Скрыть
16:1
16:2
16:3
16:4
16:5
16:6
16:7
16:8
16:9
16:10
16:11
16:12
16:13
16:14
16:15
16:16
16:17
16:18
16:19
16:20
16:21
16:22
16:23
16:24
И взы́де Иоа́н­нъ от­ газа́ровъ и воз­вѣсти́ Си́мону отцу́ сво­ему́, я́же сотвори́ Кендеве́й.
И при­­зва́ Си́монъ два́ сы́ны своя́ старѣ́йшыя Иу́ду и Иоа́н­на и рече́ и́ма: а́зъ и бра́тiя моя́ и до́мъ отца́ мо­его́ побора́хомъ враги́ Изра́илевы от­ ю́ности да́же и до сего́ дне́, и благопоспѣ́ше­с­т­вовася въ рука́хъ на́шихъ изба́вити Изра́иля мно́гащи:
ны́нѣ же состарѣ́хся и вы́ ми́лостiю [Бо́га] дово́лни есте́ въ лѣ́тѣхъ: бу́дите вмѣ́сто мене́ и бра́та мо­его́, и изше́дше побо́р­ст­вуйте за язы́къ на́шъ, по́мощь же съ небесе́ съ ва́ма да бу́детъ.
И избра́ от­ страны́ два́десять ты́сящъ муже́й во­е́н­ныхъ и ко́н­никовъ, и идо́ша на Кендеве́а и обнощева́ша въ моди́нѣ.
И воста́в­ше зау́тра идо́ша на по́ле, и се́, си́ла ве́лiя во срѣ́тенiе и́мъ, пѣ́шая и ко́н­ная, и бѣ́ пото́къ средѣ́ и́хъ.
И ополчи́ся проти́ву лица́ и́хъ са́мъ и лю́дiе его́: и ви́дѣ лю́ди боя́щыяся прейти́ пото́къ и пре́йде пе́рвый, и ви́дѣша его́ му́жiе и преидо́ша вслѣ́дъ его́.
И раздѣли́ люді́й и ко́н­никовъ посредѣ́ пѣ́шихъ: ко́н­ницы же враго́въ мно́зи зѣло́.
И воструби́ша труба́ми, и побѣжде́нъ бы́сть Кендеве́й и по́лкъ его́, и падо́ша от­ ни́хъ я́звени мно́зи: про́чiи же бѣго́ша въ тверды́ню.
Тогда́ уя́звенъ бы́сть Иу́да бра́тъ Иоа́н­новъ: Иоа́н­нъ же гна́ и́хъ, до́ндеже прiи́де въ Кедро́нъ, его́же созда́.
И побѣго́ша да́же до столпо́въ су́щихъ на се́лѣхъ азо́тскихъ, и зажже́ его́ огне́мъ, и падо́ша от­ ни́хъ двѣ́ ты́сящы муже́й: и воз­врати́ся въ зе́млю Иу́дину въ ми́рѣ.
И Птоломе́й сы́нъ Аву́вовъ поста́вленъ бы́сть во­ево́дою въ по́ли иерихо́на и имя́ше сребра́ и зла́та мно́го:
бѣ́ бо зя́ть архiере́овъ.
И воз­несе́ся се́рдце его́, и восхотѣ́ одержа́ти страну́, и помышля́ше ле́стно на Си́мона и сыно́въ его́, погуби́ти и́хъ.
Си́монъ же прохожда́­ше гра́ды, я́же во странѣ́ Иуде́йстѣй, попече́нiе имѣ́я о при­­лѣжа́нiи и́хъ, и сни́де во иерихо́нъ са́мъ и маттаѳі́а, и Иу́да и сы́нове его́, лѣ́та сто́ се́дмьдесятъ седма́го ме́сяца перваго­на́­де­сять, се́й е́сть ме́сяцъ Сава́тъ.
И прiя́ и́хъ сы́нъ Аву́вовъ въ тверды́ню, нарица́емую до́къ, съ ле́стiю, ю́же созда́, и сотвори́ и́мъ пи́ръ вели́къ, и сокры́ та́мо му́жы.
И егда́ упи́ся Си́монъ и сы́нове его́, воста́ Птоломе́й и и́же съ ни́мъ, и взя́ша ору́жiя своя́, и внидо́ша къ Си́мону на пи́ръ, и уби́ша его́ и два́ сы́на его́ и нѣ́кiихъ от­ о́трокъ его́.
И сотвори́ пре́лесть вели́ку во Изра́или и воз­даде́ зла́я за блага́я.
И писа́ сiя́ Птоломе́й и посла́ ко царю́, да по́слетъ ему́ во́евъ въ по́мощь, и преда́стъ ему́ страну́ и́хъ и гра́ды.
И посла́ ины́я въ газа́ру погуби́ти Иоа́н­на, и ты́сящникомъ посла́ посла́нiя, да прiи́дутъ къ нему́, да да́стъ и́мъ сребро́ и зла́то и да́ры.
И ины́я посла́ объя́ти Иерусали́ма и го́ру святи́лища.
И предте́къ нѣ́кiй воз­вѣсти́ Иоа́н­ну въ газа́рѣ, я́ко поги́бе оте́цъ его́ и бра́тiя его́, и я́ко посла́ и тебе́ уби́ти. И слы́шавъ ужасе́ся зѣло́.
И я́тъ му́жы, и́же прiидо́ша погуби́ти его́, и уби́ и́хъ: позна́ бо я́ко и́щутъ его́ уби́ти.
И про́чая слове́съ Иоа́н­новыхъ и бра́ней его́ и благи́хъ му́же­ст­въ его́, и́миже благому́же­с­т­вова, и созида́нiя стѣ́нъ, и́хже созда́, и дѣя́нiй его́,
се́, сiя́ пи́сана су́ть въ кни́зѣ дні́й архiере́й­ст­ва его́, от­не́лѣже бы́сть архiере́й по отцѣ́ сво­е́мъ.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов