Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Маккавейская

 
 •  
 • 10:1
 • 10:2
 • 10:3
 • 10:4
 • 10:5
 • 10:6
 • 10:7
 • 10:8
 • 10:9
 • 10:10
 • 10:11
 • 10:12
 • 10:13
 • 10:14
 • 10:15
 • 10:16
 • 10:17
 • 10:18
 • 10:19
 • 10:20
 • 10:21
 • 10:22
 • 10:23
 • 10:24
 • 10:25
 • 10:26
 • 10:27
 • 10:28
 • 10:29
 • 10:31
 • 10:32
 • 10:33
 • 10:34
 • 10:35
 • 10:36
 • 10:37
 • 10:38
 • 10:39
 • 10:40
 • 10:41
 • 10:42
 • 10:43
 • 10:44
 • 10:45
 • 10:46
 • 10:47
 • 10:48
 • 10:49
 • 10:50
 • 10:51
 • 10:52
 • 10:53
 • 10:54
 • 10:55
 • 10:56
 • 10:57
 • 10:58
 • 10:59
 • 10:60
 • 10:61
 • 10:62
 • 10:63
 • 10:64
 • 10:65
 • 10:66
 • 10:67
 • 10:68
 • 10:69
 • 10:70
 • 10:71
 • 10:72
 • 10:73
 • 10:74
 • 10:75
 • 10:76
 • 10:77
 • 10:78
 • 10:79
 • 10:80
 • 10:81
 • 10:82
 • 10:83
 • 10:84
 • 10:85
 • 10:86
 • 10:87
 • 10:88
 • 10:89
 •  
 •  
 • 11:1
 • 11:2
 • 11:3
 • || 11:4 см. тж. 1Мак.10:84
 • 11:5
 • 11:6
 • 11:7
 • 11:8
 • 11:9
 • 11:10
 • 11:11
 • 11:12
 • 11:13
 • 11:14
 • 11:15
 • 11:16
 • 11:17
 • 11:18
 • 11:19
 • 11:20
 • 11:21
 • 11:22
 • 11:23
 • 11:24
 • 11:25
 • 11:26
 • 11:27
 • 11:28
 • 11:29
 • 11:30
 • 11:31
 • 11:32
 • 11:33

 • 11:34
 • || 11:35 см. тж. 1Мак.10:29
 • 11:36
 • 11:37
 • 11:38
 • 11:39
 • 11:40
 • 11:41
 • 11:42
 • 11:43
 • 11:44
 • 11:45
 • 11:46
 • 11:47
 • 11:48
 • 11:49
 • 11:50
 • 11:51
 • 11:52
 • 11:53
 • 11:54
 • 11:55
 • 11:56
 • 11:57
 • 11:58
 • 11:59
 • 11:60
 • 11:61
 • 11:62
 • 11:63
 • 11:64
 • 11:65
 • 11:66
 • 11:67
 • 11:68
 • 11:69
 • 11:70
 • 11:71
 • 11:72
 • 11:73
 • 11:74
 •  
 • И въ лѣ́то сто́ шестьдеся́тое взы́де Алекса́ндръ сы́нъ Антiо́ховъ епифа́нъ и одержа́ Птолемаи́ду: и прiя́ша его́, и ца́р­ст­вова та́мо.
 • И слы́ша дими́трiй ца́рь, и собра́ во́евъ мно́го зѣло́, и изы́де проти́ву ему́ на бра́нь.
 • И посла́ дими́трiй ко Ионаѳа́ну еписто́лiи словесы́ ми́рными, велича́я его́.
 • Рече́ бо: предвари́мъ сотвори́ти ми́ръ съ ни́мъ, пре́жде не́же сотвори́тъ со Алекса́ндромъ проти́ву на́съ:
 • воспомя́нетъ бо вся́ зла́я, я́же сотвори́хомъ на него́ и на бра́тiю его́ и на язы́къ его́.
 • И даде́ ему́ вла́сть собира́ти во́ины и уготовля́ти ору́жiя, и бы́ти ему́ дру́гомъ его́, и зало́гъ, и́же бѣ́ въ краегра́дiи, повелѣ́ от­да́ти ему́.
 • И прiи́де Ионаѳа́нъ во Иерусали́мъ и прочте́ еписто́лiи во услы́шанiе всѣ́мъ лю́демъ и и́же от­ краегра́дiя.
 • И устраши́шася стра́хомъ ве́лiимъ, егда́ услы́шаша, я́ко даде́ ему́ ца́рь вла́сть собира́ти во́ины.
 • И преда́ша и́же от­ краегра́дiя Ионаѳа́ну зало́гъ, и от­даде́ и́хъ роди́телемъ и́хъ.
 • И обита́ Ионаѳа́нъ во Иерусали́мѣ, и нача́ созида́ти и обновля́ти гра́дъ,
 • и рече́ ко творя́щымъ дѣла́ созида́ти стѣ́ны и го́ру Сiо́нъ о́крестъ от­ ка́менiй четверо­уго́лныхъ ко утвержде́нiю, и сотвори́ша си́це.
 • И побѣго́ша иноплеме́н­ницы, и́же бя́ху въ тверды́нехъ, я́же созда́ вакхи́дъ:
 • и оста́ви кі́йждо мѣ́сто свое́ и отъи́де въ зе́млю свою́.
 • Оба́че въ веѳсу́рѣ оста́шася нѣ́цыи от­ оста́вльшихъ зако́нъ и за́повѣди [Бо́жiя]: бѣ́ бо и́мъ убѣ́жище.
 • И слы́ша Алекса́ндръ ца́рь обѣща́нiя, ели́ка посла́ дими́трiй Ионаѳа́ну, и повѣ́даша ему́ бра́ни и му́же­ст­ва, я́же сотвори́ то́й и бра́тiя его́, и труды́, я́же имѣ́ху.
 • И рече́: еда́ обря́щемъ ко́­его му́жа такова́? и ны́нѣ сотвори́мъ его́ въ дру́га и спобо́рника на́­шего.
 • И написа́ еписто́лiи и посла́ ему́ по словесе́мъ си́мъ, глаго́ля:
 • ца́рь Алекса́ндръ бра́ту Ионаѳа́ну ра́доватися:
 • слы́шахомъ о тебѣ́, я́ко му́жъ си́ленъ еси́ крѣ́постiю и уго́денъ еси́ бы́ти на́мъ дру́гъ:
 • и ны́нѣ поста́вихомъ тя́ дне́сь архiере́а язы́ка тво­его́, и е́же дру́гомъ царе́вымъ нарица́тися [и посла́ ему́ порфи́ру и вѣне́цъ зла́тъ], и му́др­ст­вовати та́яжде съ на́ми и снабдѣва́ти дру́жбу къ на́мъ.
 • И облече́ся Ионаѳа́нъ во святу́ю ри́зу седма́го ме́сяца лѣ́та сто́ шестьдеся́таго, въ де́нь пра́здника сѣнопотче́нiя, и собра́ си́лы и угото́ва ору́жiя мно́га.
 • И слы́ша дими́трiй словеса́ сiя́, и опеча́лися зѣло́, и рече́:
 • что́ сiе́ сотвори́хомъ, я́ко предвари́ на́съ Алекса́ндръ соста́вити дру́жбу со иуде́и во утвержде́нiе?
 • напишу́ и а́зъ и́мъ словеса́ проси́телная и воз­выше́нiя и да́ры, я́ко да бу́дутъ со мно́ю въ по́мощь.
 • И написа́ и́мъ по словесе́мъ си́мъ: ца́рь дими́трiй язы́ку Иуде́йскому ра́доватися:
 • поне́же сохрани́сте завѣ́ты къ на́мъ и пребыва́сте въ дру́жбѣ на́­шей и не при­­ступи́сте ко враго́мъ на́шымъ, слы́шахомъ и ра́довахомся:
 • и ны́нѣ пребыва́йте еще́ сохрани́ти къ на́мъ вѣ́ру, и воз­дади́мъ ва́мъ блага́я, и́хже ра́ди творите́ съ на́ми,
 • и оста́вимъ ва́мъ да́ни мно́ги, и дади́мъ ва́мъ да́ры:
 • и ны́нѣ свобо́дныхъ творю́ ва́съ и оставля́ю всѣ́мъ Иуде́омъ да́ни и цѣ́ну от­ со́ли и от­ вѣнце́въ:
 • и е́же вмѣ́сто трети́ны сѣ́мене и вмѣ́сто полови́ны плода́ древе́снаго надлежа́щаго ми́ взя́ти, оставля́ю от­ дне́сь и пото́мъ, е́же не взима́ти от­ земли́ Иу́дины и от­ трiе́хъ стра́нъ при­­лежа́щихъ е́й, от­ самарі́и и Галиле́и, и от­ дне́шняго дне́ и въ вѣ́чное вре́мя:
 • и Иерусали́мъ да бу́детъ свя́тъ и свобо́денъ со предѣ́лы сво­и́ми, и десяти́ны и да́ни:
 • оставля́ю и вла́сть краегра́дiя е́же во Иерусали́мѣ, и даю́ архiере́ю, да поста́витъ въ не́мъ му́жы, и́хже а́ще избере́тъ са́мъ, храни́ти его́:
 • и вся́ку ду́шу Иуде́йскую, я́же плѣне́на е́сть от­ земли́ Иу́дины, во все́мъ ца́р­ст­вѣ мо­е́мъ оставля́ю свобо́дну ту́не, и вси́ да оста́вят­ся от­ да́ней и ското́въ сво­и́хъ:
 • и вси́ пра́здницы и суббо́ты и новоме́сячiя и дні́е вчине́н­нiи, и три́ дни́ пре́жде пра́здника и три́ дни́ по пра́здницѣ, да бу́дутъ вси́ дні́е свобо́ды и оставле́нiя всѣ́мъ Иуде́омъсу́щымъ во ца́р­ст­вiи мо­е́мъ:
 • и никто́ имѣ́ти бу́детъ вла́сти дѣ́лати и стужа́ти кому́ от­ ни́хъ о вся́цѣй ве́щи:
 • и да напи́шут­ся от­ иуде́й въ во́ины ца́рскiя до три́десяти ты́сящъ муже́й, и да даду́т­ся и́мъ обро́цы, я́коже подоба́етъ всѣ́мъ во́емъ ца́рскимъ:
 • и да поста́вят­ся от­ ни́хъ въ тверды́нехъ ца́рскихъ ве́лiихъ, и от­ си́хъ поста́вят­ся на потре́бы ца́р­ст­ва су́щыя въ вѣ́рность: и су́щiи надъ ни́ми и нача́лницы да бу́дутъ от­ ни́хъ, и да хо́дятъ въ зако́нѣхъ сво­и́хъ, я́коже повелѣ́ ца́рь въ земли́ Иу́динѣ:
 • и три́ предѣ́лы, при­­лежа́щiи Иуде́и от­ страны́ самарі́йскiя, да при­­ложа́т­ся ко Иуде́и, да вмѣня́т­ся бы́ти подъ еди́нымъ, е́же не послу́шати ины́я вла́сти, но то́кмо архiере́а:
 • Птолемаи́ду и предѣ́лы ея́ да́хъ въ да́ръ святы́мъ, су́щымъ во Иерусали́мѣ, на при­­ли́чное иждиве́нiе святы́мъ,
 • и а́зъ да́мъ на ко́­еждо лѣ́то пять­на́­де­сять ты́сящъ Си́кль сребра́ от­ сокро́вищъ ца́рскихъ от­ мѣ́стъ при­­лежа́щихъ:
 • и вся́кое изли́шнее, е́же не воз­да́ша от­ потре́бъ, я́коже въ пе́рвыхъ лѣ́тѣхъ, от­ны́нѣ даду́тъ въ дѣла́ хра́му:
 • и свы́ше си́хъ пя́ть ты́сящъ си́клей сребра́, и́хже взима́ху от­ потре́бъ святи́лища, я́коже въ пре́жнихъ лѣ́тѣхъ от­ собра́нiя на вся́кое лѣ́то, и сiя́ оставля́ют­ся, поне́же надлежа́тъ сiя́ жерце́мъ служа́щымъ:
 • и ели́цы а́ще при­­бѣ́гнутъ къ це́ркви су́щей во Иерусали́мѣхъ и во всѣ́хъ предѣ́лѣхъ его́, одолже́ни су́ще ца́рскими и вся́кою ве́щiю, да от­рѣша́ют­ся, и вся́ ели́ка су́ть и́мъ во ца́р­ст­вiи мо­е́мъ:
 • и созида́ти и обновля́ти дѣла́ святы́хъ, и иждиве́нiе да́ст­ся от­ сокро́вища ца́рскаго:
 • и е́же созида́ти стѣ́ны Иерусали́ма и утверди́ти о́крестъ, и иждиве́нiе да́ст­ся от­ собра́нiя ца́рска, и е́же созда́ти стѣ́ны во Иуде́и.
 • Егда́ же услы́ша Ионаѳа́нъ и лю́дiе словеса́ сiя́, не вѣ́роваша и́мъ, ниже́ прiя́ша, я́ко помяну́ша зло́бу ве́лiю, ю́же сотвори́ во Изра́или, и оскорби́ и́хъ зѣло́.
 • И благоволи́ша о Алекса́ндрѣ, я́ко се́й бы́сть и́мъ нача́лникъ слове́съ ми́рныхъ, и споборя́ху ему́ во вся́ дни́.
 • И собра́ ца́рь Алекса́ндръ си́лу ве́лiю и ополчи́ся проти́ву дими́трiа.
 • И сотвори́ша бра́нь два́ царя́, и побѣже́ по́лкъ дими́трiевъ, и гна́ его́ Алекса́ндръ и укрѣпи́ся на ни́хъ.
 • И превоз­мо́же бра́нь зѣло́, до́ндеже за́йде со́лнце, и паде́ дими́трiй въ де́нь о́нъ.
 • И посла́ Алекса́ндръ ко Птоломе́ю царю́ Еги́петскому послы́ по словесе́мъ си́мъ, рекі́й:
 • поне́же воз­врати́хся въ зе́млю ца́р­ст­ва мо­его́, и сѣдо́хъ на престо́лѣ оте́цъ мо­и́хъ, и одержа́хъ нача́л­ст­во, и сокруши́хъ дими́трiа, и воз­облада́хъ страно́ю на́­шею,
 • и соста́вихъ проти́ву его́ ра́ть, и сокруши́ся то́й и ополче́нiе его́ от­ на́съ, и сѣдо́хомъ на престо́лѣ ца́р­ст­ва его́:
 • и ны́нѣ соста́вимъ между́ на́ми дру́жбу, и ны́нѣ да́ждь мнѣ́ дще́рь твою́ въ жену́, и бу́ду зя́ть тво́й, и да́мъ тебѣ́ да́ры, и е́й досто́йная тебе́.
 • И от­вѣща́ ца́рь Птоломе́й глаго́ля: бла́гъ де́нь, въ о́ньже воз­врати́л­ся еси́ въ зе́млю оте́цъ тво­и́хъ и сѣ́лъ еси́ на престо́лѣ ца́р­ст­ва и́хъ:
 • и ны́нѣ сотворю́ ти́, я́же писа́лъ еси́: но сря́щися во Птолемаи́дѣ, я́ко да ви́димъ дру́гъ дру́га, и бу́деши ми́ зя́ть, я́коже ре́клъ еси́.
 • И изы́де Птоломе́й от­ Еги́пта са́мъ и клеопа́тра дщи́ его́, и внидо́ша во Птолемаи́ду лѣ́та сто́ шестьдеся́тъ втора́го.
 • И срѣ́те его́ Алекса́ндръ ца́рь: и даде́ ему́ клеопа́тру дще́рь свою́ и сотвори́ бра́къ ея́ во Птолемаи́дѣ, я́коже ца́рiе во сла́вѣ вели́цѣй.
 • И написа́ Алекса́ндръ ца́рь Ионаѳа́ну прiити́ во срѣ́тенiе ему́.
 • И и́де со сла́вою во Птолемаи́ду и срѣ́те о́ба царя́: и даде́ и́ма сребро́ и зла́то и друго́мъ и́хъ, и да́ры мно́ги, и обрѣ́те благода́ть предъ ни́ма.
 • И собра́шася на́нь му́жiе губи́теле от­ Изра́иля, му́жiе беззако́н­нiи клевета́ти на́нь. и не вня́тъ и́мъ ца́рь.
 • И повелѣ́ ца́рь совлещи́ Ионаѳа́на съ ри́зъ его́ и облещи́ его́ въ порфи́ру. и сотвори́ша та́ко.
 • И посади́ его́ ца́рь съ собо́ю и рече́ нача́лникомъ сво­и́мъ: изыди́те съ ни́мъ на среду́ гра́да и проповѣ́дите ни еди́ному клевета́ти на́нь ни о еди́нѣй ве́щи, и ни еди́нъ ему́ да стужи́тъ о вся́цѣмъ глаго́лѣ.
 • И бы́сть егда́ уви́дѣша клеветницы́ сла́ву его́, я́коже проповѣ́даша, и облече́на его́ порфи́рою, и бѣжа́ша вси́.
 • И просла́ви его́ ца́рь, и написа́ его́ въ пе́рвыхъ друзѣ́хъ, и поста́ви его́ во­ево́ду и уча́ст­ника нача́л­ст­ва.
 • И воз­врати́ся Ионаѳа́нъ во Иерусали́мъ съ ми́ромъ и весе́лiемъ.
 • И въ лѣ́то сто́ шестьдеся́тъ пя́тое прiи́де дими́трiй сы́нъ дими́трiевъ от­ кри́та въ зе́млю оте́цъ сво­и́хъ.
 • И слы́ша Алекса́ндръ ца́рь, и опеча́лися зѣло́, и воз­врати́ся во Антiохі́ю.
 • И поста́ви дими́трiй аполло́нiа су́щаго от­ килисирі́и: и собра́ си́лу ве́лiю, и ополчи́ся во Иамні́и, и посла́ ко Ионаѳа́ну архiере́ю, глаго́ля:
 • ты́ ли еди́нъ воз­но́сишися на ны́, а́зъ же бы́хъ въ посмѣ́хъ и въ поноше́нiе тебе́ ра́ди: и чесо́ ра́ди ты́ вла́стел­ст­вуеши надъ на́ми въ гора́хъ?
 • ны́нѣ у́бо, а́ще надѣ́ешися въ си́лахъ тво­и́хъ, изы́ди къ на́мъ на по́ле и искуси́мся ту́ между́ собо́ю, я́ко со мно́ю е́сть си́ла градо́въ:
 • вопроси́ и научи́ся, кто́ е́смь? и про́чiи помога́ющiи на́мъ, и глаго́лютъ: нѣ́сть ва́мъ стоя́нiя ноги́ предъ лице́мъ на́шимъ, я́ко два́щи въ бѣ́гъ обрати́шася отцы́ тво­и́ въ земли́ и́хъ:
 • и ны́нѣ не воз­мо́жеши стерпѣ́ти ко́н­ника и си́лы таковы́я въ по́ли, идѣ́же нѣ́сть ка́мене, ни стѣны́, ни мѣ́ста къ бѣжа́нiю.
 • Егда́ же услы́ша Ионаѳа́нъ словеса́ аполло́ниева, подви́жеся мы́слiю, и избра́ де́сять ты́сящъ муже́й, и изы́де изъ Иерусали́ма, и сни́деся съ ни́мъ Си́монъ бра́тъ его́ въ по́мощь ему́.
 • И ополчи́ся на Иоппі́ю, и заступи́ша ему́ от­ гра́да, я́ко стра́жа аполло́нiева въ Иоппі́и бы́сть, и ра́товаша ю́.
 • И убоя́в­шеся от­верзо́ша и́же изъ гра́да, и облада́ Ионаѳа́нъ Иоппі́ею.
 • И слы́ша аполло́нiй, и собра́ три́ ты́сящы ко́н­никъ и си́лу ве́лiю, и и́де во азо́тъ а́ки путьше́­ст­вуя, и а́бiе изы́де на по́ле, зане́ имѣ́яше мно́же­с­т­во ко́н­никъ и надѣ́яшеся на ни́хъ.
 • И гна́ Ионаѳа́нъ вслѣ́дъ его́ во азо́тъ, и срази́шася полцы́ на ра́ть.
 • И оста́ви аполло́нiй ты́сящу ко́н­никъ созади́ и́хъ въ та́йнѣ.
 • И позна́ Ионаѳа́нъ, я́ко е́сть заса́да созади́ его́. и окружи́ша по́лкъ его́ и стрѣля́ху на лю́ди от­ у́тра да́же до ве́чера,
 • лю́дiе же стоя́ша, я́коже заповѣ́да Ионаѳа́нъ: и утруди́шася ко́ни и́хъ.
 • И при­­веде́ Си́монъ си́лу свою́ и нападе́ на по́лкъ: ко́н­ницы бо утружде́ни бя́ху, и сокруши́шася от­ него́ и побѣго́ша,
 • и ко́н­ницы расточи́шася по по́лю и бѣго́ша во азо́тъ, и внидо́ша въ Виѳдаго́нъ ка́пище его́, е́же уцѣлѣ́ти.
 • И пожже́ Ионаѳа́нъ азо́тъ и гра́ды и́же бѣ́ху о́крестъ его́, и взя́ коры́сти и́хъ и ка́пище даго́ново, и вбѣ́гшихъ въ не́ пожже́ огне́мъ.
 • И бы́сть па́дшихъ мече́мъ съ сожже́ными я́ко о́смь ты́сящъ муже́й.
 • И отъи́де от­ту́ду Ионаѳа́нъ и прiи́де во Аскало́нъ, и изыдо́ша от­ гра́да во срѣ́тенiе ему́ въ сла́вѣ вели́цѣй.
 • И воз­врати́ся Ионаѳа́нъ во Иерусали́мъ съ су́щими съ ни́мъ, иму́ще коры́сти мно́ги.
 • И бы́сть егда́ услы́ша Алекса́ндръ ца́рь словеса́ сiя́, и при­­ложи́ просла́вити Ионаѳа́на:
 • и посла́ ему́ гри́вну злату́ю я́коже обы́чай е́сть дая́ти сро́дникомъ царе́вымъ, и даде́ ему́ аккаро́нъ и вся́ предѣ́лы его́ во одержа́нiе.
 • И ца́рь Еги́петскiй собра́ си́лу мно́гу а́ки песо́къ, и́же вскра́й мо́ря, и корабли́ мно́ги: и иска́­ше облада́ти ца́р­ст­во Алекса́ндрово ле́стiю и при­­ложи́ти е́ къ ца́р­ст­ву сво­ему́.
 • И изы́де въ сирі́ю словесы́ ми́рными, и от­верза́ху ему́ и́же от­ градо́въ и срѣта́ху его́, я́ко за́повѣдь бѣ́ Алекса́ндра царя́ срѣта́ти его́, зане́ бя́ше те́сть его́.
 • Егда́ же вхожда́­ше во гра́ды, Птоломе́й поставля́ше си́лы на стра́жу въ ко́­емждо гра́дѣ.
 • Егда́ же при­­бли́жися ко азо́ту, показа́ша ему́ ка́пище даго́ново сожже́но, и азо́тъ и окре́стныя гра́ды его́ разоре́ны, и тѣлеса́ пове́ржена, и побiе́ныхъ, и́хже поби́ во бра́ни: смета́ша бо я́ въ ку́пы и́хъ при­­ пути́ его́.
 • И повѣ́даша царю́, я́же сотвори́ Ионаѳа́нъ, е́же бы воз­ненави́дѣти его́. и умолча́ ца́рь.
 • И срѣ́те Ионаѳа́нъ царя́ во Иоппі́и со сла́вою, и цѣлова́ста дру́гъ дру́га и почи́ста ту́.
 • И и́де Ионаѳа́нъ со царе́мъ да́же до рѣки́ нарица́емыя Елевѳе́ра, и воз­врати́ся во Иерусали́мъ.
 • Ца́рь же Птоломе́й огоспо́д­ст­вова гра́ды при­­мо́рскими да́же до селевкі́и при­­мо́рскiя и размышля́ше на Алекса́ндра совѣ́ты лука́вы.
 • И посла́ старѣ́йшинъ къ дими́трiю царю́, глаго́ля: прiиди́, соста́вимъ между́ на́ма завѣ́тъ, и да́мъ тебѣ́ дще́рь мою́, ю́же и́мать Алекса́ндръ, и ца́р­ст­вовати и́маши во ца́р­ст­вiи отца́ тво­его́:
 • раска́яхся бо да́въ ему́ дще́рь мою́, иска́­ше бо мя́ уби́ти.
 • И поху́ли его́ ра́ди похотѣ́нiя ца́р­ст­ва его́.
 • И отъ­я́въ дще́рь свою́, даде́ ю́ дими́трiю и от­чужди́ся от­ Алекса́ндра, и яви́ся вражда́ и́хъ.
 • И вни́де Птоломе́й во Антiохі́ю и воз­ложи́ двѣ́ дiади́мы на главу́ свою́, Асі́йскую и Еги́петскую.
 • Алекса́ндръ же ца́рь бѣ́ въ киликі́и во времена́ о́на, поне́же от­мета́хуся и́же от­ мѣ́стъ о́ныхъ.
 • И слы́ша Алекса́ндръ и прiи́де на́нь бра́нiю: и изведе́ Птоломе́й си́лу, и срѣ́те его́ руко́ю крѣ́пкою, и прогна́ его́.
 • И побѣже́ Алекса́ндръ во Араві́ю защи́титися та́мо: ца́рь же Птоломе́й воз­несе́ся.
 • И усѣ́кну завдiи́ль Арави́тинъ главу́ Алекса́ндрову и посла́ Птоломе́ю.
 • И ца́рь Птоломе́й у́мре въ тре́тiй де́нь, и су́щiи въ тверды́нехъ погибо́ша от­ су́щихъ въ тверды́нехъ.
 • И воцари́ся дими́трiй въ лѣ́то сто́ шестьдеся́тъ седмо́е.
 • Во дни́ о́ны собра́ Ионаѳа́нъ су́щихъ от­ Иуде́и, да вою́ютъ краегра́дiе, е́же во Иерусали́мѣ, и сотвори́ на о́ное миха́ны мно́ги.
 • И идо́ша нѣ́цыи ненави́дящiи язы́ка и́хъ, му́жiе беззако́н­ницы, ко царю́ дими́трiю и воз­вѣсти́ша ему́, я́ко Ионаѳа́нъ обсто­и́тъ краегра́дiе.
 • И слы́шавъ разгнѣ́вася: егда́ же слы́ша, ско́ро прiи́де во Птолемаи́ду и написа́ ко Ионаѳа́ну, да не обсто­и́тъ краегра́дiя, но да и́детъ во срѣ́тенiе ему́ тща́телно во Птолемаи́ду, е́же бесѣ́довати съ ни́мъ.
 • Егда́ же услы́ша Ионаѳа́нъ, повелѣ́ обстоя́ти, и избра́ от­ старѣ́йшинъ Изра́илевыхъ и иере́евъ, и вдаде́ся въ бѣ́д­ст­во:
 • и взя́въ зла́то и сребро́ и ри́зы и и́ны да́ры мно́ги, и́де ко царю́ во Птолемаи́ду и обрѣ́те благода́ть предъ ни́мъ.
 • И клевета́ху на него́ нѣ́цыи беззако́н­нiи от­ язы́ка [его́].
 • И сотвори́ ему́ ца́рь, я́коже сотвори́ша ему́, и́же пре́жде его́ бы́ша, и воз­вы́си его́ предъ всѣ́ми дру́ги сво­и́ми,
 • и поста́ви его́ нача́лника свяще́н­ству, и ели́ка и́на имѣ́яше пре́жде честна́я, и сотвори́ его́ въ пе́рвыхъ друзѣ́хъ бы́ти.
 • И моли́ Ионаѳа́нъ царя́ сотвори́ти Иуде́ю безда́н­ну, и три́ топа́рхiи, и самарі́ю, и обѣща́ ему́ три́ста тала́нтъ.
 • И уго́дно бы́сть царю́, и написа́ Ионаѳа́ну еписто́лiи о всѣ́хъ си́хъ, имѣ́ющыя о́бразъ сицевы́й:
 • ца́рь дими́трiй бра́ту Ионаѳа́ну ра́доватися и язы́ку Иуде́йскому:
 • списа́нiе еписто́лiи, ю́же писа́хомъ ласѳе́ну сро́днику на́­шему о ва́съ, писа́хомъ и къ ва́мъ, да вѣ́сте:
 • ца́рь дими́трiй ласѳе́ну отцу́ ра́доватися:
 • язы́ку Иуде́йску друго́мъ на́шымъ и сохраня́ющымъ я́же къ на́мъ пра́ведная суди́хомъ благосотвори́ти, ра́ди благопрiя́т­ст­ва и́хъ къ на́мъ:
 • уста́вихомъ у́бо и́мъ предѣ́лы иуде́йскiя и три́ страны́, Афере́му, ли́дду и рамаѳе́мъ, и́же при­­ложи́шася Иуде́и от­ самарі́и, и вся́ надлежа́щая къ ни́мъ, всѣ́мъ жру́щымъ во Иерусали́мѣ, вмѣ́сто ца́рскихъ, и́хже взима́­ше ца́рь от­ ни́хъ пе́рвѣе на вся́ко лѣ́то от­ жи́тъ земли́ и от­ овоще́й древе́сныхъ,
 • и и́на надлежа́щая на́мъ от­ны́нѣ десяти́нъ и да́ней надлежа́щихъ на́мъ, и со́ли точи́ла, и при­­надлежа́щихъ на́мъ вѣнце́въ,
 • вся́ ще́дро оставля́емъ и́мъ, и ничто́же от­ си́хъ отъ­и́мет­ся от­ны́нѣ и въ вѣ́чное вре́мя:
 • ны́нѣ у́бо при­­лѣжи́те сотвори́ти си́хъ списа́нiе, и да да́ст­ся Ионаѳа́ну и да положи́т­ся въ горѣ́ святѣ́й въ мѣ́стѣ че́стнѣ.
 • И ви́дѣ дими́трiй ца́рь, я́ко утиши́ся земля́ предъ ни́мъ, и ничто́ ему́ проти́вит­ся, и от­пусти́ вся́ во́и своя́ ко­его́ждо въ мѣ́сто свое́, кромѣ́ чужди́хъ си́лъ, и́хже собра́ от­ острово́въ язы́ческихъ, и враждова́ху ему́ вся́ си́лы отце́въ его́.
 • Три́фонъ же бѣ́ от­ Алекса́ндровыхъ пе́рвѣе, и ви́дѣ, я́ко вся́ си́лы ро́пщутъ на дими́трiа, и и́де ко Емалку́ю Арави́тину, и́же воспита́ Антiо́ха дѣ́тище Алекса́ндрово:
 • и при­­лѣжа́­ше ему́, я́ко да да́стъ ему́ е́, да воцари́тъ вмѣ́сто отца́ его́: и воз­вѣсти́ ему́, ели́ка сотвори́ дими́трiй, и вражду́, е́юже вражду́ютъ на́нь си́лы его́, и пребы́сть ту́ дни́ мно́ги.
 • И посла́ Ионаѳа́нъ ко дими́трiю царю́, да иждене́тъ су́щихъ во краегра́дiи изъ Иерусали́ма и и́же въ тверды́нехъ: бя́ху бо вою́юще Изра́иля.
 • И посла́ дими́трiй ко Ионаѳа́ну глаго́ля: не то́кмо сiя́ сотворю́ тебѣ́ и язы́ку тво­ему́, но и сла́вою просла́влю тя́ и язы́къ тво́й, а́ще благовре́мен­ство получу́:
 • ны́нѣ у́бо пра́во сотвори́ши, а́ще по́слеши ми́ муже́й спобора́ющихъ, я́ко от­ступи́ша вси́ во́и мо­и́.
 • И посла́ ему́ Ионаѳа́нъ три́ ты́сящы муже́й си́льныхъ крѣ́постiю во Антiохі́ю, и прiидо́ша ко царю́, и воз­весели́ся ца́рь о при­­ше́­ст­вiи и́хъ.
 • И собра́шася и́же от­ гра́да въ среди́ну гра́да сто́ два́десять ты́сящъ муже́й и совѣща́хуся уби́ти царя́.
 • И бѣжа́ ца́рь во дво́ръ, и объя́ша и́же бѣ́ху от­ гра́да пути́ гра́дскiя, и нача́ша би́тися.
 • И при­­зва́ ца́рь Иудео́въ на по́мощь, и собра́шася вси́ вку́пѣ къ нему́: и расточи́шася вси́ по гра́ду,
 • и уби́ша во гра́дѣ въ то́й де́нь сто́ ты́сящъ муже́й, и сожго́ша гра́дъ, и взя́ша коры́сти мно́ги во о́нъ де́нь и изба́виша царя́.
 • И ви́дѣша и́же бя́ху от­ гра́да, я́ко одержа́ша Иуде́е гра́дъ, я́коже хотѣ́ша, и изнемого́ша мы́сльми сво­и́ми, и возопи́ша ко царю́ съ моле́нiемъ, глаго́люще:
 • да́ждь на́мъ десни́цу, и да преста́нутъ Иуде́е ра́товати на́съ и гра́дъ.
 • И поверго́ша ору́жiя своя́ и сотвори́ша ми́ръ. И просла́вишася Иуде́е предъ царе́мъ и предъ всѣ́ми и́же во ца́р­ст­вiи его́, и воз­врати́шася во Иерусали́мъ имѣ́юще коры́сти мно́ги.
 • И сѣ́де дими́трiй ца́рь на престо́лѣ ца́р­ст­ва сво­его́, и упоко́ися земля́ предъ ни́мъ.
 • И солга́ вся́ ели́ка рече́, и от­чужди́ся Ионаѳа́на, и не воз­даде́ ему́ по благотворе́ниемъ, я́же воз­даде́ ему́, и оскорби́ его́ зѣло́.
 • По си́хъ же воз­врати́ся три́фонъ и Антiо́хъ съ ни́мъ о́трочищь ю́ный: и воцари́ся и воз­ложи́ дiади́му.
 • И собра́шася къ нему́ вси́ во́и, и́хже расточи́ дими́трiй, и ра́товаша проти́ву его́, и побѣже́ и побѣжде́нъ бы́сть.
 • И взя́ три́фонъ звѣ́ри и одержа́ Антiохі́ю.
 • И писа́ Антiо́хъ ю́ный Ионаѳа́ну, глаго́ля: уставля́ю тебѣ́ архiере́й­ст­во и поставля́ю тебе́ надъ четы́рми страна́ми, и бу́деши въ друзѣ́хъ ца́рскихъ.
 • И посла́ ему́ сосу́ды златы́я и служе́нiе, и даде́ ему́ вла́сть пи́ти изъ зла́та и бы́ти въ порфи́рѣ и имѣ́ти гри́вну зла́ту.
 • И Си́мона бра́та его́ поста́ви во­ево́дою от­ страны́ ти́ра да́же до предѣ́лъ Еги́пта.
 • И изы́де Ионаѳа́нъ и прохожда́­ше объ ону́ страну́ рѣки́ и во градѣ́хъ, и собра́шася къ нему́ вся́ си́лы си́рскiя въ по́мощь, и прiи́де во Аскало́нъ, и срѣто́ша его́ че́стно от­ гра́да.
 • И и́де от­ту́ду въ Га́зу, и заключи́шася и́же въ Га́зѣ, и обстоя́ше ю́, и пожже́ окре́стныя гра́ды ея́ огне́мъ, и плѣни́ я́.
 • И моли́ша Ионаѳа́на и́же от­ Га́зы, и даде́ и́мъ десни́цу, и взя́ сы́ны нача́лниковъ и́хъ въ зало́гъ, и посла́ и́хъ во Иерусали́мъ, и про́йде страну́ да́же до Дама́ска.
 • И слы́ша Ионаѳа́нъ, я́ко су́ть нача́лницы дими́триевы въ Ка́дисѣ, и́же въ Галиле́и, съ си́лою мно́гою, хотя́ще изри́нути его́ от­ страны́.
 • И срѣ́теся съ ни́ми, бра́та же сво­его́ Си́мона оста́ви во странѣ́.
 • И ополчи́ся Си́монъ на веѳсу́ру, и ра́товаша ю́ дни́ мно́ги, и заключи́ ю́.
 • И проси́ша у него́ десни́цу прiя́ти, и даде́ и́мъ, и изгна́ и́хъ от­ту́ду, и взя́ гра́дъ, и поста́ви въ не́мъ стра́жу.
 • Ионаѳа́нъ же и по́лкъ его́ прiидо́ша къ водѣ́ ген­ниса́ръ:
 • и идо́ша у́тро ра́но на по́ле насо́ръ, и се́, по́лкъ иноплеме́н­никовъ срѣ́те его́ на по́ли, и поста́виша на́нь лови́тел­ст­во въ гора́хъ, са́ми же срѣто́ша от­супроти́ву.
 • Лови́теле же воста́ша от­ мѣ́стъ сво­и́хъ и соста́виша ра́ть,
 • и побѣго́ша и́же со Ионаѳа́номъ вси́, и ни еди́нъ оста́ся от­ ни́хъ, то́кмо маттаѳі́а сы́нъ Авессало́мовъ, и Иу́да сы́нъ халфі́евъ, нача́лницы во­и́нскихъ си́лъ.
 • И растерза́ Ионаѳа́нъ ри́зы своя́, и воз­ложи́ зе́млю на главу́ свою́, и помоли́ся:
 • и обрати́ся на ни́хъ бра́нiю и побѣди́ и́хъ, и бѣго́ша.
 • И ви́дѣша сво­и́ бѣжа́в­шiи от­ него́, и обрати́шася къ нему́, и гна́ша съ ни́мъ да́же до Ка́диса, да́же до полка́ и́хъ, и ополчи́шася та́мо.
 • И падо́ша от­ иноплеме́н­никъ въ де́нь то́й три́ ты́сящы муже́й. и воз­врати́ся Ионаѳа́нъ во Иерусали́мъ.
 • В сто шестидесятом году выступил Александр, сын Антиоха Епифана, и овладел Птолемаидою: и приняли его, и он воцарился там.
 • Когда услышал о том царь Димитрий, собрал весьма многочисленное войско и вышел против него на войну.
 • И послал Димитрий письма Ионафану с мирным предложением, как бы желая возвеличить его,
 • ибо говорил: предупредим заключить с ним мир, прежде нежели он заключит с Александром против нас:
 • тогда он припомнит все зло, которое мы сделали против него и братьев его и народа его.
 • И он дал ему власть набирать войско и приготовлять оружия, чтобы быть союзником его, и велел отдать ему заложников, которые находились в крепости.
 • Ионафан пришел в Иерусалим и прочитал письма вслух всего народа и бывших в крепости;
 • и убоялись все великим страхом, услышав, что царь дал ему власть набирать войско;
 • а бывшие в крепости выдали Ионафану заложников, и он возвратил их родителям их.
 • И жил Ионафан в Иерусалиме; и начал строить и возобновлять город,
 • и сказал производившим работы, чтобы они строили стены и вокруг горы Сиона для твердости из четырехугольных камней, – и делали так.
 • Тогда иноплеменные, бывшие в крепостях, построенных Вакхидом, бежали:
 • каждый оставил свое место и ушел в свою землю.
 • Только в Вефсуре остались некоторые из тех, которые оставили закон и заповеди, ибо это место служило для них убежищем.
 • И услышал царь Александр о тех обещаниях, какие Димитрий послал Ионафану, и рассказали ему о войнах и храбрых подвигах, которые совершил Ионафан и братья его, и о трудностях, понесенных ими.
 • Тогда он сказал: найдем ли мы еще такого мужа, как этот? Сделаем же его нашим другом и союзником.
 • И написал и послал ему письмо в таких словах:
 • «Царь Александр брату Ионафану – радоваться.
 • Услышали мы о тебе, что ты – муж, крепкий силою и достойный быть нашим другом.
 • Итак, мы поставляем тебя ныне первосвященником народа твоего; и ты будешь именоваться другом царя (он послал ему порфиру и золотой венец) и будешь держать нашу сторону и хранить дружбу с нами».
 • И облекся Ионафан в священную одежду в седьмом месяце сто шестидесятого года, в праздник кущей, и собрал войско и заготовил множество оружий.
 • И услышал об этом Димитрий и огорчился, и сказал:
 • что это мы сделали, что Александр предупредил нас заключить дружбу с Иудеями в подкрепление себе?
 • Напишу и я им слова приветствия, восхваления и обещаний, чтобы были они в помощь мне.
 • И послал им письмо в таких словах: «Царь Димитрий народу Иудейскому – радоваться.
 • Слышали мы и радовались, что вы сохраняете договоры наши, пребываете в дружбе с нами и не склоняетесь к врагам нашим.
 • Продолжайте и ныне сохранять верность к нам, и мы воздадим вам добром за то, что вы делаете для нас:
 • сделаем вам многие уступки и дадим вам дары.
 • Ныне же разрешаю вас и освобождаю всех Иудеев от податей и пошлины с соли и с венцов;
 • и за третью часть семян и половинную часть древесных плодов, принадлежащую мне, отныне и впредь я отменяю брать с земли Иудейской и с трех областей, присоединенных к ней от Самарии и Галилеи, от нынешнего дня и на вечные времена.
 • И Иерусалим да будет священным и свободным и пределы его, десятины и доходы его.
 • Предоставляю и власть над крепостью Иерусалимскою и даю право первосвященнику поставить в ней людей, каких он сам изберет, для охранения ее;
 • и всякого человека из Иудеев, взятого в плен из земли Иудейской, во всем царстве моем отпускаю на свободу даром: пусть все будут свободны от повинностей за себя и за скот свой.
 • Все праздники и субботы и новомесячия, и дни установленные – три дня пред праздником и три дня после праздника, – все эти дни пусть будут днями льготы и свободы всем Иудеям, находящимся в моем царстве.
 • Никто не будет иметь права притеснять и отягощать кого-нибудь из них ни по какому делу.
 • И пусть из Иудеев записываются в царские войска до тридцати тысяч человек, – и им будет даваться жалованье наравне со всеми войсками царскими.
 • И из них да будут поставляемы начальствующими над большими крепостями царскими, из них же да будут поставляемы и над делами царства, требующими верности, и их приставники и начальники да будут из них же, и пусть они живут по своим законам, как повелел царь в земле Иудейской.
 • И три области, присоединенные к Иудее от страны Самарийской, пусть останутся присоединенными к Иудее, чтобы считаться и быть им за одну и не подлежать другой власти, кроме власти первосвященника.
 • Птолемаиду с округом ее я отдаю в дар святилищу в Иерусалиме на издержки, потребные для святилища;
 • я же даю ежегодно пятнадцать тысяч сиклей серебра из царских сборов с подлежащих мест.
 • И все остальное, чего не отдали заведующие сборами, как в прежние годы, отныне будут отдавать на работы храма.
 • Сверх того пять тысяч сиклей серебра, которые брали от доходов святилища из ежегодного сбора, и те уступаются, как принадлежащие служащим священникам.
 • И все, которые убегут в храм Иерусалимский и во все пределы его по причине повинностей царских и всех других, пусть будут свободны со всем, что принадлежит им в царстве моем.
 • И на строение и возобновление святилища издержки будут выдаваемы из сборов царских.
 • И на построение стен Иерусалима и укрепление их вокруг издержки будут выдаваемы из доходов царских, а также на построение стен в Иудее».
 • Ионафан и народ, выслушав эти слова, не поверили им и не приняли их, ибо вспомнили о тех великих бедствиях, которые нанес Димитрий Израильтянам, жестоко притеснив их,
 • и предпочли союз с Александром, ибо он первый сделал им мирные предложения, – и помогали ему в войнах во все дни.
 • Царь Александр собрал большое войско и ополчился против Димитрия.
 • И вступили два царя в сражение, и войско Димитрия обратилось в бегство; Александр преследовал его, и превозмог,
 • и весьма настойчиво продолжал сражение до самого захождения солнца, – и пал Димитрий в этот день.
 • После того Александр отправил послов к Птоломею, царю Египетскому, с такими словами:
 • «Я возвратился в землю царства моего и воссел на престоле отцов моих, принял верховную власть, сокрушил Димитрия и стал обладателем страны нашей.
 • Я вступил с ним в сражение, и он разбит нами и войско его, и воссели мы на престоле царства его.
 • Итак, заключим теперь дружбу между нами, и ты дай мне дочь твою в жену, и буду я тебе зятем и дам тебе и ей дары, достойные тебя».
 • И отвечал царь Птоломей так: «Счастлив день, в который ты возвратился в землю отцов твоих и воссел на престоле царства их.
 • Ныне я исполню для тебя то, о чем ты писал, только ты выйди ко мне в Птолемаиду, чтобы нам видеть друг друга, и я породнюсь с тобою, как ты сказал».
 • И отправился Птоломей из Египта сам и Клеопатра, дочь его, и прибыли в Птолемаиду в сто шестьдесят втором году.
 • Царь Александр встретил его, и он выдал за него Клеопатру, дочь свою, и устроил брак ее в Птолемаиде, как прилично царям, с великою пышностью.
 • Писал также царь Александр Ионафану, чтобы он вышел к нему навстречу.
 • И отправился Ионафан в Птолемаиду с пышностью, и представлялся обоим царям и одарил их и приближенных их серебром и золотом и многими дарами, и приобрел благоволение их.
 • И собрались против него мужи зловредные из среды Израиля, мужи беззаконные, чтобы оклеветать его; но царь не внял им.
 • И повелел царь снять с Ионафана одежды его и облечь его в порфиру, – и сделали так.
 • И посадил его царь с собою и сказал своим правителям: выйдите с ним на средину города и провозгласите, чтобы никто не смел клеветать на него ни в каком деле и никто не тревожил его никаким делом.
 • Когда клеветавшие увидели славу его, как он был провозглашаем и как облечен в порфиру, все разбежались.
 • Так прославил его царь и вписал его в число первых друзей, и назначил его военачальником и областным правителем.
 • И возвратился Ионафан в Иерусалим с миром и веселием.
 • Но в сто шестьдесят пятом году пришел из Крита Димитрий, сын Димитрия, в землю отцов своих.
 • Услышав о том, царь Александр весьма огорчился и возвратился в Антиохию.
 • И поставил Димитрий военачальником Аполлония, правителя Келе-Сирии, – и он собрал большое войско и расположился станом при Иамнии и послал к первосвященнику Ионафану сказать:
 • ты только один превозносишься над нами, я же подвергся осмеянию и посрамлению через тебя. Зачем ты противостоишь нам в горах?
 • Если ты надеешься на твои военные силы, то сойди к нам на равнину, и там мы померяемся, ибо со мною войско городов.
 • Спроси и узнай, кто я и прочие помогающие нам, и скажут тебе: невозможно вам устоять пред лицем нашим, ибо дважды обращены были в бегство отцы твои в земле своей.
 • И ныне ты не можешь устоять против такой конницы и такого войска на равнине, где нет ни камней, ни ущелий, ни места для убежища.
 • Когда Ионафан выслушал эти слова Аполлония, то подвигся духом и, избрав десять тысяч мужей, вышел из Иерусалима, и брат его Симон сошелся с ним на помощь ему.
 • И расположился станом при Иоппии; но не впустили его в город, ибо в Иоппии была стража Аполлония, и они начали воевать против нее.
 • Тогда устрашенные жители отворили ему город, и Ионафан овладел Иоппиею.
 • Услышав о сем, Аполлоний взял три тысячи конницы и большое войско и пошел в Азот, как бы делая переход, а между тем прошел на равнину, ибо имел множество конницы и надеялся на нее.
 • Ионафан же преследовал его до Азота, и вступили войска в сражение.
 • Между тем Аполлоний оставил тысячу всадников в скрытном месте позади них;
 • но Ионафан узнал, что есть засада сзади него. И обступили войско его и бросали в народ стрелы с утра до вечера,
 • народ же стоял, как приказал Ионафан; наконец всадники утомились.
 • Тогда Симон подвел войско свое и напал на отряд, ибо всадники изнемогли, – и были разбиты им и обратились в бегство.
 • И рассеялись всадники по равнине и убежали в Азот, и вошли в Бетдагон, капище их, чтобы спастись.
 • Но Ионафан сжег Азот и окрестные города и взял добычу их, и капище Дагона с убежавшими в него сжег огнем.
 • И было павших от меча с сожженными до восьми тысяч мужей.
 • Отправившись оттуда, Ионафан расположился станом против Аскалона; но жители города вышли к нему навстречу с великою почестью.
 • И возвратился Ионафан со всеми бывшими при нем в Иерусалим, имея при себе много добычи.
 • Когда царь Александр услышал о сих событиях, то вновь почтил Ионафана
 • и послал ему золотую пряжку, какая по обычаю давалась царским родственникам, и подарил ему Аккарон и всю область его в наследственное владение.
 • Между тем царь Египетский, собрав многочисленное войско, как песок на берегу морском, и множество кораблей, домогался овладеть царством Александра хитростью и присоединить его к своему царству.
 • Он пришел в Сирию с мирными речами, и жители отворяли ему города и выходили навстречу, ибо дано было от царя Александра повеление встречать его, потому что он был тесть его.
 • Когда же Птоломей входил в города, то оставлял войско для стражи в каждом городе.
 • Когда приблизился он к Азоту, то показали ему сожженное капище Дагона, и Азот и окрестные города разрушенные, и тела пораженные и сожженные во время сражения, ибо сложили их в груды по пути его,
 • и рассказали царю о всем, что сделал Ионафан, жалуясь на него; но царь промолчал.
 • Тогда вышел Ионафан навстречу царю в Иоппию с почетом, и приветствовали друг друга и ночевали там.
 • И шел Ионафан с царем до реки, называемой Елевфера, и потом возвратился в Иерусалим.
 • Царь же Птоломей овладел городами на морском берегу до Селевкии приморской и составлял злые замыслы против Александра.
 • И послал послов к царю Димитрию, говоря: приди сюда, заключим между собою союз, и я дам тебе дочь мою, которую имеет Александр, и ты будешь царствовать в царстве отца твоего.
 • Я раскаиваюсь, что отдал ему дочь мою, ибо он старался убить меня.
 • Так клеветал он на него, потому что сам домогался царства его.
 • И, отняв у него дочь свою, отдал ее Димитрию, и стал чужим для Александра, и обнаружилась вражда их.
 • И вошел Птоломей в Антиохию и возложил на свою голову два венца – Азии и Египта.
 • Царь Александр находился в то время в Киликии, потому что жители тех мест отпали от него.
 • Услышав об этом, Александр пошел против него воевать; тогда Птоломей вывел войско и встретил его с крепкою силою, и обратил его в бегство.
 • И убежал Александр в Аравию, чтобы укрыться там; царь же Птоломей возвысился.
 • Завдиил, Аравитянин, снял голову с Александра и послал ее Птоломею.
 • Царь же Птоломей на третий день умер, а оставшиеся в крепостях истреблены были жителями крепостей.
 • И воцарился Димитрий в сто шестьдесят седьмом году.
 • В те дни собрал Ионафан Иудеев, чтобы завоевать крепость Иерусалимскую, и устроил перед нею множество машин.
 • Но некоторые ненавистники народа своего, отступники от закона, пошли к царю и донесли, что Ионафан облагает крепость.
 • Когда он услышал об этом, разгневался и, поспешно собравшись, отправился в Птолемаиду, и написал Ионафану, чтобы он не облагал крепости, а как можно скорее шел к нему навстречу в Птолемаиду, чтобы переговорить с ним.
 • Но Ионафан, выслушав это, приказал продолжать осаду и, избрав из старейшин Израильских и священников, решился подвергнуться опасности.
 • Взяв серебра и золота, одежды и много других даров, он пошел к царю в Птолемаиду и приобрел благоволение его.
 • И хотя некоторые отступники из того же народа клеветали на него,
 • но царь поступил с ним так же, как поступали с ним предшественники его, и возвысил его пред всеми друзьями своими,
 • и утвердил за ним первосвященство и другие почетные отличия, какие он имел прежде, и сделал его одним из первых друзей своих.
 • И просил Ионафан царя освободить от податей Иудею и три области и Самарию и обещал ему триста талантов.
 • Царь согласился и написал Ионафану обо всем этом письмо такого содержания:
 • «Царь Димитрий брату Ионафану и народу Иудейскому – радоваться.
 • Список письма, которое мы писали о вас Ласфену, родственнику нашему, посылаем и к вам, чтобы вы знали.
 • Царь Димитрий Ласфену-отцу – радоваться.
 • Народу Иудейскому, друзьям нашим, верно исполняющим свои обязанности перед нами, мы рассудили оказать благодеяние за их доброе расположение к нам.
 • Итак, мы утверждаем за ними как пределы Иудеи, так и три области: Аферему, Лидду и Рамафем, которые присоединены к Иудее от Самарии, и все, принадлежащее всем жрецам их в Иерусалиме, за те царские оброки, которые прежде ежегодно получал от них царь с произрастаний земли и с плодов древесных,
 • и все прочее, принадлежащее нам отныне из десятин и даней, следующих нам, соленые озера и венечный сбор, нам принадлежащий, все вполне уступаем им.
 • И ничего не будет отменено из сего отныне и навсегда.
 • Итак, позаботьтесь сделать список с сего, и пусть будет отдан он Ионафану и положен на святой горе в известном месте».
 • И увидел царь Димитрий, что преклонилась земля пред ним и ничто не противилось ему, и отпустил все войска свои, каждого в свое место, кроме войск чужеземных, которые он нанял с островов чужих народов, за что все войска отцов его ненавидели его.
 • Трифон, один из прежних приверженцев Александра, видя, что все войска ропщут на Димитрия, отправился к Емалкую Аравитянину, который воспитывал Антиоха, малолетнего сына Александрова;
 • и настаивал, чтобы он выдал его ему, дабы сделать его царем вместо него; и рассказал ему обо всем, что сделал Димитрий, и о неприязни, которую имеют к нему войска его, и пробыл там много дней.
 • И послал Ионафан к царю Димитрию, чтобы он вывел оставленных им в Иерусалимской крепости и укреплениях, ибо они нападали на Израиля.
 • Димитрий послал сказать Ионафану: не только это сделаю для тебя и для народа твоего, но и почту тебя и народ твой великою честью, как скоро буду иметь благоприятное время.
 • Теперь же ты справедливо поступишь, если пришлешь мне людей на помощь в войне, ибо отложились от меня все войска мои.
 • И послал к нему Ионафан в Антиохию три тысячи храбрых мужей, и пришли они к царю, и обрадовался царь прибытию их.
 • Граждане же, собравшись на средину города до ста двадцати тысяч человек, хотели убить царя.
 • Но царь убежал во дворец, а граждане заняли все улицы города и начали осаждать его.
 • Тогда царь призвал на помощь Иудеев, и все они тотчас собрались к нему, и вдруг рассыпались по городу, и умертвили в тот день в городе до ста тысяч,
 • и зажгли город, и взяли в тот день много добычи, и спасли царя.
 • И увидели граждане, что Иудеи овладели городом, как хотели, и упали духом, и начали взывать к царю, умоляя и говоря:
 • прости нас, и пусть Иудеи перестанут нападать на нас и на город.
 • И сложили оружие и заключили мир. И прославились Иудеи перед царем и перед всеми в царстве его и возвратились в Иерусалим с большою добычею.
 • И воссел царь Димитрий на престоле царства своего, и успокоилась земля пред ним.
 • Но он солгал во всем, что обещал, и изменил Ионафану и не воздал за сделанное ему добро и сильно оскорбил его.
 • После того возвратился Трифон и с ним Антиох, еще очень юный; он воцарился и возложил на себя венец.
 • И собрались к нему все войска, которые распустил Димитрий, и начали воевать с ним, и он обратился в бегство, и был поражен.
 • И взял Трифон слонов и овладел Антиохиею.
 • И писал юный Антиох Ионафану, говоря: предоставляю тебе первосвященство и поставляю тебя над четырьмя областями, и ты будешь в числе друзей царских.
 • И послал ему золотые сосуды и домашнюю утварь и дал ему право пить из золотых сосудов и носить порфиру и золотую пряжку,
 • а Симона, брата его, поставил военачальником от области Тирской до пределов Египта.
 • И выступил Ионафан в поход, и проходил по ту сторону реки [Иордана] и по городам, и собрались к нему на помощь все Сирийские войска; и пришел он к Аскалону, и встретили его жители города с честью.
 • Оттуда пошел он в Газу; но жители Газы заперлись; и осадил он город, и сжег огнем предместья его, и опустошил их.
 • И упросили жители Газы Ионафана, и он примирился с ними, только взял в заложники сыновей начальников их и отослал их в Иерусалим, и прошел страну до Дамаска.
 • И услышал Ионафан, что пришли в Кадис, в Галилее, военачальники Димитрия с многочисленным войском, чтобы удалить его от страны.
 • Но он пошел навстречу им, брата же своего, Симона, оставил в стране.
 • И расположил Симон стан свой при Вефсуре, и осаждал его многие дни, и запер его.
 • И просили его о мире, и он согласился, но выгнал их оттуда, и овладел городом, и поставил в нем стражу.
 • А Ионафан и войско его расположились станом при водах Геннисаретских и утром стали на равнине Насор.
 • И вот, войско иноплеменников встретилось с ним на равнине, оставив против него засаду в горах, само же шло навстречу ему с противной стороны.
 • И вышли бывшие в засаде из своих мест, и начали сражаться: тогда все бывшие с Ионафаном обратились в бегство,
 • и ни одного из них не осталось, кроме Маттафии, сына Авессаломова, и Иуды, сына Халфиева, начальников воинских отрядов.
 • И разодрал Ионафан одежды свои, и посыпал землю на голову свою, и молился.
 • Потом возвратился сражаться с ними и поразил их, и они бежали.
 • Увидев это, убежавшие от него возвратились к нему, и с ним преследовали их до Кадиса, до самого стана их, и там остановились.
 • В тот день пало от иноплеменников до трех тысяч мужей; и возвратился Ионафан в Иерусалим.
Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта
Обратная связь