Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Маккавейская

 
 • И взя́ горгі́а пя́ть ты́сящъ муже́й и ты́сящу ко́н­никъ избра́н­ныхъ, и подвиго́ша по́лкъ но́щiю,
 • е́же напа́сти на по́лкъ Иуде́йскiй и поби́ти и́хъ внеза́пу, и сы́нове краегра́дiя бы́ша ему́ вожде́ве.
 • И услы́ша Иу́да, и воста́ са́мъ и си́льнiи, поби́ти си́лу царе́ву, я́же въ Еммау́мѣ:
 • еще́ бо си́лы расточе́ны бы́ша от­ полка́.
 • И прiи́де горгі́а въ по́лкъ Иу́динъ но́щiю и ни еди́наго обрѣ́те: и иска́­ше и́хъ въ гора́хъ, поне́же рече́: бѣжа́тъ сі́и от­ на́съ.
 • И вку́пѣ со дне́мъ яви́ся Иу́да на по́ли со тремя́ ты́сящами муже́й: оба́че щито́въ и мече́й не имя́ху, я́коже хотя́ху.
 • И ви́дѣша по́лкъ язы́ческiй крѣ́покъ вооруже́нъ и ко́н­ники о́крестъ его́, и сі́и науче́ни бра́ни.
 • И рече́ Иу́да муже́мъ, и́же съ ни́мъ бя́ху: не убо́йтеся мно́же­ст­ва и́хъ и устремле́нiя и́хъ не ужаса́йтеся:
 • помяни́те, ка́ко спасе́ни бы́ша отцы́ на́ши въ мо́ри чермнѣ́мъ, егда́ гоня́ше и́хъ фарао́нъ съ во́и мно́гими:
 • и ны́нѣ возопі́имъ на небо, не́гли ка́ко умилосе́рдит­ся на ны́ и помяне́тъ завѣ́тъ отце́въ на́шихъ и сокруши́тъ по́лкъ се́й предъ лице́мъ на́шимъ дне́сь:
 • и увѣ́дятъ вси́ язы́цы, я́ко е́сть избавля́яй и спаса́яй Изра́иля.
 • И воз­ведо́ша иноплеме́н­ницы о́чи сво­и́ и ви́дѣша и́хъ гряду́щихъ сопроти́ву,
 • и изыдо́ша изъ полка́ на бра́нь и воструби́ша и́же со Иу́дою.
 • И срази́шася: и сотре́ни бы́ша язы́цы и побѣго́ша въ по́ле,
 • послѣ́днiи же вси́ падо́ша мече́мъ: и прогна́ша и́хъ да́же до Ассаримо́ѳа и да́же до по́ль Идуме́йскихъ и азо́тскихъ и Иамні́йскихъ, и падо́ша от­ ни́хъ до трiе́хъ ты́сящъ муже́й.
 • И воз­врати́ся Иу́да и во́и его́ от­ гоне́нiя вслѣ́дъ и́хъ,
 • и рече́ къ лю́демъ: не вожделѣ́йте коры́стей, поне́же бра́нь проти́ву на́съ:
 • и горгі́а и во́и его́ бли́зъ на́съ на горѣ́: но сто́йте ны́нѣ проти́ву враго́въ на́шихъ и побори́те и́хъ, и по си́хъ во́змете коры́сти безъ боя́зни.
 • И еще́ глаго́лющу Иу́дѣ сiя́, се́, яви́ся ча́сть нѣ́кая при­­ница́ющая съ горы́.
 • И ви́дѣ, я́ко въ бѣ́гъ обрати́шася, и зажго́ша по́лкъ, и́же су́ть со Иу́дою, ды́мъ бо зри́мый явля́ше бы́в­шее.
 • Смотря́щiи же сiя́ убоя́шася зѣло́: ви́дяще же ополче́нiе Иу́дино въ по́ли гото́во на бра́нь, бѣжа́ша вси́ въ зе́млю иноплеме́н­никовъ.
 • И обрати́ся Иу́да на коры́сти ополче́нiя:
 • и взя́ зла́та мно́го и сребра́, и иаки́нѳа и порфи́ры морскі́я, и бога́т­ст­ва вели́ка.
 • И воз­враща́ющеся пѣ́снь поя́ху и благословля́ху Бо́га небе́снаго, я́ко бла́гъ е́сть, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • И бы́сть спасе́нiе вели́ко Изра́илю въ де́нь о́нъ.
 • Ели́цы же от­ иноплеме́н­никовъ уцѣлѣ́ша, при­­ше́дше воз­вѣсти́ша лисі́и вся́ случи́в­шаяся.
 • О́нъ же слы́шавъ уны́ душе́ю и опеча́лися, я́ко не я́же хотя́ше, такова́ бы́ша Изра́илю, и не какова́ заповѣ́да ему́ ца́рь, сицева́я сбы́шася.
 • И во гряду́щее лѣ́то собра́ лисі́а муже́й избра́н­ныхъ шестьдеся́тъ ты́сящъ и ко́н­никовъ пя́ть ты́сящъ, да побiе́тъ Иерусали́мъ.
 • И прiидо́ша во Идуме́ю и ополчи́шася во веѳсу́рѣхъ, и срѣ́те и́хъ Иу́да съ десятiю́ ты́сящьми муже́й.
 • И ви́дѣ по́лкъ крѣ́покъ, и помоли́ся, и рече́: благослове́нъ еси́, спа́се Изра́илевъ, сокруши́вый стремле́нiе си́льнаго руко́ю раба́ тво­его́ дави́да, и пре́далъ еси́ по́лкъ иноплеме́н­ныхъ въ ру́ки Ионаѳа́на сы́на Сау́ля и нося́щаго ору́жiе его́:
 • заключи́ по́лкъ се́й руко́ю люді́й тво­и́хъ Изра́иля, и да постыдя́т­ся о си́лѣ и ко́н­ницѣ сво­е́й:
 • да́ждь и́мъ боя́знь и раста́й де́рзость си́лы и́хъ, и да поколе́блют­ся сотре́нiемъ сво­и́мъ:
 • низложи́ и́хъ мече́мъ лю́бящихъ тя́, и да восхва́лятъ тебе́ вси́ вѣ́дущiи и́мя твое́ въ пѣ́снехъ.
 • И соста́виша бра́нь, и падо́ша от­ полка́ лисі́и до пяти́ ты́сящъ муже́й, и падо́ша предъ ни́ми.
 • Ви́дя же лисі́а сво­его́ ополче́нiя бы́в­шее бѣжа́нiе, а Иу́дину бы́в­шую де́рзость, и я́ко гото́ви су́ть или́ жи́ти, или́ умре́ти хра́бро, отъи́де во Антiохі́ю и собира́­ше чужди́хъ во́евъ: и умно́живъ бы́в­шее во́ин­ство, умы́сли па́ки прiити́ на Иуде́ю.
 • Рече́ же Иу́да и бра́тiя его́: се́, сотре́ни су́ть врази́ на́ши, взы́демъ ны́нѣ очи́стити свята́я и обнови́ти.
 • И собра́ся ве́сь по́лкъ и взыдо́ша на го́ру Сiо́нъ:
 • и ви́дѣша святы́ню опустоше́ну, и же́ртвен­никъ оскверне́нъ, и врата́ сожже́на, и въ при­­тво́рѣхъ воз­расто́ша дре́вiе а́ки въ дубра́вѣ, или́ а́ки во еди́нѣй от­ го́ръ, и пастофо́рiа разбие́на.
 • И растерза́ша ри́зы своя́ и пла́каша пла́чемъ ве́лiимъ, и воз­ложи́ша пе́пелъ на главы́ своя́,
 • и падо́ша лице́мъ на зе́млю, и воструби́ша тру́бнымъ зна́менiемъ, и возопи́ша на небо.
 • Тогда́ повелѣ́ Иу́да муже́мъ ра́товати су́щихъ въ краегра́дiи, до́ндеже очи́ститъ свята́я.
 • И избра́ свяще́н­ники непоро́чны воли́тели зако́на Бо́жiя:
 • и очи́стиша свята́я и от­верго́ша ка́менiе оскверне́нiя въ мѣ́сто нечи́сто:
 • и совѣ́товаша о же́ртвен­ницѣ всесожже́нiя оскверне́нѣмъ, что́ ему́ сотворя́тъ:
 • и нападе́ и́мъ совѣ́тъ бла́гъ разори́ти его́, да не когда́ бу́детъ и́мъ въ поноше́нiе, я́ко оскверни́ша его́ язы́цы. и разори́ша же́ртвен­никъ,
 • и положи́ша ка́менiе на горѣ́ хра́ма на мѣ́стѣ при­­ли́чнѣмъ, до́ндеже прiи́детъ проро́къ от­вѣща́ти о ни́хъ:
 • и взя́ша ка́менiе цѣ́ло по зако́ну и созда́ша же́ртвен­никъ но́въ по пре́жнему.
 • И созда́ша свята́я и вся́ я́же вну́трь хра́ма, и при­­тво́ры освяти́ша,
 • и сотвори́ша сосу́ды святы́я но́вы, и внесо́ша свѣти́лникъ и же́ртвен­никъ всесожже́нiй и ѳимiа́мовъ и трапе́зу во хра́мъ,
 • и кади́ша на же́ртвен­ницѣ, и воз­жго́ша свѣти́лники, я́же на подсвѣ́щницѣ, и свѣтя́ху во хра́мѣ,
 • и положи́ша на трапе́зѣ хлѣ́бы и простро́ша катапета́смы, и сконча́ша вся́ дѣла́, я́же творя́ху.
 • И зѣло́ ра́но воста́ша въ пя́тый и двадеся́тый де́нь ме́сяца девя́таго: се́й ме́сяцъ хасле́въ, сто́ четы́редесять осма́го лѣ́та.
 • И при­­несо́ша же́ртву по зако́ну на олта́рь всесожже́нiй но́вый, его́же сотвори́ша:
 • по вре́мени и по дни́, въ о́ньже оскверни́ша его́ язы́цы, во о́нъ обнови́ся въ пѣ́снехъ и гу́слехъ и кини́рѣхъ и въ кимва́лѣхъ.
 • И падо́ша вси́ лю́дiе на лице́ свое́ и поклони́шася, и благослови́ша на небо благопоспѣши́в­шаго и́мъ:
 • и сотвори́ша обновле́нiе олтаря́ дні́й о́смь, и при­­несо́ша всесожже́нiя съ весе́лiемъ, и пожро́ша же́ртву спасе́нiя и хвале́нiя,
 • и украси́ша су́щее предъ лице́мъ хра́ма вѣнцы́ златы́ми и щита́ми, и обнови́ша врата́ и пастофо́рiа, и поста́виша две́ри.
 • И бы́сть весе́лiе въ лю́дехъ вели́ко зѣло́, и от­враще́но бы́сть поноше́нiе язы́ковъ.
 • И уста́ви Иу́да и бра́тiя его́ и ве́сь собо́ръ Изра́илевъ, да пра́зднуют­ся дні́е обновле́нiя олтаря́ во времена́ своя́ на вся́ко лѣ́то дні́й о́смь, от­ два́десять пя́таго дне́ ме́сяца хасле́въ съ весе́лiемъ и ра́достiю.
 • И созда́ша во вре́мя о́но го́ру Сiо́нъ, о́крестъ стѣ́ны высо́кiя и пи́рги крѣ́пки, да не когда́ при­­ше́дше язы́цы поперу́тъ я́, я́коже пре́жде сотвори́ша.
 • И посади́ ту́ во́евъ храни́ти ю́, и утверди́ша ю́ храни́ти веѳсу́ру, е́же имѣ́ти лю́демъ въ тверды́ню проти́ву лица́ Идуме́и.
 • И взял Горгий пять тысяч мужей и тысячу отборных всадников, и двинулось ополчение ночью,
 • чтобы напасть на ополчение Иудеев и поразить их внезапно, а жившие в крепости служили ему проводниками.
 • И услышал Иуда и выступил сам и храбрые мужи, чтобы поразить войско царя в Еммауме,
 • доколе силы неприятельские были еще в отдаленности от стана.
 • И пришел Горгий в стан Иуды ночью, и никого не нашел, и искал их по горам, ибо говорил: они бегут от нас.
 • Но с рассветом дня Иуда явился на равнине с тремя тысячами мужей, но они не имели ни щитов, ни мечей, как того желали.
 • Когда увидели они крепкое и вооруженное ополчение язычников и окружающую его конницу, обученных для войны,
 • Иуда сказал бывшим с ним мужам: не бойтесь множества их и не страшитесь нападения их.
 • Вспомните, как спасены были отцы наши в Чермном море, когда фараон преследовал их с войском.
 • И ныне возопием на небо; может быть, Он умилосердится над нами, воспомянув завет с отцами нашими, и сокрушит ныне это ополчение перед лицем нашим;
 • и все язычники познают, что есть Избавляющий и Спасающий Израиля.
 • Иноплеменники, подняв глаза свои, увидели, что идут против них,
 • и вышли из стана на сражение, а бывшие с Иудою затрубили,
 • и сошлись, и разбиты были язычники, и побежали на равнину,
 • а все остальные пали от меча; и преследовали их до Газера и до равнин Идумеи, Азота и Иамнии, и пали из них до трех тысяч мужей.
 • И возвратился Иуда и войско его от преследования их
 • и сказал народу: не бросайтесь на добычу, ибо война еще предстоит нам;
 • Горгий и войско его на горе близ нас; станьте теперь против врагов наших и сражайтесь с ними, а после смело возьмете добычу.
 • Когда еще говорил это Иуда, показалась некоторая толпа, выступавшая с горы.
 • И увидел он, что их обратили в бегство и жгут лагерь; ибо поднимающийся дым показывал, что произошло.
 • Когда они увидели это, очень испугались; увидев же и войско Иуды на равнине, готовое к сражению,
 • все побежали в землю иноплеменников.
 • Тогда Иуда обратился на добычу стана, и захватили много золота и серебра, гиацинтовых и багряных одежд и великое богатство.
 • И, возвращаясь, воспевали и благословляли Господа небесного, потому что Он благ и что вовек милость Его.
 • И было в тот день великое спасение Израилю.
 • Уцелевшие же из иноплеменников пришли к Лисию и возвестили о всем случившемся.
 • Он, услышав, уныл и опечалился, что не то случилось с Израилем, чего он хотел, и не то вышло, что повелел ему царь.
 • И на следующий год Лисий собрал шестьдесят тысяч избранных мужей и пять тысяч всадников, чтобы победить их.
 • И пришли они в Идумею и расположились станом в Вефсурах; а Иуда встретил их с десятью тысячами мужей.
 • Увидев сильное ополчение, он молился и говорил: благословен Ты, Спаситель Израиля, сокрушивший нападение сильного рукою раба Твоего Давида и предавший полк иноплеменников в руки Ионафана, сына Саулова, и оруженосца его.
 • Предай войско сие в руки народа Твоего – Израиля, и да будут они постыжены в силе и коннице их;
 • наведи на них страх и сокруши дерзость силы их; да будут они потрясены поражением своим;
 • низложи их мечом любящих Тебя, и да прославят Тебя в песнях все знающие имя Твое.
 • И сразились они, и пало из войска Лисия до пяти тысяч мужей, пали перед ними.
 • Лисий, увидев бегство войска своего и храбрость воинов Иуды и что они готовы или жить, или умереть отважно, отправился в Антиохию, набрал чужеземцев и, увеличив бывшее войско, думал снова идти в Иудею.
 • Иуда же и братья его сказали: вот, враги наши сокрушены, взойдем очистить и обновить святилище.
 • И собралось все ополчение, и взошли на гору Сион.
 • И увидели, что святилище опустошено, жертвенник осквернен, ворота сожжены, и в притворах, как в лесу или на какой-либо горе, поросли́ растения, и хранилища разрушены,
 • и разодрали они одежды свои, плакали горьким плачем и сыпали пепел на свои головы,
 • и падали лицом на землю и трубили вестовыми трубами, и вопили к небу.
 • Тогда отрядил Иуда мужей воевать против находившихся в крепости, доколе он очистит святилище.
 • И избрал священников беспорочных, ревнителей закона.
 • Они очистили святилище и оскверненные камни вынесли в нечистое место.
 • Потом они рассуждали об оскверненном жертвеннике всесожжения, как поступить с ним.
 • И пришла им добрая мысль разрушить его, чтобы он когда-нибудь не послужил им в поношение, так как язычники осквернили его; и разрушили они жертвенник,
 • и камни сложили на горе храма в приличном месте, пока придет пророк и даст ответ о них.
 • Взяли камни целые, по закону, и построили новый жертвенник по-прежнему;
 • потом устроили святыни и внутренние части храма и освятили притворы;
 • устроили новую священную утварь и внесли в храм свещник и алтарь всесожжений и фимиамов и трапезу;
 • и воскурили на алтаре фимиам и зажгли светильники на свещнике, и осветили храм;
 • и положили на трапезу хлебы, и развесили завесы, и окончили все дела, которые предприняли.
 • В двадцать пятый день девятого месяца – это месяц Хаслев – сто сорок восьмого года встали весьма рано
 • и принесли жертву по закону на новоустроенном жертвеннике всесожжений.
 • В то время, в тот самый день, в который язычники осквернили жертвенник, обновлен он с песнями, с цитрами, гуслями и кимвалами.
 • И весь народ падал на лицо свое, и молились и воссылали благодарение на небо Благопоспешившему им.
 • Так совершали обновление жертвенника восемь дней с весельем, принося всесожжения и вознося жертву спасения и хвалы.
 • И украсили переднюю сторону храма золотыми венцами и щитами и возобновили ворота и хранилища, и сделали для них двери.
 • И была весьма великая радость в народе, и отвращено было поношение язычников.
 • И установил Иуда и братья его и все собрание Израиля, чтобы дни обновления жертвенника празднуемы были с веселием и радостью в свое время, каждый год восемь дней, от двадцатого дня месяца Хаслева.
 • В то же время обстроили гору Сион вокруг высокими стенами и крепкими башнями, чтобы язычники, придя когда-нибудь, не попрали их, как сделали это прежде.
 • И расположил там Иуда войско стеречь гору, и укрепили для охранения ее Вефсуру, чтобы народ имел крепость против Идумеи.
 • καὶ παρέλαβεν Γοργίας πεν­τακισχιλίους ἄνδρας καὶ χιλίαν ἵππον ἐκλεκτήν καὶ ἀπῆρεν ἡ παρεμβολὴ νυκτὸς
 • ὥστε ἐπι­βαλεῖν ἐπι­̀ τὴν παρεμβολὴν τῶν Ιουδαίων καὶ πατάξαι αὐτοὺς ἄφνω καὶ υἱοὶ τῆς ἄκρας ἦσαν αὐτῷ ὁδηγοί
 • καὶ ἤκουσεν Ιουδας καὶ ἀπῆρεν αὐτὸς καὶ οἱ δυνατοὶ πατάξαι τὴν δύναμιν τοῦ βασιλέως τὴν ἐν Αμμαους
 • ἕως ἔτι ἐσκορπισμέναι ἦσαν αἱ δυνάμεις ἀπο­̀ τῆς παρεμβολῆς
 • καὶ ἦλθεν Γοργίας εἰς τὴν παρεμβολὴν Ιουδου νυκτὸς καὶ οὐδένα εὗρεν καὶ ἐζήτει αὐτοὺς ἐν τοῖς ὄρεσιν ὅτι εἶπεν φεύ­γουσιν οὗτοι ἀφ᾿ ἡμῶν
 • καὶ ἅμα ἡμέρᾳ ὤφθη Ιουδας ἐν τῷ πεδίῳ ἐν τρισχιλίοις ἀνδράσιν πλη­̀ν καλύμματα καὶ μαχαίρας οὐκ εἶχον ὡς ἠβούλον­το
 • καὶ εἶδον παρεμβολὴν ἐθνῶν ἰσχυρὰν καὶ τεθωρακισμένην καὶ ἵππον κυκλοῦσαν αὐτήν καὶ οὗτοι διδακτοὶ πολέμου
 • καὶ εἶπεν Ιουδας τοῖς ἀνδράσιν τοῖς μετ᾿ αὐτοῦ μὴ φοβεῖσθε τὸ πλῆ­θος αὐτῶν καὶ τὸ ὅρμημα αὐτῶν μὴ δειλωθῆτε
 • μνήσθητε ὡς ἐσώθησαν οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν θαλάσ­σῃ ἐρυθρᾷ ὅτε ἐδίωκεν αὐτοὺς Φαραω ἐν δυνάμει
 • καὶ νῦν βοήσωμεν εἰς οὐρανόν εἰ θελήσει ἡμᾶς καὶ μνησθή­σε­ται δια­θήκης πατέρων καὶ συν­τρίψει τὴν παρεμβολὴν ταύτην κατα­̀ προ­́σωπον ἡμῶν σήμερον
 • καὶ γνώσον­ται πάν­τα τὰ ἔθνη ὅτι ἔστιν ὁ λυτρού­με­νος καὶ σῴζων τὸν Ισραηλ
 • καὶ ἦραν οἱ ἀλλόφυλοι τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν καὶ εἶδον αὐτοὺς ἐρχο­μέ­νους ἐξ ἐναν­τίας
 • καὶ ἐξῆλθον ἐκ τῆς παρεμβολῆς εἰς πόλεμον καὶ ἐσάλπισαν οἱ παρα­̀ Ιουδου
 • καὶ συν­ῆψαν καὶ συν­ετρίβησαν τὰ ἔθνη καὶ ἔφυγον εἰς τὸ πεδίον
 • οἱ δὲ ἔσχατοι πάν­τες ἔπεσον ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐδίωξαν αὐτοὺς ἕως Γαζηρων καὶ ἕως τῶν πεδίων τῆς Ιδουμαίας καὶ ᾿Αζώτου καὶ Ιαμνείας καὶ ἔπεσαν ἐξ αὐτῶν εἰς ἄνδρας τρισχιλίους
 • καὶ ἀπέστρεψεν Ιουδας καὶ ἡ δύναμις ἀπο­̀ τοῦ διώκειν ὄπισθεν αὐτῶν
 • καὶ εἶπεν προ­̀ς τὸν λαόν μὴ ἐπι­θυμήσητε τῶν σκύλων ὅτι πόλεμος ἐξ ἐναν­τίας ἡμῶν
 • καὶ Γοργίας καὶ ἡ δύναμις ἐν τῷ ὄρει ἐγγὺς ἡμῶν ἀλλὰ στῆτε νῦν ἐναν­τίον τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ πολεμήσατε αὐτούς καὶ μετὰ ταῦτα λάβετε τὰ σκῦλα μετὰ παρρησίας
 • ἔτι πλη­ροῦν­τος Ιουδου ταῦτα μέρος τι ὤφθη ἐκκύπτον ἐκ τοῦ ὄρους
 • καὶ εἶδεν ὅτι τετρόπων­ται καὶ ἐμπυρίζουσιν τὴν παρεμβολήν ὁ γὰρ καπνὸς ὁ θεωρού­με­νος ἐνεφάνιζεν τὸ γεγονός
 • οἱ δὲ ταῦτα συνιδόν­τες ἐδειλώθησαν σφόδρα συνιδόν­τες δὲ καὶ τὴν Ιουδου παρεμβολὴν ἐν τῷ πεδίῳ ἑτοίμην εἰς παρα­́ταξιν
 • ἔφυγον πάν­τες εἰς γῆν ἀλλοφύλων
 • καὶ Ιουδας ἀνέστρεψεν ἐπι­̀ τὴν σκυλείαν τῆς παρεμβολῆς καὶ ἔλαβον χρυσίον πολὺ καὶ ἀργύριον καὶ ὑάκινθον καὶ πορφύραν θαλασ­σίαν καὶ πλοῦτον μέγαν
 • καὶ ἐπι­στραφέν­τες ὕμνουν καὶ εὐλόγουν εἰς οὐρανὸν ὅτι καλόν ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ
 • καὶ ἐγενήθη σωτηρία μεγά­λη τῷ Ισραηλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
 • ὅσοι δὲ τῶν ἀλλοφύλων διεσώθησαν παρα­γενηθέν­τες ἀπήγγειλαν τῷ Λυσίᾳ πάν­τα τὰ συμβεβηκότα
 • ὁ δὲ ἀκούσας συν­εχύθη καὶ ἠθύμει ὅτι οὐχ οἷα ἤθελεν τοιαῦτα ἐγεγόνει τῷ Ισραηλ καὶ οὐχ οἷα αὐτῷ ἐνετείλατο ὁ βασιλεύς ἐξέβη
 • καὶ ἐν τῷ ἐρχομένῳ ἐνιαυτῷ συν­ελόχησεν ἀνδρῶν ἐπι­λέκτων ἑξήκον­τα χιλιάδας καὶ πεν­τακισχιλίαν ἵππον ὥστε ἐκπολεμῆσαι αὐτούς
 • καὶ ἦλθον εἰς τὴν Ιδουμαίαν καὶ παρενέβαλον ἐν Βαιθσουροις καὶ συν­ήν­τησεν αὐτοῖς Ιουδας ἐν δέκα χιλιάσιν ἀνδρῶν
 • καὶ εἶδεν τὴν παρεμβολὴν ἰσχυρὰν καὶ προ­σηύξατο καὶ εἶπεν εὐλογητὸς εἶ ὁ σωτὴρ Ισραηλ ὁ συν­τρίψας τὸ ὅρμημα τοῦ δυνατοῦ ἐν χειρὶ τοῦ δούλου σου Δαυιδ καὶ παρέδωκας τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοφύλων εἰς χεῖρας Ιωναθου υἱοῦ Σαουλ καὶ τοῦ αἴρον­τος τὰ σκεύ­η αὐτοῦ
 • οὕτως σύγκλεισον τὴν παρεμβολὴν ταύτην ἐν χειρὶ λαοῦ σου Ισραηλ καὶ αἰσχυνθήτωσαν ἐπι­̀ τῇ δυνάμει καὶ τῇ ἵππῳ αὐτῶν
 • δὸς αὐτοῖς δειλίαν καὶ τῆξον θράσος ἰσχύος αὐτῶν καὶ σαλευθήτωσαν τῇ συν­τριβῇ αὐτῶν
 • κατα­́βαλε αὐτοὺς ῥομφαίᾳ ἀγαπών­των σε καὶ αἰνεσάτωσάν σε πάν­τες οἱ εἰδότες τὸ ὄνομά σου ἐν ὕμνοις
 • καὶ συν­έβαλλον ἀλλήλοις καὶ ἔπεσον ἐκ τῆς παρεμβολῆς Λυσίου εἰς πεν­τακισχιλίους ἄνδρας καὶ ἔπεσον ἐξ ἐναν­τίας αὐτῶν
 • ἰδὼν δὲ Λυσίας τὴν γενομένην τροπὴν τῆς αὑτοῦ συν­τάξεως τῆς δὲ Ιουδου τὸ γεγενημένον θάρσος καὶ ὡς ἕτοιμοί εἰσιν ἢ ζῆν ἢ τεθνηκέναι γενναίως ἀπῆρεν εἰς ᾿Αν­τιόχειαν καὶ ἐξενολόγει πλεοναστὸν πάλιν παρα­γίνεσθαι εἰς τὴν Ιουδαίαν
 • εἶπεν δὲ Ιουδας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἰδοὺ συν­ετρίβησαν οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν ἀναβῶμεν καθαρίσαι τὰ ἅγια καὶ ἐγκαινίσαι
 • καὶ συν­ήχθη ἡ παρεμβολὴ πᾶσα καὶ ἀνέβησαν εἰς ὄρος Σιων
 • καὶ εἶδον τὸ ἁγίασμα ἠρημωμένον καὶ τὸ θυσιαστήριον βεβηλωμένον καὶ τὰς θύρας κατα­κεκαυμένας καὶ ἐν ταῖς αὐλαῖς φυτὰ πεφυκότα ὡς ἐν δρυμῷ ἢ ὡς ἐν ἑνὶ τῶν ὀρέων καὶ τὰ παστοφόρια καθῃρημένα
 • καὶ διέρρηξαν τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ ἐκόψαν­το κοπετὸν μέγαν καὶ ἐπέθεν­το σποδὸν
 • καὶ ἔπεσαν ἐπι­̀ προ­́σωπον ἐπι­̀ τὴν γῆν καὶ ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξιν τῶν σημασιῶν καὶ ἐβόησαν εἰς οὐρανόν
 • τότε ἐπέταξεν Ιουδας ἀνδράσιν πολεμεῖν τοὺς ἐν τῇ ἄκρᾳ ἕως καθαρίσῃ τὰ ἅγια
 • καὶ ἐπελέξατο ἱερεῖς ἀμώμους θελητὰς νόμου
 • καὶ ἐκαθάρισαν τὰ ἅγια καὶ ἦραν τοὺς λίθους τοῦ μιασμοῦ εἰς τόπον ἀκάθαρτον
 • καὶ ἐβουλεύ­σαν­το περὶ τοῦ θυσιαστηρίου τῆς ὁλοκαυτώσεως τοῦ βεβηλω­μέ­νου τί αὐτῷ ποιήσωσιν
 • καὶ ἔπεσεν αὐτοῖς βουλὴ ἀγαθὴ καθελεῖν αὐτό μήποτε γένηται αὐτοῖς εἰς ὄνειδος ὅτι ἐμίαναν τὰ ἔθνη αὐτό καὶ καθεῖλον τὸ θυσιαστήριον
 • καὶ ἀπέθεν­το τοὺς λίθους ἐν τῷ ὄρει τοῦ οἴκου ἐν τόπῳ ἐπι­τηδείῳ μέχρι τοῦ παρα­γενηθῆναι προ­φήτην τοῦ ἀπο­κριθῆναι περὶ αὐτῶν
 • καὶ ἔλαβον λίθους ὁλοκλήρους κατα­̀ τὸν νόμον καὶ ᾠκοδόμησαν θυσιαστήριον καινὸν κατα­̀ τὸ προ­́τερον
 • καὶ ᾠκοδόμησαν τὰ ἅγια καὶ τὰ ἐν­τὸς τοῦ οἴκου καὶ τὰς αὐλὰς ἡγίασαν
 • καὶ ἐποίησαν σκεύ­η ἅγια καινὰ καὶ εἰσήνεγκαν τὴν λυχνίαν καὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν θυμιαμάτων καὶ τὴν τράπεζαν εἰς τὸν ναόν
 • καὶ ἐθυμίασαν ἐπι­̀ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐξῆψαν τοὺς λύχνους τοὺς ἐπι­̀ τῆς λυχνίας καὶ ἔφαινον ἐν τῷ ναῷ
 • καὶ ἐπέθηκαν ἐπι­̀ τὴν τράπεζαν ἄρτους καὶ ἐξεπέτασαν τὰ κατα­πετάσματα καὶ ἐτέλεσαν πάν­τα τὰ ἔργα ἃ ἐποίησαν
 • καὶ ὤρθρισαν τὸ πρωὶ τῇ πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς τοῦ ἐνάτου οὗτος ὁ μὴν Χασελευ τοῦ ὀγδόου καὶ τεσ­σαρακοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ ἔτους
 • καὶ ἀνήνεγκαν θυσίαν κατα­̀ τὸν νόμον ἐπι­̀ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων τὸ καινόν ὃ ἐποίησαν
 • κατα­̀ τὸν καιρὸν καὶ κατα­̀ τὴν ἡμέραν ἐν ᾗ ἐβεβήλωσαν αὐτὸ τὰ ἔθνη ἐν ἐκείνῃ ἐνεκαινίσθη ἐν ᾠδαῖς καὶ κιθάραις καὶ κινύραις καὶ κυμβάλοις
 • καὶ ἔπεσεν πᾶς ὁ λαὸς ἐπι­̀ προ­́σωπον καὶ προ­σεκύνησαν καὶ εὐλόγησαν εἰς οὐρανὸν τὸν εὐοδώσαν­τα αὐτοῖς
 • καὶ ἐποίησαν τὸν ἐγκαινισμὸν τοῦ θυσιαστηρίου ἡμέρας ὀκτὼ καὶ προ­σήνεγκαν ὁλοκαυτώματα μετ᾿ εὐφροσύνης καὶ ἔθυσαν θυσίαν σωτηρίου καὶ αἰνέσεως
 • καὶ κατεκόσμησαν τὸ κατα­̀ προ­́σωπον τοῦ ναοῦ στεφάνοις χρυσοῖς καὶ ἀσπιδίσκαις καὶ ἐνεκαίνισαν τὰς πύλας καὶ τὰ παστοφόρια καὶ ἐθύρωσαν αὐτά
 • καὶ ἐγενήθη εὐφροσύνη μεγά­λη ἐν τῷ λαῷ σφόδρα καὶ ἀπεστράφη ὀνειδισμὸς ἐθνῶν
 • καὶ ἔστησεν Ιουδας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ πᾶσα ἡ ἐκκλησία Ισραηλ ἵνα ἄγων­ται αἱ ἡμέραι τοῦ ἐγκαινισμοῦ τοῦ θυσιαστηρίου ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν ἐνιαυτὸν κατ᾿ ἐνιαυτὸν ἡμέρας ὀκτὼ ἀπο­̀ τῆς πέμπτης καὶ εἰκάδος τοῦ μηνὸς Χασελευ μετ᾿ εὐφροσύνης καὶ χαρᾶς
 • καὶ ᾠκοδόμησαν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ τὸ ὄρος Σιων κυκλόθεν τείχη ὑψηλὰ καὶ πύργους ὀχυρούς μήποτε παρα­γενηθέν­τα τὰ ἔθνη κατα­πατήσωσιν αὐτά ὡς ἐποίησαν τὸ προ­́τερον
 • καὶ ἀπέταξεν ἐκεῖ δύναμιν τηρεῖν αὐτὸ καὶ ὠχύρωσεν αὐτὸ τηρεῖν τὴν Βαιθσουραν τοῦ ἔχειν τὸν λαὸν ὀχύρωμα κατα­̀ προ­́σωπον τῆς Ιδουμαίας