Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Маккавейская

 
 • Во дне́хъ тѣ́хъ воста́ маттаѳі́а сы́нъ Иоа́н­новъ, сы́на Симео́ня, свяще́н­никъ от­ сыно́въ Иоари́влихъ от­ Иерусали́ма, и сѣ́де во моди́нѣ.
 • И имя́ше сыно́въ пя́ть: Иоа́н­на, и́же про­именова́­шеся гадди́съ,
 • и Си́мона, и́же про­именова́­шеся Ѳасси́съ,
 • Иу́ду, и́же зва́­шеся маккаве́й,
 • Елеаза́ра, и́же про­именова́­шеся авара́нъ, и Ионаѳа́на, и́же про­именова́­шеся апфу́съ.
 • И ви́дѣ хуле́нiя быва́ющая во Иуде́и и во Иерусали́мѣ,
 • и рече́: увы́ мнѣ́! почто́ рожде́нъ е́смь ви́дѣти сотре́нiе люді́й мо­и́хъ и сотре́нiе гра́да свята́го, и сѣдѣ́ти здѣ́, внегда́ предава́тися ему́ въ ру́цѣ враго́въ и святы́ни въ ру́ки чужди́хъ?
 • бы́сть хра́мъ его́ я́ко человѣ́къ безче́стенъ,
 • сосу́ды сла́вы его́ плѣне́ни от­несе́ни су́ть, побiе́ни су́ть младе́нцы его́ на сто́гнахъ, и ю́ношы его́ падо́ша мече́мъ вра́жiимъ:
 • кі́й язы́къ не наслѣ́дова ца́р­ст­ва его́ и не одержа́ коры́стей его́?
 • вся́ у́тварь его́ взята́ е́сть, вмѣ́сто свобо́днаго бы́сть въ раба́:
 • и се́, свята́я на́ша и красота́ на́ша и сла́ва на́ша опустѣ́, и оскверни́ша я́ язы́цы:
 • почто́ у́бо на́мъ еще́ жи́ти?
 • И растерза́ ри́зы своя́ маттаѳі́а и сы́нове его́, и облеко́шася во вре́тища, и пла́каша зѣло́.
 • И прiидо́ша от­ царя́ при­­нужда́ющiи ко от­ступле́нiю во гра́дъ моди́нъ, да пожру́тъ.
 • И мно́зи от­ Изра́иля при­­ложи́шася къ ни́мъ: маттаѳі́а же и сы́нове его́ собра́шася.
 • И от­вѣща́ша по́слан­нiи от­ царя́ и рѣ́ша маттаѳі́и глаго́люще: кня́зь и пресла́вный и ве́лiй еси́ во гра́дѣ се́мъ, и утвержде́нъ въ сынѣ́хъ и бра́тiихъ:
 • ны́нѣ у́бо при­­ступи́ пе́рвый и сотвори́ повелѣ́нiе царе́во, я́коже сотвори́ша вси́ язы́цы и му́жiе Иу́дины и оста́в­шiи во Иерусали́мѣ, и бу́деши ты́ и до́мъ тво́й посредѣ́ друго́въ царе́выхъ: и ты́ и сы́нове тво­и́ просла́витеся въ сребрѣ́ и зла́тѣ и въ дарѣ́хъ мно́зѣхъ.
 • И от­вѣща́ маттаѳі́а и рече́ гла́сомъ ве́лiимъ: а́ще и вси́ язы́цы въ дому́ ца́р­ст­вiя царя́ слу́шаютъ его́, е́же от­ступи́ти кому́ждо от­ служе́нiя оте́цъ сво­и́хъ, и со­изво́лиша въ за́повѣдехъ его́:
 • но а́зъ и сы́нове мо­и́ и бра́тiя моя́ повину́емся зако́ну оте́цъ на́шихъ:
 • ми́лостивъ на́мъ [бу́ди, Бо́же], е́же оста́вити зако́нъ и оправда́нiя:
 • слове́съ царе́выхъ не послу́шаемъ, е́же преступи́ти служе́нiе на́­ше на де́сно или́ на шу́ее.
 • И я́ко преста́ глаго́лати словеса́ сiя́, при­­ступи́ му́жъ Иуде́анинъ предъ очи́ма всѣ́хъ жре́ти въ ка́пищи, е́же въ моди́нѣ, по повелѣ́нiю царе́ву.
 • И ви́дѣ маттаѳі́а и воз­ревнова́, и вострепета́ша вну́трен­няя его́, и воз­жже́ся я́рость его́ по суду́ [зако́на], и наскочи́въ разсѣче́ его́ въ ка́пищи.
 • И му́жа, его́же ца́рь посла́, и́же при­­нужда́­ше жре́ти, уби́ во вре́мя о́но и ка́пище разори́.
 • И воз­ревнова́ о зако́нѣ, я́коже же сотвори́ Финее́съ замврі́ю сы́ну Сало́млю.
 • И возопи́ маттаѳі́а во гра́дѣ гла́сомъ ве́лiимъ глаго́ля: вся́къ ревну́яй о зако́нѣ и стоя́й въ завѣ́тѣ да изы́детъ вслѣ́дъ мене́.
 • И от­бѣжа́ са́мъ и сы́нове его́ въ го́ры, и оста́виша, ели́ка имѣ́яху во гра́дѣ.
 • Тогда́ снидо́ша мно́зи и́щуще суда́ и пра́вды въ пусты́ню,
 • и сѣдо́ша ту́ са́ми, и сы́нове и́хъ и жены́ и́хъ, и ско́ти и́хъ, я́ко умно́жишася на ни́хъ зла́я.
 • И воз­вѣще́но бы́сть муже́мъ царе́вымъ и си́ламъ, и́же бя́ху во Иерусали́мѣ гра́дѣ дави́довѣ, я́ко от­идо́ша му́жiе нѣ́цыи, и́же разори́ша за́повѣдь ца́рску, въ мѣста́ та́йная въ пусты́ню.
 • И теко́ша вслѣ́дъ и́хъ мно́зи, и пости́гше и́хъ ополчи́шася на ни́хъ, и соста́виша проти́ву и́хъ бра́нь въ де́нь суббо́тный,
 • и реко́ша къ ни́мъ: доны́нѣ дово́лно, изыди́те и сотвори́те по сло́ву царе́ву, и жи́ви бу́дете.
 • И рѣ́ша: не изы́демъ, ни сотвори́мъ по сло́ву царе́ву, е́же оскверни́ти де́нь суббо́тный.
 • И ускори́ша на ни́хъ бра́нь.
 • И не от­вѣща́ша и́мъ, ниже́ ка́мене верго́ша на ни́хъ, ниже́ загради́ша мѣ́стъ та́йныхъ, реку́ще:
 • у́мремъ вси́ въ простотѣ́ на́­шей, свидѣ́теле бу́дутъ на на́съ не́бо и земля́, я́ко непра́во погубля́ете на́съ.
 • И воста́ша на ни́хъ въ бра́ни въ суббо́ты, и умро́ша сі́и и жены́ и́хъ, и сы́нове и́хъ и ско́ти и́хъ, да́же до ты́сящи ду́шъ человѣ́къ.
 • И позна́ маттаѳі́а и дру́зи его́, и пла́кашася о ни́хъ зѣло́.
 • И рече́ му́жъ и́скрен­нему сво­ему́: а́ще вси́ сотвори́мъ, я́коже бра́тiя на́ша сотвори́ша, и не воополчи́мся на язы́ки о душа́хъ на́шихъ и оправда́нiихъ на́шихъ, ны́нѣ на́съ ско́ро искореня́тъ от­ земли́.
 • И умы́слиша въ де́нь о́нъ глаго́люще: вся́къ человѣ́къ, и́же а́ще прiи́детъ къ на́мъ на бра́нь въ де́нь суббо́тный, ополчи́мся проти́ву его́, и не у́мремъ вси́, я́коже умро́ша бра́тiя на́ша въ та́йныхъ.
 • Тогда́ собра́ся къ ни́мъ со́нмище Иуде́йское крѣ́пцыи въси́лѣ от­ Изра́иля, вся́къ со­изволя́яй зако́ну:
 • и вси́ и́же бѣжа́ша от­ злы́хъ, при­­ложи́шася и́мъ и бы́ша и́мъ во утвержде́нiе.
 • И собра́ша во́евъ и поби́ша грѣ́шныхъ во гнѣ́вѣ сво­е́мъ и муже́й беззако́н­ныхъ въ я́рости сво­е́й: про́чiи же бѣжа́ша во язы́ки спасти́ся.
 • И обы́де маттаѳі́а и дру́зи его́, и разори́ша ка́пища,
 • и обрѣ́заша о́троки необрѣ́заныя, ели́кихъ обрѣто́ша въ предѣ́лѣхъ Изра́илевыхъ въ си́лѣ,
 • и погна́ша сыно́въ горды́ни, и успѣ́ дѣ́ло въ руку́ и́хъ:
 • и удержа́ша зако́нъ от­ руки́ язы́ковъ и от­ руки́ царе́й, и не да́ша ро́га грѣ́шнику.
 • И при­­бли́жишася дні́е маттаѳі́и умре́ти, и рече́ сыно́мъ сво­и́мъ: ны́нѣ укрѣпи́ся горды́ня и обличе́нiе, и вре́мя низвраще́нiя и гнѣ́въ я́рости:
 • и ны́нѣ, ча́да, воз­ревну́йте зако́ну и дади́те ду́шы ва́шя за завѣ́тъ отце́въ на́шихъ.
 • Помяни́те дѣла́ оте́цъ на́шихъ я́же сотвори́ша въро́дѣхъ сво­и́хъ, и прiи́мете сла́ву ве́лiю и и́мя вѣ́чное.
 • Авраа́мъ не во искуше́нiи ли обрѣ́тенъ е́сть вѣ́ренъ, и вмѣни́ся ему́ въ пра́вду?
 • Ио́сифъ во вре́мя тѣсноты́ сво­ея́ сохрани́ за́повѣдь и бы́сть господи́нъ Еги́пту.
 • Финее́съ оте́цъ на́шъ внегда́ воз­ревнова́ ре́вностiю, прiя́тъ завѣ́тъ свяще́н­ства вѣ́чнаго.
 • Иису́съ, егда́ испо́лни сло́во, бы́сть судiя́ во Изра́или.
 • Хале́въ, егда́ засвидѣ́тел­ст­вова въ це́ркви, воспрiя́ земли́ наслѣ́дiе.
 • Дави́дъ во сво­е́й ми́лости наслѣ́дова престо́лъ ца́р­ст­вiя во вѣ́къ вѣ́ка.
 • Илiа́, егда́ воз­ревнова́ ре́вностiю зако́на, взя́ся да́же на не́бо.
 • Ана́нiа, аза́рiа, Мисаи́лъ вѣ́ру­ю­ще спасо́шася от­ пла́мене.
 • Данiи́лъ въ простотѣ́ сво­е́й изъя́т­ся от­ у́стъ льво́выхъ.
 • И та́ко помышля́йте по ро́ду и ро́ду, я́ко вси́ упова́ющiи на́нь не изнемо́гутъ.
 • И от­ слове́съ му́жа грѣ́шна не убо́йтеся, поне́же сла́ва его́ въ моты́ла и въ че́рвiе:
 • дне́сь воз­несе́т­ся, а у́трѣ не обря́щет­ся, я́ко обрати́ся въ пе́рсть свою́, и помышле́нiе его́ поги́бе.
 • и вы́, сы́нове, укрѣпи́теся и мужа́йтеся въ зако́нѣ, я́ко въ не́мъ просла́витеся.
 • И се́, Симео́нъ бра́тъ ва́шъ, вѣ́мъ, я́ко му́жъ совѣ́та е́сть, того́ послу́шайте вся́ дни́, то́й бу́детъ ва́мъ во отца́.
 • И Иу́да маккаве́й, се́й крѣ́покъ въ си́лѣ от­ ю́ности сво­ея́, се́й бу́детъ ва́мъ нача́лникъ во́ин­ства и сотвори́тъ бра́нь лю́демъ.
 • И вы́ при­­веди́те къ себѣ́ вся́ творцы́ зако́на и от­мсти́те мще́нiе люді́й ва́шихъ:
 • воз­да́йте воз­дая́нiе язы́комъ и внемли́те въ за́повѣди зако́на.
 • И благослови́ и́хъ: и при­­ложи́ся ко отце́мъ сво­и́мъ.
 • И у́мре въ лѣ́то сто́ четы́редесять шесто́­е: и погребо́ша его́ сы́нове его́ во гробѣ́хъ оте́цъ его́ въ моди́нѣ, и пла́каша его́ ве́сь Изра́иль пла́чемъ ве́лiимъ.
 • И воста́ Иу́да нарица́емый маккаве́й сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
 • И помога́ху ему́ вси́ бра́тiя его́ и вси́ ели́цы при­­лѣпи́шася ко отцу́ его́, и ополча́хуся ополче́нiемъ Изра́иль съ весе́лiемъ.
 • И распространи́ сла́ву лю́демъ сво­и́мъ: и облече́ся въ броня́ я́ко исполи́нъ и препоя́сася ору́жiемъ сво­и́мъ бра́н­нымъ, и соста́ви ра́ти, защища́я ополче́нiя мече́мъ сво­и́мъ,
 • и уподо́бися льву́ въ дѣ́лѣхъ сво­и́хъ, и я́ко ски́менъ рыка́ющь въ лови́твѣ:
 • и погна́ беззако́н­ныя изслѣ́дуяй, и смуща́ющихъ лю́ди его́ пожже́ пла́менемъ.
 • И сляко́шася беззако́н­нiи от­ стра́ха его́, и вси́ дѣ́лателе беззако́нiя смято́шася, и благопоспѣ́шно бы́ти спасе́нiе руко́ю его́.
 • И огорчи́ цари́ мно́ги и воз­весели́ Иа́кова въ дѣ́лѣхъ сво­и́хъ, и да́же до вѣ́ка па́мять его́ во благослове́нiе:
 • и про́йде гра́ды Иу́дины, и погуби́ нечести́выхъ от­ ни́хъ, и от­врати́ гнѣ́въ от­ Изра́иля,
 • и имени́тъ бы́сть да́же до послѣ́днихъ земли́, и собра́ погиба́ющихъ.
 • Аполло́нiй же собра́ язы́ки и от­ самарі́и си́лу ве́лiю, е́же ра́товати на Изра́иля.
 • И увѣ́да Иу́да и изы́де во срѣ́тенiе ему́, и порази́ его́ и уби́ того́: и падо́ша я́звенiи мно́зи, а про́чiи убѣго́ша.
 • И взя́ коры́сти и́хъ, и ме́чь аполло́нiевъ отъ­я́ Иу́да, и бы́сть вою́я и́мъ вся́ дни́.
 • И услы́ша сиро́нъ нача́лникъ во́евъ Си́рскихъ, я́ко собра́ Иу́да совокупле́нiе и це́рковь вѣ́рныхъ съ ни́мъ исходя́щихъ на бра́нь,
 • и рече́: сотворю́ себѣ́ и́мя, и просла́влюся въ ца́р­ст­вiи, и поборю́ Иу́ду и су́щихъ съ ни́мъ и уничижа́ющихъ сло́во царе́во.
 • [и угото́вася] и при­­ложи́ е́же взы́ти: и взы́де съ ни́мъ по́лкъ нечести́выхъ крѣ́покъ помощи́ ему́ и сотвори́ти от­мще́нiе на сынѣ́хъ Изра́илевыхъ.
 • И при­­бли́жися да́же до восхо́да веѳоро́нска: и изы́де Иу́да во срѣ́тенiе ему́ въ ма́лѣ.
 • Егда́ же уви́дѣша по́лкъ гряду́щiй во срѣ́тенiе и́мъ, рѣ́ша Иу́дѣ: ка́ко мо́жемъ въ ма́лѣ су́ще ополча́тися проти́ву мно́же­ст­ва толи́каго крѣ́пкаго? и мы́ утружде́ни есмы́ посто́мъ дне́сь.
 • И рече́ Иу́да: удо́бь е́сть объя́ти мно́гихъ руко́ю ма́лыхъ: и нѣ́сть ра́зн­ствiя предъ Бо́гомъ небе́снымъ спасти́ во мно́гихъ или́ въ ма́лыхъ:
 • я́ко не во мно́же­ст­вѣ во́евъ одолѣ́нiе бра́ни е́сть, то́кмо от­ небесе́ крѣ́пость:
 • сі́и гряду́тъ къ на́мъ во мно́же­ст­вѣ укори́зны и беззако́нiя, е́же исто́ргнути на́съ и жены́ на́шя и ча́да на́ша, е́же взя́ти коры́сти на́шя,
 • мы́ же ополча́емся за ду́шы на́шя и зако́ны на́шя:
 • и са́мъ Госпо́дь сокруши́тъ и́хъ предъ лице́мъ на́шимъ, вы́ же не устраши́теся и́хъ.
 • Я́коже преста́ глаго́лати, и наскочи́ на ни́хъ внеза́пу, и сотре́ся сиро́нъ и во́и его́ предъ ни́мъ:
 • и погна́ его́ въ низхожде́нiе веѳоро́на да́же до по́ля: и падо́ша от­ ни́хъ я́ко о́смь со́тъ муже́й, про́чiи же побѣго́ша въ зе́млю Филисти́млю.
 • И нападе́ стра́хъ Иу́динъ и бра́тiи его́ и боя́знь на вся́ язы́ки, я́же о́крестъ и́хъ.
 • И до́йде до царя́ и́мя его́, и о ополче́нiихъ Иу́диныхъ повѣ́даху вси́ язы́цы.
 • Егда́ же услы́ша ца́рь Антiо́хъ словеса́ сiя́, разгнѣ́вася я́ростiю, и посла́въ собра́ си́лы вся́ ца́р­ст­ва сво­его́, по́лкъ крѣ́покъ зѣло́:
 • и от­ве́рзе сокро́вище свое́, и даде́ обро́ки во́иномъ сво­и́мъ на лѣ́то, и заповѣ́да и́мъ въ лѣ́то бы́ти гото́вымъ на вся́ку потре́бу.
 • И ви́дѣ, я́ко оскудѣ́ сребро́ от­ сокро́вищъ, и да́ни от­ стра́нъ ма́лы, ра́ди несогла́сiя и я́звы, я́же сотвори́ на земли́, да во́зметъ зако́н­ная, я́же бя́ху от­ пе́рвыхъ дні́й.
 • И устраши́ся, да не воз­неимѣ́етъ еди́ною и два́жды въ росхо́ды и дая́нiя, я́же дая́ше пре́жде простра́н­ною руко́ю, и избы́точе­с­т­вова па́че царе́й бы́в­шихъ пре́жде.
 • И смяте́ся душе́ю сво­е́ю зѣло́, и умы́сли ити́ въ перси́ду и прiя́ти да́ни от­ стра́нъ и собра́ти сребра́ мно́го.
 • И оста́ви лисі́ю человѣ́ка сла́вна и от­ ро́да ца́рска надъ вещьми́ ца́рскими, от­ рѣки́ Евфра́та да́же до предѣ́лъ Еги́петскихъ:
 • и пита́ти Антiо́ха сы́на сво­его́, до́ндеже воз­врати́т­ся са́мъ.
 • И предаде́ ему́ по́лъ си́лы и слоно́въ и заповѣ́да ему́ о всѣ́хъ, и́хже совѣща́, и о обита́ющихъ во Иуде́и и Иерусали́мѣ,
 • посла́ти на ни́хъ си́лу, е́же сокруши́ти и исто́ргнути крѣ́пость Изра́илеву и оста́нокъ Иерусали́ма, и отъ­я́ти па́мять и́хъ от­ мѣ́ста,
 • и всели́ти сыно́въ иноро́дныхъ во всѣ́хъ предѣ́лѣхъ и́хъ, и по жре́бiю раздѣли́ти зе́млю и́хъ.
 • И ца́рь взя́ по́лъ си́лы оста́в­шихъ и изы́де от­ Антiохі́и от­ гра́да ца́р­ст­ва сво­его́, лѣ́та сто́ четы́редесять седма́го: и пре́йде Евфра́тъ рѣку́ и прохожда́­ше въ вы́шнiя страны́.
 • И избра́ лисі́а Птоломе́а сы́на дориме́нова, и никано́ра, и горгі́ю му́жы си́льныя от­ друго́въ царе́выхъ.
 • И посла́ съ ни́ми четы́редесять ты́сящъ муже́й и се́дмь ты́сящъ ко́н­никовъ, е́же ити́ въ зе́млю Иу́дину и растли́ти ю́ по словеси́ ца́рску.
 • И от­идо́ша со все́ю си́лою сво­е́ю, и прiидо́ша, и ополчи́шася бли́зъ Аммау́ма на земли́ полево́й.
 • И слы́шаша купцы́ страны́ тоя́ и́мя и́хъ, и взя́ша сребро́ и зла́то мно́го зѣло́ и о́троки: и прiидо́ша въ станы́, да во́змутъ сыно́въ Изра́илевыхъ въ рабы́, и при­­ложи́шася къ ни́мъ во́и Си́рскiя и земли́ иноплеме́н­никовъ.
 • И ви́дѣ Иу́да и бра́тiя его́, я́ко умно́жишася зла́я, и во́и ополча́хуся въ предѣ́лѣхъ и́хъ: и позна́ша словеса́ царе́ва, я́же повелѣ́ лю́демъ сотвори́ти въ погубле́нiе и сконча́нiе.
 • И рече́ кі́йждо ко и́скрен­нему сво­ему́: воста́немъ за истребле́нiе люді́й на́шихъ и ополчи́мся за лю́ди на́шя и святы́я.
 • И собра́ся со́нмъ е́же бы́ти гото́вымъ на бра́нь и е́же моли́тися и проси́ти ми́лости и щедро́тъ.
 • И Иерусали́мъ бѣ́ необита́емь а́ки пусты́ня: не бѣ́ входя́й и исходя́й от­ порожде́нiй его́, и святы́ня попра́на, и сы́нове иноро́дныхъ въ краегра́дiи, бы́сть обита́лище язы́комъ: и взя́ся весе́лiе от­ Иа́кова, и оскудѣ́ [ту́] сопѣ́ль и гу́сли.
 • И собра́шася и прiидо́ша въ Массифу́ пря́мо Иерусали́му, поне́же мѣ́сто моли́твы въ Массифѣ́ пе́рвѣе Изра́илю.
 • И пости́шася того́ дне́, и облеко́шася во вре́тища, и пе́пелъ посы́паша на главы́ своя́, и растерза́ша одѣя́нiя своя́,
 • и распростро́ша кни́гу зако́на, о ни́хже испыта́ху язы́цы написа́ти на ни́хъ подо́бiя и́долъ сво­и́хъ,
 • и при­­несо́ша ри́зы святи́телскiя и перворо́дная и десяти́ны: и воз­дви́гнуша назире́евъ, и́же напо́лниша дни́,
 • и возопи́ша гла́сомъ [ве́лiимъ] на небо, реку́ще: что́ сотвори́мъ си́мъ и ка́мо и́хъ от­веде́мъ?
 • и свята́я твоя́ попра́шася и оскверни́шася, и свяще́н­ницы тво­и́ въ ско́рби и въ смире́нiи:
 • и се́, язы́цы собра́шася на ны́, да расто́ргнутъ на́съ: ты́ вѣ́си, я́же помышля́ютъ на на́съ:
 • ка́ко воз­мо́жемъ ста́ти предъ лице́мъ и́хъ, а́ще не ты́ помо́жеши на́мъ?
 • И воструби́ша труба́ми и возопи́ша гла́сомъ ве́лiимъ.
 • И посе́мъ поста́ви Иу́да во­ево́ды люді́й, ты́сящники и со́тники, и пятьдеся́тники и десятонача́лники.
 • И реко́ша созида́ющымъ до́мы и обруча́ющымъ жены́, и насажда́ющымъ виногра́ды и боязли́вымъ воз­врати́тися кому́ждо въ до́мъ сво́й по зако́ну.
 • И воз­дви́жеся по́лкъ и ополчи́ся на ю́гъ Аммау́ма.
 • И рече́ Иу́да: препоя́шитеся, и бу́дите въ сы́ны си́льны, и бу́дите гото́ви въ зау́трiе ополчи́тися на язы́ки сiя́, и́же собра́шася на ны́ растерза́ти на́съ и свята́я на́ша:
 • я́ко лу́чше е́сть на́мъ умре́ти въ бра́ни, не́же ви́дѣти зла́я люді́й на́шихъ и святы́хъ:
 • и я́коже во́ля бу́детъ на небеси́, та́ко сотвори́тъ.
 • В те дни восстал Маттафия, сын Иоанна, сына Симеонова, священник из сынов Иоарива из Иерусалима; жил он в Модине.
 • У него было пять сыновей: Иоанн, прозываемый Гаддис,
 • Симон, называемый Фасси,
 • Иуда, прозываемый Маккавей,
 • Елеазар, прозываемый Аваран, Ионафан, прозываемый Апфус.
 • Видя богохульства, происходившие в Иудее и Иерусалиме,
 • он сказал: горе мне! для чего родился я видеть разорение народа моего и разорение святаго города и оставаться здесь, когда он предан в руки врагов и святилище – в руки чужих?
 • Храм его сделался, как муж бесславный,
 • драгоценные сосуды его унесены в плен, младенцы его избиты на улицах, юноши его пали от меча врага.
 • Какой народ не занимал царства его и не овладевал добычами его?
 • Все украшение его отнято; из свободного он сделался рабом.
 • И вот святыни наши, и благолепие наше, и слава наша опустели, и язычники осквернили их.
 • Для чего нам еще жить?
 • И разодрал Маттафия и сыновья его одежды свои, и облеклись во вретища, и горько плакали.
 • И пришли от царя в город Модин принуждавшие к отступничеству, чтобы приносить жертвы.
 • И многие из Израиля пристали к ним; а Маттафия и сыновья его устояли.
 • И отвечали пришедшие от царя и сказали Маттафии: ты вождь, ты славен и велик в этом городе и имеешь опору в сыновьях и братьях.
 • Итак, приступи теперь первый и исполни повеление царя, как сделали это все народы и мужи Иудейские и оставшиеся в Иерусалиме, и будешь ты и дом твой в числе друзей царских, и ты и сыновья твои будете почтены и серебром, и золотом, и многими дарами.
 • И отвечал Маттафия и сказал громким голосом: если и все народы в области царства царя послушают его и отступят каждый от богослужения отцов своих, и согласятся на повеления его,
 • то я и сыновья мои и братья мои будем поступать по завету отцов наших.
 • Помилуй нас Бог, чтобы оставить закон и постановления!
 • Не послушаем мы слов царя, чтобы отступить нам от нашего богослужения вправо или влево.
 • Когда перестал он говорить эти слова, подошел муж Иудеянин пред глазами всех, чтобы принести по повелению царя идольскую жертву на жертвеннике, который был в Модине.
 • Увидев это, Маттафия возревновал, и затрепетала внутренность его, и воспламенилась ярость его по законе, и он, подбежав, убил его при жертвеннике.
 • И в то же время убил мужа царского, принуждавшего приносить жертву, и разрушил жертвенник.
 • И возревновал он по законе, как это сделал Финеес с Замврием, сыном Салома.
 • И воскликнул Маттафия в городе громким голосом: всякий, кто ревнует по законе и стоит в завете, да идет вслед за мною!
 • И убежал сам и сыновья его в горы, оставив всё, что имели в городе.
 • Тогда многие, преданные правде и закону, ушли в пустыню и оставались там,
 • сами и сыновья их, и жены их, и скоты их, потому что умножились беды над ними.
 • И возвещено было мужам царским и войску, находившемуся в Иерусалиме, городе Давидовом, что некоторые мужи, нарушив царское повеление, ушли в сокровенные места в пустыне.
 • И погнались за ними многие и, настигнув их, ополчились, и выстроились к сражению против них в день субботний,
 • и сказали им: теперь еще можно; выходите и сделайте по слову царя, и останетесь живы.
 • Но они отвечали: не выйдем и не сделаем по слову царя, не оскверним дня субботнего.
 • Тогда поспешили начать сражение против них.
 • Но они не отвечали им, ни даже камня не бросили на них, ни заградили тайных убежищ своих,
 • и сказали: мы все умрем в невинности нашей; небо и земля свидетели за нас, что вы несправедливо губите нас.
 • Нападали на них по субботам, и умерло их, и жен их, и детей их со скотом их, до тысячи душ.
 • Когда узнал о том Маттафия и друзья его, горько плакали о них;
 • и говорили друг другу: если все мы будем поступать так, как поступали эти братья наши, и не будем сражаться с язычниками за жизнь нашу и постановления наши, то они скоро истребят нас с земли.
 • И решили они в тот день и сказали: кто бы ни пошел на войну против нас в день субботний, будем сражаться против него, дабы нам не умереть всем, как умерли братья наши в тайных убежищах.
 • Тогда собрались к ним множество Иудеев, крепкие силою из Израиля, все верные закону.
 • И все, бежавшие от бедствия, присоединились к ним и сделались подкреплением для них.
 • Так составили они войско и поражали в гневе своем нечестивых и в ярости своей мужей беззаконных; остальные же бежали для спасения к язычникам.
 • И обходил вокруг Маттафия и друзья его, и разрушали жертвенники,
 • и небоязненно обрезывали необрезанных детей, сколько находили в пределах Израильских,
 • и преследовали сынов гордыни, и дело успешно шло в руках их.
 • Так защищали они закон от руки язычников и от руки царей и не дали восторжествовать грешнику.
 • Приблизились дни смерти Маттафии, и он сказал сыновьям своим: ныне усилилась гордость и испытание, ныне время переворота и гнев ярости.
 • Итак, дети, возревнуйте о законе и отдайте жизнь вашу за завет отцов наших.
 • Вспомните о делах отцов наших, которые они совершили во времена свои, и вы приобретете великую славу и вечное имя.
 • Авраам не в искушении ли найден был верным? и это вменилось ему в праведность.
 • Иосиф в стесненном положении своем сохранил заповедь и сделался господином Египта.
 • Финеес, отец наш, за то, что возревновал ревностью, получил завет вечного священства.
 • Иисус за исполнение слова сделался судьею над Израилем.
 • Халев за свидетельство перед собранием получил в наследие землю.
 • Давид за свое милосердие наследовал престол царства навеки.
 • Илия за великую ревность по законе взят даже на небо.
 • Анания, Азария, Мисаил верою спаслись от пламени.
 • Даниил за свою невинность избавлен от челюстей львов.
 • Итак, припоминайте от рода до рода, что все, надеющиеся на Него, не изнемогут.
 • Не убойтесь слов мужа грешного, ибо слава его обратится в навоз и в червей.
 • Сегодня он превозносится, а завтра не найдут его, ибо он обратился в прах свой, и замысел его погиб.
 • Но вы, дети мои, крепитесь и мужественно стойте в законе, ибо чрез него вы прославитесь.
 • Вот – Симон, брат ваш: знаю, что он – муж совета, слушайтесь его во все дни; он будет вам вместо отца.
 • А Иуда Маккавей, крепкий силою от юности своей, да будет у вас начальником войска, и будет вести войну с народами.
 • Итак, соберите к себе всех исполнителей закона и отмщайте за обиды народа вашего;
 • воздайте воздаяние язычникам и будьте внимательны к повелениям закона.
 • И благословил их и приложился к отцам своим.
 • Умер же он на сто сорок шестом году; и сыновья его похоронили его в гробе отцов своих в Модине, и весь Израиль оплакивал его горьким плачем.
 • И восстал вместо него Иуда, называемый Маккавей, сын его.
 • И помогали ему все братья его и все, которые были привержены к отцу его, и вели войну Израиля с радостью.
 • Он распространил славу народа своего; он облекался бронею, как исполин, опоясывался воинскими доспехами своими и вел войну, защищая ополчение мечом;
 • он уподоблялся льву в делах своих и был как скимен, рыкающий на добычу;
 • он преследовал беззаконных, отыскивая их, и возмущающих народ его сожигал.
 • И смирились беззаконные из страха пред ним, и все делатели беззакония смутились пред ним, и благоуспешно было спасение рукою его.
 • Он огорчил многих царей и возвеселил Иакова делами своими, и память его до века в благословении;
 • прошел по городам Иудеи и истребил в ней нечестивых, и отвратил гнев от Израиля,
 • и сделался именитым до последних пределов земли, и собрал погибавших.
 • Тогда Аполлоний собрал язычников и из Самарии многочисленное войско, чтобы воевать против Израиля.
 • Иуда узнал о том и вышел к нему навстречу, и поразил, и убил его; и много пало пораженных, а остальные убежали.
 • И взял Иуда добычу их, и взял меч Аполлония, и сражался им во все дни.
 • И услышал Сирон, военачальник Сирии, что Иуда собрал вокруг себя людей и сонм верных, выступающих с ним на войну,
 • и сказал: сделаю себе имя и прославлюсь в царстве, и сражусь с Иудою и с теми, которые вместе с ним и которые презирают слово царское.
 • И решился он идти, и пошло с ним сильное полчище нечестивых помогать ему и сделать отмщение на сынах Израиля.
 • Когда они приблизились к возвышенности Вефорона, Иуда вышел к ним навстречу с очень немногими,
 • которые, когда увидели идущее навстречу им войско, сказали Иуде: как можем мы в таком малом числе сражаться против такого сильного множества? И мы же совсем ослабели, еще не евши ныне.
 • Но Иуда сказал им: легко и многим попасть в руки немногих, и у Бога небесного нет различия, многими ли спасти, или немногими;
 • ибо не от множества войска бывает победа на войне, но с неба приходит сила.
 • Они идут против нас во множестве надменности и нечестия, чтобы истребить нас и жен наших и детей наших, чтобы ограбить нас;
 • а мы сражаемся за души наши и законы наши.
 • Он Сам сокрушит их пред лицем нашим; вы же не страшитесь их.
 • Перестав говорить, он внезапно бросился на них, и поражен был Сирон и войско его перед ним.
 • И они преследовали его по спуску Вефорона до самой равнины; и пало из них до восьмисот мужей, прочие же убежали в землю Филистимскую.
 • И начал страх перед Иудою и братьями его и боязнь нападать на всех окрестных язычников.
 • Дошло и до царя имя его, и все народы рассказывали о битвах Иуды.
 • Когда же услышал эти речи царь Антиох, то воспылал гневом и, послав, собрал все силы царства своего, весьма сильное ополчение;
 • и открыл казнохранилище свое, и выдал войскам своим годовое жалованье, и приказал им быть готовыми на всякую надобность.
 • Но увидел, что истощилось серебро в казнохранилищах, а подати страны скудны по причине волнения и разорения, которое он произвел в земле той, уничтожая законы, существовавшие от дней древних.
 • И начал он опасаться, что у него недостанет, разве только на раз или два, на издержки и подарки, которые прежде раздавал щедрою рукою и превзошел в том прежних царей.
 • Сильно озабоченный в душе своей, он решился идти в Персию и взять подати со стран и собрать побольше серебра.
 • А дела царские от реки Евфрата до пределов Египта предоставил Лисию, человеку знаменитому, происходившему от рода царского,
 • также и воспитание сына своего, Антиоха, до его возвращения;
 • и передал ему половину войск и слонов, дав ему приказания о всем, чего хотел, и о жителях Иудеи и Иерусалима,
 • чтобы он послал против них войско сокрушить и уничтожить могущество Израиля и остаток Иерусалима, и истребить память их от места того,
 • и поселить во всех пределах их сынов иноплеменных, и разделить по жребию землю их.
 • Царь же взял остальную половину войска и отправился из Антиохии, престольного города своего, в сто сорок седьмом году и, перейдя реку Евфрат, прошел верхние страны.
 • Лисий избрал Птоломея, сына Дорименова, и Никанора и Горгия, мужей сильных из друзей царя,
 • и послал с ними сорок тысяч мужей и семь тысяч всадников, чтобы идти в землю Иудейскую и разорить ее по слову царя.
 • Они отправились со всем войском своим и, придя, расположились на равнине близ Еммаума.
 • Купцы этой страны услышали имя их и, взяв весьма много серебра и золота и слуг, пришли в стан покупать сынов Израиля в рабы; к ним присоединилось и войско Сирии и земли́ иноплеменных.
 • Увидел Иуда и братья его, что умножились бедствия и войска расположились станом в пределах их; узнали и о повелении царя, которое он приказал исполнить над народом к погублению и истреблению его.
 • И говорили каждый ближнему своему: восставим низверженный народ наш и сразимся за народ наш и за святыню.
 • И собрался сонм, чтобы быть готовыми к войне и помолиться, и испросить милости и сожаления.
 • Иерусалим был необитаем, как пустыня; не было ни входящего в него, ни выходящего из него из природных жителей его; святилище было попрано, и сыновья инородных были в крепости его; он стал жилищем язычников; и отнято веселье у Иакова, и не слышно стало свирели и цитры.
 • Итак, они собрались и пошли в Массифу, напротив Иерусалима, ибо место молитвы у Израильтян было прежде в Массифе.
 • И постились в этот день, и возложили на себя вретища и пепел на головы свои, и разодрали одежды свои,
 • раскрыли книгу закона из тех, которые язычники отыскивали, чтобы сделать на них изображения своих идолов,
 • и принесли священнические облачения и первородных и десятины; и созвали назореев, исполнивших дни свои,
 • и громко возопили к небу: что нам делать с ними и куда отвести их?
 • Святилище Твое попрано и осквернено, и священники Твои в скорби и уничижении.
 • И вот, собрались против нас язычники, чтобы истребить нас. Ты знаешь, что умышляют они против нас.
 • Как можем мы устоять пред лицем их, если Ты не поможешь нам?
 • И вострубили трубами и воскликнули громким голосом.
 • После сего Иуда поставил вождей для народа – тысяченачальников, стоначальников, пятидесятиначальников и десятиначальников.
 • И сказали тем, которые строили дома, обручились с женами, насадили виноградники, и людям боязливым, чтобы каждый из них, по закону, возвратился в свой дом.
 • Тогда двинулось ополчение и расположилось станом на юге от Еммаума.
 • И сказал Иуда: опояшьтесь и будьте мужественны и готовы к утру сразиться с этими язычниками, которые собрались против нас, чтобы погубить нас и святыню нашу.
 • Ибо лучше нам умереть в сражении, нежели видеть бедствия нашего народа и святыни.
 • А какая будет воля на небе, так да сотворит!