Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Маккавейская
 

 
 •  
 • 16:1
 • 16:2
 • 16:3
 • 16:4
 • 16:5
 • 16:6
 • 16:7
 • 16:8
 • 16:9
 • 16:10
 • 16:11
 • 16:12
 • 16:13
 • 16:14
 • 16:15
 • 16:16
 • 16:17
 • 16:18
 • 16:19
 • 16:20
 • 16:21
 • 16:22
 • 16:23
 • 16:24
 •  
 • И взы́де Иоа́н­нъ от­ газа́ровъ и воз­вѣсти́ Си́мону отцу́ сво­ему́, я́же сотвори́ Кендеве́й.
 • И при­­зва́ Си́монъ два́ сы́ны своя́ старѣ́йшыя Иу́ду и Иоа́н­на и рече́ и́ма: а́зъ и бра́тiя моя́ и до́мъ отца́ мо­его́ побора́хомъ враги́ Изра́илевы от­ ю́ности да́же и до сего́ дне́, и благопоспѣ́ше­с­т­вовася въ рука́хъ на́шихъ изба́вити Изра́иля мно́гащи:
 • ны́нѣ же состарѣ́хся и вы́ ми́лостiю [Бо́га] дово́лни есте́ въ лѣ́тѣхъ: бу́дите вмѣ́сто мене́ и бра́та мо­его́, и изше́дше побо́р­ст­вуйте за язы́къ на́шъ, по́мощь же съ небесе́ съ ва́ма да бу́детъ.
 • И избра́ от­ страны́ два́десять ты́сящъ муже́й во­е́н­ныхъ и ко́н­никовъ, и идо́ша на Кендеве́а и обнощева́ша въ моди́нѣ.
 • И воста́в­ше зау́тра идо́ша на по́ле, и се́, си́ла ве́лiя во срѣ́тенiе и́мъ, пѣ́шая и ко́н­ная, и бѣ́ пото́къ средѣ́ и́хъ.
 • И ополчи́ся проти́ву лица́ и́хъ са́мъ и лю́дiе его́: и ви́дѣ лю́ди боя́щыяся прейти́ пото́къ и пре́йде пе́рвый, и ви́дѣша его́ му́жiе и преидо́ша вслѣ́дъ его́.
 • И раздѣли́ люді́й и ко́н­никовъ посредѣ́ пѣ́шихъ: ко́н­ницы же враго́въ мно́зи зѣло́.
 • И воструби́ша труба́ми, и побѣжде́нъ бы́сть Кендеве́й и по́лкъ его́, и падо́ша от­ ни́хъ я́звени мно́зи: про́чiи же бѣго́ша въ тверды́ню.
 • Тогда́ уя́звенъ бы́сть Иу́да бра́тъ Иоа́н­новъ: Иоа́н­нъ же гна́ и́хъ, до́ндеже прiи́де въ Кедро́нъ, его́же созда́.
 • И побѣго́ша да́же до столпо́въ су́щихъ на се́лѣхъ азо́тскихъ, и зажже́ его́ огне́мъ, и падо́ша от­ ни́хъ двѣ́ ты́сящы муже́й: и воз­врати́ся въ зе́млю Иу́дину въ ми́рѣ.
 • И Птоломе́й сы́нъ Аву́вовъ поста́вленъ бы́сть во­ево́дою въ по́ли иерихо́на и имя́ше сребра́ и зла́та мно́го:
 • бѣ́ бо зя́ть архiере́овъ.
 • И воз­несе́ся се́рдце его́, и восхотѣ́ одержа́ти страну́, и помышля́ше ле́стно на Си́мона и сыно́въ его́, погуби́ти и́хъ.
 • Си́монъ же прохожда́­ше гра́ды, я́же во странѣ́ Иуде́йстѣй, попече́нiе имѣ́я о при­­лѣжа́нiи и́хъ, и сни́де во иерихо́нъ са́мъ и маттаѳі́а, и Иу́да и сы́нове его́, лѣ́та сто́ се́дмьдесятъ седма́го ме́сяца перваго­на́­де­сять, се́й е́сть ме́сяцъ Сава́тъ.
 • И прiя́ и́хъ сы́нъ Аву́вовъ въ тверды́ню, нарица́емую до́къ, съ ле́стiю, ю́же созда́, и сотвори́ и́мъ пи́ръ вели́къ, и сокры́ та́мо му́жы.
 • И егда́ упи́ся Си́монъ и сы́нове его́, воста́ Птоломе́й и и́же съ ни́мъ, и взя́ша ору́жiя своя́, и внидо́ша къ Си́мону на пи́ръ, и уби́ша его́ и два́ сы́на его́ и нѣ́кiихъ от­ о́трокъ его́.
 • И сотвори́ пре́лесть вели́ку во Изра́или и воз­даде́ зла́я за блага́я.
 • И писа́ сiя́ Птоломе́й и посла́ ко царю́, да по́слетъ ему́ во́евъ въ по́мощь, и преда́стъ ему́ страну́ и́хъ и гра́ды.
 • И посла́ ины́я въ газа́ру погуби́ти Иоа́н­на, и ты́сящникомъ посла́ посла́нiя, да прiи́дутъ къ нему́, да да́стъ и́мъ сребро́ и зла́то и да́ры.
 • И ины́я посла́ объя́ти Иерусали́ма и го́ру святи́лища.
 • И предте́къ нѣ́кiй воз­вѣсти́ Иоа́н­ну въ газа́рѣ, я́ко поги́бе оте́цъ его́ и бра́тiя его́, и я́ко посла́ и тебе́ уби́ти. И слы́шавъ ужасе́ся зѣло́.
 • И я́тъ му́жы, и́же прiидо́ша погуби́ти его́, и уби́ и́хъ: позна́ бо я́ко и́щутъ его́ уби́ти.
 • И про́чая слове́съ Иоа́н­новыхъ и бра́ней его́ и благи́хъ му́же­ст­въ его́, и́миже благому́же­с­т­вова, и созида́нiя стѣ́нъ, и́хже созда́, и дѣя́нiй его́,
 • се́, сiя́ пи́сана су́ть въ кни́зѣ дні́й архiере́й­ст­ва его́, от­не́лѣже бы́сть архiере́й по отцѣ́ сво­е́мъ.
 • И возвратился Иоанн из Газары и рассказал Симону, отцу своему, о том, что делал Кендевей.
 • Тогда Симон призвал двух старших сыновей своих, Иуду и Иоанна, и сказал им: я и братья мои и дом отца моего воевали против врагов Израиля от юности до сего дня и много раз успешно спасали руками нашими Израиля.
 • Но вот, я состарился, а вы по милости Божией находитесь в летах зрелых: заступите место мое и брата моего, идите и сражайтесь за народ наш, и да будет с вами помощь небесная.
 • И избрал из страны двадцать тысяч воинов и всадников, и пошли они против Кендевея, и ночевали в Модине.
 • Встав же утром, вышли на равнину, и вот многочисленное войско навстречу им, пешие и конные, и между ними был поток.
 • И двинулся против них сам и народ его, и, видя, что народ боится переходить поток, он перешел первый, и увидели это воины, и перешли за ним.
 • И разделил он народ, поставив конных среди пеших; конница же неприятелей была весьма многочисленна.
 • И затрубили священными трубами; и Кендевей обратился в бегство и войско его, и пало у них много раненых, остальные же бежали в крепость.
 • Тогда был ранен Иуда, брат Иоанна; но Иоанн преследовал их, доколе не пришел в Кедрон, который он построил.
 • И убежали они в башни, находящиеся в области Азота, но он сжег его огнем, и погибло из них до двух тысяч мужей; и возвратился он с миром в землю Иудейскую.
 • Птоломей же, сын Авува, поставлен был военачальником на равнине Иерихонской и имел много серебра и золота;
 • ибо он был зять первосвященника.
 • И надмилось сердце его, и захотел он овладеть страною, и делал коварные замыслы против Симона и сыновей его, чтобы погубить их.
 • Между тем Симон, посещая города страны и заботясь о потребностях их, пришел в Иерихон, сам и Маттафия и Иуда, сыновья его, в сто семьдесят седьмом году в одиннадцатом месяце – это месяц Сават.
 • И с коварством принял их радушно сын Авувов в небольшую крепость, называемую Док, им устроенную, и сделал для них большой пир, и спрятал там людей.
 • И когда опьянел Симон и сыновья его, тогда встал Птоломей и бывшие при нем, взяли оружия свои и вошли к Симону во время пира и убили его и двух сыновей его и некоторых из служителей его.
 • Так совершил он великое вероломство и воздал за добро злом.
 • Птоломей написал об этом и послал к царю, чтобы прислал ему войско на помощь, и он предаст ему страну их и города.
 • И некоторых послал в Газару убить Иоанна, а тысяченачальникам послал письма, чтобы они пришли к нему, и он даст им серебра и золота и подарки;
 • а других послал овладеть Иерусалимом и горою храма.
 • Но некто, прибежав к Иоанну в Газару, известил его, что отец его и братья умерщвлены и что Птоломей послал убить и его.
 • Услышав об этом, Иоанн весьма смутился и, схватив мужей, пришедших погубить его, убил их, ибо узнал, что они искали погубить его.
 • Прочие же дела Иоанна и во́йны его и мужественные подвиги его, славно совершенные, и сооружение стен, им воздвигнутых, и другие деяния его,
 • вот, они описаны в книге дней первосвященства его, с того времени, как сделался он первосвященником после отца своего.