землѝ, и҆ взѧ̀ коры̑сти мно́гихъ ꙗ҆зы́кѡвъ. и҆ ᲂу҆молчѐ землѧ̀ пред̾ ни́мъ. и҆ возвы́сисѧ, и҆ вознесе́сѧ се́рдце є҆гѡ̀.
И҆ собра̀ си́лꙋ крѣ́пкꙋ ѕѣлѡ̀, и҆ нача́льствова над̾ страна́ми и҆ ꙗ҆зы̑ки и҆ мꙋчи́тельми, и҆ бы́ша є҆мꙋ̀ въ да́нники.
И҆ по си́хъ падѐ на ло́же и҆ позна̀, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆мира́етъ:
и҆ созва̀ ѻ҆́троки своѧ̑ благорѡ́дныѧ, и҆̀же съ ни́мъ бѧ́хꙋ совоспита́ни ѿ ю҆́ности є҆гѡ̀, и҆ раздѣлѝ и҆̀мъ ца́рство своѐ є҆щѐ жи́въ сы́й.
И҆ ца́рствова а҆леѯа́ндръ лѣ́тъ двана́десѧть и҆ ᲂу҆́мре.
И҆ ѡ҆блада́ша ѻ҆́троцы є҆гѡ̀ кі́йждо въ мѣ́стѣ свое́мъ.
И҆ возложи́ша всѝ дїади̑мы по сме́рти є҆гѡ̀, и҆ сы́нове и҆́хъ по ни́хъ лѣ̑та мнѡ́га, и҆ ᲂу҆мно́жиша ѕла̑ѧ на землѝ.
И҆ и҆зы́де ѿ ни́хъ ко́рень грѣха̀ а҆нтїо́хъ є҆пїфа́нъ, сы́нъ а҆нтїо́ха царѧ̀, и҆́же бѣ̀ зало́гомъ въ ри́мѣ: и҆ ца́рствова въ лѣ́тѣ сто̀ три́десѧть седмѣ́мъ ца́рства є҆́ллинскагѡ.
Во дне́хъ тѣ́хъ и҆зыдо́ша ѿ і҆и҃лѧ сы́нове беззако́ннїи и҆ наꙋсти́ша мно́гихъ глаго́люще: по́йдемъ и҆ завѣща́емъ завѣ́тъ съ ꙗ҆зы̑ки, и҆̀же ѡ҆́крестъ на́съ, ꙗ҆́кѡ ѿне́лѣже ѿлꙋчи́хомсѧ ѿ ни́хъ, ѡ҆брѣто́ша на́съ мнѡ́га ѕла̑ѧ.
И҆ благоꙋви́дѣсѧ сло́во во ѻ҆́чїю и҆́хъ:
и҆ пред̾избра́шасѧ нѣ́цыи ѿ люді́й и҆ и҆до́ша ко царю̀: и҆ дадѐ и҆̀мъ вла́сть твори́ти ѡ҆правда̑нїѧ ꙗ҆зы́чєскаѧ.
И҆ созда́ша (себѣ̀) ᲂу҆чи́лище во і҆ерⷭ҇ли́мѣ по зако́нѡмъ ꙗ҆зы́чєскимъ.
И҆ сотвори́ша себѣ̀ неѡбрѣ́занїе, и҆ ѿстꙋпи́ша ѿ завѣ́та ст҃а́гѡ, и҆ сопрѧго́шасѧ ꙗ҆зы́кѡмъ, и҆ прода́шасѧ є҆́же твори́ти лꙋка́вое.
И҆ ᲂу҆гото́васѧ ца́рство пред̾ а҆нтїо́хомъ: и҆ ᲂу҆мы́сли ца́рствовати во є҆гѵ́птѣ, ꙗ҆́кѡ да ца́рствꙋетъ над̾ двѣма̀ ца́рствома.
И҆ вни́де во є҆гѵ́петъ въ наро́дѣ тѧ́жцѣ, на колесни́цахъ и҆ на сло́нѣхъ, и҆ на вса́дникахъ и҆ на корабле́хъ мно́гихъ.
И҆ соста́ви бра́нь на птоломе́а царѧ̀ є҆гѵ́петскаго: и҆ ᲂу҆боѧ́сѧ птоломе́й ѿ лица̀ є҆гѡ̀ и҆ побѣжѐ, и҆ падо́ша ꙗ҆́звени мно́зи.
И҆ взѧ́ша гра́ды твє́рды въ землѝ є҆гѵ́петстѣй: и҆ взѧ̀ кѡры́сти землѝ є҆гѵ́петскїѧ.
И҆ ѡ҆брати́сѧ а҆нтїо́хъ, повнегда̀ поразѝ є҆гѵ́пта во сто̀ четы́редесѧть тре́тїе лѣ́то: и҆ взы́де на і҆и҃лѧ и҆ на і҆ерⷭ҇ли́мъ въ наро́дѣ тѧ́жцѣ,
и҆ вни́де во свѧти́лище съ горды́нею, и҆ взѧ̀ ѻ҆лта́рь златы́й и҆ свѣти́льникъ свѣ́щный и҆ всѧ̑ сосꙋ́ды є҆гѡ̀,
и҆ трапе́зꙋ предложе́нїѧ и҆ возлїѧ́льники, и҆ фїа́лы и҆ кади̑льницы златы̑ѧ, и҆ катапета́смꙋ и҆ вѣнцы̀ и҆ ᲂу҆краше́нїе злато́е, є҆́же на лицы̀ це́ркви (бѧ́ше), и҆ сокрꙋшѝ всѧ̑:
и҆ взѧ̀ сребро̀ и҆ зла́то и҆ сосꙋ́ды вожделѣ̑нныѧ: и҆ взѧ̀ сокрѡ́вища та̑йнаѧ, и҆̀хже ѡ҆брѣ́те.
И҆ взе́мъ всѧ̑ ѿи́де въ зе́млю свою̀, и҆ сотворѝ ᲂу҆бі́йство, и҆ глаго́ла въ го́рдости вели́цѣй.
И҆ бы́сть пла́чь вели́къ во і҆и҃ли на всѧ́цѣмъ мѣ́стѣ и҆́хъ.
И҆ возстена́ша нача̑льницы и҆ старѣ̑йшины, дѣ̑вы и҆ ю҆́нѡши и҆знемого́ша, и҆ красота̀ же́нскаѧ и҆змѣни́сѧ.
Всѧ́къ жени́хъ прїѧ̀ пла́чь, и҆ сѣдѧ́щаѧ на ѻ҆дрѣ̀ бра́чнѣ бы́сть въ печа́ли.
И҆ потрѧсе́сѧ землѧ̀ на ѡ҆бита́ющихъ на не́й, и҆ ве́сь до́мъ і҆а́кѡвль ѡ҆блече́сѧ стꙋдо́мъ.
И҆ по двою̀ лѣ̑тꙋ дні́й посла̀ ца́рь нача́льника да́немъ во гра́ды і҆ꙋ̑дины. и҆ прїи́де во і҆ерⷭ҇ли́мъ съ наро́домъ вели́кимъ
и҆ глаго́ла къ ни̑мъ словеса̀ ми̑рнаѧ во льстѝ. и҆ вѣ́роваша є҆мꙋ̀. и҆ нападѐ на гра́дъ внеза́пꙋ и҆ поразѝ є҆го̀ ꙗ҆́звою вели́кою и҆ погꙋбѝ лю́ди мнѡ́ги ѿ і҆и҃лѧ:
и҆ взѧ̀ кѡры́сти гра́да и҆ сожжѐ є҆го̀ ѻ҆гне́мъ, и҆ разорѝ до́мы є҆гѡ̀ и҆ стѣ́ны є҆гѡ̀ ѡ҆́крестъ:
и҆ плѣни́ша же́нъ и҆ ча̑дъ, и҆ скоты̀ раздѣли́ша,
и҆ ѡ҆гради́ша гра́дъ даві́довъ стѣно́ю вели́кою и҆ крѣ́пкою и҆ ба́шнѧми крѣ́пкими, и҆ бы́сть и҆̀мъ въ крѣ́пость:
и҆ посади́ша та́мѡ люді́й грѣ́шникѡвъ, мꙋже́й беззако́нныхъ, и҆ возмого́ша въ не́й:
и҆ положи́ша ѻ҆рꙋ̑жїѧ и҆ бра̑шна, и҆ собира́хꙋ кѡры́сти і҆ерⷭ҇ли̑мскїѧ, и҆ полага́хꙋ та́мѡ: и҆ бы́ша въ сѣ́ть вели́кꙋ,
и҆ бы́сть въ лови́тельство ст҃ы́ни и҆ въ дїа́вола лꙋка́ваго і҆и҃лю вы́нꙋ.
И҆ пролїѧ́ша кро́вь непови́ннꙋю ѡ҆́крестъ свѧти́лища и҆ ѡ҆скверни́ша ст҃ы́ню.
И҆ бѣжа́ша ѡ҆бита́ющїи во і҆ерⷭ҇ли́мѣ и҆́хъ ра́ди, и҆ бы́сть ѡ҆бита́нїе чꙋжди̑мъ: и҆ бы́сть чꙋ́ждо сѣ́мени рожде́нїѧ своегѡ̀, и҆ ча̑да є҆гѡ̀ ѡ҆ста́виша є҆го̀.
Ст҃ы́нѧ є҆гѡ̀ разоре́на ꙗ҆́кѡ пꙋсты́нѧ, пра́здницы є҆гѡ̀ ѡ҆браще́ни сꙋ́ть во пла́чь, сꙋббѡ̑ты є҆гѡ̀ въ поноше́нїе, че́сть є҆гѡ̀ во ᲂу҆ничиже́нїе:
по сла́вѣ є҆гѡ̀ ᲂу҆мно́жисѧ безче́стїе є҆гѡ̀, и҆ высота̀ є҆гѡ̀ ѡ҆браще́на бы́сть во пла́чь.
И҆ писа̀ ца́рь а҆нтїо́хъ всемꙋ̀ ца́рствꙋ своемꙋ̀, да бꙋ́дꙋтъ всѝ лю́дїе є҆ди́но,
и҆ ѡ҆ста́витъ кі́йждо зако́нъ сво́й. и҆ соизво́лиша всѝ ꙗ҆зы́цы по сло́вꙋ царѧ̀ (а҆нтїо́ха).
И҆ мно́зи ѿ і҆и҃лѧ и҆зво́лиша слꙋже́нїю є҆гѡ̀ и҆ пожро́ша і҆́дѡлѡмъ и҆ ѡ҆скверни́ша сꙋббѡ́тꙋ.
И҆ посла̀ ца́рь кни̑ги рꙋко́ю вѣ́стникѡвъ во і҆ерⷭ҇ли́мъ и҆ во гра́ды і҆ꙋ̑дины, да по́йдꙋтъ в̾слѣ́дъ зако́нѡвъ чꙋжди́хъ землѝ
и҆ возбранѧ́тъ всесожжє́нїѧ и҆ же́ртвꙋ и҆ возлїѧ́нїе ѿ ст҃ы́ни, и҆ ѡ҆мерзѧ́тъ сꙋббѡ̑ты и҆ пра́здники,
и҆ ѡ҆сквернѧ́тъ ст҃ы́ню и҆ ст҃ы́хъ,
и҆ сози́ждꙋтъ трє́бища и҆ ка̑пища и҆ кꙋмі̑рницы, и҆ да жрꙋ́тъ мѧса̀ свина̑ѧ и҆ скоты̀ ѻ҆́бщыѧ:
и҆ да ѡ҆ста́вѧтъ сы́ны своѧ̑ неѡбрѣ̑заны, є҆́же ѡ҆скверни́ти дꙋ́шы и҆́хъ во всѧ́цѣй нечистотѣ̀ и҆ ѡ҆скверне́нїи,
ꙗ҆́кѡ да забꙋ́дꙋтъ зако́нъ и҆ и҆змѣнѧ́тъ всѧ̑ ѡ҆правда̑нїѧ (бж҃їѧ).
И҆ и҆́же а҆́ще не сотвори́тъ по глаго́лꙋ царе́вꙋ, да ᲂу҆́мретъ.
По всѣ̑мъ словесє́мъ си̑мъ написа̀ всемꙋ̀ ца́рствꙋ своемꙋ̀ и҆ приста́ви надзира́тєли над̾ всѣ́ми людьмѝ: и҆ повелѣ̀ градѡ́мъ і҆ꙋ̑динымъ жре́ти во всѧ́цѣмъ гра́дѣ.
И҆ собра́шасѧ мно́зи ѿ люді́й къ ни̑мъ, всѧ́къ ѡ҆ста́вивый зако́нъ гдⷭ҇ень: и҆ сотвори́ша лꙋка̑ваѧ на землѝ
и҆ положи́ша і҆и҃лѧ въ та́йныхъ во всѧ́цѣмъ ᲂу҆бѣ́жищи и҆́хъ.
И҆ въ пѧтыйна́десѧть де́нь мцⷭ҇а хасле́ѵа, въ лѣ́то сто̀ четы́редесѧть пѧ́тое созда́ша ме́рзость запꙋстѣ́нїѧ на ѻ҆лтарѝ (бж҃їи), и҆ во градѣ́хъ і҆ꙋ́диныхъ ѡ҆́крестъ созда́ша трє́бища.
И҆ пред̾ две́рьми домѡ́въ и҆ на сто́гнахъ кадѧ́хꙋ,
и҆ кни̑ги зако́на (бж҃їѧ), и҆̀хже ѡ҆брѣто́ша, сожго́ша ѻ҆гне́мъ, раздира́юще (и҆̀хъ).
И҆ и҆дѣ́же ѡ҆брѣта́шесѧ ᲂу҆ когѡ̀ кни́га завѣ́та гдⷭ҇нѧ, и҆ а҆́ще кто̀ соизволѧ́ше зако́нꙋ гдⷭ҇ню, по повелѣ́нїю царе́вꙋ закала́хꙋ є҆го̀.
Въ си́лѣ свое́й творѧ́хꙋ си́це лю́демъ і҆и҃лєвымъ, ѡ҆брѣта́ющымсѧ во всѧ́цѣмъ мцⷭ҇ѣ и҆ мцⷭ҇ѣ во градѣ́хъ.
И҆ въ два́десѧть пѧ́тый де́нь мцⷭ҇а жрѧ́хꙋ въ ка́пищи, є҆́же бѣ̀ на ѻ҆лтарѝ.
И҆ же́нъ ѡ҆брѣ́завшихъ ча̑да своѧ̑ закала́ша по повелѣ́нїю (царе́вꙋ),
и҆ ѡ҆бѣ́шахꙋ дѣ̑тища за ші̑и и҆́хъ, до́мы и҆́хъ расхища́хꙋ, и҆ ѡ҆брѣ́завшихъ ѧ҆̀ ᲂу҆мерщвлѧ́хꙋ.
И҆ мно́зи ѿ люді́й і҆и҃левыхъ ᲂу҆держа́шасѧ и҆ ᲂу҆тверди́шасѧ въ себѣ̀, є҆́же не ꙗ҆́сти скве́рныхъ,
и҆ и҆збра́ша па́че ᲂу҆мре́ти, не́же ѡ҆скверни́тисѧ бра́шны, и҆ не хотѣ́ша престꙋпи́ти зако́на бж҃їѧ ст҃а́гѡ: и҆ закла́ни бы́ша.
И҆ бы́сть гнѣ́въ ве́лїй на і҆и҃лѧ ѕѣлѡ̀.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха