Скрыть
3:1
3:2
3:3
3:4
3:5
3:6
3:7
3:8
3:9
3:10
3:11
3:12
3:13
3:14
3:15
3:16
3:17
3:18
3:19
3:20
3:21
3:22
3:23
3:24
3:25
3:26
3:27
3:28
3:29
3:30
3:31
3:32
3:33
3:34
3:35
3:36
3:37
3:38
3:39
3:40
3:41
3:42
3:43
3:44
3:45
3:46
3:47
3:48
3:49
3:50
3:51
3:52
3:53
3:54
3:55
3:57
3:58
3:59
Церковнославянский (рус)
И воста́ Иу́да нарица́емый маккаве́й сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
И помога́ху ему́ вси́ бра́тiя его́ и вси́ ели́цы при­­лѣпи́шася ко отцу́ его́, и ополча́хуся ополче́нiемъ Изра́иль съ весе́лiемъ.
И распространи́ сла́ву лю́демъ сво­и́мъ: и облече́ся въ броня́ я́ко исполи́нъ и препоя́сася ору́жiемъ сво­и́мъ бра́н­нымъ, и соста́ви ра́ти, защища́я ополче́нiя мече́мъ сво­и́мъ,
и уподо́бися льву́ въ дѣ́лѣхъ сво­и́хъ, и я́ко ски́менъ рыка́ющь въ лови́твѣ:
и погна́ беззако́н­ныя изслѣ́дуяй, и смуща́ющихъ лю́ди его́ пожже́ пла́менемъ.
И сляко́шася беззако́н­нiи от­ стра́ха его́, и вси́ дѣ́лателе беззако́нiя смято́шася, и благопоспѣ́шно бы́ти спасе́нiе руко́ю его́.
И огорчи́ цари́ мно́ги и воз­весели́ Иа́кова въ дѣ́лѣхъ сво­и́хъ, и да́же до вѣ́ка па́мять его́ во благослове́нiе:
и про́йде гра́ды Иу́дины, и погуби́ нечести́выхъ от­ ни́хъ, и от­врати́ гнѣ́въ от­ Изра́иля,
и имени́тъ бы́сть да́же до послѣ́днихъ земли́, и собра́ погиба́ющихъ.
Аполло́нiй же собра́ язы́ки и от­ самарі́и си́лу ве́лiю, е́же ра́товати на Изра́иля.
И увѣ́да Иу́да и изы́де во срѣ́тенiе ему́, и порази́ его́ и уби́ того́: и падо́ша я́звенiи мно́зи, а про́чiи убѣго́ша.
И взя́ коры́сти и́хъ, и ме́чь аполло́нiевъ отъ­я́ Иу́да, и бы́сть вою́я и́мъ вся́ дни́.
И услы́ша сиро́нъ нача́лникъ во́евъ Си́рскихъ, я́ко собра́ Иу́да совокупле́нiе и це́рковь вѣ́рныхъ съ ни́мъ исходя́щихъ на бра́нь,
и рече́: сотворю́ себѣ́ и́мя, и просла́влюся въ ца́р­ст­вiи, и поборю́ Иу́ду и су́щихъ съ ни́мъ и уничижа́ющихъ сло́во царе́во.
[и угото́вася] и при­­ложи́ е́же взы́ти: и взы́де съ ни́мъ по́лкъ нечести́выхъ крѣ́покъ помощи́ ему́ и сотвори́ти от­мще́нiе на сынѣ́хъ Изра́илевыхъ.
И при­­бли́жися да́же до восхо́да веѳоро́нска: и изы́де Иу́да во срѣ́тенiе ему́ въ ма́лѣ.
Егда́ же уви́дѣша по́лкъ гряду́щiй во срѣ́тенiе и́мъ, рѣ́ша Иу́дѣ: ка́ко мо́жемъ въ ма́лѣ су́ще ополча́тися проти́ву мно́же­ст­ва толи́каго крѣ́пкаго? и мы́ утружде́ни есмы́ посто́мъ дне́сь.
И рече́ Иу́да: удо́бь е́сть объя́ти мно́гихъ руко́ю ма́лыхъ: и нѣ́сть ра́зн­ствiя предъ Бо́гомъ небе́снымъ спасти́ во мно́гихъ или́ въ ма́лыхъ:
я́ко не во мно́же­ст­вѣ во́евъ одолѣ́нiе бра́ни е́сть, то́кмо от­ небесе́ крѣ́пость:
сі́и гряду́тъ къ на́мъ во мно́же­ст­вѣ укори́зны и беззако́нiя, е́же исто́ргнути на́съ и жены́ на́шя и ча́да на́ша, е́же взя́ти коры́сти на́шя,
мы́ же ополча́емся за ду́шы на́шя и зако́ны на́шя:
и са́мъ Госпо́дь сокруши́тъ и́хъ предъ лице́мъ на́шимъ, вы́ же не устраши́теся и́хъ.
Я́коже преста́ глаго́лати, и наскочи́ на ни́хъ внеза́пу, и сотре́ся сиро́нъ и во́и его́ предъ ни́мъ:
и погна́ его́ въ низхожде́нiе веѳоро́на да́же до по́ля: и падо́ша от­ ни́хъ я́ко о́смь со́тъ муже́й, про́чiи же побѣго́ша въ зе́млю Филисти́млю.
И нападе́ стра́хъ Иу́динъ и бра́тiи его́ и боя́знь на вся́ язы́ки, я́же о́крестъ и́хъ.
И до́йде до царя́ и́мя его́, и о ополче́нiихъ Иу́диныхъ повѣ́даху вси́ язы́цы.
Егда́ же услы́ша ца́рь Антiо́хъ словеса́ сiя́, разгнѣ́вася я́ростiю, и посла́въ собра́ си́лы вся́ ца́р­ст­ва сво­его́, по́лкъ крѣ́покъ зѣло́:
и от­ве́рзе сокро́вище свое́, и даде́ обро́ки во́иномъ сво­и́мъ на лѣ́то, и заповѣ́да и́мъ въ лѣ́то бы́ти гото́вымъ на вся́ку потре́бу.
И ви́дѣ, я́ко оскудѣ́ сребро́ от­ сокро́вищъ, и да́ни от­ стра́нъ ма́лы, ра́ди несогла́сiя и я́звы, я́же сотвори́ на земли́, да во́зметъ зако́н­ная, я́же бя́ху от­ пе́рвыхъ дні́й.
И устраши́ся, да не воз­неимѣ́етъ еди́ною и два́жды въ росхо́ды и дая́нiя, я́же дая́ше пре́жде простра́н­ною руко́ю, и избы́точе­с­т­вова па́че царе́й бы́в­шихъ пре́жде.
И смяте́ся душе́ю сво­е́ю зѣло́, и умы́сли ити́ въ перси́ду и прiя́ти да́ни от­ стра́нъ и собра́ти сребра́ мно́го.
И оста́ви лисі́ю человѣ́ка сла́вна и от­ ро́да ца́рска надъ вещьми́ ца́рскими, от­ рѣки́ Евфра́та да́же до предѣ́лъ Еги́петскихъ:
и пита́ти Антiо́ха сы́на сво­его́, до́ндеже воз­врати́т­ся са́мъ.
И предаде́ ему́ по́лъ си́лы и слоно́въ и заповѣ́да ему́ о всѣ́хъ, и́хже совѣща́, и о обита́ющихъ во Иуде́и и Иерусали́мѣ,
посла́ти на ни́хъ си́лу, е́же сокруши́ти и исто́ргнути крѣ́пость Изра́илеву и оста́нокъ Иерусали́ма, и отъ­я́ти па́мять и́хъ от­ мѣ́ста,
и всели́ти сыно́въ иноро́дныхъ во всѣ́хъ предѣ́лѣхъ и́хъ, и по жре́бiю раздѣли́ти зе́млю и́хъ.
И ца́рь взя́ по́лъ си́лы оста́в­шихъ и изы́де от­ Антiохі́и от­ гра́да ца́р­ст­ва сво­его́, лѣ́та сто́ четы́редесять седма́го: и пре́йде Евфра́тъ рѣку́ и прохожда́­ше въ вы́шнiя страны́.
И избра́ лисі́а Птоломе́а сы́на дориме́нова, и никано́ра, и горгі́ю му́жы си́льныя от­ друго́въ царе́выхъ.
И посла́ съ ни́ми четы́редесять ты́сящъ муже́й и се́дмь ты́сящъ ко́н­никовъ, е́же ити́ въ зе́млю Иу́дину и растли́ти ю́ по словеси́ ца́рску.
И от­идо́ша со все́ю си́лою сво­е́ю, и прiидо́ша, и ополчи́шася бли́зъ Аммау́ма на земли́ полево́й.
И слы́шаша купцы́ страны́ тоя́ и́мя и́хъ, и взя́ша сребро́ и зла́то мно́го зѣло́ и о́троки: и прiидо́ша въ станы́, да во́змутъ сыно́въ Изра́илевыхъ въ рабы́, и при­­ложи́шася къ ни́мъ во́и Си́рскiя и земли́ иноплеме́н­никовъ.
И ви́дѣ Иу́да и бра́тiя его́, я́ко умно́жишася зла́я, и во́и ополча́хуся въ предѣ́лѣхъ и́хъ: и позна́ша словеса́ царе́ва, я́же повелѣ́ лю́демъ сотвори́ти въ погубле́нiе и сконча́нiе.
И рече́ кі́йждо ко и́скрен­нему сво­ему́: воста́немъ за истребле́нiе люді́й на́шихъ и ополчи́мся за лю́ди на́шя и святы́я.
И собра́ся со́нмъ е́же бы́ти гото́вымъ на бра́нь и е́же моли́тися и проси́ти ми́лости и щедро́тъ.
И Иерусали́мъ бѣ́ необита́емь а́ки пусты́ня: не бѣ́ входя́й и исходя́й от­ порожде́нiй его́, и святы́ня попра́на, и сы́нове иноро́дныхъ въ краегра́дiи, бы́сть обита́лище язы́комъ: и взя́ся весе́лiе от­ Иа́кова, и оскудѣ́ [ту́] сопѣ́ль и гу́сли.
И собра́шася и прiидо́ша въ Массифу́ пря́мо Иерусали́му, поне́же мѣ́сто моли́твы въ Массифѣ́ пе́рвѣе Изра́илю.
И пости́шася того́ дне́, и облеко́шася во вре́тища, и пе́пелъ посы́паша на главы́ своя́, и растерза́ша одѣя́нiя своя́,
и распростро́ша кни́гу зако́на, о ни́хже испыта́ху язы́цы написа́ти на ни́хъ подо́бiя и́долъ сво­и́хъ,
и при­­несо́ша ри́зы святи́телскiя и перворо́дная и десяти́ны: и воз­дви́гнуша назире́евъ, и́же напо́лниша дни́,
и возопи́ша гла́сомъ [ве́лiимъ] на небо, реку́ще: что́ сотвори́мъ си́мъ и ка́мо и́хъ от­веде́мъ?
и свята́я твоя́ попра́шася и оскверни́шася, и свяще́н­ницы тво­и́ въ ско́рби и въ смире́нiи:
и се́, язы́цы собра́шася на ны́, да расто́ргнутъ на́съ: ты́ вѣ́си, я́же помышля́ютъ на на́съ:
ка́ко воз­мо́жемъ ста́ти предъ лице́мъ и́хъ, а́ще не ты́ помо́жеши на́мъ?
И воструби́ша труба́ми и возопи́ша гла́сомъ ве́лiимъ.
И посе́мъ поста́ви Иу́да во­ево́ды люді́й, ты́сящники и со́тники, и пятьдеся́тники и десятонача́лники.
И реко́ша созида́ющымъ до́мы и обруча́ющымъ жены́, и насажда́ющымъ виногра́ды и боязли́вымъ воз­врати́тися кому́ждо въ до́мъ сво́й по зако́ну.
И воз­дви́жеся по́лкъ и ополчи́ся на ю́гъ Аммау́ма.
И рече́ Иу́да: препоя́шитеся, и бу́дите въ сы́ны си́льны, и бу́дите гото́ви въ зау́трiе ополчи́тися на язы́ки сiя́, и́же собра́шася на ны́ растерза́ти на́съ и свята́я на́ша:
я́ко лу́чше е́сть на́мъ умре́ти въ бра́ни, не́же ви́дѣти зла́я люді́й на́шихъ и святы́хъ:
и я́коже во́ля бу́детъ на небеси́, та́ко сотвори́тъ.
И восстал вместо него Иуда, называемый Маккавей, сын его.
И помогали ему все братья его и все, которые были привержены к отцу его, и вели войну Израиля с радостью.
Он распространил славу народа своего; он облекался бронею, как исполин, опоясывался воинскими доспехами своими и вел войну, защищая ополчение мечом;
он уподоблялся льву в делах своих и был как скимен, рыкающий на добычу;
он преследовал беззаконных, отыскивая их, и возмущающих народ его сожигал.
И смирились беззаконные из страха пред ним, и все делатели беззакония смутились пред ним, и благоуспешно было спасение рукою его.
Он огорчил многих царей и возвеселил Иакова делами своими, и память его до века в благословении;
прошел по городам Иудеи и истребил в ней нечестивых, и отвратил гнев от Израиля,
и сделался именитым до последних пределов земли, и собрал погибавших.
Тогда Аполлоний собрал язычников и из Самарии многочисленное войско, чтобы воевать против Израиля.
Иуда узнал о том и вышел к нему навстречу, и поразил, и убил его; и много пало пораженных, а остальные убежали.
И взял Иуда добычу их, и взял меч Аполлония, и сражался им во все дни.
И услышал Сирон, военачальник Сирии, что Иуда собрал вокруг себя людей и сонм верных, выступающих с ним на войну,
и сказал: сделаю себе имя и прославлюсь в царстве, и сражусь с Иудою и с теми, которые вместе с ним и которые презирают слово царское.
И решился он идти, и пошло с ним сильное полчище нечестивых помогать ему и сделать отмщение на сынах Израиля.
Когда они приблизились к возвышенности Вефорона, Иуда вышел к ним навстречу с очень немногими,
которые, когда увидели идущее навстречу им войско, сказали Иуде: как можем мы в таком малом числе сражаться против такого сильного множества? И мы же совсем ослабели, еще не евши ныне.
Но Иуда сказал им: легко и многим попасть в руки немногих, и у Бога небесного нет различия, многими ли спасти, или немногими;
ибо не от множества войска бывает победа на войне, но с неба приходит сила.
Они идут против нас во множестве надменности и нечестия, чтобы истребить нас и жен наших и детей наших, чтобы ограбить нас;
а мы сражаемся за души наши и законы наши.
Он Сам сокрушит их пред лицем нашим; вы же не страшитесь их.
Перестав говорить, он внезапно бросился на них, и поражен был Сирон и войско его перед ним.
И они преследовали его по спуску Вефорона до самой равнины; и пало из них до восьмисот мужей, прочие же убежали в землю Филистимскую.
И начал страх перед Иудою и братьями его и боязнь нападать на всех окрестных язычников.
Дошло и до царя имя его, и все народы рассказывали о битвах Иуды.
Когда же услышал эти речи царь Антиох, то воспылал гневом и, послав, собрал все силы царства своего, весьма сильное ополчение;
и открыл казнохранилище свое, и выдал войскам своим годовое жалованье, и приказал им быть готовыми на всякую надобность.
Но увидел, что истощилось серебро в казнохранилищах, а подати страны скудны по причине волнения и разорения, которое он произвел в земле той, уничтожая законы, существовавшие от дней древних.
И начал он опасаться, что у него недостанет, разве только на раз или два, на издержки и подарки, которые прежде раздавал щедрою рукою и превзошел в том прежних царей.
Сильно озабоченный в душе своей, он решился идти в Персию и взять подати со стран и собрать побольше серебра.
А дела царские от реки Евфрата до пределов Египта предоставил Лисию, человеку знаменитому, происходившему от рода царского,
также и воспитание сына своего, Антиоха, до его возвращения;
и передал ему половину войск и слонов, дав ему приказания о всем, чего хотел, и о жителях Иудеи и Иерусалима,
чтобы он послал против них войско сокрушить и уничтожить могущество Израиля и остаток Иерусалима, и истребить память их от места того,
и поселить во всех пределах их сынов иноплеменных, и разделить по жребию землю их.
Царь же взял остальную половину войска и отправился из Антиохии, престольного города своего, в сто сорок седьмом году и, перейдя реку Евфрат, прошел верхние страны.
Лисий избрал Птоломея, сына Дорименова, и Никанора и Горгия, мужей сильных из друзей царя,
и послал с ними сорок тысяч мужей и семь тысяч всадников, чтобы идти в землю Иудейскую и разорить ее по слову царя.
Они отправились со всем войском своим и, придя, расположились на равнине близ Еммаума.
Купцы этой страны услышали имя их и, взяв весьма много серебра и золота и слуг, пришли в стан покупать сынов Израиля в рабы; к ним присоединилось и войско Сирии и земли́ иноплеменных.
Увидел Иуда и братья его, что умножились бедствия и войска расположились станом в пределах их; узнали и о повелении царя, которое он приказал исполнить над народом к погублению и истреблению его.
И говорили каждый ближнему своему: восставим низверженный народ наш и сразимся за народ наш и за святыню.
И собрался сонм, чтобы быть готовыми к войне и помолиться, и испросить милости и сожаления.
Иерусалим был необитаем, как пустыня; не было ни входящего в него, ни выходящего из него из природных жителей его; святилище было попрано, и сыновья инородных были в крепости его; он стал жилищем язычников; и отнято веселье у Иакова, и не слышно стало свирели и цитры.
Итак, они собрались и пошли в Массифу, напротив Иерусалима, ибо место молитвы у Израильтян было прежде в Массифе.
И постились в этот день, и возложили на себя вретища и пепел на головы свои, и разодрали одежды свои,
раскрыли книгу закона из тех, которые язычники отыскивали, чтобы сделать на них изображения своих идолов,
и принесли священнические облачения и первородных и десятины; и созвали назореев, исполнивших дни свои,
и громко возопили к небу: что нам делать с ними и куда отвести их?
Святилище Твое попрано и осквернено, и священники Твои в скорби и уничижении.
И вот, собрались против нас язычники, чтобы истребить нас. Ты знаешь, что умышляют они против нас.
Как можем мы устоять пред лицем их, если Ты не поможешь нам?
И вострубили трубами и воскликнули громким голосом.
После сего Иуда поставил вождей для народа – тысяченачальников, стоначальников, пятидесятиначальников и десятиначальников.
И сказали тем, которые строили дома, обручились с женами, насадили виноградники, и людям боязливым, чтобы каждый из них, по закону, возвратился в свой дом.
Тогда двинулось ополчение и расположилось станом на юге от Еммаума.
И сказал Иуда: опояшьтесь и будьте мужественны и готовы к утру сразиться с этими язычниками, которые собрались против нас, чтобы погубить нас и святыню нашу.
Ибо лучше нам умереть в сражении, нежели видеть бедствия нашего народа и святыни.
А какая будет воля на небе, так да сотворит!
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible