Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Маккавейская

 
 •  
 • 14:1
 • 14:2
 • 14:3
 • 14:4
 • 14:5
 • 14:6
 • 14:7
 • 14:8
 • 14:9
 • 14:10
 • 14:11
 • 14:12
 • 14:13
 • 14:14
 • 14:15
 • 14:16
 • 14:17
 • 14:18
 • 14:19
 • 14:20
 • 14:21
 • 14:22
 • 14:23
 • 14:24
 • 14:25
 • 14:26
 • 14:27
 • 14:28
 • 14:29
 • 14:30
 • 14:31
 • 14:32
 • 14:33
 • 14:34
 • 14:35
 • 14:36
 • 14:37
 • 14:38
 • 14:39
 • 14:40
 • 14:41
 • 14:42
 • 14:43
 • 14:44
 • 14:45
 • 14:46
 • 14:47
 • 14:48
 • 14:49
 •  
 • И въ лѣ́то сто́ се́дмьдесятъ второ́е, собра́ ца́рь дими́трiй си́лы своя́ и и́де въ миді́ю собра́ти по́мощь себѣ́, я́ко да ра́туетъ проти́ву три́фона.
 • И слы́ша Арса́къ ца́рь пе́рсскiй и ми́дскiй, я́ко прiи́де дими́трiй въ предѣ́лы его́, и посла́ еди́наго от­ нача́лникъ сво­и́хъ я́ти его́ жи́ва.
 • И и́де и порази́ ополче́нiе дими́трiево, и я́тъ его́ и при­­веде́ его́ ко Арса́ку: и всади́ его́ въ темни́цу.
 • И умолча́ земля́ Иу́дина во вся́ дни́ Си́моновы, и взыска́ блага́я язы́ку сво­ему́, и уго́дна бы́сть и́мъ вла́сть его́ и сла́ва его́ во вся́ дни́.
 • И со все́ю сла́вою сво­е́ю взя́ Иоппі́ю въ при­­ста́нище и сотвори́ вхо́дъ острово́мъ морски́мъ,
 • и распростре́ предѣ́лы язы́ку сво­ему́, и одержа́ страну́,
 • и собра́ плѣне́нiе мно́го, и госпо́д­ст­вова надъ газа́ры и веѳсу́ры и краегра́дiемъ, и отъ­я́тъ нечистоты́ от­ него́, и не бы́сть противля́ющагося ему́.
 • И кі́йждо дѣ́лаше зе́млю свою́ съ ми́ромъ, и земля́ дая́ше жи́та своя́, и древеса́ поль­ска́я пло́дъ сво́й.
 • Старѣ́йшины на сто́гнахъ сѣдя́ху и вси́ о благи́хъ бесѣ́доваху, и ю́ноши облача́хуся сла́вою и ри́зами ра́тными.
 • Градо́мъ дая́ше пи́щы и вчиня́ше и́хъ въ сосу́ды утвержде́нiя, доне́лѣже именова́ся и́мя сла́вы его́ да́же до кра́я земли́.
 • Сотвори́ ми́ръ на земли́, и воз­весели́ся Изра́иль весе́лiемъ ве́лiимъ.
 • И сѣ́де кі́йждо подъ виногра́домъ сво­и́мъ и смоко́вницею сво­е́ю, и не бы́сть устраша́ющаго и́хъ.
 • И оскудѣ́ ра́туяй и́хъ на земли́, и ца́рiе сотро́шася во дни́ о́ны.
 • И укрѣпи́ всѣ́хъ смире́н­ныхъ люді́й сво­и́хъ: зако́на взыска́ и отъ­я́тъ вся́ко беззако́нiе и лука́в­ст­во,
 • свята́я просла́ви и умно́жи сосу́ды святы́хъ.
 • И слы́шано бѣ́ въ ри́мѣ, я́ко у́мре Ионаѳа́нъ, и да́же до спа́ртiи слы́шася, и оскорби́шася зѣло́.
 • Егда́ же услы́шаша, я́ко Си́монъ бра́тъ его́ бы́сть вмѣ́сто его́ архiере́й и одержа́ всю́ страну́ и гра́ды въ не́й,
 • писа́ша къ нему́ на дщи́цахъ мѣ́дяныхъ, е́же обнови́ти съ ни́мъ дру́жбу и споборе́нiе, я́же сотвори́ша со Иу́дою и Ионаѳа́номъ бра́тiею его́.
 • И прочто́шася предъ це́рковiю во Иерусали́мѣ.
 • И се́й о́бразъ посла́нiй, и́хже посла́ша спартiа́ты: спартiа́товъ нача́лницы и гра́дъ Си́мону иере́ю вели́кому и старѣ́йшинамъ, и жерце́мъ и про́чымъ лю́демъ иуде́йскимъ бра́тiи ра́доватися:
 • послы́, и́же по́слани су́ть къ лю́демъ на́шымъ, воз­вѣсти́ша на́мъ о ва́­шей сла́вѣ и че́сти, и воз­весели́хомся о при­­хо́дѣ и́хъ,
 • и списа́хомъ я́же от­ ни́хъ рече́на въ совѣ́тѣхъ люді́й си́це: нуми́нiй сы́нъ Антiо́ховъ и антипа́тръ Иасо́новъ, послы́ Иуде́йстiи, прiидо́ста къ на́мъ воз­новля́юща съ на́ми дру́жбу:
 • и уго́дно бы́сть лю́демъ прiя́ти му́жы сла́вно и положи́ти восписа́нiе слове́съ и́хъ во осо́быя людскі́я кни́ги, да бу́детъ па́мять лю́демъ спартiа́товъ: о́бразъ же тѣ́хъ писа́хомъ Си́мону архiере́ю.
 • По си́хъ посла́ Си́монъ нуми́нiа въ ри́мъ, иму́щаго щи́тъ зла́тъ вели́къ вѣ́сомъ мна́съ ты́сяща на уставле́нiе съ ни́ми дру́жбы.
 • Егда́ же услы́шаша лю́дiе словеса́ сiя́, рѣ́ша: ку́ю благода́ть воз­дади́мъ Си́мону и сыно́мъ его́?
 • утверди́ бо са́мъ и бра́тiя его́ и до́мъ отца́ его́, и поби́ враги́ Изра́илевы от­ ни́хъ, и уста́виша ему́ свобо́ду.
 • И написа́ша на дска́хъ мѣ́дяныхъ и поста́виша на столпѣ́ въ горѣ́ Сiо́нѣ. и се́й е́сть о́бразъ писа́нiя: во осмый­на́­де­сять де́нь ме́сяца Елу́лъ, лѣ́та сто́ се́дмьдесятъ втора́го, и сiе́ тре́тiе лѣ́то при­­ Си́монѣ архiере́и, въ сараме́ли,
 • въ собра́нiи вели́цѣмъ жерце́въ и люді́й, и князе́й язы́ка и старѣ́йшинъ страны́ воз­вѣсти́ся на́мъ: поне́же мно́гащи бы́ша бра́ни въ странѣ́,
 • Си́монъ же сы́нъ маттаѳі́евъ, сы́нъ сыно́въ Иари́вовыхъ, и бра́тiя его́ вда́ша себе́ въ бѣ́д­ст­во, и противоста́ша сопоста́томъ язы́ка сво­его́, я́ко да стоя́тъ свята́я и́хъ и зако́нъ, и сла́вою вели́кою просла́виша лю́ди своя́:
 • и собра́ Ионаѳа́нъ лю́ди своя́, и бы́сть и́мъ архiере́й, и при­­ложи́ся къ лю́демъ сво­и́мъ:
 • и хотѣ́ша врази́ и́хъ вни́ти въ страну́ и́хъ, е́же сокруши́ти страну́ и́хъ и просте́рти ру́ку на свята́я и́хъ,
 • тогда́ воста́ Си́монъ и бра́ся за лю́ди своя́, и разда́ сре́брениковъ мно́го сво­и́мъ, и вооружи́ му́жы си́льныя язы́ка сво­его́, и даде́ и́мъ обро́ки,
 • и утверди́ гра́ды иуде́йскiя и веѳсу́ру, я́же въ предѣ́лѣхъ Иуде́йскихъ, идѣ́же бя́ху ору́жiя бра́н­никовъ пре́жде, и поста́ви та́мо на стра́жу му́жы иуде́йскiя:
 • и Иоппі́ю утверди́, я́же на при­­мо́рiи, и газа́ру, я́же въ предѣ́лѣхъ азо́та, въ не́йже врази́ пре́жде обита́ху, и насели́ та́мо иуде́и, и ели́ка потре́бна бя́ху на управле́нiе си́хъ, положи́ въ ни́хъ:
 • и ви́дѣша лю́дiе дѣ́й­ст­во Си́моново и сла́ву, ю́же умы́сли сотвори́ти язы́ку сво­ему́, и поста́виша его́ въ вожда́ сво­его́ и архiере́а, зане́же сотвори́ сiя́ вся́, и пра́вду и вѣ́ру, ю́же соблюде́ язы́ку сво­ему́, и взыска́ вся́кимъ о́бразомъ воз­нести́ лю́ди своя́:
 • и во дни́ его́ благо­успѣва́­ше въ руку́ его́, е́же изъя́ти язы́ки от­ страны́ и́хъ, и и́же во гра́дѣ дави́довѣ бѣ́ху во Иерусали́мѣ, и́же сотвори́ша себѣ́ краегра́дiе, изъ него́же исхожда́ху и скверня́ху о́крестъ святы́хъ и творя́ху я́зву ве́лiю въ чистотѣ́,
 • и насели́ въ не́мъ му́жы иуде́йски и утверди́ ко укрѣпле́нiю страны́ и гра́да и воз­вы́си стѣ́ны во Иерусали́мѣ:
 • и ца́рь дими́трiй уста́ви ему́ нача́л­ст­во жре́че­ст­ва,
 • по си́мъ сотвори́ его́ дру́га сво­его́ и просла́ви его́ сла́вою вели́кою:
 • слы́ша бо, я́ко нарѣче́ни су́ть Иуде́е от­ ри́млянъ дру́зи и спобо́рницы и бра́тiя, и я́ко прiя́ша посло́въ Си́моновыхъ пресла́вно:
 • и я́ко благоволи́ша Иуде́е и жерцы́ бы́ти Си́мону вождо́мъ и архiере́емъ въ вѣ́къ, до́ндеже воста́нетъ проро́къ вѣ́ренъ:
 • и да бу́детъ надъ ни́ми во­ево́да, и я́ко да радѣ́етъ о святы́хъ поставля́ти и́хъ надъ дѣла́ми и́хъ и надъ страно́ю, и надъ ору́жiемъ и надъ тверды́нями,
 • и я́ко да радѣ́етъ о святы́хъ, и да слу́шаютъ его́вси́, и да пи́шут­ся на и́мя его́ вся́ писа́нiя во странѣ́,и да облачи́т­ся въ порфи́ру и злату́ю ри́зу,
 • и не лѣ́ть бу́детъ ни кому́же от­ люді́й и от­ жре́цъ от­врещи́ что́ от­ си́хъ и вопреки́ глаго́лати от­ него́ рече́нымъ, или́ совокупи́ти со́нмъ во странѣ́ безъ него́ и облещи́ся въ порфи́ру и носи́ти гри́вну зла́ту:
 • а и́же а́ще сотвори́тъ кромѣ́ си́хъ, или́ от­ве́ржетъ что́ си́хъ, пови́ненъ бу́детъ.
 • И уго́дно бы́сть всѣ́мъ лю́демъ уста́вити Си́мону и сотвори́ти по словесе́мъ си́мъ.
 • И прiя́ Си́монъ, и благоволи́ архiере́й­ст­вовати, и бы́ти во­ево́дою и нача́лникомъ язы́ка Иуде́йска и жерце́мъ, и нача́л­ст­вовати надъ всѣ́ми.
 • И писа́нiе сiе́ рѣ́ша водрузи́ти во дщи́цахъ мѣ́дяныхъ и поста́вити и́хъ въ при­­тво́рѣ святы́хъ, въ мѣ́стѣ сла́внѣ,
 • списа́нiе же си́хъ положи́ти въ газофила́кiи, я́ко да и́мать Си́монъ и сы́нове его́.
 • В сто семьдесят втором году царь Димитрий собрал войска свои и отправился в Мидию, чтобы получить помощь себе для войны против Трифона.
 • Но Арсак, царь Персидский и Мидийский, услышав, что Димитрий пришел в пределы его, послал одного из военачальников своих взять его живого.
 • Тот отправился и разбил войско Димитрия, взял его и привел к Арсаку, который заключил его в темницу.
 • И покоилась земля Иудейская во все дни Симона; он старался о благе народа своего, и нравилась им власть и слава его во все дни.
 • И ко всей своей славе, он взял еще Иоппию для пристани и открыл вход островам морским,
 • и распространил пределы народа своего, и овладел тою страною.
 • Он набрал множество пленных и господствовал над Газарою и Вефсурою и над крепостью, очистил ее от осквернения, и не было противящегося ему.
 • Иудеи спокойно возделывали землю свою, и земля давала произведения свои и дерева в полях – плод свой.
 • Старцы, сидя на улицах, все совещались о пользах общественных, и юноши облекались в пышные и воинские одежды.
 • Городам доставлял он съестные припасы и делал их местами укрепленными, так что славное имя его произносилось до конца земли.
 • Он восстановил мир в стране, и радовался Израиль великою радостью.
 • И сидел каждый под виноградом своим и под смоковницею своею, и никто не страшил их.
 • И не осталось никого на земле, кто воевал бы против них, и цари смирились в те дни.
 • Он подкреплял всех бедных в народе своем, требовал исполнения закона и истреблял всякого беззаконника и злодея,
 • украсил святилище и умножил священную утварь.
 • Когда дошел слух до Рима и до Спарты, что Ионафан умер, они весьма опечалились.
 • Когда же услышали, что Симон, брат его, сделался вместо него первосвященником и господствует над страною и находящимися в ней городами,
 • то написали к нему на медных досках, чтобы возобновить с ним дружбу и союз, заключенный ими с братьями его Иудою и Ионафаном.
 • Они были прочитаны в Иерусалиме пред собранием.
 • Вот список с писем, присланных Спартанцами: «Спартанские начальники и город Симону первосвященнику, старейшинам и священникам и всему народу Иудейскому, братьям нашим – радоваться.
 • Послы, присланные к народу нашему, рассказали нам о вашей славе и чести, и мы возрадовались прибытию их
 • и записали сказанное ими в народном совете так: Нуминий, сын Антиоха, и Антипатр, сын Иасона, послы Иудейские, пришли к нам возобновить с нами дружбу.
 • И угодно было народу принять этих мужей с честью и внести запись слов их в открытые народные книги, на память народу Спартанскому. А список с этого мы написали для первосвященника Симона».
 • После того Симон послал Нуминия в Рим с большим золотым щитом, весом в тысячу мин, чтобы заключить с ними союз.
 • Когда услышал об этом народ, то сказал: какую благодарность воздадим мы Симону и сыновьям его?
 • Ибо он твердо стоял и братья его и дом отца его, и отразили врагов Израиля, и доставили ему свободу.
 • И написали о том на медных досках и выставили их на столбах на горе Сион. Вот список написанного: «В восемнадцатый день Елула сто семьдесят второго года – это был третий год при первосвященнике Симоне –
 • в Сарамели, в великом собрании священников и народа и князей народных и старейшин страны, объявлено нам:
 • так как много раз бывали войны в этой стране, то Симон, сын Маттафии, сын сынов Иарива, и братья его, подвергая себя опасности, противостали врагам народа своего, чтобы сохранить святилище его и закон, и великою славою прославили народ свой.
 • Ионафан собрал народ свой и сделался первосвященником его, но он приложился к народу своему.
 • Когда же враги их вознамерились войти в страну их, чтобы разорить страну их и простереть руки на святилище их,
 • тогда восстал Симон и воевал за народ свой и издержал много собственных денег, снабжая храбрых мужей народа своего оружием и давая им жалованье.
 • Он укрепил города Иудеи и Вефсуру на границах Иудеи, где прежде находились оружия неприятелей, и поставил там стражу из Иудеев.
 • Также укрепил Иоппию при море и Газару на пределах Азота, в которой прежде обитали враги, и поселил там Иудеев, снабдив эти места всем, что нужно было к восстановлению их.
 • И видел народ деяния Симона и славу, какую старался он доставить народу своему, и поставил его своим начальником и первосвященником за то, что все это сделал он, и за справедливость и верность, которую он хранил к племени своему, всячески стараясь возвысить народ свой.
 • Во дни его руками его успешно изгнаны из страны язычники и занимавшие город Давидов в Иерусалиме, которые, устроив себе крепость, выходили из нее и оскверняли все вокруг святилища и много вредили святыне.
 • Он поселил в ней Иудеев и укрепил ее для безопасности страны и города и возвысил стены Иерусалима.
 • Посему и царь Димитрий утвердил за ним первосвященство,
 • и причислил его к друзьям своим, и почтил его великою славою.
 • Ибо он услышал, что Римляне назвали Иудеев друзьями и союзниками и братьями и с честью приняли послов Симона,
 • что Иудеи и священники согласились, чтобы Симон был у них начальником и первосвященником навек, доколе восстанет Пророк верный,
 • чтобы он был у них военачальником и имел попечение о святых и поставлял их над работами их, и над областью, и над оружиями, и над крепостями,
 • чтобы имел попечение о святилище и все слушались его, чтобы все договоры в стране писались на его имя и чтобы он одевался в порфиру и носил золотые украшения.
 • И никому из народа и священников да не будет позволено отменить что-либо из сего или противоречить словам его, или без него созывать собрание в стране и одеваться в порфиру и носить золотую пряжку.
 • А кто сделает что-нибудь против сего или отменит что из сего, будет повинен».
 • И согласился весь народ подчиниться Симону и поступать по словам сим.
 • Симон принял и согласился быть первосвященником и военачальником и правителем Иудеев и священников и начальствовать над всеми.
 • И решили начертать запись сию на медных досках и поставить их в ограде храма на видном месте,
 • а списки с них положить в сокровищнице, чтобы имел их Симон и сыновья его.