Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
1-я книга Маккавейская

 
 • И бы́сть, егда́ поража́­ше Алекса́ндръ македо́нскiй сы́нъ Фили́ппа, и́же изы́де от­ земли́ Хеттiи́мъ, порази́ и да́рiа царя́ пе́рсскаго и ми́дскаго, и воцари́ся вмѣ́сто его́ пе́рвый во Елла́дѣ,
 • и соста́ви бра́ни мно́ги, и одержа́ тверды́ни мно́ги, и уби́ цари́ зе́мскiя,
 • и про́йде да́же до кра́евъ земли́, и взя́ коры́сти мно́гихъ язы́ковъ. и умолче́ земля́ предъ ни́мъ. и воз­вы́сися, и воз­несе́ся се́рдце его́.
 • И собра́ си́лу крѣ́пку зѣло́, и нача́л­ст­вова надъ страна́ми и язы́ки и мучи́тельми, и бы́ша ему́ въ да́н­ники.
 • И по си́хъ паде́ на ло́же и позна́, я́ко умира́етъ:
 • и созва́ о́троки своя́ благоро́дныя, и́же съ ни́мъ бя́ху совоспита́ни от­ ю́ности его́, и раздѣли́ и́мъ ца́р­ст­во свое́ еще́ жи́въ сы́й.
 • И ца́р­ст­вова Алекса́ндръ лѣ́тъ два­на́­де­сять и у́мре.
 • И облада́ша о́троцы его́ кі́йждо въ мѣ́стѣ сво­е́мъ.
 • И воз­ложи́ша вси́ дiади́мы по сме́рти его́, и сы́нове и́хъ по ни́хъ лѣ́та мно́га, и умно́жиша зла́я на земли́.
 • И изы́де от­ ни́хъ ко́рень грѣха́ Антiо́хъ епифа́нъ, сы́нъ Антiо́ха царя́, и́же бѣ́ зало́гомъ въ ри́мѣ: и ца́р­ст­вова въ лѣ́тѣ сто́ три́десять седмѣ́мъ ца́р­ст­ва е́ллинскаго.
 • Во дне́хъ тѣ́хъ изыдо́ша от­ Изра́иля сы́нове беззако́н­нiи и наусти́ша мно́гихъ глаго́люще: по́йдемъ и завѣща́емъ завѣ́тъ съ язы́ки, и́же о́крестъ на́съ, я́ко от­не́лѣже от­лучи́хомся от­ ни́хъ, обрѣто́ша на́съ мно́га зла́я.
 • И благо­уви́дѣся сло́во во о́чiю и́хъ:
 • и предъизбра́шася нѣ́цыи от­ люді́й и идо́ша ко царю́: и даде́ и́мъ вла́сть твори́ти оправда́нiя язы́ческая.
 • И созда́ша [себѣ́] учи́лище во Иерусали́мѣ по зако́номъ язы́ческимъ.
 • И сотвори́ша себѣ́ необрѣ́занiе, и от­ступи́ша от­ завѣ́та свята́го, и сопряго́шася язы́комъ, и прода́шася е́же твори́ти лука́вое.
 • И угото́вася ца́р­ст­во предъ Антiо́хомъ: и умы́сли ца́р­ст­вовати во Еги́птѣ, я́ко да ца́р­ст­вуетъ надъ двѣма́ ца́р­ст­вома.
 • И вни́де во Еги́петъ въ наро́дѣ тя́жцѣ, на колесни́цахъ и на сло́нѣхъ, и на вса́дникахъ и на корабле́хъ мно́гихъ.
 • И соста́ви бра́нь на Птоломе́а царя́ Еги́петскаго: и убоя́ся Птоломе́й от­ лица́ его́ и побѣже́, и падо́ша я́звени мно́зи.
 • И взя́ша гра́ды тве́рды въ земли́ Еги́петстѣй: и взя́ коры́сти земли́ Еги́петскiя.
 • И обрати́ся Антiо́хъ, повнегда́ порази́ Еги́пта во сто́ четы́редесять тре́тiе лѣ́то: и взы́де на Изра́иля и на Иерусали́мъ въ наро́дѣ тя́жцѣ,
 • и вни́де во святи́лище съ горды́нею, и взя́ олта́рь златы́й и свѣти́лникъ свѣ́щный и вся́ сосу́ды его́,
 • и трапе́зу предложе́нiя и воз­лiя́лники, и фiа́лы и кади́лницы златы́я, и катапета́сму и вѣнцы́ и украше́нiе злато́е, е́же на лицы́ це́ркви [бя́ше], и сокруши́ вся́:
 • и взя́ сребро́ и зла́то и сосу́ды вожделѣ́н­ныя: и взя́ сокро́вища та́йная, и́хже обрѣ́те.
 • И взе́мъ вся́ отъи́де въ зе́млю свою́, и сотвори́ убі́й­ст­во, и глаго́ла въ го́рдости вели́цѣй.
 • И бы́сть пла́чь вели́къ во Изра́или на вся́цѣмъ мѣ́стѣ и́хъ.
 • И воз­стена́ша нача́лницы и старѣ́йшины, дѣ́вы и ю́ноши изнемого́ша, и красота́ же́нская измѣни́ся.
 • Вся́къ жени́хъ прiя́ пла́чь, и сѣдя́щая на одрѣ́ бра́чнѣ бы́сть въ печа́ли.
 • И потрясе́ся земля́ на обита́ющихъ на не́й, и ве́сь до́мъ Иа́ковль облече́ся студо́мъ.
 • И по двою́ лѣ́ту дні́й посла́ ца́рь нача́лника да́немъ во гра́ды Иу́дины. и прiи́де во Иерусали́мъ съ наро́домъ вели́кимъ
 • и глаго́ла къ ни́мъ словеса́ ми́рная во льсти́. и вѣ́роваша ему́. и нападе́ на гра́дъ внеза́пу и порази́ его́ я́звою вели́кою и погуби́ лю́ди мно́ги от­ Изра́иля:
 • и взя́ коры́сти гра́да и сожже́ его́ огне́мъ, и разори́ до́мы его́ и стѣ́ны его́ о́крестъ:
 • и плѣни́ша же́нъ и ча́дъ, и скоты́ раздѣли́ша,
 • и огради́ша гра́дъ дави́довъ стѣно́ю вели́кою и крѣ́пкою и ба́шнями крѣ́пкими, и бы́сть и́мъ въ крѣ́пость:
 • и посади́ша та́мо люді́й грѣ́шниковъ, муже́й беззако́н­ныхъ, и воз­мого́ша въ не́й:
 • и положи́ша ору́жiя и бра́шна, и собира́ху коры́сти Иерусали́мскiя, и полага́ху та́мо: и бы́ша въ сѣ́ть вели́ку,
 • и бы́сть въ лови́тел­ст­во святы́ни и въ дiа́вола лука́ваго Изра́илю вы́ну.
 • И пролiя́ша кро́вь непови́н­ную о́крестъ святи́лища и оскверни́ша святы́ню.
 • И бѣжа́ша обита́ющiи во Иерусали́мѣ и́хъ ра́ди, и бы́сть обита́нiе чужди́мъ: и бы́сть чу́ждо сѣ́мени рожде́нiя сво­его́, и ча́да его́ оста́виша его́.
 • Святы́ня его́ разоре́на я́ко пусты́ня, пра́здницы его́ обраще́ни су́ть во пла́чь, суббо́ты его́ въ поноше́нiе, че́сть его́ во уничиже́нiе:
 • по сла́вѣ его́ умно́жися безче́стiе его́, и высота́ его́ обраще́на бы́сть во пла́чь.
 • И писа́ ца́рь Антiо́хъ всему́ ца́р­ст­ву сво­ему́, да бу́дутъ вси́ лю́дiе еди́но,
 • и оста́витъ кі́йждо зако́нъ сво́й. и со­изво́лиша вси́ язы́цы по сло́ву царя́ [антiо́ха].
 • И мно́зи от­ Изра́иля изво́лиша служе́нiю его́ и пожро́ша и́доломъ и оскверни́ша суббо́ту.
 • И посла́ ца́рь кни́ги руко́ю вѣ́ст­никовъ во Иерусали́мъ и во гра́ды Иу́дины, да по́йдутъ вслѣ́дъ зако́новъ чужди́хъ земли́
 • и воз­браня́тъ всесожже́нiя и же́ртву и воз­лiя́нiе от­ святы́ни, и омерзя́тъ суббо́ты и пра́здники,
 • и оскверня́тъ святы́ню и святы́хъ,
 • и сози́ждутъ тре́бища и ка́пища и куми́рницы, и да жру́тъ мяса́ свина́я и скоты́ о́бщыя:
 • и да оста́вятъ сы́ны своя́ необрѣ́заны, е́же оскверни́ти ду́шы и́хъ во вся́цѣй нечистотѣ́ и оскверне́нiи,
 • я́ко да забу́дутъ зако́нъ и измѣня́тъ вся́ оправда́нiя [Бо́жiя].
 • И и́же а́ще не сотвори́тъ по глаго́лу царе́ву, да у́мретъ.
 • По всѣ́мъ словесе́мъ си́мъ написа́ всему́ ца́р­ст­ву сво­ему́ и при­­ста́ви надзира́тели надъ всѣ́ми людьми́: и повелѣ́ градо́мъ Иу́динымъ жре́ти во вся́цѣмъ гра́дѣ.
 • И собра́шася мно́зи от­ люді́й къ ни́мъ, вся́къ оста́вивый зако́нъ Госпо́день: и сотвори́ша лука́вая на земли́
 • и положи́ша Изра́иля въ та́йныхъ во вся́цѣмъ убѣ́жищи и́хъ.
 • И въ пятый­на́­де­сять де́нь ме́сяца хасле́ва, въ лѣ́то сто́ четы́редесять пя́тое созда́ша ме́рзость запустѣ́нiя на олтари́ [Бо́жiи], и во градѣ́хъ Иу́диныхъ о́крестъ созда́ша тре́бища.
 • И предъ дверьми́ домо́въ и на сто́гнахъ кадя́ху,
 • и кни́ги зако́на [Бо́жiя], и́хже обрѣто́ша, сожго́ша огне́мъ, раздира́юще [и́хъ].
 • И идѣ́же обрѣта́­шеся у кого́ кни́га завѣ́та Госпо́дня, и а́ще кто́ со­изволя́ше зако́ну Госпо́дню, по повелѣ́нiю царе́ву закала́ху его́.
 • Въ си́лѣ сво­е́й творя́ху си́це лю́демъ Изра́илевымъ, обрѣта́ющымся во вся́цѣмъ ме́сяцѣ и ме́сяцѣ во градѣ́хъ.
 • И въ два́десять пя́тый де́нь ме́сяца жря́ху въ ка́пищи, е́же бѣ́ на олтари́.
 • И же́нъ обрѣ́зав­шихъ ча́да своя́ закала́ша по повелѣ́нiю [царе́ву],
 • и обѣ́шаху дѣ́тища за ші́и и́хъ, до́мы и́хъ расхища́ху, и обрѣ́зав­шихъ я́ умерщвля́ху.
 • И мно́зи от­ люді́й Изра́илевыхъ удержа́шася и утверди́шася въ себѣ́, е́же не я́сти скве́рныхъ,
 • и избра́ша па́че умре́ти, не́же оскверни́тися бра́шны, и не хотѣ́ша преступи́ти зако́на Бо́жiя свята́го: и закла́ни бы́ша.
 • И бы́сть гнѣ́въ ве́лiй на Изра́иля зѣло́.
 • Во дне́хъ тѣ́хъ воста́ маттаѳі́а сы́нъ Иоа́н­новъ, сы́на Симео́ня, свяще́н­никъ от­ сыно́въ Иоари́влихъ от­ Иерусали́ма, и сѣ́де во моди́нѣ.
 • И имя́ше сыно́въ пя́ть: Иоа́н­на, и́же про­именова́­шеся гадди́съ,
 • и Си́мона, и́же про­именова́­шеся Ѳасси́съ,
 • Иу́ду, и́же зва́­шеся маккаве́й,
 • Елеаза́ра, и́же про­именова́­шеся авара́нъ, и Ионаѳа́на, и́же про­именова́­шеся апфу́съ.
 • И ви́дѣ хуле́нiя быва́ющая во Иуде́и и во Иерусали́мѣ,
 • и рече́: увы́ мнѣ́! почто́ рожде́нъ е́смь ви́дѣти сотре́нiе люді́й мо­и́хъ и сотре́нiе гра́да свята́го, и сѣдѣ́ти здѣ́, внегда́ предава́тися ему́ въ ру́цѣ враго́въ и святы́ни въ ру́ки чужди́хъ?
 • бы́сть хра́мъ его́ я́ко человѣ́къ безче́стенъ,
 • сосу́ды сла́вы его́ плѣне́ни от­несе́ни су́ть, побiе́ни су́ть младе́нцы его́ на сто́гнахъ, и ю́ношы его́ падо́ша мече́мъ вра́жiимъ:
 • кі́й язы́къ не наслѣ́дова ца́р­ст­ва его́ и не одержа́ коры́стей его́?
 • вся́ у́тварь его́ взята́ е́сть, вмѣ́сто свобо́днаго бы́сть въ раба́:
 • и се́, свята́я на́ша и красота́ на́ша и сла́ва на́ша опустѣ́, и оскверни́ша я́ язы́цы:
 • почто́ у́бо на́мъ еще́ жи́ти?
 • И растерза́ ри́зы своя́ маттаѳі́а и сы́нове его́, и облеко́шася во вре́тища, и пла́каша зѣло́.
 • И прiидо́ша от­ царя́ при­­нужда́ющiи ко от­ступле́нiю во гра́дъ моди́нъ, да пожру́тъ.
 • И мно́зи от­ Изра́иля при­­ложи́шася къ ни́мъ: маттаѳі́а же и сы́нове его́ собра́шася.
 • И от­вѣща́ша по́слан­нiи от­ царя́ и рѣ́ша маттаѳі́и глаго́люще: кня́зь и пресла́вный и ве́лiй еси́ во гра́дѣ се́мъ, и утвержде́нъ въ сынѣ́хъ и бра́тiихъ:
 • ны́нѣ у́бо при­­ступи́ пе́рвый и сотвори́ повелѣ́нiе царе́во, я́коже сотвори́ша вси́ язы́цы и му́жiе Иу́дины и оста́в­шiи во Иерусали́мѣ, и бу́деши ты́ и до́мъ тво́й посредѣ́ друго́въ царе́выхъ: и ты́ и сы́нове тво­и́ просла́витеся въ сребрѣ́ и зла́тѣ и въ дарѣ́хъ мно́зѣхъ.
 • И от­вѣща́ маттаѳі́а и рече́ гла́сомъ ве́лiимъ: а́ще и вси́ язы́цы въ дому́ ца́р­ст­вiя царя́ слу́шаютъ его́, е́же от­ступи́ти кому́ждо от­ служе́нiя оте́цъ сво­и́хъ, и со­изво́лиша въ за́повѣдехъ его́:
 • но а́зъ и сы́нове мо­и́ и бра́тiя моя́ повину́емся зако́ну оте́цъ на́шихъ:
 • ми́лостивъ на́мъ [бу́ди, Бо́же], е́же оста́вити зако́нъ и оправда́нiя:
 • слове́съ царе́выхъ не послу́шаемъ, е́же преступи́ти служе́нiе на́­ше на де́сно или́ на шу́ее.
 • И я́ко преста́ глаго́лати словеса́ сiя́, при­­ступи́ му́жъ Иуде́анинъ предъ очи́ма всѣ́хъ жре́ти въ ка́пищи, е́же въ моди́нѣ, по повелѣ́нiю царе́ву.
 • И ви́дѣ маттаѳі́а и воз­ревнова́, и вострепета́ша вну́трен­няя его́, и воз­жже́ся я́рость его́ по суду́ [зако́на], и наскочи́въ разсѣче́ его́ въ ка́пищи.
 • И му́жа, его́же ца́рь посла́, и́же при­­нужда́­ше жре́ти, уби́ во вре́мя о́но и ка́пище разори́.
 • И воз­ревнова́ о зако́нѣ, я́коже же сотвори́ Финее́съ замврі́ю сы́ну Сало́млю.
 • И возопи́ маттаѳі́а во гра́дѣ гла́сомъ ве́лiимъ глаго́ля: вся́къ ревну́яй о зако́нѣ и стоя́й въ завѣ́тѣ да изы́детъ вслѣ́дъ мене́.
 • И от­бѣжа́ са́мъ и сы́нове его́ въ го́ры, и оста́виша, ели́ка имѣ́яху во гра́дѣ.
 • Тогда́ снидо́ша мно́зи и́щуще суда́ и пра́вды въ пусты́ню,
 • и сѣдо́ша ту́ са́ми, и сы́нове и́хъ и жены́ и́хъ, и ско́ти и́хъ, я́ко умно́жишася на ни́хъ зла́я.
 • И воз­вѣще́но бы́сть муже́мъ царе́вымъ и си́ламъ, и́же бя́ху во Иерусали́мѣ гра́дѣ дави́довѣ, я́ко от­идо́ша му́жiе нѣ́цыи, и́же разори́ша за́повѣдь ца́рску, въ мѣста́ та́йная въ пусты́ню.
 • И теко́ша вслѣ́дъ и́хъ мно́зи, и пости́гше и́хъ ополчи́шася на ни́хъ, и соста́виша проти́ву и́хъ бра́нь въ де́нь суббо́тный,
 • и реко́ша къ ни́мъ: доны́нѣ дово́лно, изыди́те и сотвори́те по сло́ву царе́ву, и жи́ви бу́дете.
 • И рѣ́ша: не изы́демъ, ни сотвори́мъ по сло́ву царе́ву, е́же оскверни́ти де́нь суббо́тный.
 • И ускори́ша на ни́хъ бра́нь.
 • И не от­вѣща́ша и́мъ, ниже́ ка́мене верго́ша на ни́хъ, ниже́ загради́ша мѣ́стъ та́йныхъ, реку́ще:
 • у́мремъ вси́ въ простотѣ́ на́­шей, свидѣ́теле бу́дутъ на на́съ не́бо и земля́, я́ко непра́во погубля́ете на́съ.
 • И воста́ша на ни́хъ въ бра́ни въ суббо́ты, и умро́ша сі́и и жены́ и́хъ, и сы́нове и́хъ и ско́ти и́хъ, да́же до ты́сящи ду́шъ человѣ́къ.
 • И позна́ маттаѳі́а и дру́зи его́, и пла́кашася о ни́хъ зѣло́.
 • И рече́ му́жъ и́скрен­нему сво­ему́: а́ще вси́ сотвори́мъ, я́коже бра́тiя на́ша сотвори́ша, и не воополчи́мся на язы́ки о душа́хъ на́шихъ и оправда́нiихъ на́шихъ, ны́нѣ на́съ ско́ро искореня́тъ от­ земли́.
 • И умы́слиша въ де́нь о́нъ глаго́люще: вся́къ человѣ́къ, и́же а́ще прiи́детъ къ на́мъ на бра́нь въ де́нь суббо́тный, ополчи́мся проти́ву его́, и не у́мремъ вси́, я́коже умро́ша бра́тiя на́ша въ та́йныхъ.
 • Тогда́ собра́ся къ ни́мъ со́нмище Иуде́йское крѣ́пцыи въси́лѣ от­ Изра́иля, вся́къ со­изволя́яй зако́ну:
 • и вси́ и́же бѣжа́ша от­ злы́хъ, при­­ложи́шася и́мъ и бы́ша и́мъ во утвержде́нiе.
 • И собра́ша во́евъ и поби́ша грѣ́шныхъ во гнѣ́вѣ сво­е́мъ и муже́й беззако́н­ныхъ въ я́рости сво­е́й: про́чiи же бѣжа́ша во язы́ки спасти́ся.
 • И обы́де маттаѳі́а и дру́зи его́, и разори́ша ка́пища,
 • и обрѣ́заша о́троки необрѣ́заныя, ели́кихъ обрѣто́ша въ предѣ́лѣхъ Изра́илевыхъ въ си́лѣ,
 • и погна́ша сыно́въ горды́ни, и успѣ́ дѣ́ло въ руку́ и́хъ:
 • и удержа́ша зако́нъ от­ руки́ язы́ковъ и от­ руки́ царе́й, и не да́ша ро́га грѣ́шнику.
 • И при­­бли́жишася дні́е маттаѳі́и умре́ти, и рече́ сыно́мъ сво­и́мъ: ны́нѣ укрѣпи́ся горды́ня и обличе́нiе, и вре́мя низвраще́нiя и гнѣ́въ я́рости:
 • и ны́нѣ, ча́да, воз­ревну́йте зако́ну и дади́те ду́шы ва́шя за завѣ́тъ отце́въ на́шихъ.
 • Помяни́те дѣла́ оте́цъ на́шихъ я́же сотвори́ша въро́дѣхъ сво­и́хъ, и прiи́мете сла́ву ве́лiю и и́мя вѣ́чное.
 • Авраа́мъ не во искуше́нiи ли обрѣ́тенъ е́сть вѣ́ренъ, и вмѣни́ся ему́ въ пра́вду?
 • Ио́сифъ во вре́мя тѣсноты́ сво­ея́ сохрани́ за́повѣдь и бы́сть господи́нъ Еги́пту.
 • Финее́съ оте́цъ на́шъ внегда́ воз­ревнова́ ре́вностiю, прiя́тъ завѣ́тъ свяще́н­ства вѣ́чнаго.
 • Иису́съ, егда́ испо́лни сло́во, бы́сть судiя́ во Изра́или.
 • Хале́въ, егда́ засвидѣ́тел­ст­вова въ це́ркви, воспрiя́ земли́ наслѣ́дiе.
 • Дави́дъ во сво­е́й ми́лости наслѣ́дова престо́лъ ца́р­ст­вiя во вѣ́къ вѣ́ка.
 • Илiа́, егда́ воз­ревнова́ ре́вностiю зако́на, взя́ся да́же на не́бо.
 • Ана́нiа, аза́рiа, Мисаи́лъ вѣ́ру­ю­ще спасо́шася от­ пла́мене.
 • Данiи́лъ въ простотѣ́ сво­е́й изъя́т­ся от­ у́стъ льво́выхъ.
 • И та́ко помышля́йте по ро́ду и ро́ду, я́ко вси́ упова́ющiи на́нь не изнемо́гутъ.
 • И от­ слове́съ му́жа грѣ́шна не убо́йтеся, поне́же сла́ва его́ въ моты́ла и въ че́рвiе:
 • дне́сь воз­несе́т­ся, а у́трѣ не обря́щет­ся, я́ко обрати́ся въ пе́рсть свою́, и помышле́нiе его́ поги́бе.
 • и вы́, сы́нове, укрѣпи́теся и мужа́йтеся въ зако́нѣ, я́ко въ не́мъ просла́витеся.
 • И се́, Симео́нъ бра́тъ ва́шъ, вѣ́мъ, я́ко му́жъ совѣ́та е́сть, того́ послу́шайте вся́ дни́, то́й бу́детъ ва́мъ во отца́.
 • И Иу́да маккаве́й, се́й крѣ́покъ въ си́лѣ от­ ю́ности сво­ея́, се́й бу́детъ ва́мъ нача́лникъ во́ин­ства и сотвори́тъ бра́нь лю́демъ.
 • И вы́ при­­веди́те къ себѣ́ вся́ творцы́ зако́на и от­мсти́те мще́нiе люді́й ва́шихъ:
 • воз­да́йте воз­дая́нiе язы́комъ и внемли́те въ за́повѣди зако́на.
 • И благослови́ и́хъ: и при­­ложи́ся ко отце́мъ сво­и́мъ.
 • И у́мре въ лѣ́то сто́ четы́редесять шесто́­е: и погребо́ша его́ сы́нове его́ во гробѣ́хъ оте́цъ его́ въ моди́нѣ, и пла́каша его́ ве́сь Изра́иль пла́чемъ ве́лiимъ.
 • После того как Александр, сын Филиппа, Македонянин, который вышел из земли Киттим, поразил Дария, царя Персидского и Мидийского, и воцарился вместо него прежде над Елладою, –
 • он произвел много войн и овладел многими укрепленными местами, и убивал царей земли.
 • И прошел до пределов земли и взял добычу от множества народов; и умолкла земля пред ним, и он возвысился, и вознеслось сердце его.
 • Он собрал весьма сильное войско и господствовал над областями и народами и властителями, и они сделались его данниками.
 • После того он слег в постель и, почувствовав, что умирает,
 • призвал знатных из слуг своих, которые были воспитаны с ним от юности, и разделил им свое царство еще при жизни своей.
 • Александр царствовал двенадцать лет и умер.
 • И владычествовали слуги его каждый в своем месте.
 • И по смерти его все они возложили на себя венцы, а после них и сыновья их в течение многих лет; и умножили зло на земле.
 • И вышел от них корень греха – Антиох Епифан, сын царя Антиоха, который был заложником в Риме, и воцарился в сто тридцать седьмом году царства Еллинского.
 • В те дни вышли из Израиля сыны беззаконные и убеждали многих, говоря: пойдем и заключим союз с народами, окружающими нас, ибо с тех пор, как мы отделились от них, постигли нас многие бедствия.
 • И добрым показалось это слово в глазах их.
 • Некоторые из народа изъявили желание и отправились к царю; и он дал им право исполнять установления языческие.
 • Они построили в Иерусалиме училище по обычаю языческому
 • и установили у себя необрезание, и отступили от святаго завета, и соединились с язычниками, и продались, чтобы делать зло.
 • Когда Антиох увидел, что царство укрепилось, предпринял воцариться над Египтом, чтобы царствовать над двумя царствами,
 • и вошел он в Египет с сильным ополчением, с колесницами, и слонами, и всадниками, и множеством кораблей;
 • и вступил в сражение с Птоломеем, царем Египетским; и убоялся Птоломей от лица его и обратился в бегство, и много пало раненых.
 • И овладели они укрепленными городами в земле Египетской, и взял он добычу из земли Египетской.
 • После поражения Египта Антиох возвратился в сто сорок третьем году и пошел против Израиля, и вступил в Иерусалим с сильным ополчением;
 • вошел во святилище с надменностью и взял золотой жертвенник, светильник и все сосуды его,
 • и трапезу предложения, и возлияльники, и чаши, и кадильницы золотые, и завесу, и венцы, и золотое украшение, бывшее снаружи храма, и всё обобрал.
 • Взял и серебро, и золото, и драгоценные сосуды, и взял скрытые сокровища, какие отыскал.
 • И, взяв всё, отправился в землю свою и совершил убийства, и говорил с великою надменностью.
 • Посему был великий плач в Израиле, во всех местах его.
 • Стенали начальники и старейшины, изнемогали девы и юноши, и изменилась красота женская.
 • Всякий жених предавался плачу, и сидящая в брачном чертоге была в скорби.
 • Вострепетала земля за обитающих на ней, и весь дом Иакова облекся стыдом.
 • По прошествии двух лет послал царь начальника податей в города Иуды, и он пришел в Иерусалим с большою толпою;
 • коварно говорил им слова мира, и они поверили ему; но он внезапно напал на город и поразил его великим поражением, и погубил множество народа Израильского;
 • взял добычи из города и сожег его огнем, и разрушил домы его и стены его кругом;
 • и увели в плен жен и детей, и овладели скотом.
 • Оградили город Давидов большою и крепкою стеною и крепкими башнями, и сделался он для них крепостью.
 • И поместили там народ нечестивый, людей беззаконных, и они укрепились в ней;
 • запаслись оружием и продовольствием и, собрав добычи Иерусалимские, сложили там, и сделались большою сетью.
 • И было это постоянною засадою для святилища и злым диаволом для Израиля.
 • Они проливали невинную кровь вокруг святилища и оскверняли святилище.
 • Жители же Иерусалима разбежались ради них, и он сделался жилищем чужих и стал чужим для своего рода, и дети его оставили его.
 • Святилище его запустело, как пустыня, праздники его обратились в плач, субботы его – в поношение, честь его – в уничижение.
 • По мере славы его увеличилось бесчестие его, и высота его обратилась в печаль.
 • Царь Антиох написал всему царству своему, чтобы все были одним народом
 • и чтобы каждый оставил свой закон. И согласились все народы по слову царя.
 • И многие из Израиля приняли идолослужение его и принесли жертвы идолам, и осквернили субботу.
 • Царь послал через вестников грамоты в Иерусалим и в города Иудейские, чтобы они следовали узаконениям, чужим для сей земли,
 • и чтобы не допускались всесожжения и жертвоприношения, и возлияние в святилище, чтобы ругались над субботами и праздниками
 • и оскверняли святилище и святых,
 • чтобы строили жертвенники, храмы и капища идольские, и приносили в жертву свиные мяса и скотов нечистых,
 • и оставляли сыновей своих необрезанными, и оскверняли души их всякою нечистотою и мерзостью,
 • для того, чтобы забыли закон и изменили все постановления.
 • А если кто не сделает по слову царя, да будет предан смерти.
 • Согласно этому писал он всему царству своему и поставил надзирателей над всем народом, и повелел городам Иудейским приносить жертвы во всяком городе.
 • И собрались к ним многие из народа, все, которые оставили закон, – и совершили зло в земле;
 • и заставили Израиля укрываться во всяком убежище его.
 • В пятнадцатый день Хаслева, сто сорок пятого года, устроили на жертвеннике мерзость запустения, и в городах Иудейских вокруг построили жертвенники,
 • и перед дверями домов и на улицах совершали курения,
 • и книги закона, какие находили, разрывали и сожигали огнем;
 • у кого находили книгу завета и кто держался закона, того, по повелению царя, предавали смерти.
 • С таким насилием поступали они с Израильтянами, приходившими каждый месяц в города.
 • И в двадцать пятый день месяца, принося жертвы на жертвеннике, который был над алтарем,
 • они, по данному повелению, убивали жен, обрезавших детей своих,
 • а младенцев вешали за шеи их, домы их расхищали и совершавших над ними обрезание убивали.
 • Но многие в Израиле остались твердыми и укрепились, чтобы не есть нечистого,
 • и предпочли умереть, чтобы не оскверниться пищею и не поругать святаго завета, – и умирали.
 • И был весьма великий гнев над Израилем.
 • В те дни восстал Маттафия, сын Иоанна, сына Симеонова, священник из сынов Иоарива из Иерусалима; жил он в Модине.
 • У него было пять сыновей: Иоанн, прозываемый Гаддис,
 • Симон, называемый Фасси,
 • Иуда, прозываемый Маккавей,
 • Елеазар, прозываемый Аваран, Ионафан, прозываемый Апфус.
 • Видя богохульства, происходившие в Иудее и Иерусалиме,
 • он сказал: горе мне! для чего родился я видеть разорение народа моего и разорение святаго города и оставаться здесь, когда он предан в руки врагов и святилище – в руки чужих?
 • Храм его сделался, как муж бесславный,
 • драгоценные сосуды его унесены в плен, младенцы его избиты на улицах, юноши его пали от меча врага.
 • Какой народ не занимал царства его и не овладевал добычами его?
 • Все украшение его отнято; из свободного он сделался рабом.
 • И вот святыни наши, и благолепие наше, и слава наша опустели, и язычники осквернили их.
 • Для чего нам еще жить?
 • И разодрал Маттафия и сыновья его одежды свои, и облеклись во вретища, и горько плакали.
 • И пришли от царя в город Модин принуждавшие к отступничеству, чтобы приносить жертвы.
 • И многие из Израиля пристали к ним; а Маттафия и сыновья его устояли.
 • И отвечали пришедшие от царя и сказали Маттафии: ты вождь, ты славен и велик в этом городе и имеешь опору в сыновьях и братьях.
 • Итак, приступи теперь первый и исполни повеление царя, как сделали это все народы и мужи Иудейские и оставшиеся в Иерусалиме, и будешь ты и дом твой в числе друзей царских, и ты и сыновья твои будете почтены и серебром, и золотом, и многими дарами.
 • И отвечал Маттафия и сказал громким голосом: если и все народы в области царства царя послушают его и отступят каждый от богослужения отцов своих, и согласятся на повеления его,
 • то я и сыновья мои и братья мои будем поступать по завету отцов наших.
 • Помилуй нас Бог, чтобы оставить закон и постановления!
 • Не послушаем мы слов царя, чтобы отступить нам от нашего богослужения вправо или влево.
 • Когда перестал он говорить эти слова, подошел муж Иудеянин пред глазами всех, чтобы принести по повелению царя идольскую жертву на жертвеннике, который был в Модине.
 • Увидев это, Маттафия возревновал, и затрепетала внутренность его, и воспламенилась ярость его по законе, и он, подбежав, убил его при жертвеннике.
 • И в то же время убил мужа царского, принуждавшего приносить жертву, и разрушил жертвенник.
 • И возревновал он по законе, как это сделал Финеес с Замврием, сыном Салома.
 • И воскликнул Маттафия в городе громким голосом: всякий, кто ревнует по законе и стоит в завете, да идет вслед за мною!
 • И убежал сам и сыновья его в горы, оставив всё, что имели в городе.
 • Тогда многие, преданные правде и закону, ушли в пустыню и оставались там,
 • сами и сыновья их, и жены их, и скоты их, потому что умножились беды над ними.
 • И возвещено было мужам царским и войску, находившемуся в Иерусалиме, городе Давидовом, что некоторые мужи, нарушив царское повеление, ушли в сокровенные места в пустыне.
 • И погнались за ними многие и, настигнув их, ополчились, и выстроились к сражению против них в день субботний,
 • и сказали им: теперь еще можно; выходите и сделайте по слову царя, и останетесь живы.
 • Но они отвечали: не выйдем и не сделаем по слову царя, не оскверним дня субботнего.
 • Тогда поспешили начать сражение против них.
 • Но они не отвечали им, ни даже камня не бросили на них, ни заградили тайных убежищ своих,
 • и сказали: мы все умрем в невинности нашей; небо и земля свидетели за нас, что вы несправедливо губите нас.
 • Нападали на них по субботам, и умерло их, и жен их, и детей их со скотом их, до тысячи душ.
 • Когда узнал о том Маттафия и друзья его, горько плакали о них;
 • и говорили друг другу: если все мы будем поступать так, как поступали эти братья наши, и не будем сражаться с язычниками за жизнь нашу и постановления наши, то они скоро истребят нас с земли.
 • И решили они в тот день и сказали: кто бы ни пошел на войну против нас в день субботний, будем сражаться против него, дабы нам не умереть всем, как умерли братья наши в тайных убежищах.
 • Тогда собрались к ним множество Иудеев, крепкие силою из Израиля, все верные закону.
 • И все, бежавшие от бедствия, присоединились к ним и сделались подкреплением для них.
 • Так составили они войско и поражали в гневе своем нечестивых и в ярости своей мужей беззаконных; остальные же бежали для спасения к язычникам.
 • И обходил вокруг Маттафия и друзья его, и разрушали жертвенники,
 • и небоязненно обрезывали необрезанных детей, сколько находили в пределах Израильских,
 • и преследовали сынов гордыни, и дело успешно шло в руках их.
 • Так защищали они закон от руки язычников и от руки царей и не дали восторжествовать грешнику.
 • Приблизились дни смерти Маттафии, и он сказал сыновьям своим: ныне усилилась гордость и испытание, ныне время переворота и гнев ярости.
 • Итак, дети, возревнуйте о законе и отдайте жизнь вашу за завет отцов наших.
 • Вспомните о делах отцов наших, которые они совершили во времена свои, и вы приобретете великую славу и вечное имя.
 • Авраам не в искушении ли найден был верным? и это вменилось ему в праведность.
 • Иосиф в стесненном положении своем сохранил заповедь и сделался господином Египта.
 • Финеес, отец наш, за то, что возревновал ревностью, получил завет вечного священства.
 • Иисус за исполнение слова сделался судьею над Израилем.
 • Халев за свидетельство перед собранием получил в наследие землю.
 • Давид за свое милосердие наследовал престол царства навеки.
 • Илия за великую ревность по законе взят даже на небо.
 • Анания, Азария, Мисаил верою спаслись от пламени.
 • Даниил за свою невинность избавлен от челюстей львов.
 • Итак, припоминайте от рода до рода, что все, надеющиеся на Него, не изнемогут.
 • Не убойтесь слов мужа грешного, ибо слава его обратится в навоз и в червей.
 • Сегодня он превозносится, а завтра не найдут его, ибо он обратился в прах свой, и замысел его погиб.
 • Но вы, дети мои, крепитесь и мужественно стойте в законе, ибо чрез него вы прославитесь.
 • Вот – Симон, брат ваш: знаю, что он – муж совета, слушайтесь его во все дни; он будет вам вместо отца.
 • А Иуда Маккавей, крепкий силою от юности своей, да будет у вас начальником войска, и будет вести войну с народами.
 • Итак, соберите к себе всех исполнителей закона и отмщайте за обиды народа вашего;
 • воздайте воздаяние язычникам и будьте внимательны к повелениям закона.
 • И благословил их и приложился к отцам своим.
 • Умер же он на сто сорок шестом году; и сыновья его похоронили его в гробе отцов своих в Модине, и весь Израиль оплакивал его горьким плачем.