Скрыть
11:1
11:2
11:3
11:5
11:6
11:7
11:8
11:9
11:10
11:11
11:12
11:13
11:14
11:15
11:16
11:17
11:18
11:19
11:20
11:21
11:22
11:23
11:24
11:25
11:26
11:27
11:28
11:29
11:30
11:31
11:32
11:33
11:34
11:36
11:37
11:38
11:39
11:40
11:41
11:42
11:43
11:44
11:45
11:46
11:47
11:48
11:49
11:50
11:51
11:52
11:53
11:54
11:55
11:56
11:57
11:58
11:59
11:60
11:61
11:62
11:63
11:64
11:65
11:66
11:67
11:68
11:69
11:70
11:71
11:72
11:73
11:74
Церковнославянский (рус)
И ца́рь Еги́петскiй собра́ си́лу мно́гу а́ки песо́къ, и́же вскра́й мо́ря, и корабли́ мно́ги: и иска́­ше облада́ти ца́р­ст­во Алекса́ндрово ле́стiю и при­­ложи́ти е́ къ ца́р­ст­ву сво­ему́.
И изы́де въ сирі́ю словесы́ ми́рными, и от­верза́ху ему́ и́же от­ градо́въ и срѣта́ху его́, я́ко за́повѣдь бѣ́ Алекса́ндра царя́ срѣта́ти его́, зане́ бя́ше те́сть его́.
Егда́ же вхожда́­ше во гра́ды, Птоломе́й поставля́ше си́лы на стра́жу въ ко́­емждо гра́дѣ.
Егда́ же при­­бли́жися ко азо́ту, показа́ша ему́ ка́пище даго́ново сожже́но, и азо́тъ и окре́стныя гра́ды его́ разоре́ны, и тѣлеса́ пове́ржена, и побiе́ныхъ, и́хже поби́ во бра́ни: смета́ша бо я́ въ ку́пы и́хъ при­­ пути́ его́.
И повѣ́даша царю́, я́же сотвори́ Ионаѳа́нъ, е́же бы воз­ненави́дѣти его́. и умолча́ ца́рь.
И срѣ́те Ионаѳа́нъ царя́ во Иоппі́и со сла́вою, и цѣлова́ста дру́гъ дру́га и почи́ста ту́.
И и́де Ионаѳа́нъ со царе́мъ да́же до рѣки́ нарица́емыя Елевѳе́ра, и воз­врати́ся во Иерусали́мъ.
Ца́рь же Птоломе́й огоспо́д­ст­вова гра́ды при­­мо́рскими да́же до селевкі́и при­­мо́рскiя и размышля́ше на Алекса́ндра совѣ́ты лука́вы.
И посла́ старѣ́йшинъ къ дими́трiю царю́, глаго́ля: прiиди́, соста́вимъ между́ на́ма завѣ́тъ, и да́мъ тебѣ́ дще́рь мою́, ю́же и́мать Алекса́ндръ, и ца́р­ст­вовати и́маши во ца́р­ст­вiи отца́ тво­его́:
раска́яхся бо да́въ ему́ дще́рь мою́, иска́­ше бо мя́ уби́ти.
И поху́ли его́ ра́ди похотѣ́нiя ца́р­ст­ва его́.
И отъ­я́въ дще́рь свою́, даде́ ю́ дими́трiю и от­чужди́ся от­ Алекса́ндра, и яви́ся вражда́ и́хъ.
И вни́де Птоломе́й во Антiохі́ю и воз­ложи́ двѣ́ дiади́мы на главу́ свою́, Асі́йскую и Еги́петскую.
Алекса́ндръ же ца́рь бѣ́ въ киликі́и во времена́ о́на, поне́же от­мета́хуся и́же от­ мѣ́стъ о́ныхъ.
И слы́ша Алекса́ндръ и прiи́де на́нь бра́нiю: и изведе́ Птоломе́й си́лу, и срѣ́те его́ руко́ю крѣ́пкою, и прогна́ его́.
И побѣже́ Алекса́ндръ во Араві́ю защи́титися та́мо: ца́рь же Птоломе́й воз­несе́ся.
И усѣ́кну завдiи́ль Арави́тинъ главу́ Алекса́ндрову и посла́ Птоломе́ю.
И ца́рь Птоломе́й у́мре въ тре́тiй де́нь, и су́щiи въ тверды́нехъ погибо́ша от­ су́щихъ въ тверды́нехъ.
И воцари́ся дими́трiй въ лѣ́то сто́ шестьдеся́тъ седмо́е.
Во дни́ о́ны собра́ Ионаѳа́нъ су́щихъ от­ Иуде́и, да вою́ютъ краегра́дiе, е́же во Иерусали́мѣ, и сотвори́ на о́ное миха́ны мно́ги.
И идо́ша нѣ́цыи ненави́дящiи язы́ка и́хъ, му́жiе беззако́н­ницы, ко царю́ дими́трiю и воз­вѣсти́ша ему́, я́ко Ионаѳа́нъ обсто­и́тъ краегра́дiе.
И слы́шавъ разгнѣ́вася: егда́ же слы́ша, ско́ро прiи́де во Птолемаи́ду и написа́ ко Ионаѳа́ну, да не обсто­и́тъ краегра́дiя, но да и́детъ во срѣ́тенiе ему́ тща́телно во Птолемаи́ду, е́же бесѣ́довати съ ни́мъ.
Егда́ же услы́ша Ионаѳа́нъ, повелѣ́ обстоя́ти, и избра́ от­ старѣ́йшинъ Изра́илевыхъ и иере́евъ, и вдаде́ся въ бѣ́д­ст­во:
и взя́въ зла́то и сребро́ и ри́зы и и́ны да́ры мно́ги, и́де ко царю́ во Птолемаи́ду и обрѣ́те благода́ть предъ ни́мъ.
И клевета́ху на него́ нѣ́цыи беззако́н­нiи от­ язы́ка [его́].
И сотвори́ ему́ ца́рь, я́коже сотвори́ша ему́, и́же пре́жде его́ бы́ша, и воз­вы́си его́ предъ всѣ́ми дру́ги сво­и́ми,
и поста́ви его́ нача́лника свяще́н­ству, и ели́ка и́на имѣ́яше пре́жде честна́я, и сотвори́ его́ въ пе́рвыхъ друзѣ́хъ бы́ти.
И моли́ Ионаѳа́нъ царя́ сотвори́ти Иуде́ю безда́н­ну, и три́ топа́рхiи, и самарі́ю, и обѣща́ ему́ три́ста тала́нтъ.
И уго́дно бы́сть царю́, и написа́ Ионаѳа́ну еписто́лiи о всѣ́хъ си́хъ, имѣ́ющыя о́бразъ сицевы́й:
ца́рь дими́трiй бра́ту Ионаѳа́ну ра́доватися и язы́ку Иуде́йскому:
списа́нiе еписто́лiи, ю́же писа́хомъ ласѳе́ну сро́днику на́­шему о ва́съ, писа́хомъ и къ ва́мъ, да вѣ́сте:
ца́рь дими́трiй ласѳе́ну отцу́ ра́доватися:
язы́ку Иуде́йску друго́мъ на́шымъ и сохраня́ющымъ я́же къ на́мъ пра́ведная суди́хомъ благосотвори́ти, ра́ди благопрiя́т­ст­ва и́хъ къ на́мъ:
уста́вихомъ у́бо и́мъ предѣ́лы иуде́йскiя и три́ страны́, Афере́му, ли́дду и рамаѳе́мъ, и́же при­­ложи́шася Иуде́и от­ самарі́и, и вся́ надлежа́щая къ ни́мъ, всѣ́мъ жру́щымъ во Иерусали́мѣ, вмѣ́сто ца́рскихъ, и́хже взима́­ше ца́рь от­ ни́хъ пе́рвѣе на вся́ко лѣ́то от­ жи́тъ земли́ и от­ овоще́й древе́сныхъ,
и и́на надлежа́щая на́мъ от­ны́нѣ десяти́нъ и да́ней надлежа́щихъ на́мъ, и со́ли точи́ла, и при­­надлежа́щихъ на́мъ вѣнце́въ,
вся́ ще́дро оставля́емъ и́мъ, и ничто́же от­ си́хъ отъ­и́мет­ся от­ны́нѣ и въ вѣ́чное вре́мя:
ны́нѣ у́бо при­­лѣжи́те сотвори́ти си́хъ списа́нiе, и да да́ст­ся Ионаѳа́ну и да положи́т­ся въ горѣ́ святѣ́й въ мѣ́стѣ че́стнѣ.
И ви́дѣ дими́трiй ца́рь, я́ко утиши́ся земля́ предъ ни́мъ, и ничто́ ему́ проти́вит­ся, и от­пусти́ вся́ во́и своя́ ко­его́ждо въ мѣ́сто свое́, кромѣ́ чужди́хъ си́лъ, и́хже собра́ от­ острово́въ язы́ческихъ, и враждова́ху ему́ вся́ си́лы отце́въ его́.
Три́фонъ же бѣ́ от­ Алекса́ндровыхъ пе́рвѣе, и ви́дѣ, я́ко вся́ си́лы ро́пщутъ на дими́трiа, и и́де ко Емалку́ю Арави́тину, и́же воспита́ Антiо́ха дѣ́тище Алекса́ндрово:
и при­­лѣжа́­ше ему́, я́ко да да́стъ ему́ е́, да воцари́тъ вмѣ́сто отца́ его́: и воз­вѣсти́ ему́, ели́ка сотвори́ дими́трiй, и вражду́, е́юже вражду́ютъ на́нь си́лы его́, и пребы́сть ту́ дни́ мно́ги.
И посла́ Ионаѳа́нъ ко дими́трiю царю́, да иждене́тъ су́щихъ во краегра́дiи изъ Иерусали́ма и и́же въ тверды́нехъ: бя́ху бо вою́юще Изра́иля.
И посла́ дими́трiй ко Ионаѳа́ну глаго́ля: не то́кмо сiя́ сотворю́ тебѣ́ и язы́ку тво­ему́, но и сла́вою просла́влю тя́ и язы́къ тво́й, а́ще благовре́мен­ство получу́:
ны́нѣ у́бо пра́во сотвори́ши, а́ще по́слеши ми́ муже́й спобора́ющихъ, я́ко от­ступи́ша вси́ во́и мо­и́.
И посла́ ему́ Ионаѳа́нъ три́ ты́сящы муже́й си́льныхъ крѣ́постiю во Антiохі́ю, и прiидо́ша ко царю́, и воз­весели́ся ца́рь о при­­ше́­ст­вiи и́хъ.
И собра́шася и́же от­ гра́да въ среди́ну гра́да сто́ два́десять ты́сящъ муже́й и совѣща́хуся уби́ти царя́.
И бѣжа́ ца́рь во дво́ръ, и объя́ша и́же бѣ́ху от­ гра́да пути́ гра́дскiя, и нача́ша би́тися.
И при­­зва́ ца́рь Иудео́въ на по́мощь, и собра́шася вси́ вку́пѣ къ нему́: и расточи́шася вси́ по гра́ду,
и уби́ша во гра́дѣ въ то́й де́нь сто́ ты́сящъ муже́й, и сожго́ша гра́дъ, и взя́ша коры́сти мно́ги во о́нъ де́нь и изба́виша царя́.
И ви́дѣша и́же бя́ху от­ гра́да, я́ко одержа́ша Иуде́е гра́дъ, я́коже хотѣ́ша, и изнемого́ша мы́сльми сво­и́ми, и возопи́ша ко царю́ съ моле́нiемъ, глаго́люще:
да́ждь на́мъ десни́цу, и да преста́нутъ Иуде́е ра́товати на́съ и гра́дъ.
И поверго́ша ору́жiя своя́ и сотвори́ша ми́ръ. И просла́вишася Иуде́е предъ царе́мъ и предъ всѣ́ми и́же во ца́р­ст­вiи его́, и воз­врати́шася во Иерусали́мъ имѣ́юще коры́сти мно́ги.
И сѣ́де дими́трiй ца́рь на престо́лѣ ца́р­ст­ва сво­его́, и упоко́ися земля́ предъ ни́мъ.
И солга́ вся́ ели́ка рече́, и от­чужди́ся Ионаѳа́на, и не воз­даде́ ему́ по благотворе́ниемъ, я́же воз­даде́ ему́, и оскорби́ его́ зѣло́.
По си́хъ же воз­врати́ся три́фонъ и Антiо́хъ съ ни́мъ о́трочищь ю́ный: и воцари́ся и воз­ложи́ дiади́му.
И собра́шася къ нему́ вси́ во́и, и́хже расточи́ дими́трiй, и ра́товаша проти́ву его́, и побѣже́ и побѣжде́нъ бы́сть.
И взя́ три́фонъ звѣ́ри и одержа́ Антiохі́ю.
И писа́ Антiо́хъ ю́ный Ионаѳа́ну, глаго́ля: уставля́ю тебѣ́ архiере́й­ст­во и поставля́ю тебе́ надъ четы́рми страна́ми, и бу́деши въ друзѣ́хъ ца́рскихъ.
И посла́ ему́ сосу́ды златы́я и служе́нiе, и даде́ ему́ вла́сть пи́ти изъ зла́та и бы́ти въ порфи́рѣ и имѣ́ти гри́вну зла́ту.
И Си́мона бра́та его́ поста́ви во­ево́дою от­ страны́ ти́ра да́же до предѣ́лъ Еги́пта.
И изы́де Ионаѳа́нъ и прохожда́­ше объ ону́ страну́ рѣки́ и во градѣ́хъ, и собра́шася къ нему́ вся́ си́лы си́рскiя въ по́мощь, и прiи́де во Аскало́нъ, и срѣто́ша его́ че́стно от­ гра́да.
И и́де от­ту́ду въ Га́зу, и заключи́шася и́же въ Га́зѣ, и обстоя́ше ю́, и пожже́ окре́стныя гра́ды ея́ огне́мъ, и плѣни́ я́.
И моли́ша Ионаѳа́на и́же от­ Га́зы, и даде́ и́мъ десни́цу, и взя́ сы́ны нача́лниковъ и́хъ въ зало́гъ, и посла́ и́хъ во Иерусали́мъ, и про́йде страну́ да́же до Дама́ска.
И слы́ша Ионаѳа́нъ, я́ко су́ть нача́лницы дими́триевы въ Ка́дисѣ, и́же въ Галиле́и, съ си́лою мно́гою, хотя́ще изри́нути его́ от­ страны́.
И срѣ́теся съ ни́ми, бра́та же сво­его́ Си́мона оста́ви во странѣ́.
И ополчи́ся Си́монъ на веѳсу́ру, и ра́товаша ю́ дни́ мно́ги, и заключи́ ю́.
И проси́ша у него́ десни́цу прiя́ти, и даде́ и́мъ, и изгна́ и́хъ от­ту́ду, и взя́ гра́дъ, и поста́ви въ не́мъ стра́жу.
Ионаѳа́нъ же и по́лкъ его́ прiидо́ша къ водѣ́ ген­ниса́ръ:
и идо́ша у́тро ра́но на по́ле насо́ръ, и се́, по́лкъ иноплеме́н­никовъ срѣ́те его́ на по́ли, и поста́виша на́нь лови́тел­ст­во въ гора́хъ, са́ми же срѣто́ша от­супроти́ву.
Лови́теле же воста́ша от­ мѣ́стъ сво­и́хъ и соста́виша ра́ть,
и побѣго́ша и́же со Ионаѳа́номъ вси́, и ни еди́нъ оста́ся от­ ни́хъ, то́кмо маттаѳі́а сы́нъ Авессало́мовъ, и Иу́да сы́нъ халфі́евъ, нача́лницы во­и́нскихъ си́лъ.
И растерза́ Ионаѳа́нъ ри́зы своя́, и воз­ложи́ зе́млю на главу́ свою́, и помоли́ся:
и обрати́ся на ни́хъ бра́нiю и побѣди́ и́хъ, и бѣго́ша.
И ви́дѣша сво­и́ бѣжа́в­шiи от­ него́, и обрати́шася къ нему́, и гна́ша съ ни́мъ да́же до Ка́диса, да́же до полка́ и́хъ, и ополчи́шася та́мо.
И падо́ша от­ иноплеме́н­никъ въ де́нь то́й три́ ты́сящы муже́й. и воз­врати́ся Ионаѳа́нъ во Иерусали́мъ.
Между тем царь Египетский, собрав многочисленное войско, как песок на берегу морском, и множество кораблей, домогался овладеть царством Александра хитростью и присоединить его к своему царству.
Он пришел в Сирию с мирными речами, и жители отворяли ему города и выходили навстречу, ибо дано было от царя Александра повеление встречать его, потому что он был тесть его.
Когда же Птоломей входил в города, то оставлял войско для стражи в каждом городе.
Когда приблизился он к Азоту, то показали ему сожженное капище Дагона, и Азот и окрестные города разрушенные, и тела пораженные и сожженные во время сражения, ибо сложили их в груды по пути его,
и рассказали царю о всем, что сделал Ионафан, жалуясь на него; но царь промолчал.
Тогда вышел Ионафан навстречу царю в Иоппию с почетом, и приветствовали друг друга и ночевали там.
И шел Ионафан с царем до реки, называемой Елевфера, и потом возвратился в Иерусалим.
Царь же Птоломей овладел городами на морском берегу до Селевкии приморской и составлял злые замыслы против Александра.
И послал послов к царю Димитрию, говоря: приди сюда, заключим между собою союз, и я дам тебе дочь мою, которую имеет Александр, и ты будешь царствовать в царстве отца твоего.
Я раскаиваюсь, что отдал ему дочь мою, ибо он старался убить меня.
Так клеветал он на него, потому что сам домогался царства его.
И, отняв у него дочь свою, отдал ее Димитрию, и стал чужим для Александра, и обнаружилась вражда их.
И вошел Птоломей в Антиохию и возложил на свою голову два венца – Азии и Египта.
Царь Александр находился в то время в Киликии, потому что жители тех мест отпали от него.
Услышав об этом, Александр пошел против него воевать; тогда Птоломей вывел войско и встретил его с крепкою силою, и обратил его в бегство.
И убежал Александр в Аравию, чтобы укрыться там; царь же Птоломей возвысился.
Завдиил, Аравитянин, снял голову с Александра и послал ее Птоломею.
Царь же Птоломей на третий день умер, а оставшиеся в крепостях истреблены были жителями крепостей.
И воцарился Димитрий в сто шестьдесят седьмом году.
В те дни собрал Ионафан Иудеев, чтобы завоевать крепость Иерусалимскую, и устроил перед нею множество машин.
Но некоторые ненавистники народа своего, отступники от закона, пошли к царю и донесли, что Ионафан облагает крепость.
Когда он услышал об этом, разгневался и, поспешно собравшись, отправился в Птолемаиду, и написал Ионафану, чтобы он не облагал крепости, а как можно скорее шел к нему навстречу в Птолемаиду, чтобы переговорить с ним.
Но Ионафан, выслушав это, приказал продолжать осаду и, избрав из старейшин Израильских и священников, решился подвергнуться опасности.
Взяв серебра и золота, одежды и много других даров, он пошел к царю в Птолемаиду и приобрел благоволение его.
И хотя некоторые отступники из того же народа клеветали на него,
но царь поступил с ним так же, как поступали с ним предшественники его, и возвысил его пред всеми друзьями своими,
и утвердил за ним первосвященство и другие почетные отличия, какие он имел прежде, и сделал его одним из первых друзей своих.
И просил Ионафан царя освободить от податей Иудею и три области и Самарию и обещал ему триста талантов.
Царь согласился и написал Ионафану обо всем этом письмо такого содержания:
«Царь Димитрий брату Ионафану и народу Иудейскому – радоваться.
Список письма, которое мы писали о вас Ласфену, родственнику нашему, посылаем и к вам, чтобы вы знали.
Царь Димитрий Ласфену-отцу – радоваться.
Народу Иудейскому, друзьям нашим, верно исполняющим свои обязанности перед нами, мы рассудили оказать благодеяние за их доброе расположение к нам.
Итак, мы утверждаем за ними как пределы Иудеи, так и три области: Аферему, Лидду и Рамафем, которые присоединены к Иудее от Самарии, и все, принадлежащее всем жрецам их в Иерусалиме, за те царские оброки, которые прежде ежегодно получал от них царь с произрастаний земли и с плодов древесных,
и все прочее, принадлежащее нам отныне из десятин и даней, следующих нам, соленые озера и венечный сбор, нам принадлежащий, все вполне уступаем им.
И ничего не будет отменено из сего отныне и навсегда.
Итак, позаботьтесь сделать список с сего, и пусть будет отдан он Ионафану и положен на святой горе в известном месте».
И увидел царь Димитрий, что преклонилась земля пред ним и ничто не противилось ему, и отпустил все войска свои, каждого в свое место, кроме войск чужеземных, которые он нанял с островов чужих народов, за что все войска отцов его ненавидели его.
Трифон, один из прежних приверженцев Александра, видя, что все войска ропщут на Димитрия, отправился к Емалкую Аравитянину, который воспитывал Антиоха, малолетнего сына Александрова;
и настаивал, чтобы он выдал его ему, дабы сделать его царем вместо него; и рассказал ему обо всем, что сделал Димитрий, и о неприязни, которую имеют к нему войска его, и пробыл там много дней.
И послал Ионафан к царю Димитрию, чтобы он вывел оставленных им в Иерусалимской крепости и укреплениях, ибо они нападали на Израиля.
Димитрий послал сказать Ионафану: не только это сделаю для тебя и для народа твоего, но и почту тебя и народ твой великою честью, как скоро буду иметь благоприятное время.
Теперь же ты справедливо поступишь, если пришлешь мне людей на помощь в войне, ибо отложились от меня все войска мои.
И послал к нему Ионафан в Антиохию три тысячи храбрых мужей, и пришли они к царю, и обрадовался царь прибытию их.
Граждане же, собравшись на средину города до ста двадцати тысяч человек, хотели убить царя.
Но царь убежал во дворец, а граждане заняли все улицы города и начали осаждать его.
Тогда царь призвал на помощь Иудеев, и все они тотчас собрались к нему, и вдруг рассыпались по городу, и умертвили в тот день в городе до ста тысяч,
и зажгли город, и взяли в тот день много добычи, и спасли царя.
И увидели граждане, что Иудеи овладели городом, как хотели, и упали духом, и начали взывать к царю, умоляя и говоря:
прости нас, и пусть Иудеи перестанут нападать на нас и на город.
И сложили оружие и заключили мир. И прославились Иудеи перед царем и перед всеми в царстве его и возвратились в Иерусалим с большою добычею.
И воссел царь Димитрий на престоле царства своего, и успокоилась земля пред ним.
Но он солгал во всем, что обещал, и изменил Ионафану и не воздал за сделанное ему добро и сильно оскорбил его.
После того возвратился Трифон и с ним Антиох, еще очень юный; он воцарился и возложил на себя венец.
И собрались к нему все войска, которые распустил Димитрий, и начали воевать с ним, и он обратился в бегство, и был поражен.
И взял Трифон слонов и овладел Антиохиею.
И писал юный Антиох Ионафану, говоря: предоставляю тебе первосвященство и поставляю тебя над четырьмя областями, и ты будешь в числе друзей царских.
И послал ему золотые сосуды и домашнюю утварь и дал ему право пить из золотых сосудов и носить порфиру и золотую пряжку,
а Симона, брата его, поставил военачальником от области Тирской до пределов Египта.
И выступил Ионафан в поход, и проходил по ту сторону реки [Иордана] и по городам, и собрались к нему на помощь все Сирийские войска; и пришел он к Аскалону, и встретили его жители города с честью.
Оттуда пошел он в Газу; но жители Газы заперлись; и осадил он город, и сжег огнем предместья его, и опустошил их.
И упросили жители Газы Ионафана, и он примирился с ними, только взял в заложники сыновей начальников их и отослал их в Иерусалим, и прошел страну до Дамаска.
И услышал Ионафан, что пришли в Кадис, в Галилее, военачальники Димитрия с многочисленным войском, чтобы удалить его от страны.
Но он пошел навстречу им, брата же своего, Симона, оставил в стране.
И расположил Симон стан свой при Вефсуре, и осаждал его многие дни, и запер его.
И просили его о мире, и он согласился, но выгнал их оттуда, и овладел городом, и поставил в нем стражу.
А Ионафан и войско его расположились станом при водах Геннисаретских и утром стали на равнине Насор.
И вот, войско иноплеменников встретилось с ним на равнине, оставив против него засаду в горах, само же шло навстречу ему с противной стороны.
И вышли бывшие в засаде из своих мест, и начали сражаться: тогда все бывшие с Ионафаном обратились в бегство,
и ни одного из них не осталось, кроме Маттафии, сына Авессаломова, и Иуды, сына Халфиева, начальников воинских отрядов.
И разодрал Ионафан одежды свои, и посыпал землю на голову свою, и молился.
Потом возвратился сражаться с ними и поразил их, и они бежали.
Увидев это, убежавшие от него возвратились к нему, и с ним преследовали их до Кадиса, до самого стана их, и там остановились.
В тот день пало от иноплеменников до трех тысяч мужей; и возвратился Ионафан в Иерусалим.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible