Скрыть
2:1
2:2
2:3
2:4
2:5
2:6
2:7
2:8
2:9
2:10
2:11
2:12
2:13
2:14
2:15
2:16
2:17
2:18
2:19
2:20
2:21
2:22
2:23
2:24
2:25
2:27
2:28
2:29
2:30
2:31
2:32
2:33
2:34
2:35
2:36
2:37
2:38
2:39
2:40
2:41
2:42
2:43
2:44
2:45
2:46
2:47
2:48
2:49
2:50
2:51
2:61
2:62
2:63
2:64
2:65
2:66
2:67
2:68
2:69
2:70
Церковнославянский (рус)
Во дне́хъ тѣ́хъ воста́ маттаѳі́а сы́нъ Иоа́н­новъ, сы́на Симео́ня, свяще́н­никъ от­ сыно́въ Иоари́влихъ от­ Иерусали́ма, и сѣ́де во моди́нѣ.
И имя́ше сыно́въ пя́ть: Иоа́н­на, и́же про­именова́­шеся гадди́съ,
и Си́мона, и́же про­именова́­шеся Ѳасси́съ,
Иу́ду, и́же зва́­шеся маккаве́й,
Елеаза́ра, и́же про­именова́­шеся авара́нъ, и Ионаѳа́на, и́же про­именова́­шеся апфу́съ.
И ви́дѣ хуле́нiя быва́ющая во Иуде́и и во Иерусали́мѣ,
и рече́: увы́ мнѣ́! почто́ рожде́нъ е́смь ви́дѣти сотре́нiе люді́й мо­и́хъ и сотре́нiе гра́да свята́го, и сѣдѣ́ти здѣ́, внегда́ предава́тися ему́ въ ру́цѣ враго́въ и святы́ни въ ру́ки чужди́хъ?
бы́сть хра́мъ его́ я́ко человѣ́къ безче́стенъ,
сосу́ды сла́вы его́ плѣне́ни от­несе́ни су́ть, побiе́ни су́ть младе́нцы его́ на сто́гнахъ, и ю́ношы его́ падо́ша мече́мъ вра́жiимъ:
кі́й язы́къ не наслѣ́дова ца́р­ст­ва его́ и не одержа́ коры́стей его́?
вся́ у́тварь его́ взята́ е́сть, вмѣ́сто свобо́днаго бы́сть въ раба́:
и се́, свята́я на́ша и красота́ на́ша и сла́ва на́ша опустѣ́, и оскверни́ша я́ язы́цы:
почто́ у́бо на́мъ еще́ жи́ти?
И растерза́ ри́зы своя́ маттаѳі́а и сы́нове его́, и облеко́шася во вре́тища, и пла́каша зѣло́.
И прiидо́ша от­ царя́ при­­нужда́ющiи ко от­ступле́нiю во гра́дъ моди́нъ, да пожру́тъ.
И мно́зи от­ Изра́иля при­­ложи́шася къ ни́мъ: маттаѳі́а же и сы́нове его́ собра́шася.
И от­вѣща́ша по́слан­нiи от­ царя́ и рѣ́ша маттаѳі́и глаго́люще: кня́зь и пресла́вный и ве́лiй еси́ во гра́дѣ се́мъ, и утвержде́нъ въ сынѣ́хъ и бра́тiихъ:
ны́нѣ у́бо при­­ступи́ пе́рвый и сотвори́ повелѣ́нiе царе́во, я́коже сотвори́ша вси́ язы́цы и му́жiе Иу́дины и оста́в­шiи во Иерусали́мѣ, и бу́деши ты́ и до́мъ тво́й посредѣ́ друго́въ царе́выхъ: и ты́ и сы́нове тво­и́ просла́витеся въ сребрѣ́ и зла́тѣ и въ дарѣ́хъ мно́зѣхъ.
И от­вѣща́ маттаѳі́а и рече́ гла́сомъ ве́лiимъ: а́ще и вси́ язы́цы въ дому́ ца́р­ст­вiя царя́ слу́шаютъ его́, е́же от­ступи́ти кому́ждо от­ служе́нiя оте́цъ сво­и́хъ, и со­изво́лиша въ за́повѣдехъ его́:
но а́зъ и сы́нове мо­и́ и бра́тiя моя́ повину́емся зако́ну оте́цъ на́шихъ:
ми́лостивъ на́мъ [бу́ди, Бо́же], е́же оста́вити зако́нъ и оправда́нiя:
слове́съ царе́выхъ не послу́шаемъ, е́же преступи́ти служе́нiе на́­ше на де́сно или́ на шу́ее.
И я́ко преста́ глаго́лати словеса́ сiя́, при­­ступи́ му́жъ Иуде́анинъ предъ очи́ма всѣ́хъ жре́ти въ ка́пищи, е́же въ моди́нѣ, по повелѣ́нiю царе́ву.
И ви́дѣ маттаѳі́а и воз­ревнова́, и вострепета́ша вну́трен­няя его́, и воз­жже́ся я́рость его́ по суду́ [зако́на], и наскочи́въ разсѣче́ его́ въ ка́пищи.
И му́жа, его́же ца́рь посла́, и́же при­­нужда́­ше жре́ти, уби́ во вре́мя о́но и ка́пище разори́.
И воз­ревнова́ о зако́нѣ, я́коже же сотвори́ Финее́съ замврі́ю сы́ну Сало́млю.
И возопи́ маттаѳі́а во гра́дѣ гла́сомъ ве́лiимъ глаго́ля: вся́къ ревну́яй о зако́нѣ и стоя́й въ завѣ́тѣ да изы́детъ вслѣ́дъ мене́.
И от­бѣжа́ са́мъ и сы́нове его́ въ го́ры, и оста́виша, ели́ка имѣ́яху во гра́дѣ.
Тогда́ снидо́ша мно́зи и́щуще суда́ и пра́вды въ пусты́ню,
и сѣдо́ша ту́ са́ми, и сы́нове и́хъ и жены́ и́хъ, и ско́ти и́хъ, я́ко умно́жишася на ни́хъ зла́я.
И воз­вѣще́но бы́сть муже́мъ царе́вымъ и си́ламъ, и́же бя́ху во Иерусали́мѣ гра́дѣ дави́довѣ, я́ко от­идо́ша му́жiе нѣ́цыи, и́же разори́ша за́повѣдь ца́рску, въ мѣста́ та́йная въ пусты́ню.
И теко́ша вслѣ́дъ и́хъ мно́зи, и пости́гше и́хъ ополчи́шася на ни́хъ, и соста́виша проти́ву и́хъ бра́нь въ де́нь суббо́тный,
и реко́ша къ ни́мъ: доны́нѣ дово́лно, изыди́те и сотвори́те по сло́ву царе́ву, и жи́ви бу́дете.
И рѣ́ша: не изы́демъ, ни сотвори́мъ по сло́ву царе́ву, е́же оскверни́ти де́нь суббо́тный.
И ускори́ша на ни́хъ бра́нь.
И не от­вѣща́ша и́мъ, ниже́ ка́мене верго́ша на ни́хъ, ниже́ загради́ша мѣ́стъ та́йныхъ, реку́ще:
у́мремъ вси́ въ простотѣ́ на́­шей, свидѣ́теле бу́дутъ на на́съ не́бо и земля́, я́ко непра́во погубля́ете на́съ.
И воста́ша на ни́хъ въ бра́ни въ суббо́ты, и умро́ша сі́и и жены́ и́хъ, и сы́нове и́хъ и ско́ти и́хъ, да́же до ты́сящи ду́шъ человѣ́къ.
И позна́ маттаѳі́а и дру́зи его́, и пла́кашася о ни́хъ зѣло́.
И рече́ му́жъ и́скрен­нему сво­ему́: а́ще вси́ сотвори́мъ, я́коже бра́тiя на́ша сотвори́ша, и не воополчи́мся на язы́ки о душа́хъ на́шихъ и оправда́нiихъ на́шихъ, ны́нѣ на́съ ско́ро искореня́тъ от­ земли́.
И умы́слиша въ де́нь о́нъ глаго́люще: вся́къ человѣ́къ, и́же а́ще прiи́детъ къ на́мъ на бра́нь въ де́нь суббо́тный, ополчи́мся проти́ву его́, и не у́мремъ вси́, я́коже умро́ша бра́тiя на́ша въ та́йныхъ.
Тогда́ собра́ся къ ни́мъ со́нмище Иуде́йское крѣ́пцыи въси́лѣ от­ Изра́иля, вся́къ со­изволя́яй зако́ну:
и вси́ и́же бѣжа́ша от­ злы́хъ, при­­ложи́шася и́мъ и бы́ша и́мъ во утвержде́нiе.
И собра́ша во́евъ и поби́ша грѣ́шныхъ во гнѣ́вѣ сво­е́мъ и муже́й беззако́н­ныхъ въ я́рости сво­е́й: про́чiи же бѣжа́ша во язы́ки спасти́ся.
И обы́де маттаѳі́а и дру́зи его́, и разори́ша ка́пища,
и обрѣ́заша о́троки необрѣ́заныя, ели́кихъ обрѣто́ша въ предѣ́лѣхъ Изра́илевыхъ въ си́лѣ,
и погна́ша сыно́въ горды́ни, и успѣ́ дѣ́ло въ руку́ и́хъ:
и удержа́ша зако́нъ от­ руки́ язы́ковъ и от­ руки́ царе́й, и не да́ша ро́га грѣ́шнику.
И при­­бли́жишася дні́е маттаѳі́и умре́ти, и рече́ сыно́мъ сво­и́мъ: ны́нѣ укрѣпи́ся горды́ня и обличе́нiе, и вре́мя низвраще́нiя и гнѣ́въ я́рости:
и ны́нѣ, ча́да, воз­ревну́йте зако́ну и дади́те ду́шы ва́шя за завѣ́тъ отце́въ на́шихъ.
Помяни́те дѣла́ оте́цъ на́шихъ я́же сотвори́ша въро́дѣхъ сво­и́хъ, и прiи́мете сла́ву ве́лiю и и́мя вѣ́чное.
Авраа́мъ не во искуше́нiи ли обрѣ́тенъ е́сть вѣ́ренъ, и вмѣни́ся ему́ въ пра́вду?
Ио́сифъ во вре́мя тѣсноты́ сво­ея́ сохрани́ за́повѣдь и бы́сть господи́нъ Еги́пту.
Финее́съ оте́цъ на́шъ внегда́ воз­ревнова́ ре́вностiю, прiя́тъ завѣ́тъ свяще́н­ства вѣ́чнаго.
Иису́съ, егда́ испо́лни сло́во, бы́сть судiя́ во Изра́или.
Хале́въ, егда́ засвидѣ́тел­ст­вова въ це́ркви, воспрiя́ земли́ наслѣ́дiе.
Дави́дъ во сво­е́й ми́лости наслѣ́дова престо́лъ ца́р­ст­вiя во вѣ́къ вѣ́ка.
Илiа́, егда́ воз­ревнова́ ре́вностiю зако́на, взя́ся да́же на не́бо.
Ана́нiа, аза́рiа, Мисаи́лъ вѣ́ру­ю­ще спасо́шася от­ пла́мене.
Данiи́лъ въ простотѣ́ сво­е́й изъя́т­ся от­ у́стъ льво́выхъ.
И та́ко помышля́йте по ро́ду и ро́ду, я́ко вси́ упова́ющiи на́нь не изнемо́гутъ.
И от­ слове́съ му́жа грѣ́шна не убо́йтеся, поне́же сла́ва его́ въ моты́ла и въ че́рвiе:
дне́сь воз­несе́т­ся, а у́трѣ не обря́щет­ся, я́ко обрати́ся въ пе́рсть свою́, и помышле́нiе его́ поги́бе.
и вы́, сы́нове, укрѣпи́теся и мужа́йтеся въ зако́нѣ, я́ко въ не́мъ просла́витеся.
И се́, Симео́нъ бра́тъ ва́шъ, вѣ́мъ, я́ко му́жъ совѣ́та е́сть, того́ послу́шайте вся́ дни́, то́й бу́детъ ва́мъ во отца́.
И Иу́да маккаве́й, се́й крѣ́покъ въ си́лѣ от­ ю́ности сво­ея́, се́й бу́детъ ва́мъ нача́лникъ во́ин­ства и сотвори́тъ бра́нь лю́демъ.
И вы́ при­­веди́те къ себѣ́ вся́ творцы́ зако́на и от­мсти́те мще́нiе люді́й ва́шихъ:
воз­да́йте воз­дая́нiе язы́комъ и внемли́те въ за́повѣди зако́на.
И благослови́ и́хъ: и при­­ложи́ся ко отце́мъ сво­и́мъ.
И у́мре въ лѣ́то сто́ четы́редесять шесто́­е: и погребо́ша его́ сы́нове его́ во гробѣ́хъ оте́цъ его́ въ моди́нѣ, и пла́каша его́ ве́сь Изра́иль пла́чемъ ве́лiимъ.
В те дни восстал Маттафия, сын Иоанна, сына Симеонова, священник из сынов Иоарива из Иерусалима; жил он в Модине.
У него было пять сыновей: Иоанн, прозываемый Гаддис,
Симон, называемый Фасси,
Иуда, прозываемый Маккавей,
Елеазар, прозываемый Аваран, Ионафан, прозываемый Апфус.
Видя богохульства, происходившие в Иудее и Иерусалиме,
он сказал: горе мне! для чего родился я видеть разорение народа моего и разорение святаго города и оставаться здесь, когда он предан в руки врагов и святилище – в руки чужих?
Храм его сделался, как муж бесславный,
драгоценные сосуды его унесены в плен, младенцы его избиты на улицах, юноши его пали от меча врага.
Какой народ не занимал царства его и не овладевал добычами его?
Все украшение его отнято; из свободного он сделался рабом.
И вот святыни наши, и благолепие наше, и слава наша опустели, и язычники осквернили их.
Для чего нам еще жить?
И разодрал Маттафия и сыновья его одежды свои, и облеклись во вретища, и горько плакали.
И пришли от царя в город Модин принуждавшие к отступничеству, чтобы приносить жертвы.
И многие из Израиля пристали к ним; а Маттафия и сыновья его устояли.
И отвечали пришедшие от царя и сказали Маттафии: ты вождь, ты славен и велик в этом городе и имеешь опору в сыновьях и братьях.
Итак, приступи теперь первый и исполни повеление царя, как сделали это все народы и мужи Иудейские и оставшиеся в Иерусалиме, и будешь ты и дом твой в числе друзей царских, и ты и сыновья твои будете почтены и серебром, и золотом, и многими дарами.
И отвечал Маттафия и сказал громким голосом: если и все народы в области царства царя послушают его и отступят каждый от богослужения отцов своих, и согласятся на повеления его,
то я и сыновья мои и братья мои будем поступать по завету отцов наших.
Помилуй нас Бог, чтобы оставить закон и постановления!
Не послушаем мы слов царя, чтобы отступить нам от нашего богослужения вправо или влево.
Когда перестал он говорить эти слова, подошел муж Иудеянин пред глазами всех, чтобы принести по повелению царя идольскую жертву на жертвеннике, который был в Модине.
Увидев это, Маттафия возревновал, и затрепетала внутренность его, и воспламенилась ярость его по законе, и он, подбежав, убил его при жертвеннике.
И в то же время убил мужа царского, принуждавшего приносить жертву, и разрушил жертвенник.
И возревновал он по законе, как это сделал Финеес с Замврием, сыном Салома.
И воскликнул Маттафия в городе громким голосом: всякий, кто ревнует по законе и стоит в завете, да идет вслед за мною!
И убежал сам и сыновья его в горы, оставив всё, что имели в городе.
Тогда многие, преданные правде и закону, ушли в пустыню и оставались там,
сами и сыновья их, и жены их, и скоты их, потому что умножились беды над ними.
И возвещено было мужам царским и войску, находившемуся в Иерусалиме, городе Давидовом, что некоторые мужи, нарушив царское повеление, ушли в сокровенные места в пустыне.
И погнались за ними многие и, настигнув их, ополчились, и выстроились к сражению против них в день субботний,
и сказали им: теперь еще можно; выходите и сделайте по слову царя, и останетесь живы.
Но они отвечали: не выйдем и не сделаем по слову царя, не оскверним дня субботнего.
Тогда поспешили начать сражение против них.
Но они не отвечали им, ни даже камня не бросили на них, ни заградили тайных убежищ своих,
и сказали: мы все умрем в невинности нашей; небо и земля свидетели за нас, что вы несправедливо губите нас.
Нападали на них по субботам, и умерло их, и жен их, и детей их со скотом их, до тысячи душ.
Когда узнал о том Маттафия и друзья его, горько плакали о них;
и говорили друг другу: если все мы будем поступать так, как поступали эти братья наши, и не будем сражаться с язычниками за жизнь нашу и постановления наши, то они скоро истребят нас с земли.
И решили они в тот день и сказали: кто бы ни пошел на войну против нас в день субботний, будем сражаться против него, дабы нам не умереть всем, как умерли братья наши в тайных убежищах.
Тогда собрались к ним множество Иудеев, крепкие силою из Израиля, все верные закону.
И все, бежавшие от бедствия, присоединились к ним и сделались подкреплением для них.
Так составили они войско и поражали в гневе своем нечестивых и в ярости своей мужей беззаконных; остальные же бежали для спасения к язычникам.
И обходил вокруг Маттафия и друзья его, и разрушали жертвенники,
и небоязненно обрезывали необрезанных детей, сколько находили в пределах Израильских,
и преследовали сынов гордыни, и дело успешно шло в руках их.
Так защищали они закон от руки язычников и от руки царей и не дали восторжествовать грешнику.
Приблизились дни смерти Маттафии, и он сказал сыновьям своим: ныне усилилась гордость и испытание, ныне время переворота и гнев ярости.
Итак, дети, возревнуйте о законе и отдайте жизнь вашу за завет отцов наших.
Вспомните о делах отцов наших, которые они совершили во времена свои, и вы приобретете великую славу и вечное имя.
Авраам не в искушении ли найден был верным? и это вменилось ему в праведность.
Иосиф в стесненном положении своем сохранил заповедь и сделался господином Египта.
Финеес, отец наш, за то, что возревновал ревностью, получил завет вечного священства.
Иисус за исполнение слова сделался судьею над Израилем.
Халев за свидетельство перед собранием получил в наследие землю.
Давид за свое милосердие наследовал престол царства навеки.
Илия за великую ревность по законе взят даже на небо.
Анания, Азария, Мисаил верою спаслись от пламени.
Даниил за свою невинность избавлен от челюстей львов.
Итак, припоминайте от рода до рода, что все, надеющиеся на Него, не изнемогут.
Не убойтесь слов мужа грешного, ибо слава его обратится в навоз и в червей.
Сегодня он превозносится, а завтра не найдут его, ибо он обратился в прах свой, и замысел его погиб.
Но вы, дети мои, крепитесь и мужественно стойте в законе, ибо чрез него вы прославитесь.
Вот – Симон, брат ваш: знаю, что он – муж совета, слушайтесь его во все дни; он будет вам вместо отца.
А Иуда Маккавей, крепкий силою от юности своей, да будет у вас начальником войска, и будет вести войну с народами.
Итак, соберите к себе всех исполнителей закона и отмщайте за обиды народа вашего;
воздайте воздаяние язычникам и будьте внимательны к повелениям закона.
И благословил их и приложился к отцам своим.
Умер же он на сто сорок шестом году; и сыновья его похоронили его в гробе отцов своих в Модине, и весь Израиль оплакивал его горьким плачем.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible