Скрыть
14:1
14:2
14:3
14:4
14:5
14:6
14:7
14:8
14:9
14:10
14:11
14:12
14:13
14:14
14:15
14:16
14:17
14:18
14:19
14:20
14:21
14:22
14:23
14:24
14:25
14:26
14:27
14:28
14:29
14:30
14:31
14:32
14:33
14:34
14:35
14:36
14:37
14:38
14:39
14:40
14:41
14:42
14:43
14:44
14:45
14:46
14:47
14:48
14:49
И въ лѣ́то сто́ се́дмьдесятъ второ́е, собра́ ца́рь дими́трiй си́лы своя́ и и́де въ миді́ю собра́ти по́мощь себѣ́, я́ко да ра́туетъ проти́ву три́фона.
И слы́ша Арса́къ ца́рь пе́рсскiй и ми́дскiй, я́ко прiи́де дими́трiй въ предѣ́лы его́, и посла́ еди́наго от­ нача́лникъ сво­и́хъ я́ти его́ жи́ва.
И и́де и порази́ ополче́нiе дими́трiево, и я́тъ его́ и при­­веде́ его́ ко Арса́ку: и всади́ его́ въ темни́цу.
И умолча́ земля́ Иу́дина во вся́ дни́ Си́моновы, и взыска́ блага́я язы́ку сво­ему́, и уго́дна бы́сть и́мъ вла́сть его́ и сла́ва его́ во вся́ дни́.
И со все́ю сла́вою сво­е́ю взя́ Иоппі́ю въ при­­ста́нище и сотвори́ вхо́дъ острово́мъ морски́мъ,
и распростре́ предѣ́лы язы́ку сво­ему́, и одержа́ страну́,
и собра́ плѣне́нiе мно́го, и госпо́д­ст­вова надъ газа́ры и веѳсу́ры и краегра́дiемъ, и отъ­я́тъ нечистоты́ от­ него́, и не бы́сть противля́ющагося ему́.
И кі́йждо дѣ́лаше зе́млю свою́ съ ми́ромъ, и земля́ дая́ше жи́та своя́, и древеса́ поль­ска́я пло́дъ сво́й.
Старѣ́йшины на сто́гнахъ сѣдя́ху и вси́ о благи́хъ бесѣ́доваху, и ю́ноши облача́хуся сла́вою и ри́зами ра́тными.
Градо́мъ дая́ше пи́щы и вчиня́ше и́хъ въ сосу́ды утвержде́нiя, доне́лѣже именова́ся и́мя сла́вы его́ да́же до кра́я земли́.
Сотвори́ ми́ръ на земли́, и воз­весели́ся Изра́иль весе́лiемъ ве́лiимъ.
И сѣ́де кі́йждо подъ виногра́домъ сво­и́мъ и смоко́вницею сво­е́ю, и не бы́сть устраша́ющаго и́хъ.
И оскудѣ́ ра́туяй и́хъ на земли́, и ца́рiе сотро́шася во дни́ о́ны.
И укрѣпи́ всѣ́хъ смире́н­ныхъ люді́й сво­и́хъ: зако́на взыска́ и отъ­я́тъ вся́ко беззако́нiе и лука́в­ст­во,
свята́я просла́ви и умно́жи сосу́ды святы́хъ.
И слы́шано бѣ́ въ ри́мѣ, я́ко у́мре Ионаѳа́нъ, и да́же до спа́ртiи слы́шася, и оскорби́шася зѣло́.
Егда́ же услы́шаша, я́ко Си́монъ бра́тъ его́ бы́сть вмѣ́сто его́ архiере́й и одержа́ всю́ страну́ и гра́ды въ не́й,
писа́ша къ нему́ на дщи́цахъ мѣ́дяныхъ, е́же обнови́ти съ ни́мъ дру́жбу и споборе́нiе, я́же сотвори́ша со Иу́дою и Ионаѳа́номъ бра́тiею его́.
И прочто́шася предъ це́рковiю во Иерусали́мѣ.
И се́й о́бразъ посла́нiй, и́хже посла́ша спартiа́ты: спартiа́товъ нача́лницы и гра́дъ Си́мону иере́ю вели́кому и старѣ́йшинамъ, и жерце́мъ и про́чымъ лю́демъ иуде́йскимъ бра́тiи ра́доватися:
послы́, и́же по́слани су́ть къ лю́демъ на́шымъ, воз­вѣсти́ша на́мъ о ва́­шей сла́вѣ и че́сти, и воз­весели́хомся о при­­хо́дѣ и́хъ,
и списа́хомъ я́же от­ ни́хъ рече́на въ совѣ́тѣхъ люді́й си́це: нуми́нiй сы́нъ Антiо́ховъ и антипа́тръ Иасо́новъ, послы́ Иуде́йстiи, прiидо́ста къ на́мъ воз­новля́юща съ на́ми дру́жбу:
и уго́дно бы́сть лю́демъ прiя́ти му́жы сла́вно и положи́ти восписа́нiе слове́съ и́хъ во осо́быя людскі́я кни́ги, да бу́детъ па́мять лю́демъ спартiа́товъ: о́бразъ же тѣ́хъ писа́хомъ Си́мону архiере́ю.
По си́хъ посла́ Си́монъ нуми́нiа въ ри́мъ, иму́щаго щи́тъ зла́тъ вели́къ вѣ́сомъ мна́съ ты́сяща на уставле́нiе съ ни́ми дру́жбы.
Егда́ же услы́шаша лю́дiе словеса́ сiя́, рѣ́ша: ку́ю благода́ть воз­дади́мъ Си́мону и сыно́мъ его́?
утверди́ бо са́мъ и бра́тiя его́ и до́мъ отца́ его́, и поби́ враги́ Изра́илевы от­ ни́хъ, и уста́виша ему́ свобо́ду.
И написа́ша на дска́хъ мѣ́дяныхъ и поста́виша на столпѣ́ въ горѣ́ Сiо́нѣ. и се́й е́сть о́бразъ писа́нiя: во осмый­на́­де­сять де́нь ме́сяца Елу́лъ, лѣ́та сто́ се́дмьдесятъ втора́го, и сiе́ тре́тiе лѣ́то при­­ Си́монѣ архiере́и, въ сараме́ли,
въ собра́нiи вели́цѣмъ жерце́въ и люді́й, и князе́й язы́ка и старѣ́йшинъ страны́ воз­вѣсти́ся на́мъ: поне́же мно́гащи бы́ша бра́ни въ странѣ́,
Си́монъ же сы́нъ маттаѳі́евъ, сы́нъ сыно́въ Иари́вовыхъ, и бра́тiя его́ вда́ша себе́ въ бѣ́д­ст­во, и противоста́ша сопоста́томъ язы́ка сво­его́, я́ко да стоя́тъ свята́я и́хъ и зако́нъ, и сла́вою вели́кою просла́виша лю́ди своя́:
и собра́ Ионаѳа́нъ лю́ди своя́, и бы́сть и́мъ архiере́й, и при­­ложи́ся къ лю́демъ сво­и́мъ:
и хотѣ́ша врази́ и́хъ вни́ти въ страну́ и́хъ, е́же сокруши́ти страну́ и́хъ и просте́рти ру́ку на свята́я и́хъ,
тогда́ воста́ Си́монъ и бра́ся за лю́ди своя́, и разда́ сре́брениковъ мно́го сво­и́мъ, и вооружи́ му́жы си́льныя язы́ка сво­его́, и даде́ и́мъ обро́ки,
и утверди́ гра́ды иуде́йскiя и веѳсу́ру, я́же въ предѣ́лѣхъ Иуде́йскихъ, идѣ́же бя́ху ору́жiя бра́н­никовъ пре́жде, и поста́ви та́мо на стра́жу му́жы иуде́йскiя:
и Иоппі́ю утверди́, я́же на при­­мо́рiи, и газа́ру, я́же въ предѣ́лѣхъ азо́та, въ не́йже врази́ пре́жде обита́ху, и насели́ та́мо иуде́и, и ели́ка потре́бна бя́ху на управле́нiе си́хъ, положи́ въ ни́хъ:
и ви́дѣша лю́дiе дѣ́й­ст­во Си́моново и сла́ву, ю́же умы́сли сотвори́ти язы́ку сво­ему́, и поста́виша его́ въ вожда́ сво­его́ и архiере́а, зане́же сотвори́ сiя́ вся́, и пра́вду и вѣ́ру, ю́же соблюде́ язы́ку сво­ему́, и взыска́ вся́кимъ о́бразомъ воз­нести́ лю́ди своя́:
и во дни́ его́ благо­успѣва́­ше въ руку́ его́, е́же изъя́ти язы́ки от­ страны́ и́хъ, и и́же во гра́дѣ дави́довѣ бѣ́ху во Иерусали́мѣ, и́же сотвори́ша себѣ́ краегра́дiе, изъ него́же исхожда́ху и скверня́ху о́крестъ святы́хъ и творя́ху я́зву ве́лiю въ чистотѣ́,
и насели́ въ не́мъ му́жы иуде́йски и утверди́ ко укрѣпле́нiю страны́ и гра́да и воз­вы́си стѣ́ны во Иерусали́мѣ:
и ца́рь дими́трiй уста́ви ему́ нача́л­ст­во жре́че­ст­ва,
по си́мъ сотвори́ его́ дру́га сво­его́ и просла́ви его́ сла́вою вели́кою:
слы́ша бо, я́ко нарѣче́ни су́ть Иуде́е от­ ри́млянъ дру́зи и спобо́рницы и бра́тiя, и я́ко прiя́ша посло́въ Си́моновыхъ пресла́вно:
и я́ко благоволи́ша Иуде́е и жерцы́ бы́ти Си́мону вождо́мъ и архiере́емъ въ вѣ́къ, до́ндеже воста́нетъ проро́къ вѣ́ренъ:
и да бу́детъ надъ ни́ми во­ево́да, и я́ко да радѣ́етъ о святы́хъ поставля́ти и́хъ надъ дѣла́ми и́хъ и надъ страно́ю, и надъ ору́жiемъ и надъ тверды́нями,
и я́ко да радѣ́етъ о святы́хъ, и да слу́шаютъ его́вси́, и да пи́шут­ся на и́мя его́ вся́ писа́нiя во странѣ́,и да облачи́т­ся въ порфи́ру и злату́ю ри́зу,
и не лѣ́ть бу́детъ ни кому́же от­ люді́й и от­ жре́цъ от­врещи́ что́ от­ си́хъ и вопреки́ глаго́лати от­ него́ рече́нымъ, или́ совокупи́ти со́нмъ во странѣ́ безъ него́ и облещи́ся въ порфи́ру и носи́ти гри́вну зла́ту:
а и́же а́ще сотвори́тъ кромѣ́ си́хъ, или́ от­ве́ржетъ что́ си́хъ, пови́ненъ бу́детъ.
И уго́дно бы́сть всѣ́мъ лю́демъ уста́вити Си́мону и сотвори́ти по словесе́мъ си́мъ.
И прiя́ Си́монъ, и благоволи́ архiере́й­ст­вовати, и бы́ти во­ево́дою и нача́лникомъ язы́ка Иуде́йска и жерце́мъ, и нача́л­ст­вовати надъ всѣ́ми.
И писа́нiе сiе́ рѣ́ша водрузи́ти во дщи́цахъ мѣ́дяныхъ и поста́вити и́хъ въ при­­тво́рѣ святы́хъ, въ мѣ́стѣ сла́внѣ,
списа́нiе же си́хъ положи́ти въ газофила́кiи, я́ко да и́мать Си́монъ и сы́нове его́.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible